Wanneer beginnen de donkere Middeleeuwen weer?

Screenshot_21

(Door: H. Numan)

Binnen 30-40 jaar, iets van drie decennia. En u, jawel, u, de lezer, gaat dit persoonlijk meemaken. En uw kinderen. En uw kleinkinderen. Maar die laatsten zijn dan volledig halal opgevoed en zien u eigenlijk als beklagenswaardige wezens. Het is namelijk al eens eerder gebeurd. De val van het (West) Romeinse rijk. Een Romeinse senator, Quintus Fabius Memmius Symmachus, hield een dagboek bij en zo hebben we een indruk hoe de barbaren de boel overnamen. Ze hadden daar drie decennia voor nodig. Onze haatbaardjes zijn veel ongeduldiger met hele korte lontjes, dus die gaan het proberen binnen twee decennia te klaren.

Laat ik het leven en de ervaringen van Symmachus als leidraad gebruiken. Symmachus was geboren in de crème de la crème van de elite. Op zijn tiende jaar vierde hij zijn eerste questorschap met gladiator gevechten in het Colosseum. Uiteraard betaald door z’n pappa, want zo’n grapje kostte snel een paar miljoen euro’s in sestertiën.

De carrière van een Romeinse elitezoon stond zo’n beetje vast. Tot zijn zevende jaar zorgde zijn moeder voor hem. Vanaf zijn zevende nam de vader het over. Hij kreeg een eigen leraar of ging naar een privéschool. Daar leerde hij Latijn, Grieks, retorica en rekenen. Die opleiding was p-e-p-e-r duur. Maar een solide investering in de toekomst: een elite-Romein woonachtig in Spanje moest in staat zijn om met zijn collega in Klein Azië te kunnen communiceren. En Grieks spreken met een accent, dat was sociale zelfmoord.

Op z’n vijftiende werd een Romein een man. Vanaf dat moment was hij zelf aansprakelijk voor zijn handelingen en werd van hem verwacht de cursus honorum te doorlopen. De cursus honorum was de politieke carrière beginnende bij questor en eindigend met de toppositie van consul die een elite-Romein geacht werd te volgen.

Symmachus was er dus vroeg bij. Een soort Joram van Klaveren, maar dan met heel wat meer dan een simpel VMBO-diploma. Eigenlijk leek hij meer op Mark Rutte: een elitezoontje dat ietwat zorgeloos carrière maakte en glimlachend door het leven ging. Problemen zijn er om weg te lachen.

Symmachus leefde in een periode waarin niet geld maar grond de maatstaf voor welvaart was. Dat verklaart ook waarom elite-Romeinen zo bereidwillig waren hun bezit op te geven, of te collaboreren met de vijand. Goud kan je met je meenemen op de vlucht. Als je het hebt, en dan nog in beperkte mate. Grond niet. Ze stonden voor de keuze om te vluchten naar Constantinopel en daar straatarm verder te leven of kijken tot hoever de barbaren bereid waren om een deal te sluiten en dan in relatieve welvaart verder te leven.

Het (West) Romeinse rijk bestond nog, maar grotendeels enkel in naam. De meeste gebieden waren al of werden overgenomen door de barbaren: Franken, Visigothen, Bourgondiërs.

Hoe, dat verschilde per gebied. Veel barbaren (Franken) betekende veel opgeven. Minder barbaren (Bourgondiërs) betekende minder opgeven. Al die barbaarse leiders waren beslist niet stom, al spraken ze (soms) gebroken Latijn. Ze namen een Romeinse provincie over, moesten hun eigen mannen belonen, belasting innen en de administratie runnen over die provincie. Met andere woorden: er was prima ruimte voor onderhandelen.

Heel veel belangrijke Romeinen (Symmachus was er een van) begrepen dat hun brood vanaf nu belegd werd door het nieuwe management. Ze moesten een flink deel van hun landerijen inleveren. Ze bleven dan in leven (altijd prettig) en behielden hun administratieve functies (ook leuk). Iemand moest tenslotte de belastingen innen.

