De nieuwe Zweedse aanpak van Jihadisten: Banen!

Screenshot_70

Mona Sahlin, nationaal coördinator van de strijd tegen gewelddadige extremisten in Zweden, poseert in juli 2010 met Zweedse militairen in Afghanistan. Sahlin vindt dat gemeenten moeten helpen dat Jihadisten een opleiding en een baan krijgen als ze naar Zweden terugkeren van de strijd in Syrië en Irak. Ondertussen zegt het Zweedse leger tegen zijn soldaten die terugkeren uit Afghanistan: “Zodra ze weer thuis zijn, vallen ze niet meer onder onze verantwoordelijkheid.” 

(Door: Ingrid Carlqvist en Lars Hedegaard – Vertaling: Wachteres & Henk V.)

Het bleek al snel dat Mona Sahlin meer bezorgd was over het welzijn van de Jihadisten dan over het welzijn van de vreedzame meerderheid in het land. “Als je de rekrutering voor de IS wilt vergroten, dan is dat een fantastisch idee. De boodschap is dat het goed is dat je zoiets doet en als je terugkomt, zullen wij ervoor zorgen dat je een baan, huisvesting en therapie krijgt.” – Magnus Norell, terrorisme-expert, volgens de krant ‘Aftonbladet’. “Over een paar maanden ben ik terug in Zweden, nadat ik in Afghanistan ben ingezet… Er wacht geen vaste baan op me als ik thuiskom”. – Frederick Brandberg, een Zweedse soldaat.

Wat zal Sahlin vervolgens bedenken: Terroristen voor gederfde inkomsten compenseren?

Terwijl Denemarken overweegt om Jihadisten voor verraad te vervolgen en Groot-Brittannië overweegt om hen het burgerschap af te nemen, streeft Zweden naar dialoog en begrip. De sociaaldemocraat Mona Sahlin, nationaal coördinator van Zweden in de strijd tegen gewelddadige extremisten, denkt dat het nuttig zou zijn als de plaatselijke gemeenten hen zouden helpen aan een opleiding en een baan.

Mevrouw Sahlin is niet bepaald een onbelangrijke figuur in de Zweedse politiek. Na de moord in 1987 op de sociaaldemocratische premier Olof Palme koos zijn opvolger, Ingvar Carlsson, Mona Sahlin, die al op verschillende departementen in de regering als minister had gediend, onmiddellijk als zijn kroonprinses. Maar in 1995, net toen Carlsson zijn pensionering had aangekondigd, brak er een schandaal uit waarbij Sahlin betrokken was. De media onthulden dat ze overheidscreditcards had aangewend voor persoonlijk gebruik en ze werd gedwongen om zich een tijd uit de politiek terug te trekken.

Een beetje politiek geknoei mag misschien geen groot probleem zijn in landen waar je verwacht dat politici minder dan brandschoon zijn en de 25.229 kronen (ongeveer 3000 dollar) van het geld van de belastingbetaler, waarvan ze erkende dat zij zich die had toegeëigend, was geen grote som. Maar in Scandinavië is het de gedachte die telt. In 1992 moest een veelbelovend Deens sociaaldemocratisch Kamerlid de politiek helemaal verlaten, omdat hij een ijsje had gestolen.

Mona Sahlin vindt echter altijd een manier om terug te komen. Toen de voormalige premier Göran Persson in 2007 ontslag nam als sociaaldemocratische partijleider, was zij de enige kandidaat die werd voorgedragen om hem op te volgen. Veel sociaaldemocraten wilden een vrouw op de post en de oude misstap van Sahlin leek te zijn vergeven en vergeten. Met Sahlin aan de leiding leden de sociaaldemocraten echter hun grootste verlies ooit. In 2010 kreeg de partij 30,7% van de stemmen – het laagste cijfer sinds 1921, toen het algemeen kiesrecht werd geïntroduceerd. Opnieuw moest zij aftreden.

Cultuur is voor buitenlanders

Het heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het in verval raken van haar partij dat Mona Sahlin een lage dunk lijkt te hebben van de Zweden en de Zweedse cultuur. Op 22 oktober 2000 legde ze aan de krant ‘Göteborgs-Posten’ uit dat als twee mensen even gekwalificeerd zijn voor een baan in een onderneming waar weinig immigranten werken “degene die Mohammed wordt genoemd de baan zou moeten krijgen. Het zou als een verdienste moeten gelden om een andere achtergrond dan de Zweedse te hebben”.  Zij heeft nog nooit verborgen dat ze wil dat Zweden minder Zweeds en meer multicultureel wordt. In 2001 zei ze in een radio-interview dat “de Zweden moeten worden geïntegreerd in het nieuwe Zweden; het oude Zweden komt nooit meer terug”.

