Vluchtelingen in Letland: Ze betalen ons te weinig, we willen naar Duitsland of Zweden

Screenshot_82

(Door: Janina – Vertaling: E.J. Bron)

Zijn dat werkelijk vluchtelingen, die door burgeroorlogen en politieke conflicten hun traditionele thuislanden moesten verlaten? Ze kwamen met vervalste paspoorten Letland binnen met het doel om in Duitsland of Zweden terecht te komen. Maar bij de grens werden hun valse paspoorten ontdekt en nu zitten ze vast in Letland. In tegenstelling tot de aantrekkelijke betalingen in Duitsland en Zweden betaalt Letland € 2,15 per dag, dus ongeveer € 65,- in de maand, aan de zogenaamde vluchtelingen. Dat vinden ze te weinig. Daarom wachten ze geduldig op hun verblijfsvergunning om eindelijk te kunnen vertrekken naar hun twee beloofde paradijzen.

Letland wijst een EU-quotaregeling af, maar ook de Letten zelf zijn tegen de opname van vluchtelingen, terwijl de afgelopen jaren maar aan 64 mensen asiel werd verleend, en spreken hun frustratie openlijk op straat uit.

Een voorbijganger in Riga:

“Onze mensen hebben zelf niets. Voor gezinnen is er maar € 15,- kinderbijslag  en als we dan plotseling veel vluchtelingen moeten financieren, zal dat voor onrust zorgen en onze samenleving destabiliseren.”

“We hebben op dit moment ook veel werklozen”, vult deze man aan. “Als daar dan ook nog vluchtelingen bij komen die niets te doen hebben? Ze hangen rond. Dat zou rellen tot gevolg kunnen hebben.”

Maar ook Oyars Kalnins, de voorzitter van de commissie buitenlandse zaken in het Letse parlement, spreekt duidelijke taal:

“Letland denkt vooral aan voorzorgsmaatregelen. Wij willen dat Europa zichzelf beschermt. Daarom willen we meedoen aan de grensbewaking in de Middellandse Zee. Onze politieagenten hebben al ervaring opgedaan in Midden-Azië. Wij kunnen hen naar de grenzen van Afrika sturen, zodat de vluchtelingen in de eerste plaats helemaal niet naar ons toekomen.”

Hierover bericht Deutschlandfunk.

Bron:
www.netzplanet.net
Auteur: Janina

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in asielwaanzin, Baltische landen, Graaien, Immigratie, Krankzinnigheid, Rotzakken. Bookmark de permalink .

27 reacties op Vluchtelingen in Letland: Ze betalen ons te weinig, we willen naar Duitsland of Zweden

 1. Jean zegt:

  Dat is nog 65 euro te veel.

  Like

 2. jowitteroos zegt:

  Bij interesse:

  EU illegal settlement and occupation activity

  Like

 3. Pingback: Vluchtelingen in Letland: Ze betalen ons te weinig, we willen naar Duitsland of Zweden |

 4. Cathja zegt:

  Die Letten zijn wijzer dan dat hele zooitje in Brussel! “Wij willen dat Europa zichzelf beschermt”. Verstandige taal toch?
  Brussel zal niet blij zijn met de Letse uitspraken en hun houding tegenover de ‘vluchtelingen’.

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  “Naar Duitsland of Zweden.” Die linkerds hebben zich uitmúntend geöriënteerd!

  Like

 6. luckybee zegt:

  Letland of Zweden is voor negers wel behoorlijk koud, ik geloof niet ook als ze goed betaald wordt dat ze daar willen blijven.Ze zijn gewend aan temperaturen van boven de 40 graad Celsius.

  Like

 7. DonnaDolce zegt:

  En ja hoorrrrrrrrrrrrrrr, daar komt de aap uit de mouw…….economische vluchtelingen, willen alleen maar meer, meer,meer.

  Like

 8. aegoliuscs zegt:

  Vreemd: valse papieren en aldus geen identiteit/afkomst?! Terugsturen is wat lastig maar een uitkering als “niemand” en mogelijk in andere EU landen?

  Oh, ja: statenloosheid binnen de EU ist verboten.

  Like

 9. Claudia M. zegt:

  Hier moet echt actie op worden ondernomen! Ik word er met de dag zieker van, deze klanten hebben hier niets te zoeken en ik wil er ook zeker niet aan mee betalen… Belasting betalen prima, maar wel voor diegene die dit ook het leven lang in dit land gedaan hebben en niet voor allerlei klaplopervolk uit den vreemden.

