HET COMPLOT

Screenshot_30

(Door: “vanhetgoor”)

Als alles en iedereen in een complot zit, dan komen wij dat nooit te weten. Machinaties zó sluw, dat zelf Machiavelli er geen vermoedens van krijgt. Je kunt kijken waarom er in de wereld en in de politiek dingen gebeuren, maar het fijne weet men nooit. Achteraf kun je een koe in de kont kijken, eerder niet. Heel soms blijkt een plot achteraf heel erg plausibel. En soms ook blijven intriges voor eeuwig verborgen.

Het is diep in de Koude Oorlog als de Russen die àndere socialistische heilstaat Afghanistan te hulp schieten. Het kleine en onbetekenende buurlandje van het grote Rusland heeft wat problemen. Er is een karig bestaan, de economie draait, maar het houdt niet over. Elk jaar komen er misschien vijf toeristen en er is een heel bescheiden handel in Afghaanse hash. Er zijn scholen en ziekenhuizen. Heel erg langzaam gaat men in Afghanistan op in de vaart der volkeren. U kent dat wel, op het platteland is nog bijna nergens telefoon en slechts hier en daar een televisie. En zoals zo vaak gebeurt, men kiest politiek voor het socialisme. En dat is niet zo vreemd. De ‘oude’ politiek was er niet, het waren feodale krijgsheren die de dienst uitmaakten. Zij hadden het goed, want zij waren bewapend en zij konden de belastingcenten ophalen. Honderd procent in eigen zak! Zoals zo vaak gebeurt, de bevolking is de betutteling beu en kiest dan uit pure ellende voor het socialisme. Als er weinig of niets is, dan helpt het altijd om de rijkdommen te herverdelen. De Socialistische Heilstaat helpt alleen tijdelijk, maar er is nooit een bestendig plan voor de toekomst. Enerzijds is er het in opkomst zijnde modernisme, kinderen die naar een echte school gaan en een beginnende verstedelijking en industrie. Anderzijds is er het platteland waar de knoet nog gehanteerd wordt door hooghartige herenboeren die de macht niet willen delen met de bevolking. Zo conservatief als de neten. Afghanistan was bezig om zich te ontworstelen aan die eeuwige remmende conservatieve krachten die het land in de greep hielden en alles wilden laten voor wat het was. Het volk snakte naar een beetje vrijheid en koos de route die niet al te voor de hand liggend was. De doodlopende weg van het socialisme!

De Amerikanen zaten in de tweede helft van de vorige eeuw tot over hun oren in de problemen met Vietnam. Er was een politicus met de naam Ho Chi Min en hij keek naar de Verenigde Staten als groot voorbeeld. Vietnam was lange tijd een kolonie geweest, eerst van het Chinese Keizerrijk, daarna werd het onafhankelijk als een koninkrijk. Vervolgens werd het in de achttiende eeuw een soort kolonie van Frankrijk, formeel niet natuurlijk, want Frankrijk kent alleen departementen overzee vanwege de egalité en liberté! In de Tweede Wereldoorlog was het Japan dat grote delen van Azië bezette. De oude koloniale machthebbers hadden overal het nakijken. Nederland verloor vanwege de Japanse bezetting haar macht in Nederlands Indië. Engeland verloor in die tijd een hele grote groep landen, waaronder India. Ook Frankrijk verloor macht en invloed. Na de Tweede Wereldoorlog braken overal de oorlogen voor de onafhankelijkheid uit. In 1947 werd India onafhankelijk van Groot-Brittannië. In 1949 èn in 1963 kwam in ‘De Oost’ een eind aan de Nederlandse aanwezigheid. En Frankrijk verloor dus ook haar invloed in Indo-China. Een klein probleem was dat er een verdrag was tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat had te maken met de afspraken binnen de NAVO en dat was weer een nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen moesten Frankrijk bijstaan bij de problemen in Vietnam. En helaas was dat in strijd met het gezond verstand. De onafhankelijkheidsstrijd van Vietnam was gelijk aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. Voor Vietnam was de leidraad steeds weer wat The Founding Fathers in gedachten hadden bij hùn onafhankelijkheid van Engeland honderden jaren daarvoor. De Amerikanen werden contractueel verplicht om niet de kant van het volk te kiezen (noord), maar voor het (zuid) Vietnamese bewind dat banden bleef behouden met Frankrijk.