Voor de gewone bevolking (u en ik, met andere woorden) veranderde er weinig. Er kwam meer wetgeving. De bestaande bleef, en nieuwe Frankische/Bourgondische/ Visigothische wetten kwamen er bij. De belastingdruk werd gestaag groter, aangezien er nu meer en andere mensen uit dezelfde ruif gingen mee vreten. De eeuwige Drievuldigheid voor de gewone man: Zwoegen, Zweten en bovenal Zwijgen bleef exact gelijk.

Voor Symmachus en zijn collega’s veranderde er natuurlijk wel het een en ander. Ze merkten heel snel dat hun peperdure opleiding eigenlijk waardeloos was. Natuurlijk maakten ze de opleiding van hun zoons wel af, anders zou het weggegooid geld zijn. Maar met een aanzienlijk beperkt curriculum: Grieks was nergens meer voor nodig; een flinke mond Bourgondisch of Visigothisch pikten ze op straat wel op, en van retorica alleen de basis.

Retorica is – helaas – de nu bijna verloren gegane kunst van het spreken in het openbaar. Alles telde mee: je houding, de bewegingen van je vingers, je gezicht, hoe je spreekt, je timbre, waarover, kortom, alles. Voor de Romeinen was iemand die retorica niet beheerste een niet meer dan een koddig boertje van buut’n.

Symmachus en zijn collega’s werden regelmatig gevraagd een avondje op te treden voor de koning . Die vond dat vet cool. Symmachus droeg dan een nummertje klassieke gedichten voor, dichtte op verzoek of oreerde uit de Ilias. Hij schreef daarover aan zijn vrienden, en niet eens negatief. Wat je eigenlijk zou verwachten als iemand met een universitaire opleiding een avondje de pias moet uithangen in z’n vakgebied. Je zou het nu kunnen vergelijken met “Een gezellig avondje lachen, gieren en brullen met Gerrit Zalm! Gesponsord door uw Ayatollah. Aanwezigheid enkel op invitatie.”

Symmachus kwam er dus best goed vanaf. Hij behield een flink deel van zijn inkomen en zijn administratieve functies. Want de nieuwe machthebbers hadden hem nodig. De bevolking was grotendeels Romeins en de overname moest niet TE opvallend plaatsvinden.

De zoon van Symmachus had het een flink stuk minder. (Daar weten we overigens minder over dan over z’n pa.) Z’n opleiding was minimaal gehalveerd, hij sprak hooguit een paar woorden Grieks en beheerste de leukste gebaartjes uit de retorica. In Latijn was hij waarschijnlijk goed, Bourgondisch beter en rekenen kon hij aardig. Al was het stukken minder dan de oude Symmachus, inmiddels Senior.

De Bourgondische vorst had hem niet zo hard nodig als zijn vader. Er waren nu meer Bourgondiërs, ze hadden hun eigen wetgeving plus die van de Romeinen om ze wettelijk te ondersteunen en waren al meer dan tien jaar aan de macht.

De zoon van Symmachus deed ongeveer hetzelfde administratieve werk als zijn pa, maar niet meer als leidinggevende. Dat was nu een Bourgondiër. Latijn was handig om de papieren bij te houden, maar niet meer echt essentieel. Hetzelfde gold voor rekenen. De Bourgondiërs gaven zelf niet zo veel om lezen en schrijven. “Lezen en schrijven? Oh, dat kan mijn Symmachus Junior heel goed! Hey Symacchus: als je toch bezig bent, zet dan gelijk wat koffie geef de plantjes ook wat te drinken!”

Lezen en schrijven was een stuk minder noodzakelijk dan voorheen en vreemde talen nog veel minder. Symmachus Junior had aan zijn VMBO-diploma (hoi, Jesse van Klaver!) meer dan genoeg. Teveel eigenlijk. Dat hij nauwelijks Grieks beheerste, was geen enkel probleem, want hij had dat toch nergens voor nodig.

De westerse samenleving was compleet veranderd in dat decennium: van een open, internationale gemeenschap waarin Grieks gebruikt werd als Lingua Franca en giraal geld naar gesloten rurale samenlevingen, constant in oorlog met elkaar.

