Europa´s onuitstaanbare “tolerantie”

Screenshot_10

Tony Blair – de uitvoerder van Europese “tolerantie”? 

(Door: Samuel Westrop – Vertaling: E.J. Bron)

De voormalige Britse minister-president Tony Blair heeft de uitnodiging aangenomen om voorzitter te worden van de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening (ECTR). De ECTR beroemt zich op een uit een dozijn Europese staats- en regeringschefs bestaande adviescommissie. Hij beschouwt zichzelf als een NGO die “begrip en tolerantie tussen mensen van verschillende etnische komaf versterkt, technieken van verzoening onderwijst, sociaal begrip als gevolg van conflicten vergemakkelijkt, chauvinistische gedragingen observeert en initiatieven voor tolerantie en juridische oplossingen voorstelt”.

Behalve al dit jargon beweren Blair en de ECTR religieus geloof te bevorderen en dialoog, als middel om hatespeech en extremisme te bestrijden. In een bijdrage voor “The Times” schrijven Blair en de president van de ECTR, Moshe Kantor:

“Het is onze diepste overtuiging dat niet religie of geloof per se conflicten aanwakkeren. Het is het misbruik van religie, dat dan een masker wordt waarachter diegenen die op dood en verderf uitzijn zich maar al te vaak verbergen. . . Om de dialoog te versterken, brengt de ECTR partijen en politieke leider bij elkaar die in het middelpunt van de moeilijkste conflicten van de wereld hebben gestaan. Ook pakken onze projecten conflicten bij de wortels aan – ze concentreren zich op de wortels van de intolerantie, die meestal te zoeken zijn in de onwetendheid over andere religies en culturen. Zo draagt de ECTR zijn boodschap overal in Europa op scholen en universiteiten uit om op te roepen tot tolerantie en verzoening.”

De missie van de ECTR wordt in een document met de titel “Een Europees raamwerk:Nationaal statuut voor de bevordering van tolerantie” uitgelegd. Dit “raamwerk” wordt op dit moment overal in Europa ingebracht in de nationale parlementen. Voor Tony Blair en de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening schijnt “tolerantie” niet te bestaan uit de vrijheid van expressie, maar een Orwelliaanse maatstaf van het gedrag te zijn dat door de regering streng gecontroleerd en doorgedrukt wordt.

“Tolerantie”, beweert de ECTR, is “respect en acceptatie tegenover de uitdrukking, het behoud en de ontwikkeling van de bijzondere identiteit van een [religieuze, etnische of culturele] groep.”

Daartegenover bestaat voor aanhangers van de vrijheid van het individu ware tolerantie erin om meningen te tolereren die ons niet bevallen. In een vrije samenleving hoeft men zulke opvattingen niet te “respecteren”, maar slechts accepteren dat vrije mensen het recht hebben deze te uiten.

“Er is geen reden”, verklaart de ECTR, “om tolerant tegenover de intoleranten te zijn.” Europese tolerantie, schijnt het, betekent slechts een Europese agenda te tolereren.

Het idee van “groepsrechten” geldt als iets dat individuele vrijheden overtroeft. De ECTR roept Europese landen ertoe op om in het kader van de “statuten ter bevordering van tolerantie” bepaalde “criminele delicten als strafverzwarende misdaden” te bepalen. Tot deze misdaden dienen te behoren:

– Belediging van groepen . . .
– Openlijke goedkeuring van totalitaire ideologieën, vreemdelingenhaat of antisemitisme
– Openbare goedkeuring of ontkenning van de Holocaust
– Openbare goedkeuring of ontkenning van iedere andere daad van genocide, waarvan het bestaan door een internationaal gerechtshof of tribunaal werd vastgesteld.

Deze maatregelen zijn een grote aanval op de vrijheid van meningsuiting. Bijzonder vernietigend is de voorgestelde invoering van het delict van de “belediging van groepen” – het idee is dat het voor individuele leden van een groep mogelijk moet zijn om wegens belasterende uitlatingen, die iemand over deze groep heeft gedaan, een rechtszaak aan te spannen.

In het Britse recht bestaat geen basis voor groepsbelediging. In 1993 besliste een Brits gerechtshof in een rechtsstrijd tussen de districtscommissaris van Derbyshire en het dagblad “The Times” dat regeringsinstellingen geen rechtszaak kunnen aanspannen wegens belediging, omdat precies dit tot ondemocratische beperkingen van de vrijheid van meningsuiting zou leiden. Wetten betreffende groepsbelediging zoals de ECTR deze voorstelt, zouden het aan extremistisch religieuze en politieke bewegingen toestaan censuur uit te oefenen over verslaggeving betreffende hun overtuiging en kritiek op haar.

