De “Boere-hobby” van Martin Bosma

Screenshot_12

(Door: “eg regs”)

‘Hoe ver die golwe ons al omspoel,
die diepe hart sal altyd voel –
ons is verborge-een.’

Met deze woorden omschreef de Zuid-Afrikaanse dichter Totius ooit de verwantschap tussen Nederlander en Boer. Hij sprak van een ‘fyn mistieke eenheidsband’. Het is dan ook op zich mooi dat Martin Bosma aanleiding heeft gevonden om bijna een heel boek te wijden aan het tragische lot van onze halfbroers. En om aan de hand van hun recente geschiedenis óns een blik in onze eigen toekomst te gunnen. Helaas echter bleek ook Martin Bosma op cruciale momenten niet te  kunnen ontkomen aan de knieval voor politieke correctheid.

Want ‘minderheid in eigen land’ is weliswaar een heel potente zegswijze om de problematiek op een beeldende manier tot uitdrukking te brengen, maar wat koop je ervoor als je blijft steken in de volstrekt ontoereikende PVV-riedel van moskeeverbod en immigratiestop? Maatregelen die (dankzij de discrepantie in etnische geboortecijfers) dit doemscenario hooguit zullen vertragen, maar nimmer stuiten, laat staan keren. Wil je er werkelijk wat aan doen, dan zijn veel radicalere maatregelen vereist: denaturalisatie gevolgd door deportatie. Zou het kunnen dat deze oplossingen in het boek wel genoemd werden, maar (om onverklaarbare redenen) in de recensies en interviews onaangeroerd bleven? Het lijkt niet aannemelijk.

Concentrerend op de Zuid-Afrikaanse dimensie van zijn boek valt Bosma nog veel dieper door de mand. Allereerst heeft het iets ongepasts om -zoals Bosma dat doet- een tragedie die zich in ‘real time’ ontvouwt als een soort empirische aanschouwingsles op te willen voeren. Stel dat je een drenkeling ziet spartelen in het water;dan ga je toch zeker eerst proberen een reddingsboei naar die arme stakker toe te werpen,en pas daarná ga je eventueel de omstanders wijzen op het belang van zwemlessen, de gevaren van de zee en dergelijke. Maar deze stap slaat Bosma over. Het is alsof we door hem meegevoerd worden naar een bizar experiment, waarin het met de proefobjecten op catastrofale wijze fout afloopt. Alsof ons nu nog slechts de klinische taak rest om de kille data te verzamelen en te analyseren.

Alleen hebben we hier natuurlijk niet van doen met amorfe en willoze entiteiten in een laboratoriumsetting, maar met mensen van vlees en bloed. Mensen die nú -vandaag de dag- onderworpen zijn aan de gruwelijke uitwassen van ‘social engineering’. De oprechtheid van Bosma’s sympathieën mogen dan wel boven iedere twijfel verheven zijn, maar dit neemt niet weg dat hij zijn onderwerp met wat meer gevoel – om niet te zeggen respect – had kunnen bejegenen. De afstandelijkheid waarmee hij het Boere-volksbestaan harteloos als een verloren zaak weg impliceert, doet zoals gezegd bepaald onkies aan.

Maar hoe had Bosma zijn boek dan wél moeten aankleden? Welke oplossingen bijvoorbeeld had hij  kunnen aandragen? Wel, hij is een politicus en enige verbeeldingskracht mag dan bij zo’n persoon aanwezig verondersteld worden. Maar los daarvan hebben wij als land natuurlijk een lange geschiedenis en traditie van ‘aandacht voor mensenrechten’, ‘ontwikkelingssamenwerking’, ‘trainingsmissies’,’opbouwmissies’ en ‘vredesmissies’. Misschien dat voor het eerst deze – kennelijk onverbeterlijke – bemoeizucht eindelijk eens ten goede aangewend zou kunnen worden. Het is zomaar een suggestie. En dan nog één: zou het misschien niet recht doen aan de ten hemel schreiende afgrijselijkheid van het onderwerp dat ter tafel ligt als Geert Wilders voortaan een kleine fractie van de tijd die hij besteed aan Israël zou afbuigen in de richting van Zuid-Afrika?

Helaas valt Bosma meer te verwijten dan slechts een enigszins halfslachtige betrokkenheid. Want als hij in het programma van Pauw verklaart dat “Mandela deugde”, of als hij in het Volkskrant-interview stelt dat de Apartheid ‘immoreel en verwerpelijk’ was, wat doet hij dan anders dan de Boeren nog even een trap na geven? Je zou haast denken dat iedere t.a.v. de Apartheid aangevoerde rechtvaardigingsgrond volstrekt uit de lucht gegrepen was. Dat er feitelijk nooit een reden heeft bestaan voor Apartheid en dat ieder motief niet legitiem was; slechts een façade waarachter blind nazisme schuilging.

