CITAAT Hafid Bouazza

Screenshot_4

“Het fanatisme waarmee de Nederlander “de moslim” probeert te begrijpen begint angstaanjagende vormen aan te nemen. En het schokkende is dat Nederland maar al te bereid is om elk fatsoen, elke intellectuele verworvenheid overboord te gooien om op zijn hurken gezellig met moslims te kouten”

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Appeasement, Dhimmitude, Islam, Islamisering, Moslims, Naïviteit, Nederland. Bookmark de permalink .

19 reacties op CITAAT Hafid Bouazza

 1. Theresa Geissler zegt:

  Spijker op de kop, Hafid: Dat i s angstaanjagend! En schokkend, net wat U zegt!
  En verder mijn complimenten: Door de ‘Het-zal-me-allemaal-aan-mijn-kont-roesten’ levenshouding van een Jan Wolkers aan te nemen (hopelijk wèl zonder diens seksisme) Bent U zo ongeveer de enige reële Mrokkaan geworden, die ik me voor de geest kan halen!
  Meer dan uw zus, in elk geval: Die is veel te verongelijkt-GroenLinks.

  Like

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Wordt hier de ‘LINKSE KERK’ bedoeld of de hele Nederlandse samenleving? Er zal veel duidelijker voorlichting gegeven moeten worden over het criminele karakter van de vermeende godsdienst islam. Het is juist dat de in Nederland verblijvende moslims, voor zover ze zich voor ons open stellen, een gematigde rol spelen. Is dat duurzaam?
  Hoeveel TAQQYA speelt hier mee?
  Wie zich goed realiseert wat de grondbeginselen van de islam inhouden en die tot nu toe niet door een substantiële hoeveelheid moslims zijn afgeschreven, heeft te maken met een gemeenschap binnen onze samenleving die vanuit hun koran gehouden zijn ons te minachten en (wanneer?) naar het leven te staan.
  Daarom, mensen, wakker worden. Kijk naar het fundament waarop deze sekte is gebouwd. Er is dan maar één conclusie: Islam, weg ermee!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zeg nooit ‘nooit’natuurlijk, daarin heeft U gelijk, M.A.L. Sion, maar bij Hafid Bouazza is het waarschijnlijk toch nog weer iets anders omdat hij de islam -trouwens elke religie- openlijk heeft afgezworen.
   De kans is hier voor één keer groot, dat er géén sprake is van taqiyya.
   U weet bij Ayaan immers ook, dat het goed zit? Nu, zoals het zich laat aanzien is dit een vergelijkbaar geval.
   De man is zelfs openlijk alcoholist en hanteert dit, op bohémien-manier, als een principe! Nou, dan ben je toch ècht geen moslim meer!

   Like

 3. delamontagne zegt:

  Had Nederlander ook niet tussen ” ” moeten staan .?

  Like

 4. Jaantje zegt:

  Wat hij beschrijft/bedoeld verbaasd ook mij keer op keer.
  Het komt er op neer dat de elite hun intellect gebruikt om verworvenheden te elimineren en er vervlakking ontstaat.
  Een soort EU maar dan in je denk/belevingswereld.

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Hafid Bouazza is dat niet de zgn geintegreerde moslim?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nee, Lucky bee: Naar eigen zeggen is hij thans GEEN moslim.

   Like

  • Marc zegt:

   Nee, Lucky. Hafid is een van die zeldzame Marokkanen die volledig afgekickt zijn op de eigen cultuur, en een zeer gezond respect hebben voor de westerse cultuur. Tot zover ik Hafid begrepen heb, heeft hij een grote belangstelling voor westerse klassieke muziek.

