HET ZELF(?)BEDROG VAN FOUAD GANDOUL

Screenshot_24

Fouad Gandoul

(Door: Theresa Geissler)

Woensdag 11 februari 2015: Ter gelegenheid van het feit dat die dag de uitspraak zou plaatsvinden in het proces tegen de kopstukken van Sharia4Belgium interviewde de Volkskrant de Marokkaans-Belgische politicoloog Fouad Gandoul, tevens secretaris van Empowering Belgian Muslims (EmBeM), volgens zijn zeggen een organisatie die ijvert voor een islamitische middenklasse en de emancipatie van Belgische moslims. Van deze 37-jarige verneemt men aldus dat hijzelf ooit het radicaliseringsproces doormaakte, om precies te zijn ná 11-09-2001, toen hij zich, inmiddels student aan de Vrije Universiteit van Brussel, ‘als moslim afgewezen voelde.’ (tja….).

De weg terug werd hem, naar eigen zeggen, mogelijk gemaakt door de zachtzinnige aanpak van één van zijn professoren aan de universiteit, die hem op een tactische manier aan het twijfelen bracht in plaats van op ‘de directe manier van de vrijzinnige Europeaan tegenover de aan religie gebonden moslim.’ (Denkbaar.) Voorts echter geeft hij te kennen dat de ommekeer tevens bewerkstelligd werd door Dyab Abou Jahjah van de Arabisch-Europese Liga, “die zijn ideeën over de islam kon weerleggen.” (Zo, zo…!) Tegelijkertijd benadrukt hij dat, als er in die tijd sprake was geweest van een ‘Sharia4Belgium,’ hij nooit toegetreden zou zijn. (Bepaald geruststellend.) Ook komen wij te weten dat hij het met de ideeën van Abou Jahjah, die aan de universtiteit was komen rekruteren voor de AEL, ‘totaal niet eens was’ – waarschijnlijk omdat deze figuur eerder vanuit een zelfbenoemd socialisme dan vanuit diep-religieuze gevoelens opereert. Niettemin, aldus Gandoul, ‘maakte hij moslimjongeren ervan bewust wie ze waren en in welke maatschappij ze leefden.’ “Hij had een rolmodel kunnen zijn voor veel jongeren,” zo meent Gandoul, want: “Als men toen zinnige dingen had gedaan met zijn grieven had men nu geen Sharia4Belgium gehad.” Immers, zo voegt hij er aan toe, Sharia4Belgium is het product van de afwijzing van moslimemancipatie.

Ah, juist. En aan wie moet die afwijzing dan wel toegeschreven worden? Tóch weer aan het onwillige Westen? Niet helemaal, erkent Gandoul; er is ook sprake van een probleem binnen de moslimgemeenschap met het begrip van de islam binnen de moderniteit: de moslimondernemers, -onderzoekers en -schrijvers zouden nadrukkelijker van zich moeten laten horen en het hunne aan de natie moeten bijdragen, iets wat EmBeM thans tracht te stimuleren. Zonder dat actieve bijdragen blijft men een ‘Fremdkörper’ met een moreel ethos dat haaks lijkt te staan (let op het gebruik van het woord ‘lijkt’) op de westerse waarden. Terwijl de centrale code van de islam perfect in staat zou zijn zich aan te passen aan een seculiere maatschappij. ( Dáár horen wij werkelijk van op!)

