Een open brief aan de wereld

Screenshot_65

(Door: Howard Klineberg – Vertaling: Brabosh)

Toen wij naar de gaskamer werden gevoerd, heeft U niets gezegd. Toen wij gedwongen werden bekeerd, heeft U niets gezegd. Toen wij uit een land werden gegooid enkel omdat we Joden zijn, heeft U niets gezegd. Wanneer wij ons thans verdedigen, heeft U opeens wel iets te zeggen.

Hoe hebben wij  wraak genomen op de Duitsers voor hun “Eindoplossing”?

Hoe hebben wij wraak genomen op de Spanjaarden voor hun Inquisitie?

Hoe hebben wij wraak genomen op de islam om ons als dhimmies te behandelen?

Hoe hebben wij wraak genomen op de leugens van de Protocollen van Zion?

Wij studeerden de Torah

Wij innoveerden in geneeskunde

Wij innoveerden in verdedigingssystemen

Wij innoveerden in technologie

Wij innoveerden in de landbouw

Wij componeerden muziek

Wij schreven poëzie

Wij maakten de woestijn vruchtbaar

Wij wonnen Nobelprijzen

Wij stichtten de filmindustrie

Wij investeerden in democratie

Wij brachten de woorden van Hashem in vervulling door het lichtbaken te worden onder de Naties van de Aarde. Dus Wereld, wanneer U ons bekritiseert voor het verdedigen van ons erfgoed en ons voorouderlijk thuisland, doen wij, de Joden van de Wereld, exact hetzelfde wat U deed: wij negeren U.

U heeft ons de voorbije 2.000 jaren bewezen dat wanneer het er op aankomt het U geen barst kan schelen. Dus laat ons nu alleen en rommel maar verder aan in UW achtertuin terwijl wij doorgaan met onze 5775 jaar oude missie om de Wereld te verbeteren die wij delen.

Bron:
http://brabosh.com
Brabosh

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie, Israël, Jodendom. Bookmark de permalink .

37 reacties op Een open brief aan de wereld

 1. Joga zegt:

  Helemaal waar. Alleen is wereld nu verziekt met wegkijkers, Jodenhaters en dieventuig( zoals bankers,grootkapitaal( o.a. de “oranjes”) zoals nooit te voren . Van mij mogen jullie je gang gaan. GRAAG ZELFS.

  Like

 2. Driek zegt:

  Wij brachten de woorden van Hashem in vervulling door het lichtbaken te worden onder de Naties van de Aarde.

  U heeft ons de voorbije 2.000 jaren bewezen dat wanneer het er op aankomt het U geen barst kan schelen. Dus laat ons nu alleen en rommel maar verder aan in UW achtertuin terwijl wij doorgaan met onze 5775 jaar oude missie om de Wereld te verbeteren die wij delen.

  Inderdaad, het heeft de gojim nooit een barst kunnen schelen, en vandaag de dag is het nog precies als in de jaren veertig, toen de Nederlandse spoorwegen goud geld verdiende aan de transporten der Joodse burgers naar de concentratiekampen en iedereen de andere kant op keek. En wederom blijft iedereen aan de zijlijn, vooral onze bewindslieden, nu de Joodse burgers openlijk worden bedreigd door dat islamitische tuig. Synagoges en Joodse scholen die in het jaar 2015 door een politiemacht moeten worden bewaakt. Het is wederom een schandvlek op het Nederlands blazoen.

  Like

  • anoname zegt:

   Niet elke gojim hoor…
   Ikke niet!
   Maar wel velen, dus ik geef jullie groot gelijk!!!

   Like

  • fleckie zegt:

