Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Screenshot_19

VGV kan met (kapotte) scheermesjes, met scharen of gewoon een stuk glas.

(Door: Mr.Talitha La Croix)

Ik ben zelf afkomstig uit een moslimland, t.w. Marokko. Mijn echtgenoot heb ik ontmoet tijdens een van mijn reizen naar Nederland. Mijn familie woont en werkt in Nederland, opa en oma zijn in Marokko achtergebleven. Het was liefde op het eerste gezicht en we wonen als getrouwd stel met onze twaalfjarige dochter nu in Utrecht onder bescherming van Dobermann Pinscher Cesar. Ik ben werkzaam als advocaat en sta islamitische vrouwen bij in conflicten, die reeds door de shariarechtbanken zijn beslecht, uiteraard ten nadele van de vrouwen (man:vrouw= 2:1) . Hoewel shariarechtbanken geen recht kunnen en mogen spreken over de in Nederland woonachtige personen, is het toch een veelvoorkomende praktijk dat deze rechtbanken geschillen beslechten in moslimkringen. Hun autoriteit heeft meer gewicht dan vonnissen van de Nederlandse rechtbanken… maar dat wist u al.  

Internationale Dag

Op 6 februari j.l. is de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) weer geruisloos verlopen. Genitale verminking is een veel voorkomende praktijk in vooral Afrikaanse landen, in delen van Azië en het Midden-Oosten. Naar schatting zijn zo’n 140 miljoen meisjes en vrouwen ter wereld hiervan het slachtoffer. De prevalentie van VGV, d.w.z. het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek moment in de bevolking, is het grootst in Somalië (97,9 %), Egypte (91,1%) en Mali (85,2%). Het Kinderrechtenfonds van de Verenigde Naties Unicef houdt statistieken bij waaruit blijkt dat momenteel bijna één op de vijf jonge meisjes in Sub-Saharisch Afrika nog steeds onder dwang de marteling moet ondergaan van deze verminking van haar lichaam. In de rest van de wereld neemt gelukkig de druk toe om deze levensbedreigende praktijk af te schaffen.

Wat is vrouwenbesnijdenis?

Vrouwenbesnijdenis is het geheel, of gedeeltelijk wegsnijden van de schaamlippen en/of de clitoris. Deze ingreep heet ook wel “vrouwelijke genitale verminking” (VGV) of naar het Engels “female genital mutilation” (FGM) of “female genital cutting” (FGC).  Een besnijdenis van een vrouw betreft vaak het operatief verwijderen van de clitoris (dit heet: Clitoridectomie, een samenvoeging van de woorden “clitoris” en “ectomie”). Ook het verwijderen van andere delen van de genitaliën wordt vaak “besnijdenis” genoemd. (Bij mannen het verwijderen van de zgn. voorhuid van de penis). Clitoridectomie is een operatie die in de meeste westerse landen wordt gezien als verminkend, misdadig en vrouwonwaardig. Er is sprake van een aantal vooronderstellingen: besnijdenis zorgt ervoor dat vrouwen voor en tijdens het huwelijk rein zijn en dat de vulva door besnijdenis mooier en schoner zijn. Besnijdenis zou ook de vruchtbaarheid bevorderen. Er wordt voorkomen dat de vrouw plezier beleeft aan seksualiteit en geslachtsgemeenschap en het houdt een duidelijke verandering van meisje naar vrouw in. Deze argumenten betreffen vijfjarige kinderen!

Screenshot_21

Wat zegt de wet daarover?

Vrouwenbesnijdenis is in alle westerse landen expliciet verboden, en is strafbaar als misdrijf, en leidt tot actieve vervolging. Vrees voor besnijdenis onder dwang bij dochters van islamitische ouders is in sommige landen (waaronder Canada) ook een voldoende grond voor toekenning van politiek asiel. In Nederland is vrouwenbesnijdenis in het wetboek van strafrecht expliciet strafbaar gesteld als “verminking”. De maximumstraf in Nederland is 12 jaar gevangenisstraf, daar kan nog een strafverzwaring bovenop komen indien de dader(s) familieleden zijn. In België bestaat een afzonderlijk wetsartikel voor vrouwenbesnijdenis (art. 409).

