Waarom zijn we in verwarring? (deel 2)

Screenshot_33

(Door: Harry La Croix)

“Goedemorgen”, zegt de collega van mijn echtgenote opgewekt. Ze komt haar ophalen om samen op pad te gaan om Somalische vrouwen bij te staan. Samen bestrijden ze onrecht. Ze zegt nog even terloops glimlachend “Wist je dat we een vrouw bijstaan, die menstrueert en urineert uit een opengelaten gaatje van één centimeter diameter?” Genetische mutilatie heet dat in mijn jargon. “Is ze nog vrijgezel dan”, denk ik meteen, “never been touched before”? Ja ik wist van genetische mutilatie. Op kosten van de Nederlandse gemeenschap wordt deze onnatuurlijke situatie hersteld bij een kinderwens. Sommige vrouwen vragen vervolgens na de geboorte om alles, op die centimeter na, weer te sluiten. Nou, niet in Nederland, maar dat gebeurt in Somalië als haar kinderwens stopt! Dan ziet de collega mijn artikel liggen als mijn vrouw wat meer tijd nodig heeft om zich voor vertrek gereed te maken (spiegeltje, toiletje enz). “Schrijf jij over de islam?” Ik informeer haar over de blog van E.J. Bron. “Wist ik niet”, zegt ze, “ik lees altijd De Volkskrant. Is E.J. Bron zo’n rechts webzeitje?”

Tweedeling

De tweedeling, zo blijkt uit mijn inleiding, is niet alleen in de islam (moslim/kafir), maar ook in de godsdienst (RK/Prot), in de hele maatschappij (arm/rijk, lezers van De Volkskrant/De Telegraaf). Typisch Nederlands. Zijn we het ergens niet mee eens, dan richten we een nieuwe club op, er ontstaat een tweedeling! Waarom speelt die tweedeling niet als over de islam wordt gepraat? Het antwoord: We passen hier regels toe die ons zijn ingeprent door de Moslimbroederschap, want: islam is vredelievend, Allah is barmhartig, Mohammed, vrede zij met hem, is liefde, de islam is goed en niet jihadistisch of extremistisch, het wordt verkeerd geinterpreteerd, christenen waren erger (wat te denken van de Kruistochten), islam is de religie van tolerantie, vrijheid en gerechtigheid. Of opinies: Het is niet waar dat er mensen zijn die in naam van hun “religie” zulke wreedheden begaan. We willen niet geloven dat het TOCH WAAR is en dat het zalvende verhaaltje dus een GROTE LEUGEN is. Voorbeelden? Lees De Telegraaf: Een leraar maatschappijleer VMBO tracht Charlie Hebdo bespreekbaar te maken in een klas met moslims. Hoe doet hij dat? Door de moslims te ontzien! Dingen te verzachten, te verdoezelen. Lees ook de commentaren, die de opstelling van de leraar, bezwerend, vergoelijkend bezig, zelfs ophemelen: fantastisch, ik zou willen dat ik vroeger zo’n leraar had!

Is Allah barmhartig?

Ja, dit klopt. Het is geen leugen. Wanneer de mens zich eenmaal heeft overgegeven aan de doctrine van Allah en Mohammed (dus: geïslamiseerd is, moslim is geworden), dan is er barmhartigheid, liefde, vrede, dan is de islam goed en niet jihadistisch of extremistisch, is er tolerantie, vrijheid, gerechtigheid. Voorwaarde: de hele wereld moet zich daarvoor wel volledig onderwerpen aan de islam. Dan klopt dat verhaal toch? Maar klopt het met onze ideeën? Neen, totaal niet!

