Een reactie op het artikel ‘Wat wil president Barack Obama?’ van Leon de Winter

Screenshot_41

(Door: Henk V.)

In dit artikel geeft Leon de Winter, zonder dat hij de lijnen van de informatie in zijn verhaal volledig doortrekt, eigenlijk al zelf de antwoorden op zijn waaroms. Hij volgt een deel van mijn conclusies uit mijn laatste artikel over de zelfmoord van Europa. Hij noemt Obama´s marxistische opvattingen EN de islamitische achtergrond van zijn Indonesische stiefvader Soetoro. Daarmee belandt Obama in het patroon dat zich nu aandient in de westerse geschiedenis. Een vernieuwd Marxisme (de Frankfurter Schule) verbindt zich met de islam. De vijfde colonne in het Westen, dat wil zeggen de autochtone sympathisanten van de islam, zijn allemaal in meerdere of mindere mate in hun denken verlinkst, dankzij de niet aflatende invloed van de linkse Frankfurter denktank.

De huidige linkse sympathie voor de islam verklaar je niet alleen door de beloningen die de Arabische ( islamitische) wereld royaal op het Westen loslaat in de vorm van een constante oliestroom voor het bedrijfsleven en vele gulle donaties aan partijen, bestuurscolleges, media instanties, NGO’s en onderwijsinstituten, die sympathie voor de islam uitdragen.

Deze sympathie voor de islam is door een langdurige, stelselmatige beïnvloeding van mensen gemeengoed geworden. Zie het laatste zinsdeel in de vorige alinea! Dit proces heeft zich overal in Europa voorgedaan en met grote instemming van de meest schadelijke president die de Verenigde Staten ooit gehad hebben, is dat proces van beïnvloeding eveneens in Amerika doorgevoerd en kennelijk heel succesvol.

Screenshot_42

Maar, zou iemand kunnen opmerken: “Hoe kunnen de linkse idealen dan op één lijn gebracht worden met de islamitische opvattingen? Strijden die twee dan niet met elkaar? Staat links de achterstelling van vrouwen voor? Intolerantie jegens andersdenkenden? Vervolging van homo’s en lesbiennes? Vrouwenbesnijdenis? Doodstraffen door middel van steniging of ophanging? De opheffing van de scheiding tussen kerk en staat? Is links opeens een voorstander van een theocratisch bestuur en wil het dus de democratie afschaffen?” NEE, natuurlijk! Maar deze geschilpunten komen in de contacten tussen de socialisten en de islam in de westerse wereld nagenoeg NOOIT volledig op tafel!

Wat WEL ter sprake wordt gebracht, zijn de islamitische ‘’bezwaren’’ dat het Westen de islam niet begrijpt en dat door het onbegrip dat dan ontstaat de moslims diep gekwetst zijn en in de verdediging worden gedrukt. Moslims voelen zich “benadeeld, achtergesteld en buitengesloten” door kwaadwillende krachten, die vanwege hun geestesgesteldheid als nazi’s te kijk gezet moeten worden. Nazi-krachten hebben op hun geweten dat de moslims worden gediscrimineerd. Net zoals de Joden ooit werden gediscrimineerd (en uiteindelijk door de nazi’s werden vervolgd). De vergelijking met de vervolgde Joden is een doortrapte vondst, want wanneer in de westerse geschiedenis dreven Joden ooit hun medemensen in het nauw? Zij droegen op een rustige, positieve en vreedzame wijze hun steentje bij aan de samenleving. Maar helaas moet worden vastgesteld dat er nu zelfs Joden zijn die in deze beledigende vergelijking meegaan.

Links heeft een zwak voor kwetsbare groepen, die graag bij links willen schuilen voor begrip en bescherming. Links tuint hier met open ogen in en geeft de verdrukte, goedwillende nieuwe Nederlanders alle hulp die ze nodig hebben. Bij deze hulp zit onder meer het bijbrengen van een uitstekende kennis van de Nederlandse wetten, waardoor de vreedzame moslims precies weten wie zij kunnen aanklagen en op grond waarvan.