  Like

 10. JooJootje zegt:

  Nou Letland dat is niet wat Brussel wenst te horen,zomaar mensen sturen die gaan tegen houden dat zou de verdeeldheid ondermijnen en daarmee de macht van Brussel over haar wingewesten.

  Like

 11. fleckie zegt:

  d’de Afrikaanse crisis’,[de oorzaken en de bestrijding van een failliet leefmilieu’. van Lloyd Tmberlake., onder redactie van John Tinker, uitg.Rostrum|novib.isbn 9032804103.
  ‘Als wooesen gegeten konden worden, zouden alle woorden die gezongen,gesproken en geschreven zijn over Afrika de hongersnood hebben kunnen lenigen. Maar helaas hebben al deze woorden te weinig gedaan om voor een adequate oplossing te zorgen en hebben zij zeker niet de heersende misvatiingen over de Afrikaanse problemen uit de weg genomen. ……….Door de juiste informatie over de moeilijke situatie kan wellicht efficient naar een oplossing toegewerkt worden. Miljoenen in Afrika hebben honger.WAAROM? Iedereen is maar al te bekend met de televisiebeelden van een Afrikaans kind dat honger lijst en de hongersdood sterft. Iedereen meent te weten dat het door de droogte wordt veroorzaakt.Is dat wel zo? In dit boek wordt afgerekend met deze misvatting. De oorzaak moet gezocht worden bij een SLECHT ECONOMISCH BELEID, een VERKEERDE LANDBOUWPOLITIEK en het ontbreken van een strategie op het gebied van ..milieuzaken..en…GEBOORTEPLANNING. De droogte is een bijzaak,die–ironisch genoeg-de druppel was die de emmer deed overlopen. …..In dit boek worden een aantal te volgen beleidslijnen en praktische oplossingen gegeven, die ervoor moeten zorgen dat de kwetsbaarheid,waardoor een dergelijke crisis ontstaat, worden verminderd en geelimineerd………..
  De auteur,voormalig wetenschappelijk redacteur bij REUTERS, heeft gewerkt als verslaggever in ETHIOPIE, SOEDAN, de SAHEL, TANZANIA, KENIA en vele ANDERE Afrikaanse landen.<<<<<
  'GENETISCHE EROSIE'……OVEREENKOMST' ZONDER VERPLICHTINGEN..OVER ZAADVEREDELING'.uit .'ONZE WERELD' MAART 1984..'…………..GENETISCHE EROSIE bedreigt de wereldvoedselproduktie in de toekomst. Op grote schaal zijn overal ter wereld nieuwe rassen en gewassen geintroduceerd. De oogsten zijn toegenomen.Maar even snel als de nieuwe rassen oprukken, verdwijnen de oude……………….door Joke Oppewal……………………..De rijke schakering aan plantensoorten dreigt te verschralen. Een grote diversiteit is onontbeerlijk om moderne zaden te kunnen blijven verbeteren en ze tegen steeds nieuwe ziektes te beschermen. Derde-wereldlanden maken zich ernsti zorgen over deze ontwikkeling. ……Zij hebben geen invloed op de veredeling die VOORAL in het WESTEN plaatsvindt.,terwijl de grondstof zelf,het genetisch materiaal,in de derde wereld te vinden is. Grote ondernemingen zoals…SHELL, kopen zich in snel tempo in op de zadenmarkt. Voor de ontwikkelingslanden dreigt een nieuwe afhankelijkheid aan de basis van de voedselketen: het zaad dat de boeren in de grond stoppen. ………..Twee jaar geleden heeft een aantal landen onder leding van MEXICO discussie over deze problemen binnen de FAO[voedsel en landbouworganisaties v.d.Ver.Naties]aangezwengeld. Ze stelden voor een internationale conventie op te stellen voor het behoud en beheer van genetisch materiaal. Ze wilden dat het onderzoek en de opslag in zogenaamde genenbanken onder de controle v.d.FAO zouden komen. Ook wilden ze dat de FAO en de westerse landen meer geld ter beschikking zouden stellen om een eigen,onafhankelijke zaadindustrie op te zetten. …………………………………….
