Het teveel aan tolerantie

Screenshot_7

“Oneerbiedigheid tegenover de profeet van de islam zal nooit getolereerd worden.”

(Door: Daniel Greenfield – Duitse vertaling: Anja Freese)

Als je aan Amerikaanse, Israëlische en Europeaanse “liberalen” en linksen vraagt wat het belangrijkste probleem met de islam zou zijn, dan zullen ze antwoorden dat er tegenover deze een gebrek aan tolerantie zou bestaan – uiteraard geen gebrek aan tolerantie van de kant van de islamitische halsafsnijders, autobrandstichters, groepsverkrachters en haatpredikers.

Integendeel. Ze zullen verzekeren dat er sprake zou zijn van een groot gebrek aan tolerantie van de kant van westerse naties tegenover de islam.

Met een rationeel gevoel van politieke berekening nemen we het als feit aan dat de mensen die synagogen opblazen, hun zusters doodsteken, omdat ze jeans dragen, andere mensen ontvoeren en onthoofden, ook dezelfde mensen zijn die eronder lijden dat wij te weinig tolerantie tegenover hen tonen.

Maar voor iemand die links is, is het brute geweld van een minderheid er altijd een symptoom voor dat deze onderdrukt wordt – veelmeer is het echter zo dat zij het zelf zijn die de onderdrukking uitoefenen.

Omdat linksen ertoe neigen de minderheidsstatus zo te definiëren dat deze automatisch als bewijs voor onderdrukking geldt, geldt tegelijkertijd dat geweld gewoon een andere manier voor de minderheid is om op de onderdrukking te reageren.

Als dus een goed verdienend islamitisch stel uit de middenklasse een autobom naar een Schots vliegveld rijdt, dan hebben ze heel duidelijk op een scheeps- of vliegtuiglading onderdrukking gereageerd.

Misschien waren ze heel boos vanwege een terrorist, die door een drone te grazen werd genomen of omdat ze de naam Allah op een ijswafeltje gezien hebben, of misschien waren het al die versluierde vrouwen. Dit zijn slechts details in een groter verband.

En dit grotere verband is dat iedere natie in de eerste wereld onderdrukkend en racistisch is.

Islamitisch geweld is de verdiende rekening of de tegenaanval. De enige oplossing luidt meer en meer tolerantie tegenover de moslims.

Door de westerse civilisaties constant als foutief te beoordelen en de moslims constant als juist, zien linksen een gebrek aan bestrijding van intolerantie, terwijl verstandige mensen een gebrek aan bestrijding van terrorisme zien.

Als er conservatieve regeringen aan de macht zijn, proberen zij grip te krijgen op gewelddadige radicale islamieten. Linkse regeringen proberen grip te krijgen op iedereen die de islam bekritiseert. Natuurlijk wordt het veel moeilijker om erop te wijzen dat geweld door moslims een serieus probleem is, wanneer men wetten heeft aangenomen die het aan iedereen verbieden om moslims en geweld ook maar in één zin te noemen.

Dat heeft tot doel om het blootleggen van de stommiteit van linkse politiek als onrechtmatig te verklaren. Dat is iets dat andere volksdemocratische regimes normaal gesproken doen, in ieder geval net zo lang tot iedereen begint honger te lijden.

Tienduizenden doden in Amerika, Europa, Israël en Australië hebben niet veel uitgehaald om de hardnekkigheid van veel regeringen om erin te volharden dat de islam een religie van de vrede is, te verminderen.

En zelfs conservatieven hebben het linkse mantra geadopteerd dat islamitisch geweld iets is dat van splintergroeperingen uitgaat, als reactie op het feit niet genoeg getolereerd te worden. De oplossing is dan nog inschikkelijker en nog toleranter te zijn. Maar tot nu toe heeft de strategie van het “omarmen tot ze van ons houden” niets opgeleverd, behalve meer bommen, gaten van inslagen en lijken in mortuaria.