Screenshot_37

Al deze processen spelen zich ook af in het Amerika van Obama. De man heeft niet alleen sympathie voor de islam. Hij IS een moslim en geen vrijzinnige moslim! In Indonesië bezocht hij een aantal jaren onder de naam Barry Soetoro een islamitische lagere school. Op een dergelijke school komen doorgaans geen niet-moslims terecht.

Opmerkelijk is het ook dat Obama vaak gezien wordt met een zogenaamde Sjahada-ring. Onder deze link zien we daar wat foto’s van. De sjahada is de islamitische geloofsbelijdenis. Nog opmerkelijker is het dat niemand tijdens de presidentsverkiezingen hem daarover ondervroeg. Op het moment van zijn beëdiging wist niemand met zekerheid of hij christen of moslim was.

Tijdens zijn verkiezingstournees liet hij zich wel eens ontvallen dat de VS niet gezien moesten worden als een christelijk land. Meer dan 90% van de Amerikanen hoort bij een christelijk kerkgenootschap. Deze veelzeggende opmerking kreeg nagenoeg geen aandacht. Bekender is deze opmerking, die evenmin stof deed opwaaien: ‘’The future must not belong to those who slander the prophet of Islam!’’

Screenshot_38

Uit de voorbeelden die Leon de Winter geeft, blijkt niet of deze president een werkelijke voorkeur heeft voor de soennitische of sjiitische stroming in de islam.

Aan zijn voorkeur voor fundamentalistische regimes valt echter niet te twijfelen!

Dus wat wil Obama?

Hij wil in de eerste plaats de invloed van de islam in de (westerse) wereld drastisch vergroten. Na zijn verkiezing tot president was zijn eerste advies aan het adres van de EU dat Turkije zo snel mogelijk deel moest gaan uitmaken van onze gemeenschap.

Een opvallend stille politieke manoeuvre in het Midden-Oosten was dat hij aan de Palestijnse Autoriteit beloofde dat hij de ‘’Palestijnse kwestie’’ zou oplossen. Deze belofte werd herhaald tijdens zijn herverkiezingscampagnes. Daarbij verzocht hij het bewind van Abbas om de rust in de “bezette gebieden” te bewaren, opdat zijn herverkiezing niet in het gedrang zou komen. Sinds hij aan de macht is, heeft Obama Israël enorm onder druk gezet. Daarbij zocht hij naar samenwerking met de EU.

Screenshot_43

Nu Netanyahu is herkozen en het plan van Obama is vastgelopen, zal hij naar wegen gaan zoeken die de veiligheid van Israël onder druk zetten. Het schandelijke akkoord met Israëls doodsvijand Iran is daarvan het sprekende bewijs. En daarbij zal het niet blijven. Zolang Obama aan de macht is, zal Amerika zich gaan gedragen als een vijand van Israël. En Obama zal in de toekomst absoluut blijven ageren tegen Israël!

Obama’s gedrag, als dat politiek tot uitdrukking wordt gebracht, laat zien dat hij de belangen van de islam voorop stelt. Hij komt bijvoorbeeld niet expliciet voor de vervolgde christenen op. De man heeft niets meer te verliezen, hij zal zich steeds meer als pro-islam gaan profileren.

Het lijkt erop dat hij in het najagen van zijn islamitische droom een pikzwarte engel op zijn schouder heeft zitten, die hem behoedt voor gevaar en bijna iedereen met blindheid slaat. Tot dusver komt hij nog met alles weg. En dat terwijl hij al lang had moeten worden afgezet.

