Met pauselijke zegen – het “duurzaamheidsinitiatief” van de VN voor een nieuwe wereldorde

Screenshot_3

Paus Franciscus en de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon

(Door: Michael Snyder – Vertaling: E.J. Bron)

Van  25 tot 27 september organiseren de Verenigde Naties een topontmoeting over duurzame ontwikkeling. Daar moet ook een wereldwijd geldend pakket maatregelen worden besloten. Op de ontmoeting in New York zullen ook enkele bekendste persoonlijkheden van de wereld spreken, o.a. paus Franciscus. De nieuwe duurzaamheidsagenda houdt zich logischerwijs in de eerste plaats met de klimaatverandering bezig, maar gaat ook in op specifieke programma´s zoals op spaarzaamheid, op landbouw, op onderwijs en op gelijkberechtiging. Voor voorstanders van “Global Governance” is het gebied “duurzame ontwikkeling” uitermate geschikt, want praktisch alle activiteiten van de mensen beïnvloeden het milieu op de een of andere manier. En de zin “het is voor het welzijn van de planeet” is uitstekend geschikt als reden om micromanagement voor praktisch ieder aspect van ons leven te bedrijven.

Behoort u tot diegenen die zich zorgen maken dat de VN steeds meer macht krijgen? Dan is de top in september zeker iets wat u goed in de gaten moet houden.

Er wordt dermate sterk voor deze topontmoeting geworven, iets dergelijks heb ik bij een VN-milieutop nog nooit eerder meegemaakt. En wat betreft deze nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling – die is de praktische handleiding om de hele planeet te managen.

Wat staat er zoal in deze agenda voor duurzame ontwikkeling? Deze wordt als volgt op de officiële website van de VN uitgelegd:

De Verenigde Naties werken er op dit moment aan om de doelen voor duurzame ontwikkeling in het kader van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling te definiëren, die de taken moet opknappen en ervoor moet zorgen dat niemand achterblijft. Deze agenda moet op de top betreffende duurzame ontwikkeling in september 2015 worden aangenomen. Op dit moment wordt zij binnen de Algemene Vergadering van de VN besproken, leden en burgersamenleving geven nog hun input.

De Post-Agenda-2015 voor ontwikkeling wordt toonaangevend door de lidstaten bespoedigd, waaraan de belangrijkste groeperingen en andere organisaties van de burgersamenleving uitgebreid deelnemen. Er was sprake van talrijke bijdragen aan de agenda, vooral aan een serie doelen voor de duurzame ontwikkeling, die door een openbare werkgroep van de Algemene Vergadering werden uitgewerkt uit een rapport van een internationale commissie van deskundigen voor duurzame ontwikkelingsfinanciering, uit dialogen van de Algemene Vergadering over technologietransfer en vele andere bronnen.

Hieronder som ik de 17 doelen betreffende duurzame ontwikkeling op die tot nu toe werden voorgesteld. Enkele van hen lijken zeer zeker verstandig. Op een einde aan de armoede kan toch niemand iets tegen hebben, toch? Maar des te verder men zich door de lijst heen werkt, hoe duidelijker het wordt dat praktisch ieder doel zich er op de een of andere manier mee bemoeit.

Anders gezegd: Hier gaat het in werkelijkheid om een sjabloon voor een radicaal uitgebreide “Global Governance”. De Duitse versie van de doelen is rechtstreeks afkomstig van de permanente vertegenwoordiging van Duitsland bij de VN:

1. Armoede in iedere vorm en overal beëindigen
2. De honger beëindigen, het bereiken van voedselzekerheid en betere voeding en het bevorderen van een duurzame landbouw
3. Een gezond leven voor alle mensen van alle leeftijden garanderen en hun welzijn bevorderen
4. Volledig, rechtvaardig en kwalitatief onderwijs garanderen en mogelijkheden van levenslang leren voor iedereen bevorderen
5. Seksegelijkheid en zelfbeschikking voor alle vrouwen en meisjes bereiken
6. Beschikbaarheid en duurzaam gebruik van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen bereiken
7. Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen veiligstellen
8. Duurzame, volledige en duurzame economische groei, productieve volledige werkgelegenheid en menswaardige arbeid voor iedereen stimuleren
9. Een belastbare infrastructuur opbouwen, volledige en duurzame industrialisatie stimuleren en innovaties ondersteunen
10. Ongelijkheid binnen en tussen staten afbouwen
11. Steden en vestigingen volledig, veilig, sterk en duurzaam maken
12. Zorgen voor een duurzaam consumptie- en productiemodel
13. Onmiddellijk maatregelen nemen ter bestrijding van de klimaatverandering en diens gevolgen*
(* in de erkenning van het feit dat de UNFCCC het centrale, internationale, bilaterale forum is om te onderhandelen over de globale reactie op de klimaatverandering)
14. Oceanen, zeeën en meren in de zin van een duurzame ontwikkeling behouden en duurzaam beschermen
15. Ecosystemen beschermen, herstellen en hun duurzame gebruik stimuleren, bossen duurzaam exploiteren, woestijnvorming bestrijden, bodemverslechtering stoppen en omkeren en het verlies van biodiversiteit stoppen
16. Vreedzame en volledige samenlevingen in de zin van een duurzame ontwikkeling bevorderen, voor alle mensen de toegang tot justitie mogelijk maken en effectieve, instellingen op alle niveaus opbouwen die rekenschap moeten afleggen
17. Middelen versterken voor de omzetting en het globale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven in blazen

U ziet dat deze lijst veel verder gaat dan “het redden van het milieu” of “de bestrijding van de klimaatverandering”. De maatregelen raken praktisch ieder aspect van het leven.

En er is nog iets nieuws bij deze agenda voor duurzame ontwikkeling. Ze heeft de onbeperkte rugdekking van het Vaticaan, en wel tot en met paus Franciscus persoonlijk.

Het kerkhoofd zal zelfs in New York aanwezig zijn en met een toespraak op 25 september de top over duurzame ontwikkeling openen:

Zijne heiligheid paus Franciscus zal op 25 september een bezoek brengen aan de Verenigde Naties en de Algemene Vergadering van de VN toespreken, direct voor de officiële opening van de VN-top, waarop de Post-Agenda-2015 voor duurzame ontwikkeling moet worden aangenomen.

Deze paus heeft heel open zijn inschatting naar voren gebracht: wat hem betreft is de klimaatverandering een van de grootste bedreigingen waaraan de wereld wordt blootgesteld. Enkele weken geleden nog ontving hij in het Vaticaan de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, om met hem over onderwerpen als klimaatverandering en duurzame ontwikkeling te spreken. Hier een samenvatting van de ontmoeting:

Op 28 april ontmoette de secretaris-generaal zijne heiligheid paus Franciscus in het Vaticaan. Daarna sprak hij tot vooraanstaande religieuze leiders evenals tot de presidenten van Italië en Ecuador, Nobelprijswinnaars en vooraanstaande klimaatonderzoekers en deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Vergezeld door een ongebruikelijk zwaar onweer kwamen de deelnemers aan deze historische ontmoeting in Rome bij elkaar. Op het terrein van het Vaticaan bespraken ze wat de secretaris-generaal de “centrale uitdaging van onze tijd” noemde.

Alleen al het feit dat de religieuze gemeenschap en klimaatonderzoekers bijeenkwamen, is het vermelden waard. Dit wordt des te opmerkelijker door het feit dat deze ontmoeting plaatsvond in het Vaticaan, dat zij werd georganiseerd door de pauselijke Academie van wetenschappen en dat de secretaris-generaal als belangrijkste spreker aanwezig was.

Paus Franciscus zal vermoedelijk in de zomer een belangrijke encycliek publiceren, die zich in de eerste plaats bezighoudt met het milieu en de klimaatverandering. Hieronder staat wat de New York Times daar over schrijft:

Het in het Latijn geschreven ontwerp van de met spanning verwachte milieu-encycliek die paus Franciscus deze zomer wil uitgeven, wordt op dit moment al in de belangrijkste talen vertaald. Dat werd mij door meerdere met de ontwikkelingen vertrouwde personen de afgelopen weken meegedeeld. Verder betekent het ook dat er geen veranderingen in de tekst meer zullen worden doorgevoerd.