In Groot-Brittannië bestraffen wetten over de openbare orde nu al oproepen tot geweld. Als een neonazi er in de straten van Londen bijvoorbeeld toe oproept om Joden te vermoorden, wordt hij waarschijnlijk strafrechtelijk vervolgd.

De ECTR wil echter veel verder gaan. Onder de “zwaarwegende misdaden” van groepsbelediging, legt de ECTR uit, dienen ook “belasterende commentaren” te worden verstaan “die de bedoeling hebben de groep te beledigen of belachelijk te maken”.

Blair herhaalt hier zijn oude vergissing. Al in 2006 stuitten pogingen van zijn regering om iedereen te criminaliseren die “van plan is religieuze haat aan te wakkeren of achteloos religieuze haat aanwakkert” op afwijzing.

Nadat hij een stemming in het parlement had verloren en politici, komieken en journalisten overtuigend hadden uitgelegd dat zo´n verbod eerlijke kritiek op religieuze groepen zou censureren, was Blair genoodzaakt een verandering van de wetsvoorstellen te accepteren.

Het zou catastrofaal zijn wanneer spot bestraft zou worden. In een vrije samenleving heeft niemand het recht om niet beledigd te worden. Zoals de conservatieve Britse parlementariër Dominic Grieve in 2006 zei, waren Blair´s toenmalige voorstellen een poging van “appeasement” tegenover enkele groepen minderheden.

Maar de ECTR wil niet alleen – in naam van de tolerantie – opvattingen criminaliseren die hij als niet te tolereren beschouwt, maar Blair´s groep stelt bovendien andere voorschriften voor, die ten dienste moeten staan van de ideologie van de “tolerantie”: “De regering dient te garanderen”, verlangt de ECTR, “dat de publiekrechtelijke zenders een voorgeschreven percentage van hun programma´s besteden aan de bevordering van een klimaat van tolerantie”.

Bovendien dienen er door de regering betaalde organen te zijn die deze tolerantie doordrukken en bewaken: het ECTR-raamwerk roept de landen van de EU ertoe op “een nationale commissie ter observatie van de tolerantie in te stellen, een onafhankelijk orgaan dat uit vooraanstaande personen bestaat die niet in staatsdienst werken en uitgerust zijn met de bevoegdheid om tolerantie te bevorderen.” Daarbij dient er nog een regeringsorgaan gecreëerd te worden met het doel om “de implementatie” van de statuten ter bevordering van de tolerantie te “controleren”.

Bovendien zet de ECTR zich ervoor in om “financiering door de staat van religieuze instellingen wettelijk te verankeren.”

Ook in dit geval schijnt Blair niet in staat te zijn van zijn vroegere domheden te leren. Tijdens Blair´s ambtsperiode schudde de staat miljoenen Britse Ponden in de zakken van religieuze groepen, waarvan de regering dacht dat zij extremisme en terrorisme zouden bestrijden. In plaats daarvan bleek dat zich onder de met publieke gelden gesubsidieerde groepen ook islamitische organisaties met contacten met het terrorisme bevonden.

De huidige Britse minister-president David Cameron heeft vastgesteld:

“Toen er bewijzen over de achtergronden van deze veroordeelde terroristen aan het licht kwamen, werd duidelijk dat veel van hen in het begin door mensen werden beïnvloed die men ´ geweldvrije extremisten´ zou kunnen noemen en dat zij daarna deze radicale opvattingen naar het volgende niveau hebben getild door geweld goed te keuren. . . Enkele van de organisaties, die zichzelf als poort naar de islamitische gemeenschap presenteren, worden door de staat met geld overspoeld, hoewel ze weinig doen om het extremisme te bestrijden. Zoals enkele mensen al hebben vastgesteld, is dat net alsof men zich tot een rechts-extreme fascistische partij zou richten om een beweging van gewelddadige blanke racisten te bestrijden.”

Europa moet zorgen voor een scheiding tussen de staat en repressieve belangengroepen; ze moet niet het tegenovergestelde doen en dit bondgenootschap ook nog versterken.

De voorstellen van de ECTR dragen er alleen maar aan bij de gevaarlijke fouten van de politiek van het multiculturalisme te vergroten. In dit systeem worden mensen als leden van religieuze en culturele groepen geclassificeerd, niet als zelfstandige burgers met individuele rechten. Wie individuen door hun lidmaatschap van hun groep definieert, berooft hen van hun eigen stem en hun burgerrechten.