  PYRRUS-OVERWINNING……….Die problemen kwamen onlangs aan de orde op een FAO-conferentie te ROME, maar voor veel derde-wereldlanden zijn die besprekingen op een teleur-stelling uitgedraaid. Van de oorspronkelijke ideeen is niet meer dan een slap aftreksel overgebleven. De algemene vergadering heeft een fraai document- 'undertaking'–aangenomen,waarin de meeste wensen keurig verwoord staan. De clou is echter dat geen enkele regering verplicht is zich daaraan te houden. Een land kan zich met een gedeelte van de undertaking akkoord verklaren en de overige bepalingen ongestraft naast zich neer leggen. Het is een Pyrrhus-overwinning voor de derde wereld………..Als veel RASSEN UITSTERVEN…is dat een
  BEDREIGING VOOR DE HELE WERELD…. Volgens een recente studie v.d.FAO wordt 10% van het kwart miljoen plantensoorten met uitsterven bedreigd. In India bijvoorbeeld zullen er tegen de eeuwwisseling niet meer dan vijftig verschillende rijstsoorten te vinden zijn. Enkele tientallen jaren geleden waren dat er nog zo'n 30.000[dertigduizend]…………..De veredelaars halen hun bouwstenen uit de landen v.d.derde wereld.Daar liggen de meeste GENENCENTRA, ..de OORSPRONGGEBIEDEN van onze planten waar een uitbundige variatie aan rassen te vinden is. Speciale expedities trekken er op uit op zoek naar wilde familieleden van onze gewassen die net die ene begeerlijke eigenschap hebben. Thuisgekomen met de kostbare plantjes kan de veredelaar door onderlinge kruising proberen die varieteit te kweken die de goede eigenschappen van zijn twee ouders in zich verenigt. ……….Ondanks de enorme economische waarde van sommige vondsten hebben derde wereldlanden de zadenzoekers jarenlang hun gan laten gaan, zonder er een cent vergeding voor te vragen . Zo was dr.ITLIS, een bekende AMERIKAANSE ONDERZOEKER in PERU op zoek naar zeldzame aardappelrassen. Hij stuitte toevallig op een vreemd uitziend tomatenplantje, nam het mee naar huis en gaf het aan een vriend die in de..veredelingsindustrie..zat. Toen hij die vriend weer tegenkwam kon die hem melden dat de genen in dat plantje VIJHHONDERD MILJIOEN DOLLAR WAARD WAREN VOOR de AMERIKAANSE tomatenverwerkende industrie. ……….Het lijkt de derde wereldlanden..niet..meer dan redelijk dat zij op hun beurt gebruik zouden kunnen maken van het resultaat van de KRUISINGSARBEID in de rijke landen. Half uitgewerkte rassen kunnen hun goed van pas komen bij het stimuleren van hun eigen zaaizaadproduktie. Ze vinden het niet rechtvaardig dat veredelaars nieuwe varieteiten ontwikkelen op basis van gratis verkregen materiaal. ,daar patent op aanvragen en er vervolgens de afnemers-o.a.in de derde wereld—dik..voor..laten..betalen……
