Waarom de islam moet worden verbannen

Screenshot_20

Serkan Engin

(Door: Serkan Engin)

“Ik denk dat de Derde Wereldoorlog tussen de beschaving en de barbaarse doodscultuur van de islam reeds begonnen is”. Jawel, Samuel Huntington had gelijk. Hoe kunnen we het begrip “religie” omschrijven? Door het aantal volgers? Indien er 1 miljard van zouden zijn (net zoals het aantal moslims over de hele wereld?). Kan men over satanisten die kinderen offeren zeggen “we hebben godsdienstvrijheid?” De islam kan niet worden hervormd. Indien dit mogelijk zou geweest zijn, had het reeds bij de aanvang 1400 jaar geleden moeten gebeuren.

De islam kan niet worden veranderd door de interne structuren van diens theologie. De islamitische theologie die uit de koran en de hadith wordt gehaald, bevat concrete bevelen over het dagelijkse leven, geïnspireerd op het leven van de profeet. Volgens de islamitische ratio mogen moslims tijdens en na een gevoerde oorlog alles in bezit nemen wat ervoor van niet-moslims was.  Bij deze bezittingen behoren ook de vrouwen en de dochters van niet-moslims. Volgens deze regels zijn moslims verplicht homoseksuelen te doden, de hand van een dief af te hakken, overspelige vrouwen te stenigen, etc. Deze haatdragende en tot terrorisme oproepende verzen kunnen simpelweg niet vertaald worden vanuit een humanistisch oogpunt. Hoe kan je de volgende verzen “hervormen” denk je zelf?

Koran 2:19 –  “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.”
Koran 3:28 –  “Moslims mogen geen ongelovigen als vriend aanvaarden.”
Koran 3:85 –  “Eender welk ander geloof dan de islam is onaanvaardbaar.”
Koran 5:33 –  “Vermink en kruisig diegenen die commentaar leveren op de islam.”
Koran 8:12 –  “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.”
Koran 8:60 –  “Moslims moeten alle wapens bovenhalen om de ongelovigen te bestrijden.”
Koran 8:65 –  “De ongelovigen zijn onnozel en de gelovigen moeten hen bestrijden.”
Koran 9:5   –  “Wanneer zich de gelegenheid voordoet moet je ongelovigen doden, maar je ze ook kan vinden.”
Koran 9:30 –  “De Joden en de Christenen zijn perverten, bestrijd hen.”
Koran 9:123 – “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.”
Koran 22:19 – “ Straf de ongelovigen met vuursalvo’s, ijzeren haken, kokend water. Smelt hun huid en buik.”
Koran 47:4 – “ Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofd hen waar je hen kan krijgen”

Deze en vele andere verzen kun je terugvinden in de Koran. Hoe kan een geloof dat op deze soort van barbaarse bevelen is gebaseerd nu hervormd  worden naar een humanistische structuur?

Christendom en Jodendom werden honderden jaren geleden hervormd, maar de islam niet. Vandaag de dag is er geen enkele Jood ter wereld die nog een vrouw stenigt omwille van overspel. Er is geen enkele inquisitie-rechtbank binnen het Christendom, maar de islam lijkt wel gestrand in de middeleeuwen. Nog steeds gebruikt men exact hetzelfde geweld dat de Arabische krijgsheer Mohammed gebruikte, en dit 1400 jaar geleden. Moslims kunnen nog steeds kinderen van 9 jaar oud verkrachten, zoals Mohammed dat deed. Moslims kunnen nog steeds alle niet-moslims aanvallen, hun land, geld en bezittingen afnemen. Ze kunnen nog steeds de vrouwen en dochters tot slavin maken en hen verkrachten zoals Mohammed deed. Ze leven nog steeds in de Middeleeuwen, waar de beschaafde wereld zijn jaren van barbaarsheid reeds een aantal eeuwen achter zich heeft gelaten.