   ………’.SPARTACUS’,…..’ORGAAN van het DERDE FRONT’,no.10,eind juni….1941.’.. ……uit…..’DE TWEEDE…WERELDOORLOG,..’.VERRAAD…EN…VERZET’.uitg.Lekturama.
   ‘NOEUWE…JODENBERVOLGING’:………. Dat is de nieuw orde van het …Fascisme………..In de avond van Woensdag .14 juni bereikten ons de eerste berichten,dat wederom..jonge Joden..van huis werden gehaald en op de straat werden opgepikt. ..Donderdag daaropvolgend ontvingen wij nieuwe berichten over de gruwel ,die zich opnieuw aan het voltrekken was. …Opnieuw ontzetting
   en grote angst onder de Joden en speciaal in de gezinnen,waarin zich jonge mannen bevonden tussen de 17 en 35 jaar. ……….Wij hebben ze gezien,de jonge kerels, verbeten en machteloos opgejaagd door de honden die het beulswerk moesten verrichten……Welk normaal mens huivert niet bij de gedachte, dat het zijn of haar zoon,haar man,kon zijn,die zo medogenloos werd weggerukt om geen andere reden, dan om de wellust van de machthebbers te bevredigen…Ieder normaal mens voelt de ontzetting als hij zich denkt in de plaats van den Joodsen vader of moeder. ……….Er was…geen…mededogen. Er is wederom opnieuw op barbaarse wijze ,volkomen zinloos,naar slachtoffers gegrepen. Zo zijn wij er mee bekend,…dat een jonge moeder Woensdagmiddag ..vier..uur met haar baby uit het ziekenhuis kwam. Er was vreugde bij de moeder en de vader en bij de grootouders,die aanwezig waren,toen de jonggeborene VOOR het
   eerst de eigen woning was ingekomen. …Om zes uur voltrok zich het noodlot: ..de jonge vader werd weggevoerd. Het smeken van de jonge moeder had geen invloed….In een ander geval was het nog erger: Een jonge man werd gearresteerd…Toen de kerels,die dit werk moesten doen,boven kwamen wees de moeder naar een bed,Daar lag haar zoon,al maanden lang……Zijn lichaam was vergiftigd door de…t.b.c…Hij moest rustig blijven liggen om erger tevoorkomen. Maar de hondenhaddenhun opdracht, en zij volvoerden. ..De jongeman moest uit bed,zich aankleden en meegaan. Wie kan zich niet begrijpen hoe die moeder er aan toe was ,hoe zij zich vernederd heeft bij het smeken om haar zoon te mogen behouden. Het hielp niet. De volgende dag werd de moeder uitgenodigd om bij de …Sicherheitspolizei te komen. ” Je kan je zoon weer meekrijgen”
   werd haar toegesnauwd.”Hier,neem hem maar mee,hij is niet waard dat hij leeft, hij heeft reeds te lang geleefd”……………Slechts enkele gevallen memoreren . wij. Sommige jonge, Joodse mannen, zijn weggehaald uit families. Die reeds de tijding ontvangen hadden,dat tweevan de hunnen,die bij de vorige razzia opgepakt waren,overleden waren. …Wij zouden door kunnen gaan om het onmenselijke leed te beschrijven. Wij moeten dus bekorten. Wij willen ons niet overgeven aan het leed en de ellende. Wij,innen er niet bij blijven stilstaan,omdat ons andere taken wachten. Onze voornaamste taak blijft de vernietiging van de machten,die verantwoordelijk zijn voor het leed…en…de…ellende,.die over de wereld werd gebracht. Onze haat kan slechts groeien bijm het vernemen van…nieuwe wandaden.Niet alleen onze haat maar ook onze overtuiging dat het Derde. front is, het front van allen, die de vrijheid willen,die waarachtig socialisme onder de mensen willen brengen,die de wereld willen bevrijden. Van alle onderdrukking, vandalen slavernij.
   Er is verschil in de toegepaste methoden tussen ..nu..en..vier..maanden geleden. Men heeft thans getracht onder de Amsterdamse bevolking minder opschudding ..teweeg..te..brengen. De vorige maal geschiedde de aanhouding door de”Grune Polizei . Het geschiedde volgens de Duitse Nazi-methode . Ze was zoafschrikwekkend, dat vrijwel de gehele bevolking van Amsterdammers en omgeving in opstand kwam.Nu past men een andere methode toe. In Amsterdam hebben wij se-
