Einde sociale zekerheid Nederland in zicht: EU wil gemeenschappelijke schulden en uitkeringen – EU-leiders, inclusief Jeroen Dijsselbloem, zijn het eens: Meer macht naar Brussel – EU-top in juni luidt volgende stap in naar federaal Europa

Screenshot_89

Juncker en Dijsselbloem verschillen enkel van mening over het tempo waarin een federaal Europa moet worden gerealiseerd.

(Door: “Xander”)

Zoals we altijd al hebben schreven wil de Europese Unie de crisis aangrijpen om nog verder te integreren. De hoogste bazen van de EU, inclusief Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem, hebben naar aanleiding van de crisis rond Griekenland de koppen bij elkaar gestoken om het beleid voor de nabije toekomst uit te stippelen. Hoewel er nog meningsverschillen zijn, is men het eens over het einddoel: meer integratie, meer macht naar Brussel en gemeenschappelijke schulden en uitkeringen. Dat betekent vrijwel zeker dat het hoge niveau van de sociale zekerheid in Nederland permanent zal worden verlaagd om dat van de Zuid-Europese schuldenlanden in stand te houden.

Lees verder>>>
(h/t “Anneke” en “Wachteres”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in dictatuur, Elite, Eurofielen, Europa, Europeanisering, EUSSR, landverraad, meningsdictatuur, nieuw fascisme, propaganda, Rotzakken, soevereiniteit, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

65 reacties op Einde sociale zekerheid Nederland in zicht: EU wil gemeenschappelijke schulden en uitkeringen – EU-leiders, inclusief Jeroen Dijsselbloem, zijn het eens: Meer macht naar Brussel – EU-top in juni luidt volgende stap in naar federaal Europa

 1. koddebeier zegt:

  Op naar de totale vernietiging van de welvaartsstaat.
  Met Dank aan PvdA, VVD, CDA, D66, CU, Groen Links, PvdD en aan de miljoenen naive idioten die iedere verkiezing weer op deze landverraders stemden !!!

  Like

  • wakker mens zegt:

   Inderdaad en dat uitgerekend, de Christelijke partijen hier ook achter staan! En wacht ffe.. dat allemaal om de andere Europese landen te helpen?? De EU in stand te houden? Wel f it!

   Like

  • Tini zegt:

   Ben een van de schuldige maar dat deze PvdA zo kon liegen wist ik zelfs niet

   Like

 2. peterselie1 zegt:

  Meer macht naar Europa, één federaal Europa dat zijn de steekwoorden van de ongekozen EU voorzitter Juncker, maar het belangrijkste wat hieraan ten grondslag ligt wordt er niet bij verteld namelijk de EU wordt één dictatoriaal Europa waar alle Europese burgers onder het juk van het socialisme gaan zuchten of erger.

  Jeroen Dijsselbloem is maar één arrogant socialistische pion die volkomen meewerkt met het totstandkoming van deze dictatuur. Oók de EU kritische partijen welke verleden jaar zijn gekozen zullen mijns inziens niet in staat zijn het tij te keren.

  De EU gaat van kwaad tot erger en nergens hoor ik één spoortje van commentaar of kritiek op het doen en laten van de EU. Na de WO 2 is de burger een rad voor ogen gedraaid en bijna iedereen trapt in de mooie praatjes van de reguliere of traditionele politici men is verraden, verkocht en vervloekt….

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘Psychologische oorlogsvoering,’ inderdaad,…al lang ‘gaande’

   Geliked door 1 persoon

  • Kees Dissel zegt:

   De burgers dom en arm houden is het makkelijkst.Alleen de hoge heren mogen een goed salaris hebben om toch in hun eigen behoefte te voorzien.Triest!

   Geliked door 1 persoon

   • Juncker vandaag:grexit Griekenland gevaarlijk omdat Engeland dan ook zal willen uittreden;en de Eu heeft volgens hem alleen maar veiligheid en voorspoed gebracht,waar we dan naar zullen kunnen fluiten!!?????Is die vent nou knettergek of ben ik het?Waar is die voorspoed dan?Waar is het veiliger geworden????Integendeel!

    Like

 3. toestroom zegt:

  Hij voeld de bui hangen na 18 maart is de PvdA weg.

  Like

 4. Frans de Wit zegt:

  Ja er is bijna geen weg terug meer, de klootzakken

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Mocht de gelegenheid zich ooit nog eens voordoen: Aan de lantaarn met al die landverraders!

