BEROUW KOMT NA DE ZONDE

Screenshot_14

(Door: Driek)

Over ons land hangt een sluier van treurigheid. Alhoewel onze listige leugen Couranten ons prachtfoto’s tonen van een geldverslindend koningshuis in veraf gelegen oorden, waar vriendschappen en handelscontacten nauwer worden aangehaald en allerlei dingen zonder enige inhoud worden besproken, kunnen wij in kalifaat Nederland ons beroemen op een fanatiek volgeling van Mohammed, Yassin Elforkani, die ons wijs maakt dat imams uit Marokko de gezonde islam komen promoten. Lult die volgeling van Mohammed nu uit z’n nekharen? Jawel. Doch dat doen die mohammedanen allemaal. Maar wij, intelligente lezers van E.J. Bron, weten allang dat een gezonde islam niet bestaat. Die koran deugt niet. Het Mein Kampf van Adolf Hitler is daarbij vergeleken een luchtige kwinkslag. Maar goed, daar heb ik het nu niet over, dat komt een andere keer aan de orde. Mijn gemoedsrust is al genoeg verstoord door die quatsch van Yassin Elforkani. En die brave Hollanders laten zich zoals gewoonlijk weer door die mohammedanen op het verkeerde been zetten. Doch berouw komt na de zonde.

Soms, lezer, zoude ik met een pen, in giftige inkt gedoopt, in de grofste bewoordingen mijn tomeloze toorn willen neerschrijven. Edoch, daarvoor schiet ik woorden tekort. Die hele islam is te weerzinwekkend voor woorden. Die is met geen pen te beschrijven. Het is een kwaadaardig kankergezwel dat ons uiteindelijk de das om doet. We zouden die hele zogenaamde godsdienst door het riool moeten spoelen. Weg ermee. Voorgoed!

Straks, wanneer de straten onzer steden en dorpen er bloedeloos verlaten bij liggen, den burger opgesloten zit in een gebarricadeerde woning, slechts verlicht door flakkerend kaarslicht of carbidlamp, zijn onze regering en koningshuis gevlucht naar elders. Langzaamaan, stukje bij beetje, worden wij het islamitisch kalifaat ingeloodst. Wij worden meegezogen in de donkerte van het islamitisch verderf. Nederlanders blijven hardnekkig geloven dat het wel los zal lopen met die moslims. Doch het noodlotsuur laat zijn doffe slagen alreeds horen. Straks, en daar is geen verbeeldingskracht voor nodig, geschiedt het zoals in 1940. Wij maken wederom een historische fout.

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen  als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Jesaja 5, 20

In het begin der bezetting dacht menig Joods burger dat zijn leven onder het hakenkruis wel zoude meevallen. Veel Nederlanders dachten precies hetzelfde. Doch dat viel tegen. De invloed der islam doet mij sterk denken aan de Duitse bezettingsmacht. Toen, begin jaren veertig, werden er steeds nieuwe maatregelen aangekondigd. Nu, in deze tijd, worden ons door die moslims steeds nieuwe speldenprikken toegediend. Het geschiedt beetje bij beetje. In kleine doseringen.

Voor mij ligt het eerste nummer van het Het Joodsche Weekblad dat op 11 april 1941 verscheen. Het blad werd in het leven geroepen om de Joodse bevolking gerust te stellen en bij te staan in hun dagelijkse zorgen. En die zorgen dienden zich sluipenderwijs aan. Die benauwende tijd uit begin jaren veertig doet mij sterk denken aan de afgelopen jaren onzer 21e eeuw.

In de eerste weken der bezetting lieten de nazi’s de Joden met rust. Het op 1 juni 1940 uitgevaardigde verbod om een functie bij de luchtbescherming te vervullen, was nog vrij onschuldig. Maar toen kwam er twee maanden later een verbod op het ritueel slachten. Typerend was hoe de nazi’s dit als een diervriendelijke maatregel verhulden. Langzamerhand werden de Joden steeds meer als groep van de overige bevolking gescheiden. Er werd een hele reeks voorschriften vastgesteld. Joden moesten uit het culturele leven verwijderd worden. Joodse zaken werden speciaal geregistreerd. Er werd nauwkeurig omschreven wie als Jood beschouwd werd.

In het jaar 1941 werd de scheiding tussen Joden en niet-Joden rigoureuzer doorgevoerd. Cafés, zwembaden, sportvelden, musea, dierentuinen, bibliotheken, schouwburgen, markten en tal van andere openbare gelegenheden waren voor Joden verboden.

De Joden moesten hun geld inleveren en hun bedrijven werden in beslag genomen. Bij verenigingen moesten ze worden geroyeerd. In november mochten zij zelfs niet meer zonder toestemming reizen. En op 2 mei 1942 werd het dragen van de Jodenster verplicht gesteld. Niet lang daarna werd begonnen met het deporteren van de Joden in Nederland. Voor dit doel werd kamp Westerbork op 1 juli 1942 in gebruik genomen.

De islam begint op een gevaarlijke wijze ons leven te beheersen. Wij, burgers van Nederland, en dat zijn Joden en christenen, atheïsten en anderen, dienen ons steeds meer te onderwerpen aan de islamitische wetten. Het gaat heel geleidelijk. Maar binnen afzienbare tijd hebben wij een weekblad zoals Het Joodsche Weekblad in de jaren veertig. Met regels waaraan wij ons dienen te houden. Leest u allen wat ons te wachten staat indien wij het zwaard van Mohammed niet weerstaan. Maar, geachte lezer, laten wij hopen dat ik  overdrijf.