Wat kunnen we van dit pauselijke rondschrijven verwachten? Ik denk dat een ander document, dat onlangs door het Vaticaan gepubliceerd werd, ons daar een goede indruk van geeft. Het werd opgesteld door de pauselijke Academie van Wetenschappen en de pauselijke Academie van Sociale Wetenschappen. Hier een gedeelte uit het document:

Consumptie, die duurzaam is, in verband met een enorme wereldbevolking en het gebruik van niet adequate technologie staan in causaal verband met de vernietiging van de duurzaamheid en het weerstandsvermogen van de wereld. Toenemende scheve verhoudingen bij de verdeling van welvaart en inkomen, de wereldwijde vernietiging van het fysische klimaatsysteem en het verlies van miljoenen soorten die het leven in stand houden, zijn de meest drastische manifestaties van de ontbrekende duurzaamheid. De voortdurende exploitatie van kolen, olie en gas volgens het motto “business as usual” zal spoedig grote, existentiële risico´s voor de armste drie miljard mensen en voor toekomstige generaties creëren. Een klimaatverandering, die grotendeels voortkomt uit de niet duurzame consumptie van ongeveer 15% van de wereldbevolking, is een overheersend moreel en ethisch maatschappelijk thema geworden. Er is nog tijd om de oncontroleerbare klimaatverandering te verminderen en schade aan het ecosysteem te herstellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij onze houding tegenover de natuur en daarmee ook tegenover onszelf veranderen.

Klimaatverandering is een globaal probleem en de oplossing zal er van afhangen dat wij nationale verbondenheden achter ons laten en opkomen voor het welzijn van iedereen. Zo´n ingrijpende verandering van opvatting zou helpen de noodzakelijke institutionele hervormingen en technische vernieuwingen te bespoedigen, die ons de energiebronnen leveren, wier effecten op het globale klimaat, op de luchtvervuiling en het ecosysteem te verwaarlozen zijn. dit zou bijdragen aan de bescherming van toekomstige generaties. Religieuze instellingen kunnen en zouden een leidende rol op zich moeten nemen om te zorgen voor deze verandering van opvatting in onze houding tegenover de schepping.

De katholieke kerk kan nu, in samenwerking met de leiding van andere religies, een beslissende rol innemen om de publieke opinie en openbare middelen te mobiliseren om de energiebehoeften van de armste drie miljard mensen te dekken. Dit zou het hen mogelijk maken om zich te wapenen tegen de gevolgen die de onvermijdelijke veranderingen van het klimaat en van de ecosystemen met zich meebrengen. Zo´n dapper, humanitair handelen van een als één blok optredende wereldreligies zal zeker zorgen voor een openbaar debat over hoe we de in het kader van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling gestelde primaire maatschappelijke veranderingen in een duurzame economische ontwikkeling voor de 21e eeuw kunnen integreren, een tijd, waarin de wereldbevolking volgens prognoses tien miljard mensen of meer zal bedragen.

Onder deze paus is het Vaticaan duidelijk politieker geworden dan daarvoor en duurzame ontwikkeling heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste thema van het Vaticaan.

En is het u opgevallen dat er sprake was van “als één blok optredende wereldreligies”? Blijkbaar denkt men in het Vaticaan dat men in de hele wereld religieuze leiders zou kunnen mobiliseren en ertoe zou kunnen bewegen er aan mee te werken de “VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te halen”.

Hebben de Verenigde Naties en de grootste religieuze instelling op deze planeet, de katholieke kerk, ooit zo nauw samengewerkt? Ik kan het me niet herinneren.

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: Michael Snyder

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", betutteling, Communisme, cultuurrelativisme, democratie, Derde Wereld, Desinformatie, dictatuur, Elite, Globalisering, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, katholieke kerk, klimaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Naïviteit, New World Order, nieuw fascisme, Paus Franciscus, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, Verenigde Naties, Volksvijandigheid, Vrijheid, Westen, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

14 reacties op Met pauselijke zegen – het “duurzaamheidsinitiatief” van de VN voor een nieuwe wereldorde

 1. peterselie1 zegt:

  Een van de belangrijke issue’s welke de oorzaak zijn dat het westelijke economische en financiele systeem onder zeer zware drukstaat wordt uitgelegd hier onder…

  Goldman Sachs: “Wereld verdrinkt in schulden”

