De oorlog van de VN tegen Israël – een commentaar van Ron Prosor

Screenshot_33

Ron Prosor

(Door: Ron Prosor)

De VN vieren dit jaar hun 70-jarig jubileum. Ze waren gepland als tempel van de vrede, maar deze ooit grote globale organisatie werd overrompeld door repressieve regimes, die mensenrechten schenden en de internationale veiligheid ondermijnen.

In het jaar 1949, toen de Verenigde Naties Israël als lidstaat opnamen, hadden ze 58 lidstaten. De helft daarvan had een democratische oriëntering. Tegenwoordig is het landschap van de organisatie drastisch veranderd. Van de 51 lidstaten bij hun oprichting in het jaar 1945 zijn de VN naar 193 leden gegroeid – minder dan de helft daarvan zijn democratieën.

Juist de naties die hun burgers democratische rechten weigeren, misbruiken het democratische forum van de Verenigde Naties om hun eigen belangen te bevorderen. De grootste groep van zulke landen bestaat uit leden van het 120 leden tellende blok dat bekend staat als “blokvrije beweging”. Sinds 2012 wordt dit blok door Iran aangevoerd, dat zijn positie ervoor gebruikt om zijn bondgenoten sterker te maken en Israël naar de rand te dringen.

In maart sloten de VN hun jaarvergadering van de “Commissie voor de gelijkstelling van de vrouw” af met de publicatie van een rapport, dat effectief slechts één land veroordeelt: Israël. De commissie had blijkbaar niets te zeggen over de Soedanese meisjes die onderworpen worden aan genitale verminking. Ze had ook niets te zeggen over de Iraanse vrouwen, die voor de misdaad van “overspel” werden bestraft door middel van steniging. Dit kan iets te maken hebben met het feit dat zowel Iran als Soedan lid zijn van de uit 45 personen bestaande commissie.

Dan is er nog de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, het orgaan dat in 2006 in de plaats kwam van de Mensenrechtencommissie – en wel op het moment dat er een onderzoek gaande was naar president Omar Hassan al-Basjir wegens volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur. Voor deze misdaden gaf het Internationaal Gerechtshof later arrestatiebevelen tegen hem uit. Saoedi-Arabië – een regime dat berucht is vanwege openbare executies en het toedienen van zweepslagen, zoals onlangs nog bij de blogger Raif Badawi – zit in de Mensenrechtenraad, hoewel het land regelmatig door de onafhankelijke waarnemer “Freedom House” de slechtste beoordelingen op de terreinen “burgerrechten” en “politieke rechten” krijgt.

In het jaar 2013 werd Iran in de voor ontwapening verantwoordelijke commissie gekozen – hoewel het doorgaat met zijn atoomprogramma, terrorisme ondersteunt en de vernietiging van Israël tot doel heeft. Vorig jaar was een Iraniër plaatsvervangend voorzitter van de rechtscommissie van de Algemene Vergadering – een onverklaarbare keuze gezien het feit dat Iraanse burgers geen fair proces krijgen.

Met dit verhaal in het achterhoofd zouden we niet verbaasd moeten zijn dat de Algemene Vergadering alleen al in de periode 2014/2015 20 resoluties aannam die kritisch tegenover Israël zijn, terwijl de mensenrechtensituatie in Iran, in Syrië en in Noord-Korea elk slechts één keer veroordeeld werden. Iedere dag sluiten de lidstaten hun ogen voor de beklagenswaardige misdaden.

Iran? Slechts één resolutie tegen een staat die gemiddeld twee burgers per dag voor “misdaden” zoals homoseksualiteit, apostasie en het vage vergrijp een “vijand van Allah” te zijn, executeert.

Noord-Korea? Slechts één resolutie, hoewel het meer dan 200.000 burgers gevangen houdt, kinderen in werkkampen gooit en zijn bevolking laat lijden onder gebrek aan levensmiddelen en honger als gevolg van de regeringspolitiek.

Syrië? Opnieuw slechts één resolutie tegen een regering, die een oorlog voert tegen het eigen volk, die de dood van minstens 220.000 mannen, vrouwen en kinderen veroorzaakt heeft – velen van hen stierven door foltering, honger, chemische wapens en bommen op markten en scholen.