Het volharden van de linksen in hun zwart-witte wereldbeeld en de plaatsbepaling van het kwaad binnen hun eigen samenleving heeft het voor de overgrote meerderheid van hen onmogelijk gemaakt om ook maar de mogelijkheid in aanmerking te nemen dat de gewelddadige, achtergebleven, patriarchale, vrouwen hatende ideologie, die zij zouden moeten bestrijden, de islam is – niet het christendom of het Jodendom.

Maar het probleem met de hoop dat mensen buiten hun geloofsprincipes denken, is dat het voor hen gewoon gemakkelijker is om dit niet te doen.

Voor linksen zijn de mensen het probleem die niet tolerant genoeg tegenover d eislam staan en niet de islam. Dit zorgt voor de druk om de “intoleranten” aan de islamitische vredeskrokodil te voeren, in de hoop als laatste opgevreten te worden.

Daarom bestempelen de Israëlische linksen de kolonisten als oorzaak van het probleem. Europa offert Israël op. Europese linksen offeren de Europese conservatieven op. Amerika offert Europa, Israël en iedereen op, die ze met haar lange buitenlandse politieke tentakels te pakken krijgt. De vredeskrokodil, grijnst, kauwt en eist steeds meer.

De schokkende waarheid is echter dat het probleem nooit een gebrek aan tolerantie was, maar een teveel aan tolerantie.

Tolerantie is goed en mooi, maar er zijn dingen die niet getolereerd kunnen worden. Moord, verkrachting, autobommen, vliegtuigkapingen en imams die prediken onder de groene vlag van de islam voeren de lijst aan. Hoe meer het teveel aan tolerantie toeneemt, des te erger wordt het geweld.

De politiek verantwoordelijken in de steden zijn hier op pijnlijke wijze achtergekomen, toen zij probeerden criminaliteit te bestrijden door de samenleving te beschuldigen en niet de criminelen. Gevangenissen werden draaideuren. Politieagenten werden maatschappelijk werkers.

De criminaliteit raakte buiten controle. Er was een nieuwe generatie conservatieve politici voor nodig om voorgeschreven minimumstraffen, slachtofferwetgeving en de herinvoering van de doodstraf door te drukken en het geknuffel van criminelen te stoppen. En zo werd het teveel aan tolerantie afgeschaft.

Zolang het teveel aan tolerantie voor de islam niet is afgeschaft, zal het geweld, dat de islam op onze oevers spoelt, doorgaan.

Bron:
http://europenews.dk/de
Vertaling: Anja Freese

Bron oorspronkelijk artikel:
http://sultanknish.blogspot.nl
Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", antisemitisme, Appeasement, Barbarisme, betutteling, Censuur, christenhaat, Criminaliteit, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Demografie, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Eurabië, Europa, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Jihad, Jodenhaat, Justitie, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse joden, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, sharia, Socialisten, soevereiniteit, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, VS, Westen, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

15 reacties op Het teveel aan tolerantie

 1. Theresa Geissler zegt:

  Tja, uit de architectuur valt op te maken, dat dit fraaie spandoek niet in een Europese stad opgehangen is.
  Ware dat wèl zo geweest -in Tower Hamlets, bijvoorbeeld, dan had men aan de overkant een soortgelijk exemplaar op kunnen hangen met de tekst: “AND NEITHER THE INTOLERANCE TOWARDS THIS IRREVERENCE WILL BE TOLERATED.” Dan zouden ze meteen geweten hebben, waar ze aan toe waren.
  Overigens: Mooi, duidelijk artikel, volledig waar óók, maar……We wéten het, inmiddels.
  Er moest een manier bestaan, om de schijn-elite van de valsemunters te dwingen, dit soort artikelen tot zich te nemen.

  Like

 2. Jean zegt:

  Islam moet bestreden worden tot het voor 100% verdreven is uit Europa en te beginnen met Vlaanderen.