   Like

 6. Tempelier zegt:

  Wat natuurlijk weer leuk is, dat ten eerste Mr Bouazza aangeeft dat er Nederlanders zijn en dat je dan ook moslims hebt ( geen Nederlanders dus). Ten tweede spreekt hij Maxima tegen, dat de Nederlander niet bestaat ( lol )

  Like

 7. Hij mag in ieder geval dingen zeggen waar wij dat niet mogen zonder half Nederland over ons heen te krijgen!En …hij heeft gelijk!

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  “om op zijn hurken gezellig met moslims te kouten”

  De ‘k’ van ‘kouten’ kun je vervangen door een ‘b’; ook gezellig:

  Like

 9. Marc zegt:

  Nou, Hafid, ik begrijp helemaal niets van moslims. Of liever: ik begin steeds beter te begrijpen in welk een afschuwelijke situatie de hele mensheid verkeert door de aanwezigheid van het islamitisch bewustzijn op deze planeet.

  Steeds beter zie ik dat moslims de ethiek van jongetjes van vijf jaar hanteren. Zij zijn niet in staat zichzelf van een afstandje te observeren en te evalueren. Dat brengt grote problemen voor de rest van de wereld.

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘De drie bronnen van onderwijs en leiding,’ Wachttoren Gezelschap,: …De Heilige Qor’aan , naar
   verluidt door de engel Gabriel aan Mohammed geopenbaard. . De betekenis en de woorden v.d.Qor’aan in het Arabisch worden als geïnspireerd beschouwd. ………………De hadith of soenna,
   ” de daden uitspraken en stilzwijgende goedkeuring( taqrir) van de Profeet….in de tweede eeuw[A.H.] vastgelegd in de vorm van de geschreven hadith. Een hadith is derhalve een verslag van een handeling of gezegde van de Profeet”. De term kan ook betrekking hebben op de hande-
   Lingen of gezegden van een van Mohammeds” gezellen of hun opvolgers”. In een hadith wordt
   alleen de betekenis als geinspireerdbeschouwd. – History of THE ARABS. ………………..
   De SJARI’A..of canonieke wet, gebaseerd op beginselen uit de ..
   Qor’aan ,…regelt…het..gehele..godsdienstige, .politieke ..en…sociale…leven…van…een…moslim.
   ” Alle daden van de mens worden ondergebracht in vijf wettelijke categorieën:(1) Waals verplicht wordt beschouwd,( Farid) waarop een beloning staat als men herdoet of straf als men het niet doet
   (2) aanbevelenswaardige of verdienstelijke daden( moestahabb)[ waarop een beloning volgt maar
   geen straf wegens verzuim](3) geoorloofde daden( ja’iz,MOEBA) die geen rechtsgevolg hebben,(4) afkeurenswaardige daden( makroe) die worden afgekeurd maar niet strafbaar zijn: (5) verboden daden ( Haram), waarop straf staat”.- History of THE ..ARABS.###################

   Like

 10. Pegidafan zegt:

  Ze hebben wel een grote opdracht gekregen hoor om de rest van de wereld te haten , dat moet heel zwaar zijn lijkt me . dan heb je geen tijd voor andere dingen vandaar dat er niks van de grond komt daar natuurlijk , daar kan ik dan wel weer inkomen . Probeerde altijd iets te vinden waar ze de wereld een dienst mee bewezen hadden maar ja met zo,n opdracht valt dat niet mee natuurlijk.
  En ja als onze elite daar een handje bij wil helpen , dan zal dat een verlichting zijn en wie weet , waar ze ons dan op een geven moment mee verassen . De quiollotine zal het niet zijn want die was er al.

