Commentaar: David Pinto stopt bij GeenStijl. Heel jammer.

Screenshot_68

David Pinto

(Door: Martin van Vliet)

Op 31 maart tweet David Pinto het volgende: “De les van de bronchitis. Ik ga niet meer iedere dag, 7 x per week, een column schrijven voor GeenStijl. Teveel bezigheden daarvoor! Nu en dan ok.” De laatste maanden schreef David Pinto dagelijks een column voor GeenStijl en dat deed hij zeer moedig en verdienstelijk. GeenStijl is een website die dagelijks door honderdduizenden, vooral jongeren, wordt bezocht. Het is een moedige, soms provocatieve website die zich zelf omschrijft als: ”Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend”. Een soort Nederlandse Charlie Hebdo dus. Men schrijft er onder pseudoniemen, zoals Pritt Stift, Van Rossem, Klaps en Spartacus en werkt met externe columnisten als Hans Jansen, Ebru Umar en ook dus David Pinto die zich vast presenteert als professor Pinto. Prof. dr. David Pinto, expert migratie, inburgering en diversiteit, is de grondlegger van het ICI.( Het Inter-Cultureel Instituut)  Nu blijkt deze professor niet alleen deskundig te zijn in integratievraagstukken, maar ook een moedige columnist die netelige, in Nederland haast onbespreekbare taboes, durft te beschrijven. Hieronder enkele citaten uit zijn vele artikelen.

Over de vervolging van Wilders

Het OM gaat waarschijnlijk Wilders vervolgen voor zijn ‘minder, minder, minder Marokkanen’. Onjuiste en onwijze beslissing. Het betreft immers een oproep tot een ander beleid, niet tot geweld. Stel dat wij hier Australiërs hadden die voor 65% crimineel zijn en in groten getale werkloos en uitkeringstrekkers waren. Een visionair, die voor een beleid zou pleiten om minder van die gasten nog toe te laten, zou lof oogsten. Maar hier gaat het om moslims. En dan verkrampt Nederland, angst voor moslims. Een parlementariër wordt dan het recht ontnomen om zich vrijelijk uit te spreken. Walgelijk. De EO besteedde gisteren in haar programma Arena aandacht aan dit onderwerp. Ogenschijnlijk zaten er drie voor en drie tegen de vervolging van Wilders. De drie uitgezochte gasten voor  vervolging waren evenwel uitgesproken. De drie tegen volstrekt niet. Manipulatief van de EO. Foei!

Over Zwarte Piet

Sommigen vinden Zwarte Piet kwetsend en een racistisch fenomeen. De Raad van State gaat zich hierover buigen. Wat een onzin. Het gaat om een onschuldig kinderfeestje. Bovendien een cultureel erfgoed van dit tot voor kort heerlijk vredig landje. Als je zeker van je zelf bent, kan Zwarte Piet jou niet kwetsen. Daarbij, wat is dan de volgende stap? Bij schaken en dammen geldt: wit begint. Rouwkleding in vele landen is zwart. En wat te doen met de vele taaluitdrukkingen in de categorie van: alles werd hem zwart voor de ogen; zwart zien van de honger; iemand zwart maken; hij liegt dat hij zwart ziet; de zwarte lijst; zwart rijden; de zwarte markt; een zwarte dag; zwarte magie. Door gebrekkig zelfvertrouwen kijken sommigen naar de Piet door een zwarte bril.

Over Gaza

Feiten en Fictie. Natuurlijk is iedere gesneuvelde in de Gaza-oorlog één teveel. Aan beide zijden. Natuurlijk is vrede te verkiezen boven over en weer elkaar beschieten en bombarderen. En waarom gebeurt dat dan niet? Een kardinale factor die hierbij een rol speelt, is het vasthouden en koesteren van fictie, ingenomen en ingesleten beelden krampachtig vasthouden en die plaatsen boven en buiten de feiten. Net als elk ander probleem, als men werkelijk geïnteresseerd is in oplossen, zijn er nog twee stappen nodig naast het onderkennen en het benoemen van het probleem. Ja, er is een megaprobleem tussen Israël en de Palestijnen in het algemeen en met Hamas in het bijzonder. (stap 1)

De diagnose. De tweede stap is het diagnosticeren van het probleem. Meestal de moeilijkste van alle drie de stappen. Zeker daar waar zoveel componenten een rol spelen als hier: religie, politiek, historie, jaloezie, gekwetste ego’s, aangetaste eer en nog meer. Bij mijn weten is nooit werkelijk diep genoeg gegraven om deze stap naar behoren én realistisch te behandelen c.q. hier eens volledig hier stil te staan zonder vrees of overdreven hang naar politieke correctheid.