Is hulp bij het besnijden ook strafbaar?

Hulp bij een besnijdenis en een besnijdenis laten uitvoeren in het buitenland zijn strafbaar. Kennis hebben van een VGV zonder dit te melden, is eveneens strafbaar. Bij VGV hoeft geen aangifte gedaan te worden om een justitieel onderzoek te starten (al kan aangifte er wel toe leiden). In tegenstelling tot sommige misdrijven, die alleen “bij klachten” worden vervolgd. Ik adviseer mensen om altijd aangifte te doen zodra ze weten dat een meisje besneden is, voorzichtigheid echter met valse aangiftes! Voor artsen geldt een verbod op het uitvoeren van VGV en ook hebben zij een (morele) meldplicht, die uitgaat boven hun zwijgrecht. Maar hierover bestaat nog geen duidelijkheid, met name is onbekend volgens welke bron artsen kunnen worden gedwongen deze informatie prijs te geven. Het plegen van een VGV levert een arts minimaal een berisping via het tuchtrecht op, maar kan ook een reden zijn voor gevangenisstraf.

Toch besnijden in het buitenland

Omdat de besnijdenis van vrouwen in Nederland en België bij wet verboden is, worden sommige Nederlandse meisjes met immigrantenachtergrond, afkomstig uit desbetreffende culturen, vaak tijdens de vakantie in het land van oorsprong besneden. In januari 2009 liet de regering weten deze praktijk aan te willen pakken naar Frans voorbeeld door ouders uit risicogroepen een contract te laten ondertekenen en na de vakantie de meisjes op VGV te controleren.

Ervaringsdeskundigen in wil en dank

Mevrouw Assita Kanko: “Vrouwenbesnijdenis is niet alleen fysiek gewelddadig, maar ook sociaal gevaarlijk”, liet de in Burkina Faso geboren coming lady bij de Franstalige partij MR Assita Kanko vorig jaar optekenen in Knack. “Het doet vrouwen geloven dat ze minderwaardig zijn omdat hen iets is afgenomen.” Mevrouw Kanko is ervaringsdeskundige. Toen ze vijf jaar was, vond haar besnijdenis plaats. Ze zegt daarover: “Het was erg pijnlijk, maar het echte dieptepunt kwam pas later. Toen ik voor het eerst verliefd werd op een man en niet wist of ik me anders moest gedragen omdat ik besneden was. Moest ik mijn verminking compenseren door extra lief en flexibel te zijn? Ze zegt dat het bange meisje weer boven kwam, maar gelukkig zag ze in dat wie ze is, losstaat van wat ze heeft meegemaakt. Een andere bekende ervaringsdeskundige is een Somalische fotomodel, Waris Dirie. Op het toppunt van haar roem kwam ze met haar verschrikkelijke verhaal naar buiten: ze werd als 5-jarig nomadenmeisje zonder verdoving besneden. Een zigeunervrouw sneed haar clitoris en haar grote en kleine schaamlippen met een vies en kapot scheermes weg, terwijl haar moeder haar in bedwang hield op een steen. Ze werd geblinddoekt en kreeg een stuk van een afgebroken wortel in haar mond gepropt om te voorkomen dat ze haar tong zou afbijten van de pijn.