Vervolgens wijst Gandoul er maar weer eens op dat sinds de aanslagen in Parijs de angst onder moslims (is hij zich misschien ook nog bewust van de angst onder niet-moslims?) is toegenomen. Waarvoor voelen zij dan precies angst? Voor…islamofobie! Ja, U leest het goed: Het begrip wordt voor de gelegenheid weer eens letterlijk van stal gehaald! Zorgelijk stelt de heer Gandoul vast dat de islamofobe kiezers van het Vlaams Belang in de jaren ’90 niet zijn verdwenen, maar naar een ‘andere partij’ verhuisd – waarbij hij dan waarschijnlijk doelt op de N-VA van Bart de Wever, maar dat blijft onbenoemd. Hoe dan ook, stelt hij bezorgd vast, mocht morgen de één of andere idioot voor 1000 Euro een kalasjnikov kopen en voor de Grote Synagoge van Brussel iemand neerschieten, dan zou al het werk van EmBeM in één klap om zeep zijn. (Tja, dat zou waarlijk smartelijker te betreuren zijn dan die dode!)

Nu de islamofobie er tóch weer bijgehaald is, benadrukt de inmiddels-weer-gematigde-moslim nog maar eens dat dít verwerpelijke element de oorzaak was van zijn eigen radicalisering na 11-09-2001. Opdat het maar goed tot ons, islamofoben, mag doordringen. De zo bevlogen, aandoenlijke, opnieuw geïntegreerde moslim Fouad Gandoul méént mogelijk alles wat hij in dit interview naar voren brengt. Dat hij in dat geval de zaken uitsluitend door zijn eigen  Marokkaans-Belgische (Of Belgisch-Marokkaanse) bril bekijkt, staat buiten kijf. In dat geval moet gevreesd worden dat hij, vanuit zijn standpunt, een paar dingen over het hoofd ziet:

