Exclusief interview met Ahmed Aboutaleb door de Franse krant “L´Express”

Screenshot_2

(Door: Jean-Michel Demetz – Vertaling: delamontagne)

“Rot maar op!”, is de spontane reactie van Ahmed  Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, tegen Jihadisten op de dag na de aanslag tegen Charlie Hebdo in Parijs en dit leverde hem bekendheid op buiten de grenzen van zijn stad Rotterdam. Hij geeft zijn mening exclusief aan de krant “L’Express”. De aanvragen voor een interview kwamen uit de hele wereld,  maar het werd een Franse krant die het voorrecht kreeg.

Als de eerste moslimburgemeester van een grote Europese stad staat deze “gekozen”  sociaaldemocraat sinds 2009  aan het hoofd van  de tweede stad van Nederland. Zijn succes in de bestrijding van misdaad en zijn populariteit zorgden voor zijn herbenoeming, zelfs toen “rechts” in de Gemeenteraad  sterker werd. Al sinds lang gealarmeerd door de “jihadistische dreiging” roept deze praktiserend moslim  zijn geloofsgenoten op zich te weer te stellen tegen  het geweld zowel in Parijs als in Kopenhagen.

Korte tijd na de aanslag tegen Charlie Hebdo heeft U de voorstanders van de Jihad die niet van vrijheid van mening uiting houden geadviseerd te vertrekken (“op te rotten”). Deze woorden hebben in het buitenland veel weerklank gevonden! Wat wilde U hiermee zeggen?

Ik was woedend en geloof me, ik speelde geen komedie! Deze woorden die ik uitsprak  waren die van een burgemeester van Rotterdam, maar ook van een  woedende moslim. In Rotterdam, een stad waar 174 nationaliteiten samen leven, zouden we eigenlijk elke dag onze vrijheid moeten vieren. Vrijheid betekent ook  dat je het recht hebt  om met “karikaturen” te kunnen provoceren, maar het is ook de bescherming van het individu tegen de interventie van de Staat. Het is ook vrijheid van geloof en om religieuze instituten op te richten. Ik heb er wel begrip voor  dat enkele van mijn medegelovigen zich beledigd kunnen voelen door Charlie Hebdo, maar er zijn wetsartikelen om dit gerechtelijk aan te vechten. Ik zou willen zeggen als men met anderen samen wil leven moet  men compromissen aanvaarden; degenen die dit weigeren, hebben hun  geweten niet goed onderzocht en moeten zo eerlijk zijn te beseffen dat er voor hen hier geen plaats is. Het drama in Parijs werd door veel moslims als pijnlijk ervaren, omdat ze nu opnieuw in dialoog moesten gaan met andere gelovigen en  gemeenschappen. De aanslag op Charlie Hebdo heeft de islam genoodzaakt zichzelf te bezinnen.

Echt waar?

Ja, en het is belangrijk dat de moslims antwoord geven op de vragen die hen gesteld worden: waarom konden deze criminelen de koran zodanig interpreteren  dat dit ertoe  leidde dat  ze hun acties konden rechtvaardigen. Recentelijk hoorde ik hier een imam uitleggen dat moslims het recht hebben om op onrechtvaardigheid te antwoorden met hun hart, hun hoofd maar ook met hun handen! Een van de gelovigen antwoordde toen dat dit hetgeen was wat de misdadigers in Parijs hadden gedaan, ze hadden uit naam van de onrechtvaardigheid, die ze afwezen, hun kalasjnikovs gebruikt. En dan zit je in het hart van het debat. Deze criminelen hebben hun daad gebruikt met de islam als uitgangspunt. Maar door  te zeggen dat de islam niets met hun daden te maken heeft, is echt absurd.

Begrijpen de religieuze autoriteiten van de moslims eigenlijk wel de reikwijdte van hetgeen in Parijs is gebeurd?