   dert kort een..Nazi-hoofdcommissaris gekregen. Een hoge officier, gepensioneerde van het Koloniale leger. Deze kerel achtte de. Amsterdamse politie in staat om het hondenwerk te doen en de kerels verrichtten het hondenwerk. Enkelen moeten hebben geweigerd.. ..Zij verdienen onze hulde ..en..waardering. ..Maar het gros verrichtte den onmenselijke arbeid,in TRPUW aan den nazi-hoofdcommissaris. Dat is wel het meest verachtelijke on het hele geval. Hollandse politieagenten traden op als beulen van het nazidom. ………. In de in Amsterdam verschijnende kranten van Vrijdag van 13 juni is van officiele zijde een uiteenzetting gegeven. De verklaring is
   door en door…leugenachtig. De verklaring is, dat een misdadige springstofaanslag op een dienstinstantie van de DuitseWeermacht was gepleegd. Voorgesteld wordt alsof Joden, in het bijzonder uit Duitsland gekomen emigranten,verantwoordelijk voor de aanslag zijn. De waarheid is anders,In de Schubertsyraat te Amsterdam bevindt zich een huis waar talrijke Duitse militairen verblijven. Toegang hebben alleen lieden van de weermacht,,hun vrienden en vriendinnen. ..De vorige week op een avond hadden de militairen een brooddronken bui. Volgens de verklaring van een dezer militairen was er voor de aardigheid een balspel met handgranaten. Een van deze projectielen ontploften door een verkeerde worp. Het gevolg was ,dat tenminste vier militairen gedood en enkele andere gewond. Werden. Een en ander veroorzaakte in de betrokken buurt
   veel opschudding. Een verklaring moest gegeven worden en daarom……….de Joden hebben het gedaan..Een aantal rijke Joden zouden hun vermogen moeten missen. Andere Joden en het bericht spreekt van Joden, die uit Duitsland zijn gekomen zijn gearresteerd. In hoofdzaak zijn Nederlandse Joden gearresteerd.Ongeveer 300. Zij worden gestraft voor iets,dat zij niet gedaan hebben. Maar van welingelichte zijde,deelde men ons mede,dat het de opper-bandiet..Himmler
   is,die tot de arrestaties bevolen heeft. ……….Hoewel er grote deining onder de Amsterdamse
   bevolking was en is, is de reactie op het gebeuren anders dan in de februari- dagen.
   Met grotere gelatenheid,ongetwijfeld vol afschuw,heeft men het gebeuren aanvaard, in zoverre kunnen de Duitse autoriteiten menen,dat hun straf- en dwangmaatregelen een gunstige uitwerking hebben gehad. Zij hebben het mis en dat zal in de toekomst meermalen blijken.########################################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    ….’ZEVENTIG..JAAR..LATER’, ( ingezonden brief in het NW.ISR.WEEKBLAD 30.1.2015′,van I.B.
    ‘ Tecent bracht ik mijn eerste bezoek aan…AUSCHWITZ. Als..( Joods) historicus in hart en nieren achtte ik mij gewapend met veel feiten,enigszins voorbereid op de kennismaking met deze confron terende plek. Het tegenovergestelde was waar: het bezoek greep mij dusdanig aan dat ik de ervaring van me af heb willen schrijven. Een persoonlijke ervaring die ik graag via deze brievenrubriek met anderen wil delen…………….Naar …..AUSCHWITZ…..: naar de krochten van de
    menselijke ziel waar het licht niet kan penetreren. Waar God zijn goddelijkheid heeft verloren,de
    plek die hij zijn rug heeft toegekeerd. Op deze inktzwarte plaats verloor de mensheid haar laatste onschuld. …..Verlaten..door..alles..en..iedereen…kwamen..hier..de…..weerlozen, de vertrapten..en
    ..de…verstotenen. Hun laatste dagen slijtend in een ongekende orgie van menselijk onvermogen, willekeur en onverdraagzaamheid. Om vermalen te worden door het ongecontroleerde vuur van de
    Haat,met de dood als enige troost. Op deze plek hebben velen in kille eenzaamheid hun laatste adem uitgeblazen……Deze plek zal worden herinnerd als de zwartste bladzijde uit de geschiedenis, een schandvlek op de menselijke ziel. ..een pijnlijk en immer aanwezig aandenken aan waar de mens toe in staat is als wijsheid en rede zijn verdwenen. ..Deze menselijke wond zal nooit kunnen helen of verdwijnen. Op de achtergrond zal zijn gif blijven spuien#########################################################################