De goede moslim

“Ik heb een buurman en die is zo’n goede moslim, nooit maakt hij problemen, hij verafschuwt geweld”. “De daden die in Parijs zijn gepleegd hebben niets met de islam te maken” (Rutte). We denken dan: Verdorie, ze hebben gelijk. Hier geeft iemand echter wel een opinie. Want wie bepaalt wat een goede moslim is? De mening van iemand is niet relevant voor de islam, misschien wél voor alle overigen. Het islamitische standpunt is: De islam is de enige basis om te bepalen wat een goede moslim is. Volgt iemand de koran en de soenna, dan is het een goede moslim. Daartegenover, men denkt dat een goede moslim het primaire bewijs is dat de islam goed is en dat de doctrine niet belangrijk is. De moslims denken hier echter heel anders over, hen gaat het om de onderwerping aan de islam en het volgen van de sharia. Moslims treft men aan in drie verschillende “gradaties”: De Mekkanen zijn theologisch ingesteld, de Medinanen zijn politiek ingesteld en er zijn moslims die de Gouden Regel van het christendom (heb uw naaste lief gelijk uzelve) volgen. “Hij is een goed moslim”. Is hij dan zo goed? Niet gewelddadig, behulpzaam, behandelt mensen met respect als zijn gelijke? De westerse wereld heeft zoveel moois te bieden…. Vrijheid, rijkdom, voor de vrouwen geen afschuwelijke zakken om hun lichaam, de mannen drinken een biertje, roken een pafje. Het is dus van belang ons af te vragen met wie hebben we te maken? Als we te maken hebben met de Mekkaan of de Medinaan, dan is hij niet onze vriend en hij misleidt ons. De derde moslim benadert ons het meest, hij is deels moslim, deels kafir. Maar wanneer is hij moslim, wanneer kafir, wat doet hij als hij moet kiezen?

Waarom verliezen we het?

Vanaf het ontstaan van de islam groeit het aantal aanhangers. In de westerse wereld hebben we besloten dat “we ons daar niet meer tegen zullen verzetten”, “we willen niet onverdraagzaam zijn”. Dit is het eerste aspect van ons denken over de islam. Onze hersens zeggen dat niets de islam zal tegenhouden om de grootste te worden. We baseren dat o.m. op de uitspraak van Ghadaffy: “Wij zullen domineren en de baarmoeder van onze vrouwen zal daarbij het beste wapen zijn”. De islamitische bevolking groeit explosiever dan de onze. Het derde aspect is geboren: dat de baarmoeders van onze vrouwen zich sluiten door de politiek ingegeven opdracht: Benen wijd, maar baarmoeder dicht! De wereld krijgt teveel monden om te voeden en onze planeet wordt te klein voor al die menselijke zielen. Adagium: Een groot gezin is “niet van deze tijd”, daardoor dient geboortebeperking plaats te vinden. Achterlijke christelijke geestelijken die voorbehoedmiddelen willen weren. Argument: meer bewegingsruimte voor de geëmancipeerde vrouw, zonder kinderen kan de vrouw zich beter manifesteren, voortplanting = genot. De islam heeft daar geen enkele boodschap aan, Miep is thuis, blijft thuis, mag alleen het huis uit als Pa dat wil en daarmee basta (invloed van de vrouw is gelijk aan de helft van die van de man, zonen gedragen zich conform). De islam streeft naar maximale bezetting van het aardoppervlak, dus er tegenaan met één of meer vrouwen, voortplanten = meer nageslacht en genot! Tweede aspect waarom we het verliezen: De politici doen er alles aan om Europa aan de islam over te leveren. Wegkijken, ontkennen, anders benoemen is het officiële standpunt. Er is in de VS onderzoek gedaan om te zien hoeveel van de onderstaande punten op de universiteiten bekend was:

 • De tranen van de jihad: 270 miljoen doden, tussen 2001 en 2014 al bijna een half miljoen doden;
 • De geschiedenis van de dhimmie en houding van de dhimmie;
 • De overheersing van christenen, hindoes, boeddhisten, Afghanistan, Pakistan en de Zijde Route landen in Azië, Turkije, Midden-oosten, Egypte, Noordafrika en de rest van Afrika;
 • Hoe de sharia het leven van vrouwen beïnvloedt;
 • Het concept van de kafir;
 • De koran, sira, hadith, in zijn geheel;
 • De dualistische ethiek van de islam en waarom filosofen dat nooit hebben onderzocht;
 • De slavernij van de islam;
 • Het vrouwenmisbruik via de sharia.

