Duitse lemmingen. . .

Screenshot_56

“Fuck PEGIDA! Wij willen de islamitische toekomst!”

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", "Weg met ons!", Duitsland, hersenspoeling, Indoctrinatie. Bookmark de permalink .

8 reacties op Duitse lemmingen. . .

 1. Jean zegt:

  Fuck Merkel wij willen een islamvrij Europa.
  Fuck EU bende wij willen een veilig en leefbaar Europa.

  Like

 2. Hendrik Morren zegt:

  Helaas een werkelijkheid, de Duitsers worden door pers en politiek zwaar geindoctrineerd…
  Schuldgevoelens jegens de 2e wereldoorlog spelen daarin ook mee.
  Hup Duitsers, sluit u aan bij Pegida, een organisatie voor Duitsland en de Duitsers!

  Like

  • fleckie zegt:

   Waarom zouden de huidige generaties schuldgevoelens moeten hebben: zij nebben part noch deel aan de 2e W.O.gehadm maar mogen wel nog altijd daarbij Kirchensteuer ‘opbrengen’,een
   OVERBLIJFSEL?v.h.concordaat dat Von Papen ,met Hitler sloot:’ VON PAPEN HITLER EN DE PAUS’, uit de Antifascist no.2,1985: ‘ik heb indertijd eens een artikel geschreven over het ih.begin van Hitlers macht gesloten concordaat tussen Hitler en de paus……..Het was von Papen v.h.Katholiek Centrum in Dld.,die hiervoor had gezorgd.Thans lees ik in ‘ Vrij Nederland’ dat dit concordaat ook nog een andere betekenis had..Hitler moest jaarlijks ..een..MILJARD ..mark aan ..
   het VATICAAN .. betalen voor de hulp aan zijn regime. Dit bedrag werd tot aan het einde v.d.oorlog betaald. Is het dan een wonder dat het Vaticaan voor alle misdaden van het Hitler-regime volslagen blond was?’……….uit ‘HITLERS tafelgesprekken,het ECHTE ‘ DAGBOEK ‘ van Adolf Hitler, v.Dr.H.Picker,uitg.Loeb,A’dam,isbn 9062134947, pag.423 :’.4 juli 1942 ,aan het diner:
   Duitse ambassade in het Vaticaan-Interpretaties van het Concordaat – Mijn relaties met de pauselijke nuntius -De Amerikanen verdragen geen onzin van de Kerk-Een miljard per jaar in de zakken van de priesters ! -Het Concordaat moet worden beeindigd-Fpute kunstgrepen van de
   Wilhelmstrasse–Ik weiger openlijke oorlog met de Kerk –Een kwestie die geregeld moet worden met bisschop Von Galen –De bisschoppen zullen spoedig kruipen voor de staat………Als we zouden besluiten onze huidige vertegenwoordiger in het Vaticaan terug te roepen,dan zie ik geen passende reden om een. plaatsbekleder naar deze ambassade te sturen.De relaties tussen Duitsland en het Vaticaan zijn gebaseerd op het Concordaat’.

   Like

   • fleckie zegt:

    ‘WEG VAN HET VERVOLGINGSCLICHE’, . NW.ISR..WEEKBLAD 22.5.2015. Door A.Kleijwegt.
    ‘Zijn wittebroodsweken zitten erop.Sinds ruim een half jaar is Peter Schafer nu directeur van het Judisches Museum Berlin. Voor het eerst iemand zonder Joodse achtergrond aan het hoofd van het gezaghebbende instituut………..Een gesprek over’Joodse cliches’, oprukkend antisemitisme en het gewicht van de Duitse schuldvraag………………………..Ook wie door de vaste tentoonstelling van het Judisches Museum in Berlin loopt,ziet ze vrij snel staan. Eklesia en Synagoga,de een triomferend met kroon, de ander geblinddoekt met gebroken lans en afgewend gezicht. De twee vrouwfiguren, in origineel terug te vinden in veel middeleeuwse kathedralen,symboliseren de overwinning van het christendom op het Jodendom.Maar ze staan in vrijwel ieder Joods museum ook symbool voor de onderdrukking van de Joden door de eeuwen heen. Voor de nieuwe directeur zijn ze vooral’een negatief cliche’,waarvan hij er minder wil in zijn museum. Een museum dat een wereldwijde reputatie opbouwde met haar permanente expositie en prachtige architectuur,maar zeker ook met provocerende tijdelijke tentoonstellingen[zie kader]. “De Joodse geschiedenis voorstellen als een grote klaagzang is een stereotype. Het was niet alleen maar vervolging wat de klok sloeg”. ………..Peter Schafer schenkt thee in zijn ruime werkkamer in de nok van het beroemde bouwwerk van architect Daniel Liebeskind. De strak ingerichte ruimte biedt uitzicht over ‘de tuin der verbanning’.Die naam verwijst naar de gedwongen migratie van veel Duitse Joden. …Zelf groeide Schafer op in een katholiek gezin in het Duitse Ruhrgebied, maar hij bracht een groot deel van zijn leven in het buitenland door,in Israel en de Verenigde Staten. Hij onderwees als professor aan Princeton University en geldt als een van de grootste kenners van het Jodendom in onze tijd. …..De invloed van zijn migrantenbestaan is merkbaar. Ook al is de voertaal Duits.,hij ontvangt met die typisch Amerikaanse vriendelijkheid, in alles erop gericht om het zijn gast gemakkelijk te maken. Een enkele keer ontglipt hem een woord of een zinnetje in het
    Engels,vooral als hij zich even laat gaan.”THAT’S NONE OF HIS BUSINESS”!.zegt hij over de Duitse journalist die onlangs een oordeel velde over de omhelzing van voormalig SS-er Oskar Groning door een Holocaust overlevende tijdens het laatste Auschwitz-proces. Haar gebaar en oproep tot verzoening baarde veel opzien in Duitsland..EN..daarbuiten. Toch is Schafer ook de typische,ietwat stijve geleerde welbespraakt, maar beheerst en bedachtzaam,en meer op zijn gemak in zijn werkkamer dan tussen de vele bezoekers in zijn museum. Een spontane rondgang door het gebouw zit er niet in……………..”U bent de eerste niet-Joodse directeur van het Judisches Museum Berlin. In welke mate speelt dat een rol?………..”Sinds ik deze aanstelling heb aanvaard is het me vaak gevraagd: kan dat wel? Aan Princeton of in Jerusalem is het nooit een thema geweest. Maar dan zeg ik:ja,dat kan.Een wiskundige hoeft ook geen driehoek te zijn. Bovendien is dit museum geen instituut dat tot het Jodendom behoort. Het is een stichting die gefinancierd wordt door de Duitse Bondsrepubliek”. ………..”Toch waren uw twee voorgangers wel Joods, en de architect van dit gebouw ook. Allen zonder Duitse nationaliteit. Zegt het iets over de tijdgeest dat uw aanstelling met die traditie breekt?