Screenshot_40

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", antisemitisme, Appeasement, Communisme, Europa, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, Israël, Israël-vijandigheid, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, Obama, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

44 reacties op Een reactie op het artikel ‘Wat wil president Barack Obama?’ van Leon de Winter

 1. janfreak zegt:

  Toen Obama de eerste keer werd gekozen als president van de USA was ik verheugd, op dat moment ook niet beter wetende. Eindelijk een zwarte president. Maar voor mij is het nu niet meer dan een rat, een ware vijand van Israël. Ook blijkt hij geprobeerd te hebben de verkiezingsuitslagen in Israël te beïnvloeden om te voorkomen dat Bibi door kon gaan. Dat hij Erdogan stimuleert zich aan te sluiten bij de EU is ook logisch, wanneer zo’n groot land daar deel van uit gaat maken krijgt het ook een dikke vinger in de pap. Maar ik hoop wel dat we daar nooit intrappen, ik weet niet wie van de twee het meest onbetrouwbaar is, maar ik moet ze beiden niet.
  En de opmerking van Obama, “Islam has a proud tradition of tolerance” is wel zijn meest absurde uitspraak, als er één ‘religie’ intolerant is, is het wel de islam.

  Like

  • BertG. zegt:

   En waarom zou een president zwart moeten zijn en zou dit een keer tijd worden.
   Mensen horen niet op hun kleurtje geselecteerd te worden.
   In dit geval hadden ze eigenlijk dan een indiaan president moeten maken.
   Dat is een oorspronkelijke bewoner van Amerika. Die worden al vanaf het begin als minderwaardig gezien terwijl ze het meeste recht hebben om daar te zijn.
   Ik heb dat nooit begrepen waarom mensen daar toch zo verheugd mee waren.
   Het moet een keer afgelopen zijn met al die positieve discriminatie.
   Er wordt dan ook iemand negatief gediscrimineerd. Het zijn 2 woorden die je helemaal niet achter elkaar kan zetten als je er over nadenkt.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Nu je daar zo over begint……Ik geloof eigenlijk niet, dat een indiaan ooit al eens een gooi naar het presidentschap van de VS heeft gedaan.
    Wèl bv. in Peru: Daar nam een indiaan, Alejandro Toledo, jaren geleden het stokje over van Alberto Fujimori -die zelf trouwens een halve Japanner was.
    Maar in Zuid-Amerika zijn de indianen dan ook in veel ruimere mate vertegenwoordigd dan in de VS.

    Like

   • BertG. zegt:

    Omdat ze bijna allemaal uitgeroeid zijn door diezelfde blanken.
    Daarom zijn er ook niet zoveel meer van.
    Maar het zou wel een keer tijd worden als oorspronkelijk inwoner.

    Like

 2. windwens zegt:

  Mooi stuk Henk het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat Obama gewoon een klink klare moslim is die de Westerse wereld tracht uit te verkopen aan het MO. Moet zeggen zijn missie is redelijk geslaagd, en nog steeds twijfelen mensen als je ze verteld dat het gewoon een ordinaire Moslim is die ons kruiwagens met zand de ogen in strooi. De EU maffia leiders doen er gewoon stilletjes aan mee, deze slang te steunen. Gelukkig is men er in Amerika inmiddels wel achter maar dan nog zitten zij en wij nog 1 1/2 jaar met deze slang opgescheept. Dat is een lange tijd waarin nog veel achterlijke dingen kunnen gebeuren.

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  En zo is het maar net!

  Like

 4. bigljohn zegt:

  Obama staat niet alleen, hij is een van de vele koppen van de draak. Het kwaad regeert in de hele wereld. Nog erger zijn de mensen die dit kwaad zijn gang laten gaan en zich aan struisvogelpolitiek schuldig maken. Aan dit soort mensen hebben wij te danken dat het kwaad in de wereld zich gestaag blijft uitbreiden. Een verandering van denken blijft maar uit, daar ver uit de meesten mensen prefereren liever dom te blijven, en alles uit de linkse (cq Islam) koker voor zoete koek te slikken. Dit alles gaat ons nog eens zwaar opbreken !