Nee, en daar ligt het probleem. De omwenteling in de kern van de islam begint niet hier in dit stadhuis, maar men kan hier wel de vonk laten ontstaan die de lont doet ontsteken. De Europese moslims moeten druk op hun religieuze leiders uitoefenen om aan dit debat te beginnen. Maar als ik op Google een sjeik zoek, een spirituele gids, krijg ik alleen video´s te zien van radicalen. Waarom zijn de gematigde leiders niet te zien op internet? Waarom zie je ze niet om hun juiste  visie op de koran te laten zien?

Deze uitnodiging aan de gematigde islam, moet die vanuit Europa beginnen?

In het Westen hebben we de kans om voordeel te trekken uit de vrijheid van meningsuiting, uit een vrijheid die ons in staat stelt vragen te stellen in het openbaar, zonder het risico van strafvervolging. We moeten dus niet bang zijn van deze vrijheid  gebruik  te maken.

Hoe reageren de imams als U dit soort dingen zegt?

Iedereen heeft de neiging om wat “vastgeroeste ideeën” te zeggen. Zo hoor ik dikwijls zeggen: “Ik veroordeel wat daar in Parijs is gebeurd, maar. . .. Er is geen “maar” mogelijk. Een gezamenlijke zichtbare veroordeling door de vertegenwoordigers van de islam zal voor een betere sociale stabiliteit zorgen en ook voor een beter begrip van de Nederlandse moslims.  Dit zou dan als een sociale therapie kunnen dienen. Helaas ben ik niet diegene die een dergelijke beweging van afkeuring kan gaan organiseren. Terwijl zoiets wel in Duitsland is gebeurd, dankzij de Turkse gemeenschap, die een veel groter politiek bewustzijn heeft dan de Marokkanen in Nederland en de Algerijnen in Frankrijk. De graad van  analfabetisme onder Marokkanen die in Nederland wonen, dat moet ik toegeven, is tamelijk hoog en in veel van die gemeenschappen hebben ze alleen toegang tot de islam via de imams en niet door zelf het “heilige boek” te  lezen.

Trekt U een parallel tussen de aanslag in Parijs afgelopen januari, die van Kopenhagen op 14 februari en de moord op Theo van Gogh in 2004 in Amsterdam?

Ja, uiteraard. Theo van Gogh was zomaar een man met een grote bek, hij bedreigde niemand. Toen hij werd vermoord, heb ik me tot de mensen gericht die uiting gaven aan hun vreugde over die moord: “Donder toch op”, heb ik gezegd. “Jullie zullen in Afghanistan of Soedan veel gelukkiger zijn! Er zijn tenslotte vliegtuigen die elke 5 minuten vanaf Schiphol vertrekken!” Ik ben nooit van standpunt veranderd.

Maar hoe moet je omgaan met lui die hier hun strijd willen voeren?

Je moet wel twee verschillende dingen van elkaar onderscheiden; zij die in de marge leven, kunnen worden teruggebracht in de samenleving door werk en onderwijs, integratie en de strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen. Maar zij die in Raqqa, Syrië, willen leven, het hoofdkwartier van de Islamitische Staat, tegen hen zeg ik: “Als dit je eigen, vrije wil is, oké, maar wees consequent en lever je paspoort in. Want het Nederlandse paspoort is meer dan een reisdocument: het is een deel van je identiteit, een verplichting om de open maatschappij die gefundeerd is op compromis, zoals in Nederland, te verdedigen. Als je jezelf niet in deze waarden herkent, ga dan weg en vertrek naar meneer M. Baghdadi (het hoofd van ISIS )en vraag hem om nieuwe identiteitspapieren. Zoals U ziet neem ik door dit te zeggen afstand van de actuele politiek van mijn regering om de kandidaten voor de jihad hun paspoorten af te nemen, zodat ze niet kunnen vertrekken.

En wat moeten we doen met minderjarigen die zich door de terreur laten verleiden?  