Zeer teleurstellend, zowat niets: Wat geleerd wordt is dat de islam één van de grootste wereldreligies is en dat het hoogste punt van beschaving de islamitische Gouden Eeuw was in Bagdad en in het Moorse Spanje. Islamitische gedichten ontstonden, architectuur floreert en de student bestudeert de Arabische taal. De moderne Arabische geschiedenis wordt beschouwd met de ogen van de politieke wetenschap en als reactie op het westerse kolonialisme. De islam wordt niet onderwezen als een rijk van onderwerping. De verspreiding van de islam wordt gebracht als een prachtig voordeel voor de door hen veroverde kafirs, maar nooit wordt verhaald over het onbeschrijfelijke lijden onder de islam. In de VS kun je diplomaat in het Midden-Oosten worden zonder één woord te kennen van de koran, sira en hadith. Als je alle haatverzen achterwege laat, is er niets  aanstootgevends is het devies. Ja dank je de koekoek: Als je alle haat tegen Joden uit het boek Mein Kampf weglaat, dan is het boek niet aanstootgevend. Zo bezig zijnde verliezen we het altijd van de islam!

De Arabische taal

Eén van de argumenten van moslims is dat de westerse mens geen snars snapt van de koran. Ze zeggen dat er zeer weinig personen zijn die de Arabische taal beheersen. Daar komt bij dat de oorspronkelijke koran in een zeer specifiek Arabisch dialect is geschreven/opgetekend. Dit dialect beheerst een nog kleinere kring van personen. Laat de interpretatie van de koran c.s. dus maar over aan de moslims. Maar dit argument klopt van geen kant! Immers, de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en Armeens, sommige boeken in het Grieks enz. Weinigen kennen deze talen. Toch heeft de islam steeds kritiek op de Bijbel, die hij tegenstrijdig en vol fouten acht. Dat kan dan wel, zonder deze talen te beheersen?

De opstap naar dialoog

Het grote probleem waarmee niet-islamieten worstelen, is de kennisachterstand. We weten te weinig af van de islam. Of we nu tegen moslims praten of tegen christenen, of mensen van andere geloven. Daar kunnen we veel zelf aan doen. Niet door de koran extensief te gaan lezen, of door de hadith, sira, soenna en sharia te bestuderen. Er zijn vele beknopte boekwerken op de markt die tegen weinig kosten aangeschaft kunnen worden of ze zijn op het internet te lezen. Voor de meeste mensen is de islam een vreemd onderwerp. Ze hebben veel dingen over de islam gehoord die voor hen vooral onduidelijk zijn. Wie begrijpt de koran? Men denkt dat er geen rationele basis is om over de islam te spreken. Daarom moet elk gesprek beginnen met het leggen van de basis voor de discussie. We kunnen mensen overtuigen als we de sharia en de islamitische doctrine onderwijzen en uitleggen. We komen barrières tegen: Men ontkent de feiten, de innerlijke stem zegt: “Dat kan niet de islam zijn”. De sharia kan niet zo wreed zijn. Moslims zullen dit niet geloven.

