Groot-Brittannië: Politici eisen boycot van het begrip “Islamitische Staat” (IS)

Screenshot_50

De Britse minister-president David Cameron (links) zegt over de “Islamitische Staat”: “De islam is een religie van de vrede. Zij zijn geen moslims, maar monsters.” Abu Bakr al-Baghdadi (rechts), de leider van de “Islamitische Staat”, zegt: “De islam was nog nooit ook maar een dag lang de religie van de vrede. De islam is de religie van de oorlog. Jullie profeet (vrede zij met hem) werd met het zwaard uitgezonden als zegen voor de schepping. Hem werd bevolen oorlog te voeren, totdat alleen Allah aanbeden wordt.”

(Door: Soeren Kern – Vertaling: E.J. Bron)

De BBC heeft eisen van Britse politici afgewezen om het begrip “Islamitische Staat” niet meer te gebruiken als er sprake is van de Jihadistische groepering, die op het punt staat om in het Nabije oosten een door haar genoemd kalifaat op te richten. Het voorgestelde alternatief “Daesh” zou kleinerend en oneerlijk tegenover de “Islamitische Staat” zijn, zegt Lord Hall of Birkenhead, de algemeen directeur van de BBC; het gebruik van die naam zou daarom twijfel doen opkomen over de onpartijdigheid van de BBC.

De Britse minister-president David Cameron voegde zich onlangs bij het groeiende koor Britse politici, die argumenteren dat de naam “Islamitische Staat” beledigend zou zijn tegenover moslims en daarom uit het Engelse taalgebruik verbannen zou moeten worden.

Op 29 juni – enkele dagen nadat een Jihadist met contacten met de “Islamitische Staat” in een toeristenplaats in Tunesië 38 mensen had vermoord (waaronder 30 Britten) – berispte Cameron in een interview in het programma “Today” van BBC Radio 4 de presentator John Humphrys, omdat deze het begrip “Islamitische Staat” had gebruikt.

Toen Humphrys aan Cameron vroeg of hij de “Islamitische Staat” als een existentiële bedreiging zou beschouwen, antwoordde Cameron:

“Ik zou graag willen dat de BBC ermee zou ophouden om van de ´Islamitische Staat´ te spreken, want hij is geen islamitische staat. Hij is een verschrikkelijk, barbaars regime. Hij is een perversie van de religie van de islam en, weet u, veel moslims die naar deze uitzending luisteren, duiken iedere keer in elkaar als ze de woorden ´Islamitische Staat´ horen.”

Humphrys antwoordde dat de groepering zichzelf “Islamitische Staat” noemt (in het Arabisch: al-Dawlah al-Islamiyah); hij voegde er echter aan toe dat de BBC wellicht het woordje “zogenaamde” voor de naam zou kunnen zetten.

Daarop antwoordde Cameron: “´zogenaamde´ of ISIL [de afkorting voor Islamitische Staat van Irak en de Levant] is beter.” Verder zei hij:

“Maar hij is een existentiële bedreiging, want wat hier gebeurt, is de perversie van een grote religie en de oprichting van een giftige doodcultus, die teveel jonge mensen in Europa, Amerika, het Nabije oosten en elders verleidt.”

“En dit, denk ik, is de strijd van onze generatie. We moeten hem bestrijden met alles wat we hebben.”

Enkele uren later herhaalde Cameron zijn standpunt in het parlement. Deze keer was het een afgevaardigde van de Schotse Nationale Partij, Angus Robertson, die zich tot Cameron richtte en zei dat de Engelstalige de Arabische naam Daesh als correcte term zou moeten overnemen.

Daesh is de afkorting voor Islamitische Staat van Irak en Sham (Syrië), het Arabisch equivalent van ISIL. Daesh klinkt ongeveer hetzelfde als de Arabische woorden Daes (wat betekent: “iemand die iets met zijn voet kapot trapt”) en Dahes (wat zoveel betekent als “iemand die tweedracht zaait”). Als gevolg van dit woordspelletje is Daesh een denigrerende naam van de “Islamitische Staat” geworden en diens leiders hebben gedreigd om iedereen “de tong af te snijden” die het woord in het openbaar gebruikt.

