De stad waar ik werk

Screenshot_14

(Door: “Tom”)

Mijn eerste baantje na m`n sociale opleiding was dat van ‘medewerker verblijf’ in een AZC op de Veluwe. Een idyllische, bosrijke omgeving, met daarin een stel houten  barakken, waar  in totaal 100 mannen verbleven. Vaak met z`n vieren of vijven in tweepersoonskamers. Diverse  leeftijdsgroepen, diverse nationaliteiten, diverse religies. Het was 1994, de Irakezen vluchtten nog steeds voor Saddam, en de Kosovaarse en Albanese moslims vonden het ook verstandig om hun land te verlaten. Afgezien van hen waren er ook alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA`s), een Koerd, wat Chinezen en een aantal Afrikaanse jongens uit Franstalige landen. Vaak hartstochtelijk christelijk, vaak in een pak, er zat zeker een prediker bij. Ook nog een zonnebrillenpikker die  z`n eigen gang ging.­

Haatdragend

Dat er grote verschillen waren in de diverse culturen, werd me al gauw duidelijk; de Kosovaren waren tot op het bot racistisch, waarbij vooral de Afrikanen het moesten ontgelden. Er werd vaak door de Kosovaren naar hen verwezen als ‘die Schwarzen’.  Enge kerels vond ik het, die Kosovaren. Arrogant, crimineel, racistisch. Later kwam ik enkele van hen nog wel eens tegen in het uitgaansleven, vaak achter de gokkast. Ik heb me vaak afgevraagd waarom zij nu zo vijandig stonden tegenover die zwarte jongens. Vechtpartijen waren geen uitzondering en de Afrikanen waren bang voor het vijandige gedrag van de Kosovaren. Fanatieke haat,  anders kan ik het niet omschrijven. Ondertussen weet ik het antwoord. De Afrikanen hadden de domme pech dat ze én zwart én christen waren,  in een opgehokte populatie die overwegend islamitisch was. Na drie maanden had ik het wel gezien, ben weggegaan en heb nooit meer op een linkse partij gestemd.

Multiculti welzijnsknuffelen

Fast forward naar 2007; in de stad waar ik werk is 20% van de inwoners niet-westers allochtoon, hoofdzakelijk Marokkaans en Turks.  Zo`n 10% van de populatie is laaggeletterd, van die 10% is 2/3 autochtoon, en 1/3 allochtoon. Er zijn drie moskeeën en er is een islamitische school, daarnaast wordt er door sommigen gebruik gemaakt van een madrassa in een nabijgelegen stad voor de nodige religieuze vorming in het weekend.

In 2007 begin ik enthousiast aan een nieuwe baan in de wondere wereld van welzijn, een wereld waar ik me over blijf verbazen. Ik ben cliëntadviseur en help met het opzetten van activiteiten. Omdat het gemeentebeleid op dat moment gefocust is op  multiculti, wordt er het multiculturele zwemmen georganiseerd. Een bullshit-term, maar hé, het zorgt weer voor subsidie voor het aankomende jaar, want goed bezig met diversiteit en integratie. Inshallah, natuurlijk.

Wat me opvalt, is dat de Marokkaanse/Turkse man (want de vrouwen zie je niet zo vaak) als een soort van kind wordt bezien, dat geen verantwoordelijkheid kan of mag dragen voor z`n eigen handelen. Andere cultuur, andere zeden. Geef het wat tijd en het komt allemaal goed. Als er tijdens een inschrijfavond voor een activiteit moet worden ingeschreven (dit is vaak gecommuniceerd met de moskee), en er komt bijna geen hond opdagen, of de vertegenwoordigers van de moskee hebben hun huiswerk niet gedaan, zou je denken dat er dan geen animo is voor zo`n activiteit. Toch? Nee hoor. Misschien hebben ze het wel niet begrepen, en dan houden we fijn nog zo`n inschrijfavond.  Of twee. Want de activiteit moet wel slagen.

Trouwens, het begrip ‘multicultureel’ pakt in de praktijk nogal ‘mono-cultureel’ uit. Alle cliënten kwamen uit islamitische landen. Surinamers, Antillianen en Nederlanders zag je er niet tussen.

