Europa’s demografische nachtmerrie

Screenshot_33

(Door: Sicarius)

Demografie is allesbepalend. Europa, waaronder Nederland, kampt al jarenlang met negatieve demografische cijfers. Dit is voornamelijk te wijten aan de vergrijzing evenals het lage geboortecijfer. Veel mensen zien een laag geboortecijfer als een positieve ontwikkeling; er wonen immers al teveel mensen in Nederland. Dit is een zeer naïeve gedachte en getuigt van weinig kennis over het onderwerp. Demografie is de doorslaggevende factor voor onze waarden, cultuur, economie en toekomst. Het is vooral die toekomst die er momenteel niet al te rooskleurig uit ziet.

Vaak vragen we ons af waarom de massa-immigratie onverstoorbaar doorgaat. Sommigen beweren dat linkse partijen dit beïnvloeden. Zij zouden gemotiveerd worden door compassie voor de (arme) medemens of hun achterban willen aanvullen met “stemvee”. Als dit waar zou zijn, zou een rechtse partij zoals de VVD zich in de eigen voet schieten door hier aan mee te doen. We hebben al meerdere kabinetten gehad waarin de VVD een prominente rol heeft gespeeld. Toch gaat de massa-immigratie ook met hun goedkeuring onverminderd door. Wat is dus de daadwerkelijke reden?

Lees verder>>>
Curiales

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Demografie, Europa. Bookmark de permalink .

20 reacties op Europa’s demografische nachtmerrie

 1. Tom Hendrix zegt:

  Interessant artikel. Ik kan mij iets voorstellen, bij de opmerking, dat “het gezin de hoeksteen is van de samenleving”. Deze opvatting kan ik onderschrijven. Stabiele gezinnen, kan dan uitmonden in een stabiele samenleving. Maar….de praktijk kan zeer weerbarstig te werk gaan. Verder pleit ik ook voor een einde aan de massa-immigratie.

  Like

 2. JCC zegt:

  Dit probleem komt in The Death of the West van Buchanan ook al nadrukkelijk aan de orde. Het heeft veel met de ontkerstening te maken en jaren 60 flauwekul – die op haar beurt weer door de Frankfurter Schule is geënt. Kapitalisten zien in de massa-immigratie wel iets omdat het goedkope arbeid oplevert, ze zijn gewoon hebzuchtig. Om het land, de tradities en de bevolkingssamenstelling geven ze niet veel aangezien een kapitalistisch systeem niet van die factoren afhankelijk is. Het gaat alleen om massaal centen bij elkaar harken voor de rijke bovenlaag. En dat kan overal ter wereld, ook in landen mét Islam en gebeurt ook veel. Derhalve is er sprake van een ellendige alliantie van cultureel-marxisten (links) en zielloze kapitalisten (rechts). Toch is de eerste groep nóg gevaarlijker omdat links er over het algemeen niet voor terug zal deinzen miljoenen mensen op te offeren aan een verwrongen en debiel ideaalbeeld van een multiculturele samenleving. Dat wordt zo dus uiteindelijk een kalifaat in West-Europa, een hellegat van moord en chaos. Zelfs dan zal links de massa-immigratie blijven verdedigen. Wat dat betreft is de Joopganger een absolute fundamentalist en staat juist deze zeer dichtbij de terroristen, nu zij én ideologisch gedram én geweld allerminst schuwt. Als je de geschiedenis bekijkt is links buitengewoon bloeddorstig. Absoluut een gotspe van de smerige rat Samsom om de geheel geweldloze Geert Wilders te vergelijken met terroristisch addergebroed, maar verrassen doet het ons niet meer.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @JCC: 15.42. uur. Dat heeft U keurig uit de doeken gedaan. Het is inderdaad zo, een samenzwering van de LINKSE KERK, met het KAPITAALMECANAAT. En WIJ worden het slachtoffer, en worden gedemoniseerd en bedreigt, net als Dhr, Wilders en de PVV worden bedreigt!