Begin bij de bron, bij het ontstaan van het probleem. In 1948 besloot de VN een stukje grond toe te wijzen aan de Joden als een eigen landje. Theodor Zeev Hertzel had daarvoor in een boekje gepleit voor de plek waar Israël nu is vanwege de band van het volk met deze plaats. Onmiddellijk na de toewijzing door de VN werd Israël aangevallen door de omringende Arabische landen. Zij hebben de slag verloren. Ja, en het ging niet zachtzinnig. Dat is een oorlog nooit. Eigenlijk had men de VN moeten bevechten om het besluit terug te draaien. Is niet gebeurd. En sindsdien blijft men, keer op keer opnieuw, proberen dat volkje van dat plekje weg te drijven. Na 1948 volgden nog een aantal oorlogen: in 1956, 1967, 1973 etc… En telkenmale verliest het Arabische kamp van Israël, in welke combinatie ook. Allicht; als je verliest van een land dat nog maar 1 dag oud is, wat verwacht je daarna, als dat land is aangevuld met joodse inventiviteit en vernuft? Dat is de naakte realiteit.

Aangetaste eer. Waarom blijft men toch telkens weer proberen Israël ‘van de kaart te vegen’, de droom van extremistische groeperingen, waaronder Hamas en Hezbollah? Je verliest toch weer? Waarom doe je het weer en weer ten koste van zoveel doden en gewonden aan weerszijden? De Arabische mentaliteit door en door kennende (ik ben geboren en opgegroeid in een plattelands stadje in Marokko), omdat de trots en de eer zijn aangetast. Nou, en hoe. De befaamde Engelse journalist en schrijver Partick Seale heeft dit zo beeldig beschreven in zijn prachtige boek ‘Met bloed geschreven. De geschiedenis van Abu Nidal’. Andere minder radicalen eisen teruggeven van de ‘bezette gebieden’. Wat bizar! Er was toch oorlog in 1967 toen deze gebieden zijn veroverd of zoals sommigen dat noemen bevrijd? Het was toch geen spelletje in 1967? Als je oorlog voert, dan kun je winnen of verliezen. Als je verliest, waarom verlang je dan terug wat je verloren hebt?

Resumerend, eeraantasting is hier een kardinale factor. Ook een rol speelt de vijandige leer die islamitisch-Arabische kinderen met de paplepel wordt ingegoten. Vanwege ervaringen van de profeet Mohammed met de Joden staan er enkele passages in de koran waarin Joden met ezels en varkens worden vergeleken. Een leer die bovendien ruimte biedt aan extreme wreedheid, dood en verderf en zelfs geweld aanmoedigt in bepaalde situaties. Een leer die gedragen wordt door grote massa’s ongeletterde achtergestelden.

Laffe overheid. De derde stap. Wat moet de oplossing zijn, afgestemd op de gestelde diagnose? Realistisch moet beseft worden dat de populatie van Israël nooit en te nimmer de plek zal opgeven en weggaan. Dit is een bikkelhard feit. Om niettemin tegemoet te komen aan de eeraantasting van de Palestijnen dient een Palestijnse staat naast Israël, mét alle economische, technologische en andere hulp van Israël, te worden gesticht. En dan in harmonie naast elkaar leven zoals ik dat heb ervaren als Jood in Marokko. Gek genoeg, wij voelden ons daar in Marokko minder bedreigd door Marokkanen dan Joden nu hier in Nederland. Dat is te wijten aan hoe Nederland met Marokkanen hier is omgegaan. Met dank aan Job Cohen en zijn linkse broeders en zusters. Zij zijn zozeer de Ahmeds en Mohammeds gaan koesteren en knuffelen dat deze stumpers verblind zijn geraakt voor de realiteit.

Zij organiseren demonstraties waar zij vreselijke en ontoelaatbare dingen roepen. En de laffe overheid grijpt niet in. Zij riepen in Den Haag ‘dood aan de Joden’. En wat zei Jozias van Aartsen met zijn slappe knieën? Niets aan de hand. Nee, zegt Marokkaan Ahmed Aboutaleb, Jozias is niet goed begrepen. Lachen. Een VMBO-Marokkaan die de tekst van een geboren en getogen Nederlander gaat ‘uitleggen’. Zaterdag 3 augustus was er ook een Hamas-demonstratie in Amsterdam. Ik wilde die aanschouwen. En wat werd geroepen? “Israël terrorist”. Ik wist niet wat ik hoorde. Israël wil louter haar bevolking beschermen. Mag dat? Een ieder die dat betwist, vind ik ronduit antisemiet. Demonstratierecht is ontstaan vanuit democratische en humane uitgangspunten, gebaseerd op de christelijk-joodse moraal.

