HYPOCRIET NEDERLAND! (deel 2)

Screenshot_1

(Door: Peter Rissing)

In deel 1 heeft u kunnen lezen over de aanklacht die Patrick heeft ingediend tegen Shabir Burhani wegens het overschrijden van de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Gelukkig staat Patrick hierin niet alleen. Afshin Ellian doet ook aangifte tegen de uitspraken van Burhani, alias Maiwand al-Afghani, over de ‘vlieglessen voor homo´s´ van ISIS. Ellian staat op, omdat ook hij meent dat ‘vlieglessen’ in de gebruikte context de harde grens van de vrijheid van meningsuiting “aanzetten tot geweld, dreigen met geweld en oproepen tot haat en geweld” overschrijdt. Hij graaft in zijn column in Elsevier dieper in de achtergronden, ervaringen en uitspraken van Burhani. Die tekst van Ellian jat, comprimeer en herschrijf ik tot het onderstaande.

Over Burhani

— hij was actief binnen de kring van Sharia4Belgium en aanverwante clubs in Nederland. Een aantal van zijn vrienden zit in de gevangenissen van België en Nederland wegens relevante delicten of vechten nu in Syrië.

— hij is een salafist en is aantoonbaar aanhanger van de Taliban en Al-Qa’ida en hij propageert en verspreidt wervende boodschappen van de leiders van deze islamitische terroristische organisaties.

— hij kwalificeert zichzelf als iemand die de salafistische da’wa (auteur: een onderdeel van Jihad, de uitnodiging, of sommatie tot onderwerping aan Allah), pleegt.

AIVD

Ellian refereert ten aanzien van de da’wa die Burhani pleegt aan rapportages van de AIVD. Die concludeert onder meer:

— dat het Salafisme nu niet meer een pure religieuze activiteit is,

— dat het da’wa-salafisme in Nederland een kweekvijver voor het jihadisme is geworden,

— dat Burhani o.a. in 2013 in Wardak, Afghanistan, was waar jihadstrijders van de Taliban dan wel Al-Qa’ida actief waren en dat hij foto’s en video’s van zichzelf met gewapende Jihadisten en poserend hij met verschillende oorlogswapens publiceerde,

— dat na de overname van Kaboel door de Taliban, Azië en Europa moeten worden veroverd en onderworpen aan het Kalifaat met een sharia-regime.

De Taliban

— er zijn 23 Nederlandse militairen omgekomen en er raakte een aantal Nederlandse militairen invalide door toedoen van de Taliban,

— zij terroriseren ook onschuldige Afghanen door het plegen van aanslagen, executies, verminkingen en intimidaties,

— het is een terroristische organisatie die grootschalig de rechten van de mens schendt.

Ik voeg hier nog aan toe dat de Taliban-vrienden van Burhani Malala Yousafzai door haar hoofd schoten, omdat zij vint dat ook meisjes het recht op scholing hebben, voeg ik hier nog aan toe.

Ellian refereert ook aan publicaties van Burhani gericht aan hemzelf en Ayaan Hirsi Ali, zoals “Moge Allah ze bestraffen en laten lijden”. Vanuit het radicale islamitische referentiekader is dat een oproep om ‘actie’ te ondernemen. Dat rond de tijd van die uitspraken door de overheid extra veiligheidsmaatregelen voor Ellian moesten worden genomen, toont dat ook aan.

Burhani is door de geschetste achtergrond, vanuit onze westerse cultuur gezien, zeker geen vreedzame moslim te noemen. Burhani is een islamitische salafistische Jihadist.

Screenshot_2Charlie Hebdo

In Trouw van 22 jan. ’15 legt Burhani in heldere bewoordingen uit hoe moslims – vanuit hun woorden en smeekbedes – tot daden komen ofwel hoe moslims geweld legitimeren. Over de aanslagen in Parijs zegt Burhani: “Als iemand de Profeet beledigt, is het islamitisch gezien toegestaan diegene onschadelijk te maken, tenminste als hij of zij niet gek of onwetend of dronken is” en “De mensen van Charlie Hebdo wisten wat ze deden, ze zijn gewaarschuwd” en “Ze hadden het kunnen voorkomen. Het is heel simpel, als je niet spot met de profeet zal het niet gebeuren.”