   Like

 3. Cathja zegt:

  Ik ben het niet eens met de gedachte dat we de massa-immigratie nodig hebben, omdat anders steeds minder jongeren voor steeds meer ouderen moeten zorgen. Als ik kijk naar de jongeren van vandaag, van allochtone afkomst, dan overtuigen zij mij niet dat zij over enkele jaren de kar in Nederland gaan trekken. Ten eerste zetten zij zich erg af tegen onze democratie, en ten tweede nemen ze het vaak niet zo nauw met hun toekomst, en dan bedoel ik dat ze vaak hun opleiding niet afronden en nogal eens zonder diploma de school verlaten. Toch willen de ‘werkwilligen’ een baan, en dus geld hebben, maar door hun eigen laksheid en luiheid staan ze door eigen schuld onder aan de ladder, en vroeg of laat komen ze terecht in de uitkeringssfeer.
  Als autochtone jongeren hun opleiding en hun toekomst wél serieus nemen, en zij succesvol zijn in de maatschappij, geeft dat bij de allochtonen wrevel. Zij voelen zich achtergesteld, en gebruiken daarvoor het woord ‘discriminatie’ te pas en te onpas, terwijl ze de oorzaak van hun teleurstelling voornamelijk bij zichzelf moeten zoeken!

  Vele jaren geleden stelde de overheid: “een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”. Dit betekende dat men zoveel mogelijk vrouwen op de arbeidsmarkt wilde hebben, zodat ze financieel onafhankelijk van de partner zouden worden. Ik denk dat mede hierdoor veel jonge vrouwen het krijgen van kinderen (te lang) hebben uitgesteld, en eenmaal carrière gemaakt, en ouder geworden, echt niet meer toekwamen aan een gezin met 3 kinderen.
  Bovendien werd kinderopvang alleen maar duurder, de Kinderbijslag was/is in Nederland niet erg hoog, de belastingen stegen alleen maar, dus de kosten van levensonderhoud moesten in veel gevallen wel door beide partners worden betaald. Niet iedereen is in de omstandigheden dat men van één inkomen goed kan leven.

  In het artikel wordt gesteld dat de Europese vrouw gemiddeld minder dan 2 kinderen per gezin krijgt, terwijl dit in Afrika 7 kinderen is. Ja, dat is zo, en daar heb ik nu juist zoveel moeite mee! Afrika is overbevolkt, en vele nog heel jonge kinderen bereiken niet eens de leeftijd van 5 jaar! Men kan niet in het eigen onderhoud voorzien, dus dat continent hangt aan het financiële infuus van Europa. Tóch komen velen momenteel naar Europa voor een ‘beter leven’. Die geldstromen werken dus niet. Als we de massa-immigratie onophoudelijk door laten gaan, dan zullen ook déze mensen ooit een AOW-leeftijd bereiken, maar zij hebben nooit bijgedragen aan het onderhoud van onze ouderen. Ik begrijp daarom wel waarom de overheid bezorgd is over het feit dat ‘steeds meer jongeren voor de ouderen moeten betalen’. Maar daar zitten dus ook zeer veel mensen bij die hun wortels niet hier hebben, maar wel profiteren van onze ‘welvaartsstaat’. Kort gezegd: wij zullen met al die mensen moeten delen, of we dat nou willen of niet. Dit hebben we dan ook ‘te danken’ aan Brussel! Wij hebben dus ons hele leven gewerkt, gespaard (ook voor de oude dag), om het met wildvreemden te moeten delen. Ik vind dit erg onrechtvaardig!

  Rechtvaardig of onrechtvaardig, we hebben het maar te slikken. We hebben zelfs over ons eigen aanvullend pensioen binnenkort niets meer te zeggen.
  De druiven zijn erg zuur!

  Like

 4. koddebeier zegt:

  Door het ongebreidelde toestroom van lieden met het IQ van hun schoenmaat los je de toekomstige problemen op de arbeidsmarkt beslist niet op. Zeker niet als je Nederland op de kaart wil blijven zetten als een kenniseconomie.
  Ook de werklust van deze mensen ligt ook niet op zo’n hoog niveau.

  Like

 5. Marc zegt:

  Op deze site heb ik al eerder een lans gebroken voor een actieve bevolkingspolitiek. De gemiddelde leeftijd waarom een autochtone vrouw haar eerste kind krijgt is 29 jaar. Voorheen was dat 21, 23 of 24 jaar. Ook veel autochtone mannen worden veel te laat voor het eerst vader.