We passen ons maar aan

Deze houding vanuit welzijnswerk doet dus absoluut geen appel op het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep waar het om gaat, vervolgens vindt men het raar dat er een loopje wordt genomen met het Welzijnswerk.

Mijns inziens begint hier al een stuk dhimmitude enerzijds en een nogal racistische kijk op mensen anderzijds. Ach, laten we ons wat aan hen aanpassen, ze zijn de taal niet zo machti en hebben een andere cultuur. Het is de reflex van de opgeleide welzijnswerker, die vanuit idealisme werkt, maar met een te idealistische bevlogenheid blind is voor wat er aan de kant van de ‘allochtoon’ gebeurt. De slachtofferrol is een rol die prima past bij een aantal bevolkingsgroepen, en die de reflexen van de hulpverlener activeert, want je wil mensen toch helpen.

In  mijn praktijk van cliëntadviseur heb ik op het zogenaamde ‘multicultureel spreekuur’ voor het merendeel Marokkaanse mannen voor mijn bureau gehad.  Vaak hadden ze advies nodig over zaken zoals huurtoeslag, kinderbijslag, hoe kan ik mijn nieuwe vrouw hier naartoe halen, welk bedrag krijg ik mee van de SVB als ik terugga naar Marokko, ik wil iemand aanklagen, iemand in de moskee heeft m`n eer aangetast.

Vaak spraken  ze erg slecht Nederlands, hadden ze sinds hun verblijf in Nederland nog geen dag gewerkt (en dat soms al sinds 30 jaar) en waren ze veeleisend. In het eerste contact vaak beleefd, tegen onderdanig aan, later soms brutaal en veeleisend.

Kritiek op betutteling

En doe je als cliëntadviseur  je werk goed, dan wordt dat op vrijdagmiddag in de moskee wel gecommuniceerd met elkaar, zodat de week daarop het spreekuur drukker wordt. In die tijd werd mijn kritiek op de betuttelende omgang  met vooral de moslims vooral teniet gedaan met argumenten zoals ‘moet je je voorstellen hoe het is in een vreemd land waar je de taal niet spreekt’, ‘we moeten er voor zorgen dat we goed bezig zijn met integratie van deze mensen’, ‘de gemeente wil nu eenmaal extra aandacht voor allochtonen’, aparte ‘emancipatieavonden voor vrouwen’, waarvan de initiatiefnemers gek genoeg altijd moslima waren.

Gek is dat ook directe collega`s moeite hadden met het eindeloos faciliteren van vooral de islamitische groep. Moskeebezoeken door medewerkers werden gestimuleerd, natuurlijk schoenen uit in de gebedsruimte, en vrouwelijke collega`s een hoofddoekje om, ook al waren zij niet islamitisch.

Naïef over de Arabische Lente

De afgelopen jaren zijn er meerdere katalysatoren geweest die voor een voelbare omslag hebben gezorgd in de  houding van moslims naar de samenleving waarin zij leven. Men denke aan de “Arabische Lente”. Wat was ik blij toen Saddam Hussein gepakt werd, en met Ghadaffi kon ik ook niet al te veel medelijden hebben na de verschrikkingen die zijn regime heeft aangericht. Wat had ik een goede hoop op eindelijk meer democratie en rechtvaardige leiders in het Midden-Oosten. Te naïef. Wat er voor de dictatuur in de plaats is gekomen, is vele malen gruwelijker. Saddam en Ghadaffi zorgden ervoor dat het deksel stevig op de islamitische  Doos van Pandora bleef.  Ze wisten prima met welke krachten  ze te maken hadden en dat er sterke repressie nodig was om de geest in de fles  te houden.

Omslag

Nu de “Arabische Lente” om lijkt geslagen in een nieuwe islamitische veldtocht tegen de  Joden, de ‘Kruisvaarder’ en de ongelovigen in dat  door-en-door-rotte Westen merk ik ook in de stad waar ik werk dat de houding van moslims is veranderd.

