Bloedige expansie = zelfverdediging?

Screenshot_97

(Door: “Querdenker” – Vertaling: E.J. Bron)

Ik heb al met heel veel moslims over deze vraag gediscussieerd, en steeds opnieuw komt daarbij naar voren dat de verzen, die het doden van “ongelovigen” bevelen, alleen de toestand van de zelfverdediging in het verleden omschrijven. Dat is op het moment van discussie natuurlijk een oplossing van het dilemma. Ik zie echter drie problemen:

1. Lichamelijke straffen voor dieven en overspel, de dood voor afvalligheid van het geloof, slavernij en kinderseks zijn immers ook nog steeds deel van de leer, en dan wordt het lastig met de interpretatie van zelfverdediging.

2. Het is de onwaarheid. Deze verzen omschrijven geen zelfverdediging. Wanneer men ze in verband leest, wordt absoluut duidelijk dat het om de uitbreiding van het geloof gaat, en wie niet in het gareel loopt of zelfs tegen het geloof spreekt, behoort gedood of tot slaaf gemaakt te worden. Als Jood of christen mag men in ieder geval nog als tweederangs burger leven, met minder rechten en extra belastingen. Zo staat het er, het spijt me zeer, dat kunnen we niet negeren. Nog een andere gemakkelijke en ook vaak naar voren gebrachte oplossing van dit dilemma is om te zeggen dat de interpretatie van de koran de taak is van specifieke deskundigen. Maar de islamwetenschappers zijn het over deze dingen in hoge mate oneens en er bestaan meer dan genoeg van hen die mij absoluut gelijk geven in mijn interpretatie. Als dat nu alleen maar in de koran zou staan en de hele islamitische wereld zou het erover eens zijn dat dit vreedzaam geïnterpreteerd zou moeten worden, dan zou ik waarschijnlijk nooit begonnen zijn me voor de islam te interesseren.

3. Hoe begint de zelfverdediging eigenlijk? Als ik bijvoorbeeld nu zeg dat ik deze religie als onzin beschouw en me ervoor inzet dat er zonder compromissen aan informatieverschaffing wordt gedaan hoe gevaarlijk ze is, en dat ik moslims ertoe aanspoor hun geloof te verlaten, en dat ik graag grappen over de religie van Mohammed zou willen maken – voelen jullie moslims dan niet al het verlangen om mij iets pijnlijks aan te doen, om jullie te “verdedigen”? Meer dan de helft van de moslims met wie ik daarover praat, geeft dat toe en vindt het ook juist wat er met Charlie Hebdo en gelijksoortige voorvallen is gebeurd.

Bron:
https://nix00.wordpress.com
Auteur: “Querdenker”

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Islam, Jihad, koran, meningsdictatuur, Moslims, Terrorisme. Bookmark de permalink .

9 reacties op Bloedige expansie = zelfverdediging?

 1. joopklepzeiker zegt:

  verdediging van de islaam tegen ketterij is zelfverdediging.

  De woorden zijn hetzelfde maar binnen de islaam betekenen ze echt wat anders.

  Like

 2. Anna zegt:

  De Koran en de islam is de grote tegenhanger van de Joodse / Christelijke Bijbel.
  Mohammed heeft in 28 jaar tijd door dubieuze ” toevallen” ( zelfs zijn vrouw dacht in het begin dat hij krankzinnig was) de Koran zgn. ” gekregen” . Let wel in 28 jaar!!!!!! De Bijbel is in een tijds bestek van +_ 15 a 1600 jaar geschreven door verschillende mensen allen geïnspireerd door de God van de Bijbel. Maar Mohammed, geïnspireerd door joden en christenen, vond de monotheïstische religie beter dan wat in Arabie gebruikelijk was en heeft zijn eigen Stamgod Allah tot oppergod gepromoveerd. Allah is dus een produkt van Mohammed. Mohammed heeft al zijn grieven en wraakgevoelens tegen anders denkenden in zijn Koran eruit gegooid. ( hij kon zelfs niet eens schrijven) Hij had grote haat tegen allen die niet naar hem luisterden en zeker de Joden en Christenen. En beval tot moorden roven handen afhakken onthoofden enalle andere gruwelijkheden die we nu in de praktijk gebracht zien worden.