Robertson zegt:

“Het is juist dat u de uitdagingen op de lange termijn accentueert, die het extremisme en de radicalisering vormen. U hebt er op gewezen hoe belangrijk het is om de juiste terminologie te gebruiken en niet de naam ´Islamitische Staat´. Zullen ook andere leden van dit parlement evenals de Amerikaanse en Franse minister van buitenlandse Zaken zich hierbij aansluiten en de gepaste naam gebruiken?”

“Bent u het ermee eens dat het tijd wordt dat de Engelstalige wereld er mee ophoudt van de ´Islamitische Staat´, ISIS of ISIL te spreken en dat wij en onze media in plaats daarvan Daesh zeggen, zoals dit overal in het Midden-Oosten gebruikelijk is?”

Cameron antwoordde:

“Ik ben het met u eens voor wat betreft het gebruik van ´Islamitische Staat´. Ik denk dat deze naam vooral door veel moslims als beledigend wordt beschouwd, die, evenmin als ikzelf, daar geen staat zien, maar een barbaars regime van terrorisme en onderdrukking, dat geniet van moord en van de onderdrukking van vrouwen en mensen vermoordt, omdat ze homoseksueel zijn. Ik heb dit onderwerp vanochtend bij de BBC aangesproken.”

“Ik persoonlijk vind dat het gebruik van het begrip ´ISIL´ of ´zogenaamde´ beter zou zijn dan het huidige taalgebruik. Ik denk niet dat wij hen er van kunnen overtuigen om Daesh te zeggen, daarom denk ik dat ISIL waarschijnlijk beter is dan ´Islamitische Staat´; want in mijn opvatting is hij noch islamitisch noch een staat.”

Onafhankelijk daarvan ondertekenden 100 afgevaardigden op 25 juni een brief aan de algemeen directeur van de BBC, waarin ze de omroep ertoe opriepen om het begrip Daesh te gebruiken wanneer er sprake is van de ´Islamitische Staat´. In de door Rehman Chishti, een in Pakistan geboren conservatieve afgevaardigde, opgestelde brief, staat:

“Het gebruik van benamingen zoals Islamitische Staat, ISIL en ISIS verleent legitimiteit aan een terroristische organisatie, die niet islamitisch is en ook niet als staat erkend wordt en die door de grote meerderheid van de moslims in de hele wereld als afschuwelijk wordt beschouwd en als belediging van hun vreedzame religie.”

Alex Salmond, een afgevaardigde van de Schotse Nationale Partij, schreef op 29 juni in een krantenbijdrage:

“We zouden moeten begrijpen dat de taal in een propagandaoorlog uitermate belangrijk is.”

“Iedere omschrijving van terroristen die het idee bevat dat zij of een religie of een staat vertegenwoordigen, is zeer zeker fout en een eigen doelpunt met een enorme draagwijdte. Per slot van rekening willen ze precies zo worden aangesproken.”

Daesh, vaak als Daiish of Da´esh geschreven, is de afkorting van Dawlat al Islamiyah fi´al Iraq wa al Sham.”

“Veel Arabische media noemen de groepering zo; als argument daarvoor wordt gebruikt dat dit in een gepaste vorm denigrerend is vanwege verschillende gelijksoortig klinkende woorden die er in het Arabisch bestaan.”

“Het belangrijkste punt is echter dat het gebruik van Daesh de terroristen scheidt van de religie die zij vertegenwoordigen en van de valse dromen die zij volgen over een nieuw kalifaat.”

“Dit zou de officiële politiek van de regering moeten worden, waarbij de omroepen zich zouden moeten aansluiten.”