  Like

 5. Jean zegt:

  De overgrote meerderheid van de Europeanen plegen geen zelfmoord maar worden vermoord door lafaards en volksverraders onder eigen volk die via deze weg aan zelfverrijking doen en geholpen worden door geimporteerde barbaren.
  Europa MOET islamvrij geveegd worden en dat zo snel mogelijk want wij willen die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij isla niet in onze seculiere samenleving.
  Religie is steeds in strijd met Democratie, religie moet gecontroleerd worden of het voldoet aan ONZE normen en waarden, wetten en cultuur indien in strijd met nog maar een punt dan aanpassen of verbieden op het grondgebied. Heel dat volksbedrog heeft veel te veel macht en media gekregen. Stop met het te financieren.

  Like

 6. wouteenhoorn zegt:

  Ach die gore rotschoften van Amerika hebben in vele Latijns-Amerikaanse landen honderdduizenden onschuldige mensen in naam van het Amerikaanse kapitaal vermoord en dat is nog geen eens zo lang geleden. Lees er het laatste boek van Chomsky maar eens op na. ,De essentiële Chomsky. Misschien gaan we toch iets anders over die gasten denken die beweren dat hun vliegtuigen in Leeuwarden zijn o ons te steunen.

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Zoals gewoonlijk weinig of niets aan toe te voegen, Henk!
  Wel meen ik te bespeuren, dat je van het moslimschap van Obama iets méér overtuigd bent dan enige tijd geleden , toen je, naar ik me meen te herinneren, het antwoord op de vraag of hij moslim was, nog íets meer in het midden liet. Maar natuurlijk kunnen zich in de loop der tijd nieuwe aanwijzingen voordoen, die iemands overtuiging in deze versterken.
  Verder vraag ik me af, of het feit, dat hij juist aansluiting zoekt bij Iran i.p.v. bijvoorbeeld Saoedi-Arabië toch niet zou kunnen wijzen op een Sji’itische voorkeur. Maar misschien is dat wel een té eenvoudige conclusie…..?

  Like

  • Henk.V zegt:

   Je hebt gelijk in je constatering dat ik Obama eerst voorzichtiger in een bepaalde categorie plaatste.Ik zag hem als een liberale aanhanger van de islam, die gewoon probeerde de islam in het Westen te laten integreren, maar dat beeld conflicteert met de keuzes die Obama maakt: steeds steunt hij fundamentalistische stromingen.
   In het begin flirtte de man met Saoedi Arabië. Bij een staatsbezoek aan dat land ging hij bijna volledig door de knieën voor de toenmalige koning van dat land.
   De Saoedi’s zijn strenge soennieten., net als de moslim broeders waar Obama nauwe betrekkingen mee onderhoudt.(In zijn staf heeft hij adviseurs die contacten hebben met de broederschap..
   Met Saoedi Arabië lijkt de band minder sterk te zijn geworden, hoewel de Amerikanen veel modern zwaar militair materiaal naar dat land blijven sturen.( Om de IS buiten het land te houden..)

   Hij versterkt nu de banden met de doodsvijand van Israël EN de Saoedi’s: Iran..De Ayatolla’s zien de Saoedi’s als de grote afvalligen als het om de zuivere interpretatie van de islam gaat.Ook dat land willen zij dus vernietigen.
   Daarom hebben de Arabieren wel eens officieus aan Israël laten weten dat zij een vrije vliegroute boven hun land mochten benutten (voor een beperkt aantal dagen), mocht Israël besluiten tot het bombarderen van bepaalde installaties in Iran.

   Dit officieuze gebaar van de Arabieren heeft nooit Obama’s goedkeuring gehad.
   Van meet af aan heeft Obama Israël gedwarsboomd bij zijn plannen om het Iraanse gevaar in te dammen.

   Hieruit blijkt dat Obama’s voorkeur voor een geestelijke stroming in de islam niet wordt bepaald door godsdienstige inzichten,, maar puur een strategisch doel dient. Nu zet hij zijn kaarten op Iran, met het doel om Israël te verkleinen, of te laten verdwijnen.