In de beschaafde wereld leven we overeenkomstig de Universele Verklaring van Mensenrechten. Dit is de basis van onze westerse samenleving. De islam is net het tegenovergestelde van alles wat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat. Laten we eens kijken naar het artikel van Martha van der Pol “Islam is tegenovergesteld aan de Fundamentele Rechten van de Mens” (*):

De islam beroept er zich erop dat de Sharia de burgerlijke rechten overstijgt. Mensenrechten worden gewoonweg verworpen. De in Straatsburg gevestigde Europese rechtbank voor Mensenrechten bepaalde in februari 2003 dat de  sharia niet in overeenstemming is met de fundamentele principes van de democratie. De rechtbank oordeelde dat een legaal systeem op basis van de sharia ´zou afwijken van  de Europese Conventie over Mensenrechten, in het bijzonder wanneer het over de rechten van de vrouw en over de religieuze invloed in alle facetten van  het dagelijkse publieke en private leven gaat.´ Daarnaast bepaalde de Europese Rechtbank voor Mensenrechten op 31 juli 2001 dat “het instituut van de sharia  en zijn theocratisch regime onverenigbaar is met de vereisten waaraan een democratische maatschappij dient te voldoen”.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de basis van de mensenrechten van de Europese Commissie en dus ook  van de mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk. Deze Verklaring zegt samengevat het volgende (kijk naar de islamitische inbreuk erop in het cursief):

Artikel 1: Alle mensen zijn vrij geboren en zijn gelijkwaardig van recht. Ze hebben de gave van de rede en het geweten en moeten zich broederlijk naar elkaar toe gedragen.

Islamitische staten die de sharia toepassen, volgen dit basisrecht niet – niet op gebied van vrouwenrechten, afvalligen, niet-moslims of homoseksuelen. De Koran zegt immers dat niet-moslims minder waard zijn dan een mensenleven en dat hun enige mogelijke straf voor afvalligheid de doodstraf kan zijn.  Het is reeds duidelijk geworden dat een aantal moslims binnen het Verenigd Koninkrijk systematisch niet-moslimkinderen van beide geslachten misbruikt en dat de vrouwelijke genitale verminking er ook nog steeds wordt toegepast – al dan niet in het Verenigd Koninkrijk zelf. De vrouwenrechten en de afvalligen in het Verenigd Koninkrijk zijn momenteel een specifiek pijnpunt. Dit laatste vooral omdat zij zelfs binnen deze staat moeten vrezen voor hun leven. Ook lopen militairen die binnen hun eigen land hun uniform dragen gevaar om vermoord te worden zoals Drummer Lee Rigby.  

Artikel 4: Niemand zal in slavernij of lijfeigenschap worden gehouden. Slavernij en slavenhandel is verboden in al zijn vormen.

Het gebruik van slaven binnen de islam is bondig gedocumenteerd gedurende de hele islamitische geschiedenis en wordt bij ISIS en in vele islamitische landen nog veelvuldig toegepast. De hadith toont ons dat Mohammed zelf slaven had en in slaven handelde. De koran voorziet moslims zelfs van een wetgeving inzake seks met slaven. ISIS maakt vandaag de dag slavinnen van gevangengenomen vrouwen en kinderen van zelfverklaarde vijanden zoals de Yezidi. De vaders en echtgenoten worden gedood. In Mauritanië en Soedan hebben Arabieren nog steeds slaven uit de zwarte moslimgemeenschap.

Artikel 5: Niemand zal worden onderworpen aan martelingen of aan gewelddadige, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

De islam gebruikt de “openbaringen” van Mohammed in de Koran en het voorbeeld van zijn leven in de hadith als basisfundament voor diens geloofssysteem. In de Hadith staat:

Hij (de Profeet) liet hun handen en hun voeten afhakken. Dan beval hij dat nagels moesten worden opgewarmd en over hun ogen moesten worden gehouden. Zo moesten ze in het gebergte rond Medina worden achtergelaten. Ze vroegen water, maar niemand gaf het hen tot ze stierven..’ [30.18]

Er zijn  in de hadith talloze voorbeelden van Mohammed die zelf de opdracht geeft tot stenigingen, onthoofdingen en ISIS kopieert dus simpelweg het voorbeeld van Mohammed bij hun barbaarse behandeling van mensen op de dag van vandaag – Saoedi-Arabië stenigt en onthoofdt nog steeds mensen. In Iran word je na overspel of  bij homoseksualiteit nog steeds publiekelijk opgeknoopt. Net zoals het in de koran en in de hadith staat. Vrouwelijke verminking  is nog steeds een gangbare praktijk binnen de islamwereld en vindt triest genoeg ook nog steeds plaats binnen het Verenigd Koninkrijk. Dit is de barbaarse, gewelddadige, degraderende en ontmenselijkende praktijk waarbij de clitoris van een jong meisje wordt weggesneden zonder verdoving. Wat overblijft, wordt weer aan elkaar genaaid. Hierbij worden soms zelfs doorns gebruikt. Jonge meisjes hebben hiervan pijn, krijgen infecties, worden incontinent en krijgen vreselijke problemen bij het urineren, tijdens de menstruatie en relaties en bij het bevallen. De kindhuwelijken komen courant voor binnen de moslimwereld en doen zich ook voor binnen de muren van de moskeeën in het Verenigd Koninkrijk.