Het geluid van een bot mesje dat heen en weer zaagt…

Dirie zegt: “Er zijn geen woorden voor deze pijn. Ik hoor het geluid van het botte mesje dat heen en weer zaagt door mijn huid. Ik denk er aan hoe mijn benen trilden, en het vele bloed. Dan val ik flauw. Als ik weer bijkom, is mijn eerste gedachte dat het ten minste voorbij is”, schreef ze in 2005 in haar boek “Onze verborgen tranen”. In tegenstelling tot haar zus en twee nichtjes overleefde Dirie de ingreep. De verminking werd op latere leeftijd zo goed als mogelijk ongedaan gemaakt zodat de pijn tijdens het plassen en de menstruatie verminderde. Dirie werd wereldwijd actief in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis, net als haar landgenote Ayaan Hirsi Ali, die naar eigen zeggen ‘meer geluk’ had toen ze eveneens op 5-jarige leeftijd werd besneden. “De ingreep is bij mij in het ziekenhuis door een professionele arts uitgevoerd, onder verdoving. Mijn moeder hield mijn hand vast, terwijl de arts zei dat het bijna klaar was en dat ik mij geen zorgen hoefde te maken” (Hirsi Ali in 2007 in De Volkskrant). “Na de besnijdenis zijn mijn benen twee weken tegen elkaar aan verbonden geweest, zodat ik kon helen. Ik kon een maand niet lopen. De pijn was hels”. Het zijn drie bekende vrouwen met drie verhalen uit het verleden. Helaas is de barbaarse praktijk zelf nog steeds geen verleden tijd. Volgens Assita Kanko is de grootste uitdaging van deze tijd andere ouders ervan te overtuigen dat ze in hun tradities en geloof een totaal foute definitie hebben van het begrip vrouw.

Vrouwenbesnijdenis in Nederland

Uit onderzoek blijkt dat circa 14.000 meisjes in Nederland het risico lopen om besneden te worden. In Nederland, schat men, zijn ongeveer 60.000 vrouwen besneden. Alleen al in Den Haag is vastgesteld dat daar circa 1.500 besneden vrouwen wonen. Het zijn pijnlijke ingrepen met grote gevolgen voor de gezondheid van een vrouw.

Mijn collega’s in België

Zo’n 4.000 meisjes lopen het gevaar besneden te worden. Hiervan zijn 2.493 jonger dan 5 jaar, zo blijkt uit een studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen. Zij lopen de grootste kans om ofwel in België ofwel tijdens een vakantie in het land van herkomst besneden te worden. Het aantal vrouwen dat ‘heel waarschijnlijk reeds besneden’ is, is in België gestegen van 6.260 in 2007 tot 13.112 in 2012. Een verdubbeling die te wijten is aan de stijging van het aantal vrouwen dat naar België komt uit landen waar VGV wordt toegepast. Hoewel vrouwenbesnijdenis in België sinds 2001 strafbaar is – uitvoerders van genitale mutilatie riskeren vijf tot tien jaar celstraf – is het aantal veroordelingen tot nog toe vrijwel onbestaand. De voorbije jaren heeft het gerecht slechts één dossier over een mogelijke vrouwenbesnijdenis opgesteld. In 2008, 2009 en in 2012 werd zelfs geen enkele zaak behandeld. Besneden vrouwen zwijgen vaak over de praktijk, omdat ze zich schamen, maar ook omdat ze er oprecht van overtuigd zijn dat deze culturele praktijk nodig is. Bovendien gebeuren besnijdenissen clandestien.

Seksueel genot ontnemen

De besnijdenis is bedoeld om vrouwen seksueel genot te ontnemen en zo te voorkomen dat ze vreemdgaan, om meisjes in te wijden in het vrouw worden of om de vruchtbaarheid en de overlevingskansen van kinderen te bevorderen, al berust dat laatste uiteraard op een complete misvatting. Ook in de koran komt het begrip vrouwenbesnijdenis niet voor. De praktijk is dus niet alleen medisch onnodig, maar bovendien waanzinnig pijnlijk. In de ergste gevallen wordt na het volledig wegsnijden van de genitaliën de wonde aan elkaar gehecht (soms met visdraad) met een kleine genitale opening om de menstruatie en urine te laten wegstromen. Deze bijkomende marteling heet infibulatie. Voor veel besneden vrouwen is de huwelijksnacht door de infibulatie een hel. De vrouwen worden ofwel ‘opengemaakt’ door een vroedvrouw met een mesje of door de man die zich naar binnen duwt. Sommige vrouwen worden na een bevalling opnieuw ‘dichtgenaaid’.

