Gevaarlijke verdraagzaamheid

Screenshot_33

Mevlana-moskee, Rotterdam

(Door: M.A.L. Sion)

We lopen een groot gevaar, omdat we gevaarlijk verdraagzaam zijn. Een ander woord voor verdraagzaam is TOLERANT. In onze samenleving is het gebruikelijk om op te roepen tot TOLERANTIE.  Uiteindelijk is onze tolerantie zo groot geworden en zijn we zo vertrouwd geraakt met dat positief klinkende begrip dat het verworden is tot BLIND VERTROUWEN.

IK ROEP U OP OM INTOLERANT TE ZIJN

Deze oproep komt op het eerste gezicht als IMMOREEL over. Immoreel en onmenselijk. Zelfs onwenselijk. Toch wil ik een poging ondernemen om u te overtuigen van de ernstige NOODZAAK om INTOLERANT te worden. We lijden namelijk aan een slopende en sluipende dodelijke ziekte. Het is enigszins te vergelijken met een tekenbeet. In vrijwel alle gevallen merk je er niets van, maar uiteindelijk kan het heel ernstige gevolgen hebben.

WAKKER WORDEN

Regelmatig wordt gewaarschuwd voor de gevaren van tekenbeten. Er wordt dan gepleit voor opmerkzaamheid. Doorgaans merk je niets van het ‘gebeten worden’. Na verloop van tijd verschijnt er een kleine cirkelvormige verkleuring van de huid. Het is raadzaam daarmee zo snel mogelijk naar de dokter te gaan om door een eenvoudige behandeling erger te voorkomen. Zullen we de teken nu verder maar laten voor wat ze zijn?

Ik heb gepoogd in het begin van mijn verhaal uw aandacht te wekken voor een dodelijke ziekte. Ik noemde die ziekte BLIND VERTROUWEN. Aan die (gezonde?) ziekte lijden we al heel lang. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we in zekere zin vertrouwen in de NSB en dus het NATIONAALSOCIALISME. Omdat we in belangrijke mate in Nederland weinig interesse hebben in de inhoud van POLITIEK sprak de afkorting NSB voldoende aan om te denken te weten waar we het over hadden. Met de wetenschap van nu, 2015, weet een groot deel van de bevolking dat het met de NSB niet goed zat. En zeker niet met het NATIONAALSOCIALISME. Harder klinkt de term NAZISME, wat dus eigenlijk NATIONAALSOCIALISME (van Hitler) is. In die tijd voor de Tweede Wereldoorlog zagen we die NSB als een wat vreemde, maar toch tamelijk ongevaarlijke bijkomstigheid. Later, en zeker nu (2015), weten we dat de NSB een sluipende, gevaarlijke ZIEKTE was. De mensen die er aan leden, beseften dat niet.

NAZISME en ISLAM

Het is mijn opzet om u tot het besef te brengen dat de ISLAM nog gevaarlijker is dan het NAZISME van voor de Tweede Wereldoorlog. De ISLAM is de hiervoor genoemde slopende en sluipende, dodelijke ziekte. En onze rol in dat geheel? Wel, helaas moet geconstateerd worden dat we ONTERECHT een BLIND VERTROUWEN hebben in de ISLAM, iets dat zich naar buiten toe presenteert als een GODSDIENST maar in werkelijkheid een criminele organisatie blijkt te zijn, die streeft naar overheersing van de hele wereld. Bij ons, Nederland/Europa, presenteert de ISLAM zich als een religie van de vrede en dus ogenschijnlijk als een ongevaarlijke beweging, vergelijkbaar met de vele kerken die we in ons landschap tegenkomen. Een geloof, zo willen ze ons laten ‘geloven’, als de vele anderen. En dus aanspraak makend op ons grondrecht: Vrijheid van godsdienst. Vastgelegd in onze grondwet. We zijn ons van geen kwaad bewust. Dat is het gevolg van onze TOLERANTIE. Dat is ook het gevolg van onze onbekendheid met de grondslagen van de ISLAM. Die grondslagen zijn vastgelegd in de koran en de sharia. Dat zijn in boekvorm de statuten en het huishoudelijk reglement van de ISLAM. Dat zijn zo van die papieren regels waar men wel weet van heeft dat ze bestaan, maar waar men maar weinig acht op slaat. Dat zijn we in Nederland zo gewend. Een vereniging of een stichting heeft een naam, waaruit we op kunnen maken wat ze van plan is maar die ‘notarisstukken’ gaan aan onze aandacht voorbij.

DOMME POLITICI

Die ISLAM, die hiervoor genoemde slopende, sluipende dodelijke ziekte, is langzaamaan onze samenleving binnengedrongen. Het is al bijna geschiedenis te noemen, dat moment waarop de eerste moskee in Nederland werd gesticht, gevestigd en GETOLEREERD.  Uiteraard had dat van overheidswege instemming en toestemming. De politiek verantwoordelijken van toen, de overheid, heeft geen moment naar de statuten en het huishoudelijke reglement van die ‘club’ gekeken. In BLIND VERTROUWEN, we hadden immers met een godsdienst van doen, werd de oprichting en ingebruikname van die moskee als een normaal verschijnsel gezien. Als die toenmalige bestuurders ook eens naar die statuten (de koran) en dat huishoudelijk reglement (sharia) hadden gekeken (en deze zo nodig hadden laten vertalen) hadden ze zich zeker een aantal keren achter de oren gekrabd voordat ze akkoord gingen met het vestigen van die moskee. Na verloop van tijd werd de moskee een vrijwel net zo vertrouwd beeld in de samenleving als dat kerkgebouw van de Katholieke Kerk of de Nederlands Hervormde Gemeente.