Ook tegen de islamitische achtergrond van de moord op Theo van Gogh mogen smeekbedes aan Allah niet als een gewone religieuze uiting worden gezien. De uitspraken van islamitische Jihadisten als Burhani dienen te worden geïnterpreteerd in de context van de radicaalislamitische normen, waarden en sharia-wetgeving. Er wordt door Burhani dus vanuit zijn ideologie klip en klaar tot moord op andersdenkenden opgeroepen. Als Burhani van zichzelf zegt: “Ik ben een vreedzame moslim die enkel zijn mening uit”, dan valt dat – gezien vanuit deze achtergrond en zijn trackrecord – onder Taqiyya. Taqiyya staat moslims toe en verplicht hen zelfs om te liegen ter verspreiding van de onverlichte islamitische cultuur, leert de koran. Dus Burhani liegt in commissie als hij zegt dat hij “enkel zijn mening” geeft.

Smeekbede

Ook de wending van “het is slechts een smeekbede aan Allah” is aantoonbaar een absurde uitspraak. Want het is niet Allah, maar het zijn Jihadisten die andersdenkenden (mond)dood maken. En het was niet Allah of een engel, maar Mohammed Bouyeri die Theo van Gogh om het leven heeft gebracht, en ga zo maar door.  De ene moslim slingert onder “smeekbede aan Allah” een oproep tot moord in de lucht, een andere moslim verneemt dat via Twitter of zo en voert de moord in Allah’s naam uit. Ja ja, Twitter blijkt de moderne Allah. Blablabla aan m’n hoela. Welke naïeveling neemt die ‘smoesbedes’ en ‘woorden van Allah’ serieus? Welke naïevelingen?

Screenshot_3

Nou, die van D66 natuurlijk! Lees hier hoe de lijsttrekker van D66 in Helmond, N. Zarroy, zich prima thuis voelt bij Dhimitude66. Deze haatimam mag van Zarroy wel, want hij richt zijn oproep tot vernietiging niet tot de gelovigen, maar in een smeekbede aan Allah! En lees dan in dit gebed van hem hoe hij (Taqiyya) de slachtoffers in Parijs gelijkstelt met die van Breivik en de Palestijnse terroristen. Maar ik dwaal weer eens af.

Ook volgens Ellian kennen radicale islamieten dus wel degelijk een directe gewelddadige functie toe aan smeekbedes. Daarom zijn de ‘vliegles’ opmerking zeker geen humor, grapje of iets dergelijks, maar suggereert Burhani dat homo’s de doodstraf verdienen door hen van een dak te gooien. Want Burhani is geen cabaretier, maar een salafistische en jihadistische moslim, die aantoonbaar en zelf beweerd een overtuigd liefhebber is van de Taliban en Al-Qa’ida. De vliegen-tweet dient daarom in de context van da’wa geïnterpreteerd te worden en is dan ook een ‘sommatie’ tot een gruwelijke executie. Daarom dient de vliegen-tweet in onze samenleving niet alleen als een verwerpelijke, kwetsende, lelijke of verkeerde mening te worden beschouwd. Het is een zuivere vorm van oproepen en aanzetten tot geweld.

Aangifte

Eerder heeft Ellian geen aangifte gedaan tegen Burhani, omdat de samenleving enkele jaren geleden geen enkel idee over de realiteit van jihad had. Nu denkt hij daar anders over, omdat de context van deze uitspraken voor iedereen aantoonbaar is geworden. Er is geen ruimte meer voor misverstanden. Ellian zal Burhani aangeven wegens het plegen van de delicten bedreiging (art. 285 Sr), opruiing (art. 131 Sr), aanzetten tot haat en geweld (art. 137d Sr).

Al deze delicten dienen in het geval van de heer Burhani gepaard te gaan met het terroristisch oogmerk. Voor wie de dreiging kan bevatten en doorgronden, jaagt Burhani namelijk vanuit een terroristische ideologie met zijn uitspraak angst aan in onze samenleving.

Tot zover mijn interpretatie van het verhaal van Ellian. Omdat mijn vraag blijft of de uitspraak van Burhani daadwerkelijk door de, grotendeels met D66-moraal behepte, rechterlijk macht in de context van het islamitische terrorisme wordt geduid, kom ik met nog wat aanvullingen.