   Like

 8. Scarlatti Bombatti zegt:

  Het is goddorie april 2015 en NU wordt dit geschreven!
  Mijn man en ik zagen dit vanaf het moment dat de gek voor president zich liet zien,
  wij wìsten dat het een moslem was en dat wij en de hele wereld niet veel goeds nog te verwachten hadden!! En die gore overheden met hun net zo gore useful dhimmies maar allemaal achter hem aan lopen!!!!

  Tuurlijk ben ik blij dat dit artikel is geschreven en tuurlijk hoop ik dat de ogen geopend zullen worden van diegenen die blind zijn maar ik ben ook KWAAD dat het NU pas gebeurt.

  Rèdden wij het nog want o v e r a l zitten ‘zij’ in bijzonder vooraanstaande en zeeer invloedrijke posities, in scholen, in de overheid, bij de politie, was het niet vorige week nog dat die politie commissaris dat er MEER allochtone politie agenten bij moesten komen en dat de verplichting tot taaltoets afgeschaft moest worden? Waarom is die ‘commissaris’ niet gelijk bestraft en ontslagen?
  Omdat de invloed vd moslems met CAIR beschikken over eindeloze geldstromen voor hun advocaten zaken en ondertussen kopen zij àlles op en ‘de overheden’ die wij notabene betàlen bereiden de ondergang voor van ons allen niet-moslems!!

  En ZIJ denken ooook nog GESPAARD te blijven, dat hèn NIET t zelfde lot te wachten staat, t is een zééér schràle troost dat zij t zelfde lot zullen ondergaan….

  ÈCHT!! Ik ben WOEDEND!!! Dit is gewoon moord op afroep vanaf t begin
  Iets van PUT DEMPEN NU t KALF AL VERDRONKEN IS!

  Vanochtend, nog onwetend van dit artikel deze tweet toevallig aan Rutte gestuurd;

  Scarlatti Bombatti @ScarlattiBomba · 4 u 4 uur geleden
  @MinPres was so PLEASED with imposter Shocking Nws CIA Conducts DNA Test Obama IS Not Who ANY Of Us Thought He Was! http://po.st/gkSTiA

  Like

  • louis portugal zegt:

   Helemaal mee eens Scarlatti.
   Degenen die al in de eerste verkiezingstijd een beetje verder keken dan de multishitmedia konden al zien wat voor gekleurd vlees we in de kuip hadden.
   En idd. rende heel en rent nog steeds veel links achter hem aan.
   Het lijkt alsof hij bij links niets fout kan doen.

   Like

 9. Scarlatti Bombatti zegt:

  net dit mr wr getwitterd aan die landverrader!

  Hey YOU MORON aka @MinPres n reactie op art. ‘Wat wil president Barack Obama?’ v @leondewinter http://wp.me/p1O7aM-mt0 via @wordpressdotcom

  Like

 10. Anna zegt:

  Het is onbegrijpelijk dat de Senaat hem niet afzet.
  Hij heeft nu toch wel genoeg fouten gemaakt.
  Hij is een gevaar voor de Amerikaanse samenleving en de gehele wereldvrede.
  Inderdaad lijkt het alsof de wereldleiders( de politiek ) verblind is.

  Dit wat nu gebeurt wordt geprofiteerd in de Bijbel.
  Lees de profeet Zacharias.!!!!!
  Dat is zeer actueel.
  Jammer voor Obama hij kan nog heel veel verwoesten en kapot maken maar uiteindelijk zal hij met zijn ” vriendjes” de islam, de grote verliezer zijn.

  Like

 11. luckybee zegt:

  Ik geloof dat Barrack Hussein Obama heel graag kalief wil worden; met de hulp van de USA kunte dat zelfs lukken.

  Like

  • luckybee zegt:

   Ondanks dat hij een neger is.