De Koran noemt ongelovigen  ‘Kaffirs‘ en stipuleert dat zij enkel goed zijn als eigendom (slaven), om belastingen te betalen aan hun moslimmeesters of om te sterven:

Inderdaad, de straf voor diegenen die oorlog overwegen tegen Allah en zijn Boodschapper en die streven naar het (veroorzaken van) corruptie is geen andere dan de dood of kruisiging of de diagonale amputatie van handen en voeten of dat zij het land worden uitgezet. Dit is voor hen een oneer in deze wereld, een grotere straf zal hen opwachten in het hiernamaals.” [5: 33]

Het is geen toeval dat kruisiging wordt gebruikt door ISIS, evenmin als het feit dat niet-moslims worden behandeld met minachting, worden gedood en vervolgd.

Artikel 18: Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht houdt in dat men ook over de vrijheid beschikt om te veranderen van godsdienst of geloof. Ook heeft een ieder de vrijheid om  zijn godsdient uit te oefenen, te aanschouwen en te onderwijzen. Dit zowel privaat als publiek.

Op afvalligheid staat de doodstraf binnen de islam. Islamcritici zoals Ayaan Hirsi-Ali moeten onder constante beveiliging leven. Andeze critici werden brutaalweg vermoord – kijk maar naar Theo van Gogh. Joden worden tijdens Europese jihadistische aanvallen geviseerd. In het Verenigd Koninkrijk raadt men tegenwoordig Joden aan om buitenshuis geen uiterlijke tekenen van godsdienst te dragen en synagogen krijgen er speciale beveiligingsmaatregelen.Het is totaal onaanvaardbaar dat mensen in het Verenigd Koninkrijk onder constante angst moeten leven omwille van wat ze zeggen of denken.

Zoals je kunt opmaken uit al deze voorbeelden is de islam geen godsdienst, maar een barbaarse doodscultus tegen mens en beschaving. Islam is geen godsdienst, maar een misdaad tegen de menselijkheid die zich beroept op zijn eigen regels die oproepen tot moord, verkrachting, pedofilie, steniging tot de dood,  plundering en nog veel meer gewelddadigheden.

Het voornaamste probleem is groter dan “enkele extremisten”. De moslims die men “gematigd” noemt, zijn diegenen die niet gehoorzamen aan alle bevelen binnen de islam, en ze kunnen zich op ieder moment ontpoppen als “radicalen”. Dit vooral wat betreft jongeren. Dus in feite is er geen “gematigde islam”. Dus Recep Tayyip Erdoğan sprak eigenlijk de waarheid door te zeggen:“De term ‘gematigde islam’ is lelijk en offensief. Er is geen gematigde islam. Islam is islam.”  Hij heeft gelijk, want er is geen verschil tussen gematigde en geradicaliseerde moslims, er is geen scheiding tussen islam en islamisme, ze zijn allemaal gelijkwaardig. Dus onze voornaamste vijand zijn niet “enkele extreme moslims”, maar de islam zelf.

Door:
Serkan Engin (maart 2015)
Vertaling: Brunhilde Dewilde

(*) http://marthavanderpol.com

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, Mensenrechten. Bookmark de permalink .

17 reacties op Waarom de islam moet worden verbannen

 1. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 2. Scheerzeep NU zegt:

  Zolang die profeet niet bekritiseert mag worden in het openbaar is hervorming niet mogelijk. Belediging, respectloosheid, oneerbiedigheid, ongehoorzaamheid leidt tot islamitische repressailles. Het volk wordt geïntimideerd tot zwijgen en de politiek correcte politici zeggen dat het niets met de Islam te maken heeft. Wellicht sociaal-economische achterstand, maar daar heeft nog nooit een moslim in Europa een demonstratie voor georganiseerd. Alle demo’s gingen over:
  “Behead those who insult islam”,
  “Islam will dominate the world”,
  “The prophet is the savior of humanity”,
  “Jesus is the slave of Allah”,
  “Islam will concer Rome”,
  “Britisch soldiers burn in hell”,
  “Hijab our right”,
  “I am gonna kill you motherfucker! You, and all Israëlis”,
  “Geert Wilders is the christian terrorist”,
  “No democracy. We want just Islam”,
  “Sharia for the Netherlands”,
  “Freedom go to hell”,
  “Shariah the one solution for London”,
  “Protest ter verdediging van onze geliefde profeet”,

  “Wij willen werk, een huis en een vrouw”, deze leus heeft tot nu toe geen enkele moslim de straat op gekregen.
  Wie in hervorming gelooft is een domme crypto-religieuze ignorant.