De vertaling van deze moraal voor de dagelijkse omgang is het onderwerp van mijn nieuwe boek (met co-auteur Dolf Hateveldt) ‘Sociale Verkeersregels’. Nederland is intussen radicaal veranderd. Het zou daarom realistisch zijn dat oude demonstratierecht te herzien en aan te passen aan de hedendaagse situatie (en bijvoorbeeld beter letten op uitingen van groepshaat en aanzetten tot geweld). In drie weken zijn 3.300 raketten door Hamas op Israël afgevuurd. Zonder Iron Dome en het landelijk waarschuwingssysteem wordt het aantal doden in Israël op 30.000 geschat. Ja, dertigduizend. En moest Israël dan gewoonweg zich niet verdedigen?

Genocide. Met inachtneming van en eerbied voor de feiten en minder focus op fictie, zou juist enorme waardering voor Israël hebben kunnen plaatsvinden. Goed geïnformeerde mensen weten dat het technologisch zeer geavanceerde Israël ook over ‘baby atoombommen’ beschikt. Zo eentje zou ineens heel Gaza en Hamas van de aardbodem vegen. Doet Israël niet. Ondanks het mega leed van de 3.300 raketten van Hamas, waarbij men in Israël binnen 60 seconden de weg moet vinden naar een schuilplaats.

Over Joden,Israel en Zionisme

Er heerst grote verwarring zodra Joden, Israël en Zionisme ter sprake komen. Voornamelijk over wat nu Zionisme is. Wel, de vader van het Zionisme was de Oostenrijks-Joodse ideoloog, journalist en publicist Binjamin Se’ev Herzl (1860-1904). Hij werkte voor de Oostenrijkse krant Neue Freie Presse in Wenen en Parijs, waar fel antisemitisme heerste. Vooral de rechtszaak van Dreyfus in Frankrijk, waarvan hij verslag uitbracht, maakte diepe indruk op hem. Assimilatie van de Joden in Europa vond hij een illusie. De enige oplossing was volgens hem de oprichting van een eigen Joodse staat, en wel in Zion (Israël). Hiertoe publiceerde hij in 1896 het boek Der Judenstaat (= De Jodenstaat), waarin hij de aanzet gaf tot het georganiseerd zionisme. Hij ging niet uit van een op de Joodse godsdienst geënt religieus zionisme, maar zijn zionisme was seculier van aard. Dat is Zionisme. Dit staat wat mij betreft niet in de weg voor een ‘tweestaten oplossing’ van Israël en Palestina naast elkaar.
NB – Na haar uitspraak dat IS een complot van het Zionisme is, belde ik Yasmina Haifi op. Zij was cursiste bij diverse trainingen die ik voor Justitie verzorgde. Yasmina zei toen tegen mij dat zij met Zionisme Joden noch Israël bedoelde. Toen ik haar vroeg – wie bedoel je dan wel? – was haar antwoord: “Zeg ik niet door de telefoon”. En ik “moest mij maar eens verdiepen in het Zionisme,” zei ze…

 Over de islam moet moderniseren

Dit stukje stond gisteren op de opiniepagina van Trouw onder de kop ‘De islam kan nog wat leren van het Jodendom’ en werd ingeleid met de woorden: “Het wordt tijd de feiten onder ogen te zien: de islam predikt helemaal geen vrede en moet moderniseren, vindt David Pinto, hoogleraar integratie en inburgering.” Lange tijd was het nog enigszins mogelijk te poneren dat het bij problemen met islamieten slechts ging om kleine, uitzonderlijke, terroristische groepen als Hezbollah en Hamas. Maar nu met Boko Haram, Al Qaïda, IS, al-Nusra Front en nog zoveel anderen is dat ‘minderheidsargument’ niet meer valide. Dit minderheidsargument wordt ook ontkracht door de gruwelijke berichten vanuit soevereine moslimlanden. Acties door ‘gewone moslims’ dus. Niets terroristen of extremisten. Onlangs nog werd bekend dat een Pakistaanse politieagent een ‘godslasteraar’ met een bijl in mootjes had gehakt. Hij zou de profeet Mohammed belachelijk hebben gemaakt. Daarvoor werd eveneens in Islamabad een christelijk echtpaar gemarteld, gelyncht en verbrand door een uitzinnige menigte van tweeduizend moslims, na geruchten dat het een koran hadden verbrand. Hoe kun je nog verdedigen dat islam vrede predikt, zoals Barack Hoessein Obama keer op keer beweert. Wij moeten gewoon inzien dat de huidige islamitische ideologie een hele negatieve invloed heeft. Homohaat, vrouwenhaat, Jodenhaat, en eigenlijk haat tegen alles dat niet islamitisch is.