  Like

  • Jean zegt:

   Theresa, er zijn onvoldoende lantaarnpalen om die lafaards en verraders van onze weterse seculiere gemeenschap aan op te hangen.
   Nooit heb ik haat gekend maar dat EU uitschot heeft daar verandering in gebracht.
   Ik snap niet dat die aquarium nog recht staat!?! Laten we daar heel snel een gesloten instelling van maken de dag dzt de misdadigers allen aanwezig zijn, de dag dat de kassa open is…

   Like

 6. peterselie1 zegt:

  De EU complot theorieën waren toch onzin? Cognitieve dissonantie is een term welke aansluit in de beleving van sommige mensen tegenover complot theorieën. Enfin de breinen van de anti complot theorieën denkers zullen op een geven moment óók wakker worden, maar dan is het veel te laat….

  Like

 7. lucky bee zegt:

  Nu wij dat weten hoop ik dat niemand meer op de PvdA hun stem geven.Alleen de PVV met Wilders houden aan hun beloften, en niemand anders.

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Alle reden om deze landverrader Deijsselbloem NU al de laan uit te sturen. Sterk en sociaal beleid ?? ROT OP, MAN!

  Like

 9. Harry Bouquet zegt:

  Stoppen met dit arrogante zooitje. Dit heeft al genoeg gekost!!

  Like

 10. Tistochwat zegt:

  “Draghi en Juncker willen zo snel mogelijk naar een federaal Europa toe –een standpunt waar ze in Nederland vooral bijval vinden van D66”

  We zijn verloren, zo simpel is dat…

  Wat zál de armoede in dit land toenemen!
  Het klootjes-stem-volk WIL nu eenmaal niet begrijpen dat de ‘heren politici’, de ‘socialisten’ alleen maar zó pro-eu zijn omdat ze hun zakken willen kunnen blijven vullen.
  De ‘socialisten’ haten Geert Wilders niet omdat ze ons zouden willen beschermen tegen racisme, populisme, nazisme, fascisme en haatzaaierij, maar omdat ze vrezen voor hun politieke luizenbaantjes waarbij ze zo lekker gemakkelijk scheppen vol geld voor zichzelf kunnen binnen harken

  DE ‘HEREN’ ZITTEN ER NIET VOOR ONS!
  Bovenstaande zin is de basiskennis om alle smeerlapperij te kunnen begrijpen.
  Dat begrip zal er echter nooit komen bij het stemvee; daar zorgen de media wel voor!

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  Beste mensen, de EU is er nooit geweest voor ONS! Deze EU, is niet meer of minder, dan de opvolger van het DERDE RIJK, het is het VIERDE RIJK, en Juncker is daar nu de FÜHRER van! 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, krijgen de NAZI’S alsnog hun ZIN!

  Like

  • fleckie zegt:

   …..’ONDERHOUDSPLICHT’.., ‘ONS’ maandblad v.d.Kath.Bond Voor Ouderen,met.2015,:
   ‘ ik was onlangs op een symposium waarin de gesprekleider de volgende vraag aan de zaal stelde : Zpuden kinderen verplicht moeten zyn om by te dragen aan het inkomen van hun ouders?”
   Er stak een storm van protesten op,maar Wr viiel een stilte toen een aanwezige Belg verklaarde
   dat deze wet in België al lang bestaat. Bovenidien gaat die wet veel verder dan ouder-kindrelatie!
   Wist u dat? ………..Na wat googelen vond ik de volgende informatie…De onderhoudsplicht is een
   geval van’familiaire solidariteit’. De wet van 8 juli 1976 en het Koninklyk Besluit van 9 mei 1984
   bepalen in welke gevallen personen verplicht zyn ( gedeeltelijk ) in te staan voor het levensonderhoud van familieledendie dat zelf niet (geheel ) kunnen.De bekendste onderhouds-
   plicht is die van ouders voor hun minderjarige of studerende kinderen . Maar ook bloedverwanten
   in opgaande Lyn,(kind-ouder,kind.- grootouder ) zyn elkaar levensonderhoud verschuldigd.Ook is
   er een onderhoudsplicht tussen stiefouder en stiefkind en in bepaalde gevallen tussen schoonou-
   der en schoonkind. ……….Wanneer een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzyn ( een
   Instantie in Belgische gemeenten die diensten aan kansarmen,zorg aan ouderen en psychische
   hulp verstrekt,red.) moet byspringen in byvoorbeeld de kosten van verblyf en verzorging in een
   rustoord ,wordt in de eerste,aars gekeken of de betrokken persoon zyn eigen middelen kan aan-
   spreken,is dat niet mogelyk ,dan kunnen de onderhoudsplichtigen worden aangesproken.
   Als wy België achterna gaan,staat ons nog heel wat te wachten!
   Dit is een Iets aangepaste blog van Ronald Rueb.Hij is ondermeer lid v.d.commissie belangenbe-
   hartiging Nuenen.,lid aansturing collectief ziektekostenverzekering en actief by de Federatie van
   Philips Verenigingen van Gepensioneerden . Lees zijn volledige blog op wwwzorgelooshuis.nl
   ############################################################################