Geslotener, veeleisender (recht menen te hebben op bijv. voorzieningen), verbeten gezichten soms. Hier wil ik zeker niet voorbij gaan aan de positieve contacten die ik heb met moslims. Velen van hen schat ik modern in en ik kom bij moslimvrouwen thuis, bij wie de man niet aanwezig is, die ook geen hoofddoek dragen, maar wel geloven. Daartegenover staat dan ook weer de moslim, bij wie in huis alleen plavuizen liggen, je je schoenen uit moet doen, waar je je vijftig jaar terug waant, waar de groene bankstellen met kwastjes en een overdaad aan kussens tegen de muur staan en waar er een koran in een standaard staat. Dat zijn in mijn ervaring de ware gelovigen. Zeker als de vrouw niet op dezelfde  bank kan  zitten als de mannen.

Kort geleden sprak ik met een Surinaamse moslima open over de stand van zaken binnen de  islam en over fanatici zoals Islamitische Staat. Ze zei dat ze het maar een bende islamitische moordenaars vond. Ze gaf ook aan dat ze voor haar vrijwilligerswerk wel eens  met een mannelijke collega op een kamer sliep. Ze was zich er van bewust dat ze hiervoor in een islamitisch land opgehangen zou worden. Over de verschillen tussen verschillende islamitische groeperingen gaf ze aan dat Surinaamse Soennieten een stuk fanatieker zijn dan bijv. Marokkaanse of Turkse moslims. Zo is ze bij een Surinaamse moskee weggegaan, omdat de imam haar opgedragen had om niet meer om te gaan met Nederlanders, tenzij ze waren bekeerd tot de islam. Wat dus eigenlijk betekende dat ze haar blanke Nederlandse familieleden mee had moeten sleuren naar de moskee om de Sjahada uit te spreken. Deze moslima had ook de hajj (bedevaart naar Mekka) gedaan en stond al een treetje hoger op de vijf-zuilen-ladder dan degenen die dat niet deden. Ik verwonder me er dan ook over dat iemand zich nog kan verbinden aan een religie/ideologie waar de dood staat op bepaalde gedragingen.

Openlijke vijandigheid?

In de stad waar ik werk is in ieder geval één wijk waar moslims geconcentreerd samenwonen en waar een islamitische basisschool is. Sinds de “Arabische Lente”, het ontstaan van terreurgroepen zoals Islamitische Staat, is wereldwijd te merken dat de islam zich ernstig aan het roeren is en dat in zowel Europa als de Verenigde Staten moslims en islamitische ‘belangenorganisaties’ een plek eisen. Dit is ook te merken in de stad waar ik werk. Op de islamitische basisschool klinkt met enige regelmaat “Allahu Akhbar”. Ondertussen heeft deze strijdkreet voor mij de zelfde lading als “Heil Hitler”. Er wordt meer vrijheid genomen om zich te uiten, schijnbaar. Niet dat daar openlijk aanstoot aan wordt genomen door Nederlanders overigens. We zijn zo tolerant, we gunnen mensen hun cultuur, ‘religie’, culturele eigenaardigheden.

In de stad waar ik werk hebben begin dit jaar door de gemeente belegde bijeenkomsten plaatsgevonden met betrekking tot radicalisering. Een uitstekende gelegenheid voor islamitische groepen om zich  te laten zien en horen en te zeggen dat het wel meevalt met radicaliseren. En dat was ook precies wat er gebeurde. In de stad waar ik werk zijn wijkagenten die een mening hebben over de huidige presentatie van de islam. Maar ja, als je als wijkagent je mening geeft, word je als racist neergezet, terwijl zij toch een van de eersten zijn die met uitwassen of bepaalde trends geconfronteerd worden.

Vluchteling of migrant?