Om aan Mandela woorden vuil te maken, is overbodig. Als Bosma werkelijk nog niet inziet dat Mandela een communistische bedrieger, leugenaar, dief en massamoordenaar was, dan heeft het geen nut om hem hiervan te proberen te overtuigen, want hij zal deze onbetwistbare waarheden nooit kunnen bevatten; het is verspilde moeite. Maar ook ten aanzien van de Apartheid zou het -zo valt te vrezen – louter voor de vorm zijn wanneer je hem enige voor de hand liggende vragen zou voorleggen:

Indien de ANC-dictatuur inderdaad zo afzichtelijk is als Bosma beweert, met welk middel had hij dán deze calamiteit willen voorkomen? Dat wil zeggen: afgezien van de afzonderlijke kieslijsten waarin de Apartheid voorzag. En als hij inderdaad zo begaan is met het lot van de tienduizenden blanken die sinds de afschaffing van de Apartheid vermoord zijn, welke maatregel om de zwarte bloeddorst te stelpen had hij dan wél aanvaardbaar geacht? Wederom afgezien van de remedies die de Apartheid voorschreef: de groepsgebiede wet, de wet op de aparte geriewe en bijvoorbeeld het (‘racistische’) kommando-stelsel.

Dat een prominent Nederlands politicus zich waagt aan een sympathieke beschrijving van het actuele lot der Boeren is bijzonder. Misschien is zoiets in de huidige Westerse wereld zelfs een unicum. En het is te begrijpen dat een schrijver soms verplicht is om voor de Bühne de nodige obligate gemeenplaatsen te prevelen. Niemand die had verwacht dat Bosma bij zijn boekpresentatie ronduit zou zeggen: Apartheid was een verstandige en wijze voorzorg. Hoe waar het ook maar zijn mag – dat zou echt ondenkbaar zijn geweest. Maar wat Bosma uiteindelijk wél te zeggen had over de Apartheid (en over Mandela) is, zelfs onder verwijzing naar de terreur van politieke correctheid, onverschoonbaar. Dit zijn dingen die hij zelf kennelijk werkelijk gelooft. Dat is misschien zijn goed recht, maar daarmee heeft hij zichzelf wel voorgoed gediskwalificeerd als een serieus pleitbezorger van de blanke zaak.

Naar verluidt doet Geert Wilders de interesse van Martin Bosma voor Zuid-Afrika af als een ‘Boere-hobby’. Deze ontboezeming verschaft ons misschien een inkijkje in de processen die in het spel zijn. Wat zou Wilders ervan vinden als iemand zijn voorliefde voor Israël zou karakteriseren als een ‘hobby’? Waarschijnlijk zou hij dit (terecht) opvatten als een denigrerende sneer. Maar de kwalificatie is in het geval van Bosma misschien niet eens zo heel erg gezocht. Want inderdaad lijkt het erop dat Bosma zich in het beoefenen van deze liefhebberij in hoofdzaak laat leiden door een gemakzuchtige, lichtzinnige en niet goed doorgedachte vrijblijvendheid. Jammer.

Door:
“eg regs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Apartheid", Racisme, Zuid-Afrika. Bookmark de permalink .

21 reacties op De “Boere-hobby” van Martin Bosma

 1. Jaantje zegt:

  Dat vind u en de voorgedragen argumentatie daarvoor zijn voor mij niet toereikend en zeker geen bewijslast.
  Eerder zie ik het geopperde als een overdenking van u en niet als zijnde zo.

  Ps:Geen angst PVV verruilt Israël niet voor Zuid Afrika.
  Moet kunnen toch eens een ander land belichten?

