Benoem de Blankheid

Screenshot_11

(Door “eg regs”)

Er zijn Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders en nog een hele rits aan varianten op het Medelander-Nederlander-thema. Maar wat zou nu een geschikte term zijn om díe bevolkingsgroep te beschrijven die niet pas recent is komen invliegen, maar integendeel deze zompige vlakte al eeuwenlang bewoont?Díe etnische entiteit dus zonder wie er van een Nederland – cultureel, staatkundig, maar in hoge mate zelfs ook heel basaal: fysiek-geografisch- geen sprake zou zijn. Bestaat er werkelijk geen alternatief voor dat steriele begrip ‘autochtoon’? Dat plastisch, onsympathiek en non-discript stukje jargon uit het politiek-correcte handboek.

Dit is een vraagstuk waarmee inheemse multiculturalisten zich doorgaans niet vermoeien. De eigen etnische herkomst is in hun ogen immers een inferieure grootheid; erfelijk belast door de nalatenschap van racisme, kolonialisme en slavernij. Iedere vermelding of herinnering feitelijk onwaardig. En waarom zou je je ook druk maken om definities, nu de gerechtigheid deze schandvlek op het mensdom eindelijk heeft ingehaald en haar weldra zal confronteren met het verdiende noodlot, namelijk om volledig verzwolgen te worden onder een vloedgolf van ‘verkleuring’.

Voor de volksverraders onder ons is zelfs het onooglijke etiket dat ze voor ons bedacht hebben in wezen nog niet denigrerend genoeg. Want hoe onuitnodigend en kunstmatig het woordje ‘autochtoon’ ook maar zijn mag, het wijst wel op de chronologische volgorde der dingen. Het legt het bestaan bloot van zekere oudste of eerste inwoners. En hieruit zou natuurlijk al gauw te komen zijn tot onwelkome gevolgtrekkingen t.a.v. de oudste of de eerste rechten. Nog een reden waarom wij bij voorkeur tot een ‘kleurenblinde’ mindset geconditioneerd worden.

Nu staat multiculturalisme natuurlijk niet bekend om zijn sluitende redeneertrant of om de logische samenhang van zijn doctrines, maar is juist berucht om het meten met twee maten. Weinig verwonderlijk is het dan ook dat terwijl het óns absoluut verboden wordt om ‘kleur’ te zien, de multiculturalistische protegés daarentegen hun etnische instincten ongehinderd de vrije loop mogen laten. Want als ‘Marokkaanse Nederlanders’ hun solidariteit betuigen met de ‘daders van Deurne’, als Turkse en Ghanese Pvda’ers zich uitleven in etnisch cliëntelisme en als ‘Surinaamse Nederlanders’ ijveren voor ‘herstelbetalingen’ – ter compensatie van het onrecht dat ‘hun mensen’ zogezegd is aangedaan – wat anders valt uit dit alles op te maken dan dat onze ‘medelanders’ alles behalve ‘kleurenblind’ zijn?

En aangezien er macht zit in getallen, worden wij zodoende dus telkens op stelselmatige achterstand gezet. Zij mogen wél als etnische groep opereren, maar van enige wederkerigheid is geen sprake; wij zijn slechts ‘etniciteitsloze’ individuen, overgeleverd aan bizarre theorieën en de invloedrijke machtsblokken van volksvreemde belangenbehartiging.

‘Kleurenblindheid’ is momenteel kortom een specifiek ‘autochtone’ aandoening. Eén die de multiculturalisten in de kaart speelt en de ‘nieuwkomers’ ondertussen handig voorziet van een ongelijk speelveld. Het maakt dat wij het ‘proces van bevolkingsverandering’ niet opmerken en het ontneemt ons sowieso de middelen om ons er tegen te weer te stellen. Iedere hoop op verbetering is ijdel zolang wij niet eerst deze handicap weten te genezen.

‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De geschiedenis van de voorbije 25 jaar heeft ruimschoots geloofwaardigheid verleend aan de geldingskracht van deze aloude volkswijsheid. Wij hebben ons getooid met de mantel van ‘anti-islamisme’, maar de ‘verkleuring’ woekerde onverminderd voort – dit kader was duidelijk niet alomvattend genoeg.

Screenshot_10Etnische dhimmitude in optima forma

En een pluizig, aaibaar, niemand-buitensluitend ‘patriottisme’ zal al evenmin volstaan. Want nodeloos te zeggen staat een voetbalesque oranje-sentiment – ‘we zijn allemaal Nederlanders’ – volkomen machteloos tegenover de tsunami aan veelkleurigheid die over ons uitgestort wordt. Er klopt iets niet als we ons ’s avonds vergapen aan Humberto Tan en ons de volgende dag  beklagen over het ‘verkleurende straatbeeld’. En helemaal ongerijmd is het wanneer we dulden dat lieden zoals Afshan Ellian, Joshua Livestro en Hirsi Ali zogenaamd namens ons het woord voeren. Deze mensen kunnen onmogelijk op een geloofwaardige manier de blanke belangen dienen, om de eenvoudige reden dat het geen (Nordische) blanken zijn.