Het zaad planten

Als we zaaien, moeten we de grond voorbereiden. De gedachten van onze gesprekspartner zijn vervuld met officiële standpunten, die we kennen van school, radio, tv, kranten, standpunten die ons zijn ingeprent door de Moslimbroederschap. Officiële standpunten leren ons dat de islam zeer moeilijk en zeer complex is. Een gesprekspartner is hierdoor onzeker, men vraagt zich af of het wel mogelijk is om de islam te leren kennen zonder imam of professor. Er is zoveel onenigheid over de interpretatie van de islam. Maar we moeten duidelijk maken dat de islam een zeer logische en zeer coherente ideologie is, maar dat de islam een ander logisch systeem volgt dan de onze. Als je eenmaal het dualisme ziet dan is de islam helder, eerlijk en ‘to the point’. De valkuil is dat officiële standpunten ons leren dat als je niet in hun praatjes trapt, je genadeloos wordt neergezet als iemand met een racistisch vooroordeel. Nu gaan we de discussie “naar onze hand zetten”.

Uitgangspunten

Hierbij gebruiken we de volgende vragen:

 • Heb ik goed weergegeven wat u zegt?
 • Kunnen we samen praten?
 • Kunnen we “kritisch denken”?
 • Bestaat er enige kennis over de koran, Mohammed of sharia?

Dan stellen we vast dat de acties en de woorden zijn gebaseerd op de Trilogie: koran, Hadith en Sira. Iedereen weet dat alle moslims het erover eens zijn dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. De basis van de islam komt dan ook van Allah, uit de koran en Mohammed, t.w. de soenna, die zijn beschreven in de Hadith en Sira. De tweede belangrijke bron is de sharia. Als iets komt uit de Trilogie of de sharia, dan is er sprake van islam. Komt iets niet uit de sharia of de Trilogie, dan is er geen sprake van islam. Mohammed is de hoogste autoriteit in de islam. Niemand gaat boven hem: geen moslim, geen media-afgevaardigde, geen bekende Nederlander, geen minister-president, geen imam. Als je Mohammed kent dan ken je de islam! Dit is het hart van de islam. Alle moslims zijn mohammedanen, wat niet betekent dat alle moslims Mohammed aanbidden, zoals ook de Chinezen niet allemaal Confucius aanbaden. Mohammedanen volgen het levenspad dat Mohammed voor hen heeft voorbereid.

Sharia

De islam is simpel. Definitie: de politieke, religieuze en culturele doctrine beschreven in de Trilogie en de sharia. Definitie: de sharia is de sleutel tot het tonen van de wijze waarop de islam daadwerkelijk werkt en wat de doctrine werkelijk behelst.

Opinies

Als u deze basisprincipes kent, dan zal gauw duidelijk zijn dat wat Rutte, de media(experts), imams en anderen beweren pas betekenis krijgt als de bewering op juistheid wordt gecheckt tegen wat in de soenna (Mohammed) en sharia staat. Als de bewering de toets van de controle kan doorstaan, is er sprake van een juist islamitisch standpunt, zo niet, dan is de bewering onjuist en niet islamitisch. Verder heeft niemand de opinie nodig van een expert, er is immers maar één islam: de koran en sharia bepalen dat voor ons. Sommige experts gebruiken een citaat uit de koran, maar praten nooit over Mohammed of Allah. Als ze niet over Allah en Mohammed praten is hun verhaal niet islamitisch ondanks dat ze uit de koran citeren. De experts praten ook nooit over “het waarom van de islam”. Als men echter de doctrine kent, dan kent u “het waarom van de islam”.

Islam hervormen

Dan komt het punt waarop uw gesprekspartner gematigde moslims aanhaalt, die beweren dat de islam kan worden hervormd. Op DDS deed soefi Michael van der Galien een poging daartoe. Waarop moet die zgn. nieuwe islam dan zijn gebaseerd? Als de hervormde islam niet is gebaseerd op de soenna en de koran, dan is er sprake van afvalligheid, een van de zwaarste misdaden in de islam. Er is nooit ontsnapping mogelijk aan de koran, soenna en sharia. De boodschap is: blijf vasthouden aan de soenna en sharia.

Epiloog

Het geven van een richting, een handleiding, vergt toch meer ruimte dan ik aanvankelijk had ingeschat. Daarom besloot ik om deel 2 hier te stoppen en een deel 3 voor te bereiden. In deel 3 zal ik wat dieper ingaan op voorbeelden van gespreksonderwerpen en hun benadering. Veel leesplezier!

