Waarom de islam gevaarlijker is dan andere religies

Screenshot_18

(Door: Mike Dobbins – Vertaling: E.J. Bron)

In het kader van de aanvallen op de Mohammed-karikaturen-wedstrijd, het Charlie Hebdo bloedbad, de tienduizenden moslims wereldwijd die zich aansluiten bij de “Islamitische Staat “ (IS), en de chronische onderdrukking van vrouwen en minderheden in islamitische landen werpen miljoenen mensen een tweede blik op de islam.

Journalisten, politici, de publieke opinie zien dat er iets fundamenteel anders is aan deze religie. Met iedere islamitisch geïnspireerde onthoofding, bomaanslag, verbranding, kruisiging, ophanging, verkrachting, executie, messentrekkerij, gewelddadige overval, bestraffing met zweepslagen, amputatie en steniging wordt dit verschil duidelijker.

Als de naties zich serieus met de fundamentele oorzaak van islamitisch geweld en onderdrukking willen bezighouden, moeten ze ermee ophouden zichzelf iets wijs te maken over de oorzaak.

De wereld moet bekennen dat er bestanddelen in de islam bestaan die zijn aanhangers kwetsbaarder maken voor terrorisme en tirannie en zou geen aandacht meer moeten schenken aan de zwakke smoesjes van de apologeten van de islam.

Net zo absurd als de uitspraak dat alle religies gelijk en in dezelfde mate goedaardig zijn, is het het toppunt van irrationaliteit om te geloven dat religies gelijk zouden zijn en niet verschillen in hun gevaarlijke leren.

Hoewel bijna alle religies geweld en onderdrukking kunnen onderwijzen, is toch iedere religieuze tekst en religiestichter verschillend. Wat zij benadrukken, kunnen verschillende dingen zijn zoals extreme niet-gewelddadigheid, wat het geval is bij de fundamentalisten in het Jaïnisme, of extreme gewelddadigheid, zoals in het geval van de fundamentalisten in de islam.

Als de mainstream media erop blijven staan om in naam van de politieke correctheid en religieuze gevoeligheden de islam tegen kritiek af te schermen, zal de kringloop van islamitisch geweld tot in alle eeuwigheid voortduren.

Alleen wanneer we aan gematigde moslims laten zien dat het ons meer gaat om hun levens te redden, hun welbevinden te verbeteren en hun mensenrechten te beschermen dan om hen mogelijkerwijs te beledigen, zal het voor ons mogelijk zijn de eerste stappen te zetten die leiden tot een einde van het geweld.

Drie belangrijke aspecten maken de islam in vergelijking met andere religies anders en gevaarlijker: Sharia, Jihad en Mohammed.

Deze tekst staat iedereen ter beschikking om er naar te verwijzen en hem met de vele apologeten te delen, die zich nog steeds in de toestand van onwetendheid of ontkenning bevinden.

1. Sharia:

Het islamitisch recht, sharia genaamd, is de enige wet die incompatibel is met democratie en mensenrechten. Waar de sharia door een islamitische natie wordt aangenomen, volgen onderdrukking van vrouwen en religieuze minderheden, homoseksuelen, atheïsten en ex-moslims. Er worden ongebruikelijke en gruwelijke straffen ingezet en men gebruikt angst om de bevolking te controleren.

Volgens de sharia wordt een moslim die van het geloof afvalt en de islam afzweert, gedood.

Vrouwen hebben ongelijke rechten wat betreft scheiding, erfenis, bewegingsvrijheid, vrijheid van kledingkeuze en arbeidsplaats.

De sharia ondersteunt het doden of bestraffen van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

De sharia dwingt blasfemie-wetten af door te verklaren dat diegene die de islam, inclusief de koran en Mohammed, bekritiseert, gedood of zwaar bestraft zou moeten worden.

De onmenselijke behandeling van mensen in de sharia is er de reden van dat het hoogste gerechtshof van Turkije, een verse islamitische democratie, de sharia in principe heeft verboden.

Ze is er ook de reden van dat het Europese Gerechtshof voor de Mensenrechten heeft beslist dat de sharia “tegenstrijdig is aan de fundamentele principes van de democratie”.

Uit een door het Pew Research Center uitgevoerd onderzoek onder moslims in 2013 bleek een meerderheid te denken dat de sharia door Allah geopenbaard en niet door mensen gecreëerd werd.

Omdat de sharia de wet van Allah is, is geen enkele door mensenhanden gemaakte wet hoger. Men is trouw aan de sharia, niet aan de seculiere wetten.

De sharia als wetboek laat de grenzen tussen geloof en regeren vervagen en maakt beide niet van elkaar te onderscheiden. Dientengevolge wordt de religie het rechtsprincipe en bestaat er geen scheiding van kerk en staat. Dat wijkt af van het christendom, waarin wordt gezegd “gehoorzaam de keizer wat van de keizer is en God wat van God is” en van de joodse wet, de Halacha, die zegt dat Joden de wetten van het land zouden moeten opvolgen waarin ze leven.