In een rechtszaak, die onlangs plaatsvond voor het Hoog Gerechtshof in Londen, oordeelde een rechter dat een illegale immigrant, die zijn zoon had geslagen, verontschuldigd zou moeten worden door de “culturele context”. Met andere woorden, de wet moet alleen blanke kinderen beschermen; het vonnis stemt impliciet in met het slaan van kinderen uit minderheden – alles in de naam van de diversiteit en de tolerantie. Trevor Phillips, de voormalige voorzitter van de Gelijkheidscommissie, noemde de beslissing “het offeren van het kind van de migrantenfamilie op het altaar van het multiculturalisme.”

De door de ECTR voorgestelde maatregelen zijn een uitbreiding van de politiek van het multiculturalisme en ze zijn erop gericht de verschillende groepen te beschermen, volgens welke de Europese landen hun burgers classificeren. Zulke wetten en verordeningen zouden Europa in nog meer in stamgroepen verdelen, die zich elk op hun beurt weer verdelen in verschillende religieuze, etnische, culturele en politieke bewegingen – en ze zouden allemaal met elkaar concurreren om de gunst en de ondersteuning van de regering.

Wanneer zij van onze vrijheid om religieuze beweringen te bekritiseren of zelfs intolerante gedachten te uiten een delict maken en religieuze groepen wettelijke bescherming tegen spot of belediging garanderen, dan vernietigen Blair en de ECTR het belangrijkste fundament van individuele vrijheid: de vrijheid van expressie.

Een vrije samenleving kan geen intolerantie verbieden. Echte tolerantie is gebaseerd op vrije burgers, die opvattingen tolereren die hen niet bevallen.

We zouden geenszins, zoals de ECTR dit wil, gedwongen moeten worden om meningen te “respecteren” die de regering als welkom verklaart.

In een democratie is de wet ervoor om individuen tegen de plannen van repressieve belangengroepen te beschermen. Maar Blair en de ECTR zijn precies het tegenovergestelde van plan. Onder een door de regering afgedwongen “tolerantie”zouden extremisten vrij spel hebben, eerlijke critici zouden tot zwijgen gebracht worden, de vrijheid van expressie zou bestraft worden en het individu zou – uit piëteit met religieuze en culturele “groepen – zijn recht verliezen een individu te zijn.

Bron:
http://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Stefan Frank

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Samuel Westrop

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Appeasement, Barbarisme, betutteling, Censuur, cultuurrelativisme, democratie, Dhimmitude, dictatuur, discriminatie, Elite, Eurabië, Europa, EUSSR, Groot-Brittannië, Hypocrisie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Mensenrechten, Moslims, Multiculti, NGO, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, propaganda, publieke omroep, Racisme, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

26 reacties op Europa´s onuitstaanbare “tolerantie”

 1. Hans zegt:

  De islamieten eerst buitenstampen.
  Een hoge muur eromheen.
  Dan verzoenen.

  Like

 2. Drs.P. zegt:

  Nogmaals, we leven momenteel in een gestoorde open inrichting waar een aantal compleet achterlijke debiele idioten de dienst uitmaken.
  Blijkbaar “ziende” maar meteen gigantisch blind en “horende” en gigantisch doof.
  Of men heeft de ziel opzettelijk verkocht aan satan ofwel de NWO

  Like

  • Jade zegt:

   Ik denk het laatste…
   Kijk maar naar de lucht. Ik weet niet of het met Bilderberg
   te maken heeft maar ze sprayen harder dan ooit.

   Like

  • bill zegt:

   Als je je aan de één verkoopt, verkoop je jezelf automatisch aan de ander. De nwo komt uit de koker van satan. Helaas triest maar u heeft gelijk, ze hebben zicht verkocht en verplicht om gehoorzaam te zijn, op straffe van……..

   Like

 3. infinitely ignorant. zegt:

  Als ik tegenwoordig de naam Blair hoor moet ik direct denken aan het debat tussen hem en Christopher Hitchens, waarin Hitchens hem alle hoeken van de kamer liet zien. De manier waarop hij zijn argumenten probeert uiteen te zetten viel me zeer tegen van iemand die de leider van een land is geweest. Sindsdien heb ik vaak toch mijn bedenkingen over zijn motieven op het moment dat hij zijn mond opendoet.
  Maar goed ik ben dan ook infinitely ignorant, so what the hell do i know?

  Hier is de link voor als je het debat eens wilt bekijken.

  Like

 4. Pingback: Europa´s onuitstaanbare “tolerantie” |

 5. Jan zegt:

  Gedwongen tolerantie is geen vrijheid en al helemaal niet als door Orwelliaanse idioten als Blair cs de regels worden bepaald. Vrijheid van meningsuiting gebonden aan regels en commissies is geen vrijheid van mening, die zit in een Victoriaans korset.