Het jaar daarop kreeg ze een vraag van de krant ‘Euroturk’: Wat is de Zweedse cultuur? Zij antwoordde: “Die vraag is mij vaak gesteld, maar ik kan niet achterhalen wat de Zweedse cultuur is. Ik denk dat dit is wat veel Zweden zo jaloers maakt op immigrantengroepen. Jullie hebben een cultuur, een identiteit, een geschiedenis, iets wat jullie met elkaar verbindt. Wat hebben wij? We hebben Midzomernacht en dergelijke banale dingen”. Onnodig te zeggen dat veel Zweden niet onder de indruk waren.

Nationaal coördinator

Vorig jaar gaf een conservatieve regering de socialistische Mona Sahlin de belangrijke opdracht om de nationaal coördinator van de strijd tegen het gewelddadig extremisme te worden. Het was aan haar om een oogje op de extremisten te houden en acties voor te stellen om te voorkomen dat zij terreuraanslagen en andere wreedheden zouden plegen. Het bleek al snel dat zij zich meer zorgen maakte over het welzijn van de Jihadisten dan over de vreedzame meerderheid van het land. Er was, zo vertelde ze de Noorse Broadcasting Company [NRK] te veel de nadruk gelegd op degenen die al naar Irak en Syrië gereisd waren. Ze zei dat zij in plaats daarvan de eerste poging tot werving wilde voorkomen. Niet – zoals men zou hebben gedacht – door radicale imams en anderen die aan werving doen hard aan te pakken, maar eerder door “diegenen te identificeren die het risico lopen slachtoffer te worden van extremisten”. Een interessante woordkeuze. Alsof degenen die voor de Islamitische Staat in Syrië gaan vechten ‘slachtoffers van extremisten’ zouden zijn. Hoe zou zij dan de talloze mannen, vrouwen en kinderen karakteriseren die door deze ‘slachtoffers’ vermoord zijn?

Genoeg van Sahlin?

Vorige week suggereerde een lokale politicus van de stad Örebro dat terugkerende Jihadisten psychologische behandeling en speciale hulp om een baan te krijgen nodig hadden. Mona Sahlin was er als de kippen bij om te zeggen dat dit een “goed voorbeeld” was van wat er gedaan kon worden.”Allereerst,” zei ze, “heeft niet iedereen die terugkeert afschuwelijke daden begaan. Degenen die daaraan wel schuldig zijn, moeten uiteraard worden gestraft, maar anderen die daar [Syrië] heen gaan, zijn misschien min of meer misleid tot het doen van iets waar ze zich van tevoren geen voorstelling van konden maken. Zij moeten zo spoedig mogelijk terug keren”. Dit was te veel voor terreurexpert Magnus Norell, die dit commentaar gaf aan het dagblad de ´Aftonbladet´: “Als je de rekrutering voor de IS wilt opvoeren, dan is dat een fantastisch idee. De boodschap is dat het goed is dat je zoiets doet en als je terugkomt dan zullen wij ervoor zorgen dat je een baan, huisvesting en therapie krijgt” .

Een stem uit Afghanistan

Een andere geschokte man is de Zweedse soldaat Frederick Brandberg, die voor de derde keer als militair naar Afghanistan is uitgezonden. Zijn reactie op de warme betrokkenheid van Mona Sahlin en andere Zweedse politici bij de terugkeer van de islamitische strijders werd oorspronkelijk gepubliceerd op Facebook, maar heeft zijn weg naar de pers gevonden.

“Over een paar maanden”, schreef Brandberg (zowel in het Zweeds als in het Engels), “ben ik terug in Zweden, nadat ik in Afghanistan werd ingezet tegen de Taliban en anderen, die de ontwikkeling in dit land, dat zoveel pijn heeft geleden, werkelijk in gevaar hebben gebracht … Er ligt geen vaste baan op me te wachten als ik thuiskom”.

