Islamitische immigranten zijn de dragers van de Jodenhaat

Screenshot_13

Heinz Buschkowsky was tot april 2015 SPD-districtsburgemeester van Berlin-Neukölln

(Door: Heinz Buschkowsky – Vertaling: E.J. Bron)

“In de zomervakantie vlieg ik naar Palestina om Joden te doden” – dat schreef een leerling jaren geleden al in een opstel “Mijn liefste vakantiewens”. Nu houdt de fractie van de CDU in het Duitse parlement een congres. Het onderwerp luidt nog steeds: “Joods leven in Duitsland – wordt het bedreigd?”

Holocaust-ontkenners en Jodenhaters, dat moeten bij ons neonazi´s zijn en andere rechts-radicalen. Wie anders? Maar dat is niets anders dan mooipraterij van het zandmannetje. Wegduiken van de politieke correctheid.

De realiteit is heel anders!

Tijdens demonstraties wordt “Joden in het gas!” gescandeerd en onze politie loopt er hulpeloos naast. Scholieren sprayen “Fuck alle Joden!” op de muur en voorspellen dat “een Jood die bij ons op school komt, verrot wordt geslagen!”. Joden zijn bang om in het openbaar een keppeltje te dragen.

Bij ons is sprake van een heroplevend antisemitisme. Het wordt meegebracht – traditioneel religieus en actueel uit het Nabije Oosten. Want: islamitische immigranten zijn de dragers van de haat. Dat te benoemen, is bij ons racisme, buitenlander-vijandig en “islamofoob”.

Het onderwerp wordt verdrongen.

Joodse leraren houden voorzichtigheidshalve hun geloof tegenover leerlingen geheim. Als ze bedreigd of beledigd worden, zwijgen ze meestal. Want maar al te vaak kijken de schoolleiding en het bestuur onschuldig naar het plafond in plaats van in te grijpen.

Ook de afdeling Onderwijs in Berlijn ziet geen problemen. Daar registreert men hoogstens 8-10 gevallen per jaar – op 330.000 scholieren! Hiervan bestaat niet eens een statistiek! Waarvan dromen die ´s nachts eigenlijk?

Bezoeken van schoolklassen aan concentratiekampen zijn de afgelopen jaren gehalveerd. Ski- en “taalreizen” daarentegen bijna verdubbeld.

De Centrale Raad van de Joden eist een verplicht bezoek van leerlingen aan een van de plaatsen van de Holocaust vanaf de leeftijd van 14-15 jaar. En gelijk heeft hij! De goeden hebben al een keer weggekeken. “Er is geen probleem” is comfortabel, maar onnadenkendheid is dodelijk.

Bron:
www.bild.de
Auteur: Heinz Buschkowsky

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Vederso”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, antisemitisme, Barbarisme, Berlijn, burgermoed, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Israël-vijandigheid, Joden, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, linkse gereformeerden, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Racisme, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

13 reacties op Islamitische immigranten zijn de dragers van de Jodenhaat

 1. Jean zegt:

  Niet alleen de Joodse cultuur wordt bedreigd maar ook de westerse seculiere cultuur wordt en is bedreigd door die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam, die vuiligheid moet bestreden worden “met alle middelen” en verdreven worden naar die grote zandbak in noord Afrika daar houden ze zich maar bezig met alla en die perverse pedofiel mohamed hier hoort die smeerlapperij niet thuis.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zo is het Jean! Deze brave man legt weliswaar terecht de vinger op de juiste plek door te benadrukken, dat dit nieuwe antisemitisme eerder uit de islamítische hoek afkomstig is dan uit de extreem-rechtse, maar laten we vooral niet vergeten, dat de islam uiteindelijk ons ALLEMAAL bedreigt en niet alleen de Joden!
   Sterker: Doordat wij dàt vergeten, dreigen de Jóden automatisch te vergeten, vanuit welke hoek het nieuwe antisemitisme komt: We zien het dagelijks om ons heen, b.v. bij Asscher, Cohen en Esther Voet!