   Like

   • fleckie zegt:

    ..Pensioen en AOW……..Het pensioen en de AOW zyn al jaren onderwerp van gerek. De volgende wettelijke ingrepen hebben de meeste impact op de inkomens van groepen ouderen .
    Aanpassing financieel toetsingskader.pensioenfondsen………..Deze wet is aangenomen in de
    EERSTE KAMER,……….VOOR: VVD,…PvdA,…D66…CHRISTENUNIE…GROEN LINKS..
    TWGEN…CDA…SP…PVV…PvdD…en…OSF………Het financieel toetsingskader (FTK) is een onderdeel van de pensioenwet.In het FTK staat aan welke regels de pensioenfondsen zich moeten houden.Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen een grote buffer opbouwen en mogen ze de pensioenen minder snel indexeren of korten. Voor veel gepensioneerden betekent dit dat hun
    pensioen ook de komende 10 tot 15 jaar niet geïndexeerd wordt.
    …………….KOSTENDELERSNORM….Deze wet is aangenomen in de EERSTE KAMER.
    VOOR:VVD…PvdA…D66….SGP….CHRISTENUNIE…en….CDA
    TEGEN:…SP…GROEN LINKS..PVV…50 PLUS…PvdD … en OSF. ……..De KOSTENDELERSNORM bepaalt de hoogte van de bijstandsuitkering van alleenstaanden die een
    woning delen met volwassenen .Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning ,hoe lager
    de bijstandsuitkering .De reden hiervoor is dat als er meer personen in EEN woning wonen,zij de
    woonkosten kunnen delen.Het plan is om deze regeling pokte gaan toepassen op AOW-gerechtig-
    den. Deze beslissing is echter doorgeschoven naar voorjaar 2016, omdat in de EERSTE KAMER
    is aangedrongen op het nader onderzoeken van de nadelige effecten voor mantelzorgers.In de media wordt dit de MANTELZORGBOETE genoemd.Voor ouderen geldt al wel dat in 2015 de
    Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) en de ALGEMENE nabestaandenuitkering(Anw)
    lager worden als er meer personen van 21 jaar of ouder op Een adres wonen.<<<<<<<<<<<<<<<
    ……….Twee-woningen-regel………..Unaniem aangenomen in de EERSTE KAMER……….
    Samenwonende AOW-ers die beiden nog een eigen-of huurwoning hebben waarover ze vrij
    kunnen beschikken,behouden het recht op een AOW voor alleenstaanden.Hun relatie wordt dan
    beschouwd als latrelatie,Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 februari 2014,dus ook
    voor AOW'ers die eerder waren gekort door de SVB,maar die kunnen bewijzen dat ieder de kosten
    en de lasten voor het eigen (huur) huis heeft gedragen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    ..SNELLERE VERHOGING AOW-LEEFTIJD…..Dit voorstel moet nog behandeld worden in beide KAMERS……Het kabinet VVD-PvdA wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen: naar 66 jaar in
    2018 en naar 67 jaar in 2021 ,Om de AOW-leeftijd te kunnen verhogen ,moet het kabinet de wet aanpassen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    ..BELASTINGPLAN 2015: DEZE WET IS AANGENOMEN IN DE..EERSTE KAMER.
    VOOR:VVD…PvdA…D66…CHRISTENUNIE…GROEN LINKS…
    TEGEN:…CDA…SP…PVV…50 PLUS en …PvdD…………In het BELASTINGPLAN zijn de volgende
    drie maatregelen opgenomen die van invloed zijn op de inkomens van groepen ouderen en die in
    2016 worden ingevoerd. …………….BELASTINGVRIJ SPAREN OMLAAG…………….
    Op dit moment kunnen senioren in de inkomensgroep tot 20.000 euro een beduidend hoger bedrag belastingvrij sparen: tot maximaal 42.469 euro per persoon. Deze ouderentoeslag vervalt
    per 1 januari 2016, waardoor het belastingvrije spaargeld nog maar 21.330 euro per persoon mag bedragen .Deze afschaffing van de ouderentoeslag kan ook andere financiele gevolgen hebben.
