De vernietiging van de natiestaten en de betekenis van grenzen

Screenshot_38

(Door: Redactie KOPP-Verlag – Vertaling: E.J. Bron)

Thierry Baudet geldt als intellectueel wonderkind en als een soort nieuwe ster van de conservatieven. Een beslissend aandeel hierin heeft dit boek. In Baudets vaderland Nederland werd het door alle belangrijke media besproken. De analyse, die de jonge auteur in het boek levert, dwong zelfs bij linkse politici en schrijvers respect af. Want met een unieke nauwkeurigheid onthult Baudet dat Europa´s elite de natiestaten stap voor stap vernietigt: ze opent onze landen voor massa´s immigranten en staat de macht af aan supranationale organisaties. Zo vernietigen de machtigen het fundament van onze democratische samenlevingen.

De systematische aanval op de natiestaten

Thierry Baudets opmerkelijke boek toont aanschouwelijk hoe in West-Europa sinds ongeveer 50 jaar een groot project wordt uitgevoerd: de aanval op de natiestaten. Deze is het belangrijkste doel van de elites van na de oorlog. In Nederland, in Frankrijk, in Duitsland . . .overal zijn de machtigen er mee bezig de nationale soevereiniteit van hun landen te verzwakken en de natiestaat te ondermijnen.

Hun visie is een wereld zonder naties, zonder gemeenschappelijke cultuur. Alleen op die manier – aldus hun opvatting – kunnen oorlogen vermeden worden. Het doel van een wereld zonder “wij” en “zij”, die de natiestaten in de weg staan, volgt de elite van Europa op twee manieren: met de hulp van internationale organisaties en gerechtshoven en door het openen van onze landen voor massa´s mensen uit andere culturen.

Massa-immigratie vervangt ons waardesysteem

Thierry Baudet bewijst op begrijpelijke wijze: de natiestaten zijn het fundament en de garantie van onze democratische samenlevingen. Deze gemeenschappen kunnen op den duur alleen maar bestaan als er sprake is van een dominante cultuur.. Als gebruiken, omgangsvormen en opvattingen gedeeld worden. Als er consensus over bestaat wat juist is en wat niet.

De massa-immigratie, die de Europese elite forceert, ondermijnt echter het bindende. De auteur benadrukt daarbij uitdrukkelijk: het is niet de massale immigratie op zich die onze natiestaten vervangt. Het gaat er om nieuwelingen uit andere landen te verplichten onze waarden aan te nemen en een bepaalde aanpassing van hen te eisen. Maar dit gebeurt niet. Integendeel: Europa´s machtigen beschouwen de verschillende culturen als gelijkwaardig. En ze verheerlijken de ongelijksoortigheid.

Waartoe dit leidt, laat de schrijver zien aan de hand van schokkende voorbeelden uit alle gebieden van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld aan de hand van de zaak van een moslima, die door haar Marokkaanse man geslagen werd en daarom voor de rechter een versnelde echtscheiding aanvroeg. De rechter wees het verzoek af. Haar motivering: het moest de vrouw toen ze trouwde duidelijk geweest zijn wat er op haar af kan komen. In islamitische samenlevingen zou het wel degelijk gebruikelijk zijn dat mannen hun vrouwen tuchtigen.

Net zoals vele andere voorbeelden maakt deze zaak duidelijk: wanneer in een West-Europees land plotseling waarden uit vreemde culturen de maatstaf worden, erodeert onvermijdelijk datgene dat de burgers van het land tot nu toe bond.

Steeds meer macht voor internationale organisaties en gerechtshoven

Terwijl massa-immigratie de nationale waarden van binnen uitholt, wordt de soevereiniteit van de natiestaten steeds verder beperkt van buitenaf. Internationale organisaties zoals de Europese Unie, de Wereldhandelorganisatie, het Europees Gerechtshof voor de rechten van de mens en het Internationaal Gerechtshof krijgen steeds meer machtsbevoegdheden. Werden tot nu toe wetten en richtlijnen van het samenleven tot nu toe door politici van het desbetreffende land aangenomen en door rechters geïnterpreteerd, nu komen regelingen en precedenten steeds vaker uit Brussel, Genève, Straatsburg of Den Haag.