Gevolgen van VGV

De gevolgen van zo’n genitale verminking zijn niet te overzien, variërend van ernstige inwendige bloedingen, pijn bij het vrijen en incontinentie, tot cysten, gecompliceerde infecties en onvruchtbaarheid. Voor de meeste vrouwen is een normaal seksleven haast onmogelijk en is plassen elke keer weer een heuse opdracht. Besnijdenis kan uiteindelijk ook leiden tot complicaties bij de bevalling en een verhoogd risico op doodgeboortes.

Screenshot_20

Taboe

Tijdens de jaarlijkse dag tegen genitale verminking dook het taboe weer op: meisjesbesnijdenis heeft niets te maken met de islam: ‘het is een oud-Afrikaanse praktijk die nergens in de koran wordt genoemd’. Hier is weer eens sprake van Taqiyya, een heilige leugen ten voordele van de islam. Want het mag dan wel niet (expliciet) worden vermeld in de koran, de sharia roep ertoe op! Daarom het verhaal van Zoë (foto boven), vijf jaar oud, in 2009, toen ze kort in het nieuws was. Haar clitoris was weggesneden. Net als een deel van haar schaamlippen. “Papa heeft geknipt”, luidde haar verklaring bij de politie. Daarbij zou een botte schaar zijn gebruikt, wat het ruwe, halfslachtige resultaat kan verklaren. Vader, een 29-jarige Nederlander van Marokkaanse herkomst, die zich op het islamitisch geloof had gestort, werd door het Openbaar Ministerie in staat van beschuldiging gesteld. Dit was het startschot voor een stortvloed aan ongefundeerde meningsvorming. In een opmerkelijke bijdrage in NRC verketterde toenmalig powerfeministe Heleen Mees, bijgestaan door haar gelegenheidssouffleur moslimzaken Mohammed Benzakour, iedereen die een verband durfde te leggen tussen islam en vrouwenbesnijdenis.

Vrouwenbesnijdenis was namelijk ‘geen islamitisch gebruik’ maar ‘een oud-Afrikaanse praktijk die nergens in de koran wordt genoemd’. Mees en Benzakour zijn te jong om persoonlijk onder de lakens van de profeet te kunnen hebben gegluurd. Ze wisten evenwel stellig te vermelden dat diens vrouwen en dochters niet ‘onder het mes zijn gegaan’. Mohammed zou zelfs pogingen hebben gedaan ‘dit wrede gebruik uit te bannen.’ Aanvullend bewijsstuk dat zij presenteerden: in Indonesië, ‘het grootste moslimland ter wereld komt meisjesbesnijdenis niet voor’. In een onnavolgbare U-bocht redeneerden ze: mochten Nederlandse moslims in de toekomst tóch massaal uit religieuze overwegingen tot besnijdenis van hun dochters overgaan, dan was dit alvast de schuld van ‘Hirsi Ali en alle PvdA-gerelateerd mediakabaal’. Iedere speculatie over een oorzakelijk verband tussen geloof en vrouwenbesnijdenis werd hier bestempeld tot medeplichtigheid aan een ernstige misdaad. Dat is wellicht de reden dat in de NRC geen feitelijke weerlegging volgde – niet door academische specialisten en niet door de wetenschapsredactie.