   Like

   • louis portugal zegt:

    Luckybee die arabieren hebben die negers vroeger altijd als slaven gebruikt en behandeld.
    Ze zitten echt niet op een zwarte kalief te wachten denk ik.

    Like

   • Scarlatti Bombatti zegt:

    Ik denk dat obama een heeeel grote teleurstelling wacht, want het is net wat Louis Portugal zegt, die arabieren hebben een intense minachting voor alle niet-moslems en sowieso voor negers, of die nu moslem zijn geworden of niet.
    Zij noemen negers ‘raisins’ oftewel krentenkoppen…
    buiten dàt hebben de arabieren nog steeds veel slaven en zeker negerslaven…

    ik denk dat obama een eind gaat tegemoet zien wat hij niet verwacht en ik hoop dat ie er volkomen door overvallen wordt voordat hij zijn ‘kop’ verliest… en ik hoop dat dit lot àlle appeasers met hun useful dhimmies gebeuren zal!

    Like

 12. Theodoor zegt:

  Net zo goed als in de rest van van de wereld kan zo maar de vlam in de pan geraken in Europa met enkele EU-idioten als trommelslagers, zie hiervoor ook wat in Kiev is gebeurd.
  Vandaag aan de dag is alles mogelijk, wie vroeger toch zeker onze bondgenoten waren kunnen/zijn nu maar zo je vijanden zijn, andersom kan ook.
  Een mix aan bevolkingsgroepen is inmiddels aanwezig en die wordt nog dagelijks aangevuld met vreemde vluchtelingen die we hier verplicht moeten opnemen terwijl Islamitische landen ze zelf geen of nauwelijks huisvesten en die mix zal zeker een keer tot ontbranden komen. Dat die olierijke Islamitische landen daar weer geld en wapens voor leveren is gewoon bekostigd middels de door Europa aangekochte olie.
  Ik geloof dat er een plan is om Europa te Islamiseren en dat plan zal slagen zolang de kudde Nederlanders of Europeanen weinig of niets meer met de zeer onbetrouwbare politiek te maken wil hebben, zie hiervoor ook het percentage opkomst bij de verkiezingen.
  Wie meer schuldig is aan de huidige toestand laat ik in het midden, de politici zijn verantwoordelijk hoe het in Nederland gaat maar de inwoners van Nederland hebben ook een eigen verantwoordelijkheid daar in. Hoe vaak hoor je niet “o nee, ik ga niet stemmen dat heeft geen enkele zin”.
  Volgens mij zal het beter zijn dat stemmen weer verplicht wordt en dat van elke partij die mee wil doen aan de verkiezingen wordt geëist de 5 belangrijkste verkiezingspunten, gerangschikt naar belangrijkheid, kenbaar te maken die dan bij de oproep en bij de kieslijst wordt bijgesloten. Na afloop van een bestuurlijk jaar zal het kabinet en de kamer men met het water bij de dokter (het volk) moeten komen.

  Like

 13. koloth zegt:

  Alle vooroordelen en onderbuikgevoelens blijken toch te kloppen, dan maar een racist.

  Like

 14. Tistochwat zegt:

  Niet de moslim is onze grootste vijand, maar de ‘boven ons gestelde’ ‘socialist’!!!

  Het is moeilijker om de ‘socialistische Gutmensch’ te verslaan, dan de islam.

  Like

  • Theodoor zegt:

   Het grootste gevaar komt uit de moskeeën waar haat tegen de anders gelovigen wordt gepredikt en dat zal nooit veranderen. Dat de socialistische Gutmensch zich daar voor laat gebruiken, kenmerkt zijn alom aanwezige domheid.

   Like

 15. Wachteres zegt:

  Luister hier eens naar. Kan Engels worden ondertiteld.

  Like

  • @Wachteres

   Xander (xandernieuws.punt.nl) schreef tijdens de eerste verkiezingen ook al berichten over de moslim Obama. Hij werd compleet uitgelachen.
   Maar goed, wie het laatst lacht…….