    Like

   • fleckie zegt:

    ……….’ De ..SCHEPPING…van een DICTATOR’, uit boek’ de Tweede Wereldoorlog,” De Opkomst
    van het…DERDE RIJK” blz.76. …uitg.Lekturama…………………..Op 12 september ..1919… woonde
    Adolf Hitler,in Oostenrijk geboren,toen korporaal in een Beiers regiment v.h.Duitse leger,een bijeenkomst bij v.d.Duitse Arbeiders Partij in Munchen. Hitler was naar de bijeenkomst gegaan om er voor het leger te spioneren. Toen hij de bijeenkomst verliet,was hij ervan overtuigd dat hij het middel had gevonden dat hem tot de opperste macht kon brengen……………………..Duitsland was
    na de Eerste Wereldoorlog..een politiek niemandsland. Kleine partijtjes bloeiden even op en kwijnden vervolgens weg onder een regering,die slechts met steun v.h.leger op de been werd gehouden. Hitler voelde dat hij daar gebruik van kon maken en meldde zich op 14 september 1919
    als het zevende lid v.d. Duitse Arbeiders Partij. Zolang hij nog bij het leger was, werkte hij in zijn vrije tijd voor de partij. In april 1920 nam hij ontslag uit het leger en ging in volledige dienst voor de partij werken als …propagandist……Hij wist het aantal leden te vergroten en maakte zich langzamerhand meester van de leiding v.d.partij in augustus 1920 de Duitse Nationaal..Socialistische..Arbeiders..Partij( N.S.D.A.P.) of…nazi- partij was geworden,werd Hitler
    de onbetwiste leider. De boodschap v.d.nazi- partij was eenvoudig en direct. De partij zou Dld weer welvarend maken en het zijn positie als…..wereldmacht…..teruggeven. …Ze zou de door
    Joden…en…communisten ..gesteunde en over de hele wereld verspreide ..samenzwering..tegen..Duitsland verpletteren. Die’laaghartige’ samenzwering had ertoe geleid dat in ..1918.. het…niet…verslagen…Duitse..leger door het Duitse..socialisme…..’ In de rug bestoken’ was.( Dld capituleerde in ..1918 ,omdat de zegevierende ..Geallieerden…dat…eisten, omdat…het.
    Duitse ..volk…oorlogsmoe..was en omdat ook in het leger steeds meer behoefte aan een pauze kwam). De boodschap was eenvoudig. De middelen om de boodschap te verwerkelijken waren niets ontziend, direct en doeltreffend. Hitler had een natuurlijke…begaafdheid voor het toespreken van het volk. Hij besefte dat, wilde hij resultaat hebben met zijn boodschap,hij niet op het verstand maar vooral op…het…gevoel…moest…werken.Hij moest zijn boodschap afstemmen op de…eenvoudigste…elementen…onder…zijn…toehoorders. De boodschap werd..overgebracht..door…eindeloze…..herhaling…..,door…de…heftigheid..van..de..toespraken..en..door..het.. het..geweld..dat..aan..de..bijeenkomsten..werd..toegevoegd. …Op straat werd dat geweld toegepast ..door..de…nazi- militie ..van…’ Bruinhemden’…..,de Stormafdeling ..of..SA, die WETD geleid door een voormalig stafofficier uit het leger,…Ernst…Rohm. De taak ..van..deze..in..
    het..bruin. Geklede SA- ers was om elk lastig optreden van tegenstanders..bij..nazi-bijeenkomsten
    zo…meedogenloos…en…bruut…mogelijk..af..te..straffen..en..om..tegenstanders…op..straat ..af..te
    ..ranselen…………..De partij bleef groeien. In november …1923 …vond Hitler dat de tijd rijp was om in Munchen naar de macht te grijpen. Bij deze onderneming had hij de steun van Generaal..Erich
    Ludendorff,aan het eind v.d. Eerste Wereldoorlog de op..EEN ..na hoogste bevelhebber..v.h.
    Duitse leger. Hitler hoopte dat door deze steun het leger zou besluiten om .. NIET..tussenbeide te
    komen. Hij had het niet erger mis kunnen hebben. De gewapende ..opstand,..die later…de
    ‘BIERHAL-staatsgreep’..werd genoemd van waaruit Hitler en Ludendorff. aan het hoofd van hun 3.000 volgelingen…op…weg gingen, werd..een..volledige..mislukking. Het leger werd te hulp geroe
    pen om de staatsgreep te onderdrukken. In de gevechten die volgden werden 16 nazi’s gedood. Hitler..en..Ludendorff ..werden..gearresteerd..en .wegens..verraad..voor ..h..gerecht..gesleept.
    Ludendorff werd vrijgelaten. Hitler kreeg 5 jaar,gevangenisstraf……………Wonderlijk genoeg wer-den de nazi’s vooral door dat proces bekend. Door zijn persoonlijkheid en..zijn manier van spreken beheerste Hitler het proces. ..Hij kwam er als een..internationaal…bekend.figuur..uit..te..voorschijn,
    terwijl hij– wat nog belangrijker was– het voordeel genoot van een enorme publiciteit in…..Dld.
    Uiteindelijk zat Hitler maar negen maanden van zijn straf uit,net genoeg om met hulp van zijn secretaris ..RUDOLF..Hess..zijn politieke..testament…’MEIN…KAMPF’..te schrijven.
    Door het mislukken v.d.staatsgreep begreep ..Hitler dat hij ondanks zijn felle ..haat..tegen..de..democratie, die..democratie..zou..moeten..gebruiken..om..aan..de..macht..te..komen,om haar. .daarna te..vernietigen. Deze openbaring viel samen met een verandering in de nazi-politiek, die nodig was gebleken door een verandering in de…..ECONOMISCHE…TOESTAND……voorheen was de nazi-propaganda afgestemd op de…werkende…klasse,die het ergst was getroffen door de na-oorlogse …crisis. Toen kwam er omstreeks 1925 een opleving in de ..economie v.d.republiek..van…WEIMAR…De opleving in de economie zorgde weer voor volledige werkgelegenheid. Daarom richtte Hitler toen zijn campagne op de middengroepen, …..die..hun…..
    SPAARGELD…na de ..na-oorlogse..inflatie hadden zien…..WEGSMELTEN….. en van de nieuwe
    opleving ….geen ….enkel…..voordeel…..hadden. Hitler begon de partij op te bouwen..op..een .ste-
    vige ..fundering..van..middengroepen,…industriëlen…en..financiers, ..die..hij..het..lokaas..voorhield
    ..dat. De..winsten..groter..zouden..worden..als..de..communisten..eenmaal ..waren..uitgeschakeld..en de .arbeidersklasse…onder…controle…was..gebracht. Hetsucces v.d.nieuwe benadering kan men afmeten ..aan de..groei..v.h.ledental v.d.nazi- partij: in ..1925
    waren dat er 27.000, in 1928 ..uitgegroeid..tot..108.000. Bij de verkiezingen..van..1928 ..behaal-
    den..de..nazi’s ..800.000 v.d.31 ..miljoen stemmen, genoeg om in de Rijksdag..de Duitse volks-
    vertegenwoordiging , 12 v.d.491 zetels te krijgen. ………………Toen speelde ..de..wereld-economie
    ..Hitler…opnieuw..in..de..kaart. Door de volkomen ineenstorting v.d.beurshandel in de …WALL-
    STREET(New York) van 1929 en de economische ineenstorting over de…gehele..wereld die daarop volgde,viel de Duitse arbeidersklasse Hitler in de schoot. In het eerste jaar v.d.economische depressie verdubbelde het ledental v.d.partij. Hoewel de communistische partij
    ook voordeel had v.d.algemene ellende,waren de nazi’s beter in de gelegenheid om hun succes uit te buiten. De REPUBLIEK… van…WEIMAR…kon de crisis helemaal niet aan. ..Na de nederlaag van een ..minderheidsregering in de zomer van..1930″werden voor september ..nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De nazi’s behaalden…6,5 miljoenen stemmen en wonnen ..107 zetels
    in de ..Rijksdag. Ze waren ondanks ..die enorme winst niet on staat hun macht te gebruiken,omdat de kanselier, Bruning , bij decreet regeerde, ( hij regeerde met een volmacht v.d.tegering). Eind 1931 was het aantal leden v.d.nazi-partij de 5 miljoen gepasseerd. Hitlers volgende stap was het meedoen aan de presidentsverkiezingen van 1932. ..Hij werd..tweede..achter de bejaarde held v.d.Eerste Wereldoorlog, von..Hindenburh,maar behaalde toch 37% v.d.stemmen. -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