  De wereld dreigt ten onder te gaan aan een combinatie van teveel schulden en een vergrijzing van de bevolking, zo waarschuwt Andrew Wilson van de afdeling vermogensbeheer van Goldman Sachs. De hoogte van de schuldenlast in veel landen vormt volgens hem een bedreiging voor de wereldeconomie. “Er is teveel schuld en dit vormt een risico voor de economie. Het is daarom van groot belang dat we groei genereren om die schuld te verteren, maar door demografische ontwikkelingen moeten we op een andere manier naar maatregelen kijken om deze doelstelling te halen.” >>> https://www.doijerkalff.nl/marktnieuws/goldman-sachs-wereld-verdrinkt-schulden/2015/05/27/?utm_source=Doijer+%26+Kalff+Nieuwsbrief+NL&utm_campaign=6c241df657-Nieuwsbrief_Januari_2015_Klant&utm_medium=email&utm_term=0_427a7fe13b-6c241df657-10848769&mc_cid=6c241df657&mc_eid=053c00e695

  Like

 2. joopklepzeiker zegt:

  Lees voor de gein eens agenda 21 van de VN.

  Wordt het allmaal veel duidelijker.

  Oftewel de nwo zal gaan bepalen wat u eet waar u woont wat u leert en waar u werkt, ofwel u wordt een complete slaaf van het systeem, het systeem van een volledige technocratische fascistische wereld.
  Voor velen een zegening en voor velen een gruwel.

  Like

 3. Geronimo zegt:

  Wat mij betreft, een utopie, de VN met haar zogezegde nieuwe wereldorde.

  En wat de paus betreft, die bewijst met zijn bezorgdheid maar één ding: hij gelooft helemaal niet in zijn zogezegde god, want daar zou hij toch moeten op betrouwen m.b.t. al deze problematiek, al dan niet verzonnen door een bepaald soort politieke maffia, waarvan hij nu ook door zijn stellingname deel uitmaakt, omdat alles wat nu eenmaal op deze planeet gebeurt, de wil van god heet te zijn. Gods wegen zijn immers ondoorgrondelijk, die van de paus nog des te meer. Enfin, dat is wat men al eeuwen de goedgelovige goegemeente heeft pogen wijs te maken om ieder probleem te minimaliseren. En nu zegt ons pauselijke Frans dit.

  Waar deze paus werkelijk voor staat, dat was al langer duidelijk. Heeft in elk geval weinig of niets met het christelijk geloof te maken. Hij ware beter in de politiek gestapt, deze kerkelijke moeial. En dat de katholieke kerk mee heult met de islam, betekent enkel dat beide overtuigingen ergens een gemene deler hebben: de mensen onder hun religieuze knoet houden. De katholieke kerk moet thans wel met lede ogen de steile opgang van de islam in het Westen aanschouwen in functie van hun eigen neergang. En dat werkt blijkbaar inspirerend.

  Like

 4. exmarineman zegt:

  Ik kan hier alleen maar heel smakelijk om lachen….een nieuwe wereldorde…. Hahahaha en dat komt uit die VN vandaan die wordt beheerst door al die moslimlanden en hun aanhangers (w.o. de EU en de VS)…… zie de bezetting van een groot deel der VN-commissies en je weet wie er aan de touwtjes trekken……Een nieuwe wereldorde inderdaad, de gehele westerse wereld, azie en Afrika geislamiseerd.

  Like

 5. Johan zegt:

  Het ongebreideld kindertjes fokken door de armste drie miljard (en de rest) op deze wereld, dat is in feite het grootste gevaar in de 21e eeuw. De planeet gaat aan zijn overbevolking ten onder. Helaas ontbreekt het woord “condoom” in alle VN-declaraties en alle pauselijke encyclieken.

  Like

 6. Kraftavilqa zegt:

  Ziedaar de blauwdruk voor de groen-marxistische dictatuur.Doei persoonlijke vrijheid.
  “Deze paus heeft heel open zijn inschatting naar voren gebracht: wat hem betreft is de klimaatverandering een van de grootste bedreigingen waaraan de wereld wordt blootgesteld.” Nou Roomsch-Katholieke habbezakker het is je zeker ontgaan dat er een reeds 1400 jaar oude oorlog nog steeds in volle gang is, de halsafsijders komen je halen joh! Ze staan al bijna op je stoep. Enfin je komt er wel achter.

  Like

 7. luckybee zegt:

  Wil nu de Jesuiten Paus ook gaan politiceren?Dan loop het weer hommeles als voor heen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s