Dit jaar dook voor het eerst de term ‘dobberneger’ op. Wat mij betreft een racistische term, maar het bekt lekker. Omdat ik slecht m`n mond kan houden en over veel een mening heb, maakte ik de opmerking dat het feit dat  mensen de keus maken om in een bootje te stappen in de hoop (of erop vertrouwend) dat ze door een schip opgepikt worden om ze naar Europa (eenmaal binnen, nooit meer weg)te brengen, ze nog geen zielige  bootvluchtelingen maakt , maar migranten. Hierop kreeg ik terug dat ‘je je maar eens voor moet stellen dat je niks hebt en moet vluchten’. Ik kon alleen maar denken aan de woorden van Islamitische Staat en dat ze woord hebben gehouden toen ze dreigden Europa met een miljoen vluchtelingen te overspoelen.

Dhimmitude versus repressie

Deze voor mij vreselijk naïeve opmerking deed mij vermoeden dat als puntje bij paaltje komt vele Nederlanders uit piëteit met de middeleeuwse cultuur van de islam vrijwillig hun hoofd zullen buigen, alleen vanwege de onwil of onkunde om een storm aan te zien komen als je er al middenin staat. De hulpverlener is vaak een idealist, links en blind voor signalen die aangeven dat er misschien wel een hoop mensen is dat het misschien erg slecht voor heeft met de Nederlandse cultuur. En wat doe ik? Soms probeer ik de blinde vlek bij mensen wat minder blind te maken. Een collega gaf aan dat ze ooit met vluchtelingen werkte en dat ze het zo sneu vond als iemand als geboortedatum dan 01-01-(jaartal) opgaf. Dan ben je ook maar opgegroeid in primitieve omstandigheden. Tja… of ze hebben hun papieren weggegooid. Die manier van denken faciliteert deels het handelen van een kwaadwillende ideologie. Goed beschouwd is de islam wellicht nog niet eens het grootste probleem. Met veel linkse landgenoten heb je er zo maar een ideologische vijand bij. In een land als Tadzjikistan kan dus wel een en ander aan repressief beleid worden gevoerd. Zeg Rutte, doe eens even invoeren dat beleid!

Antisemitische beleidsmedewerkster

Op 15 mei is er een bijeenkomst in Amsterdam: “Ik erken de Nakba”. Ik schat in dat het weer zo`n ‘Dood aan de Joden’ bijeenkomst is, onder de noemer Palestina Vrij! Natuurlijk is meneer Appa weer van de partij, naast een aantal voor mij totaal onbekende anti-zionisten(lees antisemieten). Waar ik van schrok was de volgende naam: Sadika Arab. Deze mevrouw is een beleidsmedewerkster van de Gemeente Lelystad.  Lees verder op de site van Kees Madura. De situatie rondom Yasmina Haifi indachtig vraag ik me af waarom islamitische antisemieten bij een overheid kunnen werken die dit schijnbaar ook toestaat?! Er is trouwens nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Hoe kan dat? Dat je als overheidsfunctionaris een hobby hebt, soit. Maar dat antisemitisme (want dat is het) klaarblijkelijk gedoogd wordt door een werkgever als de overheid, vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Als het zover is, dan is islamisering een voldongen feit en zal dat ons zeker meer problemen opleveren. Tadzjikistan heeft ondertussen wel een oplossing voor islamisering, ondanks dat ruim 90% van de inwoners moslim is.

In de stad waar ik werk, verwacht ik spannende tijden.

Door:
“Tom”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, antisemitisme, Appeasement, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

21 reacties op De stad waar ik werk

 1. Jan zegt:

  Stoplicht springt straks op roze, als het aan PvdA Den Haag ligt: ‘Zet afbeelding van homostellen in verkeerslichten’

  De Haagse PvdA pleit voor een make-over van de stoplichten in Den Haag. De partij wil dat er afbeeldingen van homostellen op de verkeerslichten verschijnen. PvdA-raadslid Bulent Aydin: ‘Dit plan zorgt ervoor dat we straks tegen iedereen kunnen zeggen: “Kijk, dit is mijn stad. Mijn stad staat voor gelijkwaardigheid!”‘

  http://www.omroepwest.nl/nieuws/22-05-2015/stoplicht-springt-straks-op-roze-als-het-aan-pvda-den-haag-ligt-zet-afbeelding-van

  Like

  • Driek zegt:

   Dus een PVdA-raadslid met de naam: Bulent Aydin, zorgt ervoor dat we straks tegen iedereen kunnen zeggen: “Kijk, dit is mijn stad. Mijn stad staat voor gelijkwaardigheid!”‘

   Ik denk dat die Bulent Aydin een wit voetje wil halen. Die wil in het gevlei komen. Wat een belachelijk idee, een make-over van de stoplichten in Den Haag. ja, daar zitten we nu echt op te wachten. Ik vind die gay parade al een overdreven nichtengedoe, maar goed, die is er nu eenmaal, doch we moeten het ook weer niet gaan overdrijven. En is daar zomaar geld voor? Er zijn toch wel nuttiger dingen.