  Like

 11. fleckie zegt:

  ‘INVLOED…HAMAS…IN..BEZETTE… GEBIEDEN .. WORDT..STEEDS…GROTER’.
  NW.ISR.WEEKBLAD 1.2….1991!!, door..IFTA…ZIBERMAN…………………………Jarenlang heeft de..
  MOSLIMBROEDERSCHAP gedacht dat de ..JIHAD, de heilige oorlog,pas kon worden GELANCEERD..na het stichten van een…ISLAMITISCHE STAAT in het Midden- Oosten..
  HAMAS, DE …MOSLIM-FUNDAMENTALISTISCHE ..GROEPERING,heeft een andere visie .De
  jihad moet nu worden gevoerd, zo vindt..HAMAS………………….De …radicale…moslimorganisatie
  HAMAS, ..die.. sinds ..de ..intifada een v.d.belangrijkste krachten vormt..binnen..de..palestijnse
  samenleving,is ontsproten..uit de …MOSLIMBROEDERSCHAP.Om de fenomenale broei van Hamas te begrijpen ,is het nuttig de Palestijnse..Moslim..Broederschap onder de loep te..nemen.
  De Moslim Broederschap werd in…1928 in Egypte opgericht door Hasan al- Bama,en verspreidde
  zich alras door het..hele..Midden-Oosten. De Moslim Broederschap ..gelooft.. in ..de..noodzaak
  om de ideale moslimstaat te stichten,…HET…KALIFAAT…, gebaseerd op de heilige wet, ofwel…
  SHARI’A. Zij ..verwerpt….Westerse,..seculiere…en..marxistische …ideen..en is van mening dat h.
  antwoord op de Westerse ..uitdagingen..is gelegen in een ..OPLEVING.. v.d.Islam..onder..de..massa. …………………………..WESTERSE ..UITVINDING……………………………..
  Zionisme ..wordt..door..hen..beschouwd..als ..een..Westerse..uitvinding ,vijandig tegenover de
  islam, een afbraak v.d.door het Goddelijke..geïnspireerde..moraal en politieke orde. Het is dus niet verrassend ..dat..het..leiderschap..v.d.Egyptische ..Moslim..Broederschap zich al in ..1935
  voor de palestijnse zaak uitsprak en de bekende palestijnse leider ..HAJ ..AMIN..al-HOESSEINI
  steunde, Bovendien , ten tijde van de palestijnse opstand ..van..1935-1939..vochten sommige
  leden v.d.Egyptische Moslim Broederschap zij aan zij met de Palestijnen. ……….Maar de rol van
  de moderne radicale islam werd Pas in 1945 belangrijk ..in..de.palestijnse samenleving,toen de Moslim Broederschap begon te opereren ..in..h..mandaatgebied Palestina, in korte tijd werden duizenden leden ..gerecruteerd..en..werden..talrijke..afdelingen..opgericht. Deze activiteiten leidden tot een onafhankelijke Palestijnse..Moslim..Broederschap. In de oorlog van 1947-1948
  vormden zowel de Egyptische Moslim Broederschap..als haar palestijnse..zusterorganisatie ,
  legioenen van soldaten die naar het ..slagveld werden gestuurd. ……….Hiermee wordt duidelijk
  dat de ideologie en de organisatiestructuur v.d. Moslim.. Broederschap..diepi is …..geworteld…..
  in de ..palestijnse..gemeenschap, nog voordat politieke seculiere organisaties..zoals..FATAH( de grootste groep v.d…PLO) in het leven werden geroepen. Fatah werd bijvoorbeeld pas in ..1957..
  opgericht. Wel onderhielden ..enkele..stichters van Fatah..zoals Jasser Arafat, in de jaren vijftig ..
  nauwe..banden..met. de ..Egyptische Moslim..Broederschap. Desondanks kreeg deze relatie later
  een bittere bijsmaak..en..bleef..samenwerking..tussen..Fatah..en..de..Moslim Broederschap uit.
  ……….STRIJD……….De strijd tussen Fatah en de Moslim Broederschap was en ..is..ideologisch..en..politiek…bepaald. Fatah streefde naar ..een..seculiere staat, de ..Moslim Broederschap..wenste een …..ISLAMITISCHE…staat. .Fatah ..benadrukte dat de Palestijnse