Terwijl veel islamitische naties alleen de civielrechtelijke aspecten van de sharia aannemen, is in veel anderen de sharia volledig ingevoerd en bepaalt richtlijnen voor de persoonlijke, culturele, sociale, politieke, economische en juridische aspecten van het leven.

Hoewel de sharia door de diverse scholen van de islamitische rechtspraak verschillend kan worden begrepen, wordt zij vaak zeer strikt geïnterpreteerd, zoals in Saoedi-Arabië, Qatar, Iran, Pakistan, Afghanistan, Soedan, Brunei en veel andere islamitische landen. Het is geen toeval dat deze landen enkele van de meest gruwelijke mensenrechtenstatistieken ter wereld hebben.

Het krachtigste bewijs voor het feit dat de sharia de islam gewelddadiger dan andere religies maakt, is de Caïrose Verklaring van de Mensenrechten uit 1990. 45 islamitische landen hebben deze Verklaring van Caïro ondertekend, die een hele serie mensenrechten bevat, slechts om met hen te breken als ze tegenstrijdig zijn aan de islamitische sharia.

Ze wekt op dubbelzinnige wijze de aanschijn dat men zich zorgen maakt om mensenrechten, terwijl zij in werkelijkheid de historische Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 van haar kern ontdoet door de sharia tot enige bron voor “mensenrechten” voor moslims te maken.

Alleen de naam al als verklaring van “mensenrechten” is een affront tegen de principes van de mensenrechten. De Verklaring van Caïro vormt een poging van de meerderheid van de islamitische landen om ongelijke religieuze behandeling en onderdrukking voor eeuwig te verankeren en een Orwelliaanse parallelversie van de “mensenrechten” te creëren die concurreert met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zij beschouwt het als het “mensenrecht” van een moslim om te onderdrukken en onderdrukt te worden, wrede en ongebruikelijke straffen uit te voeren en vrouwen en niet-moslims als minderwaardigen te behandelen.

De Verklaring van Caïro biedt geen bescherming aan de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid of gelijkberechtiging. In Artikel 2, punt D staat bijvoorbeeld: “De bescherming tegen het toebrengen van lichamelijk letsel is een gegarandeerd recht. Het is de plicht van de staat om dit recht te garanderen en het is verboden het zonder een in de sharia voorgeschreven reden te breken.” Ontelbare “rechten” worden verleend, alleen om ze daarna weer af te pakken door te verklaren dat de sharia belangrijker is dan alle wetten die de mensenrechten garanderen.

In het geval er sprake geweest zou kunnen zijn van zo´n misverstand hebben de ondertekenaars van de verklaring artikel 24 opgenomen, dat zegt: “Alle in deze verklaring opgestelde rechten en vrijheden zijn ondergeschikt aan de islamitische sharia.” Mochten sommige rechten die gegarandeerd worden in de Verklaring van Caïro in tegenstrijd zijn met de sharia, dan wint altijd de sharia. Mochten bepaalde rechten in de verklaring niet in de sharia staan, dan zijn ze niet “gegarandeerd”. De islamitische naties zouden enorm veel tijd bespaard hebben wanneer ze de verklaring gewoon “Verklaring van Caïro betreffende de boven de mensenrechten staande sharia” genoemd zouden hebben.

Geen enkel ander land op aarde heeft een parallelversie van de “mensenrechten” opgesteld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in naam van de religie te ondermijnen. Door dit te doen, hebben de islamitische landen de islamitische sharia incompatibel met de mensenrechten verklaard en de islam als verschillend van de andere religies. Daarmee ben ik het onbeperkt met hen eens.

2. Jihad:

De islam is de enige grote religie, waarin gewelddadig verzet, of gewelddadige Jihad, in zijn heilige teksten verankerd of door zijn stichter goedgekeurd werd. Hoewel Jihad de strijd kan betekenen die men met zichzelf voert om zich te verbeteren, is de betekenis van Jihad als “gewelddadige strijd” in de koran, de Hadith, de islamitische geschiedenis en in de moderne islam overheersend. Je hoeft alleen maar naar het nieuws te kijken om de Jihad in actie te zien.

Het speelt geen rol waar men zich bevindt in de wereld. Ongeacht hun economische of onderwijskundige achtergrond, hun ras, hun leeftijd, hun geslacht, hun beroep of hun land van herkomst is overal een minderheid van moslims te vinden die zich wijdt aan de gewelddadige Jihad.

Het speelt geen rol waar men zich bevindt in de wereld. Ongeacht hun economische of onderwijskundige achtergrond, hun ras, hun leeftijd, hun geslacht, hun beroep of hun land van herkomst, er is nooit een boeddhist, christen, Jood, hindoe, mormoon of humanist te vinden die zich bezighoudt met gewelddadige jihad. De gewelddadige jihad betreft uitsluitend de islam.