Lees hier deel 1 van “Waarom zijn we in verwarring?”

Door:
Harry La Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Intellectuelen/academici", "Religie van de vrede", Desinformatie, Islam, Overheid, political correctness, politici, Taqiyya, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

12 reacties op Waarom zijn we in verwarring? (deel 2)

 1. Goed zo, en bedankt.
  “Daar kunnen we veel zelf aan doen”.

  Zo is dat.
  Eigenlijk moeten we bij elke opmerking dát de Islam krankzinnig is…. er bij vertellen één vd de meerdere redenen waaróm dat zo is!!

  Mvg, Jan v. Eechoud

  Like

 2. Jaan zegt:

  Van een religie die hier niet thuis hoort hoef je alleen te weten dat je hem meteen en onmiddellijk buiten moet schoppen. dat is de hoofdregel voor de islam. Niks bestuderen, niks dit of dat, eruit trappen en wel meteen.

  Like

 3. laura van der storm zegt:

  Jaan, ben het helemaal met je eens!

  Gisteren dacht nog iemand dat hij een goede tip voor me hand betreffende een boek…
  huis in de moskee….of zoiets. Daar kon ik in lezen hoe goed de moslims in den beginne waren!

  Moest hem vrij stevig aanpakken, want bleef maar herhalen. ..uiteindelijk kreeg ik het verwijt dat ik te kritisch was. Heb ik hem medegedeeld dat Nederland en Europa kapot gaan aan wegkijkers en lafbekken zoals hij.

  Dat is mijn goede voornemen van 2015. Mensen de waarheid zeggen. Kost me niet veel moeite.

  Trouwens, een pracht kolom van Rob Hoogland vandaag. Dat de jodenhaat terug is in Europa en Nederland ligt voor 90% aan de toegestroomde moslims. Ik denk altijd al zo, maar niemand durft het te melden. En maar om de hete brei draaien. Lafbekken.

  Like

  • beatsme zegt:

   Inderdaad. Om de hete brei heendraaien. Het zijn lafbekken.
   Ik lees in de krant dat Asscher over drie weken antwoord verwacht, wat het plan is van de een of andere “moslimraad” om de haat imams te bestrijden.Daar zijn ze nu al 20 jaar mee bezig!!!

   Elke keer is men weer heel verbaasd en doet alsof een aanslag, of een van de andere ontelbare weerzinwekkende daden die uit naam van de Mekkaanse God gepleegd worden, iets volkomen onverwachts en nieuw is.

   Asscher, neem je moeder in de zeik, maar mij niet. En Rutte, en Aboutaleb, rot toch eens op…stelletje leugenaars en landverraders.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   “Het huis in de moskee” is van Kader Abdolah. Niet intrappen, want dat is óók al een halfslachtige figuur!
   Je loopt er altijd weer tegenaan: Naar buiten toe kunnen ze nog zo geïntegreerd lijken, maar zolang ze zich ‘moslim’ noemen geldt altijd weer: Islam=islam.
   Pas als ze de islam openlijk bij het grof vuil gezet hebben, zoals Hafid Bouazza, kun je ze rustig lezen.

   Like

  • fleckie zegt:

