FRACTIEBIJSTAND: WAT MAG WEL EN NIET?

Screenshot_1

Marjolein Faber

(Door: Prof. mr. dr. D.J. Elzinga)

Er is in de media enige ophef ontstaan over het inhuren van een bedrijf door de PVV-Gelderland. De fractie zou in 2012 en 2013 bijna € 8.500,- hebben uitgegeven aan kosten voor de website van de fractie. De zoon van fractievoorzitter Marjolein Faber is mede-eigenaar van het bedrijf. Faber heeft via een integriteitsbureau hoogleraar staatsrecht, Douwe Jan Elzinga, om advies gevraagd. Die stelt in het advies dat het “wijs en verstandig” is de samenwerking “in deze vorm te beëindigen”. De PVV-woordvoerder laat weten dat dit inmiddels is gebeurd. Volgens Elzinga heeft de partij een “integriteitsrisico” genomen door het bedrijf in te huren, al heeft niet Fabers zoon maar zijn compagnon de werkzaamheden voor de website van de partij verricht. Er is “geen sprake van een evident integriteitsprobleem”, oordeelt de hoogleraar. Eveneens is er volgens hem in het licht van tekst en achtergrond van de verordening geen sprake van onrechtmatig handelen in enig opzicht.” Lees hieronder zijn advies:

Prof. mr. dr. D.J. Elzinga, Hoogleraar staatsrecht RUG

 1. Sinds de Amsterdamse `bonnetjes`-affaire uit 2005 is er veel aandacht voor misbruik van fractiebijstand. In de beginjaren bestonden er weinig regels, waardoor er veel ruimte was voor misbruik. Aan raadsleden werden extra vergoedingen gegeven uit de fractiebijstand. Fractiebijstand werd doorgesluisd naar de kas van politieke partijen. Een partijpand, waarvan de huur uit de fractiebijstand was betaald, bleek niet te bestaan en een aangestelde communicatiemedewerkster bleek het raadslid zelf te zijn, etc. In opdracht van burgemeester Cohen verzorgde ik destijds het beoordelingsonderzoek voor de gemeente Amsterdam en dit leidde tot terugbetalingen en aanscherping van de regels, niet alleen in Amsterdam, maar ook elders.
 2. De discussie over het belang van deze regels werd nieuw leven ingeblazen door de kwestie-Amersfoort die speelde rond 2010. Ook daar verzorgde ik het beoordelingsonderzoek. Een fractie liet zich adviseren door een bedrijf, het bedrijf werd betaald uit de fractiebijstand, hetzelfde bedrijf stortte bedragen ter hoogte van het adviesbedrag in de partijkas. Niet kon worden vastgesteld of de adviezen aan de fractie ook echt waren verstrekt. Het OM kreeg de zaak niet rond. Op mijn advies werden ook in Amersfoort de regels aangescherpt.
 3. Bij deze kwesties rond de fractiebijstand gaat het steeds om enerzijds de politieke vrijheid om de ondersteuning naar eigen inzicht in te richten en anderzijds om te verzekeren  dat de fractiebijstand ook daadwerkelijk aan de fractie ten goede komt en als bijstand kan worden gedefinieerd. In Amsterdam en Amersfoort werden zaken gefinancierd waarvan twijfelachtig was of deze wel onder de noemer fractiebijstand gerangschikt kunnen worden. Individuele volksvertegenwoordigers mogen niet extra en aanvullend uit de fractiebijstand worden betaald, partijkassen mogen niet worden gespekt uit de fractiebijstand, er mogen geen schijnconstructies worden gebruikt, maar voor het overige moeten fracties zoveel mogelijk inhoudelijke speelruimte hebben om het beschikbare geld te besteden aan medewerkers, onderzoek, advies, digitale facilitering etc.
 4. Iedere verordening kent tegenwoordig een controle- en verantwoordingssysteem waardoor zo veel mogelijk moet worden verzekerd dat de beschikbare middelen ook daadwerkelijk aan de gedefinieerde fractiebijstand zijn uitgegeven.
 5. Een specifiek onderdeel van het stelsel is het voorkomen van schijnconstructies. Voorheen kwam het voor dat familieleden van volksvertegenwoordigers in dienst werden genomen als fractiemedewerker, maar in feite soms geen werkzaamheden verrichten, waardoor de beschikbare middelen indirect ten goede kwamen aan de volksvertegenwoordiger of aan de politieke partij. Om die reden is in de verordeningen de bepaling opgenomen dat fractiebijstand niet direct ten goede mag komen aan verwanten, zoals echtgenoten, kinderen etc. Dat is ook de intentie en de grondslag van de regeling van de provinciale staten in Gelderland. Verwanten tot en met de tweede graad kunnen dus niet meer als fractiemedewerker worden aangesteld door fracties en wel met als doel om de genoemde schijnconstructies tegen te gaan. En ook kunnen aan verwanten geen rechtstreekse betalingen worden verricht met de  fractiebijstand als bron. Zie artikel 9 van de verordening.
 6. In casu is sprake van een fractieopdracht aan een VOF, waarbij het ontwerpen van een website en webhosting de betaalde diensten zijn. Evident is daarbij dat een dergelijke uitgave valt onder definitie van fractiebijstand. De uitgegeven bedragen zijn klein en redelijk. Er is geen sprake van een schijnconstructie. De besteding van de gelden komt immers niet direct of indirect ten goede aan fractieleden en ook wordt er niets doorgesluisd naar de politieke partij. In dat opzicht zijn de uitgaven conform de regeling en ook goedgekeurd bij de jaarlijkse controles.
 7. De werkzaamheden worden verricht door een compagnon in de VOF die geen verwantschapsrelatie heeft met enig lid van de betreffende fractie. Die verwantschapsrelatie is er wel met de andere eigenaar in de VOF, hij is namelijk de zoon van een van de fractieleden. Bij de verlening van de opdracht is willens en wetens de werkzaamheid gegund aan de compagnon vanuit het welbewuste besef dat het verrichten van de werkzaamheden door de verwant problematisch zou kunnen zijn. Is deze opdracht nu in overeenstemming met de verordening van de provincie Gelderland?
 8. Bezien vanuit de vele problemen die de fractiebijstand in het verleden heeft gegeven, is in dit geval geen van de gesignaleerde vraagstukken aan de orde. De uitgaven vallen onder de categorie fractiebijstand en er is geen enkele aanleiding voor de vooronderstelling dat via de betrokkenheid van een verwant er sprake is van directe of indirecte financiële bevoordeling van een der fractieleden of van de politieke partij.
 9. Gezien doelstelling en achtergrond van de betreffende regulering van de fractiebijstand is in casu er dan ook geen sprake van een evident integriteitsprobleem. Nu er echter in een VOF een wel erg nauwe band bestaat tussen de samenwerkende compagnons heeft de betreffende fractie bij de gunning van de opdracht aan de onderhavige VOF wel een integriteitsrisico genomen. Immers hoezeer men ook een scheiding heeft aangebracht tussen uitvoering van de opdracht door een niet-verwante compagnon enerzijds en betaling aan een VOF waarin een verwant actief is anderzijds, ontstaat hierdoor het risico dat vragen kunnen rijzen en een mogelijke schijn van bevoordeling van verwanten in het leven wordt geroepen. Om die reden had de betreffende fractie er verstandig aan gedaan om deze opdracht niet aan deze VOF te gunnen. Deze constatering betekent echter niet dat hier – in het licht van tekst en achtergrond van de verordening – sprake is van onrechtmatig handelen in enig opzicht. Wel is het wijs en verstandig om de gegunde werkzaamheid in deze vorm te  beëindigen.

Door:
Prof. mr. dr. D.J. Elzinga, Hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Ingezonden door:
Marjolein H.M. Faber-van de Klashorst
Senator en fractievoorzitter voor de Partij voor de Vrijheid
Fractievoorzitter voor PVV Gelderland

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op FRACTIEBIJSTAND: WAT MAG WEL EN NIET?

 1. Cathja zegt:

  Niks aan de hand dus. Storm in een glas water. ‘Men’ dacht iets gevonden te hebben om de PVV te belasteren, maar die vlieger gaat niet op.

  Op naar 18 maart. PVV, veel succes!

