Washington´s Al-Qaida-bondgenoot nieuwe chef van ISIS in Libië

Screenshot_120

(Door: Eric Draitser – Vertaling: E.J. Bron)

De bondgenoot van de VS, Abd al-Hakim Balhadj (foto), voert nu de Libische tak van ISIS aan. Voor iedereen, die de politiek van de VS in Libië en Noord-Afrika gevolgd heeft, zou dat geen verrassing moeten zijn. Het toont alleen maar voor de zoveelste keer dat Washington precies dezelfde krachten helpt en hen ondersteunt, die ze zogenaamd wereldwijd bestrijdt.

Volgens berichten heeft Abd al-Hakim Balhadj het zich nu als commandant van het ISIS-filiaal in Libië gemakkelijk gemaakt. De bron is een anonieme medewerker van de Amerikaanse geheime dienst, die eveneens bevestigde dat Al-Hakim Balhadj het ISIS-opleidingskampen in het oosten van Libië ondersteunt en coördineert. De kampen bevinden zich in de omgeving van de stad Derna, een regio die al lange tijd bekendstaat als bolwerk van gewelddadige Jihadisten.

“Al-Qaida-terrorist wordt ISIS-commandant” komt niet meteen over als een sensationele melding, maar ze wordt pas interessant door het feit dat de VS en zijn NAVO-bondgenoten Al-Hakim Balhadj sinds 2011 prijzen als “vrijheidsstrijder”. Ze stelden hem voor als een man, die moedig andere vrijheidslievende strijders aanvoerde in de strijd tegen Gaddafi, tegen de “tirannieke despoot” dus, wiens veiligheidstroepen ooit veel leden van de “Libische Islamitische Strijdgroep” arresteerden en in de gevangenis gooiden, o.a. ook Balhadj.

Balhadj heeft de Amerikaanse zaak in Libië zo goed gediend, dat hij nu geprezen wordt door mensen als de Amerikaanse senator John McCain. Deze noemde Balhadj en zijn aanhangers helden. Na de val van Gaddafi werd Balhadj beloond met de post van militaire bevelhebber in Tripolis, hij werd later echter afgedankt ten gunste van een politiek gewilliger “overgangsregering”. Deze heeft zich overigens inmiddels in het niets opgelost in dit chaotische en door oorlog geteisterde land.

Tot Belhadj´s terroristische “prestaties” behoort bijvoorbeeld de samenwerking met Al-Qaida in Afghanistan en Irak. Natuurlijk ook zijn onderdanige deelname aan de door de VS en de NAVO bevorderde amokloop door Libië, waarvan vele zwarte Libiërs evengoed het slachtoffer werden dan diegenen die ervan verdacht werden tot het “Groene Verzet” te horen (de loyale aanhangers van de door Gaddafi aangevoerde Libisch-Arabische Dzjamahirija). De mainstream media hebben geprobeerd om van Balhadzj een martelaar te maken, omdat hij volgens de CIA gefolterd werd, maar dat verandert niets aan het feit dat hij overal waar hij opduikt een spoor van geweld en bloedvergieten achterlaat.

Een groot deel van deze informatie is bekend, maar het is uitermate belangrijk om de jongste ontwikkelingen in de juiste samenhang te zien: de VS waren en zijn zonder twijfel de grootste bevorderaar van extreme, militante elementen, van Libië tot Syrië en nog meer. En al het gepraat over “gematigde rebellen” is niets anders dan retoriek, die ertoe dient een niet meedenkende publieke opinie te misleiden.