   Like

   • luckybee zegt:

    Mischien bedoeld Bullent Aydin Dit is mijn stad om dat hij Amsterdam in een Orientaalse bassaar wil vernaderen?

    Like

   • Jan zegt:

    Hij probeert stemmen te trekken, precies wat jij denkt. Al dat woestijnvolk staat opvallend klaar om op te komen voor gelijkwaardigheid, alleen is het zo dat deze die is van de holbewoners in de woestijn. Hier een lijstje van de hypocrieten:

    1. Keklik Yücel Tweede Kamerlid [PvdA]

    Afkomstig uit Deventer, als er iets is wat met homorechten of rechten van minderheden te maken heeft, staat mevrouw op de barricades, maar als het over Palestijnen gaat, is ze stil en geniet van haar welverdiende €94000 per jaar.

    2. Ahmed Aboutaleb – Burgemeester Rotterdam [PvdA]

    Zeer opportunistische rat, die zijn kaken stijf hield toen wilders: “Minder, minder, minder” scandeerde, andere ‘autochtone’ burgemeesters deden wél aangifte en deze carrière-kakkerlak deed niks, van hem kun je helemaal niets verwachten. Het enig dat je van hem kunt verwachten is dat hij zijn politieke bekendheid gebruikt om labiele Marokkaanse dames in bed te krijgen. En dat vertegenwoordigt ons!

    3. Tunahan Kuzu – Tweede Kamerlid [PvdA]

    Zeer incompetente en slechte spreker, van het niveau gemeenteraadslid in Werkendam, of een ander gat, maar zeker niet geschikt als Tweede Kamerlid, dacht DutchTurks te kunnen paaien door ineens iets over Israël te posten waarin hij Israël niet eens veroordeelt, laat staan afvalt. Süleymanci of Gülenci, onduidelijk bij deze gladjanus, maar hij komt zeker niet op voor zijn moslimbroeders in Palestina.

    4. Khadija Arib – Tweede Kamerlid [PvdA]

    Deze gepasseerde Kamervoorzitster (ze wilden haar niet als Kamervoorzitter omdat ze té dom was én Marokkaans) denkt dat ze Parlementariër is, maar niets is minder waar. Ze is eigenlijk een blijf van mijn lijfhuis-medewerkster die in mantelpakjes flaneert. Zodra het over mishandelde vrouwen gaat, loopt ze te blèren (DutchTurks vindt vrouwenrechten immens belangrijk, echter niet vertegenwoordigd door iemand die nauwelijks Nederlands spreekt), maar is muisstil als Palestijnen vermoord worden. Waarschijnlijk denkt ze al aan haar volgende baan als directrice van Opzij of een vrouwenrechtenorganisatie waar veel vrouwelijke zionisten de scepter zwaaien.

    5. Sadet Karabulut – Tweede Kamerlid [SP]

    Deze PKK-heldin is een nep-SP’er die het liefst bij de VVD had gezeten vanwege het geld, de SP-politici leveren de helft van hun salaris in aan hun communistische partij, ze is nergens te bekennen, maar schreeuwt het van de daken als een paar jongeren opgeleid worden in internaten

    6. Selçuk Öztürk – Tweede Kamerlid [PvdA]

    Deze döner-verkoper behoort gewoon niet in de Tweede Kamer, meer kan DutchTurks er niet van maken. Hij weet waarschijnlijk niet eens waar Palestina ligt, laat staan dat hij iets zinnigs kan doen voor ze in de Tweede Kamer.

    zie verder op: http://www.habergelderland.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=5330:bekende-allochtonen-muisstil-over-palestina&catid=60:landelijk&Itemid=57

    Like

  • louis portugal zegt:

   Al die homos en lesbicas op die stoplichten lijkt mij een aanslag op de moslims.
   Ik heb nog geen reactie van die kant gezien.
   Hebben ze het niet in de gaten soms?.