De BBC, die moslims regelmatig “Aziaten” noemt om te voldoen aan de politiek correcte normen van het Britse multiculturalisme, houdt echter vast aan haar standpunt. Ze zegt:

“Niemand, die onze berichten volgt, kan er aan twijfelen om wat voor soort organisatie het gaat. Wij noemen de groepering bij de naam die zij zichzelf geeft en reflecteren deze handelwijze regelmatig. Daartoe gebruiken we andere omschrijvingen, die helpen duidelijk te maken dat de groep zichzelf zo noemt, bijvoorbeeld ´ zogenaamde´ ´Islamitische Staat.´

De presentator van het BBC radioprogramma “The World This Weekend”, Mark Mardell, voegde er aan toe:

“Als we er aan beginnen te discussiëren over de juistheid van de namen hoe mensen hun eigen organisaties noemen, zal men denken dat wij waardeoordelen afgeven. Is China werkelijk een “Volksrepubliek”? Is Groot-Brittannië na het Schotse referendum alleen nog maar het ´zogenaamde Verenigd Koninkrijk´? En gezien het Griekse debacle kan er ook nauwelijks sprake zijn van een ´Europese Unie´.”

De burgemeester van Londen, Boris Johnson, beschouwt beide benaderingswijzen als juist. In een op 28 juni verschenen column voor het dagblad “The Telegraph” schrijft hij:

“Rehmans argument is dat men, wanneer men van ´Islamitische Staat´ spreekt, diens spel speelt; men adelt diens misdadige en barbaarse gedrag; men geeft diens propaganda een duw in de rug die hij niet verdient, vooral niet in de ogen van een ijverige jonge moslim. Hij wil dat wij al deze begrippen niet meer gebruiken, maar in plaats daarvan namen zoals Daesh of Faesh; zijn argument verdient grote aandacht.”

“Dan zijn er echter ook diegenen die nog veel verder gaan en in de discussie over deze soort van terrorisme helemaal willen afzien van de woorden ´moslim´ of ´islam´ – hiertegen moet ik helaas bezwaar maken . . .”

“Waarom lijken we een hele religie een smet aan te wrijven door haar met een gewelddadige minderheid in verband te brengen?. . .”

“Ik ben bang dat er twee belangrijke redenen zijn waarom zo´n verband absoluut noodzakelijk is. De eerst eis gewoon die van de taal: de noodzakelijkheid om begrippen te gebruiken die iedereen onmiddellijk kan begrijpen. Het is heel moeilijk om alle relaties tot de islam of de moslims uit de discussie weg te laten, omdat we nauwkeurig moeten zeggen waar we het eigenlijk over hebben. Er bestaat, zoals blijkt, vermoedelijk nauwelijks een woord voor hoe we een door de islam geïnspireerde terrorist moeten noemen dat niet op een bepaalde manier vooroordelen bevat, in ieder geval voor islamitische oren.”

“Men kan niet ´Salafist´ zeggen, omdat er vele vreedzame Salafisten bestaan die trouw zijn aan de wet. Men kan niet Jihadist zeggen, omdat de jihad – het idee van de strijd – een centraal concept van de islam is, dat niet per se iets met geweld te maken heeft; zo kan men bijvoorbeeld een Jihad tegen zijn eigen morele zwaktes voeren. Het enige woord dat blijkbaar de ondersteuning van alle islamitische leiders heeft, is Kharijite – wat ketter betekent –, een woord dat, zachtjes uitgedrukt, geen woord is dat algemeen verbreid is in het Britse publiek.”

“We kunnen het ook niet gewoon ´terrorisme´ noemen, zoals velen hebben voorgesteld, omdat wij het van andere daden van terrorisme moeten onderscheiden – of het om terroristen voor dierenrechten gaat of om de marxisten van Sendero Luminoso. We moeten duidelijk spreken en de dingen bij de naam noemen. We kunnen niet het gebruik van ´moslim´ of ´islamitisch´ weg censureren.”

“Daarmee zouden wij teveel mensen een bewijs van onschuld geven. Als wij ieder verband tussen terrorisme en religie ontkennen, dan zeggen we dat er in geen enkele moskee sprake is van een probleem; dat er niets in de religieuze geschriften staat dat men kan verdraaien of verkeerd zou kunnen interpreteren; dat er geen religieuze leiders bestaan die de haat tegen het Westen aanwakkeren, geen perversie van het religieuze geloof om politieke doelen te bereiken.”