  Debet hieraan lijken vier factoren:
  1. deelname van vrouwen aan het studie- en arbeidsproces
  2. de hoge mate van individualisme
  3. gekoppeld aan dit individualisme een zeer lang uitstellen van de definitieve partnerkeuze.
  4. gekoppeld aan dit individualisme een negatieve visie op de wereld, veelal gevoed vanuit een gemoderniseerd archaïsch apocalypsme, ook wel ‘modern’ doemdenken.

  Per saldo daalt zo het aantal geboorten tot flink onder de 2 per paar.

  Het apocalyptisch denken heeft onze westerse cultuur al sedert het eind van de 19e eeuw geteisterd: het heeft zich in vele sociale lagen ingevreten, en het heeft zich weten te koppelen aan het aloude christelijke schuldgevoel. Velen zien uit het ‘vrijwillig’ afzien van nageslacht, een ontsnapping aan de door de ‘eigen cultuur’ begane ‘misstappen’ en / of ‘misdaden’: men ervaart het afzien van nageslacht als een positieve bijdrage aan de wereld. Waarbij de ‘wereld’ staat voor de ‘mensheid in zijn geheel’, dus mét het voorbijgaan aan de verdeling van diezelfde wereld of mensheid in maar liefst acht verschillende cultuurtypen (Huntington) met elk hun eigen normen- en waardenstelsel over wat goed of fout is. De westerse apocalypticus overweegt zo niet de mogelijkheid dat een willekeurige niet-westerse cultuur normen- en waarden hanteert die (in principe ‘mogelijk’) tegengesteld is aan die van het Westen, en zo dus ook aan die van de apocalypticus. De apocalyptische westerling gaat zo per definitie voorbij aan al het onheil dat andere in verleden, heden en toekomst begingen, begaan en zullen (kunnen) begaan.

  De westerse apocalypticus heeft rationele vorm van positieve ontsnapping gevonden, die niet strookt met de westerse historische werkelijkheid, maar in hoge mate een logica in zichzelf vormt. Een dergelijke constructie wordt in de volksmond ook wel hersenspinsel genoemd.

  Bovenstaande schets van de westerse apocalypticus / in zichzelf logische hersenspinsels is gisteren in de Kamer nog prachtig geïllustreerd toen de heer Samsom, Wilders’ kritiek op de islam vanwege de aanslag op Hebdo, vergeleek met de aanslag zélf. De Kamer liet gelukkig nog enig boegeroep horen op die Samsom, maar waarschijnlijk was dat uitsluitend afkomstig van de PVV-fractie.

  Hersenspinsels als die van westerse apocalyptici als Samsom, Pechtold en Rutte laten zich het best omschrijven met de term ‘psychische incontinentie’: zij weten van zichzelf niet meer wat nou de zin, en wat de onzin is van wat zijzelf beweren. En dat is buitengewoon gevaarlijk voor het volk en de westerse cultuur, wanneer het landsbestuur uitsluitend bij dergelijke ‘zieke geesten’ berust.

  Like

 6. E. Janssens zegt:

  In plaats van Wilders in vraag te stellen, die het volledig bij het rechte eind heeft, zou men beter het concept van de groei-economie in vraag stellen. Kunnen we van het dogma van de groei-economie af? En wat in dat geval te doen met de te grote aantallen ouderen die in allerlei tehuizen, vaak tegen hun zin, wegkwijnen? In tegenstelling tot deze diepgristelijke auteur, denk ik dat euthanasie veel makkelijker moet worden gemaakt. Tal van mensen, die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dit beu zijn, krijgen de gelegenheid daartoe niet. Dit taboe zou moeten sneuvelen, dan kan ineens de dwanggedachte dat we miljoenen criminele jongeren uit de Arabische wereld nodig hebben overboord gegooid worden.
  Het is onmiskenbaar: Europa is op de klippen gelopen, het neo-kapitalistische consumentisme heeft haar limieten bereikt en de volgende stap vooruit is de stap in de afgrond. De laatste stap. Gaat Europa die zetten?

  Like

 7. Pieter G zegt:

  Onzin verhaal.

  Daalt het inwonersaantal bij een gelijkblijvende economie of minder dalende economie zal er bij een teruggang van inwonersaantal economische groei zijn.

