HET ONBEGRIJPELIJKE

Screenshot_10

(Door: Driek)

Het is mij onbegrijpelijk dat onze regeringsleiders, die toch de heilige plicht op zich genomen hebben de burgers van hun land te leiden naar de verwezenlijking van een hoger gedachtegoed, zorg te dragen voor een behoorlijke leefwereld, pal te staan voor onze verworvenheden die ons land de laatste honderd jaar hebben opgestuwd tot welvaart, betere gezondheidsvoorzieningen, voldoende voedsel en zorg voor onze naaste – dat die regeringsleiders ons nu onderdompelen in een lugubere wrede wereld, waarin de mens, de kroon der schepping, door bloeddorstige moordenaarsbenden wordt  vernederd. Ik vind dat onbegrijpelijk. Mij lijkt het uitzicht op een leven in een wrede ordeloze wereld, waarin de glans van het goddelijke ontbreekt, waarin geen enkele flonkering de geest doet oplichten en geen hogere gedachte zich kan ontplooien, doch waar slechts plaats is voor geschreeuw vanuit een minaret – mij lijkt zo’n leven onbestaanbaar.

Maar, geachte lezer, wat ik hier naar voren wil brengen – en ik blijf mijn waarschuwende boodschap herhalen voor den slapende Nederlander die de waarheid niet onder ogen wil zien – wat ik hier naar voren wil brengen is de duivelse slechtheid der islam. Het is slechtheid in zijn puurste vorm en wordt wellicht geëvenaard door het nationaalsocialisme van Adolf Hitler.

Wij stevenen af op een wereld, waarin duivelse gezanten – geïnspireerd door een satanische profeet en gehoorzamend aan een sinistere godheid genaamd Allah, welke evenaart aan de Inquisitie der duistere middeleeuwen – de dienst gaan uitmaken. Een gruwelijk zwartgrauwe wereld, waarin wij leven onder de heerschappij van een primitief bedoeïenenvolk, dat zijn lusten botviert op negenjarige meisjes en die zich schuldig maakt aan necrofilie. Zelfs aan kannibalisme gaan deze bestiale onmensen zich te buiten. Walgelijk.

Dankzij lieden als Alexander Pechtold, Hans Spekman en vele andere nietswaardige Nederlanders,  is dat ons voorland. Maar, let wel, binnen afzienbare tijd waart, als gedragen op de snelle wiekslag van vleugels, het bericht rond dat opstandige burgers de hardstenen vestingen der vijand bestormen. Maar zover is het nog niet. Nog even geduld.Er is een tijd om stenen te zamelen en om stenen weg te werpen’, zegt de Prediker. Laat het u gezegd zijn.

Screenshot_9

Neen, in dien wereld is het geen plezierig toeven. Maar wij, de intelligente lezers van “E.J. Bron”, wij kennen de gruwelijkheden der islamitische geloofsovertuiging. Wij weten dat de sluier waarin hun dwaze fantasieën en illusies gehuld zijn en waarmee zij denken de hoogste gelukzaligheid te bereiken plotsklaps in flarden zal worden gescheurd. Doch ons geduld is ten einde. Wij hebben nog slechts bittere minachting voor dit duivelsgebroed.

Maar, vraag ik mij af, en die kwellende vraag stel ik mij dikwijls in den nachtelijke uren, wanneer de donkerte is vervuld van zwartgallige gedachten, hoe heeft het toch ooit zover kunnen komen? Zijn er dan helemaal geen rechtschapen figuren die ons behoeden voor het naderend onheil? Voor dat geestelijk gif, die dodelijke dwaling? Zijn wij de onsterfelijke werken vergeten van de grote dichters, componisten en Nobelprijswinnaars? Blijkbaar wel. Maar wij dienen toch het peil van ons geestelijk leven te verhogen? Hebben wij dan voor niets die lange stoffige weg afgelegd? Om ons te verlagen tot deze idiote profetenkomedie?

Ongetwijfeld zijn er vele nobele lieden die de gaas-dunne vensters van hun ziel kunnen afsluiten voor het naderend onheil. Die trouwhartige, onnozele burgers, kakelende bakkersvrouwen, kletskousen, gelovende in de nobiliteit van het menschengeslacht, die hun ogen stijf dichtknijpen voor de bloedend zwarte vlag van de terreur. Dat zijn de ingehuurde lakeien die straks op Koninginnedag weer nederig buigen en verwoed zwaaien met hun papieren vlaggetjes. Het liefst zoude ik zien dat deze Oranjeklanten met den blanke sabel worden uiteen gedreven. Doch zoiets is natuurlijk ondenkbaar. Tenzij ik het voor het zeggen krijg.

Screenshot_8

Lezers en lezeressen, wij worden schandelijk misleid. Wij worden door onze samenspannende regeringslieden, die schaamteloze elementen die dagelijks het spreekgestoelte beklimmen om hun nietszeggende quatschverhaal te oreren en slechts uit zijn op eigen gewin en voordeel,  ongelooflijk in de maling genomen. Die incapabele lieden hebben onze vaderlandse driekleur alreeds talloze malen met hun laaghartige streken ten schande gemaakt. Zij verdienen de schandpaal.