Die weten toch niet wat ze doen en we moeten ervoor zorgen hen op het rechte pad terug te brengen door hen alle noodzakelijke psychologische hulp te geven. Men moet ze helpen. En als we vinden dat zij zich in een gevaarlijke situatie bevinden, moeten wij ze bij hun ouders weghalen.

En diegenen die zich met gewelddadige acties bezighouden?

Laten we ermee ophouden hen “radicalen”te noemen. Radicaal zijn is een recht in een democratische staat. Maar degenen die naar wapens grijpen, dat zijn criminelen, zoals  in Frankrijk, die de politie en de veiligheidsdiensten werk bezorgen. We moeten er voor zorgen dat ze geen kwaad aanrichten.

Hoe wordt men een extremist?

Hierover heb ik met de gemeenteraad gedebatteerd. Sommigen wilden de ongunstige sociale toestand benadrukken,de discriminatie, de schooluitval, het racisme. . . Eerlijk gezegd zie ik hier geen enkel bewijs voor. Waarom gaan de Saoedische miljonairs naar Raqqa? Vanwege de misère, het racisme? Eigenlijk scheppen die lui daarginds hun eigen waarden, die ze aan anderen willen opleggen met behulp van kalasjnikovs. Anders dan de terroristen van de linkse “Rote Armee Fraktion” in de jaren-70 in Duitsland, die politiek gemotiveerd waren, is het bij hen de interpretatie van het geloof die hen naar de wapens doet grijpen.

Op welk niveau doet men er het beste aan  om de neiging naar “jihadisme”te bestrijden? Op dat van de staat of van de stad?

De staat bepaalt de regels en is verantwoordelijk voor de veiligheidsdiensten. Maar het zijn de lokale gekozen afgevaardigden die direct zicht hebben op extremisme. Elke dag voel ik de hete adem van die lui in mijn nek. Daarom heb ik in 8 wijken van Rotterdam bijeenkomsten georganiseerd voor de burgers, die gewijd zijn aan de aanslagen in Parijs, zodat de verschillende meningen met elkaar worden geconfronteerd. Begrijp me goed: het zijn de gezinnen, de imams, de sociaal werkers en de gemeenteraadsleden die de alarmbel luiden als het punt van dreiging met geweld is bereikt. Als ik zo´n “gozertje” van 6 in de straten van Amsterdam hoor roepen: “Dood aan de Joden”, vermoed ik toch wel dat deze woorden van “haat” niet spontaan uit zijn mond zijn gekomen. Om die reden  vertel ik de burgers tijdens de ceremonie van het verstrekken van het nieuwe paspoort aan de immigranten dat zij allerlei rechten hebben die in de grondwet staan, maar ook dat ze de plicht hebben om onze vrijheden te beschermen. Hier in Nederland houdt niemand je tegen om een koran op straat in de hoogte te steken, maar als je in Saoedi-Arabië met een Bijbel zwaait, kun je worden gedood.

Denkt U dat  Frankrijk en Nederland zich in een vergelijkbare situatie bevinden?

Vanuit sociaal oogpunt bekeken zijn de moslims van Frankrijk beter uitgerust dan die van Nederland. Bij u zijn er talloze intellectuele moslims en die hebben wij nog niet, omdat de immigratie nog vrij recent is. Maar in Frankrijk, in België, evenals in Nederland, moet men zich in de gezinnen afvragen hoe het mogelijk is dat de criminelen in staat zijn om hun geloof zo te verdraaien en al dat geweld uit naam van dit geloof te laten begaan. En dat bovendien de grote meerderheid van de slachtoffers zelf moslims zijn! Ik wil nog iets toevoegen. Op dit moment dat wij hier zitten te praten, steken heel veel boten, zowel grote als kleine, de Middellandse Zee over, voor het merendeel beladen met mensen uit de wereld van de islam. En deze mensen zijn op zoek naar de vrijheid en veiligheid in het Westen. En ik begrijp hen. Het is 40 jaar geleden dat mijn familie dezelfde route volgde en met dezelfde motieven. Over het algemeen worden deze vluchtelingen goed behandeld in Europa. Maar moeten we ze blijven verwelkomen hoewel zich onder hen, of op de lange termijn onder hun kinderen, mensen bevinden die ons zullen bedreigen? Is dat de beste manier om degenen die hen hebben opgevangen te bedanken? Dat is een eerlijke vraag en ik begrijp dat er veel Europeanen zijn die hem stellen. Dit negeren is onverantwoordelijk en het is aan de immigranten hier antwoord op te geven. Het zijn harde woorden, maar ik accepteer ze. Je kunt Aboutaleb tenminste niet van racisme beschuldigen.