Brandberg vervolgt: “Ik las dat Mona Sahlin, samen met andere Zweedse politieke leiders, staat te popelen om zich te ontfermen over de Zweedse IS-krijgers die weer thuiskomen nadat zij deel hebben genomen aan de oorlog in Syrië met speciaal ontworpen programma’s voor werk en andere zaken die hen in staat zullen stellen om goed te functioneren in onze samenleving. Het zou prachtig zijn als ik na mijn thuiskomst een vergelijkbaar programma zou krijgen, zodat ik er zeker van zou zijn dat ik een vaste baan kreeg met een maandelijks inkomen en een sociaal stabiele situatie, in een maatschappij waarin ik me niet zou hoeven afvragen of ik gewenst ben of niet”.

Een woordvoerder van de Zweedse strijdkrachten gaf het volgende commentaar: “Wij zorgen voor de soldaten als zij in dienst zijn. Zodra ze weer thuis zijn gekomen, vallen zij niet langer onder onze verantwoordelijkheid”. Deze eenzame stemmen hebben misschien niet veel te betekenen in een land dat prat gaat op eensluidendheid ten aanzien van de islam, de jihad en de immigratie, maar het feit dat een nationaal prominent figuur zoals Magnus Norell bereid is om zich uit te spreken, kan erop duiden dat de scheuren achter de politieke façade steeds groter worden.

“Sahlinisme” 

Een andere aanwijzing dat sommige Zweden genoeg hebben van Sahlin en wat zij vertegenwoordigt, is de sociaaldemocratische blogger Johan Westerholm. Hij heeft zelfs een term voor haar soort politiek bedacht: “Sahlinisme”. Sahlinisme houdt in dat je iedereen die de migratie en de bijbehorende problemen wil bespreken, beschuldigt van ‘racisme’, ‘fascisme’ en ‘vreemdelingenhaat’ en een totale weigering om over de problemen zelfs maar van gedachten te wisselen. Volgens Westerholm is het Sahlinisme de reden waarom de immigratiekritische Zweden-Democraten [SD] blijven groeien in elke opiniepeiling. Als iedereen die de massa-immigratie wil bespreken wordt afgekraakt met de beschuldiging dat hij “praat als een Zweden-Democraat” is het  geen wonder, zegt hij, dat meer en meer Zweden voor de Zweden- Democraten kiezen. De Zweden-Democraten zijn de enige Zweedse partij die een vermindering van de immigratie uit de Derdewereldlanden eist.

Een onverwachte klap

Misschien wel de grootste klap voor Sahlin komt uit een onverwachte hoek. In een reactie in het dagblad ´Expressen´ beschuldigt Yekbun Alp, een Koerdische vrouw die actief is in de strijd voor de rechten van Koerden in Turkije, Sahlin ervan dat zij Koerdische Zweden, van wie familieleden zijn gedood door de Islamitische Staat, heeft verraden: “Terwijl velen denken dat een levenslange gevangenisstraf en uitlevering redelijke maatregelen zouden zijn, heeft Mona Sahlin een ander plan voor de manier waarop terroristen moeten worden behandeld … Wat zal ze van het volgende denken: Dat we terroristen voor gederfde inkomsten compenseren? Mona Sahlin wil terroristen belonen die naar Koerdistan, Irak en Syrië zijn gegaan om vrouwen en kinderen te verkrachten en hen als seksslaven te verkopen – naast het onthoofden van mensen – terwijl zij honderdduizenden van huis en haard verdrijven, massamoorden en genocide plegen, martelen en kidnappen”. Als Mona Sahlin na  de Tweede Wereldoorlog de leiding zou hebben gehad over de oorlogstribunalen, schrijft mevrouw Alp, dan zou ze waarschijnlijk de nazimisdadigers hebben vrijgesproken en hen financiële steun hebben gegeven. “Sahlin heeft ervoor gekozen om de Koerden, de Armeniërs, de Arameeërs en de Assyriërs de rug toe te keren”, schrijft Alp. “Dit is een harde klap in het gezicht van al diegenen die een familielid, vriend, kennis of familielid die tegen IS heeft gevochten, hebben verloren, en zelfs een harde klap voor de democratie in Zweden en in het buitenland.”

Slecht nieuws 

Yekbun Alp’s afkeuring is zeker slecht nieuws voor Sahlin en haar sociaaldemocratische en conservatieve achterban. Er zijn waarschijnlijk meer dan 100.000 Koerden in Zweden en een groot aantal van hen is mogelijk net zo boos als mevrouw Alp. Blijkbaar is het voor het politieke establishment van Zweden als een verrassing gekomen dat niet alle Derdewereld-immigranten een massa vormen waarin men niet van elkaar te onderscheiden is, en dat niet alle immigranten uit het Midden-Oosten van elkaar houden of dezelfde politieke belangen hebben. Dit betekent dat als je de kant van de ene groep kiest, je waarschijnlijk vervreemdt van de andere groep.