   ……….’STEM..VAN..ANGST’ …NW.ISR.WEEKBLAD 30.1 2015. …………… Leo Mock
   ‘ We mogen ons Est meer uitspreken over de wijze waarop wij worden.vertegenwoordigd in de
   publieke ruimte’…………………..Nieuw antisemitisme domineert Holocaustherdenking ‘las ik op internet enfin iets andere bewoordingen op teletekstMijn eerste associatie bij deze kop was dat er iets naars was gebeurd bij deze herdenking afgelopen zondag. Een beeld van jongeren die met
   herdenkingskransen voetballen kwam even bij me op. Nadere bestudering v.h.bericht leerde dat
   iets anders werd bedoeld.: tijdens de herdenking stond het feit centraal dat antisemitisme nog steeds bestaat. Dat is logisch natuurlijk bij een dergelijke herdenking. Helaas worden Joden en
   Jodendom ook buiten herdenkingsdagen als deze in de media in algemene zin vaak en vooral
   Geassocieerd net negatieve onderwerpen als de Sjoa, antisemitisme ,terreur,slachtofferschap,of het Palestijns-Israelisch conflict. De afgelopen weken was precies in de media te lezen welke Joodse school vanwege de toestand wel open was, en welke niet. Is het niet mogelijk om het hele jaar door op een positievere manier in het nieuws te komen,vraag je je dan af,………….In de media
   doen verschillende woordvoerders namens de Joodse gemeenschap-al dan niet desgevraagd- verslag over het toegenomen antisemitisme in Nederland. Of dat altijd verstandig is,is de vraag. Zou je niet eerder een boodschap van kracht en saamhorigheid moeten laten horen? Angst blijkt vaak geen goede raadgever te zijn. En natuurlijk,we moeten niet naief zijn en ons hoofd als struisvogels in het zand steken. Maar nu blijkt opeens iedereen een ornitholoog te zijn en de metafoor van Joden als.de kanaries in de mijnschachten’v.d.samenleving vrijelijk te gebruiken. Waakzaamheid is geboden, maar de vraag is of die altijd zichtbaar gemaakt moet worden en luid verkondigd. En veel nieuwe leden voor de kerkgenootschappen zullen we er hoogst waarschijnlijk niet mee krijgen. …………..Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de actualiteit- en Joden vanwege hun Minderheidspositie en beladen geschiedenis Wells’ eersten. Maar als de angst eenmaal regeert,is die dan nog zo gemakkelijk te beheersen? Het besluit om een Joodse school dicht te doen is een verregaande maatregel die als precedent kan gaan werken. Wat doet men als het dreigingsniveau ,God verhoede,werkelijk nog verder omhoog gaat? Gaan alle Joodse scholen,instituten en gebouwen dan dicht? En voor hoelang? Wie deze weg inslaat kan bijna niet meer terug,want wie wil de verantwoordelijkheid nemen voor andermans leven.? En al helemaal
   als het om kinderen gaat. Dat zou betekenen dat de terreur wint, door vooral haar psychologische impact, en de fatsoenlijke mensen verloren hebben. Dat zouden we niet moeten willen………..Maar misschien is de foutbal eerder gemaakt.Toen we niet adequaat reageerden op de uitspraken v.d.goedwillende Frits Bolkestein, die in de media verkondigde dat ‘zichtbare Joden’ maar beter kunnen emigreren. Ik zou zeggen:”mogen we dat misschien zelf beslissen en onze identiteit in eigen hand houden? En wat zijn dat precies,zichtbare Joden? Groot denker en oud LPF- minister Heinsbroek deed daar deze week nog even een schepje bovenop: heel de bevolking van Israel moet maar even overgeplant worden naar de VS waar al..EEN..staat sneeuwvrij is gemaakt voor de ruim zes miljoen Israëli’s..Sommigen vinden dat zelfs dat iemand die..MEIN KAMPF wil blijven
   verkopen het predicaat van’ Liberaal van 2014 ‘ verdient. ……………….Intussen zijn we soms best selectief in onze verontwaardiging over uitspraken van publieke figuren; we veroordelen het EEN
   en omarmen het ander. We winden ons veel minder op over extreemrechts dan over felle Israel- kritiek ter linkerzijde. ……….Afgelopen week hoorde ik dat de Israelische ambassadeur te gast was bij ..JINek
   – ik heb de uitzending zelf niet gezien. Toch opmerkelijk om hem als gast uit te nodigen als het om de situatie van Joden in Nederland gaat. We willen toch graag dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Joden en Jodendom en Israel.? En o ironie,wanneer er iets in Israel gebeurt worden doorgaans Nederlandse Joden benaderd voor hun mening. Terwijl dan juist de ambassadeur of een Israëli in Nederland een meer voor de hand liggende keuze zou zijn.
   Een dag of zo later mocht rapper Appa even op de bank plaatsnemen bij..JONEK. Die kreeg de gelegenheid opnieuw ongenuanceerde en soms kwetsende uitspraken te doen,zoals hij dat in het verleden deed over bijvoorbeeld de Talmoed-zonder dat iemand hem tot de orde roept. en vraagt wat hij nu precies bedoelt. Respect moet wel van twee kanten komen. Media hebben op dat punt een eigen verantwoordelijkheid. Wat is de meerwaarde van het op deze wijze bieden van een podium aan figuren als Appa? Maar puur naar de media wijzen is te gemakkelijk. Vanuit de Joodse gemeenschap mogen we ons best meer uitspreken over derwijze waarop wij worden vertegenwoordigd in de publieke ruimte. Nu klinkt vanuit Joods Nederland vooral een stem van angst………Juist in deze tijden van spanningen zouden meer mensen- zonder naief en blind voor dreiging te zijn- de wegen van harmonie,dialoog en respect moeten bewaren- hoe verleidelijk het ook is om toe te geven aan onze ( terechte) emoties.######################################################################