(TE) VER DOORGESCHOTEN?

Het kwaad is geschied. We kunnen ons afvragen hoe we hiermee om moeten gaan. Is het nodig om maatregelen te nemen? Nog steeds leeft Nederland in de onterechte waan dat de islam net zo’n goede, betrouwbare geloofsgemeenschap is als de Katholieke Kerk of de Nederlands Hervormde Gemeente. De leden van deze geloofsgemeenschap hebben de vreemde gewoonte om zich te blijven kleden als de moslims in de islamlanden, vrouwen met een hoofddoek, mannen met een witte jurk en over het algemeen met een baard. Maar ja, is dat gevaarlijk?

Ja, beste lezer, dat is zelfs levensgevaarlijk. De wereld is tegenwoordig net een dorp. Vandaag loopt men in de Kalverstraat in Amsterdam en morgen in het stadscentrum van Cairo, Bagdad of Jakarta. De islam is niet een lokaal verschijnsel, maar een internationaal gebeuren. De koran, dat vreselijke boek dat oproept tot de meest gruwelijke, dodelijke (mis)daden, geldt in Jakarta, maar evenzo in Alkmaar en Leeuwarden. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van de islamitische landen verzekeren ons dat de islam een onveranderlijke, eenvormige GODSDIENST is. We laten ons zand in de ogen strooien als we denken dat het hier wel mee zal vallen.

ISIS

De uiterste vorm van ‘godsdienstbeleving’ is de Islamitische Staat, die momenteel in Syrië en Irak dood en verderf zaait. ISIS  is niet de enige gevaarlijke tak aan de boom van de islam. Namen als Hamas, Boko Haram, Hezbollah, Al Qaida hebben een iets minder ingrijpende impact op de mensen. In wezen zijn ze net zo gevaarlijk, gelet op de vele slachtoffers die de laatst genoemde organisaties op hun geweten hebben.

STEKEBLIND

We zijn blind voor de meest realistische analyse van het ISLAM-gevaar. We willen maar niet inzien dat de vernietiging van het World Trade Center (WTC) in New York met ongeveer 3000 doden, de metroaanvallen in Londen en Madrid en de vele, vele andere aanvallen van de islam op de wereldgemeenschap allemaal terug te voeren zijn op het uitvoeren van de opdracht van de stichter van de islam, de zogenaamde “profeet” Mohammed: Dood en verderf zaaien tegen onschuldige wereldburgers.

VEROVERING VAN EUROPA

De ISLAM rukt op. Grote steden als Londen en Liverpool, Parijs en Marseille en vrijwel alle andere steden van enige omvang in Europa hebben al stadsdelen waar de politie niet of liever niet naartoe gaat, omdat de geüniformeerde overheidsdienaar zijn/haar leven er niet zeker is. Dat zijn ‘sharia-wijken’. Daar heerst de wet van de islam, zelfs op semi-wettige basis door het stilzwijgend tolereren van de sharia-rechtspraak voor de bewoners van die stadsdelen. Het aantal moskeeën groeit naar een belachelijk groot getal. En nog steeds ziet de overgrote meerderheid van de autochtone bevolking niet welk gevaar er op ze afkomt. Nee, waar ze al midden in zit.

DOEN WE ER WAT TEGEN?

Als het voorgaande als een realistische analyse wordt beschouwd, is de vraag alleszins gerechtvaardigd of we er wat aan doen. Er zijn en komen steeds meer groeperingen die zich verzetten tegen het islamgevaar. Een club als PEGIDA in Duitsland presenteert zich zeer duidelijk. Ook in Nederland groeit het onbehagen. Een onbehagen dat om zal slaan tot activisme. Daar hoeven we niet lang meer op te wachten, omdat het islam-wereldgebeuren steeds militanter wordt en de tijd die nog rest voordat ISIS de Europese grenzen zal passeren niet meer zo ver weg lijkt. Hopelijk kunnen we met dit ‘verhaal’ meer mensen bewust maken van wat zich afspeelt en hen bij de zaak betrekken.

Door:
M.A.L. Sion
malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, islam-nazisme, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, koran, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Mohammed, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

20 reacties op Gevaarlijke verdraagzaamheid

 1. Thoth zegt:

  Mevlana-moskee in Rotterdam moeten alleen de torens worden afgebroken en de rest kan gewoon als een supermarkt doorgaan. Nu alleen nog wachten tot de PVV aan de macht komt. En dat gaat zeker gebeuren over een paar jaar…

  Like

 2. Sjaak zegt:

  De einige lichtpunt die ik nog zie is dat er in Europa genoeg patrioten zijn
  die een klare grens getrokken hebben wat de tapijtenvreters betreft !
  En wanneer die overschreden is, doet de moslim goed eraan de benen
  in de hand te nemen en terug naar hun zandbak te vluchten !
  Het goede eraan is, de vieze vuile arabische moslimsmoelen en evenzo
  die van de marrokaanse zijn goed herkenbaar !
  FUCK THE ISLAM !
  FUCK THE EU !