  Like

 2. paulzwueste zegt:

  “eg regs” Walgelijk verhaal vol insinuaties en verdachtmakingen, die kant noch wal raken.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Dat is wel een èrg strenge beoordeling -Hoewel ik moet bekennen, het boek nog niet gelezen te hebben.
  Dat zal ik eerst moeten doen, eer het meer wordt dan koffiedik-kijken, maar toch sluit ik niet uit, dat Martin Bosma niet over de Apartheid op zichzelf viel, maar (net als ikzelf) over de vórmgeving van die Apartheid, die te veel, niet ter zake doende, moraliteit in zich droeg. Zodra bij maatregelen in verband met de veiligheid levensbeschouwelijke aspecten een rol gaan spelen, schiet het gemakkelijk zijn doel voorbij, wat niet bevorderlijk werkt voor de uitwerking. Dit was bij de Zuidafrikaanse Apartheid, waarin de geringschatting van de niet-blanke zo ’n belangrijke rol speelde, wel degelijk het geval!
  Nogmaals, ik weet het (nog) niet. Maar het zou me niet verwonderen als Martin Bosma zich eveneens door zulke overwegingen heeft laten leiden: Dat gevoel van: “Ik snap de bedoeling, máár….. Dat zou ik kunnen meevoelen.
  En bij de vraag: “Hoe had het dàn gemoeten?”kan dan oprecht geantwoord worden: “Kijk naar Israël.”

  Like

  • hendrikush zegt:

   Ga dat boek maar eens lezen. Het blanke racisme is nu vervangen door het veel ernstiger zwarte racisme. Met dank aan de ondersteuning door de (linkse) kerken.

   Like

  • eg regs zegt:

   Minachting?..ik weet het niet.Er was paternalisme…het spreken over ‘onze zwarten’ bijvoorbeeld.Maar was dit zo vreemd?We hebben het hier over mensen die nog niet eens het wiel uitgevonden hadden.In ieder geval denk ik niet dat wij Nederlanders in vergelijkbare omstandigheden ons meer ethisch-verheven gedragen hadden….onwillekeurig moet ik dan denken aan die schedelmeters op West-Papua.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Er wàs sprake van minachting. Verreweg de meeste blanke Zuidafrikaners waren diep-religieus Nederduits Gereformeerd) en beschouwden de superioriteit van het blanke ras als iets van God gegeven En hoe noemt U het anders dat de meest ongeschoolde blanke nog altijd werd geprivilegeerd boven de zwarte? Dat blanke en zwarte kinderen niet met elkaar mochten omgaan? dat een elfjarige snotneus op een verjaardag de volwassen Zwarte bediende kon aanspreken met “Boy, ik wil nog een limonade,” ? Dat het onder de blanke Zuidafrikaners een soort code was, niet te vriendelijk te zijn tegen “die zwartjes?” Heeft U ooit kennis genomen van de geschiedenis van Sandra Laing, door een genetische kronkel de zwarte dochter van blanke ouders? De meeste blanken beschouwden zwarten als praktisch onaanraakbaar, amper goed genoeg om hun voetveeg te spelen! Een kennis van mij, die ooit Zuid-Afrika bezocht en losjesweg tegen zijn gastheer zei: “Je dochter wordt al een flinke meid,” werd terechtgewezen: “Meisje; meid zei je tegen een zwarte!” En zelfs bij spoedgevallen mochten zwarten niet naar een ‘blank’ ziekenhuis vervoerd worden, waar zelfs Palestijnen in Israël gewoon worden opgenomen! Robert Kern plaatste over dat laatste verschil ooit nog eens een video hier op de site en toen we het erover hadden, d.m.v. mijn comment gaf hij me groot gelijk. Paternalisme…..Kom, steek uw kop niet in het zand, zoals zovelen hier: Het was gewoon burgerlijke, bekrompen minachting, ingegeven door religiositeit en al kan apartheid noodzakelijk zijn, dit ging doodgewoon te vèr en alles waar té voor staat is verkeerd, al hadden de zwarten honderd keer het wiel niet uitgevonden!
    Paternalisme is er alleen m aar een mooi woord voor.

    Like

   • eg regs zegt:

    @Theresa Geissler

    Die anekdote over dat ziekenhuis lijkt me heel kwestieus.Dus een zwarte die op de stoep voor een blank ziekenhuis een hartaanval kreeg (dankzij de apartheid een nogal onwaarschijnlijk scenario natuurlijk),werd niet geholpen zegt uw kennis?Sorry,maar ik herinner me dit soort desinformatie nog van de AABN-pamfletjes die ik vroeger wel eens onder ogen kreeg.Bon,laten we daar niet over twisten.Maar mag ik u herinneren aan het plagiaat van Adriaan van Dis.Als het onmenselijke blanke supremacisme (waar zijn gejatte teksten betrekking op hadden) inderdaad zo voor het oprapen lag;had hij dan niet -volkomen inspanningsloos- talloze authentieke staaltjes hiervan zélf kunnen samplen?