……….”Ik denk het wel. Waarschijnlijk had ik bij de oprichting van dit museum ruim twintig jaar geleden met mijn achtergrond geen kans gemaakt. En dat is niet perse een negatieve ontwikkeling. Michael Blumenthal[zijn voorganger,red.] zei altijd ik ben Joods,maar ik begrijp van mijn “Joods zijn” niet veel. Bij mijn aanstelling ging het meer om mijn kennis en minder om de goedkeuring. Wij Duitsers gaan inmiddels meer ontspannen met ons verleden om. Begrijp me niet verkeerd. Dat de vraag wordt opgeworpen vind ik goed .De Holocaust is iets wat onze geschiedenis zal blijven beinvloeden. Dat zal ook nooit veranderen. Maar er is inmiddels een groter vertrouwen dat wij Duitsers ons daar allen bewust van zijn en dat het duidelijk is dat het nooit meer zal gebeuren”. ………..U heeft bij uw aanstelling gezegd dat u wilt breken met ‘de negatieve cliches rond het Jodendom’. Wat bedoelt u daar precies mee?………..”De Joodse geschiedenis wordt vaak als pure vervolgingsgeschiedenis voorgesteld: ghetto’s,pogroms,Holocaust. Dat is natuurlijk waar, maar het is een misvatting dat er door de geschiedenis heen geen contct en wederzijdse beinvloeding tussen christenen en Joden was. We weten at het Jodendom het christendom sterk beinvloed heeft, maar dat het ook andersom was is minder bekend. Een voorbeeld is de Mariaverering. Die ws rond 1200 in Zuid Frankrijk op zijn hoogtepunt. Precies rond die tijd stond er binnen het Jodendom een grote beweging op,die aan God niet drie maar tien krachten toedicht,waarvan een vrouwelijk. Sindsdien is het in het Jodendom de vrouwelijke kracht die bemiddelt tussen God e de mensen,het snijpunt tussen hemel en aarde”…………Hoe gaan bezoekers deze inzichten terugzien in het museum? Met een Mariaverschijning?………..”We kunnen natuurlijk voorbeelden van de Mariaverering laten zien,maar in het Jodendom hebben we alleen maar teksten,geen afbeeldingen. Dus dat is lastiger voor een museum. Daar zijn we nog niet uit. Maar er zijn ook andere voorbeelden van contacten tussen Joden en christenen die we wel kunnen visualiseren”. ………..Bent u niet bang voor kritiek als u afdoet aan wat u Joodse ‘vervolgingscliche’ noemt? ………..”Ja, maar het is geen nieuw inzicht. Al aan het begin van de 20e eeuw maakte de Joodse geschiedschrijver Salo Baron korte metten met de neiging de Joodse beleving door de jaren heen vooral als een lijdensweg voor te stellen. Die opvatting heeft zich doorgezet.In de wetenschap is het allang een gepasseerd station”. ……….
    Waarom wordt er dan nog steeds in geloofd?………”Omdat het lang het heersende paradigma was.
    Ook in de wetenschap. Het is een cliche dat niet lleen onder de Joden leeft.Ook veel christenen voelen zich nog altijd schuldig aan de Jodenvervolging. En het is natuurlijk ook zo dat een groot deel vn de Joodse geschiedenis in het teken staat van vervolging. Maar niet alles. Het gaat er in de kern om welke accenten je wilt uitwerken. En daarbij hoort ook dat je laat zien hoe beide religies elkaar beinvloed hebben.Dat zal ook christenen goed doen. Die moeten weten dat ze de Joden niet alleen onderdrukt maar ook geinspireerd hebben”. ……….U weet veel over de geschiedenis. In hoeverre moet de actualiteit een rol spelen in uw museum? ……….”HET thema van nu is opnieuw oplaaiend antisemitisme. In het bijzonder het islamitisch gekleurde antisemitisme. Maar daar kunnen we geen tentoonstelling over maken.”…………Waarom niet?……..