Bent U niet bang voor Uw veiligheid?

In onze tijd, als je een publieke functie vervult, loop je altijd het risico op gevaar.

Is Uw standpunt betreffende het Nederlandse multiculturalisme verandert?

De vraag is dat men moet weten wat de plaats is van de islam in Europa. Dat is wat ik de moslims vertel; hoe meer en oprecht zij onze grondwet en rechtsstaat omarmen, des te zekerder is hun plaats in de maatschappij. Maar andersom, als ze denken dat de islam voor de grondwet gaat, des te onzekerder dit  voor hen wordt.

U bent zo populair bij de PvdA, waartoe u behoort. Zou Nederland het eerste land in Europa kunnen worden waar de premier van het land moslim is?

Ik heb nog nooit mijn leven vooraf gepland en je weet nooit hoe de zaken lopen. Ik heb beloofd burgemeester van Rotterdam te blijven tot 2021. Maar ik zal eerlijk blijven: “Ik geloof niet dat het realistisch is om aan te nemen dat in de komende 50 jaar dit land een islamitische minister-president krijgt. Maar je weet maar nooit.

Bron:
www.lexpress.fr
Interview: Jean-Michel Demetz

Vertaald uit het Frans door:
“delamontagne”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Moslims, nieuw fascisme, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Taqiyya, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

21 reacties op Exclusief interview met Ahmed Aboutaleb door de Franse krant “L´Express”

 1. beatsme zegt:

  Ik ben niet zo van “het rechte pad” uit dat “heilige boek”, dat als verplichte taal het Arabisch bevat, en niet een daarvan soms sterk afwijkende vertaling in een Nederlandse Koran.
  Verder lees je tussendoor hetzelfde als altijd: geld uittrekken voor integratie, psychologische hulp, en het tegengaan van racisme (dat laatste weerspiegelt de eeuwige slachtofferrol). Bestudeer eens de excel bladen aangaande de verdeling van het gemeentefonds en zie dat elk jaar honderden miljoenen worden “earmarked” voor de welbekende minderheden: met welk resultaat?
  Ook het kopen van tickets om naar Raqqa af te reizen (eerdere suggestie van Aboutaleb) ben ik tegen. “Ga maar lekker moorden in den vreemde” is niet wat ik verwacht als uitspraak van een leidinggevende die de verantwoordelijkheid heeft over de openbare orde; zeker nu de daden van Nederlanders in het buitenland onder de werking van ons strafrecht vallen.
  Veel ongekozen PVDA burgemeesters praatjes, die mij alleen maar harder de PVV doen steunen.
  De kern is namelijk de huidige boodschap van de Mekkaans islam: het zo mogelijk op gewelddadige wijze nastreven van de sharia, die het individu en de samenleving behoren te beheersen. Oprotten daarmee. Daar heeft Aboutaleb dan wel gelijk in.

  Like

 2. BertG. zegt:

  Veel spreken en weinig zeggen. Overal om heen draaien.
  Maar als allochtoon lijkt het heel wat moeten ze gedacht hebben.
  Maar oh wee als ze dochter met een leuke Hollandse knul thuis komt.
  Dan komt de ware moslim in Achmed weer te voorschijn.