De Vietnam-oorlog was de enige ‘oorlog’ van de Amerikanen waarbij ze met de staart tussen de benen op de vlucht zijn geslagen. De militaire steun is wat de Verenigde Staten betreft nooit een oorlog geweest, er waren alleen Amerikaanse ‘adviseurs’ en niets meer dan dat. Volgens de Amerikanen is het een mislukt advies en géén verloren oorlog. Het op de vlucht slaan van de Amerikanen gebeurde met zo’n grote snelheid dat men geen tijd had om bezittingen mee te nemen of onklaar te maken. Gezien de zeer grote stroom Rambo-films is men in Amerika er nog steeds niet klaar mee. En in tegenstelling tot de werkelijkheid verliest Amerika in de film natuurlijk nooit!

In de Koude Oorlog, in de strijd tussen het vrije Westen en het communistisch Oosten bedacht men in Amerika dat het wel aardig zou zijn om de Russen hun eigen ‘Vietnam’ te geven. De Amerikanen wisten uit ervaring dat als men strijdt tegen het volk dat men dan verliest. De Amerikanen wisten van de tegenstellingen in de Afghaanse samenleving, waarbij het modernisme (toevallig) de kant van het internationaal socialisme had gekozen. De andere kant was het feodale en verstikkende bewind van krijgsheren en omhoog gevallen herenboeren. Verdeel en heers! Jammer maar helaas, pech gehad! De Amerikanen besloten om de conservatieve en streng religieuze Taliban te helpen met hun vervelende strijd tegen de Russische ‘bezetter’ in Afghanistan. Een blunder die achteraf gezien nòg groter en nòg kostbaarder was dan hun keuze om zich te mengen in die onverkwikkelijke nasleep van de onafhankelijkheidsstrijd in Indo-China. De Amerikanen wilden de Russen verrassen met hun eigen ‘Vietnam’ en dat heeft zich jammerlijk tegen de Amerikanen gekeerd. Dit heeft uiteindelijk honderden miljarden gekost en honderdduizenden levens.

We verleggen onze blik naar het heden. In Syrië zit president Al-Assad en hij is de zoon van de vòrige dictator. Het is nu midden 2015 en hij zit er nog steeds. Duurt niet lang meer. Het is een kwestie van weken in plaats van maanden. In Libië zat een despoot die zich te buiten ging aan de meest liederlijke misdragingen, maar er was olie, dus hij kon tientallen jaren zijn gang gaan. In tal van andere Noord-Afrikaanse landen zitten dictators die alleen met behulp van de clerus èn de geheime dienst op hun positie kunnen blijven. Arabische landen zijn politiek niet stabiel, maar economisch wel, en dat maakt heel erg veel goed. Er is geen democratie, maar een regering met veel geld èn de steun van de moskee of Moslimbroederschap kan lang blijven zitten. De “Arabische Lente” begon als een democratische beweging die een wig wilde drijven tussen de moskee en de staat. Die hele beweging is nu gekaapt door de tegenbeweging, die juist méér macht voor de moskee wil en minder macht voor de president. In Syrië zit Al-Assad al jaren op de presidentiële troon en hij is relatief modern. Dit is al jaren een doorn in het oog van de strenge moslims, maar zij hadden geen macht om hem weg te werken. Het leger steunt de president, want het leger wordt betaald uit staatsgelden, en die op hun beurt worden beheerd door de president van het land. Dus overal kan een president de macht blijven behouden zolang hij het leger te vriend houdt. Dit zorgde voor een status quo, wel een balans, maar geen stabiliteit. En dit ging redelijk goed, totdat men in het Westen besloot om overal de “Arabische Lente” te steunen en om wapens te sturen naar de oppositie. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat de muzelmannen zich eerst verdacht stil hielden en daarna hun kansen roken. Eérst hebben meegedreven op de stroom tegen de zittende macht. Daarna keerde men zich niet alleen tegen de president, maar ook tegen de oppositie. In tal van landen gebeurde dit. Algerije, Egypte en dus ook in Syrië. En deze strategie is handig rekenwerk. Drie partijen elk met hun eigen doel en hun eigen aanhang. Eerst gaan de moslims samen met de democraten zoals in Syrië tegen Al-Assad vechten. Op die manier heeft Al-Assad nog maar ⅓ van het land en dus ⅓ van de macht. Vervolgens keren ISIS/IS/Moslimbroeders/Hamas/Al Qa’eda zich tegen de democraten en dan zitten de moslims op ⅔van het politieke grondgebied en ⅔ de politieke macht. Het is dan vervolgens ondoenlijk voor de democraten om te switchen van tègen Al-Assad naar vóór Al-Assad! Die bonte lappendeken van politiek groepjes zou intern nog meer verdeeld raken. Overal waar de democraten van de “Arabische Lente” zijn verslagen, keerde de Islamitische Staat sterker terug. Een mooi voorbeeld komt uit 1979, hoe de Sjah in Iran (voormalig Perzië) werd verslagen. De Perzische ‘democraten’ en de socialisten werkten samen met de anti-monarchisten èn de verbannen Ayatollah Khomeini en andere verboden religieuze groepen. Binnen no-time liepen de mannelijke socialistische revolutionaire studenten met een religieuze baard en de vrouwelijke feministische studentes in een boerka. Een obscuur groepje reli-fanaten grijpt de macht door middel van een strategische alliantie om later de voormalige medestrijders voor eens en voor altijd uit te schakelen.