Zij, die verantwoordelijk zijn voor ons welzijn, hebben volkomen lak aan de noden der bevolking welke zij dienen. Mijn gemoed schiet vol wanneer ik denk aan den nooddruftige burgers die voor hun dagelijks brood afhankelijk zijn van de voedselbank. Wanneer ik denk aan zieken en bejaarden die zonder enig mededogen uit hun vertrouwde verzorgingshuis worden verdreven om plaats te ruimen voor ongeletterde woestijnvolken. En denkt u eens aan onze Joodse medeburgers die door islamitisch gepeupel belaagd worden en zich niet langer veilig wanen in ons eens zo troostrijke polderland.

Tegen deze groots opgezette misleiding door onze domme, gewetenloze bewindslieden, hof-lakeien, hielenlikkers en andere geslepen nietswaardige sujetten kunnen wij  niets uitrichten. Wij kunnen slechts met verontruste blik machteloos terzijde staan en onze toorn botvieren op deze website. Voorlopig laat ik het hierbij. Ik wens u allen een prettig weekend.

Screenshot_7Door:
Driek
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Allochtonen, Appeasement, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Eurabië, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Patriottisme, political correctness, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

18 reacties op HET ONBEGRIJPELIJKE

 1. Jan zegt:

  Als ouders zo zouden omspringen zoals regeringsleiders dit doen met ons kregen zij een enkeltje Spin- en Rasphuis

  Like

 2. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  THE COLD HARD TRUTH! Over een land op weg naar de eigen ondergang!

  Like

 3. Pingback: HET ONBEGRIJPELIJKE |

 4. helletocht zegt:

  Het is helaas ook onbegrijpelijk. Met alle begrip voor de mensen in nood in andere landen, is er hier echter iets heel anders aan de hand. Het feit dat een landsbestuur dagen bezig is met een asielzoekersprobleem is niet een klap, maar een criminele mokerslag in het gezicht van elke goedwillende en oppassende burger. De 30.000 az’s van 2014 kosten de burger globaal een miljard euro. Tel daarbij de kosten van de gehele multi-culti samenleving en de hulp die helaas naar vreemde oorden in zwarte gaten gaat, dan spreek je over 15 tot 20 miljard per jaar. Dit bedrag wordt onttrokken aan de burger die het heeft opgebracht en die er recht opheeft dat dit geld ten behoeve van hem besteed wordt.. De zorg, het onderwijs, de politie, de huisvesting, de sociale voorzieningen, de banensector, het vervoer enz. zijn allemaal uitgeknepen en qua kwaliteit een verzorgingsstaat onwaardig. De overheid is niet de staat, maar de burgers vormen de staat. Bij ons en in de meeste landen is het andersom. De staat moet er voor de burgers zijn, zij zorgen met hun geld en de uit de handel en economie vrijkomende gelden ervoor dat het landsbestuur geld mag en kan uitgeven. We worden echter gegijzeld door een links smaldeel dat zijn vertakkingen heeft in alle lagen van het bestuur, van non-governmental organisaties, van linkse ambtenaren etc. De andere partijen zijn gezien onze politieke constellatie onmachtig om een vuist te maken. De vele partijen verhinderen een duidelijk beleid. Niet alleen de landelijke overheid, ook de regie vanuit het ivoren toren land Brussel is vernietigend voor ons allen. Kijk met welke macht de niet gekozen Draghi en zijn medewerkers een voor de burgers economsiche ravage aanrichten. Kijk naar de totale onmacht bij de afhandeling van de Griekse en andere crises. Kijk nu naar de manier waarop Europa geen antwoord heeft op een oorlogssituatie die zich al lang aandient, beginnend vanuit de Middelandse Zee. Het gaat hier om een invasie die enkel de afschaffing van Europa ten doel heeft, en men staat erbij en kijkt ernaar. Nog nooit hebben Europese en landelijke overheden zich zo zwak gedragen. Ze waren zwak toen ze Hitler in 1933 hun gang lieten gaan , en zijn nu er weer een fascistische krijgsmacht opdoemt opnieuw “unable”. Men is niet bereid zijn eigen gebied te verdedigen, is bang, want de vijand is al met vele miljoenen in het hart van Europa aanwezig.

  Like

 5. fransLdewit zegt:

  Het is gewoon veels te veel waarheid ben ik bang, dus mensen sluiten zich af van de boze buiten wereld en lezen liever de story

  Like

 6. Cathja zegt:

  Beste Driek, ik ben het volledig met u eens. Wie kan het nog begrijpen dat ons land, ons werelddeel, ten prooi valt aan donker gekleurde mensen, wiens mentaliteit de onze niet is, wiens cultuur de onze niet is, en wiens religie de onze niet is? Mensen die met honderden tegelijk de zee oversteken om gratis en voor niets een lui leventje te leiden, op kosten van hardwerkende mensen?
  Ja, er zijn er helaas nog teveel die vinden dat wij deze ‘stakkers’ moeten helpen; het is onze ‘(christen-)plicht! Dat onze sociale voorzieningen niet meer toereikend zijn om onze ouderen en gehandicapten een fatsoenlijk leven te laten leiden, boeit velen blijkbaar niet.