    “Hoe wil je dat dan doen?Wat moet je laten zien? Er is niets om te laten zien. Antisemitisme in de islam speelt in de geschiedenis een veel minder grote rol. De islam stond veel toleranter tegenover de Joden dan het christendom. Dat maakt het ook zo angstaanjagend.,dat bij het hedendaagse antisemitisme juist ook bijzonder veel moslims betrokken zijn. Daar moeten we over praten,daar moeten we over in debat gaan.Maar daar kan je geen tentoonstelling over maken”. ………..Moet het museum een functie vervullen in dat debat?………..”Zeker. We zijn in die zin een bijzonder museum. We hebben ook een onderwijsopdracht. We bouwen op dit moment eeen Joods-Islamitich forum in ons aanpalende debatcentrum. Daargaan we debatten en conferenties..organiseren..waarvoor..we..jonge mensen uitnodigen: moslims,Joden,christenen..hier uit Berlijn. Die willen we samenbrengen en dan wil ik weten hoe een jonge moslim in Duitsland over de Holocaust denkt en een jonge Jood tegen de Nakba[het Arabische woord voor de verdrijving van de Palestijnen uit Israel in 1948,red] aankijkt”. ………..
    Over de actualiteit gesproken: in de Duitse pers is discussie ontstaan over de omhelzing van de hoogbejaarde Oskar Groning, voormalig SS’er en ‘boekhouder van Auschwitz” door een slachtoffer,tijdens wat waarschijnlijk het laatste Holocaust-proces zal zijn.Hoe kijkt u daar tegenaan?………..”Ik vind dat niemand het recht heeft om een Holocaust-slachtoffer te zeggen wat hij moet doen. Niemand. En als een slachtoffer een dader tegemoet treedt en hem laat zien dat hij of zij zich met hem verzoenen wil,dan vind ik dat een reusachtig gebaar,maar niet iets wat ik beoordelen kan. NO WAY. …..Ala ze op hem af zou stappen en hem een oorvijg zou geven, gaat het mij ook niets aan. Maar als we het over de gevolgen van de Holocaust hebben, dan zou ik graag met deze vrouw in gesprek gaan en zou ik graag horen hoe ze daartoe gekomen is,hoe ze zich erbij voelt,of ze er iets mee duidelijk wil maken.Zulke thematiek krijgt zeker een podium in ons forum”..<<<<<<<>>>>>>>DE CONTROVERSE<<<<>>>>Omstreden is het museum altijd al geweest. Nog voor het Judisches Museum Berlin goed en wel gebouwd was bestond er al controverse over wie er zeggenschap over zou krijgen. De eerste directeur, de Israelische curator en schrijver Arnon Barzel, eiste volledige zelfstandigheid van het stadsbestuur,niet alleen in culturele zin maar ook in financiele en bestuurlijk. Hij verloor die strijd en zijn ontslag leidde tot veel commotie in de Joodse gemeenschap in Berlijn. Onder leiding van zijn opvolger,de Amerikaanse oud-minister van Financien Michael Blumenthal, opende het museum in 2001 voor het eerst zijn deuren. De gedurfde tentoonstellingen van programmadirecteur Cilly Kugelmann maakten in de jaren die volgden nog wel vaker de tongen los. In 2013 liet ze de Joden zichzelf tentoonstellen in een vitrine in het museum vergezeld van een bordje met de vraag:’Zijn er nog Joden in Duitsland?’ Ook de posters waarmee het museum aandacht trekt zijn vaak opmerkelijk. Zoals de afbeelding van een kraan waar slgroom uit stroomt, vergezeld van de tekst: “JUDISCHES MUSEUM BERLIN, NICHT DAS WAS SIE ERWARTEN”………..Het museum blijft deze koers varen. Onder Schafer houdt Kugelmann alle ruimte om te provoceren, verzekert hij………………DE DIRECTEUR…………….
    Peter Schafer werd in 1943 geboren in Huckeswagen en groeide op in een streng katholiek gezin in het Duitse Ruhrgebied. Zijn vader behorde tot ‘de katholieke kringen die tegen Hitler waren”. …..
    Hij studeerde katholieke theologie,filosofie en Joodse studies in Bonn., Jerusalem en Freiburg en promoveerde in de Joodse studies. Daarop volgden een succesvolle academische carriere in Duitsland en de Ver.Staten. Van 1998 tot 2014 was Schafer professor religiewetenschap en professor Joodse studies aan Princeton University. Schafer is eredoctoraathouder van de universiteit van Utrecht en die van Tel Aviv.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