Screenshot_23

Abou JahJah

-Allereerst dat de term ‘islamofobie’ is bedacht en geïntroduceerd door de Moslimbroederschap en derhalve een ongeldig argument: Het is niet aan een bepaalde groepering om te dicteren wat voor andere groeperingen beangstigend is en wat niet. Slechts onder elkaar, in een groep van overwegend gelijkgezinden, heeft men recht van spreken als men een angst, die door de overigen niet wordt gedeeld, als irreëel en dus ‘fobisch’ betitelt. Daarbuiten dient men zich van dit oordeel te onthouden. (Al is het inderdaad typisch ‘des moslims’ om de eigen normen te projecteren op elke denkbare beschaving in alle uithoeken van de wereld, dus uit de lucht vallen komt deze aanmatiging  níet.)
-Voorts zou de Heer Gandoul eens moeten uitleggen wèlke houding de westerlingen dàn bij voorkeur hadden moeten aannemen na een aanslag zoals die van 9/11, waarbij talloze doden en gewonden vielen, waarvoor de verantwoordelijkheid door de islam werd opgeëist, en er in het Westen zelf vanuit islamitische hoek eerder instemming en zelfs geestdrift te bespeuren viel dan dat er afstand genomen werd – hetgeen wij trouwens nu weer waarnemen met betrekking tot de wandaden van IS en de aanslagen in Parijs. Wanneer men met zo ’n houding nóg gekrenkt is, dat de westerling hierover niet bepaald staat te juichen en men vanuit die gekrenktheid zelf gaat ‘radicaliseren,’ ontbeert men – nu eens naar ónze maatstaven – toch wel de nodige empathie en realiteitszin!
-Dàn de verbijsterende stelling dat men het ontstaan van Sharia4Belgium had kunnen voorkomen door te luisteren naar de grieven van, of all people, Abou Jahjah! De heer Gandoul is kennelijk van mening dat het voor de Belgische Staat met goed fatsoen mogelijk is tegemoet te komen aan de eisen en grillen van een onvoorstelbare opportunist, die het Belgische staatsburgerschap onder valse voorwaarden – een schijnhuwelijk – wist te verkrijgen, het vervolgens beurtelings verwierp en het zich weer toeëigende – al naar gelang het hem uitkwam – en wiens acties steevast tegen het autochtone volksdeel en nooit tegen de islam waren gericht, hoezeer hij ook beweert deze niet te vertegenwoordigen! Deze man, met wie door de Belgische staat al veel te veel clementie is betracht, heeft alle rechten om ‘gehoord’ te worden wel op zo’n formidabele wijze verspeeld, dat geen redelijk mens deze mogelijkheid ook maar zou dúrven opperen! Zo wèl Fouad Gandoul, die in alle ernst van mening is dat op die manier ‘radicalisering’ voorkómen had kunnen worden. De werkelijkheid is natuurlijk dat Abou Jahjah in feite totaal niet gedreven wordt door het streven de radicale islam af te remmen, maar louter door een tomeloze haat/minachting jegens de westerse maatschappij, waardoor hij zelfs bereid is de radicale islam te tolereren teneinde die maatschappij te vernietigen! Gandoul denkt in alle ernst dat deze uiterst verraderlijke figuur de sleutelpositie had kunnen bekleden bij het tegengaan van de radicalisering. – ALS hij dat tenminste denkt…
-En last but not least de opmerkelijke stelling dat “de centrale code van de islam zo prima in staat zou zijn zich aan te passen aan de seculiere maatschappij.” Het is om te beginnen jammer dat de interviewer heeft verzuimd de heer Gandoul om uitleg te vragen wat hij met die ‘centrale code van de islam’ bedóelt. Misschíen dat dit veel duidelijk gemaakt zou hebben. Nú heeft het, eerlijk gezegd, veel weg van een loze term. Voor zover wij, botte realisten, kunnen nagaan, is de islam qua leer nog altijd gebaseerd op de Koran en de Hadith en vindt hij zijn vorm in de islamitische wetgeving, de Sharia, die zich vanouds de doodsvijand getoond heeft van alles wat seculier is! Islam en secularisatie, dat is eenvoudig water en vuur! Er mogen dan ‘gematigde’ moslims bestaan – en laten we aannemen dat de heer Gandoul er (opnieuw) één is – die denken het Ware Geloof te kunnen combineren met de geneugten der westerse vrijzinnigheid, maar vroeg of laat stuiten zij dan toch op het feit dat een moslim onlosmakelijk verbonden blijft met diezelfde Sharia! Dat doet hen schromen om ondubbelzinnig afstand te nemen van de wandaden van IS en van de aanslagen in New York, Londen en Parijs. Dat doet hen er tevens voor terugdeinzen ondubbelzinnig de kant te kiezen van hun autochtone medeburgers, zodra het er op aan mocht komen. Hóe goed zij dit ook weten te verbergen zolang het er níet op aan komt. Dat maakt tevens dat het gevaar voor radicalisering van de ‘gematigde moslim’ altijd op de loer zal blijven liggen, zoals eerder met Fouad Gandoul zelf gebeurde en, wie weet, wéér zou kunnen gebeuren op grond van een voor westerlingen veelal onbegrijpelijke aanleiding…

Zou Gandoul zich daarvan bewust zijn? Wellicht niet, en in dat geval spreekt hij te goeder trouw, ook al rammelen zijn argumenten, naar westerse maatstaven, aan alle kanten en is de Westerling, die er kritiekloos in meegaat, doodgewoon naïef, zij het niet met opzet misleid. Mocht hij er zich echter wel van bewust zijn… Dan kan men hem beschouwen als één van de velen(?) die, in opdracht van de islam, de noodzakelijke gedaanteverwisseling hebben ondergaan en de ‘goedwillende,’ ‘gematigde’ rol hebben aanvaard….in het kader van deelname aan “Het Project.”

Slechts de tijd zal het ons leren…

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, koran, kwaadaardige opzet, Marokkanen, Moslims, propaganda, Rotzakken, sharia, Taqiyya, Vlaanderen, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

5 reacties op HET ZELF(?)BEDROG VAN FOUAD GANDOUL

 1. Driek zegt:

  Ik heb uw mooi duidelijk artikel met veel aandacht gelezen. Ik vertrouw niet één moslim.