  Like

 6. Hendrik M. zegt:

  ECTR gelijk afschieten; ik hecht aan m’n grondwettelijk recht op vrije meningsuiting.

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  En die spreken van ‘tolerantie en verzoening!’ De tolerantie wordt op deze manier nota bene eenzijdig afgedwongen; hoe kan daar dan in Godsnaam verzoening uit voortvloeien? Oók afgedwongen? Flauwekul immers: Staat haaks op elkaar!Dat is precies hetzelfde als twee vechtende kinderen op het schoolplein bevelen: “Geef elkaar de hand,” zonder dat er iets behoorlijk uitgepraat is; exact dezelfde quatsch!
  Geen verrassing trouwens, dat ze daar een figuur als die Blair voor benaderd hebben: Hij en zijn partij -Labour- hangen van dat soort fratsen aan elkaar! Herinner je alleen maar de “goede voornemens” van partijgenoot Ed Miliband, vlak voor de verkiezingen van Mei jl.!
  Je staat er elke keer weer versteld van, dat dergelijke types zó bezeten blijken van goedmenschelijk streven, dat ze er zonder blikken of blozen hun eigen ‘roots’ voor verraden! Toch gebeurt dit bij herhaling!

  Like

 8. Benesha zegt:

  Je gebruikt islam niet gewoon als excuus om dat je een moordenaar wil zijn Mr Blair, maar je moordt wel door de islam. Voor de rest. Jaja. De bedoeling zal wel zijn dat alle verzoening van één kant zal moeten komen, de onze…

  Like

 9. Claudia M. zegt:

  Ik ben altijd zeer tolerant geweest, maar kreeg steeds weer de kous op mijn kop. Tolerantie moet van twee kanten komen en daar schort het dus aan. Mijn tolerantie is gezakt naar het nulpunt en zij die menen niet tolerant tegen mij te kunnen zijn, krijgen nu van mij exact dezelfde kous op de kop! Ik ben er zo ontzettend klaar mee!

  Trouwens wat gaat deze idiotie nu weer kosten? Wie het betaalt, dat weten we wel…

  Like

 10. Republikein zegt:

  Mooi verhaal, met vraagteken v.w.b. Blair, die van de elite “het is stil aan de overkant”.
  C:
  ‘Hoe kan een oorlogsmisdadiger uberhaupt vredesgezant worden’, vraagt Fisk zich af, verwijzend naar de rol die Blair als Brits premier speelde in de Iraakse oorlog. ‘Moest zijn nieuwe missie het bloed van de duizenden onschuldige slachtoffers van de invasie van zijn handen wassen?
  Is die Frisk kosher?
  C:
  Blair streek sinds zijn vertrek uit Dowing Street 10 in juni 2007, al 22 miljoen euro op.
  Allebei deugen niet?
  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2343491/2015/05/31/Tony-Blair-komt-12-minuten-speechen-da-s-dan-459-000-euro.dhtml
  Dat is duur lullen, was dat de insteek van dit topic?

  Like

 11. Jan zegt:

  Europa’s laatste overlevenden

  Like

 12. Jean zegt:

  Wandel met die idioot gezellig tot aan een diepe klif, toon hem het panorama en geef hem een trap onder zijn edele delen met de boodschap “goede reis naar alla”.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   En Cameron, Merkel en onze eigen Rutte er s.v.p. achteraan, want die zijn niet beter!
   En niet te vergeten Hollande en de hele verradersbende in Brussel!
   En wie is op dit moment jullie Premier ook alweer, Jean Ik ben het even kwijt, moet ik bekennen.
   Nog steeds Di Rupo? Of alweer een ander? Enfin, wie het ook is, zullen we die er dan ook maar achteraan flikkeren? Gaat in één moeite door!

   Like

 13. Popper:

  But we should claim the right to suppress them if necessary even by force; FOR IT MAY EASILY TURN OUT THAT THEY ARE NOT PREPARED TO MEET US ON THE LEVEL OF RATIONAL ARGUMENT, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols.”

  https://martienpennings.wordpress.com/2015/02/22/he-nanninga-lik-mn-69-jarige-reet-eens-de-huichelarij-van-annabel-nanninga-de-vrijheid-van-meningsuiting-en-de-popper-paradox/