De vijand van mijn vijand is mijn vriend…totdat hij het op een bepaald moment niet meer is

Er bestaan voldoende gedocumenteerde bewijzen voor de contacten van Balhadj met Al-Qaida en voor zijn terreurdaden in de hele wereld. In verschillende berichten is sprake van zijn gevechtservaring in Afghanistan en elders en hijzelf heeft ermee gepocht in Irak Amerikaanse soldaten gedood te hebben. Maar het was in Libië, waar Balhadzj in 2011 het uithangbord van de “rebellen” werd, die Gaddafi en de rechtmatige regering van Libië ten val wilden brengen. Zoals de New York Times berichtte:

“De ´Libische Islamitische Strijdgroep´ werd in 1995 met de bedoeling opgericht om kolonel Gaddafi ten val te brengen. Nadat Libische veiligheidstroepen de groep de bergen in of in ballingschap hadden gedreven, behoorden de leden tot de eersten die zich aansloten bij de strijd tegen de veiligheidstroepen van Gaddafi. . . Officieel bestaat de strijdgroep niet meer, maar de voormalige leden vechten grotendeels onder leiding van Abd al-Hakim Balhadj.”

Balhadj was dus niet slechts een willekeurige deelnemer aan de oorlog van de VS en de NAVO in Libië, hij behoorde tot de belangrijkste leiders in dit conflict. Hij leidde een groep Jihadisten met gevechtservaring, die in de voorste linies tegen Gaddafi meedeed. Dat werd bijzonder duidelijk toen de Libische Islamitische Strijdgroep de leiding bij de bestorming van Gaddafi´s militaire complex Bab Al-Asisija op zich nam. Hierbij kreeg de Libische Islamitische Strijdgroep steun van de Amerikaanse geheime dienst d.m.v. geclassificeerde informatie en van het Amerikaanse leger, vermoedelijk in de vorm van tactische ondersteuning.

Balhadj heeft dus contacten met ISIS, deze organisatie, die plotseling globale betekenis krijgt toebedeeld. Deze nieuwe informatie steunt de these, die ik en vele anderen sinds 2011 naar voren brengen: de oorlog van de VS en de NAVO tegen Libië werd gevoerd door terroristengroepen, die zowel openlijk als verdekt door Amerikaanse geheime diensten en het Amerikaanse leger gesteund werden.

Bovendien past deze informatie bij andere data die de afgelopen jaren zijn opgedoken. Informatie, die te kennen geeft hoe de VS voor hun eigen geopolitieke doelen een van de meest actieve terreurbolwerken ter wereld gebruikten.

Volgens de nieuwste berichten is Balhadj direct betrokken bij de ISIS-opleidingskampen in Derna. Bij diegenen zich bezighouden met de gebeurtenissen in Libië sinds 2011 moet er bij de naam Derna een belletje gaan rinkelen. In de vroege fase van de “opstand” en tijdens de noodlottige jaren namelijk werden er vooral in Tobroek, Benghazi en Derna terroristen gerekruteerd voor de strijd tegen Gaddafi. Maar Derna had al lange tijd daarvoor de naam een bolwerk van het militante extremisme te zijn.

Het aan de militaire academie West Point gevestigde “Centrum voor de Bestrijding van het Terrorisme” heeft in 2007 een onderzoek gepubliceerd met de titel “Al-Qaida´s buitenlandse strijders in Irak: een eerste blik op de Sinjar-documenten”. In 2007 had het Amerikaanse leger in het Noord-Irakese district Sinjar documenten over leden van Al-Qaida in handen gekregen, die nu werden beoordeeld door het centrum. In het onderzoek staat:

“Alleen al 19% van de in de Sinjar-documenten genoemde strijders waren afkomstig uit Libië. Per hoofd van de bevolking levert Libië duidelijk meer strijders dan welk ander land dan ook dat in de Sinjar-documenten genoemd wordt, meer ook dan Saoedi-Arabië. …Dat het aantal Libische rekruten dat naar Irak vertrokken is, is toegenomen, zou ermee kunnen samenhangen dat de Libische Islamitische Strijdgroep in toenemende mate nauwer samenwerkt met Al-Qaida. De samenwerking bereikte haar hoogtepunt op 3 november 2007 met de officiële toetreding van de Libische Islamitische Strijdgroep tot Al-Qaida. …Op de vraag naar hun woonplaats gaven de strijders het vaakst Derna in Libië en Riyad in Saoedi-Arabië aan. Deze steden werden 52 respectievelijk 51 keer genoemd. Met een bevolking van iets meer dan 80.000 levert Derna naar verhouding het grootste aantal van de in de Sinjar-documenten genoemde strijders. (Ter vergelijking: Riyad heeft 4,3 miljoen inwoners).