Oorlog voeren is meer dan het bezit van wapens en soldaten. Een oorlog winnen is kansen zien èn kunnen rekenen. Met een zeer klein aantal verkrachters heeft men de afgelopen jaren de Syrische bevolking op de vlucht gejaagd. Er wordt geschat dat de Islamitische Staat ongeveer 25.000 psychopaten heeft die moorden en roven. Het is gewoon relatief een klein aantal mensen dat anderen de kop afsnijdt en vrouwen verkracht. De angst die leeft bij de bevolking is zeer groot! Er zijn enige miljoenen op de vlucht geslagen. In de gebieden die door de regering van president Al- Assad worden beheerst, zijn geen mogelijkheden meer om deze vluchtelingen op te vangen. De maatschappij is al totaal ontwricht, uitgeput en lamgeslagen. En dàt is ook de kracht van de terreurgroepen. Vernietigen en beschadigen! Vanwege de kolossale sociale ontwrichting, vanwege de brede maatschappelijke angst èn de grote groepen ontheemden is het ondoenlijk voor Al-Assad om op een normale manier de schermutselingen de kop in te drukken.

Ergens op de wereld worden mensen bedreigd. Zij slaan op de vlucht en direct heeft de groep agressieve islamitische terroristen er baat bij. Direct neemt men de bezittingen over. Dan zijn er mensen op de vlucht met al hun draagbare bezittingen, de kleren die zij aan hebben, contant geld en juwelen. Die mensen willen vluchten en zoeken hulp. Dan wordt het gebied waar zij heen gevlucht zijn ook verstoord, er komt daar een gebrek aan voedsel en slaapplaatsen. De vluchtelingen trekken verder. Dan zijn er mensenhandelaren/smokkelaars die de verdreven vluchtelingen over de grens willen ‘helpen’ naar Europa. Deze Turkse/Libische/Marokkaanse mensensmokkelaars vragen per persoon drie tot achtduizend dollar. Dit is een miljardenindustrie. De mensensmokkel in Noord- Afrika en Turkije is naar verluidt in handen van Al Qa’eda en dus feitelijk aan de Islamitische Staat gelieerd. Het zijn verschillende entiteiten en strategieën, maar het zijn twee verschillende handen op één dikke vette religieuze buik! De ene groep jaagt ze op en de andere groep helpt hen zogenaamd vluchten. Eerst pikt ISIS/Islamitische Staat hun huis en haard in. Dan helpt Al Qa’eda hen ogenschijnlijk vluchten en kleedt ze financieel uit door hen het allerlaatste restje van hun geld af te pakken. Ditzelfde systeem werkt bij Al Shabaab (‘Onze Jongens’) in voormalig Somalië. Boko Haram (‘Verboden Boek’) in Midden-Afrika zaait ook, net als andere islamitische groepen, haat, pijn en onlusten. Het is niet duidelijk wie dáár de ontvangende partij is.