  Like

 2. Pingback: FRACTIEBIJSTAND: WAT MAG WEL EN NIET? | Nikontino's Blog

 3. Theresa Geissler zegt:

  Verkiezingstijd, dus: Lekker spijkers op laag water zoeken!
  En als je niets anders kunt vinden, dan zoek je het maar -Nederland op z’n smalst- in de kleine lettertjes van de ambtelijke verordeningen!
  Goed: Als die lettertjes er nu eenmaal staan en als het op grond dáárvan ‘wijs en verstandig’ is, dat Mevrouw Faber bepaalde overeenkomsten verbreekt, dan dóet ze dat, uiteraard.
  Maar ga in Godsnaam niet doen alsof hier een hàlsmisdaad is gepleegd met desastreuze gevolgen, of dat er zelfs spráke zou zijn van kwade ópzet: Dat is wel zó buitenproportioneel, dat het gewoon te belàchelijk is voor woorden!
  Eh…..Waarom doet deze hele gang van zaken me nu zo onweerstaanbaar aan een zeker miezerig mannetje Pech-drol denken? Heeft iemand daar een verklaring voor?

  Like

 4. J. C. Th. Köhler zegt:

  Op alle mogelijke manieren is er gehandeld binnen de marges. Van strafbare, verwijtbare of zelfs laakbare handelingen is geen sprake. Met het oog op de glazenhuis positie van de PVV, kan hooguit gezegd worden dat het verlenen van deze opdracht aan dat bedrijf “een beetje dom” is geweest. De vijanden grijpen immers alles, rijp en groen, aan om de PVV in een kwaad daglicht te stellen. Wat mij betreft is ze dat (weer) niet gelukt. Al is een koe nog zo bont, er zit altijd een vlekje aan. Voor mij blijft de PVV het enige alternatief. Geert Wilders for president!

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 5. alidas1 zegt:

  Echte PVVstemmers trekken zich daar toch niets van aan.

  Like

 6. elisamad2013 zegt:

  Mijn mening is dezelfde als die,van bovenstaande reageerders….maar gezien de positie van de PVV probeert de linkse media op alle manieren de PVV zwart te maken…Wat bij onnozele kiezers soms ook wel eens lukt,maar die voegen meestal met hun stem geen enkele waarde toe omdat ze geen waarde hebben en ten alle tijden beinvloedbaar zijn door onze staatsmedia ,en daarom nutteloze kiezers zijn

  Like

 7. R.Kroonenberg zegt:

  .
  De Vrijheid lokt op 18 Maart…ik ga ervoor
  gewoon om Geert die éne kleine kans te gunnen
  omdat menslievendheid in Nederland gewoon moet kunnen
  in plaats van elk fanatisch haat-gedreven spoor !
  .
  het complete rijm: http://www.Jasterke.Wordpress.com
  .

  Like

 8. exmarineman zegt:

  het is weer verkiezingstijd dus moet het PVV-bashen weer beginnen……

  Like

 9. Tistochwat zegt:

  En, wordt de onschuld van de PVV nu ook breed uitgemeten in de pers?
  Of laat men het stemvee liever in de waan dat de PVV ó zo corrupt is?

  @ Theresa Geissler 1 maart 2015 om 10:27

  Wat betreft Manneken Pis-drol: die valse geslepen adder krijgt iedere sukkel in de ban.
  Hij zal wel honing aan z’n reet hebben.
  Hoe die vent het voor elkaar krijgt met z’n onbegrijpelijke zalvende gezwam, is me een compleet raadsel.
  Hij zal geen mogelijkheid onbenut laten om te pogen Geert Wilders zwart -maar liefst nog kapot- te maken, want dat is het voornaamste doel in z’n verraderlijke leventje en daarom verwacht ik dat er de komende tijd nog heel wat vuil uit z’n lasterlijke muil zal komen.
  Wilders, op wie ik uiteraard ga stemmen omdat geen 1000 Mannekens Pis-drol mij daarvan kunnen weerhouden, staat uiteraard ver boven die lasteraar.
  Alleen domme lutsers laten zich beïnvloeden door het gescheld en het liegende geteem van het miezerige mannetje.
  Jammer dat er nog zo veel stommelingen zijn…

  Like

 10. koddebeier zegt:

  Alle politici-oplichters en graaiers konden wel effe lekker met modder gooien en lekker wijzen en schreeuwen om je eigen rotzooi te verbergen, waar onze linkse media natuurlijk graag aan meehelpt.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  Dus, wederom “een storm in een glas water”. Niets aan de hand! Betreft weer een potje PVV bashen!