  Like

 3. Jules Vismale zegt:

  De beste manier om onderdrukkers uit een bepaalde gemeenschap te weren werd ooit duidelijk gemaakt in het album ‘Recht door zee, Kameleon’. Hierin werden een aantal boeren in het dorp Lenten, waar Hielke en Sietse Klinkhamer woonden, gechanteerd en afgeperst door de rentmeester Plantinga, zijn zoon Pim en de corrupte projectontwikkelaar Jongejans. Daarbij probeerden zij smid Klinkhamer diens smederij af te troggelen om zo illegaal villa’s te gaan bouwen en gaven ze veel te hoge belastingen op, zogenaamd in opdracht van de barones Van Doornwolt. Toen deze er via Gerben zonderland erachter kwam hoe schandelijk haar naam werd misbruikt en de boeren zwaar opgelicht verjoegen zij de Plantinga’s voorgoed uit het dorp!
  En eens zal er een moment komen dat linkse islamknuffelaars en hun valse vrienden, de radicale moslims, oogsten wat zij zaaien en dus zelf voorgoed Europa uitgeschopt worden!

  Like

 4. Theo Prinse zegt:

  Ik heb niets met de orthodoxe joden maar ik feliciteer Netanyahu wel degelijk met de verkiezingsoverwinning over de linkse immanuel Kant joden. Bij Jamie Glazov beweerde men ruim een maand terug dat de Amerikaanse politieke stroming van het (culturele) conservatisme zijn oorsprong vind in de Thora. Maar de term is pas voor het eerst gebruikt door Pericles. Het feest Passover (Pesach) baseert zich op de vlucht uit Egyptische slavernij maar net als de persoon van Moses of koning David is die wetenschappelijk archeologisch nooit als werkelijk plaatsgevonden bewezen. In de Thora is het verhaal van de babylonische spraak verwarring overgenomen uit het Gilgamesh epos. Het ‘succes’ van de opmars van de islamitische theocratische ongekend wreedaardige dictatuur is idd zoals Greenfield stelt te wijten aan de cultuur marxistische ideologie van links maar niet hoofdzakelijk.
  In de eerste plaats wordt de opmars van de islam veroorzaakt door westerse elites begonnen met de Duitse archeoloog diplomaat Max von Oppenheim en in 1941 met Al Husseini bij Hitler en vanaf 1950 met nazi’s in CIA MKULTRA dat via Zbigniew Brzezinski onder Carter werd ingeruild voor de collaboratie van Washington met de islamitische mujahedeen, Zia ul Haq etc.
  Over de Immanuel Kantse joden dit:
  De tegenstelling materialisme-idealisme is een fundamentele scheiding der geesten. De wetenschap accepteert alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) en beschouwt de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Materialisme_(filosofie)
  Idealisme is een benaming voor een aantal filosofische stromingen die met elkaar gemeen hebben dat ze alles tot een geestelijk beginsel willen herleiden.Het idealisme schrijft aan de uiterlijke objecten geen zelfstandigheid toe, terwijl alleen wat in de geest is – de ideeën en grondbegrippen – werkelijkheidswaarde heeft.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Idealisme
  Kants idealisme betreft niet het bestaan van dingen maar betreft de (on)mogelijkheid om dingen weer te geven in ons bewustzijn zoals ze zelf zijn. In deze zin is idealisme tegengesteld aan het filosofisch realisme (gaat uit van de actuele maar altijd oneindig ontoereikende kennis van de materie buiten het menselijk ken vermogen) en is (volgens wikipedia) het (idealisme van Kant) niet tegengesteld aan het filosofisch materialisme (De Idee is elektronisch)
  Wikipedia stelt hierboven verkeerd (uiterst onduidelijk)
  en terzijde van Kant’s categorische imperatief (vanuit de materialistische visie eindigheid van de door de natuur onvervreemdbaar aan ieder individueel mens gegeven vermogen tot morele opinies waarvan imperatief of de dood moord of legitiem is) de innerlijke, individuele moraal en terzijde van Kant’s hypothetische imperatief (collectieve moraal: wetten, conventies),
  Kant’s opvatting van buiten de mens bestaande materie tegenover enerzijds het (beperkt materialistisch kennende) realisme
  en anderzijds suggereert Wikipedia dat het (klassieke) materialisme het menselijk (elektronische) ken vermogen (ooit) de gehele, echter oneindige, materiele samenstelling van elk object inclusief het menselijk elektronisch ken vermogen zelf kan kennen.
  Echter de buiten en binnen de mens bestaande ruimte en materie is oneindig in grootte en oneindig in het kleine.
  De tegenstelling tussen idealisme en materialisme (realisme) zoals beschreven bij wikipedia heeft geen betekenis zonder de bovengenoemde omschrijving van moraal en idem de dialectiek (de waarheid vinden door logische tegenstellingen)
  Samenvattend:
  1. De Idee is elektronisch en dus stoffelijk van aard.
  2. De mens omringende en menselijke natuur is oneindig in grootte en kleine.
  3. De moraal is een door de natuur onvervreemdbaar aan ieder individu gegeven vermogen tot morele opinies die beschermd zijn in een geheim stemproces en dragen zo bij aan de Wet. De moraal kan niet door empirisch bewijs bewezen worden. De moraal handelt allereerst over de vraag of de dood moord of legitiem is. De moraal is eindig.
  4. De tegenstellingen tussen ruimte en materie in en buiten de (stoffelijke) mens zijn de enige weg tot een (noodzakelijk falsifieerbaar) empirische bewijs van het bestaan of niet bestaan van alle dingen.