  trouw..zijn …aan de idee v.d.palestijnsenatie in een eigen staat, terwijl de Moslim Broederschap
  opriep tot de vorming van..een..grote…moslimstaat..die het …GEHELE..MIDDEN-OOSTEN
  omvatte. De hoop van Fatah was gevestigd ..op een ..revolutie..in..de..palestijnse samenleving, die werd gestimuleerd..door een toegewijde elite, terwijl deMoslim Broederschap geloofde in een geleidelijke ..islamitische opvoeding v.d.massa…Waar Fatah haar banden met de zogenaamde revolutionaire ..Arabische strijders cultiveerde, richtte de Moslim Broederschap zich op…conser-
  vatieve krachten. ……….In de jaren zestig en zeventig concentreerde de PLO ,geleid door Fatah, zich ..op..haar..directe..doel: de stichting van een palestijnse staat in…ISRAEL…DAARENTEGEN.
  streefde de Moslim Broederschap ernaar om allereerst een grote Moslimstaat ..te creeren die krachtig genoeg zou zijn om …ISRAEL…te…vernietigen. Terwijl de Moslim Broederschap op de
  Westelijke ..Jordaanoever met de Jordaniërs ging samenwerken,dwong de PLO de ” bewondering van palestijnse jongeren af, en vergrootte daardoor haar invloed in de bezette gebieden. De jongere generatie palestijnen had geen geduld voor lange termijnoplossingen ..en..bereidde haar eigen oplossing voor. Na 1967 ging de Moslim Broederschap in de bezette gebieden ..een..soort alliantie aan met soortgelijke organisaties in…Jordanie..en later in Israel,waardoor het een beweging werd wier stem weerklank vond in de gehele palestijnse samenleving. Bovendien woonden de leiders in de bezette gebieden zelf en niet in het buitenland,zoals de leiders v.d.PLO . Het bleek een historisch belangrijke en slimme zet om de rijen v.d.beweging ge sluiten. Van nu af aan bestond er een radicaal Palestijns-islamitisch alternatief voor ..de..PLO..en haar ideologie.
  In de tien jaar na de Zesdaagse oorlog bleef de Moslim Broederschap in de schaduw v.d.PLO.
  Desondanks consolideerde de Moslim Broederschap..haar werkzaamheden op h.gebied van …onderwijs..en haar ..gemeenschapsactiviteiten. Bovendien groeide de organisatie.
  KOEWEIT…en…SAOEDI-ARABIE schonken de Moslim Broederschap…grote…sommen…geld,
  opdat er vele islamitische ..instituten..en…organisaties..in..het leven konden worden..geroepen. Het aantal moskeeen ..verdubbelde. Ze werden de centra v.d.plaatselijke ..afdelingen ..v.d.Moslim Broederschap. ..Jordanie, dat dacht een bondgenoot in de Moslim Broederschap ..te..hebben..ge-
  vonden, maakte gelde vrij ..via. het ..ministerie ..van..islamitische..schenkingen,dat in…OOST-
  JERUZALEM..en op de ..Westelijke Jordaanoever opereerde. ……………Al in h.begin v.d.jaren zestig begon het..stille..maar..intensieve..werk.v.d.Moslim Broederschap vruchten af te werpen. Hoewel het geloof leefde dat de ..Heilige..Oorlog de enige manier was om de benarde palestijnse situatie te verbeteren en er daarom een militaire sectie in het leven werd geroepen, meende men
  nog steeds dat zo een Heilige Oorlog slechts in de toekomstige …moslimstaat..de basis kon vormen waar uit een Heilige Oorlog kon worden gevoerd. Dit vond vooralsnog geen geloof bij de palestijnse jongeren en de PLO was nog steeds oppermachtig in de Palestijnse gemeenschap.
  Echter twee jaar voor het uitbreken v.d.intifada, ontstond er een intern..debat..binnen..de..Moslim