  Like

 12. N.E. Derlander zegt:

  De VVD, de PvdA en de SGP in de provincie Gelderland vinden langer aanblijven van mw. Faber geen optie. Alsof ze een zieltogend vakantiepark ten koste van de belastingbetaler gered heeft, door deze te huren van een partijgenoot, voor de huisvesting van asielzoekers, alsof ze uit de kas van de armen heeft gestolen, alsof ze de positie van de vrouw jarenlang onderdrukt heeft. Nee, beste valse relschoppers uit Gelderland: mw Faber heeft een minuscuul inschattingsfoutje gemaakt, die jullie proberen op te blazen tot ongekende proporties. Hetgeen meer zegt over de VVD, de PvdA en de SGP dan over de PVV.

  Ik ben PVV stemmer van het eerste uur en hoop dat de PVV heel veel zetels in de Eerste Kamer zal krijgen, door de verkiezingen op 18 maart aanstaande.

  Like

  • Cathja zegt:

   @ N.E. Derlander 1-3 om 12:38

   Goed gezegd! Mevrouw Faber kan met opgeheven hoofd verder gaan. Er is geen belastinggeld gebruikt/achterover gedrukt, en haar integriteit mag door deze inschattingsfout niet ter discussie staan.
   De drie hierboven genoemde partijen kunnen zich beter op de a.s. verkiezingen richten, dan zich druk te maken over futiliteiten.

   Like

 13. lucky bee zegt:

  De PVV is de enige partij die de Islam uit Nederland wil weg meppen. ik blijf PVV stemmer.

  Like

 14. Doornroosje zegt:

  Een PVVer moet op eieren lopen , dat zie je nu wel weer. Het is te gek voor woorden. Zo leiden ze de aandacht af van de valse streken van PvdA en de VVD en niet te vergeten, de vermoedelijke “klokkenluider” D66 die nog altijd denken , dat ze met idioten te maken hebben. Nee dus, ik stem PVV. 🙂

  Like

 15. BertG. zegt:

  Kijk, dat valt me nou weer een beetje tegen van Joost niemoller door lekker mee te doen in deze hetze. Dat had ik nou weer niet verwacht van ‘m.

  Er is nu duidelijk een probleem voor de PVV. Faber is naast Wilders het gezicht voor deze verkiezingen. Ze doet mee aan debatten. Het blijft zeuren, zo’n kwestie.
  Ik vind dan ook: Voor de PVV zou het beter zijn als ze zich terugtrok als lijsttrekker voor de Eerste Kamer en als fractievoorzitter voor Gelderland.
  http://joostniemoller.nl/2015/03/marjolein-faber-kan-zich-beter-terugtrekken/

  Like

  • Cathja zegt:

   @ BertG. 16:56

   Voor dit ‘schoonheidsfoutje’ hoeft deze mevrouw echt niet op te stappen! Er zijn gekkere dingen gedaan door politici. Niemand is foutloos, en ze heeft de PVV hiermee geen directe schade berokkend. Degenen die menen dat dit wel zo is, zoeken spijkers op laag water. Het slechtste zou zijn als mevrouw Faber nu het bijltje erbij neergooit, want dan geeft ze daarmee haar ‘fout’ toe.
   Mooi aanblijven dus!

   Like

   • BertG. zegt:

    Over alle werkelijke wantoestanden bij de VVD kan ik dan ook helemaal niks vinden op z’n site. Niks te vinden over Mark Verhijen daar.
    En dan komt hij wel hier mee. Onbegrijpelijk.

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nee, zeg dat wel! Allejezus, wat is er nou helemaal aan de hand?!
   Is muggenziften besmettelijk of zo?!
   Het valt me niet een béétje van hem tegen, het valt me víes tegen, dat mag je best weten!