Er rust een taboe op de frase ‘het blanke ras’. Maar toch is het juist onze blankheid die ons onderscheidt van de ‘gekleurde Nederlanders’, de ‘nieuwe Nederlanders’, kortom de nep-Nederlanders. En verre dat wij ons zouden moeten schamen voor dit identificerende kenmerk, zou dit eerder juist een bron van rechtmatige trots behoren te zijn – iets dat wij omarmden. En misschien mag uit het feit dat dit woordje ‘blank’ onze tegenstanders tot hysterie drijft des te meer afgeleid worden dat we goud in handen hebben. Een beetje zoals met de Princevlag; men onderkent het glorieuze, potente karakter van dit merkteken en dat is dan ook precies de reden waarom men ons ervan wil zien te beroven.

Velen zullen zich ongetwijfeld niet kunnen vinden in deze zienswijze. Het strookt niet met het wereldbeeld dat ons al op jonge leeftijd door media en onderwijs wordt opgedrongen. Onze gecultiveerde gevoeligheden kunnen deze vroegere vanzelfsprekendheden simpelweg niet langer verdragen. Maar als we eenmaal zijn verworden tot het geelbruine hutspot-ideaal van de multiculturalisten zullen ook deze sceptici – in weerwil van wat hen geleerd is – ondervinden dat ‘ras’ veel meer omvat dan slechts een verschil in pigmentatie.

Door:
“eg regs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

11 reacties op Benoem de Blankheid

 1. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  en perfecte omschrijving van de multiculturele hype in Europa en de gevolgen hiervan (tolerantie-misbruik, omgekeerde discriminatie , disrespect en bezetting)!

  Like

 2. Jan zegt:

  autochtoon versus foutochtoon

  Like

 3. Vraag eens aan een “Nederlandse Marokkaan of -Turk,wat hij is en hij zal antwoorden:ik ben Marokkaan[of Turk,en is er nog trots op ook!Alleen als het in hun voordeel werkt roepen ze ineens:hier geboren;ook Nederlander!Het is maar net hoe het in hun straatje te pas komt!En in Europa wordt met 2 maten gemeten:zij mogen alles,krijgen alles,voor hun worden de wetten anders geïnterpreteerd dan voor ons,enzovoorts!Het is allemaal zo krom als het maar kan wezen!Wij zijn degenen die worden gediscrimineerd op alle fronten;niet zij!

  Like

 4. Scheerzeep NU zegt:

  Mijn zwager is ook zo’n zgn. nep-nederlander eg regs. Een lieve indoman met een volbloed germaanse vrouw, daar kwam een mooie dochter van en mooie kleinkinderen.
  Ik erger mij daarom aan jou eg regs!

  Maar ik begrijp wat je bedoelt. Mijn achternaam is Kooistra, dat betekent ‘komt bij de Kooi vandaan’. Sinds 1811 in de familie en daarvoor heetten wij naar onze vaders en grootvaders. Nu ken ik die mensen niet allemaal maar hun aanwezigheid in het landschap, terp, kooi, dijk, veen, turf, is al eeuwen te lezen. De nieuwkomers zijn nog nooit naar de dijk gefietst, hebben het niet beklommen, met mazzel zonder trapje maar met hakken in de klei en hun vingers grijpen de graspollen. Zijn nooit daarheen gefietst, hebben nooit om zich heen gekeken, en zijn nooit vloekend weer binnendijks gegaan, want dat is alles wat je dan nog rest in dit klotenland.

  Wat is er aan de hand, Hey.
  Heb je geen respect.
  Wat denk je dat je doet.
  Waarom kijk je zo triest.
  Zo erg is het niet, ’t is een mooie plek.
  Ah, … hou je kop toch dicht.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik heb zo’n vermoeden dat jou Indo zwager, geen fanatieke moslim is.
   Haal die klei eens tussen je nagels vandaan.

   Like

   • BertG. zegt:

    Ik ga met een aantal Indonesische mensen om, en op een of andere manier, spelen ze allemaal kneiter goed gitaar. Alsof het aangeboren is.
    Dat moet ik ze na geven.

    Lucky, laat eens wat van je horen, een stukkie gitaar muziek.
    Ik zit er nog steeds op te wachten.

    Like

 5. harry zegt:

  Scheerzeep ,
  Ik heb hier nog niemand ooit horen emmeren over de aanwezigheid van Indonesiërs en Chinezen in ons land .
  En je weet vast wel waarom , omdat die mensen zich schikken .
  Zelf heb ik ook nogal wat vrienden onder Indonesische en Indische mensen .
  Behalve die verrekte Lucky , dan .
  Nou staat dat bij Chinezen op een laag pitje , dat aanpassen , ze blijven onverstaanbaar Nederlands lullen , maar ze zijn zo fatsoenlijk en beschaafd dat ze nooit onze ergernis opwekken .
  Ze dreigen niet , moorden niet , ze proberen een fatsoenlijk bestaan op te bouwen en goed voor hun kinderen te zorgen . Je krijgt forse porties eten voor je geld , zeg maar . Het zijn geen profiteurs !
  Dat soort mensen is ons probleem ook niet en dat zal bij “eg regs” niet anders zijn .