De meeste mensen ten tijde van Symmachus woonden al in ommuurde steden of op versterkte boerderijen. De bontkraagjes barbaren, die waren nogal eens roerig. Al vele generaties. Beschermd wonen was zeer beslist niet gratis. Iemand moet tenslotte die vestingwerken betalen …. en dat is zelden of nooit de man die ze bedacht.

De gewone man had de gebruikelijke keuze: slikken of stikken. Of je woonde op een versterkte boerderij/ommuurde stad en veranderde in een ZZPer horige (op die boerderij). Of je nam het risico en ging ergens op het platteland wonen in relatieve welvaart met de absolute zekerheid dat je binnen een paar jaar door barbaren vermoord werd. Als je geluk had, tenminste. Het kon aanzienlijk erger …

Dat was dus ten tijde van Symmachus, toen de barbaren sterk genoeg waren om hun posities te consolideren. Hun kinderen, de generatie van Symmachus Junior, leefden in een totaal andere wereld.

Geweld was nu volkomen normaal (daarvoor eigenlijk ook al, maar toen was er nog iets van een centrale overheid en een illusie van veiligheid). Je leefde op een versterkte boerderij of in een ommuurde stad. Reizen deed je zo min mogelijk, dat was veel te gevaarlijk. En geld raakte uit de mode. Wat er was werd nog gebruikt tot het versleten was of in een schatkist werd bewaard.

Ruilhandel was de norm aan het worden. De ZZPers horigen op de boerderijen hadden ellenlange contracten met piepkleine lettertjes en betaalden in uren werk. Veel voor de (hun) eigenaar van de boerderij, heel weinig voor de horige zelf.

De kleinkinderen van Symmachus wisten niet beter of het hoorde zo. Geld kenden ze niet, dat was iets van heel vroeger. Vreemde talen? Wat in godsnaam waren dat? Iedereen sprak toch Bourgondisch? Lezen en schrijven? Waar had je dat voor nodig? Akkers moet je ploegen, niet beschrijven! Rekenen? Meer dan wat je kon optellen op handen en voeten was overbodig. De pen machtiger dan het zwaard? Wat een dijenkletser!

Dit proces is op dit moment wederom gaande. U kunt het Romeinse rijk vervangen door de EU. Symmachus door welke politicus die u maar wilt. (Behalve die uit Venlo; en ook toen waren er ‘Bittereinders’.

De barbaren, ach. Dat laat ik aan uw eigen verbeelding over. Maakt het verhaaltje af, en kleur de plaatjes.

Dit proces vond heel geleidelijk plaats en duurde ongeveer 30 jaar. Een generatie is over het algemeen een periode van 20-30 jaar. Maar binnen één generatie zie je hele grote verschillen over periodes van tien jaar. Eén decennium dus. Vergelijk Nederland of uw eigen situatie nu in 2015 maar eens met die in 2005 en 1995 en 1985.

De grote schok die de eindfase inleidde, hebben we al gehad. Voor de Romeinen was dat de (zoveelste) val van Rome in 410 AD, voor ons was dat het World Trade Center in 2001.

De donkere Middeleeuwen begonnen niet direct in 410 AD. Dat was een heel geleidelijk proces dat overal ongeveer 30 tot 40 jaar later voltooid was. Op de ene plaats sneller, elders later.

De beschaving ging overigens gewoon door: Constantinopel was DE metropool en heeft ons tot 1452 AD beschermd tegen invasies (en fobieën voor karbonaadjes) uit het Oosten.

Dat is het grote verschil met nu. Wij missen Constantinopel om ons te beschermen. Dat is al gevallen. Hoelang Israël het nog vol weet te houden, dat is een open vraag. Gezien het razend snel groeiende antisemitisme onder Europese leiders en de ronduit onbekwame president in Amerika niet zo’n open vraag…

Door:
H. Numan
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

17 reacties op Wanneer beginnen de donkere Middeleeuwen weer?

 1. scooter zegt:

  Als je natuurlijk op uw kop laat blijven schijten zonder actie te nemen dan zou het wel eens kunnen, maar ik ben dat niet van plan.

  Like

 2. Ik geloof er niks van. Wij hebben verkiezingen, Lingo, democratie, de Fyra, hypotheekrenteaftrek, dobbernegermoppen en Windows 8.1. Nee, we hebben de zaak volledig onder controle. Waarom altijd die negatieve boodschappen, straks gaan er weer een paar hier aan het schuimbekken. En dan heb je dat weer.