   On.
   Las net dat we nog zo’n 1 1/2 jaar aan hem vastzitten.
   In die resterende tijd kan hij nog een hoop ondernemen wat volgens mij ook gaat gebeuren.
   De druk vanuit de arabische/islamitische wereld neemt ook toe. De ‘change’ in het M-O gaat volgens velen daar niet snel genoeg.
   Sterker nog; Velen zijn teleurgesteld in hun moslimbroeder die in het Witte Huis zit.
   De verandering ten aanzien van het Israël-beleid van de VS gaat volgens hen veel te traag.
   Maar gezien de recente ontwikkelingen op dat vlak wordt daar hard aan gewerkt.

   Btw; Israël is een mooi voorbeeld om aan te tonen dat Obama niet heeft staan liegen toen hij de slogan ‘Change, yes we can!’ uitsprak.
   Er zit een wereld van verschil tussen zijn uitspraken over Israël aan het begin van zijn presidentschap en nu.
   Israël kon altijd rekenen op de onvoorwaardelijke bondgenootschap van de VS.
   Nu moet zij, volgens diezelfde VS, op haar tellen passen.

   Like

   • BertG. zegt:

    Een staats greep is altijd nog een optie als ze het zo verschrikkelijk met hem oneens zouden zijn.
    Zolang die soldaatjes zich overal laten heen sturen incl. hun staf, zal er weinig veranderen en zit hij deze 1,5 jaar gewoon uit.
    Maar blijkbaar is zelfstandig nadenken er daar helemaal uit gefilterd.

    Like

   • Wachteres zegt:

    @ Infidel Pride Wie weet rekent het Midden-Oosten met Obama af, als zijn gedrag hen uiteindelijk niet bevalt.

    Like

 16. Piet Lut zegt:

  Waarom laten ze Obama in de kranten geen kleur bekennen tijdens interviews?

  Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   dat gedrag zie je toch bij èlk ‘gesprek’ hierover, nooit wordt flink doorgevraagd bij de linxe gutmenschen die dat niet zijn,
   maar iemand als Geert Wilders, die het wèl goed zien en het goed voorhebben met de autochtonen, die wordt op sarcastische wijze met de stompzinnigste vragen gegrild…

   Zou t nog lukken al die moslems uit onze landen te krijgen…

   Like

 17. Charles Martel zegt:

  Twee dingen die alles verklaren: (1) eens moslim, altijd moslim, en dit geldt ook voor Baral Hussein (2) links en islam zijn zoogbroeders van dezelfde moedergodin (allaat of de grote borst van ‘vadertje’ staat). Het linkse atheisme is zuivere christen-fobie; maar zij hebben alle begrip voor de wreedheden van die andere godsdienst. Wat links is op ideologisch vlak, is islam in de mythologische ideologie.

  Like

 18. Jan zegt:

  Familie betaalde $250.000 aan losgeld voor gegijzelde aan Al Qaida howel Amerikaanse juntaleider al maanden wist dat hij was gedood na aanval met drone.

  The al Qaeda captors of now-slain hostage Warren Weinstein pocketed $250,000 in ransom money from his family in 2012, before reneging on the secret deal, according to a Pakistani intermediary.

  The captors even continued to negotiate with the intermediary for weeks after the 73-year-old American aid worker was accidentally killed in a US drone strike in January.

  After that strike, the kidnappers spoke of handing Weinstein over to ISIS, never hinting he was dead, according to the intermediary, who spoke directly with the terrorists.

  http://nypost.com/2015/04/25/al-qaeda-took-250k-ransom-from-slain-us-hostages-family/

  Like

 19. Jan zegt:

  Obama wil tussen arme negertjes wonen

  Obama Wants to Force the Poor Into Wealthy Neighborhoods
  Offering grant money as incentive so that affordable housing can be built in wealthier neighborhoods is what a new Housing and Urban Development (HUD) rule, designed by the Obama administration, is trying to accomplish in the name of diversification.