  Zoals u schrijft: Dan kan men hem beschouwen als één van de velen(?) die, in opdracht van de islam, de noodzakelijke gedaanteverwisseling hebben ondergaan en de ‘goedwillende,’ ‘gematigde’ rol hebben aanvaard….in het kader van deelname aan “Het Project.”

  En daar ben ik het helemaal mee eens.

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Theresa je hebt je erg veel moeite getroost voor zo´n ???????????????????????? figuur.
  Ze verdienen het niet.

  Like

 3. lucky bee zegt:

  Je ziet aan hun gezichten dat het Satans aanhangers zijn.Ze liegen als ze hun bek open doen.

  Like

 4. Luchtpint zegt:

  Die zgn. argumenten dienen enkel en alleen maar om de Westerse samenleving – die diepgaand en algemeen vergiftigd is met gemakzuchtig moreel relativisme en aanhorig (onterecht) schuldgevoel – zo te bewerken dat het de normen voor moslims stap voor stap zodanig verlaagt, dat voor hen alles zo gemakkelijk mogelijk moet worden gemaakt in de praktijk. Dat is de bedoeling van heel het discours van Gandoul. Westerse samenlevingen moeten zodanig de-intellectualiseren dat ons niveau gaat aansluiten bij het gedeintellectualiseerd en primitief niveau dat het fundament van de Islamitische ideologie uitmaakt.

  Daarom ook dat moslims die niet meekunnen in het onderwijs – grosso modo omdat ze niet willen op basis van de Islam – gewoon graag zouden hebben dat Westerse kennis tot hun niveau afdaalt. Dat maakt het makkelijker voor hen om bijvoorbeeld te blijven zeiken over het feit dat de wereld plat is, of dat de mensheid niet gediend kan zijn door wetgeving die door mensen wordt gemaakt. Dus moet je je voorstellen dat die lamlendige fatalistische houding om zich te onderwerpen aan een primitieve en middeleeuwse geloofsbelijdenis eigenlijk aan de basis ligt van heel Gandoul’s discours. Al de rest van zijn betoog – dat moslims zgn. slachtoffers zijn van de Westerse houding – is gewoon één groot rookgordijn om de aandacht net daarvan af te leiden. Dat is de zielige waarheid: wij zijn te modern, te bedachtzaam, te kritisch, te filosofisch, te veel ingesteld op sociale en technologische vooruitgang, en moslims blijven achterop hinken door hun eigen onderhorigheid aan Allah, die ze ZELF doelbewust gekozen hebben. Het is hun eigen fout, en NIET die van ons !

  Gandoul verschilt in NIETS van de zotskappen die zich imams, Koran exegeten of ISIS-strijders noemen. Het verhaal een zgn. intellectueel cachet meegeven, doet daar niets aan af, ik kijk daar los doorheen ! Dat hij gematigd zou zijn klopt niet, zijn betoog komt op hetzelfde neer: “wij zijn slachtoffers, jullie hebben dit over jullie zelf afgeroepen !” Dat hij dat met de pen doet en niet met een Kalasjnikov maakt van hem geen moderne moslim, want hij pleit exact voor dezelfde verlaging van beschaafde standaarden als alle andere moslims, inclusief de Salafisten onder hen !

  Like

 5. Lisette Muntslag zegt:

  Faoud Gandoul was gister avond in het discussie programma de Afspraak waarin hij Obama als held en Donald Trump heeft neergezet en goedkeuring kreeg van een liberaal die de nieuwe voorzitter is van de Vlaamse politieke partij OpenVLD. Dat liet zoals altijd een rare smaak in mijn mond en zet mij op scherp om er achter te komen wie deze Faoud eigenlijk is. En hier ben ik dus….ik heb mijn repliek op de Faceboek pagina van de Afspraak gezet, en nu ik dit lees bevestigd het alweer dat mijn gezond verstand toch op de z’n plek is……ik zie ze met andere woorden niet vliegen. Dank u!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s