    De blanken zeiden:Never have so few,done so much for so many.En dan hadden ze het over de ziekenhuizen,de scholen,de universiteiten,de woningen enz enz die de blanken met hun belastinggeld schonken aan de zwarten.Ik kan niet instaan voor de validiteit van deze stelling maar ik neig ertoe om te vermoeden dat het voor 100% correct is.Zelfs dat zwarte ziekenhuis van u zal naar alle waarschijnlijkheid bevoorraadt zijn geweest met in hoofdzaak blank bloed.

    En natuurlijk is nog niet gezegd dat aan de wens om tot een zeer strikte scheiding te geraken,minachting ten grondslag lag.Er zat een hele andere gedachte achter.Namelijk deze:als je kinderen eenmaal samen laat spelen,sporten en naar school gaan,zal dit het hele fundament van Apartheid aantasten.Ook al is dit misschien niet zo bedoeld,de uitwerking zal er één zijn van een sublimaal proces van gecultiveerde verwachtingen,gewenning en subversie.Uiteindelijk leidend tot rassenvermenging en ‘one man one vote’ :kortom de biologische en de staatkundige vernietiging van het blanke volksbestaan.En is dit zo uitgekomen of niet?Eerst werd het gemengd sporten toegestaan,toen verdwenen de slegs vir blankes bordjes en uiteindelijk werd zelfs de Cosby Show uitgezonden op de blanke televisie.Een psychologische oorlogsvoering die de blanken rijp maakte voor regenboog-denken en ‘machtsdeling’.En nu is er een pseudo-nazistische,defacto eenpartijstaat.

    Like

 4. reageerbuis zegt:

  Als Bosma en Wilders al deze suggesties zouden volgen, zou de PVV racistisch genoemd mogen worden. Dat zij hier ver van blijven betekent dat de PVV een redelijke partij is.

  Like

 5. pieter zegt:

  ik haakte af bij de gedwongen sterilisatie.
  ik ben blij dat de PVV gewoon PVV is, en geen racistische Ku Klux Klan
  de enige die zich deklasseerd in deze bijdrage, is de schrijver Eg Regs

  Like

  • eg regs zegt:

   Dit boek heb ik niet gelezen en ik ga dit ook niet lezen.Iemand die zegt dat Mandela ‘deugt’ en die vind dat apartheid ‘verwerpelijk en immoreel’ is…dat is voor míj het moment om af te haken.

   Maar om de bemoeienis met een genocide te typeren als een ‘hobby’ -zoals Wilders doet….u vind dat kennelijk wél getuigen van veel klasse?

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @eg regs: Over dat laatste wil ik het even niet hebben, maar over die Apartheid heb ik wel een oordeel. Zoals ik al schreef: Zoals Israël het aanpakt is het aanvaardbaar; zoals Zuid-Afrika het deed niet .
    Dat ging gepaard met minachting en minachting is nooit aanvaardbaar.

    Like

   • eg regs zegt:

    @Theresa Geissler

    1900:
    ruim 1 miljoen blanken ;3 miljoen zwarten
    1990:
    kleine 7 miljoen blanken ; ruim 30 miljoen zwarten

    Deze bevolkingsexplosie onder de zwarten was natuurlijk te danken aan blanke weldaad -niet bepaald een gedraging die je in verband zou brengen met ‘minachting’.Misschien dat je het wel zou kunnen vatten onder de noemer ‘paternalisme’ -de wijze waarop men bijvoorbeeld vaak geneigd was de term ‘onze zwarten’ te bezigen.Maar was deze mindset zo raar?Hadden wij in vergelijkbare omstandigheden anders gehandeld? -levend te midden van mensen met een veel lager IQ en met een buitengewoon primitieve cultuur;de witchdoctors,de vreemde bijgelovigheden,het voor ons onbevatbare ‘stelsel van rechtspraak’….een wiel hadden ze nog niet eens uitgevonden.

    Wat Israel betreft:Israel krijgt aanzienlijke steun uit Amerika.Zuid-Afrika daarentegen mocht eerst de vuile klusjes voor Amerika opknappen,werd als dank cynisch op het verkeerde been gezet en vervolgens genadeloos door hen onderuit gehaald -zij stonden er helemaal alleen voor….de zoveelste historische voeding van hun ‘laager mentaliteit’.

    Verder:Zuid-Afrika was voor slechts 20% blank,maar Israel is voor 80% Joods;De etnische verhoudingen zijn in deze twee landen compleet omgedraaid;dan is het natuurlijk allemaal wat gemakkelijker…op alle terreinen…wat veiligheid betreft,democratische staatsinrichting,economisch leven…ect

    Like

   • Joost Visser zegt:

    U bent een echte nieuwe journalist. U hoort wat en neemt het over zonder de bron te checken, in dit geval lezen.