  Like

  • Jaan zegt:

   Zo is het maar net, liegen dat het gedrukt staat en inderdaad als hun dochter met een niet moslim thuiskomt dan komt de islamitische aap uit de mouw. Er is er één die als eerste op moet rotten als burgemeester van Rotterdam dat is Abu Taliban zelf.

   Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Een intelligent man. Maar zijn laatste woorden verraden hem: Hij houdt vast aan de islam -wisten we al- en, hoewel hij het vooruitzicht van een islamitische minister-president binnen de komende 50 jaar niet realistisch zegt te vinden, besluit hij hoopvol met “Je weet maar nooit.” Hij wíl dat dus wèl! Hij wil, dat de islam hier vaste grond in Nederland krijgt, op dezelfde voet als andere religies. En dat is nu juist, wat nóóit zou mogen gebeuren!
  Want de islam is de islam: Zij is en blijft gestoeld op de Koran en vanuit dien hoofde wil zij meer en eist zij meer dan andere religies. Ondenkbaar dat zij zich ooit geheel zou neerleggen bij de scheiding van kerk en staat: Dat kost een orthodox-christelijke partij als de SGP al onnoemelijk veel moeite, om die situatie te accepteren, laat staan een uitheemse ideologie als de islam. En zo ’n Aboutaleb mag de hele wereld nóg zozeer proberen, wijs te maken dat zoiets als een Euro-islam mogelijk is -of-ie het zichzelf wijsmaakt blijft vooralsnog koffiedik kijken- elk westers land, dat de westerse waarden respecteert, neemt het risico NIET!
  Laten wij de zaken eens omdraaien: Zou in Marokko, zijn land van herkomst, op den duur een niet-islamitische premier denkbaar zijn? Nee dus. Waarom zou dat dan in Nederland of om het even welk ander westers land dan moeten kunnen? Waarom beraadt hij zich niet eenvoudig op wat er in zijn voormalig thuisland mogelijk is en laat die ambities uit welvoeglijkheid niet uit vrije wil varen? Vestig je voor mijn part hier, zoals hij gedaan heeft, houd je aan de normen en waarden die hier gelden, wórd voor mijn part geslaagd, maar als je tegelijkertijd moslim wilt blijven, ambieer dan géén leidinggevende overheidsfunctie, zeker niet die van Minister-President, minister, of zelfs maar burgemeester! Waarom niet? Omdat je donders goed weet, dat de islam vroeg of laat meer van je vraagt. Omdat de Koran van je eist, dat je het islamitisch gezag laat gelden, óók over diegenen die geen moslim zijn en dat ook niet willen worden! En omdat dit daarom een onrechtvaardigheid is voor eenieder, wiens religie (ideologie) het niet is.
  Een zwaargereformeerde zou in deze tijd ook geen MP (meer) kunnen worden, laat staan een moslim!
  Oh, maar Aboutaleb weet dat allemaal wel! Hij is alleen handig, hij volgt het Project! Hij denkt: Laat ik de radicalen, die ontactische stommelingen, maar pontificaal uitfoeteren en voor iedereen hoorbaar zeggen, dat ze moeten oprotten, dat doet het altijd goed! Intussen ga ik door met het vertrouwen van de bevolking te winnen en zo win ik stukje bij beetje terrein voor de islam, zonder dat er ook maar iemand tegen in opstand komt…..En op een dag, op en dàg…..zal de tijd rijp zijn voor een islamitische regering. Misschien zal ik het zelf niet meer beleven, maar het werk dat ik doe is goed: Dat verzekert mij wel van mijn 72 maagden in het Paradijs! En dat ik intussen gewoon praktiserend moslim blijf en zelfs mijn dochter geen niet-islamitische partner gun, dat hebben die suffe Nederlanders dan niet eens meer in de gáten…..
  Nou, pech, Aboutaleb, maar hier hebben we het donders góed in de gaten! Je speelt niet slecht toneel. Maar vertrouwen doe ik je voor geen cènt, Man!