Niemand? Nee, maar een dappere schrijver-dichter genaamd Rudy Kousbroek, geboren op Sumatra, durfde het aan in de krant te reageren. Hij schreef dat het hem tijdens een reis door Indonesië was opgevallen hoezeer zijn geboorteland was veranderd. Op de terugvlucht sprak hij met een Indonesische arts. Kousbroek uitte zijn verbazing over “de snelle opmars van de islam op Java en vooral door de gelijktijdige vervanging van de vertrouwde sarong-kabaja door de Arabische hobbezak-met-hoofddoekje”. De arts zei: “Je zult er nog meer moeite mee hebben als je weet wat er onder die kleren schuilgaat”. Hij vertelde mij dat de opmars van de islam op Java gepaard ging aan een opmars van de vrouwenbesnijdenis. “Geen ‘symbolisch kerfje”, zo maakte hij duidelijk, “maar om clitoridectomie naar Arabisch voorbeeld”. Hij vertelde dat deze besnijdenis weliswaar niet in de koran voorkwam, maar het was niettemin een ritueel dat behoorde bij de bekering, parallel aan de besnijdenis voor mannen. Kousbroek, eenmaal teruggekeerd in Nederland, vertelde over die ervaring. Een horde van zelfbenoemde ´experts´ beschuldigde hem van ‘laster’. Hij had zijn ‘koloniale mond’ moeten houden en had ‘na enige schermutselingen’ besloten aan dat advies gevolg te geven.

Empirische cijfers

Op West-Java en Sumatra blijkt uit empirische cijfers dat de ingreep vrijwel collectief wordt toegepast. Dan spreek je al snel over enkele tientallen miljoenen vrouwen. In de overige delen van Indonesië, waar de islam een kortere geschiedenis kent, neemt de populariteit van ‘clitoridectomie’ sterk toe. De ingreep wordt dan ook goedgekeurd door de Indonesische Raad van Ulama (een semi-overheidsorgaan van islamitische schriftgeleerden) en ’s lands grootste moslimorganisatie, de Nahdlatul Ulama.

Toch roept de sharia ertoe op.

Met dank aan: knack.be en dagblad trouw.nl

Door:
Mr. Talitha La Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Barbarisme, Islam, Mensenrechten, Sharia. Bookmark de permalink .

15 reacties op Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

 1. Tistochwat zegt:

  “Vrees voor besnijdenis onder dwang bij dochters van islamitische ouders is in sommige landen (waaronder Canada) ook een voldoende grond voor toekenning van politiek asiel.”

  Als dat ook een reden is om dit land binnen te komen…
  Het is allemaal heel verschrikkelijk, barbaars en diep triest, maar is die achterlijke gewoonte ONZE schuld?
  Dit land IS NU AL veel te vol en op een gegeven moment is het hier écht een legbatterij waar we per persoon de beschikking hebben over slechts een halve m².

  Behalve de ‘oranjes’ natuurlijk, want die hebben iets meer privacy nodig.
  Zijn Bea en Máxima eigenlijk al besneden uit ‘respect’ voor hun islamitische vrienden in de olielanden? En Willem? Voor hem is zo’n ingreepje toch een fluitje van een cent?
  Ja, ik bedoel maar, je moet er íets voor over hebben?
  Maar eerlijk gezegd denk ik dat die ‘oranjes’ alleen maar respect hebben voor poen; ze hebben volgens mij niet eens respect voor hun ‘eigen’ God.
  Hoe denken jullie hierover?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Het zal mij, eerlijk gezegd, aan m’n kónt roesten of ze respect hebben voor hun eigen God of niet: Ik had liever gehad, dat ze wat respect konden opbrengen voor hun landgenoten:
   In dat geval zouden ze namelijk al lang belasting zijn gaan betalen, net als iedereen. Op z’n minst!
   In het uiterste geval waren ze dan allang in vrijwillige ballingschap gegaan omdat ze begrepen hadden, dat deze poppenkast van privileges, bewieroking en zelfverrijking in deze tijd gewoon niet meer kàn!