Het Amerikaanse leger en de Amerikaanse geheime diensten weten dus al (minstens) vijf jaar dat Derna sinds lange tijd direct of indirect door Jihadisten uit de stal van de Libische Islamitische Strijdgroep gecontroleerd wordt en dat deze stad als centrale rekruteringsplek voor terroristen uit de hele regio fungeert. Zulke informatie is belangrijk als we de geopolitieke en strategische betekenis van de informatie willen ordenen dat de beroemde/beruchte Balhadj in Derna te maken heeft met ISIS-opleidingskampen.

Dat brengt ons tot drie conclusies, die allemaal met elkaar verbonden en allemaal even belangrijk zijn: ten eerste levert Derna opnieuw voetsoldaten voor een terreuroorlog die in Libië en de hele regio gevoerd moet worden en waarvan het doel blijkbaar Syrië is. Ten tweede: de opleidingskampen bij Derna worden door een als handlanger van de VS bekend staande persoon ondersteund en gecoördineerd. Ten derde: de VS beweren dat ze “gematigde rebellen” zouden ondersteunen, mar dat is slechts een PR-campagne. Op deze wijze dient de gemiddelde Amerikaan (en het Westen überhaupt) ervan overtuigd te worden dat Washington ondanks alle tegenstrijdige bewijzen het terrorisme niet ondersteunt.

Het sprookje van de “gematigde rebellen”

De melding over Balhadj en ISIS mag men niet volledig gescheiden van de andere gebeurtenissen beoordelen. Het is veelmeer nog een bewijs dat de zogenaamde “gematigde krachten”, die door de VS ondersteund worden, niets anders zijn dan een belediging van de intelligentie van alle waarnemers en de algemeenheid in totaal.

Al meer dan drie jaar lang verklaart Washington dat men de zogenaamde gematigde rebellen in Syrië ondersteunt. In het kader van deze politiek werden terreurbendes zoals de “Al-Faruk-Brigade” (die beroemd werden als kannibalen) en de beweging “Hassm” (“Vastberadenheid”) onder één “gematigd” dak verzameld. Maar de dingen hebben zich niet zo ontwikkeld als de Amerikaanse propagandisten en oorlogshitsers het graag gehad zouden hebben: deze en vele andere groeperingen hebben zich inmiddels vrijwillig of noodgedwongen bij het Al-Nusra-Front of ISIS aangesloten.

In talrijke actuele berichten staat dat splintergroeperingen van het voormalige Vrije Syrische Leger in groten getale naar ISIS overlopen en daarbij hun moderne wapens meenemen, die hen door de VS ter beschikking waren gesteld. Daarbij komt dat het voormalige uithangbord van de VS, de Hassm-beweging, intussen eveneens deel uitmaakt van het Al-Nusra-Front, de aan Al-Qaida gelieerde groepering in Syrië. Dit is uiteraard slechts een kleine selectie van de groeperingen die zich in Syrië of bij het ISIS-kamp of bij dat van Al-Qaida hebben aangesloten. Er zijn ook nog Liwa Al-Faruk, Liwa Al-Kusair, Liwa Al-Turkomen, enz., enz., enz.

Eén ding is duidelijk geworden: in hun niet te stoppen streven naar een regeringswisseling in Syrië hebben de VS en hun bondgenoten heel openlijk extremistische elementen ondersteund, die in de vorm van ISIS, het Al-Nusra-Front en Al-Qaida nu tot terreurorganisaties zijn samengesmolten die de hele wereld bedreigen.