   Like

 2. Jan zegt:

  Als je wereldvreemd bent:

  Like

 3. Jaantje zegt:

  Hetgeen hier beschreven is heel herkenbaar denk dat er veel mensen zijn die dat zo voelen en beleven.
  Hopelijk opent men de ogen op tijd want van de jeugd moeten we het niet hebben die zijn op school gebrainwashed zekers in de grote en middelgrote steden is dat het geval….helaas.

  Like

 4. U.G. Kempenaer zegt:

  De gemiddelde Nederlander is niet al te schrander, hopeloos naïef en vreselijk zwak en laf. Zelfs tegen een achterlijke barbaarse moslim legt de gemiddelde kaaskop het af.

  Like

 5. Claudia M. zegt:

  In Utrecht hebben we ook al van dit soort totaal dwazen… http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1331548/groenlinks-wil-homoverkeerslichten-in-utrecht.html

  Lijkt mij eigenlijk ook wel eens heerlijk zo’n golf belastinggeld over te balk te kunnen smijten. Ik denk dat ik me ook maar eens bij een of andere politieke partij ga aansluiten.

  Like

 6. paulzwueste zegt:

  Die Tom is typisch zo’n teleurgestelde linkse jongen die tot de ontdekking is gekomen dat zijn multiculti-speelgoed kapot is.
  Als je al schrikt van de soortnaam “dobberneger”, en om het kwaad te bezweren er dan gelijk de sticker racistisch op moet plakken, ben je geen knip voor je neus waard!

  Like

  • tomjef zegt:

   Vergis je niet…… ik ben links noch teleurgesteld, en ook ben ik geen extreem rechtse knor. Er is nauwelijks een gemiddeld IQ voor nodig om te concluderen dat de muliculti hopeloos gedoemd was te mislukken. Ik schat in dat ik een beter dan gemiddelde kijk heb gehad hierin. Een discussie, debat en verzet begint bij benoemen van de problemen, op inhoud en feiten. Het gebruik van een term als dobberneger draagt niet bij aan de inhoud, en ja, ik vind het racistisch. Evengoed dank voor uw reactie, die hopelijk recht doet aan uw plek op de maatschappelijke ladder.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Oke tomjef, je bent nog links nog rechts. Wat dan wel… daar gaat het nu net om.
    Je hebt dringend behoefte aan bijscholing. Vandaar het volgende:
    “Ik heb sterk de indruk dat jij zweert bij het debat en de discussie. Begrijpelijk voor iemand die welzijnswerker is en specifiek cliëntadviseur. Mooie namen voor functies die in de jaren 60 zijn uitgevonden. Jouw werk is dus het welzijn bevorderen van en voor mensen die het zelf niet helemaal, of helemaal niet kunnen.
    Je zit daar om mensen te helpen. En iedereen is gelijk… dus iedereen heeft alle rechten die er maar in voorraad zijn. Sedert de jaren zestig tot 9-11 draaide dat wereldje nog leuk door. Maar nu is alles anders. De islam heeft haar masker afgegooid en toont haar werkelijke gezicht. Bovendien wordt het westen overspoeld met zogenaamde vluchtelingen. Tom we zijn in oorlog en we hebben geen tijd meer voor wegkijk-discussies en TV-debatjes. Je zult er toch aan moeten dat we de dingen en de mensen bij de naam moeten noemen. Dat doe je in oorlogstijd. ’n Heel mooi voorbeeld is in dit geval de soortnaam “dobberneger”.
    Perfect uitgevonden door iemand die heel creatief is op het gebied van de
    Nederlandse taal. Laten we blij zijn dat we die vrijheid nog hebben.
    En dat dit helemaal niets maar dan ook niets met dat versleten woord discriminatie te maken heeft moet je ook gaan begrijpen. De verwijzing naar Hitler en de concentratiekampen werkt ook al niet meer. Het is niet anders voor jou. Even omscholen zou ik zeggen.