  Like

  • delamontagne zegt:

   U schrijft hier nu precies zoals ik er ook over denk en daarom de moeite nam het te vertalen.
   Maar als ik dan zie hoe hij ( abu ) overal bejubeld wordt !, overheerst het wantrouwen toch niet bij iedereen .
   Wat die 72 maagden betreft,
   !!!!!!!!!!!! zou zo,n, toch niet domme man, nu werkelijk in die onzin geloven ?
   Zou hij trouwens wel weten wat er in die vierkante kubus ( kaäba ) hangt ?
   waarom heen 1000-den geleuvigen eenmaal in hun leven moeten drentelen.!

   Like

   • Vederso zegt:

    Bedankt voor de vertaling @ delamontagne. Eens met @ Theresa dat de woorden van Aboutaleb niet kunnen worden vertrouwd. Zijn woorden kunnen ook een geraffineerde vorm van taqiyya zijn. Op het moment dat dit taqiyya-begrip onderdeel is van iemands geloof, en dit je dit accepteert, is elke dialoog en/of gesprek zinloos geworden.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Dat-ie dat niet letterlijk gelooft, vermoed ik ook wel, mon cher Delamontagne:
    De essentie zit ‘m hierin, dat-ie de islám trouw wil blijven èn verbreiden, misschien in een wat eigentijds jasje, maar tóch. Dàt is z’n doel.
    En gezien de aard van de islam kunnen we ons in een westers land niet permitteren, dat maar z’n gangetje te laten gaan.
    Ongeacht, wat die knakker nou precies gelooft en wat niet!

    Like

  • JAN zegt:

   Abou is een infiltrator. Hoe jij hem hebt gekarakteriseerd is correct.

   Like

 4. louis-portugal zegt:

  Idd. zit hij in de verkeerde partij maar als hij bij die andere zou zitten werd hij nooit burgemeester en zeker niet van Rotterdam..
  Toch heb ik respect voor hem.

  Like

  • BertG. zegt:

   Kijk, zie je wel dat het werkt. De stoere allochtoon uithangen.
   Respect wordt er al voor ‘m getoond. Precies zo als elke moslim het graag ziet.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Exact! @Louis, geloof me nou: Met zijn achterrond was het al aanmatigend om een vooraanstaand politicus en burgemeester van Rotterdam te willen worden!
    Verder misgunt niemand hem wat: Hij mag hier wonen, hij mag rijk en succesvol worden, maar een carrière in de politiek, zodat hij zeggenschap krijgt over de autochtone, niet-islamitische Nederlandse bevolking…..Dat past ‘m niet. Níet als moslim.
    En dat zou hij zelf moeten beseffen.

    Like

 5. Sjaak zegt:

  Maar ik zal eerlijk blijven: “Ik geloof niet dat het realistisch is om aan te nemen dat in de komende 50 jaar dit land een islamitische minister-president krijgt. Maar je weet maar nooit !
  ———————————————————————————————————————————
  WOHAAAAA !
  Een islamische ministerpresident ?
  Na de burgeroorlog die dan ontstaat zijn we waarscheinlijk
  ook van de een of andere rooie vaderlandsverrader verlost !
  Maar je weet nooit ?
  In de komende 50 jaar word Europa Islamvrij !
  Dat wat jullie de laatste 20 jaren hebben laten zien,
  kunnen we zonder burgeroorlog niet meer regelen !
  Heel eenvoudig gezegt !
  We willen van de hele islamsmeerlapperij af !
  Jullie zijn middelerweile wie een boosaardig kankergezwel
  wat alleen nog operatiev verwijderd worden kan !
  Jullie zijn een volk wat zich niet intigreren wil en hebben
  door jullie middeleeuws geloof ook alle andere intigreerde
  in miskrediet gebracht !
  Europa is en blijft woon en werkruimte voor alle bevolkingsgroepen
  die de waarde van een Christelijk orienteert Europa volgen !
  En daar speelt de huitskleur geen ene moer !
  ERGO ! Omdat jullie naar de regels van de koran orienteert
  zijn, hebben jullie hier in Europa niks verloren !
  En daarom heet het voor jullie Koffer pakken en wegwezen,
  zolang het nog zonder geweld gaat !