    Iemand met een vermogen dat boven de vrijstellingsgrens ligt,komt namelijk niet in aanmerking voor huur- of zorgtoeslag,maar ook de eigen bijdrage voor zorg kan hoger worden. <<<<<<<<<<<
    …..OUDERENKORTING ..OMLAAG…..Daarnaast gaat de OUDERENKORTING op de inkomstenbelasting met ingang van 2016 met 83 euro omlaag ,waardoor AOW-gerechtigden per
    saldo meer belasting gaan betalen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    …INKOMENSAFHANKELIJKE. ZORGPREMIE………..De inkomensafhankelijke ZORGPREMIE
    voor mensen zonder werk gaat met ingang van 2016 met 1% omhoog. Voor zelfstandigen zonder
    personeel ( zzp'ers) wordt dit gecompenseerd.Ouderen krijgen deze compensatie niet,waardoor zij
    meer ZORGPREMIE gaan betalen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    …WELZIJN EN ZORG……….WET..LANGDURIGE ZORG……DEZE WET IS AANGENOMEN IN DE..EERSTE KAMER……….VOOR:…VVD…PvdA…D66..SGP…CHRISTENUNIE…EN…CDA
    TEGEN:…SP…GROEN LINKS…PVV…50 PLUS…PvdD…en…OSF…………De Wlz komt in de plaats van grote delen van de AWBZ die per 1 januari 2015 is opgeheven.De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Dat zijn bijv.ouderen met vergevorderde de,entie of mensen met een ernstige verstandelijke ,.lichamelijke of zintuiglijke
    beperking.Zorg kan zijn : * verblijf in een instelling: * langdurige persoonlijke verzorging en verpleging;* geneeskundige zorg (noodzakelijk in verband met de aandoening,beperking of stoor-
    nis,of algemene geneeskundige zorg):* hulpmiddelen die nodig zijn voor de intramurale zorg ;*
    vervoer naar de plaats waar begeleiding of behandeling plaatsvindt…………Met de invoering van de wet kan het verkrijgen van adequate zorg langer gaan duren,Indicaties voor verblijf in een instelling worden minder snel afgegeven en mantelzorgers en/of anderen uit het eigen sociale netwerk moeten veel meer zorgtaken op zich nemen.<<<<>>>>><><<<<<<<<<<<<<<<
    ..WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015,…DEZE WET IS AANGENOMEN IN DE
    EERSTE KAMER……VOOR…VVD…PvdA..D66…CHRISTENUNIE…
    …….TEGEN…CDA…SP…PVV…GROEN LINKS…50 PLUS…PvdD.. en …OSF…………De nieuwe
    WMO is op 1 januari 2015 ingegaan en regelt de niet-medische ondersteuning en begeleiding thuis.De gemeente is verantwoordelijk geworden voorhebt toekennen van ondersteuning zonder
    medisch karakter,zoals huishoudelijke hulp,dagbesteding,beschermd wonen,begeleiding en onder-
    steuning van mantelzorgers. Vooral ouderen ondervinden de gevolgen van de grote bezuiniging die deE wet moet opleveren.Voor dezelfde taken heeft het rijk veel minder geld beschikbaar ge-
    steld aan de gemeenten. Wel hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid en vrijheid gekregen om eigen beleid en regels te maken en die vast te leggen in hun WMO -verordening.
    Daardoor ontstaan grote verschillen tussen gemeenten in bijv. de toekenning van huishoudelijke
    hulp,Niet het beloofde maatwerk,maar lokale willekeur is het gevolg. de wet vereist dat hulpvragers veel vaker dan voorheen een beroep doen op mantelzorgers en andereunten het eigen sociale netwerk alvorens de overheid in actie komt.Eenberoep dat lang niet voor alle senioren reëel is en nu al zien we schrijnende situaties van ouderen die tussen wal en schip be-
    landen.<<<<<<<<<<<<<<>><<>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

  • Pegidafan zegt:

   Helemaal correct Tom Hendrix.

   Like

 12. Bas Koning zegt:

  Het is hoog tijd om de doodstraf weer in te voeren voor landverraders.