    Like

   • tomjef zegt:

    Ah, u bent een praktisch mens?
    Ik ben heel benieuwd welk aandeel u al heeft geleverd in deze oorlogstijd?
    Misschien een auto vol explosieven een moskee binnengereden tijdens het vrijdagmiddaggebed? Of met vuurwapens en een bende vrienden asielzoekers over de grens teruggejaagd? Of blijft t toch een beetje online trollen? U heeft natuurlijk de koran al bestudeerd en het laatste SAS handboek al in huis? Ik ben benieuwd naar de praktische invulling van uw strijd.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Hahahahaha! Heel leuk Tom, en ik meen het. Die kant zou ik ook opgaan als ik zo’n reactie ontving. Goed gezien, ik ben ’n praktisch mens die de realiteit niet schuwt.
    Vandaar dat ik al decennia geleden (in 1975 om precies te zijn) wist dat de overheid zichzelf en haar volk verkocht had voor de levering van aardolie. Toen wist ik ook al dat het helemaal fout ging en nog heel dramatisch zou worden in heel west Europa.
    Tussen haakjes nu zijn we zover, maar de situatie zal op zeer korte termijn nog véél dramatischer worden!
    Ik heb dan ook nooit in het rijtje meegelopen met diegenen die dachten dat ze het licht hadden gezien, en in woord en daad de leugens en het bedrog van de links georiënteerde overheid tezamen met de vervloekte linkse politieke partijen, ondersteunden!
    Zo die zit.
    Kijk Tom, de linkse gezagsdragers met in haar gevolg alle politiek-correcte dwazen en criminelen hebben het wapen van de foute propaganda gekozen. Hiermee trachten ze diegenen die de ongebreidelde immigratie afwijzen te vernietigen door ze te brandmerken als fascisten en oproerkraaiers.
    Het beste voorbeeld hiervan is de pure terreur die de Duitse overheid toepast om Pegida-demonstraties te elimineren!
    Tienduizenden vreedzame Duitse burgers die protesteren tegen de afschuwelijke tsunami van mensen uit een totaal andere cultuur die zonder enige ontwikkeling Duitsland overstromen. Uitsluitend om te profiteren van datgene wat wij in eeuwen van strijd en ontwikkeling hebben veroverd en die zij, zonder dat zij enig aandeel hebben gehad in de, in het verleden vaak bloedige strijd om die rechten te veroveren, gratis wensen te absorberen onder de valse vlag van politiek vluchteling.
    ’n Ander voorbeeld wat ik je graag wil geven is de moord op Pim Fortuyn.
    Fortuyn werd vermoord door een radicale linkse activist doordat de overheid en de linkse politieke meute hiervoor het klimaat hadden geschapen.
    Inderdaad Tom. De kogel kwam alweer van links!
    Zo dus, het valt mij gezien het voorafgaande op dat je mij er van verdenkt om weerloze mensen te vermoorden in een moskee en/of immigranten gewapenderhand over de grens (of de kling?) te jagen. Kijk en neem me vooral niet kwalijk maar ik denk dat zich hier duidelijk de tekenen van de linkse brainwashing openbaren.
    Rechts is gewoon het volk Tom, en in die hoedanigheid voor frauduleus links zodanig erg omdat links weet dat zij door het volk zullen worden weggevaagd.
    Vanuit die angst wordt de zekerheid geboren dat het volk t.z.t. de wapens zal opnemen.
    Wie de historie bestudeerd zal zeker de toekomst voorspellen.
    En oh ja, ik ben er natuurlijk ook zo een.

    Like

 7. Pingback: De stad waar ik werk | internalbleeding71

 8. tomjef zegt:

  Paul, dank voor je uitgebreide reactie. Dan kan ik alleen maar stellen dat we het eens zijn. En dat meen ik.

  Like

 9. paulzwueste zegt:

  Oké Tom. Hartelijk dank voor je reacties.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s