Christenen zijn wereldwijd de meest vervolgde religieuze groep in islamitische landen, maar deze mensenrechtencrisis wordt bijna compleet door de VN genegeerd. In plaats daarvan schijnt Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten en een land waarin de christelijke bevolking in de regio als enige toeneemt, vaak de enige staat te zijn waar de VN zich mee bezighouden. Nergens is de anti-Israëlische vooringenomenheid duidelijker dan in de in Genève gevestigde Mensenrechtenraad. De raad houdt zich bezig met mensenrechtenschendingen in alle landen van de wereld in het kader van een programma onder agendapunt 4. Dat wil zeggen dat alle landen onder dit punt besproken worden, op eentje na. Israël is het enige land dat geïsoleerd wordt en in het kader van een speciaal programma onder agendapunt 7 behandeld wordt. Het resultaat is, volgens de NGO UN Watch uit Genève, dat meer dan 50% van alle veroordelende resoluties tegen de joodse staat gericht zijn.

In aansluiting op het conflict van afgelopen zomer in Gaza heeft de Mensenrechtenraad een onderzoekscommissie in het leven geroepen en William Schaba, een Canadese professor in de rechten, als voorzitter gekozen. In februari moest Schaba aftreden, nadat er documenten boven tafel waren gekomen, waaruit bleek dat hij in 2012 adviserende werkzaamheden voor de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) had verricht. Verbazend genoeg had Schabas dit feit tijdens zijn antecedentenonderzoek vergeten.

Vanaf het begin was duidelijk dat Schabas geen onpartijdige scheidsrechter was. Per slot van rekening had hij in een serie openbare verklaringen geëist dat de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu en de voormalige president Shimon Peres voor het Internationaal Gerechtshof gebracht moesten worden. Israël protesteerde, maar de VN negeerde dit.

Men vraagt vaak aan mij hoe ik deze golf van haat verdraag, die zich tegen Israël richt. Ons antwoord op de beschuldigingen van de Verenigde Naties is om onvermoeibaar voor diegenen te spreken die in het Midden-Oosten geen recht op inspraak hebben – vrouwen, minderheden, de LGBT-gemeenschap – en te strijden tegen de dagelijkse pogingen van totalitaire regimes om democratische samenlevingen te ondermijnen. Op grond van het feit dat Israël een bloeiende dsamenleving is, denk ik dat wij winnen.

Nog dit jaar zal het voorzitterschap van de blokvrije staten naar Venezuela gaan, naar een bondgenoot van Iran. Binnen afzienbare tijd kunnen we dus niets nieuws verwachten.

Het probleem met de Verenigde Naties bestaat erin dat de leiders van veel lidstaten niet met toestemming handelen van diegenen die zij regeren. In plaats daarvan gebruiken ze de organisatie als een forum om de aandacht af te leiden van hun eigen meedogenloze heerschappij. Daarbij veranderen ze een toneel voor moedige staatskunst in een tragisch theater van het absurde.

(Ron Prosor is de ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties)

Bron:
www.botschaftisrael.de

Bron oorspronkelijk artikel:
www.nytimes.com
Auteur: Ron Prosor

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Israël, Israël-vijandigheid, Verenigde Naties. Bookmark de permalink .

14 reacties op De oorlog van de VN tegen Israël – een commentaar van Ron Prosor

 1. joopklepzeiker zegt:

  Video: UN Climate Change Official Says “We Should Make Every Effort” To Depopulate The Planet
  “There is pressure in the system to go toward that; we should do everything possible”
  http://www.infowars.com/video-un-climate-change-official-says-we-should-make-every-effort-to-depopulate-the-planet/

  Like

 2. Republikein zegt:

  De VN is onderdeel van de NWO.
  Dat geeft dit stukkie ook te kennen.
  Onze Trias Politica is voor de bühne!
  Referendum is gebakken lucht!
  Wat een leipenhuis!
  Zijn de mensen gek geworden?
  Ben te laat voor Mars.
  Ook dit nog:
  https://pbs.twimg.com/media/BBXMmBWCMAIMWxR.gif:large