  A spokesman says: “HUD is working with communities across the country to fulfill the promise of equal opportunity for all. The proposed policy seeks to break down barriers to access to opportunity in communities supported by HUD funds.

  HUD is citing the Fair Housing Act of 1968, which prohibited race and wealth discrimination in real estate transactions, as the basis for taking such an action. Those communities that survey their neighborhoods and pinpoint where segregation is present can qualify for extra funds if they develop a plan to diversify its residents.

  http://www.truthrevolt.org/news/obama-wants-force-poor-wealthy-neighborhoods

  Like

 20. Jan zegt:

  Juntaleider overstuur, krijgt brieven waarin staat dat hij een idioot is


  “I got a letter a while back from a gentleman living in Colorado, and clearly an intelligent guy, and he had taken a lot of time to write this letter. And he said, you know, I voted for you twice, but I’m feeling disillusioned,’” Obama said.

  “And I get letters, people say, ‘You are an idiot,’ and here’s what you didn’t do, and here’s the program that is terrible, and all kinds of stuff. But this gentleman, he said, I voted for you twice but I’m deeply disappointed. And it went on and on, chronicling all the things that hadn’t gotten done,” added Obama.

  http://www.washingtonexaminer.com/obama-complains-public-has-forgotten-his-successes-say-youre-an-idiot/article/2566611

  Like

 21. Jan zegt:

  Obama finaal van de kaart van slachtpartij in Charleston, gaat hele weekend golfen

  President Obama continues to cast a pall of unseriousness over his presidency, which was already of questionable seriousness, planning a weekend of golf out in California following two days of fundraising on the Left Coast.

  This just a week after throwing a White House bash for 500 of his closest friends. Meanwhile, his wife is on a taxpayer-funded excursion to Europe where she is promoting health and education overseas while taking in some sights with her daughters and her mother.

  According to the Washington Examiner, Obama will golf in Palm Springs even amidst drought, a prospect that should deeply annoy enviros and Californians forced to restrict their water use. Golf courses are notorious guzzlers of water.
  http://www.whitehousedossier.com/2015/06/19/obama-planning-weekend-golf-extravaganza/

  Like

 22. Jan zegt:

  Grootste lamstraal ooit, niet 1 dag in zijn leven gewerkt vindt dat hij vrije dag verdient na hard werken

  Like

 23. Jan zegt:

  Junta Washington ontslaat gedecoreerde Groene Baret omdat hij opkwam voor verkracht kind en haar moeder en geen respect had voor de verkrachter

  http://a57.foxnews.com/global.fncstatic.com/static/managed/img/U.S./876/493/kunduz_charlessplit.jpg?ve=1&tl=1

  The U.S. Army is kicking out a decorated Green Beret after an 11-year Special Forces career, after he got in trouble for shoving an Afghan police commander accused of raping a boy and beating up his mother when she reported the incident.

  But his Army career changed course during his second deployment to Afghanistan in 2011. After learning an Afghan boy was raped and his mother beaten, Martland and his team leader confronted a local police commander they had trained, armed and paid with U.S. taxpayer dollars. When the man laughed off the incident, they physically confronted him.

  http://www.foxnews.com/politics/2015/08/20/army-kicking-out-decorated-green-beret-who-stood-up-for-afghan-rape-victim/

  Like

 24. Jan zegt:

  Hussein: “America Is Winning Right Now”

  Like

 25. Jan zegt:

  Hussein Obama wil nog twee termijnen ‘regeren’. De truck: Joe Biden stelt zich candidaat en huidige juntaleiden Hussein Obama wordt zijn running mate. Wint Biden, dan treedt hij na één termijn af en neemt Hussein Obama de macht weer over zodat de sloop voortgezet kan worden.
  Aftreden na één jaar is één eis, eis twee is dat de runnig mate een neger moet zijn.

  http://edwardklein.com/obama-ready-to-endorse-biden-with-conditions/

  Afgekeken van de Kremlindictator.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s