  Maar de eis van'vrije beschikbaarheid van al het genetisch materiaal wordt door de RIJKE LANDEN als een regelrechte AANVAL beschouwd op hun politieke systeem. Het bedrijfsleven moet veel geld investeren. Als men nieuwe ontdekkingen zomaar prijs moet geven,is het onderzoek niet lonend meer……………RADICALE LANDEN als LYBIE en ETHIOPIE hebben al vergaande materialen getroffen. Zes jaar geleden sloot ETHIOPIE de grenzen voor verzamelaars van zeldzame koffieplantjes in de bergen. Ook uit andere streken van de wereld melden onderzoekers problemen. In het NABIJE OOSTEN hebben lokale boereneen onderzoeksteam de kogels om de oren laten fluiten……Een fruitexpeditie naar Zuid-Azie stond erop meer geld en een betere bescherming te krijgen voor men door kon gaan met het werk. Dergelijke incidenten tonen de noodzaak van een interne internationale regeling aan. De undertaking,hoewel formeel tot niets verplichtend,kan een eerste stap in die richting zijn. …………………Naasr vrije beschikbaarheid van al het genetisch materiaal wil de derde wereld ook meer controle over de internationale uitwisseling en de veredeling. Een speciale commissie zoutoezicht moeten houden op de naleving v.d.undertaking. En de derde wereld moet meer invloed krijgen op het functioneren van IBPGR[International Board ffor Plant Genetic Recources]……….DE IBPGR is een gezelschap..wetenschappers dat tot taak heeft een wereldwijd netwerk van genencollecties op te zetten. Het budget dat ze daarvoor hebben bedraagt meer dan vier miljoen dollar per jaar.Dat is een kleiner bedrag dan wat alleen in Nederland al besteed wordt aan het runnen van dierentuinen. De activisten van de Board onttrekken zich volledig aan de politieke controle. De leden die op persoonlijke titel deelnemen,zijn aan niemand verantwoording schuldig. Uit cijfers blijkt dat de IBPGR SLECHTS 30% van haar budget in ontwikkelingslanden besteedt. De rijke landen willen niets weten van kritiek op de IBPGR.Ze vinden dat daar uitstekend werk verricht wordt en dat directe politieke controle veel te veel rompslomp en bureuacratie met zich mee zou brengen. …..
  …OPSLAG………..Snelle actie is nodig,vinden Mexico en andere derde wereldlanden,omdat ze bang zijn steeds afhankelijker te worden. Vanuit de…VERENIGDE STATEN…is bekend dat het vijandige regeringen een …ZAADEMBARGO OPLEGT. Landen als AFGHANISTAN,ALBANIE,CUBA,IRAN, .LYBIE…en…NICARAGUA waren daar het slachtoffer van.Bovendien hebben in tien jaar tijd…MULTI-NATIONALE ONDERNEMINGEN een flink stuk van de ZADENMARKT..VEROVERD.. …SHELL AGRAR, Sandoz,Ciba-Geigy en twee andere giganten bezitten nu zo'n 30% van de markt. In de derde wereld zijn ze nog niet erg actief, maar met 16% groei per jaar lijken er wel perspectieven in die richting te liggen. Met in de ene hand de zaden en in de andere hand deBESTRIJDINGSMIDDELEN die erbij horen kunnen ze behoorlijke winsten maken……………Als de markt helemaal open ligt kan een particulier bedrijf zich met kapitaal en deskundigheid binnen korte tijd een monopoliepositie verwerven. De antionale instituten in veel derde wereldlanden zijn nog te zwak om voldoende tegenwicht te bieden. Op de Romeinse FAO_conferentie slaagde de derder wereld er alleen maar in om een contrlerend orgaan voor de undertaking op te richten. Toch is men overtuigd van het belang v.d.opbouw van een nationale zaaizaadsector en van de noodzaak om het GENENMATERIAAL in de landen van herkomst zelf op te slaan. 'De belangrijkste reden voor opslag in het WESTEN' aldus de Kenyaanse bioloog Simon Mechiru,'is dat daar de industrie zit,dat daar de veredelaars wonen. Waarom zouden we die wetenschappers niet eens in het vliegtuig zetten en naar NAIROBI , in plaats van steeds genen daarheen te vliegen? <<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