   Like

  • kissonline2015 zegt:

   klopt wat jij zegt . ik ben het daar helemaal mee eens .

   Like

 2. luckybee zegt:

  Dat kopt, maar de hele westerse cultuur wordt door ze bedreigd.

  Like

 3. helletocht zegt:

  Heinz, voormalig SPD (!) burgemeester, is iemand die net zoals Theo Sarazin al jaren indringend en met duidelijke cijfers waarschuwt tegen de waanzinnige toename van islamitische, maar ook van andere criminele immigranten uit de Balkan. Ik heb hem vele malen in Duitse talkshows gezien, een zeer sympathieke en deskundige man, dit ondanks zijn lidmaatschap van de Gutmenschpartei SPD. De SPD, die net zoals de PVDA het motto huldigt “hoe meer moslims hoe meer vreugd” ( lees ellende). In het huidige Duitsland is de politieke correctheid tot het niveau van de voormalige nazi-ideologie verheven. Dan weten we wel hoe laat het is. Mutti M. is in feite degene die ons allen in een ijzeren greep houdt. Daar worden de staatsnieuwslezers betaald om maar zoveel mogelijk aandacht aan die arme vluchtelingen te besteden. Dat is net zoals hier. Als het in de Middellandse Zee even minder is, verlegt zich hun aandacht naar het Verre Oosten. Nederlanders leven net zoals andere Eurolanden in een dictatuur. Een grote meerderheid van het volk wil dit absoluut niet, en toch gaat het verder. Noem dit a.u.b geen democratie meer. Kijk als een linkse staatssecretaris een puinhoop van de zorgstructuur maakt, blijft hij gewoon zitten. De nieuwe vluchtelingenmanager van de VVD heeft behalve het laten groeien van zijn baar (!!!) nog niets gedaan. De Bed-Bad- Brood show gaat gewoon door. Uitgezet wordt je nooit en te nimmer. De zorg, onderwijs, huisvesting en wat dies meer zij, zijn onbetaalbaar geworden zegt men. U mag zelf invullen waardoor.

  Like

 4. koddebeier zegt:

  De linkse ratten kunnen er ook wat van !!

  Like

 5. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogd.

  Like

 6. Jan zegt:

  Schelden op Joden en hen overal de schuld van geven: het nieuwe antisemitisme. Europa

  Like

 7. fleckie zegt:

  ‘DIALOOG;EEN ZINLOZE EXERCITIE’, NW.ISR.WEEKBLAD 22.5.2015. DAN COHEN, Is….werkzaam als psychiater en was van 2002 tot 2007 lid v.h.algemeen bestuur v.d.LJG A’dam.
  ‘ALLES WIJST EROP DAT BIJ TURKSE EN MAROKKAANSE NEDERLANDERS LIJDENSDRUK VAN HUN ANTISEMITISME ONTBREEKT’…………………In haar opinistuk ‘Dialoog met espresso’ in NIW 30 stelt Chantall Suissa dat er geen alternatief is voor dialoog;’Wie het weet,mag het zeggen’. Bij deze. ………………..Dialoog zoals Joden die opvatten, namelijk kennismaken met het Jodendom,Joodse geschiedenis,en het uitdragen van Joodse waarden door Joodse organisaties en groeperingen is een geld-en tijdverslindende aangelegeneheid,die zowel zinloos als nutteloos is. Daarvoor bestaan de volgende argumenten…………….De projecten op het terrein van de dialoog zijn onuitvoerbaar:.. in vijf jaar tijd is het deel van de moslimbevolking met 10% gegroeid van 4,5% tot 4,9% (cbs:religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen 2010-2014), 375.000 uit Marokko en 395.000 uit Turkije, terwijl het Joodse deel ongewijzigd bleef op 0,1% . Voor de 40.000 tot 50.000 joden is het eenvoudig onbegonnen werk om een twintig keer zo grote bevolkingsgroep adequaat te informeren. ……………Een ander argument is het gebrek aan effectiviteit.Het punt is niet dat protagonisten van dialoog niet mensen van goede wil zijn, maar dat een cijfermatige onderbouwing van de effectiviteit van dialoog volledig ontbreekt. Hoe kan dat mensen van goede wil er telkens en zover naast zitten? Een inzicht vanuit de psychotherapie is behulpzaam bij de beantwoording van deze vraag. Bij de indicatiestelling voor psychotheraoie spelen lijdensdruk en motivatie van de patient een belangrijke rol. Ontbreken die twee factoren,zoals bij narcisten en psychopaten het geval is,dan wordt behandeling buitengewoon lastig. Zonder hen met deze groepen opEEN lijn te willen stellen,wijst alles erop dat bij TURKSE en MAROKKAANSE Nederlanders lijdensdruk van hun atisemitisme ontbreekt evenals de motivatie om daar verandering in aan te brengen. Boude beweringen? CIDI houdt keurig alle meldingen van antisemitisme bij, maar melding van antisemitisme in Marokko of Turkse kring ontbreken volledig. Hoe komt dat? Omdat zij antisemitisme niet als probleem zien,dus waarom zouden zij melden? ………..Een ander voorbeeld: tijdens mijn tienjarig voorzitterschap van de Federatie Nederlandse Zionisten,en ook daarna, weten mensen en organisaties van uiteenlopend pluimage uit alle delen v.d.Nederlandse samenleving mij te bereiken voor informatie over zionisme.,Israel,Nederlandse Joden et etc. Nooit,letterlijk nooit, bereikte mij een vraag uit islamitische,Turkse of Marokkaanse hoek. Zij zijn gewoon niet geinteresseerd, punt uit.
  Tot zover de redenen waarom dialoog een zinloze exercitie is en niet anders dan verspilling van tijd en geld. De vraag blijft staan wat wel te doen. …………………Als uitgangspunt is dat kinderen niet als antisemiet worden geboren,maar daartoe worden opgevoed en opgeleid, leveren de cijfers over het internationaal voorkomen van antisemitisme[Anti Defamation League Global 100, 2014]interessante aangrijpijngspunten op. Wereldwijd heeft 25% v.d.bevolking antisemitische denkbeelden. In Nederland minder [ 5%], in Oost Europa meer [35%]. In Arabische landen heel veel meer : 75%. Kennelijk is islamitische opvoeding een effectieve methode om te komen tot antisemitische denkbeelden.Analyse van deze opvoeding zal aanknopingspunten opleveren voor een vooroordeelvrije opvoeding. ………..Daarop vooruitlopend stel ik de volgende maatregelen voor:…..Het verbieden van alle buitenlandse imams. Dat wil zeggen,het uitwijzen van alle in Nederland verblijvende buitenlandse imams en het weigeren van nieuwe,tijdelijke of blijvend. De reden is niet zozeer dat ze geen Nederlands spreken,maar dat de waarden die ze uitdragen wahabistisch en/of salafistisch zijn., beide haat-en geweldzaaiende islamitische stromingen die de wereld verdeelt in haar aanhangers en alle anderen, de ongelovigen,die daarom de doodstraf verdienen. ……….een volgende maatregel is verplicht onderwijs op lager en middelbare scholen over Joden,hun religie en hun geschiedenis. Juist vanwege het binnen islamitische milieus gangbare en prminent aanwezige antisemitisme en het gelijktijdig ontbreken van lijdensdruk daaromtrent,dient verandering van buitenaf te komen en dwingend te worden opgelegd. Vanuit islamitische hoek krijgt men de handen hier niet voor op elkaar. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat alle kinderen op alle scholen les krijgen in en feitenkennis opdoen over de Joodse geschiedenis door de eeuwen heen, over de Joodse bijdrage aan geschiedenis, wetenschap en cultuur,over het Jodendom en de rol van Israel,Jerusalem en Zion daarin. ……….En tenslotte als maatregel: de handhaving van de leerplicht. Terwijl er systematisch geluiden klinken dat het leerkrachten onmogelijk wordt gemaakt om dergelijke lessen te geven zwijgt de onderwijsinspectie in alle talen, wat suggereert dat men niets doet en/of niets weet te doen. Vanuit de wetenschap dat men ermee wegkomt,betaalt deze lakse houding zich uit in toename van extremistische gedachten en daden. Met andere woorden`; het handhaven is laks en dient streng te worden,streng maar rechtvaardig. ………..Dit laat inderdaad internet en sociale media buiten schot. Laten we eerst het effect van deze maatregelen beoordelen om, indien daartoe de noodzaak blijkt te bestaan,over te gaan tot juridisch gezien complexere maatregelen. ……………….De fianciering is geen probleem: die gebeurt uit de huidige dialoogbudgetten.'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘UITLAATKLEP’, …..NW.ISR.WEEKBLAD 22.5.2015…… HOOFDREDACTIONEEL/VARIA,,
   Hoofdredacteur M.Swirc………..’Een optreden van de omstreden Franse komiek Dieudonne in Brussel werd afgelopen zondag op het laatste moment verboden door de burgemeester. Een reeds aanwezige bezoeker verzuchtte in de meia dat de vrijheid van meningsuiting wel gold voor belediging van ‘de profeet’ en voor de Gay Pride, maar niet voor Dieudonne…………Ht is een veruzchting die ook Franse Dieudonne-fans telkens laten horen. De komiek, die al jaren berucht is vanwege zijn antisemitische retoriek,verklaarde zich na de slachtpartij in de kosjere supermarkt in Parijs solidair met de moordenaar. Hij werd ervoor vervolgd en veroordeeld. Maar, zo laten zijn fans weten,via zijn provocerende uitspraken verwoordt hij onze onvrede, onze pijn van achterstelling in de samenleving., het racisme waar we mee te maken hebben. En sommige progressieve intellectuelen vallen hen bij in het Franse publieke debat……………….Afgelopen maandag werd een vergelijkbaar punt gemaakt in een VOLKSKRANT-artikel over’drie iconen van het migrantenactivisme’, rapper Appa, bekend van zijn ‘fuck de Talmoed’, de Libanees-Belgsche Abou Jahjah,voormiligvoorman van de AEL. en Al Jabira, bekend van zijn anti-Israelische tirades en ‘fuck de koning’uitspraak. In het artikele verklaren’radicaliseringsdeskundigen’ dat we meer begrip voor deze rolmodellen moeten tonen en naar hen moeten luisteren. Als je de uitlaatklep via deze iconen afsluit,gaat hun achterban verder radicaliseren,komen boze jongens in handen van moslimextremisten en foute ronselaars en vertrekken gdesillusioneerd naar Syrie, luidt kort gezegd de redenering. ……….Als je deze gedachtekronkel volgt.moet je zelfs aan de meest haatdragende,racistische ideologieen.. en uitingen ruimte geven omdat ze komen vanuit een achtergestelde minderheidsgroep, juist om die groep onder controle te houden. Moeten we begripvol knikken als Appa roep ‘klaar’ te zijn met ‘zonistische hnden die uit zijn op ons geld en bloed’? ……………Het problem is dat het complotdenken in moslimkringen en het wijzen op de ‘zionisten’ als oorzaak van alle problemen in de wereld een werkelijke reflectie op de eigen positie in de weg staat. Begripvol knikken door de omringende samenleving help daarbij niet, integendeel. Zelfs als daarbij in een bijzijn door de experts in de VOLKSKRANT wordt gezegd dat oproepen tot geweld natuurlijk niet kan,wordt zo legitimiteit gegeven aan Jodenhaat en het oproepen tot geweld tegen een andere minderheidsgroep. Die benadering vermindert de problemen niet, maar maakt ze juist groter’.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 8. Jan zegt:

  Een ‘Jood’ in Caïro

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s