Grote economische ramp dreigt indien de Joden Europa zouden verlaten

Screenshot_21

(Vertaling: Brabosh)

“Ons nationale beleid zal niet herroepen of aangepast worden. Ook niet voor wetenschappers. Indien de uitsluiting van Joodse wetenschappers de vernietiging inhoudt van de Duitse moderne wetenschappen, dan zullen we het enkele jaren moeten stellen zònder wetenschappen!“ [Adolf Hitler in 1933 over de impact op Duitsland van een academische boycot van Joodse onderwijzers en professoren]

Reichsführer Hitler zei destijds dat Duitsland het wel zou rooien zonder moderne wetenschappen als de Joden uit zijn land zouden verdreven zijn of geliquideerd waren, maar of Europa het vandaag nog zou rooien als de economie andermaal enkele zware klappen krijgt te verduren als gevolg van een hernieuwde Joodse exodus, dat is natuurlijk andere koek. Loos alarm denkt u? Niet volgens Moshe Kantor, de president van het Europese Joodse Congres (EJC).

Lees verder>>>
Brabosh

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Joden. Bookmark de permalink .

14 reacties op Grote economische ramp dreigt indien de Joden Europa zouden verlaten

 1. Republikein zegt:

  Die halve gare had ze wel nodig, zoals we wel weten:
  Citaat: Zo werd het bijvoorbeeld mogelijk voor de Duits-Joodse wetenschapper Fritz Haber gifgassen als chloor- en mosterdgas te ontwikkelen. Later ontwikkelde hij ook Zyklon-B, dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt in de gaskamers.

  Like

 2. Driek zegt:

  Beste Republikein zegt:

  Te uwer informatie een beknopte beschrijving over Fritz Haber. U kunt een uitvoerige beschrijving over Fritz Haber lezen in het boek van John Cornwell, met als titel: Hitlers wetenschappers. Wetenschap, oorlog en het duivelse pact.
  Uitgeverij BZZTôH ’s Gravenhage.

  In 1892 ging hij, Fritz Haber, 24 jaar oud, van het Joodse geloof over tot de Lutherse kerk en liet hij zijn middelste naam, Jacob, vallen om associaties te vermijden die de loopbaanvooruitzichten van een wetenschapper, en van iedere hoge beambte, in het Duitsland van dit tijdperk negatief kon beïnvloeden.
  Op bezoek bij familie in het Zwitserse Basel stierf hij, 65 jaar oud, in januari 1934. Onder protesten van de Nazi’s organiseerde de wetenschapper Max Planck een jaar later een herdenkingsbijeenkomst ter ere van van Haber. Habers instituut voor Fysische chemie in Berlijn draagt tegenwoordig zijn naam.

  Clara Immerwahr, de vrouw van Fritz Haber, pleegde zelfmoord als protest tegen de gifgaspraktijken van haar echtgenoot.
  .
  Vanaf april 1917 kreeg Haber de leiding over een onderzoekscommissie die chemische insectenbestrijding moest ontwikkelen. Deze activiteiten werden in maart 1919 ondergebracht in de “Deutschen Gesellschaft zur Schädlingsbekämpfung (Degesch)” (Duitse Vereniging voor Bestrijdingsmiddelen).
  Eerst had Haber de leiding, vanaf 1920 Walter Heerdt. Door Degesch werd, na de Eerste Wereldoorlog, het cyanideproduct zyklon B (blauwzuurgas) ontwikkeld dat als insecticide werd ontworpen en toegepast. Het blauwzuurgas werd gemaakt door cyaankali te behandelen met verdund zwavelzuur. Later werd het echter ook misbruikt in de vernietigingskampen in de gaskamers. Met dit gas werden door de Duitsers een groot aantal Joden gedood in een aantal concentratiekampen, waaronder Auschwitz-Birkenau.

  Haber heeft aan deze misdaden volstrekt geen schuld of is er op enige wijze mee verbonden; deze misdaden vonden plaats na zijn overlijden. Een aantal betrokken directeuren van Degesch en toeleveranciers werden na de Tweede Wereldoorlog verdacht aan en veroordeeld voor betrokkenheid bij moord.

  Ferdinand Flury, een vroegere medewerker van Fritz Haber, ontwikkelde later Zyklon A en verkreeg hierop het patent. Haber had echter met het gebruik van Zyklon-B op mensen geen enkele relatie omdat hij in 1934 overleed.

  Ik heb deze informatie alreeds eerder vermeld, doch blijkbaar heeft u dat niet gelezen. Dus bij deze dan.