Mona Sahlin en haar vrienden zullen mogelijk voor moeilijk keuzes komen te staan.

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteurs: Ingrid Carlqvist en Lars Hedegaard

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Populisme", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, Barbarisme, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, discriminatie, Elite, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, ISIS, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Zweden. Bookmark de permalink .

30 reacties op De nieuwe Zweedse aanpak van Jihadisten: Banen!

 1. lucky bee zegt:

  Aangezien de Zweden in het algemeen geen moslims zijn,is ze dan niet bang dat ze dan in Zweden hun jihad gaan voeren?
  Dit staat in de Koraam geschreven.
  8. De Oorlogsbuit (Al-An’faal)

  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 75 strofen.
  39. En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.

  Like

 2. kraftavilqa zegt:

  De linkse koprot heeft bij deze Mona Sahlin duidelijk langdurig kunnen voortwoekeren want ze doet de idiootste van iedere realiteitszin gespeende uitspraken en voorstellen. Wat een wanwijf maar uitstekende reclame voor de Zweden Demokraten.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Dat blijkt wel, @ kraftavilqa. Iedere keer als zij aantreedt, dondert het stemmenaantal voor de socialisten naar beneden. Hoe kan men zo’n gek in de partij zo prominent rond laten lopen?

   Zegt heel veel over de Zweedse ‘gutmenschen’.

   Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Eh…… Wat zal ik hiervan zeggen?
  Laat ik even dit vermelden: bij de passage over die Koerdische voel je even een iets rustiger gevoel in je opkomen, iets in de geest van: “Hoor je het ook weer eens van een ander,” of iets dergelijks, maar voor de rest……
  We hebben over Zweden en haar ingezetenen intussen al veel onbegrijpelijks en verbijsterends kunnen lezen, maar dít wijf…….
  Walgelijk, weerzinwekkend en……nee, verder geen woorden voor……!!!
  Als díe nog eens door een volkstribunaal ter dood veroordeeld zou worden (totaal geen kans op, trouwens, in Zweden) zou het waarschijnlijk ondoenlijk zijn om de reden van het vonnis tot haar te laten doordringen: Die denkt duidelijk dat het de natuurlijke bestemming van autochtonen is om zichzelf te degraderen, weg te cijferen, onzichtbaar te maken,te laten vernederen, veronachtzamen, beledigen, kleineren, uit te laten plunderen…..enfin……
  Liquideren, dat stuk vergif, zodat de autochtonen overal ter wereld ervan verlost zijn….!!!!

  Like

  • Wachteres zegt:

   Ja, zover zijn ze al heen, Theresa. Hun eigen waanzinnig gedrag hebben zij niet meer in de gaten. Mooie beschrijving, trouwens.

   Like

  • Wachteres zegt:

   Tot nu toe bestrijden we hen op een vreedzame manier, @ Paul Holsters. Met woorden.

   Ik heb een grote bewondering voor Pegida in Duitsland, zij demonstreren vreedzaam, met duizenden tegelijk.

   En STEMMEN op de PVV, vanzelfsprekend.

   Like

  • Vederso zegt:

   “Enige ideeën hoe?” Jawel, in ieder geval 18 maart gaan stemmen en als het even kan op de PVV. Dan is er een kans dat de grenzen dichtgaan en de niet te hanteren toestroom van immigranten stopt. Dat geeft op korte termijn dan enig respijt om over echte oplossingen na te denken en in te voeren. Als we dit open-grenzen-beleid handhaven, voert ons dat naar de catestrophe.

   Like

  • Vederso zegt:

   Ik heb het zelfs opgezocht; het schijnt als “catastrofe” correct gespeld te worden. Weer wat geleerd.

   Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Socialisten zijn de echte fascisten. Churchill had gelijk met zijn uitspraak; ” de fascisten van de toekomst zullen zich anti-fascisten noemen”.

  Like

 5. Tistochwat zegt:

  Ik heb het artikel over die gekkin niet kunnen uitlezen omdat ik me te kwaad maakte.
  Dit bedoel ik nou: zolang er zulke landverraders zijn, kom je NOOIT van de islam af!