  Like

 3. win zegt:

  een uitmuntend artikel. leve de afvalligen.

  Like

 4. Baksteen zegt:

  Duidelijk en kort en krachtig, deze gaat in het archief.

  Like

 5. win zegt:

  hi ej,
  hier nog een interessant artikel van deze dichter,

  http://www.jihadwatch.org/2014/08/turkish-poet-islam-is-worse-than-nazism

  Like

 6. lucky bee zegt:

  Te beginnen met Mekkah en Medina met de grond gelijk te maken ; daar woont Allah, Kaaba Mekkah.

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  Als ik die haatpassages uit de koran aanhaal als ik iemand wil overtuigen van de achterlijke barbaarse smeerlapperij die de islam is, krijg ik o.a. de volgende stompzinnige opmerkingen te horen:

  – Hoe weet je dat? Zeker een verkeerde vertaling van de koran

  – Jij kunt toch geen Arabisch lezen?

  – Ze zijn niet allemaal zo

  – Dat is niet de echte islam

  – We kunnen die arme mensen (de ‘asielzoekers’) niet laten barsten

  – Zou jij met die mensen (de ‘asielzoekers’) willen ruilen?

  Kan iemand mij misschien even opvrolijken?!

  Geliked door 1 persoon

 8. vanhetgoor zegt:

  Keurig verwoord, niets dan lof voor deze schrijver. Ik mag wel stellen dat wij nu kunnen beginnen met tellen. Ik doel hier op het aantal moslims dat op een verstandige manier afstand doet van die misdadige zooi. Serkan Engin is een, nu nog een kleine zeshonderd miljoen te gaan. Zelf stellen moslims altijd dat zij met bijna een miljard misdadigers zijn, maar dat geloof ik niet. Geboren worden in een land vol met mensen die per definitie niet kunnen en willen nadenken is een reden om aan te nemen dat die persoon ook niet zal gaan kunnen denken en zich beschaafd zal gaan gedragen. Ik zie het allemaal niet zo moeilijk in, ik zie hoop en toekomst.

  Er zijn dus nog vijfhonderd negenennegentig miljoen moslims om heb de beschaving bij te drengen, dat is niet zo heel erg moeilijk, voor het eind van het jaar zijn we nog niet klaar, maar er zit schot in.

  Ik stel voor dat wij vooraan niet langer moslim idioom gebruiken, maar de taal en de woorden van beschaafde mensen. Het islamitische woord “ongelovige” moet ten alle tijde worden benoemd voor wat het werkelijk is, namelijk iemand die zich niet laat voorliegen. Een moslim is hoe liberaal hij ook is, en het maakt niet uit hoe modern hij denkt, een moslim is altijd een misdadiger. Er zijn dan daarom ook maar twee soorten moslims, namelijk het soort dat reeds voor zijn daden is veroordeeld en het soort dat nog voortvluchtig is.

  Like

 9. Thoth zegt:

  (..)Er is geen gematigde islam. Islam is islam.” Hij heeft gelijk, want er is geen verschil tussen gematigde en geradicaliseerde moslims, er is geen scheiding tussen islam en islamisme, ze zijn allemaal gelijkwaardig.(..)
  .
  Nou, wil wel toch iets aanbrengen op Erdogan. In dat geval dat een fundamentalistische moslim een ongelovige, jood of christen de keel afsnijdt, houdt de gematigde moslim de benen vast…Uiteraard doen ze dit wanneer er geen beschuldigingen tegen hun in wordt ingebracht of wanneer ze in een meerderheid zijn gezien de populatie…
  .