  Like

 6. Antivenin zegt:

  Zolang zijn dochter niet met een kaaskop mag thuiskomen, praat Aboutaleb taqiyya.

  Like

  • JAN zegt:

   Abou ( Aboe Talib, was een oom van Mohammed ) is een conservatieve jongen ( zeker geen links). Hij zou het niet leuk vinden als zijn dochter met een kaaskop of kuskuskop thuis zou komen. Trouwen is iets anders. Een kaaskop die zich tot de islam bekeert is een geschikte kandidaat voor een huwelijk met een moslim meisje. Jij moet niet vergeten, in de ogen van Marokkanen, Nederlanders genetisch gezien zijn zeer interessant.

   Like

 7. Republikein zegt:

  Prima gesproken, en nu inpakken en wegwezen!
  https://pbs.twimg.com/media/B62ogB8CIAAAIgi.jpg:large

  Like

 8. Anna zegt:

  Abuthaleb……….De EERSTE ECHTE…..PVV……..BURGEMEESTER. Wilders gefeliciteerd!

  Like

 9. Tempelier zegt:

  waarom konden deze criminelen de koran zodanig interpreteren dat dit ertoe leidde dat ze hun acties konden rechtvaardigen.
  Nou en ik maar denken dat de Koranteksten de ware woorden van allah waren, door gegeven door de engel Gabriel. de koran is Gods woord !! en daaraan mag niets veranderen. Dus “verlichting “is niet mogelijk. De koran zelf geeft deze islamcriminelen het recht ! De koran is niet geschreven om te interpreteren, omdat dit afbreuk doet aan Gods woord. Dus Letterlijk lezen is de puurste vorm (isis). Ik ben benieuwd welke koran Aboutaleb heeft. Koranlight ????

  Like

 10. leefbarbaar zegt:

  In dit zinnetje zit de boodschap besloten ” Dat is wat ik de moslims vertel; hoe meer en oprecht zij onze grondwet en rechtsstaat omarmen, des te zekerder is hun plaats in de maatschappij.”. Lijkt me duidelijk; allemaal je bek houden en net doen alsof. Pleeg geen aanslagen, met ons fokprogramma, de samenwerking met de linxe kerk en ons stembiljet pikken we heel Nederland in.
  Dat meneer populair is geen verrassing; dankzij hem krijgen allochtonen AOW op hun 65ste ook al hebben ze hier nog nooit een dag gewerkt.
  Is meneer oprecht? Nee, want haatscholen en haatinternaten sluit hij niet en de kindertjes, die hij zogenaamd wil helpen worden op deze wijze hun toekomst ontnomen.
  In ieder geval nemen zijn haatgenoten hem niet serieus, want hij heeft geen bescherming nodig. Meneer Wilders helaas wel.
  Is meneer dan een goede burgemeester? Volgens velen wel, maar meneer is moslim en Marokkaan en PvdA-er. Erger kan niet.

  Like

 11. 4sjun zegt:

  Ik begrijp die jubelstemming rondom Abu niet. In Amsterdam zette de man mede 400 miljoen in het zand aan mislukte werkgelegenheidstrajecten. Als staatssectretaris stelde Abu niks voor. Abu werd als burgemeester aangesteld omdat de PvdA een Marokkaan in een voorbeeldfunctie nodig had. En direct al werd de korpschef geslachtofferd na mismanagement van de strandrellen. Abu bleef zitten, zijn Partij hield hem uit de wind. Via dezelfde partij werd een uitnodiging op het Witte Huis georkestreerd. Erg veel had Abu daar niet te melden, hij zette vooral zichzelf in de etalage.

  Dit beeld van Abu blijft me bij. Ik heb nog niet gezien dat de man veel veranderd is

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s