  Like

  • Wachteres zegt:

   En als je dan bedenkt dat wij het moesten vertalen, @ Tistochwat … 😉

   Hoe is het mogelijk dat mensen zo krankzinnig gek worden, ik zal dit nooit echt begrijpen.

   ‘Wij’ hebben niks en ‘zij’ hebben alles, terwjl het in feite net andersom is.

   Onze cultuur, het is veel vaker gezegd, is superieur aan de meeste andere culturen.

   Waar vind je zo’n vrijheid om je te ontwikkelen, om jezelf te zijn, om het werk te doen dat je graag wilt doen.

   Om wat voor een relatie dan ook te hebben, of om alleen te blijven.

   Om kinderen of geen kinderen te krijgen.

   Om gelovig te zijn of niet, je mag zelfs vrijuit twijfelen en dat ook nog uitspreken.

   En zulke waanzinnige idioten zeggen dat dit allemaal niets voorstelt.

   Mensen die uit een economische misere vluchten of uit een gewelddadige situatie hebben het volgens haar beter.

   Waarom haalt die halve gare zulke mensen dan naar ‘armzalig Zweden’?

   Dan kunnen ze toch beter blijven waar ze vandaan komen!

   ’t Wordt tijd dat deze mensen met hun linkse waanvoorstellingen worden opgepakt en worden opgesloten waar ze thuis horen.

   In een krankzinnigengesticht..

   Like

 6. Henk.V zegt:

  Ik kan mij de reactie van Tistochwat voorstellen.Toen Wachteres en ik aan deze vertaling werkten en het beeld van de Zweedse politica als een toonbeeld van totale links-liberale krankzinnigheid voor mijn oog opdoemde, moest ik af en toe even pauzeren en om de tomeloze woede en verontwaardiging die in golven door mijn ziel raasden, te bedwingen.
  Zoveel zelfhaat, zoveel verachting voor je eigen land en volk hebben , een volk dat er voor heeft gezorgd dat Zweden een toonbeeld van vindingrijkheid was, een land van met een hoogontwikkeld industrieel vermogen, een land vol frisse creativiteit, een land waarin de wetenschap floreerde en de mensenrechten gewaarborgd waren.
  Zo’n land, met zo’n staat van dienst af te schilderen als onbeduidend, het verdedigen eigenlijk niet waard; zo’n volk dat de top van Europees vernuft had bereikt af te schilderen als mensen die in hun eigen land moeten integreren met lieden die in elk opzicht eeuwen bij hen achterlopen.
  Kan ik zoiets absurds verwerken? NEE!

  Dit is te erg, vooral wanneer je ziet hoe dat in de praktijk uitwerkt: je eigen landskinderen stiefmoederlijk behandelen en misdragende lieden bij hun terugkeer gaan belonen, terwijl ze misschien wel zeeën van bloed aan hun handen hebben.

  Dit is niet meer gevoelsmatig te behappen.Je ziet het, maar je gevoel slaat vast.

  Maar is het niet zo, dat dit ontaarde Zweedse wijf ons een spiegel voor houdt die alles vergroot weergeeft?
  Hoe staat ons land ervoor? Wat Sahlin denkt, zegt en doet is wat hier precies zo gebeurt.
  Dezelfde geringschatting voor je eigen volk, dezelfde minachting voor waar ons geweldige land voor staat.
  Datzelfde verdomde weg- met-ons -gevoel, gevolgd met impliciet buiging voor ALLE islamitische wensen.
  Zie het plan om in Gouda om een kolossale Salafistische moskee te bouwen, BOVEN OP EEN ATOOMVRIJE bunker.. Zie je het voor je??
  Boven de grond connecties onderhouden met de doodgravers van onze samenleving en in geval van gevaar je ondergronds terug kunnen trekken en niettemin verder kunnen blijven communiceren, VOLLEDIG AFGESCHERMD ZIJN TEGEN ingrepen door onze overheid.
  Deze atoom schuilkelders zijn nagenoeg ONVERWOESTBAAR.
  Zweden is hartstikke gek geworden.Ongelofelijk! Maar wie is er nog in Gouda normaal?
  Ook Nederland is hard op weg naar het gekkenhuis.. En wie schopt het tuig dat ons dit allemaal aandoet van haar regeringszetels?
  VAN DEZE GRUWELIJKE ELITES MOETEN WIJ AF! ZO GAUW MOGELIJK!
  Ik weet niet meer hoe ik het volk wakker kan krijgen, maar ik leg mij bij deze situatie alvast nooit neer.