Maar dat is immers niets nieuws, zoals het Balhadj-verhaal in Libië heel duidelijk laat zien. De man dus, die ooit tot Al-Qaida behoorde en daarna “gematigd” en “onze man in Tripolis” werd, voert nu de troepen van ISIS in Libië aan. Ook “onze vrienden” in Syrië zijn intussen onze vijanden. Dat zou eigenlijk niemand meer echt moeten verrassen.

Maar misschien wil John McCain graag iets zeggen over zijn langjarige contacten met Balhadj en de “gematigden” in Syrië? Misschien zou Barack Obama graag uitleggen waarom zijn “humanitaire interventie” in Libië het land in een humanitaire nachtmerrie heeft gestort en tegelijkertijd de hele regio? De CIA was zeer nauw betrokken bij alle operaties. Wellicht wil zij schoon schip maken en uitleggen wie ze precies heeft ondersteund en in welke vorm ze bijgedragen heeft aan deze chaos?

We hoeven er niet op te rekenen dat de mainstream media deze vragen ooit zullen stellen. Net zomin geloof ik dat diegenen in Washington, die met hun beslissingen deze catastrofe veroorzaakt hebben, hierop ooit eerlijk zouden antwoorden. Aan ons, die buiten de mainstream-propaganda staan, komt dus de taak toe om antwoorden te eisen. We mogen niet toestaan dat het establishment onze stemmen verstikt . . . of de waarheid.

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Eric Draitser

Bron oorspronkelijk artikel:
www.globalresearch.ca

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", Al Qaida, Appeasement, Arabische wereld, Barbarisme, Censuur, Desinformatie, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, ISIS, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Libië, mainstream-media, meningsdictatuur, Midden-Oosten, Moslims, NAVO, nieuw fascisme, Obama, oliebelangen, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Terrorisme, Volksvijandigheid, VS, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

5 reacties op Washington´s Al-Qaida-bondgenoot nieuwe chef van ISIS in Libië

 1. janfreak zegt:

  Die Amerikanen zijn gewoon stom bezig en daar komen ze nog wel achter.

  Like

 2. Pingback: Washington´s Al-Qaida-bondgenoot nieuwe chef van ISIS in Libië |

 3. E. Janssens zegt:

  Prima artikel dat aantoont dat de Amerikanen, en wellicht ook de EU, minstens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van sadistische moordenaarsorganisaties, en zelfs van een terroristische staat, in Syrië-Irak. Mijns inziens gaat deze interventie zover dat het concept én de conceptie van een groep als IS rechtstreeks uit de koker van de hoogste Amerikaanse echélons komt. De wijze waarop de geallieerden schijnresultaten boeken door schijnbombardementen uit te voeren, en het feit dat IS ondertussen doodleuk aan gebiedsuitbreiding doet, spreken boekdelen. Een duivel (in casu Iran) bestrijd je door een andere duivel te creëren. Probleem is dat je niet weet of je je eigen duivel onder controle zal kunnen houden. Zolang hij echter zijn werk doet, in dit geval Iran bedreigen en de Amerikanen een alibi geven om militair in de omgeving van Iran aanwezig te zijn, is er geen vuiltje aan de lucht, hoeveel koppen er ondertussen ook letterlijk mogen rollen. Geopolitiek is zowat het smerigste spelletje dat bestaat, en de Amerikanen torenen qua speelvaardigheid hoog boven alle anderen uit.

  Like

 4. Marc zegt:

  Verhelderend!

  Like

 5. luckybee zegt:

  Ooooooooooooof Obama is toch sluwer als ik dachte. Niet vergeten hij is een zwarte Kenyaan, of de Arabieren hier mee accoord gaan is nog de vraag, voor ze zijn zwarten Goed voor de brandstof in de Hel.Net as de mening van hun Alllah.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s