  De rek is er echt uit. Gelukkig worden er steeds meer ogen geopend en gaan mensen inzien dat ons land ten onder gaat bij onveranderd beleid. De VVD wil een andere koers varen (volgens mij om mensen weg te trekken bij de PVV), maar vindt veel tegenstand. Zo ver zijn we dus al gekomen ‘dankzij’ de illegalen in ons land; een kabinetscrisis bestaat tot de mogelijkheden.

  We moeten doen wat Wilders voorstelt: grenzen sluiten, lak hebben aan allerlei Europese regels en wetten, en uitzetten wat eruit moet! Wij hebben helaas zóveel verdragen ondertekend, dat we met alles wat we zouden willen veranderen tegen een door onszelf gebouwde muur op lopen!

  Waar was ooit het verstand van de ondertekenaars van al die verdragen, en waar zit het nu? De ellende is bijna niet meer te overzien, en is nog steeds groeiende.

  Like

  • BertG. zegt:

   Elk verdrag kan opgezegd worden, zo iets staat niet gelijk aan een levenslang contract
   en ook een contract kan ontbonden worden.
   De wil om dit aan te pakken ontbreekt.
   Dus herhalen ze telkens hetzelfde verhaal, dat ze een verdrag getekend hebben ooit in een verleden waar ze zich aan te houden hebben, wat natuurlijk je reinste onzin is.

   Like

 7. paulzwueste zegt:

  Heel goed geschreven Driek! Hulde!!

  Like

 8. oud-marinier zegt:

  Helemaal met u eens Driek….Alleen jammer dat de huidige politici het een en ander door elkaar halen . Het streven naar hogere doelen voor de samenleving en de verworvenheden van de laatste 100jaar , met gratis weggeven aan een stel parasieten die om wat voor onduidelijke redenen NL als een paradijs zien.

  Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  Tja, Driek, dat beleid van onze regeringsleiders en hun meeheulers roept bij mij de laatste tijd steeds meer associaties op met een liedje van Verzetscabaret ‘De Watergeus,’ in de oorlogsjaren op Radio Oranje gezongen door Jetty Pearl:
  Daarin werd elke opsomming van feiten betreffende de oorlogstoestand, die vanaf ’41 steeds sterker doorsijpelden, steevast gevolgd door het telkens herhaalde zinnetje: “Dat is niet waar, zegt Goebbels.”
  Inderdaad: Onbegrijpelijk. Een compleet raadsel, waarom ze dit doen…..

  Like

 10. louis portugal zegt:

  Mee eens Driek.
  Het zal echter niets helpen door de domme kortzichtigheid van degenen die ons regeren.
  Het zal zo moeten zijn.

  Like

 11. Frerik zegt:

  He Driek, zo duidelijk hoe je de verantwoordelijkheid en de plicht aanhaalt die onze regering moet hebben voor eigen volk en hoe ze precies zo onbegrijpelijk het tegenovergestelde doen. Dat valt niet te rijmen. Ons werd altijd geleerd ‘ regeren is vooruitzien’ . Dit is gewoon crimineel.
  Volledig met je betoog eens, je kan het altijd zo keurig en begrijpelijk onder woorden brengen. Ik kan het gewoon in beelden omzetten en is het net een fragment uit de amerikaanse serie ” Walking dead” waarin een virus doden in zombies veranderen en de wereld gaan overheersen en er nog een paar groepen mensen tegen in verzet zijn en proberen te overleven. Met daarin ook een tekst ”the world he knew is gone”, hoe treffend.
  Heb je dit ook verder nog doorgestuurd per email aan de regeringspartijen ? Het zal wel niet helpen maar ik denk dan , je hebt de smoes van hun onwetendheid wel afgenomen en hun verantwoording zwaarder gemaakt door hun de waarheid aan te reiken.

  Like

 12. Benedict Broere zegt:

  De combinatie van cultuurrelativistische en nihilistische Westerse cultuur en imperialistische fascistische en totalitaire islam lijkt onafwendbaar te resulteren in de stap voor stap sluipende neergang van de eerste ten gunste van de tweede. Het is wachten op de mens die weigert de Westerse cultuur weg te geven aan de stompzinnige barbarij die al eeuwenlang bewezen heeft heel effectief cultuur en menselijkheid en creativiteit te kunnen vernietigen. Maar dat zal een mens zijn die ver weg staat van dat cultuurrelativisme en nihilisme en de algemene weg-met-ons-mentaliteit. Misschien moeten we ons meer verdiepen in de mentaliteit van mensen vroeger en hoe zij zich te weer stelden tegen dergelijke dreiging. De nazies bijvoorbeeld, die gingen niet weg met een goed gesprek.

  Like

 13. luckybee zegt:

  Daar om stel ik voor dat wij Wilders en de PVV mandaat geven om te regeren; en al die nutteloze parlementariers naar huis sturen.ze kosten ons alleen maar een hele hoop centjes.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s