  Like

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Alle reden om het lidmaatschap van de Verenigde Naties op te zeggen en te streven naar de oprichting van een ‘Vereniging’ die wel de mensenrechten respecteert.
  Ialam-landen vormen een anti-semitisch blok tegen Israël.
  Hoogste tijd om daar een ander realistisch blok tegenover te stellen.
  Daarvoor zullen we eerst orde op zaken moeten stellen in ons eigen land, dat Internationaal te weinig doet om het onrecht, lees de islam, te bestrijden.
  Om te beginnen moet vastgesteld worden dat de islam geen godsdienst is maar een autoritaire ideologie en dat alle moskeeën en islamitische organisaties dienen te verdwijnen. Te beginnen in Nederland. Het bewijs voor deze stellingname is te vinden in de koran, het handboek van de moordende onrecht-organisatie, die er openlijk op uit is om alle mensen die geen moslim zijn, het leven te ontnemen. De ‘boodschapper’, zogenaamde profeet en stichter van deze organisatie was een perverse crimineel en daar nog trots op ook.
  Islam – weg ermee.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 4. Anna zegt:

  Bovenstaand artikel van Ron Prosor geeft duidelijk aan waar het om draait in de wereld.
  Israël is het centrum van de wereld.
  Velen waaronder ook westerse democratische landen willen en zullen dit nooit erkennen.
  Israël is het land waarin de wereld geschiedenis tot een einde gaat komen.
  De wereld is verwikkeld in een ernstig religieus conflikt, wat zeer snel naar een climax gaat.
  Daarom al deze resolutie’ s tegen het land Israel.
  De wereld wordt op deze manier voorbereid op een aanval op Israel…..

  Hoe en wanneer weten we niet.
  Wat wel wel weten is het volgende …….” Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond ; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. TE DIEN DAGE ZAL IK JERUZALEM MAKEN TOT EEN STEEN , DIE ALLE NATIËN MOETEN HEFFEN; ALLEN DIE HEM HEFFEN ZULLEN ZICH DEERLIJK VERWONDEN. EN ALLE VOLKEN DER AARDE ZULLEN ZICH DAARHEEEN VERZAMELEN.”

  Daar draait het om.
  Het is een strijd van de God van Israel tegen allah de god van Mohammed.
  De God van Israel zegt dat het OM ZIJNS NAAMS WIL zal gaan…..

  Like

 5. Charles Martel zegt:

  Het ergste misdrijf is islamofobie: moslims van christenen scheiden omwille van hun geloof en dan de christenen de keel oversnijden!

  Like

 6. Henk.V zegt:

  De Verenigde Naties moeten worden opgeheven, om de redenen die Ron Prosor al aangeeft.
  Misdadige regimes hebben de organisatie overgenomen en er een instelling van gemaakt waar de waanzin en leugen regeert.

  De westerse wereld die de richting aangaf in het denken en handelen heeft gemeend te kunnen samengaan met een ideologie die volstrekt het tegenovergestelde nastreeft van de zaken die wij voor wenselijk houden.. Niemand kan voortdurend twee tegenstellingen tegelijkertijd najagen zonder op zeker moment gek te worden, schizofreen. En dat is nu precies wat er inmiddels is gebeurd.

  Wat wij overal in het Westen zien waar politiek correct de lakens uitdeelt, is de verdoezeling van de tegenstelling tussen onze leefwereld en de islam..
  De islam wordt in de westerse redeneringen vrijgesproken van ALLE elementen die voor ons onacceptabel zijn. Steeds horen wij: dit hoort NIET bij de islam!
  Wat er dan WEL bij de islam hoort, blijft geheel onduidelijk, maar de bedoeling is dat wij in elk geval het beeld van een ons heel goed gezinde ideologie gewoon maar moeten accepteren.
  Alles wat er aan ontsporingen optreedt in de wereld MAG niet meer worden toegeschreven aan de islam.