    Like

   • hendrikush zegt:

    Ik minacht de gewetenloze volgers en uitvoerders van verderfelijke ideologieën.
    Mao, Pol Pot, Mohammed, Stalin, Hitler, …

    Like

   • eg regs zegt:

    @Joost Visser
    Wat u zegt klopt niet.Een journalist behoort over twee bronnen te beschikken die onafhankelijk van elkaar hetzelfde verhaal bevestigen.En laten nu voor de ‘hobby-quote’ bronnen te over bestaan…check het zelf maar.Maar indien dit allemaal op een gemene samenzwering berust om Wilders (en per implicatie Bosma) deze verachtelijke,afgestompte nonchalance in de mond te leggen,dan kunt u mij vast wel de link verschaffen waarin één van deze heren (of beiden) rectificatie eisen.

    Like

 6. H. Numan zegt:

  Heer Eg, suggereren en insinueren gaat natuurlijk niemand helpen. Je belasterd Bosma, maar alternatieven aandragen, ho maar. Wees blij dat er tenminste iemand is die iets voor jullie DOMME Boeren doet. Want jullie DOMME Boeren zijn gevallen in de kuil die jullie zelf gegraven hebben. De meeste idiote handelingen die jullie DOMME Boeren gedaan hebben:
  1) Rhodesië laten vallen in de DOMME verwachting dat jullie dan als witte Nikkertjes geaccepteerd zouden worden.
  2) De Namibië oorlog verliezen, in de DOMME verwachting dat jullie je door onderhandelen er goed vanaf zouden komen. Terwijl jullie die oorlog aan het winnen waren.
  3) En dan tenslotte je land gratis en voor niks over doen aan het ANC in de DOMME verwachting dan die hun communistische ideologie zouden opgeven, en er nooit een afrekening zou komen.

  Zoals onze Argentijnse goudzoekster ooit zei: “dat was een beetje dom, he schat? ”

  Gedwongen sterilisatie is iets dat de beheerder gelijk had moeten verwijderen. Neo Nazi’s zoals als jij geven echt rechtse mensen een slechte naam.

  Like

  • eg regs zegt:

   Gedwongen sterilisatie is inderdaad niet zo fris en ik had het beter niet kunnen noemen.Uw nazi-gevolgtrekking is evenwel voorbarig.Deze praktijken waren voorafgaand aan het nazi-era,al gangbaar in o.m. de VS en Canada.Om over de communisten nog maar te zwijgen.

   In Zuid-Afrika nam de zwarte bevolking in 100 jaar tijd toe van 3 miljoen naar 30 miljoen.Deels door migratie maar voornamelijk door het geboortecijfer.Vergelijkbare realiteiten doen zich voor in Nederland;ook al stop je de immigratie,dan nog zal het ‘minderheid in eigen land scenario’ bewaarheid worden.En tenzij ik iets over het hoofd heb gezien zijn er maar 2 oplossingen:het onderhavige en deportatie.En ik heb ze alleen maar benoemd;ik weet welke optie ik zou voorstaan.

   Like

 7. luckybee zegt:

  Niet vergeten dat het Boeren land zuid Afrika eens helemaal wit was geweest, tot dat de Anglicaanse kerk daar kwam en de Boeren naar het Noorden trokken en in de Drakengebergte de Zulu’s tegen kwamen.die naar het Zuiden trokken.Dit heeft met rassisme niets te maken, maar wel met de Geschiedenis, dat door links behoorlijk gefalst wordt.Maar dit staat meestal in alle VOC familien album,te lezen.Onverfalste Geschiedenis.

  Like

 8. hendrikush zegt:

  Heeft egregs het boek wel gelezen en begrepen?
  De remedie is “je maintiendrai” en daarvoor kun je een voorbeeld aan de boeren nemen.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Ik snap helemaal niets meer van dit gedraai. Bosma heeft ’n boek geschreven wat ’n uitstekend voorbeeld zou moeten zijn voor de heer Egregs (en anderen) van datgene wat ons te wachten staat als we niet ingrijpen. Zo simpel is het! Is dat nu zo moeilijk te accepteren? Moeten daar nu weer allerlei pseudo-wetenschappelijke en ethisch verantwoorde benaderingen aan te pas komen?… en oh zo voorzichtig zijn woorden tegen het licht gehouden?! Wat ’n flauwekul!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s