  Maar mag er iemand af en toe wijzen op wie we zijn en wat we waren voordat de islamitische en negroïde hordes sprinkhanen hier de boel kwamen leegvreten ?
  Vroeger was dit zo ongeveer het beste land ter wereld .

  Dus , doe niet zo lichtgeraakt Scheerzeep, of scheer je weg .

  Like

 6. Theo Prinse zegt:

  De mensheid bestaat al meer dan 1 miljoen jaar en daarom heeft iedere individuele mens tienduizenden voorouders die van origine uit Afrika of zelfd Indonesie afkomstig zijn. Iedere hedendaagse autochtone Nederlander heeft dus Aziatische of uit Afrika stammende voorouders. In heel Europa en in Nederland zijn er dolmen (hunnebedden) sinds 3.500 jaar voj door mensen uit dat zogenaamde vroeg neolitisch tijdperk opgericht. Authentieke Nederlanders bestaan wetenschappelijk aantoonbaar dus 2.500 jaar voor de Joodse gemeenschap. Het containerbegrip Germanen is primair een linguïstisch begrip ehoren tot de Indo-Europese taalfamilie met een oorsprong in Europa en Zuidelijk Azië. Met de duiding Germanen wordt dus de stammen bedoelt die Germaanse taalsoorten spraken. Mogelijk verstonden de meesten germaanse stammen elkaar niet. De Babylonische spraakverwarring is overigens door de joodse Tenach schrijvers zeer waarschijnlijk overgenomen uit de Gilgamesh epos. De Germaanse taalverante stammen werden door de Romeinen in de laatste eeuw voj geduid. Daarvoor en nog decennia in de 1e eeuw daarna kenden de vele stammen die een van de Germaanse talen spraken zichzelf niet onder die naam.
  Tot zover een bescheiden historische relativering van de etnische groeps identiteit.
  De in het artikel geschetste identiteit echter volgt die van ras. Het is onmogelijk op basis van huidskleur, bloedgroep, genotype, voedingsgewoonten een kwalificatie te maken van de
  intelligentie of intellectuele capaciteit van groepen noch van individuen.
  Daarom ben ik het mordicus oneens met het gestelde in dit artikel.
  Wel is het zo dat ik tot heden al jaren elke buitenlander het land uit wil hebben. Inmiddels zijn de aanvankelijke argumenten opgevolgd door de komst van de (humanoid) robot. In juni zal het Amerikaanse op 1 na meest geavanceerde research instituut DARPA een humanoid robot presenteren die volledig los van ondersteuning zal voortbewegen.
  Het is zeker dat gelet op het onlangs verschenen prul onderzoek van de Bertelsmann Stiftung dat Duitsland meer hoog opgeleide arbeiders behoeft uit de Rif gebieden behoeft … dat de internationale sociaal-democratie (vakbeweging) de humanoid robot zal tegenwerken.
  Mijn inschatting is dat dit niet zal lukken vanwege vele naastliggende ontwikkelingen zoals stamcel en genome onderzoek die de levensverwachtig fors zal doen stijgen terwijl de robot alle laag geschoolde werknemers werkeloos maakt.
  De sociaal-democratische politiek van de immigratie bestaat in de kern uit het importeren van godkope arbeidskracht, het daarmee verbonden electorale opportunisme en uit de door gesubsidieerde bijstandsuitkeringen voeren van een lage consumptie en huurmarkt gedreven Keyensiaanse economie. Trotskist Klaver en Roemer gaan weer een stap verder en vernietigen het Nederlandse groot kapitaal van de ABN Amro dat de Nederlandse hardwerkende belastingbetaler en pensioen spaarder miljarden zal kosten. Klaver beweerde bij Matthijs van Nieuwkerk dat de ABN ieder jaar 400 miljoen dividend oplevert en zo de 20 miljard ook terug komt … na 50 jaar !

  Like

 7. Theo Prinse zegt:

  mijn reactie blijft hangen in de spamfilter

  Like

 8. luckybee zegt:

  Dit lied hoor ik bijna iedere dag:”Iedereen is van de Wereld , en de wereld is van iedereen.
  Maar dit hoor ik niet dat iedereen is door God geschapen naar de Klimaat waar hij vandaan was gekomen, doen ze dat niet dan worden ze ziek.Onze Zieken huizen zit vol met mensen die een andere Klimaat gewend zijn.
  En wie moet hier voor ze betalen? Wij het volk.

  Like

 9. M.A.L. Sion zegt:

  Bij het woord AUTOCHTOON komt het beeld boven van een oeroude Nederlandse man/vrouw die kankert maar verder niks onderneemt.
  Sinds kort hebben we een ‘club’ gevormd die zich PATRIOTTEN noemt. Waaraan denkt u bij het horen van dat woord???
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s