    Like

 3. kraftavilqa zegt:

  Goh! En ja.

  Like

 4. Als men mij hier vraagt in brasil naar mijn nacionaliteit vanwege mijn acsent zeg ik nog steeds ”holandes”…….maar met steeds meer tegenzin.Hoe zal dit toch komen??

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Niet vergeten ook het Marxisme is geen democratie.

  Like

 6. Astrid zegt:

  En zo is het!

  Like

 7. Hulde!
  Het schaamrood bij vele politici zou moeten stijgen….., maar niet heus!

  Like

 8. Martha N zegt:

  U hebt gelijk, meer dan gelijk, maar wij zijn de volgende

  Like

  • Willie zegt:

   Martha,lees t volgende eens door
   Howard | March 11, 2010 3:33 PM | Reply
   Frankly.. I don’t think the world cares abouts about us, the Jews. (I’m a Jew).

   And..I don’t think the world will give a damn if the Jews around the world are killed. They didn’t give a damn in World War II, they don’t give a damn now.

   But…the world will care when the cancer of Islam starts killing them, by the dozens, and then the thousands, and then tens of thousands, hundreds of thousands, and then millions.

   By then..my three predictions:

   1. Europe will be a wasteland. No churches will remain. No museums will remain. No culture will remain. Europe will crumble into the blood-stained cemetary that it made for the Jews.

   2. The Moslems won’t be successful either. Many will be dead, rotting in the fields. The rest will be blood hungry for revenge, but too afraid to do anything. They will turn on each other like mad dogs.

   3. Culture as we know it around the world will vanish. Predictions 1 and 2 above will create a new dark age. No culture, starvation, hatred.

   And this will be the revenge of G-d. I’m not SURE there is a spiritual aspect to this, but I believe so. I believe that we are truly at the end of days. Prediction is hard, especially about the future. All I know is that there will be a lot of death and destruction. Period.

   My advice… visit Europe. It won’t be Europe much longer. Visit it now. In a few years the Europeans will be mad dogs, killing each other (they’re used to that), as they descend BACK INTO THE BARBARISM that so befits them

   Prediction is hard, especially about the future. All I know is that there will be a lot of death and destruction. Period.

   If we are dragged back into barbarism, then that may indeed be the end. Technology will slip away, because the Mohammedans (including your unfortunate descendants) will be incapable of sustaining it, and the Earth will become a planet of medieval villages again.

   And there will be no way back.

   We’ve used up the easily accessible mineral and metal deposits that were a stepping-stone to high technology. Nobody is going to restart smelting iron if the only way to get the coal and ore needs heavy machinery. So even if we managed to throw off the stultifying grip of the Mohammedans, we would be stuck in the dark ages until the next asteroid wiped the planet clean ready for a new start.