  Like

  • Driek zegt:

   Theo Prinse zegt: De tegenstellingen tussen ruimte en materie in en buiten de (stoffelijke) mens zijn de enige weg tot een (noodzakelijk falsifieerbaar) empirische bewijs van het bestaan of niet bestaan van alle dingen.

   Beste Theo Prinse, ik heb mijn best gedaan u te volgen, doch tevergeefs. Ik ben wel heel goed op de hoogte van de Thora, dus de eerste vijf boeken van Mozes. Het waarheidsgehalte van die vijf boeken is voor iedereen weer anders, behalve voor de orthodoxe joden. Maar uw artikel is nogal warrig. Ik hoop dat u mij die opmerking vergeeft. Ik vind uw verhandeling ook niet zo passen op deze site.

   Like

 5. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Vanaf de binnenkomst van de eerste niet-westers Islamitische immigranten heb ik hiervoor gewaarschuwd! De reacties hierop waren net zo sceptisch en verontwaardigd alsof ik een gewelddadige invasie van gehandicapte kleuters had voorspeld! Nu, slechts enige decennia later wordt bijna de hele wereld overspoeld door grote groepen barbaren die hun wetten door onze lamme strotten duwen, die hun eisen met geweld afdwingen, die ons verplichten hun mentaliteit (die zij cultuur noemen) te aanvaarden en goed te keuren! Nóg erger, die elke vorm van kritiek beantwoorden met dodelijke aanslagen!
  En de linkse (hersenloze) kuddedieren roepen aan de lopende band dat WIJ ons aan hen moeten aanpassen!

  Like

 6. hendrikush zegt:

  Achter de dijken geldt: “Je maintaindrai” en “Luctor et emergo”.
  Maar de cruciale vraag is: waarvoor willen we strijden en wat willen we handhaven?

  Like

  • hendrikush zegt:

   Je maintiendrai!

   Like

  • BertG. zegt:

   Sinds wanneer spreken wij hier achter de dijken Frans en Latijns?

   Niet zo gek dan dat we hier zo laat in actie komen.
   Geen Nederlander die er iets van begrijpt.
   Daar moet je geen vreemde taal tegen gaan lullen, dat zegt ze niks.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Hij doelt op de wapenschilden van de provincies en dergelijke: De kleine lettertjes, weet je wel.
    Geloof, dat ‘je maintiendrai’ -‘Ik zal doorgaan’- op het Wapen met de Nederlandse Leeuw te lezen valt en ‘Luctor et emergo’-‘Ik worstel en kom boven’- staat, dat weet ik toevallig zeker, op het Zeeuwse wapen, waarop de Hollandse -dus kleinere rode- Leeuw tot het middel in het water afgebeeld staat.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    “Jemaintaindra.” betekent: “Ik zal handhaven.” Ja, IK ben in dienst geweest.

    Like

  • Het meerendeel wil helemaal niet strijden,op hun reet zitten en gedogen,DAT willen ze.

   Like

 7. koddebeier zegt:

  Links is de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de mensheid !!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s