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Willen we meer of minder Joden? Meer, meer, meer, meer, meer……………………… Echter ik denk dat het vroeg of laat zo zal lopen dat het minder zullen worden. Heeft iemand iets gemerkt van de wetenschappelijke en algemeen maatschappelijk positieve bijdrage van de mohammedaanse invasie van de afgelopen 40 jaar? Niet echt, maar van het mohammedaans brallen, brullen en hun ontwrichtend en kapitaal vernietigend effect op de samenleving des te meer. Wellicht zijn er individuele moslims die in redelijkheid zich ingepast en aangepast hebben maar als totale groep is hun aanwezigheid een ramp voor Europa. Dat zal de komende generatie’s niet significant veranderen en zoals de signalen nu aangeven eerder verslechteren dan verbeteren. Helaas.

  http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/3/Nooit-eerder-was-Europa-zo-populair-onder-illegale-immigranten-1719292W/

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Laat de Joden BLIJVEN, en flikker de MOSLIMS eruit. Ik heb mijn keuze al gemaakt!

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Ze kunnen bij ons ook alleen economisch meedoen omdat ze ook slaven handel bedreven hebben?WIC In New York, Suriname en de Antillen en Brazillie.

  Like

 6. Ahava zegt:

  De laatste uit Europa vertrekkende Jood doet spreekwoordelijk het licht van dit continent definitief uit. Onze ‘bestuurders’ sturen regelrecht op onze – en hun – ondergang aan.

  Like

 7. Jaantje zegt:

  Tja als ik het goed begrijp hebben we moslims en Polen en Bulgaren nodig en Joden hier ter landen en eigenlijk iedereen liefst in grote aantallen wat een onbekwaam afhankelijk volk zijn die Nederlanders groot land dat Nederland en zeker qua oppervlak er zijn nog open plekjes dus roep maar wie u favo volk is en meer meer meer…..
  Als het om handel en vriendschap banden en gastvrijheid met andere landen betreft dan vat ik het en ben het er roerend mee eens.
  Maar dit gaat me een stapje te ver.

  Like

 8. fleckie zegt:

  ‘Hoffunctionarissen,in dienst v.d.vorsten’.pag.340′ boek ‘En zy werden verstrooid onder alle volken’
  v.W.Keller, uitg.La Riviere& Voorhoeve……’ Ik woon nu sedert 24 jaar in Wenen en heb mij in die
  tijd onthouden van alle handelingen waarmee ik wel allerlei voordeel had linnen behalen,maar waarmee ik mijn beginselen ontrouw had moeten worden.Wijlen de keizer en zijn ministers heb ik bij vele belangrijke opdrachten,zaken en missies diensten bewezen .Eveneens heb ik vele miljoenen contant geld verschaft en voorgeschoten in situaties waarin het leger anders geen stand
  zou hebben gehouden en niet zou hebben kunnen opereren. Het hof zou aan decorum en activiteit
  hebben ingeboet,als ik niet voor deze contante middelen had gezorgd.Bij al deze dingen heb ik mij
  nooit ingelaten met leveringen in natura of dergelijke zaken,waarbij ik meer voordeel zou hebben
  gehad dan de schatkist mij toekende……Daarvoor ben ik door de keizer en zijn voorgangers be-
  loond met onderscheidingen,zoals voorheen nog nooit een Jood had gekregen…’
  De man die op 28 november v.h.jaar 1709 deze trotse woorden tot keizer Jozef 1 kon richten,heette Samson Wertheimer…………….Miljoenen ‘kennen ‘ de ‘zaak van Jood Suss- zij zijn
  echter minder goed op de hoogte van wat hij werkelijk als bekwaam econoom heeft gepresteerd dan van het feit van zijn smadelijke dood-dat hij gemarteld werd en in het openbaar en onder
  het gejuich v.h.volk werd opgehangen. Nog veel minder bekend bleef tot heden de veschiedenis
  v.d.’Hofjoden’ on het algemeen en van hun betekenis voor de economie en het geldwezen in
  Duitsland en Oostenrijk gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.Want dat was de wezenlijke rol die zij bij de overgang naar de moderne staat speelden….Joseph Suss Oppenheimer behoorde tot deze mensen,evenals Samson Wertheimer die de titel van keizerlijke
  ‘Opperhoffunctionaris ‘voerde .’ Het Weense Hof ‘ schrijft de historicus Heinrich Graetz ,’vond nog
  een ander middel uit om de Joden als een bron van geldmiddelen voor de oorlog te benutten.Het
  stelde Joodse miljonairs aan tot hofjoden,verleende hun de meest uitgebreide handelsvrijheid en
  verloste hen v.d.beperkingen waaraan de andere Joden onderworpen waren…’ In feite betekende
  de aanstelling van Joden in dienst van vorsten niets nieuws.Alleen was dit vroeger zeldzamer ge
  weest en had het ook een meer particulier karakter gehad. Het was pas de absolute monarchieën
  voorbehouden deze. procedure tot een systeem te maken. Na de Dertigjarige Oorlog ,die het gebied v.h.Duitse Rijk in vele kleine en zeer kleine gewesten splitste ,werden de ‘hofjoden’ officieel tot een a.gemeen erkende instelling .Weldra trof men ze overal,de Hoffaktoren( hoffunktio-
  narissen ), zoals zij ook wel werden genoemd: bij koningen,en hertogen,bij wereldlijke en geeste-
  lijke machthebbers,bij aartsbisschoppen en bisschoppen- zelfs in staten waar Joden overigens
  niet werden geduld.Hierbij was geenszins verdraagzaamheid de drijfveer.De doorslag van hun aanstelling aan de hoven werd gegeven door de dringende geldnood en de nog maar sinds kort
  gegroeide veelzijdige ..handelsbelangen.De behoefte aan kapitaal v,d,talrijke grote en kleine heersers bleek onverzadigbaar groot te zijn-zowel wat de staatsuitgaven als de particuliere luxe
  betrof,de financiering v.d.pas opkomende industrie en de verschillende militaire ondernemingen.Daarvoor was men aangewezen op de Joden,aan wie de middeleeuwse beroeps-
  beperking en net kerkelijk renteverbod het geld-en kredietbedrijf hadden opgedrongen.Men vroeg hen als deskundige raad, bediende zich van hun ervaring en grondige kennis voor financiele ondernemingen en voor de afhandeling van vele andere,moeilijke affaires…….”Bewaard gebleven
  oorkonden getuigen v.d.veelzijdige takende deze hoffunktionarissen werden opgedragen en toe-
  vertrouwd ,taken waarvan de vervulling in het staatsbestel en de maatschappelijke orde van die tijd belangrijke functies inhielden: in tijd van oorlog waren zij onvervangbaar als leveranciers van h.
  leger. Zij waarborgden de vorsten de uitrusting en approviandering van hun huurtroepen en be-
  zorgden …de…benodigde…gelden ..voor de oorlogskas. In tijd van vrede was de hofjood van groot belang als minister van financien.Hij verschafte de middelen voor de staatshuishouding,hij wist raad wanneer het erom ging een lening af te sluiten ,grondstoffen voor een nieuwe onderne-
  Ming of voor het opzetten van fabrieken te verschaffen of sieraden en juwelen te vonden voor de
  gunstelingen v.h.hof en de maîtressen……..Voor deze begunstigden traden ingrijpende veranderingen op.Zij hoefden niet meer in de jodenwijk te wonen en waren vrijgesteld van het
  dragen van het jodenteken.Zij mochten wonen waar zij maar wilden en volkomen vrij rondreizen.Zij genoten het recht net zo handel te drijven als de christelijke kooplieden.Velen brachten het tot rijkdom,woonden in prachtige huizen en voerden een schitterende staat.Zij kregen
  titels en eerbewijzen .############################################################
  De schrijver .Leon Feuchtwanger beschrijft in zijn boek.’..SUSS..DE..JOOD’ , op bv.pag.77,betr.Jezuieten- politiek, pag. 223- ghetto’s, pag.284 jodenvervolging,pag.343, betr.katholicisme.##############################################################

  Like

 9. fleckie zegt:

  …..’ALIA ..UIT…OEKRAINE’. ..NW.ISR.WEEKBLAD 8.5.2015.
  In het eerste kwartaal van 2015 zijn ruim twee keer zoveel Oekraïners naar Israel geëmigreerd als in dezelfde periode in 2014. Zij vormden met 1971 mensen bijna een derde van het totaal aantal immigranten in Israel. Ook het aantal immigranten uit Rusland is flink gestegen .Het gewapende conflict tussen de twee landen heeft een verwoestend effect op de economie van Oekraine gehad .Rusland heeft vooral te lijden onder dalende oliepriijzen ,en ,in mindere mate,sancties van het Westen……….Ook de immigratiestroom …uit…Frankrijk was aanzienlijk , met ..1271 OLIEM CHADASJIEM ( Joodse immigranten). Dat land was vorig jaar de grootste leverancier van immigranten in Israel,vermoedelijk door toegenomen antisemitisme ..in..Frankrijk…Het aantal Britten dat voor Israel als nieuw vaderland koos, steeg met 43% , terwijl de ALIA uit Noord-Amerika met 7% afnam.#######################

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s