Omdat geen enkele andere religie de leer van de Jihad bezit, zouden we kunnen verwachten dat meer moslims vatbaar zijn voor geweld dan aanhangers van andere geloofsrichtingen. En dat is precies hetgeen er gebeurt. Wat werkelijk verbluffend zou zijn en dringend behoefte zou hebben aan een verklaring, zou het feit zijn wanneer moslims zich niet zouden bezighouden met de gewelddadige Jihad.

Hieronder een van de vele citaten uit de koran en de Hadith die de jihad goedkeuren. Als men deze, wat ik zou willen voorstellen, in zijn context leest, zal het de ondersteuning voor de gewelddadige Jihad alleen maar sterker benadrukken.

“Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” (soera 9, vers 29).

Screenshot_19

Bron:
http://europenews.dk/de
Vertaling: Luke

Bron oorspronkelijk artikel:
www.faithfreedom.org
Auteur: Mike Dobbins

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", achterlijkheid, Barbarisme, democratie, Hypocrisie, Islam, islam-nazisme, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Mensenrechten, Moslims, Religie, Rotzakken, sharia, Westen. Bookmark de permalink .

12 reacties op Waarom de islam gevaarlijker is dan andere religies

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Heel goed overzicht waarin het ondemocratische karakter van de islam nog eens duidelijk wordt aangetoond. Ook wordt gesteld dat de islam niet correspondeert met de Universele Verklaring van de rechten van de mens.
  Ik ben het voor 99,9 % eens met de schrijver. Ik maak bezwaar dat hij de islam toch een religie blijft noemen. Een godheid die met de islam zou kunnen leven is onbestaanbaar.
  De Verenigde Naties handelen in strijd met de mensenrechten door de Caírosche verklaring van 1948 niet als vals af te wijzen. De Universele Verklaring van de Rechten van de mens is op vrijwel alle punten ONVERENIGBAAR met koran en/of sharia.
  Door dit niet duidelijk uit te spreken en er naar te handelen pleegt de Verenigde Naties verraad aan de mensheid en brengt de levens van de overgrote meerderheid van de wereldbevolking in gevaar. Er is alle reden om de Verenigde Naties als mensonvriendelijke organisatie niet langer te erkennen en een andere islamvrije wereldorganisatie te stichten.
  Belangrijkste is echter dat alle goedwillende mensen bewust worden van het ‘goddeloze’ van de islam en deze criminele bende niet langer erkennen.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 2. Tistochwat zegt:

  Ik ben van mening dat die islamitische smeerlappen onder bescherming van Satan staan.
  Veel mensen verwarren de situatie in de wereld (Allah = Satan) met het traditioneel satanisme, waarbij men de duivel vereert.
  De manier waarop men de duivel écht dient, is véél geraffineerder: het gebeurt allemaal via de islam en via degenen die deze walgelijke ‘ideologie’ bevorderen, importeren en faciliteren.
  De moslim en de ‘socialist’ met zijn volgelingen zijn de werktuigen van Satan.
  Er is geen ontkomen aan de gruwelijke periode die ons te wachten staat, maar we moeten proberen om door te gaan met het waarschuwen tegen de islam en vooral tegen ‘onze’ leiders die in feite het grootste gevaar voor ons vormen omdat ze uiterst verraderlijk te werk gaan.

  Like

 3. Pingback: Waarom de islam gevaarlijker is dan andere religies |

 4. aquarius4422 zegt:

  De islam is geen religie maar een ideologie.

  Like

 5. exmarineman zegt:

  Ik zie in veel berichten het woord islam nog steeds met een hoofdletter geschreven. Waarom? Het geeft veel te veel eer aan deze ideologie des doods.

  Like

  • BertG. zegt:

   Juist, niets verdient het om met een HOOFDLETTER geschreven te worden wat niet de moeite waard is.
   (volgens mij ben ik daarmee begonnen om dit vol te houden)

   Like

 6. luckybee zegt:

  Islam is de religie van het Kwaad, het moet vernietigd worden.

  Like

 7. hendrikush zegt:

  Wij maken ons druk over de onderdrukking van vrouwen.
  De moslima’s vinden het wel prima en provoceren ons met hun uitwendige schaamlappen.
  Zijn ze wel een haar beter dan de mannelijke mohammedanen?

  Like

  • BertG. zegt:

   En waarom zouden ze 1 haar beter zijn.
   Zelf nemen ze ook niet zo gek veel moeite om onder hun geweld uit te komen anders zou het allang niet meer bestaan.
   Ze houden op deze manier ook mekaar onder de duim. (krabbenmand)

   Like

 8. ildiko zegt:

  Islam is een zeer gevaarlijke ideologie, die de moslims in een geestelijke duisternis houdt en laat creperen. Dus iedereen die deze ideologie goed praat geestelijk ziek is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s