Is het een islamitisch complot? Het is niet duidelijk of het een vooropgezet plan is. Wèl is duidelijk dat het verjagen van de Sjah van ‘Perzië’ (Iran) in 1979 slechts een proefproject was. De “Arabische Lente” verloopt volgens een vooraf bedacht plan. Eerst zijn er onlusten veroorzaakt door een brede maatschappelijke groep: socialisten, liberalen en, bescheiden op de achtergrond, de religieuzen. Dan trekken er mensen weg. Dan wordt de maatschappij ontwricht, uiteindelijk komt dat verachtelijke religieuze uitschot weer onder zijn steen vandaan gekropen en wordt afgerekend met de politiek. Dan komt de macht toe aan de haatbaarden. Dat is in Iran eind jaren zeventig gebeurd. Die zelfde “Arabische Lente” trok zijn bloederige spoor door Egypte en door Algerije, Tunesië en Libië. Het is één vooropgezet plan. Het is één complot! Overal ter wereld is het de islam die zorgt voor ontheemding als gevolg van angst voor verkrachting en onthoofding. Dan vluchten er mensen. Na enige tijd nemen de moslims de maatschappij over en is het afgelopen met de zorgzame samenleving en de multicultuur.

De manier waarop de Islamitische Staat de burgers van Syrië tracht op te jagen is exact gelijk aan de manier waarop Nederlandse arbeiders worden weggejaagd uit de Schilderswijk. Boko Haram werkt innig samen met de imam van de moskee in Den Haag, niet een imam in het bijzonder, maar allemaal! Het gaat om het verzieken, de mensen worden het zat dat hun auto’s worden leeggeroofd. Kotsmisselijk van de goedkope drugs uit islamitische landen. De verkrachters in Utrecht, Londen of Marseille zijn exact dezelfde moslims als er ook rondlopen in Mogadishu (Somalië) of Mosul (Irak), het zijn dezelfde jurken, dezelfde credo’s! Overal waar mensen worden opgejaagd, ontstaat een weelderige markt in goedkoop onroerend goed, daar zijn goedkope auto’s en zijn supermarkten waar men alleen hoeft uit te zoeken, niets hoeft betaald te worden.

De islam is een systeem, waarin rovers en moordenaars samenwerken met (kinder) verkrachters en dieven. Het zijn leugenaars en psychopaten. Het enige doel is het verkrijgen van zo goedkoop mogelijke nieuwe bezittingen of een uitkering. Dit systeem is een overlevingsstrategie die is gebaseerd op vreten of gegeten worden, de strategie van de verschroeide aarde, de strategie van de woestijn. Hier geldt het recht van de sterkste, de leeuw gaat voor het lam. Veel mensen zullen de islam niet herkennen als een misdadig system, want hij doet zich tenslotte voor als een zuiver geloof. Maar dàt geldt voor elke vorm van oplichting, een man belt aan bij een oud omaatje en zegt dat hij de meterstanden komt controleren, en hij zal ook even op de slaapkamer de verwarming ontluchten en de linnenkast controleren op overbodige sieraden. Deze meteropnemer of verwarmingsmonteur is net zomin ècht als een moslim religieus is. Een oplichter die zich voordoet als bejaardenverzorger is in dezelfde mate net zo verderfelijk en verachtelijk als een moslim. De islam is géén geloof, het is een samenwerkingsverband van dieven en rovers, verkrachters en lustmoordenaars die zich hullen in het kleed van een religie. Pedofielen en geitenneukers gekleed in de Mantel van Onzichtbaarheid van Harry Potter! Het is heel makkelijk te bewijzen dat de islam voor 80% geplagieerd is uit de Bijbel. De bedenker van Allah was vóórdat hij religieus leider werd een beroepsmisdadiger en hij overviel handelskaravanen op het Arabisch schiereiland. Hij verzon dat zijn systeem van moord en roof een ‘religie’ werd.