  Broederschap..in..de..Gazastrook. Enkele invloedrijke leiders, onder wie ..sjeik ..Achmed..Jassin,begrepen dat het oplossen v.d.palestijnse problemen ..prioriteit..zou..moeten..verkrijgen..boven het stichten..van..dat…grote…MOSLIMKALIFAAT.
  Daar kwam bij dat vele radicale moslims die hoge opleidingen hadden genoten, in ..de..Ver.Staten
  en …Engeland,…..Westerse…politieke…ideeen begonnen te..introduceren zoal de idee van een natie met een eigen staat, onder het mom van traditionele ..islamitische..denkbeelden.
  …..METAMORFOSE…..Daarmee was de weg geopend voor een ideologische metamorfose ..van
  de …Palestijnse..Moslim..Broederschap. Zij accepteerde de idee van een nationale staat als…rechtmatig ..en..propageerde de oprichting van een nationale…Palestijnse…moslimstaat, als eerste prioriteit v.d. Palestijnse moslims. Zij besefte dat de terugkeer v.d.palestijnse massa louter
  en alleen naar ..de..islam..het conflict met de …Israelische …staat .. niet kon oplossen. Derhalve
  zou er een gedeeltelijke jihad moeten worden uitgeroepen, zonder te wachten op het tot inkeer komen v.d.massa……Ook verwierp zij de bewering van Arafat..dat..de..PLO het palestijnse volk vertegenwoordigt. Het streven v.d.PLO naar een seculiere staat werd eveneens door de Moslim
  Broederschap van de hand gewezen. De plaatselijke Moslim Broederschap beschouwde zichzelf niet als de vertegenwoordigster v.h.hele palestijnse volk, maar ze. Vertegenwoordigde naar haar mening wel degenen die wonen in h.voormalige Engelse mandaatgebied..Palestina. De PLO als
  diaspora-organisatie werd verworpen. De verklaring dat nationaliteit..een gerechtvaardigd onderdeel v.d.islam is, impliceerde dat de moskeeen op de Tempelberg( Haram al SHARIFF) net zo heilig zijn als die in Mekka. Het geloof in het belang v.Palestina. Voor de…islamitische zaak was uniek, en toonde..de.ideologische..metamorfose v.d.palestijnse Moslim Broederschap.
  Een paralellen ontwikkeling kwam op gang toen…Hamas ..werd..opgericht, ongeveer..een….half
  jaar voor de aanvang v.d.intifada in 1987. ..Hamas was bedoeld als de militaire arm v.d.Moslim
  Broederschap die moest proberen ..tegenmaatregelen vanIsrael ..te ..ontduiken….tijdens de intifada werden Hamas- leden …zeer…invloedrijk..en…in…sommige ..gebieden..waren..zij..zelfs
  machtiger dan de aanhangers v.d.PLO. De nieuwe ideologie van Hamas bleek zeer aantrekkelijk voor de jongere generatie palestijnen…………………EROSIE……………… Eind..1990 ..zijn..de..Pales-
  rijnse Moslim Broederschap..en de militaire arm Hamas ..een nieuwe fase ingegaan. Sommige wijken en straten. Die lang onder controle stonden van radicale moslims ,werden geisoleerd en veranderden in islamitische…enclaves. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat…PLO-activisten terug
  werden gedrongen en dat de Israelische controle..over..de..bewoners..werd verminderd. Bovendien is de Moslim Broederschap begonnen met het…stichten..van..bases..in..Jordanie..en..
  EUROPA, welke de politieke en militaire activiteiten ..v.d.Moslim Broederschap in de bezette gebieden moeten versterken. ………………Wanneer deze nieuwe interne en externe..strategieën..volledig..zijn..verwezenlijkt, is het niet onwaarschijnlijk dat de macht van…Hamas …zal…groeien..en een verdere ondermijning v.d.positie v.d.PLO..te midden ..v.d.palestijnse massa’s ..zal plaatsvinden.###########################################

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s