   How do I know this stuff .. how do i become poetus comicus, the next instantiation of mel brooks .. the mel brooks of the soon-to-vanish-civilization?

   You’ll be sorry you asked..but here goes..

   Well..I read the newspapers…and blogs

   And I see that the Moslems are killing, raping, torturing, destroying

   And then lying, building, bullying

   I put two and two together

   The Europeans are exhausted..and they have a history of murdering each other..

   The Moslems have a history of breeding..and then misbehaving by killing

   The Moslems are in Europe, scaring the pants off the people

   The people or better their children, now fat, dumb, happy after their history of murder and genocide, sitting back in their lazy, socialist dotage, are impotent..deer in the headlight

   So we have 50+ million people who are like wild hyenas (actually like wild ass..it’s the bible)

   And 300+ million sheep who are clueless…led by shepherds who are venal and evil (impotent throwbacks to their murdering grandparents)

   And no Jews to speak of in this maelstrom.. the Europeans made sure of that

   Bottom line .. .a perfect storm

   And then… the mental pictures.. corpses upon corpses, fields of rotting, smelling, liquifying dead bodies where poppies once grew (pardon the poetic here..just fields of stinking corpses will do)…and then the hollow-eyed, soul-less wanderers, those walking dead of the greatest conflagration in history

   Like

   • lucky bee zegt:

    Dat was hun plan, maar Karel Martel heeft deze plannen in de puinhoop gezet door ze in Tours te verslaan en hun Kalief,Abd el Rachman al Ghafiqui, de laatste Kalief van de Omayaden, dat tevens de emir was van de Invasie, gedood. Zinds dien hebben de Arabieren 0 macht overgehouden, die vreten alles wat hun heren de Mongool op de grond werpt . dat door Jenghis Khan de Mongool afgepakt werdt,en toen ze geen interesse meer hebben aan het MO,hebben ze aan hun honden (Turken) die mee waren gekomen overgelaten.En ook uit Spanje er uit worden ze geworpen.Door Isabella van Castillie en Ferdinand van Aragon.Dus ik raad aan dat de Arabieren twee keer bedenken voor dat ze Europa willen veroveren. Dat kan dit keer ook weer gebeuren.

    Like

 9. Antivenin zegt:

  De Europeanen die menen te kunnen blijven wegkijken terwijl Europa door de islam Judenrein wordt gemaakt, vergeten één ding: de “religie van de vrede” haat ons maar een heel klein beetje minder dan hij de Joden haat. Zoals de arabist Hans Jansen ooit een keer (ongeveer) zei, als de Joden op zijn, zijn de christenen aan de beurt…

  Like

 10. Bob Fleumer zegt:

  Zolang wij als westerse ” beschaving” Israel geen veilig bestaan garanderen zijn we op geen enkel terrein een knip voor de neus waard.
  Geheel eens met het artikel!

  Like

 11. Cathja zegt:

  Ons past geen kritiek op het Joodse volk!
  Wat ons wel past is respect voor, en vriendschap met hen!

  Punt.

  Like

 12. Buffalo Bill zegt:

  Niet iedereen hoeft zich aangesproken te voelen. Ik ken mensen die met mij vierkant achter Israël en het Joodse volk staan. Op facebook zijn er diverse communities met veel leden die Israël steunen. Het zijn vooral de media, politici, bewindslieden en staatshoofden die zich moeten schamen. Het gewone volk is vaak onwetend of geïndoctrineerd.

  Like

  • Buffalo Bill zegt:

   Hoe onwetend het volk is kun je je overigens nog afvragen nu iedereen toch zou moeten weten dat Joodse scholen en Synagoges niet meer veilig zijn. Inderdaad walgelijk en schandalig!

   Like

 13. Anneke zegt:

  En nu is de tijd rijp voor het ‘aanroepen’ van onze Messiah. Dus harten, ogen, oren en stembanden activeren!!! Alleen ’n Rechtvaardige Leider kan de wereld naar betere – / goeden tijden leiden. Niet vanuit Brussel, of Washington….máár vanuit SION. De wereldburgers zijn klaar met al het ongelijk, met al het kwaad. WE zijn VERRADEN door onze ‘hogere’ leiders. Politici tonen al TIJDEN, dat zij er NIETS van bakken; hetzelfde geldt voor ISRAEL. Ook daar heerst de politieke chaos, al te lang. Ook in de Knesset is het géén zuivere koek; corruptie zegevieren daar eveneens. Denk aan Olmert, Rabin en anderen oud-ministers en oud-minister presidenten. En óók in Israel neemt de armoede toe, zijn er in Tel-Aviv en Jerusalem OOK voedselbanken. Netanyahu zou eigenlijk meer zijn ogen moeten richten op deze feiten. En niet alleen de gedachten laten gaan, over eventueel ’n vredesakkoord met de vijand. GELUKKIG is mr. Benyamin wakker aan het worden, beseft hij samen met velen uit het volk dat met de terreur-vijand géén vrede te sluiten is. “Nou; ACTIE in de Israélische samenleving en specifiek in de Knesset opruiming houden”.