  “Als je mijn standpunt héél lapidair en bijna karikaturaal wil samenvatten, dan luidt het aldus: ‘Over de Vrijheid van Meningsuiting beslis ik zelf.’ Maar dan bedoel ik: in allerlaatste instantie, als al mijn vrijheden door de Vrijheid van Meningsuiting worden bedreigd, bijvoorbeeld in deze oorlogsomstandigheden door de islam. Dan neem ik desnoods de wapens op. ( . . .) En let wel: ik wil de islam niet verbieden omdat ik ‘gekwetst’ ben, maar omdat mijn beschaving er fundamenteel door wordt bedreigd. ( . . .) verbieden op grond van “gekwetst zijn” is de weg naar tirannie, maar vrij baan geven aan wat openlijk en stiekem, met ‘vreedzame’ middelen en met geweld, naar tirannie streeft – en dat al 1400 jaar met groot succes over de hele wereld doet! – is óók de weg naar tirannie.”

  https://martienpennings.wordpress.com//?s=vrijheid+van+meningsuiting+bepaal+ik+zelf&search=Gaan

  Like

  • hendrikush zegt:

   Ik voel me wel degelijk gekwetst door de islam en haar adepten.
   De islam verbieden lukt niet maar uitingen van de islam verbannen is een goede zaak.
   Het oproepen tot haat inplaats van tot verdraagzaamheid en respect is kwetsend.
   Het verbieden van onderzoek en oproepen tot censuur is kwetsend.
   Essentiele eisen die aan mohammedanen moeten worden gesteld zijn acceptatie van de gouden regel en van het “onderzoek alles en behoud het goede”.

   Like

 14. Kraftavilqa zegt:

  ECTR: Europese Commissie voor Totalitaire Repressie. Ook wel bekend als de tolerantie-inquisitie.

  Like

 15. Tempelier zegt:

  Kijk eens aan alweer een nieuw conditioneringsclubje , het kan maar niet op ! Die opgelegde tolerantie geld natuurlijk alleen voor het gewone volk met een niet islamitische achtergrond.
  De samenwerking met die Arabische landen begint toch behoorlijk te stinken.

  Like

 16. cruzio25 zegt:

  BLAIR, ook zon socialistische zakkenvuller puur sang.. Altijd haantje de voorste als er wat te graaien valt…..

  Like

 17. peterselie1 zegt:

  Ach iedereen kent de rooie volksmenner voormalige Britse minister-president Tony Blair wel, ook zijn randdebiele wensen op immigratie beleid staan er bekent voor de etnocide welke volgens Blair in Groot Brittannië moet beginnen door 1.5 miljoen Albanezen toe te laten op de Britse arbeidsmarkt en in Engelse maatschappij. Ook is Blair als adviseur ingehuurd door Albanië om lid te worden van de EU, hiermee riskeert Blair een gigantische immigratie golf uit een van de armste landen van Europa. Wie deze vooropgezette plannen voorbereid heeft, dat zal voorlopig in een mist worden omhuld zelf gok ik op de EU, maar wie de plannen gaan uit voeren daar bestaat geen twijfel mogelijk over…

  Like

 18. Republikein zegt:

  Tony Blair’s zus-in-law aangekondigd haar bekering tot de islam afgelopen weekend. Journalist Lauren Booth omarmde het geloof na wat ze omschrijft als een ‘heilige ervaring’ in Iran.
  http://cdn.muslimvillage.com/wp-content/uploads/2010/11/booth-upload-e1289217954651.jpg?807f3e

  Like

 19. Jules Vismale zegt:

  Eigenlijk doet Tony Blair met zijn idiote “tolerantie” me denken aan een hond uit een fabel die met een bot of een stuk vlees rondliep. Hij kwam toen aan bij een grote waterplas en zag daarin zijn spiegelbeeld maar meende dat dit een andere hond was met een soortgelijk bot of vlees. Toen probeerde hij natuurlijk dit de nadere “hond” te ontfutselen maar raakte zo alles kwijt!
  Blair kan dus wel denken dat hij met lief en aardig zijn tegen diens potentiële vijanden uit de moslimwereld hen van gedachtes kan veranderen maar zij leven in een wereld waar men gewend is om getuchtigd te worden met zwepen en als men hen kastijdt met schorpioenen kun je HEEL wat meer bij hen bereiken! De recente aanslagen van islamterroristen op 26 juni 2015 in verschillende delen van Afrika en Europa bewijzen maar al te goed dat overdreven tolerantie naar dit tuig toe niets anders is dan dwaasheid, zotheid en overmatige stomheid!

  Like

  • Republikein zegt:

   Een hond met lichte neiging tot narcisme?
   Lijkt op Blair, figuurlijk gesproken, want vriend Tony raakt niks kwijt behalve zijn ziel.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s