  Dit is echt simpele wiskunde.
  Daarnaast heeft productiviteit met automatisering en goed opgeleid personeel te maken.
  Het binnen halen van analfabeten met de islam gaat ten kostte van ons geld, onze veiligheid en de samenleving in zijn geheel.

  Waren de grenzen dicht gebleven met 10 miljoen inwoners aangevuld met tijdelijk arbeidskrachten in sectors waar een tekort is is dat alleen maar gunstig. Daarnaast een strenge selectie op nieuwe bedrijvigheid. Vooral HOOGWAARDIGE technologie of onderzoek. Zoals in Japan, of Zwitserland.
  Mensen hebben ook leefruimte nodig.
  Langzaam maar zeker sloopt de verstedelijking alle open ruimte die we ter beschikking hebben.
  Ik sluit niet uit dat er in de toekomst stukken Noordzee ingepolderd gaan worden zoals dat ook elders gebeurd bij een tekort aan bouwgrond.
  Anders zitten we over een paar jaar met 50 miljoen inwoners in dit piepkleine kikkerlandje.
  Die dan uitgestorven is of in een broodje kikker zit als normale vleesvervanger.

  Duidelijk?
  Gooi nu de grens dicht, en de islam er uit.
  Dan beginnen we back to the future op naar 10 miljoen inwoners.

  Like

 8. leefbarbaar zegt:

  Oneens. Meer kinderen op de wereld zetten is alleen leuk in theorie. Ons land zal dan eerst leeg moeten; de enorme groep moslims, die ons land verzieken moet er uit. Pas als ons land leefbaar wordt kunnen onze kinderen een bestaan op bouwen. Anders zouden zij, net als wij, alleen maar allochtonen moeten onderhouden. Daar zit geen enkele winst in.

  Like

 9. koloth zegt:

  Wat een flutverhaal, 90% van al die asielzoekers zijn uitkeringstrekkers, dus daar wordt de verslechting van de situatie alleen maar mee versnelt.

  Like

 10. opheuffen zegt:

  Je hebt alleen iets aan migranten die mee willen doen en die een vak uitoefenen waar een gebrek aan is. Daar zit het probleem. Wij blijven maar onaangepaste kanslozen binnen loodsen.

  Daarnaast had de regering best het autochtone volk kunnen aanzetten tot het produceren van meer kinderen. Maar nee, vrouw en man moeten beide werken om de onrendabelen van een uitkering te voorzienen hun eigen hypotheek te betalen. Kinderen zijn een dure hobby zonder uitkering.

  Ik heb daar vanaf gezien puur en alleen om bovenstaande redenen. Wat kan ik mijn kinderen voor toekomst bieden in een land dat geregeerd wordt door gekken en dwazen. Ze halen liever wandelende broedmachines vermomd als KOMO zak dan kortgerokte toppertjes met een katholiek geloof.

  Overigens, in de jaren 70 wist Juliana in haar Troonrede al te melden dat Nederland vol was, ten dele overvol. Toen waren wij met 10 miljoen. Meer, meer, meer tot we met teveel ratten in een kooitje zitten. Het duurt niet lang meer vooraleer de pleuris uitbreekt. Daar hebben we zelf om gevraagd.

  Like

 11. Thomasson zegt:

  Iedereen die naar het debat, in de TK, over de gebeurtenissen in Parijs had geluisterd, kreeg van Wilders een antwoord over het gevaar dat veranderende demografie met zich meebrengt. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=mYOlAMhXsrc. Zie vooral zijn antwoorden aan Samsom (PvdA) en Van Ooijen (GL) en anderen over de onophoudelijk import van moslims naar Nederland. Alle kamer leden met wie Geert Wilders in debat ging, lijken een stelletje zombies. Alsof ze totaal geen besef hebben over het gevaar waarin Nederland en wij als burgers in zitten. Ze zitten maar te keutelen over onbenullige zaken, terwijl het zwaard van Democles boven ons hoofd hangt. Pardon het zwaard ISIS en geestverwanten. Maakt het veel uit welke percentage van de moslims vredelievend is? Als er zoveel procenten niets anders willen doen dan in Nederland en andere Schengen landen – via aanslagen – massamoorden plegen?