  Like

 13. Anneke zegt:

  Ik zou willen dat dit artikel van Xandernieuws in alle kranten gaat verschijnen en in alle nieuwsuitzendingen van NPO en RTL. Dit moet bekend worden gemaakt aan het volk van Nederland en het liefst nog voor de verkiezingen van as woensdag. Zodat het volk weet wat de heren in Brussel van plan zijn in de toekomst. Als deze plannen van de heren van Brussel doorgaan, betekend dit het einde van ons land.

  Achterbakse heren van Brussel, het wordt waarschijnlijk bekend gemaakt als alles al rond is. Weer wordt er niets aan het volk gevraagd of wij dit wel willen. Nou, ik niet in ieder geval, ik zal altijd stemmen voor een soeverein Nederland, die zelf zijn beslissingen kan en mag maken.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Anneke: 14.51. uur. Dat beste Anneke zal NOOIT gaan gebeuren! Alle kranten, de omroepen en de NOS zijn in handen van socialisten en de politieke-elite! En die zullen dit NOOIT wensen toe te geven! Wij zijn verraden en verkocht! En de Judassen van met name PvdA,CDA,VVD en D66, lachen ONS uit!

   Like

 14. Het werd toch al zo vaak gezegd:iedere keer een stapje verder,en bij weinig ophef,steeds verder en verder tot er geen weg terug meer is!De enige oplossing voor heel veel problemen op even zovele fronten is uit de Eu te stappen,voordat we allemaal aan de geeuwhonger liggen en helemaal niks meer in te brengen hebben!En d66 mag nooit aan de macht komen:afbreken die partij,tot op het bot,stelletje landverraders!Hopelijk fileert Geert Pechtold morgen ook tot op het bot!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Bedankt, Meid! Wàs het alweer bijna door m’n hoofd gegaan!
   En dàt mag nou eens n i e t !

   Like

   • Zilvermeeuw zegt:

    Ik heb datum en tijd voor dit spektakel speciaal in mijn agenda gezet want dit wil ik beslist NIET missen. 🙂 Vanmiddag ook even mijn zoon tijdens zijn bezoek er over geïnformeerd maar hij zei “mam, je bedoelt het debat tussen Geert en “die Peggolt-landverraaier?” Heb ik zodra ik er van hoorde al geprogrammeerd.”.

    Hahaha. Heb ik toch nog iets goeds gedaan in de opvoeding….

    Like

   • Wachteres zegt:

    @Zilvermeeuw, je zoon zegt tenminste nog netjes Pechtold, Ik noem hem Pechdrol. 😉

    Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Yvonne van Cleef 15 maart 2015 om 15:02

   Pechtold is een grote giftige adder met gespleten tong, die gesteund wordt door zijn meester Satan, dus ik houd mijn hart vast!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Tistochwat: 16.29. uur. Beste Tistochwat, alle puzzelstukjes vallen op hun plaats; EUSSR,BILDERBERG en de NWO/ HET PROJECT= EEN DUIVELS PLAN!

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Tom Hendrix 15 maart 2015 om 17:33

    Inderdaad, beste Tom: een duivels plan!

    En door deze documentaire zijn voor mij de puzzelstukjes helemáál op hun plaats gevallen. Je hoeft niet vroom te zijn om gefascineerd te raken door deze video.
    Het zou me niets verbazen als zelfs de meest verstokte atheïst hem interessant zou vinden.
    Ik put er wat troost uit, want ik denk dat het inderdaad zal gaan zoals hier te zien en te horen is:

    Like

 15. nelly zegt:

  dysselbloem, een grote landverrader, aan de hoogste boom die vent, een verrader van alle Nederlanders, alleen een grote zakkenvuller!!!!

  Like

 16. Jean zegt:

  Waarom spreekt men toch steeds over ”de heren of dames n Brussel?”, mensen het is het grootste uitschot op Europees grondgebied want ze willen dictatuur en onderwerping van alle Europeanen zodat zij kunnen bepalen hoe wij moeten denken, handelen, werken, knikken t/m likken.
  NOOIT OF TE NIMMER zullen wij die weg bewandelen, die misdaadorganisatie en vernietigingsclub van Europa moet uitgeschakeld worden en een voor een voor een vookstribunaal gesleept worden waar ze alles afgenomen wordt en ze moeten betalen voor de aangerichte schade.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jean: 17.55. uur. Zo is het Jean!

   Like

   • daiyu-ninja zegt:

    @Jean: 17.55.
    Waarom spreekt men toch steeds over ”de heren of dames n Brussel?”, mensen het is het grootste uitschot op Europees grondgebied……………………………

    Dat vraag ik me ook af, want het zijn geen dames en heren. Echte dames en heren hebben fatsoen in hun lijf en houden zich niet bezig met smerige zaken.