Velen zullen poneren dat het nooit en te nimmer anders, beter wordt met moslims. Als rasoptimist zie ik wel een uitweg. Heel ver in de toekomst en heel moeilijk. Maar ik kan me er wel een voorstelling van maken. Het zal heel erg moeilijk, zelfs onmogelijk, zijn om die oplossing te bereiken als moslims naakte feiten, zoals hierboven opgesomd, blijven ontkennen en alsmaar in koor gaan roepen: ‘Dat is niet zo, je bent een racist!’ Het enige probleem dat je niet kunt oplossen is het probleem dat je ontkent. Erkenning, onderkenning is dus een conditio sine qua non voor een oplossing. Men dient vast te stellen dat het om een leer gaat die is ontstaan in een tijd, omgeving en onder omstandigheden die heel veraf liggen van de hedendaagse Westerse joods-christelijke moraal. Een leer die van meet af aan met geweld, dood en verderf aan volkeren is opgelegd. Zoals in Marokko is gebeurd in de achtste eeuw na Christus. Een leer die stoelt op geschriften die bol staan van wreedheden, haat en oorlogszucht.

Vanuit de onderkenning van deze feiten kan een verbetering komen. Als mensen maar blijven ontkennen dat er iets mis is met de islam en critici alsmaar voor “racist” uitschelden, dan wordt het probleem niet opgelost, maar worden juist nieuwe problemen gecreëerd. Niet alleen blijven de problemen binnen de islamitische leer voortwoekeren, ze blijven ook onbespreekbaarder. De vraag is eigenlijk simpel: hoe kan er een vertaling gegeven worden aan de islam, zodat er een leer ontstaat die wel past bij het moderne mensbeeld van de Westerse beschaving?

Joden als voorbeeld stellen aan moslims schiet wellicht sommigen in het verkeerde keelgat, maar ik doe het toch, omdat het een leerzaam voorbeeld is. In het Jodendom staan ook grove, niet beschaafde passages. Vier soorten doodstraf worden beschreven, afhankelijk van de overtreding. Voorbeeld: Joden die zich niet aan de Shabbat houden (en bijvoorbeeld werken op die dag) moeten volgens de Thora gestenigd worden. Maar geen één Jood, waar ook ter wereld, zou het heden ten dage het in zijn hoofd halen om dit Thora-voorschrift toe te passen. Zelfs de meest religieuze Jood realiseert zich dat dit volstrekte onzin zou zijn. Het Jodendom, het christendom en vele andere religies zijn aangepast en hebben hun scherpe kantjes verloren. Islam kan en moet dit voorbeeld volgen. Hoogste tijd voor grondige herziening, modernisering om een plaats te hebben in de westerse beschaving.

Het vertrek van Pinto bij GeenStijl is een grote aderlating. Er zijn in Nederland weinig moedige en scherpzinnige columnisten. David Pinto we zullen je missen en dank voor alles.

Door:
Martin van Vliet
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

6 reacties op Commentaar: David Pinto stopt bij GeenStijl. Heel jammer.

 1. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal eens met het artikel. Overigens ben ik van mening, dat de rode/socialistische ex. hoofdcommissaris van politie van Amsterdam- RIESSEN- wegens HAATZAAIEN tegen meer dan 1 miljoen NEDERLANDERS, te weten PVV kiezers- die hij wenst te deporteren- en het oproepen tot het vermoorden van Dhr. Wilders, dient te worden vervolgd!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Heb ik toevallig nog aangekaart bij onze brainstorm van afgelopen Zaterdag, Tom!
   Maar daarvoor heb je een grote, hechte groep mensen nodig; niet alleen vanwege de kracht van het woord, maar ook vanwege het financiële aspect.
   Als onze “Patriotten” nu eens genoeg vorm zouden krijgen…..

   Like

 2. leefbarbaar zegt:

  Ik zal meneer Pinto geen seconde missen.

  Like

 3. Berthe zegt:

  Jammer, David Pinto,
  BEDANKT voor de puntige en informatieve stukken die u schreef voor geenstijl. Ik las het met plezier!!

  Like

 4. Petrossa zegt:

  Heb jaren in Israel gewoond, hoewel het idd zo is dat het overgrote deel van de israeliers het niet in zijn hoofd zou halen oudtestamentische straffen uit te delen doen de haredim dat toch echt wel. In de wijk mea sharim (in de jaren 70 toen ik in jerusalem woonde) spanden bv haredim stalen kabels over de wegen op shabat, meerdere zware ongelukken en op zijn minst 1 onthoofde vrouwelijke soldaat waren het gevolg van 1 zo’n voorval. Heden ten dage is stenen gooien, spugen, vrouwen beledigen enz haredim niet vreemd. M.i. is er weinig verschil tussen een salafist/wahabi of een haredi wat ook wel logisch is aangezien de islam een afgeleide van het ultra orthodoxe judaisme is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s