  Je kunt je afvragen hoe komen mensen nu zo ver dat ze deze draconische moorden/ en gruwelijkheden begaan…….
  Ook daar is een antwoord op. HET IS TEN DIEPSTE EEN STRIJD TUSSEN DE GOD VAN DE BIJBEL; EN DE SATAN/ ALLAH DE GOD VAN DE ISLAM. ( Allah is immers door Mohammed bedacht) De satan heeft de islam in zijn greep, in zijn macht. En de mensen die de islam/ Koran stipt aanhangen voeren uit wat Mohammed gezegd heeft. In de Bijbel staat beschreven dat de satan vernietigd zal worden door God, en dat weet de satan/( islam) heel goed. Daarom is de satan nu bezig om zijn macht en zijn vernietiging onder de mensheid in volle omvang te voltrekken hiervoor gebruikt hij de Koran en de islam. Satan probeert zoveel mogelijk mensen in de vernietiging te storten, zelfs hele volken zijn zo in zijn ( satans) macht dat leiders van bepaalde landen. ( Iran ) oproepen tot vernietiging van zo zij dat noemen ” de kleine en de grote satan” ( Israël en Amerika. )
  Ook hier weer de paralel van vernietiging alles wat niet onder de macht van de islam is of vrijwillig komt moet vernietigd worden. De islam is er op uit om de hele wereld onder haar heerschappij te brengen. ( dat heeft Mohammed hen immers beloofd)
  De Bijbel daar en tegen Is wel heel actueel want er zijn profetieën over wat zich nu ontwikkeld.
  De Bijbel kondigd zonder de islam te noemen aan wat de Islam begeert te gaan doen. Met nucleaire wapens de wereld bekeren tot de islam of vernietigen ;
  citaat uit de Bijbel
  ” Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees , terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Ja, ten dien dage zal er onder hen een grote door de HERE bewerkstelligde , ontsteltenis wezen, en iedereen de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.”
  Dit is een oude profetie uit de Bijbel opgeschreven door Zacharia ongeveer 500 jaar voor Christus.
  Zacharia had nog nooit van kernwapens gehoord maar het beeld wat hij hier beschrijft geeft de werking van nucleair geweld duidelijk weer.
  Sinds afgelopen week zijn we weer een stapje dichterbij DE GROTE OORLOG DIE DE SATAN DE HELE WERELD HEEFT VERKLAARD. En de volgelingen van Mohammed druk mee bezig zijn. Niets ontziende vernietiging.
  En helaas is het ook een tactiek van de satan om leiders te verblinden voor het wereld gebeuren. Dat is wat in West Europa aan de hand is.

  Like

 3. Anneke zegt:

  Met andere woorden…….een duivels geloof…..

  Like

 4. luckybee zegt:

  Ik wil een moslim ontmoeten die zo wel de Mekka predikking geloof schenk en tegelijkertijd de Medina redikking, zo als de de koran zegd dat ke het moet geloven; ze zijn namelijk het tegendeel van elkaar.
  2. De Koe (Al-Baqarah)
  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 286 strofen.
  85. Toch zijt gij het volk, dat uw eigen broeders doodt en een gedeelte van uw volk uit hun huizen verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot u terugkomen, koopt gij hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor u verboden was. Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.
  Ik geloof Allah heeft alle moslims schaakmat gezet Voor wat ze ook kiezen;is het altijd Harram en je wordt in de Hel gestuurd. Is Allah de heer van het vuur? ziet zo uit.

  Like

 5. vanhetgoor zegt:

  Mensen die mij oppervlakkig kennen weten dat ik geen greintje sympathie voor de islam heb. Toch is die zogenaamde zelfverdediging wel te begrijpen. Er zijn meer dan zeshonderdmiljoen moslims op de wereld en deze zeshonderdmiljoen hebben wel een groteske zelfoverschatting maar absoluut geen toekomst!

  Omdat de moslim geen toekomst heeft is alles een bedreiging. En dat de moslim weet dat hij geen toekomst heeft is duidelijk op te maken aan feiten. De moslim voel zich bedreigd en ziet overal vijanden. En die zijn ook overal. Allereerst zijn er de beroepsmoslims die geld afhandig maken van de gewone moslims. Dan zijn er de denkende mensen die beschaving hebben een grote bedreiging. De achterlijke cultuur zou in het huidige tijdsgewricht al geen volgelingen meer hebben als er geen keiharde dwang was vanuit de beroepsmoslims.

  Voor de moslim is de bedreiging zeer reëel en overduidelijk. Hij moet zijn leven aanpassen, er is geen weg meer terug. De oproepen om de beschaving te haten is een doodlopende weg, dat weet iedere moslims feitelijk wel, anders was er niet zoveel weerstand en ontkenning. De moslim heeft de beschaafde wereld nodig omdat hij anders niet kan blijven voortbestaan, de islamitische wereld heeft gebrek aan alles, er is geen noemenswaardige cultuur, en er zijn de afgelopen 1370 jaar geen geen wetenschappelijke ontwikkelingen geweest. De moslims wereld kan zichzelf niet voeden of de gezondheid op peil houden. Zelfs voor de energie voorziening heeft men de beschaafde wereld nodig. Op moreel gebied stelt de islam niets voor, men jaagt elkaar zo makkelijk de dood in dat een vergelijking met aasgieren en hyena’s een belediging is voor de genoemde diersoorten.

  Er gaat een tijd komen dat de moslim niet langer kan teren op de beschaafde wereld. Zodra de islam gewonnen heeft, of zodra de islam verloren heeft. Het maakt niet uit, in beider gevallen is de toekomst dood en verder, ziekte en honger. De moslim kan niets en wil niets. Hij mag niets en hij durft niets. Voor de moslim blijft er alleen er alleen een ellendige dood over!