   Like

 4. Maria zegt:

  @Harry
  zalig wat je schrijft en hoe je het verwoord!
  De grootste krankzinnigheid hier is dat ze het bedje hebben gelegd voor de islam de RK kerk samen met links… Hoe rijm je dat man? Kan enkel zijn dat de ideologie van beiden aan elkaar leunt, in de donkere middeleeuwen was dat RK geloof het equivalent van de islam van vandaag, even moordend, toen was het onderwerping aan het vaticaan nu is het aan de islam!
  Soort zoekt soort, denk persoonlijk dat de RK kerk en dat vaticaan stikjaloers zijn op de islam en de onderwerping van die islamieten eraan en waar pedofilie openlijk mag door gewoon te huwen met meisjes vanaf 8j, vekracht een man een vrouw dan wordt ze gestenigd, ja denk echt ben ze zeker van dat die RK kerk en aanhang wreed jaloers erop is!

  Veel dank en hoop op nog geschreven stukken van je

  xxxx

  Like

 5. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  De waarheid is ons beste wapen. Mohammed was een smerige crimineel en de Koran is een leugen. En het is ook niet waar dat als iedereen Moslim is dat er dan vrede en geluk uitbreekt, want alle Moslimlanden zijn waardeloze zandbakken waar iedereen doodongelukkig is.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Goed beschreven van U meneer Lacroix. We hebben echter te maken van een legioen aan “wegkijkers”, rode-en D66 leugenaars, en hele volksstammen Nederlanders die zich in slaap laten sussen bij: “boer zoekt vrouw”. En gisteren heb ik weer een bewijs daarvoor gekregen. Ik raakte verzeild in een discussie over de koran en de islam. Het eerste wat je dan hoort is: “ja maar de gewelddadige moslims, zijn niet van de echte islam hoor”, “ze zijn niet allemaal zo”. En dat alles omdat ik de juiste REDEN vermeldde: DE ISLAM. Ze werden bijna compleet woedend toen ik DE ISLAM noemde! Waar ze het uiteindelijk met mij toch eens waren, dat was dat de MASSA-IMMIGRATIE ons naar de donder helpt. Al met al, ik word er niet vrolijk van.

  Like

 7. Beste Harry, twee dingetjes die me opvielen: het is genitale verminking/mutilatie, niet genetische en de tweede taal waarin enkele delen van de Tanach zijn geschreven is Aramees, een Semitische taal die ook Jezus sprak, niet in het Armeens, een Indo-Europese taal.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s