  • fleckie zegt:

   De .TE VEROVEREN’ [TOEEIGENEN]…..OEKRAINE …..komt dan …..ZEER …… goed van pas,[op ALLE gebied]

   Like

  • fleckie zegt:

   uit pag.8.’de Afrikaanse crisis'”Het is moeilijk om naar zwart Afrika te kijken zonder het gevoel te krijgen dat er iets ontzttend mis is gegaan. Niet alleen worden we geraakt door het lijden dat we zien,maar ook door het gevoel dat wij westerlingen–die meenden te weten hoe deze mensen geholpen dienden te worden,-het helemaal niet zo goed wisten’,aldus Stephen Rosenfeld voor de Washington Post.’NU WORDT IN BREDE KRING ERKEND DAT ONZE ADVIEZEN FUNDAMENTEEL VERKEERD ZIJN GEWEEST,NIET ALLEEN ONDER CRITICI,MAAR OOK IN HEERSENDE KRINGEN DIE VOOR DE FINANCIERING ZOEGEN’. ………..De advisering van Afrika heeft zich tot een bloeiende bedrijfstak ontwikkeld.: EUROPESE en NOORD-AMERIKAANSE adviesbedrijven brengen per jaar zo’n 180.000 [honderdtachtigduizend] dollar per medewerker in rekening. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara werken in het kader van officiele hulpprogramma’s minstens 80.000 buitenlandse functionarissen. Meer dan de helft van de 7 tot 8 miljard dollar die jaarlijks aan ontwikkelingshulp wordt uitgegeven, gaat op aan deze mensen.Toch is Afrika in de 25 jaar van zijn onafhankelijkheid van autarkie vervallen tot honger op grote schaal……Wordt Afrika goed geadviseerd?volgens dit boek niet.’We hebben gefaald in Afrika,evenals alle anderen’,erkende Ernest Stern,vice-president v.d.Wereldbank. “we hebben de problemen niet volledig doorgrond,de prioriteiten niet gesteld. Onze projecten sloten niet altijd even goed aan op de problemen.'<<<<<<<…….pag.9,: Afrika ligt op sterven, omdat het door zijn slecht voorbereide en onberaden pogingen om te 'moderniseren' ,zichzelf in stukjes heeft gesneden. De steden waar de REGERINGEN ZETELEN HEBBEN ZICH LOSGEMAAKT VAN HET PLATTELAND. ONTWIKKELINGSGELDEN zijn gebruikt om die steden vol te stouwen met hotels,fabrieken, universiteiten en auto's. Dit wordt opgebracht door de Afrikanen die op het land wonen[70%], uit te melken. In de vorm van arbeid en produktie is veel van deze mensen afgenomen en in ruil daarvoor hebben ze weinig geld of steun teruggekregen. Westerse regeringen en HULPORGANISATIES hebben Afrika in deze politiek geadviseerd,financieel en praktisch gesteund……Het resultaat? Steden omringd door barakken: hotels VOL met ontwikkelingsdeskundigen fabrieken die ofwel stilligen,ofwel goederen produceren die bijna niemand kan betalen;universiteiten die mensen afleveren die geen werk kunnen vinden,dure auto's gevuld met ambtenaren ,zakenmensen,soldaten en politie.In het Oost-Afrikaanse Swahili is hier een woord voor; de Wabenzi- de MERCEDES-BENZ-KLIEK. <<<<<<<<<pag.10: 'De regering van Soedan heeft,gesteund door hulp van het Westen,leningen bij de Wereldbank en ARABISCHE INVESTERINGEN, op de beste grond langs de Nijl enorme suiker-en katoenplantages aangelegd.
   Dit ondanks de snel teruglopende oogsten v.d.kleinschalige landbouw uit de jaren 70.Zij schijnt niet te hebben gemerkt dat de grond- het 'milieu -waarvan 80% v.d.Soedanezen afhankelijk is voor hun levensonderhoud,langzaam maar zeker afsterft. als gevolg van ROOFBOUW en verkeerd gebruik.Zij heeft weini geinvesteerd in droge gebieden waar mensen als de Hadendawa wonen. Toen de droogte intrad,hadden deze herders en boeren daardoor geen geirrigeerde nederzettingen die ze als tijdelijk toevluchtsoord konden gebruiken,geen overheidsinstellingen om hun vee aan te verkopen,geen voorraden droogte-bestendige SORGHUMZAADJES die ze zouden kunnen gebruiken na de terugkeer van de regen. Maar evenmin hebben de investeringen v.d.overheid in plantages geld opgeleverd om het land door de droogte heen te loodsen, het resultaat is hongerdood en schulden;in 1985 werd Soedans buitenlandse schuld geschat op 9 miljerd dollar. President Nimeiri,in april l985 afgezet,heeft een persoonlijke prijs betaald voor het feit dat hij Soedan naar een milieu-bankroet geleid heeft. <<<<<<<<<<< pag.12;Een Senegalese boer zag hoe zijn land in beslag werd genomen en er een bevloeiingsproject kwam voor het verbouwen van ..RIJST.. die zo duur zou worden dat alleen mensen uit de stad zich die konden veroorloven. Hij zeu:'wij weten dat de regering steeds grotere gebieden bevloeid wil zien omdat de…AMERIKANEN… en anderen daarvoor betalen. Ze geven dat geld uit politieke overwegingen en niet om het leven van de boeren te verbeteren. Wie profiteert ervan? Wie krijgt het geld? Wie krijgt de grond en de apparatuur? WIJ zullen er niet beter van worden'………..Een slechte politiek mag dan de oorzaak zijn van de Afrikaanse crisis, het MILIEU-BANKROET IS DE DRIJVENDE KRACHT ERACHTER.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