    Als men dit tuig alleen bij de achternaam noemt, dan is dat meer dan voldoende.
    Zij verdienen het niet om meneer, mevrouw, de heer, dame of heer genoemd te worden.

    Like

   • In Brussel zit maffia!En verdienen dus geen respect;nog geen greintje!

    Like

 17. Wachteres zegt:

  IK heb het artikel voor alle zekerheid maar doorgestuurd naar Geert Wilders en Martin Bosma.

  Like

  • Er was net een spotje op tv:mark Rutte,die ons even verteld dat er weer lucht is in de economie,een verbetering in de zorg,onderwijs en sociale zekerheid!!!!Hoe durft ie?Hoe krijgt hij het over zijn lippen!Onderwijs is om te janken,sociale zekerheid hebben we niet meer,zorg is minimaal.Maar……we krijgen weer lucht!Volgens Jan Doedelzak dan!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Yvonne van Cleef: 20.10. uur, op 15/03. Ach, “gebakken lucht verkopen”, is ook een kunst. En die kunst beheerst Rutte (VVD) uitstekend.

    Like

 18. Joshua zegt:

  Jean.Correct

  Like

 19. fleckie zegt:

  DIT..schreef de …VOORZITTER…van de KBO-BRABANT.(kath.bond voor ouderen) Fr.Slangen.:
  ‘HET IS TIJD…VOOR..DE…OMTMASKERING’……’CARNAVAL..IS…VOORBIJ’,in ONS MRT.2015.
  Zelden ben ik het zo eens geweest met premier Rutte als toen hy de verkiezingscampagne v.d.
  VVD voor de Provinciale Staten opende met de woorden : ” Dit zyn landelyke verkiezingen.Die raken ook het kabinet’ .En zelden heb ik verkiezingen zo belangrijk gevonden als de aanstaande
  op 18 maart …..Reacties op myn Column lopen de laatste tyd nogal uiteen van ‘ te mild’ tot ‘te negatief’.Nu ben ik niet iemand die toeschryft naar wat. de gemiddelde lezer wil lezen. Evenmin probeer ik te voldoen aan een gewenst imago,niet dat van de criticus,noch dat van de positivist.
  Op myn leeftyd probeer ik realistisch -en dat is altyd subjectief -te kyken naar wat gebeurt in ons
  land, in de wereld en dan kan ik voor mezelf niet anders concluderen dan dat we voortsnellen in de verkeerde richting. Me beperkend tot ons land doel ik dan op de ontwikkelingen in de zorg,de
  pensioenen,de A.O.W.,het rechtsstelsel,de financiele sector,de huursector.Er is een grote afbraak
  gaande van datgene wat me met elkaar hebben opgebouwd in de tweede helft van de 20e eeuw.
  Wat ervoor in de plaats komt is een samenleving waarin ..marktwerking ..domineert,waarin het recht van de sterkste geldt,en waarin voorzieningen steeds meer gebaseerd worden op individu-
  wel belang in plaats van solidariteit. Onze neoliberale regering probeert ons te dwingen een …..
  participatiesamenleving vorm te geven,maar geeft zelf keer op keer de beroerdste voorbeelden
  door kostbare mensen door het ys te laten zakken. De..TWEEDE. KAMER..is een tussenstation
  In…carriereplanning geworden,maar waar zyn de idealen gebleven………..In elk geval niet in het
  huidige kabinet van…VVD…en…PvdA en ook niet by de gedoogpartyen ..D66, SGP en CHRISTENUNIE……GEZAMENLYK hebben ze de..afbraak van..NEDERLAND…ingezet…De twee
  regeringspartijen moeten daar weldra zelf de wrange vruchten van plukken,getuige hun positie in de peilingen. De andere drie partyen lyken echter niet afgerekend te worden hun loyale steun aan het huidige regeringsbeleid.D66 groeit als kool en trekt ontevreden VVD-ers en PvdA-ers
  naar zich toe.Hoe is dat mogelijk vraag ik me dan af……………We hebben nog nooit een stemadvies uitgebracht…Wel helpen we u nu extra goed by het uitbrengen van uw stem op 18 mrt.
  a.s.door in…ONS…de meest relevante wetten van het kabinet Rutte ll in kaart te brengen en daarby steeds aan te geven aan wie u die te danken heeft….Ik besluit met een DRINGENDE
  OPROEP en een belofte : u gebruikt uw stemrecht op 18 maart en ik schryf volgende keer een
  gezellig column.################################################################