  Dat is natuurlijk totaal krankzinnig, vooral wanneer je bedenkt dat de islam een compleet pakket van opvattingen en praktische leefwijzen hanteert ,Er is geen scheiding tussen ”religie” en staat!
  En dus heeft ALLES wat er misgaat in de wereld waar de islam zich manifesteert, voor honderd procent met die ideologie ter maken!

  Dit zeer belangrijke gegeven wordt door politiek correct OVERAL buiten zicht gehouden.
  Dat betekent in de praktijk dat aan de islam VOLLEDIGE BEWEGINGSRUIMTE wordt geboden en wij maken nu mee dat niemand in de politiek zich daar nog druk over maakt.

  De misstanden die Proser noemt, zien wij zelf ook, maar uit de linkse hoek zullen wij worden beschuldigd van ophitsing, van haatzaaierij, van islamofobie en al deze beschuldigingen zijn bedoeld om ons uiteindelijk via de rechtspraak de mond te snoeren. Hier zien wij de uitwerking van de waanzin.

  Wat ieder zinnig denkend mens zou moeten willen is dat allereerst de stem van politiek correct tot zwijgen wordt gebracht, en dat daarna een begin wordt gemaakt met de de ontmanteling van de EU (om de terugkeer naar een normale vrijhandelszone te kunnen bewerkstelligen).
  Gelijktijdig moet ieder tot het besef komen dat de islam niet het recht heeft om zich aan ons op te dringen, want de doelstellingen van die ideologie. tasten onze wijze van leven, doen en laten aan!
  En zeer zeker moet men de Verenigde Naties opheffen en die vervangen door een wereldwijd samenwerkingsverband van westers denkende staten die nog oog hebben voor het belang van hun eigen identiteit en verworvenheden.

  Like

 7. Ahava zegt:

  Ron Prosor heeft zoals altijd honderd procent gelijk, evenals de reageerders hier. De krankzinnige samenleving van nu wordt ‘geregeerd’ door angst. Bewijs hiervan, een van de talloze: de copiloot van het Germanwings-toestel was een tot de islam ‘bekeerde gelovige’ die zijn meedogenloze daad – massamoord van 149 mensen – terdege voorbereid en in voorgenomen stilte tot de laatste seconde uitvoerde. De media maken er van dat hij ‘psychisch ziek’ zou zijn. Dat is in zoverre waar, dat alleen al die omkering tot jihadisme een krankzinnigheid optima forma is, maar het lukt geen enkel mens met zo’n ‘ziektebeeld’ om piloot te worden. Waarom dus deze leugen de wereld in geslingerd? Antwoord: als deze waarheid naar boven zou komen, zou de ‘normale’ mensheid zich massaal tegen moslims keren. Te bedenken dat het percentage van dit adderengebroed in Duitsland al zeker op tien ligt, en in Nederland ook aardig in die richting komt, moet de politiek met als slaaf de media deze leugen wel verkondigen. Want stel je voor…

  Like

  • VN doet meer kwaad dan goed en is,heel toevallig,altijd tegen ons gericht:opdoeken die verradersorganisatie dus!En wat betreft die co-piloot:dat stinkt als een open riool!Ze wisten niet hoe snel ze een al of niet verzonnen depressie als oorzaak de wereld in moesten slingeren om te verhullen dat hij moslim was geworden!

   Like

 8. Theodoor zegt:

  Als de EU wil scoren moeten ze binnen de EU de koran en mein kampf verbieden.
  Ik stel hier het onmogelijke natuurlijk maar mohammed roept op tot doden en er zijn inmiddels doden genoeg gevallen.
  Als de moslims dit niet bevalt kunnen ze toch gewoon gaan naar het land van herkomst, niemand zal ze vanwege het grote verlies (ahum) tegenhouden.

  Like

 9. Jan zegt:

  Toespraak Prosor tot de VN

  Ambassador Prosor’s final speech at the General Assembly

  “In my time here, I have seen the Palestinians use and abuse the UN, time and again. The sad part is: that you allow them to get away with it. You must make it clear to the Palestinians that the only way to achieve statehood is through direct negotiations.”

  “The real question we face today is not whether the Palestinians will raise a flag, but whether the UN will raise a white flag, and surrender the principles of this institution.”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s