  Like

 14. Tistochwat zegt:

  “Wij maakten de woestijn vruchtbaar”

  Dit gegeven kwam ook al voor in het Suske en Wiske album HET MINI MIERENNEST uit 1976

  Like

  • Anneke zegt:

   GROF VERRAAD, uit eigen nest…..Abraham.Asscher een NSB-smeerkees

   Like

   • Driek zegt:

    Beste Anneke, we moeten Abraham Asscher nu maar in vrede laten rusten. Over deze geschiedenis kunt u alles lezen in het boek van Hans Knoop: De Joodse Raad.
    Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.

    Ik heb de geschiedenis van Abraham Asscher hier al eens beschreven. Ik ga het niet nog een keer doen. Dan moet u maar beter opletten. Maar het was zeker geen NSB smeerkees. De man heeft er zeer diep onder geleden.

    Like

 15. Theo Prinse zegt:

  mijn reactie blijft in het spamfilter hangen

  Like

 16. Leo zegt:

  Wacht niet tot het te LAAT is njoek uw vijand( en ) preventief . De HEER heft uw zegen !!

  Like

 17. Wachteres zegt:

  Israël, een baken van licht in een duistere omgeving!

  Like

 18. Rudi zegt:

  De spijker op de kop!

  Like

 19. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  Moge die miljoenen blinde ogen open gaan,
  al lijkt zo’n wens te kinderlijk en kreupel
  na alles wat steeds weer is fout gedaan
  en de Vrede steeds vermoord door blind Islam-gepeupel !
  .

  Like

 20. Berthe zegt:

  Helemaal mee eens!!
  Maar zoals er ons volk naast verraders ook goede mensen kent, die de kwaadaardige islam WEL doorzien, zo kent ook uw Joodse volk helaas haar volks-verraders ………

  Like

 21. Armani zegt:

  Ik ben het helemaal eens met het bovenstaande , daarom zeg ik ook stem massaal op de PVV , de PVV is de enigste partij die voor de Joodse medemensen opkomt , geen enkele partij in Nederland is op dat gebied betrouwbaar , het voorbeeld is vorige week ten toon gespreid , een afvaardiging van deze regering is vorige week nota bene naar de begrafenis van een overleden Arabier geweest, terwijl die man met geld en wapens terroristen steunde met het doel Israël aan te vallen en het liefst te vernietigen , dezelfde man heeft al eerder openlijk verklaard dat Israël en de Joden geen bestaansrecht hebben en aan de andere kant gaan ze (zogenaamd) de Holocaust herdenken , hieruit maak ik op dat olie en andere zakelijke belangen voor rechtvaardigheid gaan , verder concludeer ik dat de Palestijnen ook door alle regeringen in Europa financieel gesteund worden onder de leugen dat het geld word gebruikt voor de weder opbouw , terwijl het massaal word gebruikt voor de aankoop van wapens en bouwmateriaal voor het bouwen van tunnels tegen Israël , het huidige niveau van politici in Nederland is alarmerend ze beseffen totaal niet wat er gebeurd is voor 70 tot 75 jaar terug

  Like

 22. lucky bee zegt:

  Ik hoop dat dit keer ze het niet zullen wagen het te deleten.

  Like

 23. alidas1 zegt:

  Er waren er nog veel meer in de Joodse raad die de boel verraden hebben
  Maar wie had gedacht dat het zoveel jaar na de oorlog opnieuw zou beginnen..

  Like

 24. Jules Vismale zegt:

  Deze brief met wat de joden presteerden zal zeker kloppen al lijkt er ook een bepaalde vorm van arrogantie in te zitten. Wat alleen bij velen NIET bekend was is dat de Duitse EN joodse geleerde Fritz Haber (1868-1934) in WO I chloor-, zenuw-, mosterd- en blauwzuurgas (Zyklon-B!) heeft uitgevonden waarmee hij feitelijk honderdduizenden geallieerde soldaten in de loopgraven heeft vergast daar dit volgens Haber zo humaan was en in WO II miljoenen joden met Zyklon-B in de vernietigingskampen!

  Like

  • Driek zegt:

   Jules Vismale zegt:Wat alleen bij velen NIET bekend was is dat de Duitse EN joodse geleerde Fritz Haber (1868-1934) in WO I chloor-, zenuw-, mosterd- en blauwzuurgas (Zyklon-B!) heeft uitgevonden

   Beste Jules Vismale,

   Te uwer informatie een beknopte beschrijving over Fritz Haber. U kunt een uitvoerige beschrijving over Fritz Haber lezen in het boek van John Cornwell, met als titel: Hitlers wetenschappers. Wetenschap, oorlog en het duivelse pact.
   Uitgeverij BZZTôH ’s Gravenhage.