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘PROVINCIALE..STATENVERKIEZINGEN: ….WAAROM STEMMEN…LOONT’
   Het zijn samen met de Europese verkiezingen doorgaans de minst populaire verkiezingen : die van de Provinciale Staten.Toch is het zeker dit jaar,erg belangrijk dat u uw stem op .18 maart a.s.
   laat horen.Want zoals premier Rutte al zei:’ Dit zyn landelyke verkiezingen. Die raken ook het kabinet. Uit ‘ONS’..mrt.2015″ bijv. ……….’ZORG’: De veranderingen in de zorg zyn ingrijpend.
   De financiering verandert,gemeentenen zorgverzekeraars krijgen nieuwe taken en er wordt veel
   meer eigen inbreng verwacht van zorgvragers. De wyzigingen in de verschillende wetten opgeteld,geven een grote financiele en organisatorische belasting voor kwetsbare groepen. Het
   wordt moeilijker om een indicatie te krijgen voor verblijf in een instelling.Daardoor moeten bijvoorbeeld beginnend dementerenden ,ook als Y alleenstaand zyn,zelfstandig thuis bleven wonen,met alle risico’s van dien. Te voorzien is dat dit tot hoge belasting vanmantelzorgers gaat
   leiden.Omdat de ondersteuning vanuit de gemeente geregeld wordt,ontstaan ook grote verschillen
   in hoeveelheid en kwaliteit v.d.ondersteuning tussen gemeenten.Zo schaffen sommige gemeenten
   ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp geheel af,terwyl andere gemeenten deze hulp nog wel bieden. goede zorg gaat uit van de menselijke maat en rechtsgelykheid voor een ieder.
   ………PENSIOENEN ..EN…AOW……Het huidige…pensioensysteem heeft de afgelopen twaalf jaar
   bewezen dat het eenhoren crisis kan overleven.Het vermogen v.d.gezamenlyke pensioenfondsen
   is gestegen van …500 miljard euro in 2007 naar…1.300 miljard in ..2015″ Desondanks worden de
   pensioenfondsen met de nieuwe regels verplicht om hogere financiele buffers aan te leggen met als gevolg dat de pensioenfondsen gedurende veel jaren niet geïndexeerd kunnen worden.Dit
   leidt tot een nog grotere kokrachtdaling ten opzichte van de gemiddeld 10% die ouderen gedurende de afgelopen jaren reeds hebben. ingeleverd .Indexeren van pensioenen is hard nodig
   en uiterst verantwoord.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**….
   ZORGVERZEKERINGSWET.: Deze wet is verworpen in de EERSTE KAMER.
   TEGEN: CDA,SP,PVV,50PLUS, GROEN LINKS, PvdD en PvdA-senatoren Duivestein,Linthorst
   en Ter Horst,…………..VOOR:VVD,.. D66…SGP…en…CHRISTENUNIE.
   Volgens deze wet wordt de noodzakelijke medische zorg aan huis,zoals hulp by het douchen of het geven van medicijnen ,voortaan geregeld via de wykverpleegkundige zorg. Die zorg wordt een
   recht in het basispakket v.d.zorgverzekering. De eigen bedragen voor verpleging en verzorging aan huis vervalt en de wykverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico .De bedoeling is
   dat ook een Pgb voor wykverpleging wettelijk mogelyk wordt. Daarmee kan noodzakelijke medische zorg aan huis ook door de zorgvrager zelf geregeld worden. Wrang en onbegrypelyk is
   dat veel ouderen uitgesloten dreigen te worden van de Pgb. Verzekeraars en minister zyn namelijk
   overeengekomen dat by hulpbehoevendheid als gevolg van normale verouderingsprocessen GEEN Pgb voor wykverpleging wordt toegekend.Bovendien hebben zorgverzekeraars aange-kondigd minder geld beschikbaar te stellen voor de wykverpleging dan met het kabinet is afgesproken. ………Zoals bekend heeft de..EERSTE ..KAMER.. de ZORGVERZEKERINGSWET
   In december 2014 ..niet ..aangenomen,hetgeen tot een crisis on het kabinet VVD-PvdA leidde.
   Of en wanneer de aangepaste wet opnieuw wordt voorgelegd is nog niet bekend . Er is wel een
   amendement aangenomen om het zogenoemde ZORGVERZEKERINGS-Pgb zo snelmogelyk in
   te voeren.De hele ..EERSTE..KAMER..stemde voor,met uitzondering van de. PVV^^^^^^^^*^^^^^
   uit…’ONS’ maart 2015.