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  @ Henk.V 5 februari 2015 om 20:44

  “Ook Nederland is hard op weg naar het gekkenhuis.. En wie schopt het tuig dat ons dit allemaal aandoet van haar regeringszetels?”

  De vraag die u hier stelt, houdt ook mij elke dag bezig. Het lukt het ‘tuig’ heel goed om mij moedeloos te maken en ik denk dat dit voor meer mensen geldt. Maar misschien zijn anderen emotioneel sterker dan ik; ik trek me het afgrijselijke onrecht heel erg aan.

  Beste Henk.V, uw reacties zijn altijd zó helder! Ik kan u rustig vergelijken met de nuchtere Geert Wilders. Elk woord dat uit zijn mond komt, is net zo raak als uw woorden. Ook met uw reactie ben ik het meer dan eens.

  Ik vind het een hele prestatie van u beiden dat u dit artikel heeft vertaald.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je, Tistochwat 🙂
   Je bent een gewaardeerde medestrijdster voor het behoud van onze grote vrijheid en onze rijke cultuur.
   Nederland is een zeer bijzonder land met een grote staat van dienst in velerlei opzicht!.
   Dat zullen wij niet overgeven aan verdwaasde elites die onze verworvenheden kennelijk van nul en gene waarde beschouwen, gereed om bij het grof vuil te zetten.
   En als je bedenkt wat daarvoor in de plaats moet komen………
   We moeten als land terug naar de heerschappij van het gezonde verstand.
   Deze site speelt daarbij een richtingbepalende rol.

   Like

 8. Jules Vismale zegt:

  Wat een vreselijk stom wijf is deze Mona Sahlin toch met haar liefde (?) voor jihadisten en moslims in Zweden! Denkt zij nou werkelijk dat deze geesteszieke monsters haar zo dankbaar zijn (als ze eventueel al terugkeren) met aangeboden banen en de islam-knuffelcultuur? Ze had eigenlijk rond 1930 in Düsseldorf moeten wonen en daar proberen een knappe man met het uiterlijk van een zakenman, Peter Kürten, bij haar thuis uit te nodigen, te trakteren op koffie, apfelstrudel met slagroom en proberen hem hierna een baan aan te bieden. Kürten, een fabrieksarbeider, zou zich echter (zodat hij Sahlin helemaal voor zich alleen had) op haar storten, aanranden, verkrachten, wurgen, de keel afsnijden en daarna haar bloed opdrinken! Hij was namelijk de beruchte ‘Vampier van Düsseldorf’ die zelf mooie praatjes en manieren gebruikte om vrouwen en meisjes in zijn greep te krijgen en te doden, gelijk naar de wolf van Roodkapje!
  Het heeft geen enkele zin om je aartsvijanden tot vrienden te maken of andersom zoals ook Adolf Hitler in WO II ondervond en waarom sturen we Mona Sahlin anders niet gewoon persoonlijk met het eerste de beste vliegtuig naar Syrië of Irak toe? Dan kan ze daarginder proberen om ISIS-strijders of dolgedraaide jihadisten aan een baantje te helpen en hopelijk wensen dat ze geen 100 zweepslagen krijgt of levend wordt verbrand in een kooi! Andersom zullen talloze islamhaters in Europa de kans niet onbenut laten dit schuim goed het leven zuur te maken of hun moskeeën te verwoesten!

  Like

  • Wachteres zegt:

   Een boeiende fantasie heb jij, @ Jules Vismale 😉

   Like

   • Jules Vismale zegt:

    @ Wachteres, ik weet niet precies welk deel van mijn reactie jij als fantasie beschouwd maar Peter Kürten, de Vampier van Düsseldorf, heeft wel ECHT bestaan en hij ging in deze stad tijdens de periode 1929-1930 op een sadistische manier vooral tekeer tegen vrouwen en kinderen waar vele ISIS-strijders hem vast enorm om hadden bewonderd! Ik vermoed niettemin dat, als Kürten nog in onze tijd had geleefd, hij net zo goed gesluierde moslima’s had aangevallen om hen te verkrachten, te doden en hun bloed te consumeren al had de Vampier daar vast een acute bloedvergiftiging van opgelopen! Hij moest echter toch boetedoening doen voor zijn misdaden en Kürten werd in 1931 geëxecuteerd onder de guillotine waarbij hij als laatste wens had dat hij zijn eigen bloed nog kon horen gorgelen uit zijn nek!
    Misschien kan er toch nog een baantje aan de jihadisten in Zweden worden gegeven in de vorm van het opruimen van troep die hun linkse “vrienden” daar zolang veroorzaken en zo dadelijk extreme haatexplosies opwekken. En het was ook allang overbekend dat de Zweedse bankiersfamilie Wallenberg in WO II tonnen goud van de Duitsers kochten dat dezen van miljoenen vermoorde joden hadden gestolen!