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 14 februari 2015 om 15:40

    Ik ben het weer helemaal met je eens; hun ‘respect voor God’ roest ook mij aan de kont; ik wilde op sarcastische wijze de nadruk leggen op hun zogenaamde ‘vroomheid’.
    Dat ze geen respect voor ons hebben, ergert mij ook meer dan mateloos; ik denk dat ik nog meer hekel aan die parasieten heb dan jij.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Tistochwat: Mogelijk, mogelijk…
    Weliswaar nauwelijks denkbaar, maar alles kan.

    Like

  • Jean zegt:

   Geef die oanjes een zwart kleurtje en we spreken er niet meer over na ze uiteraard eerst alles afgenomen te hebben wat ze bij mekaar gestolen hebben, die van België volgen idem dito Spanje, Zweden, Noorwegen, G.B. en Luxemburg.

   Like

 2. louis-portugal zegt:

  Mr. Talitha ik wens U alle sterkte toe in Uw strijd tegen dit andere onmenselijk deel van de islam.

  Like

 3. Anneke zegt:

  VERSCHRIKKELIJK……Lichamelijke verminking, maar zeer zeker eveneens ‘op’ emotioneel/psychisch-vlak. De schaamlippen bieden een enorme bescherming, o.a.tegen infecties. “VERBIED deze afschuwelijke – / satanische NEP-religie. Dood leeft actief onder allah-bahbah en mohammed; terwijl juist het Leven ge-eerd moet worden”.

  Like

 4. fleckie zegt:

  Tja, het zijn toch …moslima’s, en blijven ook islam-‘onderdanen ‘. Waarom valt mevr…. ONS..met hun ‘vrouwenverminking’ lastig??!!

  Like

  • harrylacroix zegt:

   U vergist zich. Besnijdenis is geen specifiek islamitisch probleem. Ik sta Somalische vrouwen bij, maar collega’s vrouwen uit andere niet islamitische landen. Dank toch voor uw reactie. Mr. Talitha La Croix

   Like

 5. lucky bee zegt:

  Dat kunnen wij aleen berijken als wij de Islam naar de verdommenis sturen en niet eerder.

  Like

 6. Baksteen zegt:

  Het is beestachtig, niets van gehoord of gezien op de media.
  En gezien.wat ik hier lees over het gedrag van onze media, zijn zij daarmee nog beestachtiger en veel gevaarlijker dan de daders. We staan op de vierde plaats op de wereldranglijst van de landen met de hoogste persvrijheid, het is maar net hoe je zoiets definieert want nog hoger dan wij staan de scandinavische landen man oh man wat een tijden.

  Like

 7. Jean zegt:

  Diegenen die kinderen verminken moeten opgehangen worden liefst in die grote zandbak zodat de gieren ze kunnen oppeuzelen. Walgelijk barbaars tuig doet zoiets achterlijks zijn kinderen aan en die barbaarse smeerlapperij halen ze hier binnen en laten ze decadent parasiteren zonder te eisen afstand te nemen van hun barbaarse waanzin….

  Like

 8. Joannes den Hollander zegt:

  Het interesseert mij geen moer wat deze religie des doods elkaar aan doet. Snij elkaars koppen, handen en voeten af. Flikker elkaar van flats af. Maak elkaar gewoon eens collectief lekker dood. Ik hoor 40 jaar niks dan ellende van die gasten. Roei elkander volledig uit. Verkloot ons sociaal economische leven niet langer en ga terug naar jullie Heimat. Alleen al jullie aanwezigheid tussen ons Westerlingen doet mij dagelijks huiveren.

  Like

 9. um shmum zegt:

  Gek dat VGV blijkbaar niet gebeurt in de magreb-landen.
  Jammer dat er geen eikel-ectomie gebeurt bij al die vreselijke opgewonden mannetjes. Hebben we geen sex-uitwassen en verkrachtingen meer … of zouden de mannetjes dan weer iets nieuws bedenken

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s