  Like

 10. The first genocide wave of 20th century, the Armenian Genocide, the Assyrian Genocide and the Pontic Greek Genocide, was perpetrated by Turkish and Kurdish people of the Ottoman Empire and the new Turkish Republic, getting motivation from the “rights” that they had because of Islam: the “rights” of killing and raping the non-Muslims, enslaving their women and little girls as sex slaves and also domestic slaves, and grabbing their money, houses and lands. However, “The Committee of Union and Progress” (CUP) (Turkish: İttihat ve Terakki Cemiyeti) was based on Turkish nationalism; they used Turkish and Kurdish people easily for these genocides because of the Islamic religion’s content about non-Muslims. All the Turkish and Kurdish Muslims believed that they would go to the heaven if they killed more non-Muslims, as do today’s Islamist terrorists.

  The owners of the second genocide wave of 20th century were Nazis, as you know. They took the genocides of the Turks as a sample. It is know that Adolf Hitler said to his military commanders, “Who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?,” while they were talking about the reaction of the world about the genocides that they were planning to perpetrate.

  Nazism was considered a legal and respectable ideology at the beginning of the 1930s, and then the world saw how dangerous Nazism was. Millions of people died because of Nazism, and today it is illegal to support Nazism in any civilized country. You can never make propaganda about Nazism legally. Today, Nazism is not considered as a genuine thought alternative, and it is not included in the freedom of thought and expression.

  As I have detailed above, Islam is against the human rights norms of our age, and it has more dangerous content than Nazism. Islam is not a belief alternative, it is just a crime against humanity, and any crime shouldn’t have freedom in our modern world. So, Islam must be declared illegal all over the world, as is Nazism, because of its vandal content and commands that are against human rights. All actions about Islam must be forbidden and the propagandists of Islam must be judged because of instigating to the crimes of murder, rape, grab and crimes against humanity. Otherwise, the world will meet with a big tragedy when the Islamists will get more power, as the world suffered because of Nazism.

  Like

 11. win zegt:

  …overigens, nog nooit uitgescholden of op je bek geslagen door hollanders, Tistochwat?

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ win 28 maart 2015 om 16:28

   Jawel! Destijds had ik last van een stalker die me de meest onbeschofte scheldwoorden toevoegde en die me bedreigde. Omdat ik PVV-er ben. Hij wist waar ik woonde.
   Deze zielige figuur is uiteindelijk door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een boete aan mij (en aan de staat). Hoe bestaat het hè?
   Het ging weliswaar om een luttel bedragje, maar de moslim-vriend heeft er een paar jaar over gedaan om het aan mij te betalen; uiteraard onder dwang via het CJIB.

   Daarna is hij nog herhaaldelijk over de schreef gegaan, maar deze lachwekkende figuur boeit me al vrij lang niet meer.
   Wie weet, leest hij dit commentaar en ontsteekt-ie opnieuw in woede.

   Like

 12. BertG. zegt:

  Is er iemand die hier misschien elders wat over gelezen heeft.
  Het zou waar kunnen zijn want verbazen zou het mij niet meer doen, zover zijn ze al.

  De Britse dominee Michael Overd (foto) werd onlangs gearresteerd vanwege ‘dreigementen’ en ‘beledigende taal’ omdat hij op straat een passage uit de Bijbel had geciteerd waarin homoseksuele handelingen worden veroordeeld. Vervolgens werd hij gedwongen terecht te staan voor Shamim Qureshi, een moslim die tevens rechter is bij een van de vele Sharia rechtbanken in het land. Toen Overd de hem opgelegde boete weigerde te betalen, dreigde Qureshi hem met 45 dagen gevangenisstraf.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/03/Britse-dominee-gearresteerd-voor-citeren-Bijbel-en-berecht-door-Sharia-rechter

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nou, voor zover ik het kàn bedenken, zou die zaak dan voor een Sharia-rechtbank gekomen moeten zijn, omdat het delict plaatsgevonden zou hebben binnen de districtsgrenzen, waar die sharia-rechtbank zich bevond -een no-go area, zogezegd, en werd de veroordeling opgelegd op grond van het feit, dat er uit de BIJBEL werd geciteerd, ipv uit de Koran. En verder heeft zo ’n sharia-rechtbank dan kennelijk bij het bepalen van het vonnis,(nog) te maken met een beperking tot in het westen gebruikelijke sancties, zodat althans alleen boetes en gevangenisstraf kunnen worden opgelegd en géén lijfstraffen, waar die brilslang Choudary zo op zit te geilen.
   Maar het is evengoed belachelijk genoeg, natuurlijk: Die stomme Britten hadden natuurlijk nooit de ruimte moeten geven voor zoiets als Sharia-rechtbanken!

   Like

 13. Pingback: Hoe de hele wereld wordt bedreigd met uitroeing door de islam! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s