Twitteren

Gebleken is dat Burhani er rustig op los bleef Twitteren en Facebooken, die ik samenvat met:

Een homo en een hetero zijn niet gelijk, hun sympathisanten zijn maar vervelende mannetjes die niet op publieke televisie zenders mogen verschijnen vanwege ‘slechte  invloed op de jeugd’.

Homoseksualiteit is een verwerpelijke, abnormale, perverse en ziekelijke afwijking die niet past in de islam. Het doel van de sharia is om homoseksualiteit van de aarde te verbannen. Homo’s en diegenen die het voor hen opnemen, zoals Afshin Ellian en Geert Wilders en hun supporters, zijn verziekt. Burhani volhardt dus duidelijk in zijn islamitische standpunt, dat uitmond in ‘vlieglessen’ om het probleem dat radicale islamieten met homoseksualiteit hebben op te lossen.

Dat ik dit ellenlange stuk schrijf, is ook om aan te tonen hoe de islamitische ideologie met een relatief kleine groep volgelingen in ons land een duidelijke stempel op het politiek de debat weet te drukken. Alleen al bij het ter sprake brengen van ‘jihad-gezinnen’ breekt de pleuris uit bij radicale islamieten. En google eens op de woorden ‘moslims’ en ‘boos’ of zo. U zult snel zien dat moslims breed en veelvuldig van zich kunnen laten horen bij hun pogingen onze westerse samenleving onderwerping aan hun sharia wetten op te dringen en onder meer godslastering te verbieden. Dat is het spel dat wordt gespeeld en je moet als rechter wel héél erg D66 zijn om niet te zien dat de Jihadist Burhani liegt als hij claimt slechts vanuit ironie, sarcasme, humor of grappigheid te spreken.

Screenshot_4

Nogmaals, de uitingen van Burhani zijn duidelijk gekoppeld aan de gruwelijke jihadistische activiteiten en zijn da’wa strekt zich uit tot ver buiten de kaders van onze vrijheid van meningsuiting. Jammer genoeg kunnen de redactie van Charlie Hebdo, honderden Yezidi´s, Theo van Gogh enz. niet meer persoonlijk getuigen over de waarheid van deze stelling. Patrick kan dat nog wel, maar wil uit voorzorg tegen islamitische repercussies anoniem blijven. Zeg maar dezelfde strategie van anonimiteit die het Nederlandse leger nu door de toenemende islamisering van minister Hennis in ons land moet toepassen.

Door:
Peter Rissing
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Appeasement, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, D66, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Eurabië, homofobie, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Justitie, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

3 reacties op HYPOCRIET NEDERLAND! (deel 2)

 1. exmarineman zegt:

  Ja opnieuw….mijn hele verhaal was opeens weg.
  Twee heel mooie, goede en duidelijke stukken. Ik ben ook blij dat Afsin Ellian nu ook aangifte gaat doen en dat Patrick niet alleen staat. Hopelijk komen er nog meer aangiften van andere medestanders. Het is ook wel heel erg opvallend stil vanuit de moslims en met name vanuit die zogenaamde belangenbehartigersclubs zoals de StMoslims & Overheid en die Marokkaanse clubs. Ook vanuit de MSM en de diverse partijen en dan met name PvdA en Grlks, maar toch ook wel CU/CDA/SGP, blijft het opvallend stil. Geen enkel commentaar of reaktie op die uitspraken van dit persoon. Geen reakties uit de Homobelangenclubs…. Waar is men bang voor? Toen GW de minder-minder-minder-uitspraken had aangehoord van zijn kiezers in Den Haag stond dat hele politiek-correcte zootje op zijn achterste benen en een paar dagen later liep men al in een demonstratie op straat in Amsterdam. Het OM had de aangifteformulieren al grotendeels ingevuld en op de poltiebureau’s klaar liggen. De gemeenteraden van Arnhem en Nijmegen en ook het College van PS in Gelderland deden aangifte…… WAAR ZIJN JULLIE DAN NU ALLEMAAL?

  Like

  • Joost Visser zegt:

   Dat is groepsdenken, gekoppeld aan massahysterie. GW is voor 85% van de nederlanders fout en moslim goed. NPO doet haar werk uitstekend.

   Like

 2. Pingback: HYPOCRIET NEDERLAND! (deel 1) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s