   • Thomasson zegt:

    @Fleckie
    Dat is wat Stephen Rosenfeld schrijft voor de Washington Post.’NU WORDT IN BREDE KRING ERKEND DAT ONZE ADVIEZEN FUNDAMENTEEL VERKEERD ZIJN GEWEEST,NIET ALLEEN ONDER CRITICI,MAAR OOK IN HEERSENDE KRINGEN DIE VOOR DE FINANCIERING ZOEGEN’.
    Stephen Rosenfeld en andere links georiënteerde “Gutmenschen” hebben altijd geweldige adviezen voor ons en ZE WETEN OOK ALLES…Maar ze vergeten een ding: In Afrika heb je te maken met negers …en negers waar ze ook zijn …blijven negers. Ook in Amerika is er een fractie van hen die wat van hun leven maken en productief zijn. De rest spelen de ‘gangsta’ en schieten elkaar overhoop. De meeste van hen zijn totaal gedegenereerd. Je (en anderen) zouden wel zeggen ..Ja! ..Maar de slavernij!…enz. Ook de Chinezen kwamen naar Amerika als semi-slaven en gingen bij bosjes dood langs de spoorlijn …Maar waar zijn de Chinezen …en waar zijn de zwart Amerikanen?

    Like

 12. boorzalf zegt:


  Wij gaaaaan naar letland toe!!!!!! Hallo mam, we zitten in de boot hoor!!!!!! En we krijgen gratis geld, nu hoeven we nooit meer te wwwwwerken,deden we toch al niet, nou daag mam!!!!!

  Like

 13. Dicksy zegt:

  En die EU-bobo’s dachten dat de brave vluchtelingen in het land gingen blijven waar ze aan toe gewezen worden. Hoe achterlijk kan je nog zijn ? Ze weten het verdomd goed dat dit niet gaat gebeuren en eenmaal in Europa komt er een volksbeweging op gang waar Mozes maar klein bier tegen was met zijn vlucht uit Egypte. Komaan zwartjes allemaal naar het noorden van Europa.

  Like

 14. suskewiet zegt:

  een echte schande …… terugsturen naar hun aller/retour zonder retour !!!

  Like

 15. Buffalo Bill zegt:

  Doe maar allemaal naar Zweden, daar zijn ze toch gek.de IPads, mountainbikes en merkkleding liggen al klaar. En die EU bobo’s staan aan de verkeerde kant, echte volksvijanden

  Like

 16. Kraftavilqa zegt:

  Hoeveel duidelijker moet het nog worden eer in de linkse gutmenschkoppen het kwartje valt.

  Like

 17. Pingback: Asielzoekers eisen: gratis tabakswaren, beter eten, beter onderkomen, betere kleding | E.J. Bron

 18. Thomasson zegt:

  “Zijn dat werkelijk vluchtelingen, die door burgeroorlogen en politieke conflicten hun traditionele thuislanden moesten verlaten?”
  Het antwoord is overduidelijk NEE!!!. In elk geval NIET DE MOSLIMS. Als zij van de burgeroorlog of politieke conflicten zouden vluchten …Waarom blijven de Syriër dan niet in Turkije? Recep Tayyip Erdogan is een aardige kerel ..Een goede moslim en ..in Turkije woedt geen oorlog!. Waarom maken velen van hen zo veel moeite van de door de oorlog geteisterde Syrië naar Libië te reizen? Waarom blijven ze niet in Egypte? Egypte is niet in oorlog en de politieke situatie daar is stabiel. Libië is een gevaarlijk land waar een totale chaos heerst. Maar hun bestemming is: EUROPA!. Ze krijgen de vrije tickets van de “schaduw financiers”, die in de islamisatie van Europa en terreuractiviteiten investeren. Dat geldt trouwens ook voor de Afrikaanse negers die voor de overgrote meerderheid uit …moslims ..bestaan. Helaas onze politieke leiders WEIGEREN deze waarheid te accepteren en indirect werken aan de vernietiging van hun eigen land en het uitmoorden van hun eigen volk en zelfs hun eigen familie.

  Like

 19. Pingback: Asielzoekers eisen: gratis tabakswaren, beter eten, beter onderkomen, betere kleding |

 20. Pingback: Asielzoekers eisen: gratis tabakswaren, beter eten, beter onderkomen, betere kleding

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s