  Like

 12. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  De politieke elite weet donders goed dat de scheepswrakken, die in een eindeloze armada de Middellandse Zee kruizen, op weg naar Europa, worden niet geleid door zogenaamde “Mensensmokkelaars”. Dat vertellen ze ons via de Pravda-Meida. De werkelijkheid wordt weggemoffeld. De “stakkers op de boten” en het vervoer worden gefinancierd door rijke Arabische OPEC landen en Islamitische organisaties. Ze worden op touwgezet door terreurorganisaties. Zij selecteren ook de passagiers die aan boord. Voor de schijn nemen ze ook wat vrouwen en kinderen mee. Dat geeft meer het beeld van “Vluchtelingen”. In feite wat er in de boten en bootjes zitten, zijn MUJAHEDEEN. Vijand soldaten die als slapende cellen in Europa zouden fungeren. Later zouden ze aan de Jihad deelnemen; samen met aardige “vredelievende Moslims” die hier al wonen. De bedoeling van alles is: de Islamitische bevolking in Europa zo snel mogelijk laten groeien. Ze maken handig gebruik van de toestand in Syrië, Irak, Eritrea en andere Moslim landen. Zo iets is al eerder in de moderne geschiedenis gebeurd:

  Like

 13. Thomasson zegt:

  DEEL 3
  a) Van 1945 tot 1948 is de illegale immigratie van Joodse (echte)vluchtelingen naar Palestina op touw gezet. Deze vluchtelingen gingen met gammele boten erheen. Vaak waren het omgebouwde oude binnenvaartschepen die zelfs de baai van Biskaye in verschrikkelijke stormen hebben doorkruist met wel 300 a 400 mensen aan boord. Deze immigratie heeft de demografie van de Joodse bevolking in Palestina snel doen veranderen. b) Wat een verandering in demografie kan aanrichten, zien wij in het geval van Libanon. Tot de jaren ’70 was Libanon een relatief vreedzame land. De bevolking leefde daar, min of meer, in een goede sociale cohesie. Christenen waren de meerderheid in het land en ze leverden de president, de premierschap ging naar de moslims en de stafchef van het leger een Druz. Na de slachting van “Zwarte September” in 1971, onder de Palestijnen in Jordanië, zijn duizenden van Palestijnen naar Libanon gevlucht. Hun komt heeft de demografische evenwicht in het land ontwrikt. Het zorgde al heel snel voor dat het land verviel in een bloedige burgeroorlog waarin de MOSLIMS KREGEN DE OVERHAND. Precies dezelfde situatie willen de Moslims nu in Europa creëren. Dat staat trouwens ook in de stappenplan van Osama Bin Laden om Europa te veroveren.
  https://fubarbaar.wordpress.com/2014/11/29/al-qaedas-7-stappenplan-en-ze-zijn-al-goed-op-weg/
  en
  http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/prof_eitan_azani_islam_is_bezig_wereld_te_veroveren_1_539488

  Wij hebben niet veel tijd meer. Wij moeten blij zijn dat dankzij het gedrag van de Moslims in diverse Europese landen zijn op het moment bewegingen zoals PEGIDA in de lift. Helaas wil de oude politiek die bestaat uit verrotte restjes uit de 20ste eeuw de veranderingen niet begrijpen. De vraag is wie op dit moment is voor ons gevaarlijker? …De Islam die met gezamenlijk krachten is (nog steeds) te stoppen, of de politieke elite die het niet erg vindt ons leven te riskeren. .

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Deze hele ellende, islam en massa-immigratie gebeurt op bevel van: BILDERBERG en de NWO. Uitvoerders zijn de EUSSR, en de marionetten van politici, “van links tot rechts”. Hou voor ogen, dat zowel de RUBBEREN RUTTE, alsook het MIEZERIGE MANNETJE PECHTHOLD, daar bij een overleg van BILDERBERG aanwezig waren!

  Like

 15. Republikein zegt:

  De verhalen met de strekking van het topic zijn al jaren te lezen.
  Ik zeg: Glazen bol theorie en de huidige werkenden, maar ook de huidige gepensioneerden een trap na geven.
  https://arnolddepauw.files.wordpress.com/2013/11/nooitbezwijken.jpg?w=458&h=458

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s