Wat heeft de leider van de “Islamitische Staat”, Abu Bakr al-Baghdadi, daar over te zeggen? In een audio-boodschap van 25 mei 2015 vatte hij het als volgt samen:

“Luister, moslims, de islam was nog nooit ook maar een dag lang de religie van de vrede. De islam is de religie van de oorlog. Jullie profeet (vrede zij met hem) werd met het zwaard uitgezonden als zegen voor de schepping. Hem werd bevolen oorlog te voeren, totdat alleen Allah aanbeden wordt.”

“Hij (vrede zij met hem) zei tegen de polytheïsten in zijn volk: ´Ik kwam naar jullie toe met bloedvergieten.´ Hij heeft zowel Arabieren als allerlei soorten niet-Arabieren bestreden. Hij trok zelf ten strijde en nam deel aan tientallen veldslagen. Nooit werd hij ook maar een dag oorlogsmoe.”

“Er bestaat dus geen verontschuldiging voor een moslim, die in staat is de hijrah [tocht] naar de ´Islamitische Staat´ te ondernemen, of daar waar hij zich bevindt, een wapen te dragen; want Allah (de gezegende en verhevene) heeft hem hijrah en Jihad opgedragen en hem verplcht om te strijden.”

Terwijl westerse politici beweren dat de “Islamitische Staat” niet islamitisch zou zijn, denken miljoenen moslimsoveral ter wereld dat hij dit toch is – en steunen daarbij op datgene dat in de islamitische geschriften wordt goedgekeurd. Terwijl de westerse politici zich in allerlei politiek correcte taalkundige bochten draaien, plannen de moslims hun volgende door hun religie geïnspireerde aanvallen op het Westen. Zoals een oud Engels spreekwoord zegt: Het zwaard is machtiger dan de pen.

Bron:
http://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Stefan Frank

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Appeasement, Barbarisme, BBC, Censuur, Desinformatie, Dhimmitude, Groot-Brittannië, Hypocrisie, ISIS, Islam, islam-collaboratie, islam-nazisme, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

12 reacties op Groot-Brittannië: Politici eisen boycot van het begrip “Islamitische Staat” (IS)

 1. Vederso zegt:

  Douglas Murray: Door IS een andere naam te geven, gaat het probleem IS niet weg.

  Like

 2. tijluylenspiegel zegt:

  Ja en als je een paard een pony noemt wordt hij vanzelf kleiner.
  Wat een mierenneukers, noem ze zoals je wilt maar kom in hemelsnaam niet met het goedkope excuus dat er moslims zijn beledigd zouden zijn, moslims zijn altijd beledigd al was het alleen maar doordat er mensen zijn die niet in hun verzonnen godheid geloven.

  Like

 3. Cathja zegt:

  Of we IS nu beschouwen als het grote kwaad binnen de islam, of dat we er een andere naam aan geven, dat maakt niets uit. Moslims zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om ons duidelijk te maken dat zij op termijn ‘de baas’ zullen zijn in het nu nog vrije westen.
  Dus als Cameron iedereen verbiedt de naam IS te geven aan die barbaarse moslims, die wereldwijd dood en verderf zaaien, dan is dit alleen maar camouflage. Moslims haten democratie, christenen, Joden, homo’s, etc., en zullen geen kans voorbij laten gaan om ons duidelijk te maken dat de moslims eenmaal wereldheerschappij zullen hebben.

  Cameron is een schandelijke leugenaar door de waarheid te verdraaien.

  Like

 4. Dit is dus echt en 100% Orwell: de taal als middel om de werkelijkheid te ontkennen en een leugenwereld te creëren.

  Like

 5. H. Numan zegt:

  Beledigend? Welnee, het is precies tegenovergesteld: veel te veel eer!