   Like

 20. Identitair Verzet Limburg zegt:

  Dit is op Identitair Verzet Limburg herblogd.

  Like

 21. Pegidafan zegt:

  EU dictatuur , al onze socialefondsen en pensioenen in een grote europese pot ,Frankrijk zit al een tijd naar onze pensioen pot te kijken en wil daar een flink stuk van de taart van mee eten . Ik heb in mijn leven nog niet zulke schoften mee gemaakt als die Brussel maffia , en inderdaad Tom Hendrix zoals jij altijd zegt Bilderbergclan. Ik stap niet dat het leeuwendeel van ons eens zo mooie NEDERLAND op een zo,n geniepige vos als Pechthold kan stemmen.

  Like

 22. Andre zegt:

  En tóch zullen er wéér van die idioten zijn die op de gevestigde partijen zullen gaan stemmen!!
  Desalniettemin mag ik hopen dat er toch voldoende mensen zijn die een andere koers varen en dit kabinet ook meer dan zat zijn!

  Like

 23. buddy zegt:

  Dijssselbloem zo.n achterbakse PVDA,er is zijn job aan het veilig stellen als de PVDA er straks uit de regering wordt gegooid. Weet wel dat ook jij eens zal moeten wegkruipen voor de ontevreden inwoners.

  Like

 24. ppl van vlimmeren zegt:

  Eigen belangen gaan voor…uit de eu…eigen volk eerst redden

  Like

 25. Inge zegt:

  Wij kunnen gaan betalen voor de arme landen die niets voor ons betekenen. Bulgarije, Roemenië, Polen enz. De PvdA is een smerige partij en betekent totaal niets meer voor de gewone werkende Nederlander. De zorg is een drama, hulpverleners wachten al maanden op geld en de één voor de ander weet niet wat PGB is of Zorg in Natura. Degene die zijn mond opentrekt en zegt waar het op staat wordt niet geaccepteerd. Al die dommerikken die op Pechthold hebben gestemd zullen het volgend jaar wel merken. Nog hogere eigen bijdrage gezondheidszorg. De Belasting trekt je leeg om goed te maken wat de Bulgaren hebben geflikt, daar moeten wij voor bloeden. Ouderen moeten hun huis uit naar een verzorgings of verpleeghuis terwijl die gesloten zijn. Uit de EU zeker nu dit plan er ligt. Nederland zou een vrij welvarend land kunnen zijn maar door de PvdA en de VVD gaat Nederland de afgrond in. Niet vandaag of morgen maar rond 2040 hebben we een heel ander Nederland. Dankzij deze regering.

  Like

 26. In het Nederland wat hier nu geschetst wordt wil ik NIET leven!! Ik hoop dat of de EU. kapot gaat, of dat West Europa door een echte staatsman wordt over genomen!! Welkom Vladimir!!!

  Like

 27. chris van Gaal zegt:

  Waarom allemaal klagen als ze zelf allemaal niet voor de PVV gestemd hebben ik zei het al meteen PVV GAAT DOOR WAAR ZE PIM FORTUIN GESTOPT HEBBEN

  Like

 28. arthur wagenaar zegt:

  Wat verbaast mij dit toch (maar niet heus)!

  Like

 29. ppl van vlimmeren zegt:

  Uit de eu….bahbah

  Like

 30. Jack zegt:

  Iedereen schreeuwt nu ,maar het merendeel is niet naar de stem bus gegaan toen er gestemd kon worden op 1 Europa net zoals met de euro .

  Like

 31. Arie zegt:

  Juist ja we brullen wel weer als een leeuw maar maar daarna vallen ze weer in rust stand ofte wel slapen we weer in .Stemmen wat is dat ook al weer ?En de genen die gaan stemmen stem vervolgens ook weer op die landverraders .

  ?

  Like

 32. rexm zegt:

  De EU zit in een neerwaartse spiraal, ze weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen, op alle gebied.
  Dat komt omdat we incompetente leiders hebben in de EU, ook in Nederland.
  Het hele beleid is gestoeld op de negatieve zaken, dat is heel makkelijk, maar staven naar het positiefe in belang van het volk, waarvoor ze eigenlijk ook zitten, is heel moeilijk
  schijnbaar.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s