    Like

 9. Daiyu-ninja zegt:

  Het jaar daarop kreeg ze een vraag van de krant ‘Euroturk’: Wat is de Zweedse cultuur? Zij antwoordde: “Die vraag is mij vaak gesteld, maar ik kan niet achterhalen wat de Zweedse cultuur is. Ik denk dat dit is wat veel Zweden zo jaloers maakt op immigrantengroepen. Jullie hebben een cultuur, een identiteit, een geschiedenis, iets wat jullie met elkaar verbindt. Wat hebben wij? We hebben Midzomernacht en dergelijke banale dingen”. Onnodig te zeggen dat veel Zweden niet onder de indruk waren.

  Dat de Zweden jaloers zijn op immigranten, daar geloof helemaal niks van. Wie is nou jaloers op gestoorde mensen. Op mensen die niets anders en meer kunnen dan zich de hele dag te onderwerpen aan een niet bestaande god. Op mensen die niet beschikken over het vermogen om zelf te kunnen denken en te beslissen. Op mensen die niets meer zijn dan de slaaf van allah.
  Op mensen waar de acherlijkheid van het gezicht af druipt.
  De Zweden hebben wel degelijk een eigen cultuur, identiteit en rijke geschiedenis. Maar het wordt hen verboden, door mensen zoals trut mona sahlin, (bewust geen H-letters) om daar trots op te mogen zijn.
  Wij, Nederlanders, mogen ook niet van ons land houden, dan ben je een nationalist. Net als de Zweden mogen wij niet trots zijn op onze cultuur, ons land en onze geschiedenis van onze lijders (bewust lang ij)
  Een Nederlands vlaggetje op je tas/ jas/schoenen mag niet. Een kruisjes dragen mag ook niet altijd meer en er worden kruizen weggehaald/verwijderd omdat de moslims daar aanstoot aan nemen.
  Misdadigers als sahlin, reinfieldt, rutte, pechtold,samson, merkel etc, vermoorden de identiteit, cultuur en de geschiedenis van hun volk en de vrijheid van meningsuiting.

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Daiyu-ninja, dank voor je uitgebreide reactie.

   Ik heb een mooi oud-zilveren kruisje en dat draag ik vrij regelmatig.

   Dan denk ik erbij: “Nu kan het nog” …..

   Like

   • Daiyu-ninja zegt:

    Wachteres zegt:
    6 februari 2015 om 08:56

    Ik heb een mooi oud-zilveren kruisje en dat draag ik vrij regelmatig.
    Dan denk ik erbij: “Nu kan het nog” …..

    Ik heb een stuk of zes kruisjes, van klein tot groot. Ik draag het grote kruisje nu vaker, dat valt beter en meer op. Als de hoofddoekjes en baardmannen en zich hieraan storen, dan is dat hun probleem. Dit is mijn land en ik draag wat ik wil dragen en wat we al eeuwen in dit land dragen………………..een kruisje. Als ik geen kruisje meer mag dragen, dan wil ik ook geen boerka’s en mannen in jurken hier zien. En alle maansikels verwijderd zien van de mosketen.

    Like

 10. Republikein zegt:

  Wat een lelijk verhaal over dat mooie land!
  Ben er eens kort geweest voor het schaatsen, toen nog belangrijk voor het volk.
  Trots volk, vernaggeld door malloten, wij ook.
  Als beloning voor de vertalers:

  Like

 11. EdBos zegt:

  In Zweden zijn ze goed van het padje af geraakt. In 2013 wilde een socialistische dorps-politicus nog het staand plassen verbieden.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Ja @ EdBos, in Zweden mag er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen man en vrouw.

  Of allemaal staand plassen of allemaal zittend. Staande is voor vrouwen een beetje moeilijk, dat wordt zo’n geknoei! 😀

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s