Er is maar één argument waarom mijn bewering onomstotelijk correct is; als de islam een religie zou zijn, dan was er een godheid nodig! Die godheid is er niet! Allah is een verzinsel van de beroepsmisdadiger Mohammed, de profeet. De islam is daarom georganiseerde misdaad en dient als zodanig bestreden te worden. Iedereen die niet vecht voor het vernietigen van deze verachtelijke vorm van misdaad is een collaborateur en is medeschuldig!

Door:
”vanhetgoor”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

8 reacties op HET COMPLOT

 1. ieznogoud zegt:

  Compleet en goed verhaal.
  Daar kan geen weldenkend mens iets tegenin brengen.
  Ik zei: WELDENKEND mens!!!!

  Like

 2. jowitteroos zegt:

  En al die zogenaamde zielige vluchtelingen of familieherenigden en moslimbruiden, die hier Nederland binnen komen, worden mede door, mits zij islam aanhangen en moskeeganger zijn ( dus een soldaat van Allah) islamitische olielanden gefinanciert en doodgeknuffeld door onze multiculti socialisten en bijbelvasten…………… Zie genoeg om me heen wat, kwa gezinssamenstelling en uitkeringen, die zich financieel meer kunnen veroorloven dan u en ik ( denkelijk) en de ouderen die dit land hebben opgebouwd……………….. Islam is inderdaad georganiseerd en misdadig in zijn ‘religie’ , een paard van Troye die zijn tentakels al in alle lagen van de bevolking heeft uitgebreid……….. voordat u het in de gaten heeft krijgt iedereen een antrax enveloppe in de bus ( voor de niet moslims dan) ………….. We worden genaaid door overheden, Brussel en meslims…………….. OORLOG!!

  Like

 3. helletocht zegt:

  Dit is een perfecte analyse van het wereldtoneel, maar ook van onze eigen plek daarin, en die van de EU. Als ik nu naar de ontwikkelingen kijk, zie ik een steeds cumulerende gevarenspiraal voor de burger, zowel op economisch en politiek terrein, als op het gebied van onze veiligheid. Het lijkt wel alsof onze huidige leiders een agenda hebben die maar uit een woord bestaat, AFSCHAFFING van de eigen verworvenheden en de eigen cultuur. Kijk ik naar de situatie in eigen land, dan gaat al decennialang van alles mis. Alle politiek ingegeven veranderingen op het gebied van de zorg, het onderwijs, de huisvesting, de integratie en instroom van asielzoekers, defensie, politie, de infrastructuur, de beheersing van de bankaire sector, de fiscus,de privatisering, het aanpakken van graaiers en criminele binnenlandse en buitenlandse bendes, de pensioenen, de AOW, het fiscaal belasten van de multinationals enz., het voorkomen van massale overheidsverspilling, ontaarden in financiële en menselijke drama’s voor onze burgers. Dit is geen menselijke overheid, maar een koude en berekenende junta die zichzelf verrijkt . Een echt bij de eigen burger betrokken overheid zou niet gewild hebben dat ons land in een kalifaat dreigt te veranderen, dat alle verworven rechten van de burger afgepakt worden, en dat de criminele sector hier vrij spel heeft. Het is de misdadige verwevenheid van politici, bestuurders in de publieke en private sector, en de banken die ervoor zorgt dat hier alles kapot gegaan is. Zij wisselen elkaar in steeds grotere aantallen af op de draaimolen van het grote geld en de luxebaantjes. De ene dag ben je kamerlid of bestuurder, de volgende dag graai je bij Menzis of de autoriteit huppeldepup. Volstrekte onbenullen worden commissaris van de Koning, bestuurder bij de NS, en voorzitter van dit en van dat en zo meer De leugen en de waan van de dag regeren. Kijk naar de NS: “Wij zullen nog hogere Chinese muren tussen onze dochters bouwen en een stevige cultuurverandering bewerkstelligen”. Loze en beledigende woorden voor elke normale en zich gedragende inwoner van dit land en verzonnen door duur betaalde spindokters. Elk drama wordt immers met het geld van de burger betaald. Een overheid die, en daar lijkt het nu echt op, geld steelt van de burger, en daarmee feest viert in eigen land, op Europees vlak en in verre uitheemse oorden, is niet meer onze overheid. Ze is verworden tot een leugenachtige ivoren toren dictatuur, die maar een straf verdient, afzetting en vervolging voor begane misdaden tegen het eigen volk. Als overal Europabreed hierover de pleuris zal uitbreken, zullen wij tot de laatsten behoren. Wij betalen het eerste, want dominee Daisselblümchen moet zijn baan houden, en protesteren als laatsten. Dat is ook onze ondergang. Het land is van de burger en niet van de elite.