  Like

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Wat een zotte verspilling van woorden.
  Hoe noemen we een islamitische gangsterbende?
  Wereldwijd wordt door moslims gejuicht als de ISLAMITISCHE STAAT weer een gruweldaad heeft begaan. Wereldwijd zijn moslims er gek op om een levend schaap de nek af te snijden en dood te laten bloeden. Wereldwijd wordt het hand-/instructieboek van de gangsters, de koran, als heilig boek vereerd.
  Is er enig verschil tussen de koran van IS en de koran van de overige islamieten ter wereld? Er is maar één afdoende remedie: Islam, weg ermee!
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 7. koddebeier zegt:

  Bij de meeste politici zitten hun ‘hersens’ op een plaats waar de meeste mensen op zitten !
  Of in hun kop drijft in hersenvocht één hersencel.

  Like

 8. Theresa Geissler zegt:

  Cameron is niets meer of minder dan een moslim-hielenlikker, die zijn ‘beschermelingen’ teergevoeligheid toedicht waar ze die niet eens bezitten: Als je een moslim verzoekt, afstand te nemen van IS is het onmiddellijk: Waarom? Katholieken nemen toch ook niet openlijk afstand van de Inquisitie, of iets dergelijks, dus dan weet je alweer hoe laat het is! Rustig laten kronkelen, zodra de naam IS valt; laat ze maar ingepeperd krijgen, dat ook dàt islam is. Als ze de stap niet kunnen nemen om er uit te stappen, soit, maar dan ook niet jammeren, dat e daar in het westen op aangekeken wordt: Als je dat niet verdraagt, donder je maar lekker op naar e landen van herkomst! -Waar overigens de kans weer groter is, dat e vandaag of morgen zèlf aan IS ten prooi valt, maar ja, j i j hebt daar dan ook geen afstand van willen nemen. Ik weet niet of moslims überhaupt in staat zijn, het woord ‘consequenties’ te spellen, maar dàt zijn ze, de consequenties dus…..
  Ga dan ook nog even het gebruik van bepaalde begrippen verbieden, louter om de tere moslimziel te ontzien! Kan iemand die zak tabak niet even “1984” voor z’n neus houden om hem te laten besèffen, waar-ie mee bezig is?! En dat terwijl hij die brilslang, Choudary, van tijd tot tijd rustig het hele Britse volk laat beledigen!
  Het is, dat Ed Miliband een nóg krankzinniger indruk maakte, wat deze zaken aanging, maar overigens zou ik niet weten, wat het voordeel is, dat de zogeheten conservatieven in Mei de race gewonnen hebben: Er bestáát tegenwoordig geen links of rechts; er bestaan alleen realisten en goedmenschen!

  Like

 9. MartinelRey zegt:

  Tja vele politici zijn ook lid van de meslah aanbiddende vrijmetselaars!
  Zij aanbidden de ba’allah=baal=satan ,de god van geheime genootschapjes.
  Maar gelukkig is de God van Israël degene die alles geheimen openbaart en hen die niet willen omkeren van hun duivelse werken zal straffen met plagen en nog meer ellende.
  Jammer voor hen.

  Like

 10. Ekster zegt:

  Wat een achterlijke idioot is dat toch, die Cameron. Nog erger dan Rutte, bijna net zo erg als Obama.

  Like

 11. Antivenin zegt:

  Cameron is een tweede Chamberlain. Peace in our time…

  Like

 12. Marc zegt:

  Cameron’s kritiek naar de BBC kan heel makkelijk ondervangen worden als hij zegt dat ze het woordje ‘zogenaamde’ voor IS moeten plaatsen, namelijk: laten moslims die stellen dat IS niet de islam vertegenwoordigt dit zelf doen. Want zolang zij het niet zelf doen, kan een niet-moslim er nooit zeker van zijn dat zij inderdaad afstand nemen van IS. En zodra niet-moslims dit gaan doen, kunnen deze ‘goedwillende’ moslims zich altijd achter de woorden van Cameron cs verschuilen, en ondertussen toch nog verbondenheid met IS houden.

  Dus, nee: BBC en alle niet-moslims moeten juist niet dat woordje ‘zogenaamde’ voor IS plaatsen: dat blijft een taak voor moslims die beweren niet achter IS te staan!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s