Thierry Baudet belicht nogmaals aan de hand van concrete voorbeelden wat deze ontwikkeling voor ons betekent. Voorbeeld rechtspraak: rechters, die belangrijke beslissingen moeten nemen, worden in West-Europa zeer zorgvuldig uitgekozen. In strenge selectieprocedures moeten zij hun vakkennis en morele kwalificatie bewijzen. Bij internationale instellingen is dit niet per se het geval. Zo worden bijvoorbeeld de rechters van het Internationaal Gerechtshof door de desbetreffende lidstaten benoemd.

Dat echter zijn vaak landen met regeringen die niet democratisch gekozen werden. Landen, waarin corruptie een grote rol speelt. Zodoende worden er vonnissen geveld door rechters, die onder omstandigheden andere waarden en morele principes vertegenwoordigen dan wij. Door rechters, die, anders dan de juristen in West-Europa, niet door de burgers ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Zonder “wij” gaat het niet

Ook al maakt de ontbinding van de natiestaten vorderingen: Thierry Baudet is er van overtuigd dat de zaken ten goede gekeerd kunnen worden. nog hebben de landen de macht om de samenleving naar hun ideeën vorm te geven. Bovendien is hij hoopvol gestemd over de burgers van West-Europa: ze hebben ingezien dat het “zij” hen naar de afgrond leidt. Dat het niet gaat zonder het “wij”. De uitslagen van peilingen en de successen van nationalistische partijen bewijzen dat de ontbinding van het nationale niet in de zin van de mensen is.

Tegen deze achtergrond laat de schrijver zien wat we moeten doen om de natiestaat en onze democratische samenleving te redden. En hij schetst hoe een open, nationaal georiënteerd land er kan uitzien in een geglobaliseerde wereld.

Bron:
http://info.kopp-verlag.de
Auteur: redactie KOPP-Verlag

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Verrijking", "Weg met ons!", cultuurrelativisme, democratie, Europa, gezond realisme, Hypocrisie, Immigratie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Nationalisme, New World Order, Patriottisme, Rotzakken. Bookmark de permalink .

12 reacties op De vernietiging van de natiestaten en de betekenis van grenzen

 1. Catherine zegt:

  Ik voel t ook zo. Alle grenzen open zetten. Destabilisering en de bijbehorende angstgevoelens. Volstrekt uitblijven van gezagshandhaving door de trias politica. Ontkenning van grote problemen en focus van overheid op secundaire zaken. Uitblijvrn van maatregelen tegen haatpredikers en volstrekt belachelijke vonnissen door de rechterlijke macht die hiermee de goedwillende burger, de betalende, in de kou zet. Wanneer de boel straks volkomen escaleert door de ongecontroleerde (IS) instroom is het moment daar voor de EU om de democratische rechtsorde van het oude land buiten werking te stellen dmv de angst die onder de burgerbevolking zal heersen. Dan heeft de bende van brussel zijn zin. Geen lastige democratische controles meer en waar t volk wordt aanbevolen om water te drinken, trekken de EU bazen nog n flesje van t beste jaar open.