  Like

 4. Bob Fleumer zegt:

  De islam is een parasitaire beweging, ze kunnen zelf niks maar teren op anderen, het is een uitzichtloos gebeuren.

  Like

 5. paulzwueste zegt:

  vanhetgoor. Uitstekend geschreven boeiend verhaal dat leest van de eerste tot de laatste zin.
  Perfect gevonden, die complottheorie, die doorgaat van het begin der tijden tot het laatste avondnieuws vandaag! Een vraag, wat bedoel je in de laatste alinea met die godheid is er niet?
  Een religie die door mohammed voor 80% gekopieerd werd uit de bijbel (en de talmoed ook natuurlijk), dus de godheid werd gewoon bedacht? En de andere godsdiensten dan… Zijn die godheden dan wel ècht echt? Ik meen dit serieus hoor.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Vanhetgoor geeft geen antwoord. Hij weet het zelf dus ook niet, moet ik aannemen.
   Tsja, da’s nou jammer want het verhaal bekte echt lekker.
   Héél erg jammer dat je dan in die paar laatste zinnen voor gaas moet gaan…
   Die nou net de bewijslast moesten vormen van het geheel.
   Dus Jaweh bestaat dus ook niet!?…Van het goor toch…

   Like

 6. Jan zegt:

  Amerika verloor de oorlog in Vietnam niet, het trok zich terug. Het was Zuid-Vietnam dat verslagen werd.
  Dat massamoordenaar en aartsleugenaar Min door Jefferson werd geïnspireerd is de grootst mogelijke kolder. De enige die inspireerde was massamoordenaar Lenin en later de Kremlin-dictators. Min kreeg steun van Rusland anders had hij de oorlog niet eens kunnen voeren. Steun kwam overigens ook van China. Min is ook verantwoordelijk voor de terreur in Laos en de ruim 1 miljoen doden in dat land.
  Overigens, Amerika verloor geen enkele slag tijdens de oorlog. Min heeft later gezegd dat de oorlog werd gewonnen mede mbv links Amerika (dat zich destijds even gestoord gedroeg als nu met hun hetze tegen Israël)
  Michael Lind : ‘Vietnam: The Necessary War’. A Reinterpretation of America’s Most Disastrous Military Conflict

  Er zijn wel andere films gemaakt over Vietnam dan Rambo-films (overigens waren Russen wel degelijk aanwezig in Vietnam): A Rumor of War, Platoon, Hamburger Hill, We were Soldiers, 84C MoPic, The Siege of Firebase Gloria enz.

  Dat Min geïnspireerd werd door Jefferson is ronduit kolder. Dat heeft de huidige Amerikaanse juntaleider twee jaar terug gezegd, maar die haalt als het even kan iedere Amerikaan door het slijk.
  http://www.americanthinker.com/blog/2013/07/obama_says_mass_murderer_ho_chi_minh_was_inspired_by_jefferson.html
  Min liet na de oorlog honderdduizenden Vietnamezen afslachten en zorgde voor de bootvluchtelingen, echte vluchtelingen.
  https://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP6.HTM
  http://www.paulbogdanor.com/left/vietnam/hochiminh.html

  Like

 7. tjonge zegt:

  helder verhaal hr vanhetgoor,
  .
  en daar komt nog eens bij dat bij alle vluchtelingen die europa in vluchten misschien wel 20% jihadisten zijn, om vervolgens hier in nederland/europa de boel te ontwrichten.
  .
  het is 1 groot kankergezwel die islam, ik snap werkelijk niet hoe het westen zich zo in de zeik laat nemen door die primaten !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s