  Like

 3. koddebeier zegt:

  Chapeau, We zijn al een aardig stuk op weg, dus de rest zal nog wel komen.

  Like

 4. Cor Ozinga zegt:

  En de huidige Elite ziet dit proces aan en blijft glimlachen en hun schaapjes op het droge brengen.

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Een gruwelijke werkelijkheid!!!
  En Markje, hij lachte.
  GvD man we zijn in oorlog!

  Like

 6. Hendrik Morren zegt:

  Ach, toendertijd ging het door verovering, nu door landverraad der politieke kliek.
  U koos ervoor, u bleef op landverraders partijen stemmen en maakte zich zo medeplichtig.
  De €uro werd ons door het strotje gedrukt, dit terwijl al bekend was dat een eenheidsmunt niet zou functioneren.
  De €uro was nodig om de €U te politiciseren; een geldstroom van productief hardwerkend noorden naar een minder productief zuiden kwam op gang…
  In ‘Mein Kampf ‘, geschreven door ene Adolf Hitler staat de werkwijze der €U precies beschreven; we zijn nu bij destabilisatie door volksverhuizingen…
  Mensen, stem vooral op landverraders en/of hun partijen om deze koers voort te zetten.
  Wilt u hier niet langer aan meewerken, stem dan op de PVV!

  Like

 7. tjonge zegt:

  ik heb altijd het idee dat het omslagpunt is geweest met de introductie van het openbare internet.
  klinkt misschien oubollig en weinig vooruitstrevend maar m.i. waren we beter af in de tijd voor het internet en de mobiele telefoon.
  .
  mensen over de hele wereld kunnen nu elke seconde per dag informatie vergaren (of die informatie klopt is een tweede).
  ook daardoor komen arme mensen uit arme landen er massaal achter waar het wel goed toeven is, en het ideale “protocol” (ticket naar het westen) wordt onder die arme mensen snel en makkelijk verspreidt .
  .
  ik moet eerlijk bekennen dat ik meer happy was in de tijd zonder internet, dan nu, nu ik overal van op de hoogte ben.
  .
  .
  internet en mobiele telefonie…..we gaan ten onder aan onze eigen moderne technologie.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Mja…..Alles heeft zo zijn voor- en zijn nadelen:
   Mijn oudste zoon is succesvol dankzij datzelfde internet: Hij kon van zijn hobby zijn beroep maken!
   En….Zonder internet hadden wij deze site niet gehad!

   Like

   • tjonge zegt:

    “En….Zonder internet hadden wij deze site niet gehad!”
    .
    “theresa, zonder internet hadden wij hoogst waarschijnlijk deze site niet nodig gehad, was er hoogst waarschijnlijk geen asielzoeker-probleem, etc….

    m.i. veroorzaakt de social media door haar lage drempel de hele volksverhuizingen, je bereikt met 1 druk op de knop de hele wereld, of je nou een simpele burger bent of een hoge pief, dat was voor het internet tijdperk ondenkbaar.

    Like

 8. Republikein zegt:

  Een mooi verhaal.
  Wie neemt mijn bitcoins over?
  En ruilhandel van diensten neemt in Amsterdam toch een grote vlucht?
  Dus het verhaal klopt als een bus, de geschiedenis in herhaling!
  En ook de zieners hebben gelijk.

  Like

 9. Wachteres zegt:

  Ik heb regelmatig geroepen dat we teruggaan naar de voor middeleeuwen.

  Onze ‘elite’ denkt waarschijnlijk: “Laten we eten, drinken en vrolijk zijn want morgen ……

  GAAN WE ER VANDOOR!

  Like

 10. Pingback: Wanneer beginnen de donkere Middeleeuwen weer? ...

 11. Buffalo Bill zegt:

  Die middeleeuwen zijn al begonnen, blij dat ik nog in een andere tijd geboren ben

  Like

 12. Vederso zegt:

  Eén van de mogelijke scenario’s, maar volgens mij staat de uitkomst nog helemaal niet vast.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s