  Like

 2. Jules Vismale zegt:

  De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank Walter Steinmeier heeft recent geleden in de Telegraaf terecht (?) zijn zorgen geuit over de spanningen binnen dezelfde Europese Unie. Volgens hem bevindt de unie zich momenteel in een uitzonderlijke en rampzalige situatie en staan de „fundamenten van Europa onder druk” maar dat is feitelijk al jaren zo. De oorzaken zijn volgens Steinmeier onder meer de Griekse crisis, de onenigheid over het opnemen en verdelen van vluchtelingen en de relatie tussen de EU en Groot-Brittanië maar wat hij er “vergeet” aan toe te voegen is dat deze bron van ellende juist door de akelige EU-elite zijn veroorzaakt! Zij hebben alle Europeanen volkomen van zich vervreemd met de stinkeuro, het “samenvoegen” van Europese landen onderling, het voortrekken van de islam en moslims, het wegsmijten van miljarden aan nutteloze projekten, de verzwakking van sommige landen. De fundamenten van de EU zijn te vergelijken met die van een reusachtige wolkenkrabber die door dezelfde EU-elite zo hoog mogelijk moet worden gebouwd, tot aan de hemel toe maar met ontelbare ontevreden huurders en bewoners daarin omdat ze persoonlijk geen grenzen meer stellen!
  Volgens de minister heeft Europa een aantal „zwakke plekken” al gedragen de EU-leiders zich meer als de joden uit de tijd van de Richteren daar deze hun godsdiens ook vaak verloochenden om anderen godsdiensten (afgoderij) aan te nemen van vreemde volkeren! Maar deze heidenen (?) wilden meestal niet eens dat de joden zich aan hen aanpasten omdat zij in hun ogen valse joden waren en gingen hen constant terroriseren, gelijk aan wat de radicale moslims hier doen met “ongelovigen”, zelfs met hun zogenaamde linkse bondgenoten!
  De zwakke plekken mogen volgens Steinmeier niet genegeerd worden, want dat schept ruimte voor populistische bewegingen, aldus dezelfde (zelf)bedriegende minister. Brussel heeft er ondertussen zelf voor gezorgd dat hier miljoenen populisten opkomen en de ondergang van de EU willen zoals in de USSR er ook sepratisten in Oekraine, Wit-Rusland, Baltische Staten, Kauaksus opkwamen die decennia’s lang door linkse communisten werden onderdrukt. Maar zij hebben in 1989, godzijdank, met alle Oost-Europeanen het gehate communisme vernietigd. Ook de even gehate EU zal op een gegeven moment zijn fundamenten niet meer kunnen verstevigen en HEEL snel in elkaar donderen! Voor 1000% weg uit Europa met die stink-EU en met de radicale islam!

  Like

 3. Pieter Appel zegt:

  Stop de vernietiging van het Avondland. Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein samen in een statenbond. Doel: bescherming van de gezamenlijke morele en culturele waarden tegen dreigingen van binnenuit en buitenaf. Meer daarover: http://statenbond.123website.nl

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  Daar sta je dan, zonder toverdrank…

  Like

 5. peterselie1 zegt:

  GRIEKENLAND: REFERENDUM GEORGANISEERD DOOR DE AMERIKANEN
  Voor wie denkt dat dit referendum er nog toe doet.
  Als verkiezingen daadwerkelijk iets zouden bewerkstelligen, waren ze allang verboden.

  De stand van zaken is nu als volgt.

  Premier Alexis Tsipras heeft in een brief aan “de troika” voldaan aan alle eisen van de schuldeisers, zelfs tot en met het bezuinigen op de strijdkrachten. Het IMF heeft in een rapport de conclusie getrokken dat de Griekse schulden nooit meer worden terug betaald en dus moeten worden afgeboekt. Deze optelsom leert ons dat de zaak beklonken is. Hoofddoel is dat Griekenland in de Euro en de EU blijft en met een schone lei kan beginnen. Solidair Europa draait voor de kosten van deze schoonmaakoperatie op, niet de Griekse reders, niet de Grieks-orthodoxe kerk, niet de Amerikaanse banken, net de Europese banken, maar de belastingbetalers in de rijkere landen. Het zal dus geschieden zoals voorspeld.

  https://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2015/07/jeroen-dijsselbloem.jpg?w=750&h=279

  We moeten niet vergeten, dat het Amerikaans gedomineerde IMF een marginale schuldeiser is, maar met dit rapport nogal hoog van de toren blaast. Het IMF heeft al € 2,5 miljard verdiend aan de Griekse schulden en maakt slechts 7% deel uit van het totaal. Dat schrijft wat makkelijker af dan de € 141 miljard van het EU Noodfonds, waarvan Nederland € 12 miljard voor de kiezen krijgt. >>> https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/07/05/griekenland-referendum-georganiseerd-door-de-amerikanen/

  Like

 6. Pingback: BOINNK!!! | Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart

 7. Bob Fleumer zegt:

  Eigenlijk is het heel simpel, socialisme in de praktijk leidt tot a-socialisme, het altijd afschuiven van verantwoordelijkheid op anderen ik word er kotsmisselijk van!

  Like

 8. Republikein zegt:

  Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
  Dat hebben veel geesten goed begrepen.
  Het is nog nooit zo lang vrede geweest
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-borgerhout/20-jaar-cel-maar-wel-op-vakantie-a2382855/

  Like

 9. Pingback: Een dwaallicht op een dood spoor | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s