  En dat is niets meer dan gerechtigheid! Alle moslims gaan ellendig dood na een leven vol haat en pijn. Een jood of een christen blijft eeuwig leven omdat er aan hem met liefde wordt teruggedacht. Dat leven na de dood is niet fysiek, het is puur virtueel! In de herinnering van mensen leven de overledenen voort, en dat is goed. Ik denk met plezier terug aan mijn grootouders, ooms en tantes die al zijn gaan ‘hemelen’ ik zal ze nooit weer zien, maar in gedachten zijn ze bij me.

  De bedreiging van moslims is reëel en genadeloos, maar dat heeft veel te maken met de eigen stellingname, het is een gevolg van de haat dat de moslim na zijn dood nooit herinnert zal worden als een liefhebbende vader of een zorgzame man die iets deed voor de maatschappij. Dood pijn en verdriet zijn de toekomst idealen van de moslim, en of hij nu hard zijn best doet of niet, hij zal nooit de virtuele hemel bereiken, nooit zal er aan hem worden teruggedacht met liefde en respect.

  Mooi hè, die rechtvaardigheid! Ooit komt iedereen voor de rechterstoel van de herinnering te staan, en dan wordt beoordeeld door de mensen die nog leven, of iemand een klootzak is geweest of een niet-moslim!

  Like

  • BertG. zegt:

   Alleen de meest gruwelijke moordenaars worden in de islam herdacht door scholen en haathutten naar ze te vernoemen omdat dood en pijn de enigste idealen zijn als doel om iets te bereiken.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   “Ieder weldenkend mens weet dat de islam geen enkele toekomst heeft.”
   Ca.1400 jaar heeft de islam gevegeteerd op onderontwikkeling door betrekkelijke anonimiteit. In de zandbak-landen waar de islam volkomen geïsoleerd heerste kwamen blanken alleen op bezoek kwamen als er geschiedkundige vondsten te bewonderen waren, tijdens georganiseerde vakanties, of om grof geld te verdienen met malafide activiteiten.
   Wat er de laatste decennia gebeurd is heeft alles met onze reusachtige behoefte aan olie te maken. Na het einde van de tweede wereldoorlog werd het de Arabische wereld duidelijk dat de behoefte aan olie tegelijkertijd de achillespees van het oppermachtige westen was. De al eeuwen aanwezige wens om voor de islam de wereldheerschappij te veroveren werd daarom gekoppeld aan chantage. Onbeperkte immigratie van de islam in de vrije wereld werd geëist in ruil voor olie. Men ging uit van de primitieve gedachte dat onze ongelovige cultuur en samenleving automatisch vernietigd zouden worden door een tsunami van moslims en minaret-hoge-geboortegolven. Deze gedachte is typerend voor een onderontwikkelde cultuur die niet op overleg en samenwerking, maar louter en alleen op bruut geweld is gebaseerd.
   De islam heeft echter geen enkele reële kans om de wereldheerschappij te bereiken, en wel door de volgende onoverkoombare problematiek: De islam op zich is een politieke totalitaire dictatuur voorzien van een religieus bindmiddel. Deze totalitaire dictatuur stoelt op één centrale doelstelling met een tweetal hoofdkenmerken:
   1: Volledige geestelijke onderwerping, zonder vrije keuze, aan de wil van allah, als verwoord in haar centrale gebruiksaanwijzing: “de koran”.
   2: Vernietiging van alles wat hiermee in materieel opzicht tegenstrijdig is en vernietiging van iedereen die zich niet wil onderwerpen aan de letterlijke uitvoering van datgene wat in de koran bevolen wordt.
   Het gevolg van: 1.
   Wat duidelijk wordt is dat er geen enkele ruimte wordt gelaten aan welke vorm van geestelijke ontwikkeling dan ook, omdat geestelijke ontwikkeling verandering van denken interpreteert. De eis volledige onderwerping aan de islam heeft dan ook automatisch ten gevolg dat elke verlichte wetenschap, en de ontwikkeling hiervan, wordt afgewezen.
   Het resultaat hiervan is: armoede, ziektes en onderontwikkeling. Dit alles zien wij overal daar waar de islam de bestuurlijke staatsvorm is.
   Het gevolg van 2:
   De eis dat alles wat niet strookt met de islam vernietigd zal moeten worden, zal automatisch stuiten op de gewelddadige afwijzing van de rest van de wereldbevolking.
   Hoe brutaler en omvangrijker de vernietigingsactiviteiten van de islam zullen worden, des te meer verzet er zal ontstaan, totdat de internationale gemeenschap de islam definitief zal elimineren, zoals zij met het nazisme heeft gedaan.

   Like

 6. Michael Jacobs zegt:

  Laat je niet iets anders wijsmaken: het Arabische woord ‘Islam’ betekent zowel figuurlijk als óók letterlijk ‘onderwerping’. Zij die zich van verre en van dichtbij als Moslims aan ons presenteren hopen al ons bezit en ons gehele grondgebied in te nemen, en zijn daar druk mee bezig. Met hen valt niets te onderhandelen of te bespreken: zij zijn de vijand.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s