   Like

   • BertG. zegt:

    Of hij is stiekem aan het solliciteren voor een plekje bij Jalta.
    Anders snap ik het ook niet. Ik kijk nergens meer van op.

    Like

 16. Giny zegt:

  Ja Bert, dat vind ik nu ook, zo speelt hij mooi Tom-Jan Meeus in de kaart!

  Like

 17. LafSchaap zegt:

  Goed dat er even snel, door iemand van buitenaf, is uitgezocht hoe de vork in de steel zit. Kan iedereen weer verder.
  Kijk: daar zou de VVD een voorbeeld aan kunnen nemen. Door het heen en weer geslinger van goed- en afkeuring, nog voordat gedegen onderzoek werd gedaan, was de sokkel van Verheijen al afgebrokkeld. De hele kwestie is tekenend voor de VVD: ze denken nog steeds dat je alles recht kunt praten als je het maar een beetje handig brengt, gladde teksten, gelardeerd met menselijkheid in die zin dat iedereen wel eens iets fout doet. Maar daar prikken steeds meer mensen doorheen.
  Mevrouw Faber: gewoon doorgaan!

  Like

 18. Republikein zegt:

  Hoge bomen vangen veel wind, vraag het maar aan Hanja Maij-Weggen!
  Of aan Hans “de beleggingen van het ABP zijn niet openbaar” Alders.

  Dit is toch peanuts mensen!
  Het bashen is weer begonnen.

  Like

  • DeWaarheid zegt:

   Bashen? Volgens de provinciale regelgeving mag het fractiegeld niet besteed worden met familieleden als begunstigden (artikel 9e). Aangezien zoonlief vennoot is in het bedrijf dat de website beheerd, vloeit het gemeenschapsgeld dus ook in zijn binnenzak. Zie: http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=635607243220716788&url=rn%3aroin%5E%5Efile%3a%2f%2fR%7C%2f02%2f06%2f99%2f1%2f1.0%2f1248.xml&ref=hitlist_hl%20
   Dat heeft niets met “bashing” te maken maar alles met het overtreden van regels. Mevrouw is fout. Dat de PVV-leiding meent te moeten zeggen “dat er niets aan de hand is”, zegt meer dan genoeg over de integriteit van de PVV als geheel.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Hebt u het advies van professor D.J. Elzinga eigenlijk wel goed gelezen!? Want uw anti-PVV Pavlov-reactie raakt kant noch wal!

    Webmaster

    Like

   • Republikein zegt:

    Wanneer vergaat de wereld?

    Like

   • toestroom zegt:

    Republikein we hebben toch nog lijsten van foute politicus van de VVD en de PvdA en D66 het word toch even tijd dat dit toch nog even hier bij van de bron neerzetten voor 18 maart.

    Like

   • toestroom zegt:

    DeWaarheid hier hoor ik u niet over 1 van u partij!!! VVD
    De Kruif overtrad ook Gemeentewet

    door Mike Muller en Chris Ververs
    MAARSSEN –
    De van witwassen, hennepteelt en lekken van vertrouwelijke informatie verdachte VVD’er Kathalijne de Kruif uit Maarssen blijkt tijdenlang óók de Gemeentewet aan haar laars te hebben gelapt.
    Kathalijne de Kruif liet haar post bezorgen in een flat in Breukelen.

    De 43-jarige politica woonde namelijk officieel niet binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht. Daarvan was zélfs de integriteitscommissie van de VVD in 2013 al op de hoogte, maar die greep niet in. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.
    De Kruif liet haar post bezorgen in een flat aan de Wiardi Beckmanstraat in Breukelen, terwijl ze geen toegang had tot de woning, maar slechts tot de postbus. Zelf was ze op dat moment woonachtig in een villa in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

    Like

 19. Republikein zegt:

  Toestroom om 20.23

  Natuurlijk hebben we die lijsten.
  Kunnen op ieder moment getoond worden!
  Maar eerst even laten zweten, snap je!
  Bedankt voor de reactie!

  Like

 20. Pingback: GRENZEN INTEGRITEIT MOETEN HELDER ZIJN. FRACTIEBIJSTAND MAG NIET NAAR VERWANTEN IN PERSOON | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s