TER INLEIDING

Met toestemming der Duitsche autoriteiten zal van heden af ”Het Joodsche Weekblad”als uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, onder verantwoordelijkheid der ondergetekenden, verschijnen. Het blad zal naast mededelingen en nieuwsberichten, artikelen bevatten, die den lezer uiteenzettingen zullen brengen omtrent Joodschen godsdienst, Joodsche wetenschap en Joodsche cultuur. Op deze wijze hoopt de redactie, die wij bereid hebben gevonden onder ons toezicht het blad samen te stellen, de lezers in te lichten omtrent alles, wat in deze dagen wetenswaardig voor hen mag worden geacht.

Wij hopen, mede door dit orgaan, den Nederlandschen Joden leiding en voorlichting te kunnen geven. Een leiding, die er naar zal streven, hunne belangen te behartigen, waar en wanneer dit mogelijk zal blijken. Een voorlichting, die hun de mogelijkheid zal bieden, officieel en ander nieuws uit goede bron te vernemen. Daardoor zal ook het gerucht in kracht verliezen, en kan de rust behouden blijven, die voor den dagelijksen arbeid noodzakelijk is. 

Tot die gemoedsrust roepen wij allen op. Moeilijke tijden maken wij tezamen door. Wij zullen ze kunnen dragen, als wij uit het Jodendom de sterkte putten, die het ruimschoots te bieden heeft en als wij de kalmte bewaren, die ons in staat stelt, onzen plicht te doen tegenover ons zelf, ons gezin en onze omgeving. Moge dit blad daartoe bijdragen.

A. Asscher
Prof. Dr. D. Cohen

Door:
Driek
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Appeasement, Barbarisme, betutteling, cultuurrelativisme, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Holocaust, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, linkse gereformeerden, Linkse joden, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, meningsdictatuur, Moslims, Naïviteit, nazisme, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

13 reacties op BEROUW KOMT NA DE ZONDE

 1. Scarlatti Bombatti zegt:

  Exàct verwoord zoals het is! Dit is het PRECIES!!

  @geertwilderspvv WANNEER ziet #MEN @MinPres dit in?als t kalf verdronken is?BEROUW KOMT NA DE ZONDE http://wp.me/p1O7aM-ns7 @wordpressdotcom

  Like

 2. Pingback: BEROUW KOMT NA DE ZONDE |

 3. Jean zegt:

  Driek, die vent lult niet uit zijn nekharen maar uit zijn lul die hij achterna loopt zoals een stomme ezel.

  Like

 4. Jan zegt:

  ‘Yassin Elforkani, die ons vertelt dat imams uit Marokko de gezonde islam komen promoten. Lult die vent nou uit z’n nekharen?’

  Stealth Jihadists In NL Marcouch And Elforkani Call For Protection Against “Physical” Jihadists aka “Syria Goers” Claiming Threats
  http://www.militantislammonitor.org/article/id/6718

  Jongerenimam Yassin Elforkani leidt nieuwe moskee van Moslimbroeders
  http://www.carelbrendel.nl/2010/12/20/jongerenimam-yassin-elforkani-leidt-nieuwe-moskee-van-moslimbroeders/

  Like

 5. Republikein zegt:

  God zadelt niemand op met een last die hij niet dragen kan?

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  Iedereen die bij zijn volle verstand de islam aanhangt is niet goed bij zinnen,

  Like

 7. luckybee zegt:

  Vraag de imam eens hoe het hier mee zit?
  6. Het Vee (Al-An’aam)
  Geopenbaard vóór de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 165 strofen.
  115. En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.
  2. De Koe (Al-Baqarah)
  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 286 strofen.
  85. Toch zijt gij het volk, dat uw eigen broeders doodt en een gedeelte van uw volk uit hun huizen verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot u terugkomen, koopt gij hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor u verboden was. Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.
  MENEER DE IMAM KAN JE TEGELIJKERTIJD IN DE MEKKA PREDIKKING EN DE MEDINA PREDIKKING GELOVEN?HOE DOE JE DAT MENEER DE IMAM?ZE ZIJN HET TEGENGESTELDE , ALS IK ME NIET VERGIS.oF IS a;LAH DE HEER VAN HET VUUR EN HEB JULIE MOSLIMS (ZIJN SLAVEN) sCHAAK MAT GEZET?ALLEMAAL DUS DE HEL IN?

  Like

 8. hendrikush zegt:

  Bedankt Driek voor je ontboezeming.
  En laten wij nu allen tesamen de Driekusman dansen.

  Like

 9. infinitely ignorant. zegt:

  First they came for the Socialists, and I did not speak out—
  Because I was not a Socialist.

  Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
  Because I was not a Trade Unionist.

  Then they came for the Jews, and I did not speak out—
  Because I was not a Jew.

  Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

  Like

 10. alidas1 zegt:

  Bob zo is het maar net

  Like

 11. Charles Martel zegt:

  Wie kan één goede reden bedenken om die akelige ideologie niet te verbieden? Wat is er ‘goddelijk’ aan die bloeddorstige wreedheid of aan dat obscure haatzaaiend boekje, een samenraapsel van mythologische overblijfsels uit de steentijd. De beschaving en de hele mensheid gaat eraan kapot. Maar de huurlingen die het hier voor het zeggen hebben, kijken de andere kant op.

  Like

 12. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  Inderaad! Wij maken wederom een historische fout.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s