  • fleckie zegt:

   Waar is mijn commentaar/ aanvulling gebleven? Niet alleen heb ik telkens last van ‘vervormingen’ en ‘ wegblijven’ van woorden( resultaat telkens corrigeren ), maar ook af en toe ‘verdwijnen ‘ van commentaren etc. , trouwens , wie geeft ‘anderen ‘het recht daartoe?

   Like

 3. Jan Wandelaar zegt:

  +

  http://10news.dk/?p=1233

  Shaniqua mohamed
  We own Denmark now

  +

  Like

 4. BertG. zegt:

  “Ondankbaarheid is het ergste’
  – Het irriteert me hoe gigantisch we worden uitgebuit, ze zuigen er zoveel mogelijk uit. In veel gevallen zijn deze mensen alles behalve arm. Je merkt het aan hun kleding en hun manier van doen om aan het beste gewend te zijn. Ze komen aan in de duurste merkkleding en met de laatste Iphone, en hebben dan het lef om nog meer en meer luxeartikelen op te eisen.

  “Verwende jongemannen”
  – Degene die echt arm is kan zich niet veroorloven om naar Zweden te komen. Om een menssmokkelaar in te huren kost veel geld. Minstens 5000 euro, heb ik van horen zeggen. Dat is een bedrag wat ik niet zou kunnen betalen, zegt Annika.
  http://www.vrijechroniqueurs.nl/dit-zijn-geen-kinderen-dit-zijn-verwende-jongemannen/

  Like

 5. Jan zegt:

  Nachtclub in Beieren weigert ‘immigranten’ toe te laten wegens diefstal, agressie tegen vrouwen en schooien om drank

  Ingolstädter Diskothek sperrt Flüchtlinge aus
  ..
  Sie machen nur Ärger. Sie belästigen Frauen, klauen Jacken, schnorren Getränke bei anderen Partygästen, weil sie kein Geld haben, und wollen nicht gehen, wenn die Disco schließt. So jedenfalls sieht das Martin T., der die Diskothek “Amadeus” in Ingolstadt betreibt. Deswegen hat er Asylbewerbern nun den Eintritt in seine Disco verboten. Diskriminierend sei das nicht, findet er.
  ..
  Martin T. führt die Diskothek in der Innenstadt seit 26 Jahren. Er sagt: “Sie müssen wissen, bisher gab es im Amadeus keinen Ärger.” Der Stress begann seiner Schilderung nach erst im Dezember vergangenen Jahres, als neue Flüchtlinge in die Erstaufnahmeunterkunft kamen. Seitdem hätten 20 bis 30 von ihnen im Amadeus immer wieder für Probleme gesorgt. Er beschreibt das folgendermaßen: “Die Schwarzen haben ein Frauenproblem, und bei den Arabern gibt es ein Aggressionsproblem.”
  ..

  De raad van vluchtelingen kan alleen jammeren en janken:
  Im bayerischen Flüchtlingsrat ist man entsetzt von diesem Verbot. “Es ist skandalös, dass er pauschal eine ganze Bevölkerungsgruppe ausschließt”, sagt der Sprecher Matthias Weinzierl. Das Argument mit der Kleidung sei ein bloßer Vorwand – viele Asylbewerber legten großen Wert darauf, ordentlich gekleidet zu sein. “Man erkennt sie nicht an der Kleidung, man erkennt sie nur an der Hautfarbe, und das ist blanker Rassismus.”

  http://www.sueddeutsche.de/bayern/ingolstadt-diskothek-sperrt-fluechtlinge-aus-1.2464203

  Geen ‘Einzelfall’:

  Du kommst hier nicht rein: Disco-Türsteher weist große Asylanten-Gruppe ab
  https://www.netzplanet.net/du-kommst-hier-nicht-rein-disco-tuersteher-weist-grosse-asylanten-gruppe-ab/

  Meer idiotie uit Duitsland:
  Göttingen: Anonymisierte Krankenscheine für illegale Einwanderer
  Oberhavel: Grüne fordern kostenloses Internet für Asylbewerber
  Düren: Immobilienbesitzer sollen Wohnraum für „Flüchtlinge“ umgehend anbieten
  Migranten: “Sie pissen sogar ins Weihwasser und schänden Kirchenaltare”
  Markt Wald: Asylbewerber zerlegt Gemeinschaftsunterkunft – 10.000 Euro Schaden
  Mittelalterfest in Dortmund: Nomadenvolk beraubt Händler, Zelte aufgeschlitzt, Autos aufgebrochen
  https://www.netzplanet.net/

  Het houdt niet op.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s