  Like

 3. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  IK ROEP U OP OM INTOLERANT TE ZIJN!

  Like

 4. Ik ben gestopt met tolerant zijn;al een hele tijd geleden!

  Like

 5. Pingback: Gevaarlijke verdraagzaamheid |

 6. exmarineman zegt:

  Verdraagzaamheid en tolerantie zijn de woorden die ons door de linkse gutmenschen jarenlang zijn ingepeperd als wat we in hun ogen MOETEN zijn. om je daartegen in “opstand” en ben je dus in hun ogen onverdraagzaam en dus ook intolerant dan word je onmiddellijk uitgemaakt voor racist, fascist, islamofoob, discriminerend persoon en a-sociaal, ongevoelig en respectloos. Je wordt dan ook tevens in de (extreem)rechtse hoek gezet als (neo)nazi, bruinhemd enz enz.
  Enige discussie op feiten gebaseerd is met deze mensen onmogelijk, want ze kunnen tegen je argumenten niet op, ze hebben die gewoonweg niet en kunnen alleen maar schelden, je uitmaken voor wat al nog meer en (anoniem) bedreigen, ja als je demonstreert voor je (eigen) rechten en je vrijheid dan word je zelfs aangevallen.
  Door al die (doods)bedreigingen en het NIET ertegen optreden door de overheid en dus je bescherming van je have en goed en niet meer is in Nederland zijn 10-duizenden autochtone Nederlanders bang en apathisch geworden om voor hun mening duidelijk uit te komen.
  Als je laat horen, zien en merken dat je bijvoorbeeld de PVV steunt en het met GW eens bent dan word je ontslagen, genegeerd en houd je weinig vrienden meer over…….. Tja en probeer dan de politie en het OM eens aan je kant te krijgen…… Daarom is het zo stil op straat, waar zijn de demonstraties gebleven tegen de islamisering van Nederland? Vraag het eens aan al die burgemeesters die demonstraties verbieden of later afzeggen/verbieden als er bedreigingen en tegendemonstraties van links en/of moslims met de bijbehorende bedreigingen bekend worden……. In plaats van op te treden tegen de tegendemonstranten, verbiedt men alsnog de demonstratie waarvoor een vergunning is afgegeven. Dit laatste is namelijk het makkelijkste, optreden met ME enz is gevaarlijk en kan tot escalatie leiden. Dus beter die veilige demonstratie maar verbieden.

  Like

  • Cor Ozinga zegt:

   Het lijkt erop, dat de extreem linkse tegendemonstranten de steun van de overheid genieten. Komt bekend voor. Tijdens WWII heetten dit de bruinhemden en ook socialisten.

   Like

  • Tempelier zegt:

   exmarineman, dat men een vergunning moet aanvragen voor een demonstratie , is al een manier om je de mond te snoeren , een melding bij het gemeentehuis zou voldoende moeten zijn, het is toch te zot voor woorden dat een ander weer bepaald welke mening een ander moet,mag hebben om te demonstreren. De grens moet gewoon liggen bij geweld !!

   Like

 7. hendrikush zegt:

  De tolerantie die ons door de poltiek door de strot wordt gedouwd is geen teken van vertrouwen.
  Het is een symptoom van angst en wegkijkgedrag. Met een rubberen ruggegraat wordt de ondermijning door mohammedanen toegelaten. Je maintiendrai???

  Like

 8. J. C. Th. Köhler zegt:

  In de woorden van Thomas mann:

  “Tolerance becomes a crime when applied to evil.”

  Tolerantie wordt een misdaad indien toegepast op het kwade.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 9. J. C. Th. Köhler zegt:

  Thomas Mann, natuurlijk. Met twee hoofdletters. Dat heeft ie wel verdiend.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 10. paulzwueste zegt:

  Chronisch misverstand dat altijd maar weer de kop op steekt!
  Het is geen verdraagzaamheid. Er bestaan geen domme politici die bovendien zogenaamd stekeblind zijn!
  Alles is gepland. De massa-immigratie van de islam is in 1975 contractueel overeengekomen door de olieproducerende arabische landen met de toenmalige EEG.
  Dit alles onder de bezielende leiding van Amerika…
  Wanneer onthouden we dat nu eens?!
  Dat e.e.a. al decennia uit de hand loopt en nog VEEL VERDER UIT DE HAND ZAL LOPEN weet een kind, dus ook alle politici!
  Het huidige probleem is dat men zich niet in staat acht het schip te keren.
  Dat dit wel zal gebeuren laat men aan het lot over. Het volk dus.

  Like

 11. Pingback: GRENZELOZE TOLERANTIE IS DODELIJK! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s