   In 1892 ging hij, Fritz Haber, 24 jaar oud, van het Joodse geloof over tot de Lutherse kerk en liet hij zijn middelste naam, Jacob, vallen om associaties te vermijden die de loopbaanvooruitzichten van een wetenschapper, en van iedere hoge beambte, in het Duitsland van dit tijdperk negatief kon beïnvloeden.
   Op bezoek bij familie in het Zwitserse Basel stierf hij, 65 jaar oud, in januari 1934. Onder protesten van de Nazi’s organiseerde de wetenschapper Max Planck een jaar later een herdenkingsbijeenkomst ter ere van van Haber. Habers instituut voor Fysische chemie in Berlijn draagt tegenwoordig zijn naam.

   Clara Immerwahr, de vrouw van Fritz Haber, pleegde zelfmoord als protest tegen de gifgaspraktijken van haar echtgenoot.
   .
   Vanaf april 1917 kreeg Haber de leiding over een onderzoekscommissie die chemische insectenbestrijding moest ontwikkelen. Deze activiteiten werden in maart 1919 ondergebracht in de “Deutschen Gesellschaft zur Schädlingsbekämpfung (Degesch)” (Duitse Vereniging voor Bestrijdingsmiddelen).
   Eerst had Haber de leiding, vanaf 1920 Walter Heerdt. Door Degesch werd, na de Eerste Wereldoorlog, het cyanideproduct zyklon B (blauwzuurgas) ontwikkeld dat als insecticide werd ontworpen en toegepast. Het blauwzuurgas werd gemaakt door cyaankali te behandelen met verdund zwavelzuur. Later werd het echter ook misbruikt in de vernietigingskampen in de gaskamers. Met dit gas werden door de Duitsers een groot aantal Joden gedood in een aantal concentratiekampen, waaronder Auschwitz-Birkenau.

   Haber heeft aan deze misdaden volstrekt geen schuld of is er op enige wijze mee verbonden; deze misdaden vonden plaats na zijn overlijden. Een aantal betrokken directeuren van Degesch en toeleveranciers werden na de Tweede Wereldoorlog verdacht aan en veroordeeld voor betrokkenheid bij moord.

   Ferdinand Flury, een vroegere medewerker van Fritz Haber, ontwikkelde later Zyklon A en verkreeg hierop het patent. Haber had echter met het gebruik van Zyklon-B op mensen geen enkele relatie omdat hij in 1934 overleed.

   Like

 25. Tom Hendrix zegt:

  Ik ben het geheel eens met het artikel. Ik zeg LEVE ISRAËL! De Joden zijn voor mij “oudere broers en zussen”, ik realiseer mij, dat Jezus vooral een Joodse man was. Hij is mijn HEILAND, mijn HOOP. En omdat dit Joodse volk nog steeds de “oogappel”, van G’d is, voel ik mij ook JOODS! Laten we ons tevens realiseren, dat als Israël valt, wij onherroepelijk meegesleurd worden.

  Like

  • Driek zegt:

   Tom Hendrix zegt: En omdat dit Joodse volk nog steeds de “oogappel”, van G’d is, voel ik mij ook JOODS!

   Beste meneer Hendrix, u moogt als gelovig christen de naam van God voluit vermelden. Gelovige Joden mogen Zijn naam niet uitspreken en niet neerschrijven. Maar het is een aardige gedachte van u, om u zo te vereenzelvigen met het Joodse volk.
   Ik neem aan dat u dan ook koosjere gerechten nuttigt? – want u dient zich dan te houden aan de spijswetten uit het boek Leviticus.
   Ik wil u hier wel op de site van E.J. Bron, de spijswetten presenteren. Dat heb ik – dacht ik – al eens eerder gedaan.

   De Joden stopten met het uitspreken van deze naam rond 200 na Christus, uit vrees voor het gebod “Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.” (Exodus 20:7).

   (De rabbijnen gebruiken tegenwoordig normaal gesproken “Adonai” in plaats van YHVH). Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van YHVH in de geschriften: YHVH Elohim – HEER God: (Genesis 2:4). YHVH M’kadesh –

   De HEER Die Heilig Maakt: (Ezechiël 37:28). YHVH Yireh – De HEER Die Ziet/Voorziet: (Genesis 22:14). YHVH Nissi –

   De HEER Mijn Vaandel: (Exodus 17:15). YHVH Shalom – De HEER Van Vrede: (Rechters 6:24). YHVH Tzidkaynu –

   De HEER Van Oprechtheid: (Jeremia 33:16). YHVH O’saynu – De HEER Onze Maker: (Psalmen.

   Geen dank

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s