15 zeer onaangename feiten over ‘(boot)vluchtelingen’

Screenshot_8

In vrijwel alle media-aandacht die er is voor het lot van de ‘boot- en andere vluchtelingen’ komen de kille ongemakkelijke feiten nauwelijks aan bod of worden ondergesneeuwd of  overschreeuwd door hen die van mening zijn dat Europa, omwille van ‘het koloniale verleden’, ‘de slavernij’, enzovoort, ‘een verantwoordelijkheid’ zou hebben jegens de genoemde ‘bootvluchtelingen’.

Omdat er naast ideologische motieven, hoog oplopende ’emoties’ en nog veel meer ‘argumenten’ ook nog zoiets bestaat als de kille koude feiten, hieronder een kleine opsomming van bezwaren.

 • Europa heeft in velerlei opzichten geen plaats voor ‘bootvluchtelingen’. Niet fysiek, niet qua werkgelegenheid, niet qua huisvesting en niet in economische zin. De Europese landen zitten al vele jaren ver boven hun kunnen,
 • Veruit de meeste ‘bootvluchtelingen’ vluchten niet voor een aldaar woedende oorlog maar uit economische overwegingen omdat nog altijd het idee bestaat dat de straten van Europa geplaveid zijn met gouden klinkers.
 • ‘Bootvluchtelingen’ betalen enorme bedragen aan mensensmokkelaars. Geld dat men ook in de lokale economie kan steken opdat een ieder daarvan kan profiteren. Het ‘vluchtelingenprobleem’ is ronduit een ‘money drain’.
 • De overgrote meerderheid van de ‘bootvluchtelingen’ bestaat uit vitale jonge mannen. Hierdoor is het land overgeleverd aan de barbaren en criminelen maar reduceert dit tevens de lokale ‘workforce’ tot praktisch nul.

Lees verder>>>
(h/t “Jan”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in asielwaanzin, Eurabië, Europa, Immigratie, Krankzinnigheid, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

15 reacties op 15 zeer onaangename feiten over ‘(boot)vluchtelingen’

 1. Héél goede, droge, adequate en zéér verontrustende samenvatting.

  Like

 2. Thomasson zegt:

  Een prima artikel. De schrijver probeert HET GEVAAR VOOR EUROPA op heldere, nette wijze samen te vatten. Echter de realiteit is nog veel grimmiger: a) Het is inderdaad zo dat veel zgn. “vluchtelingen” uitsluitend economische redenen hebben om Europa aan te vallen. Maar dat was ook zo door de jaren heen. NU is de situatie geheel anders. De gigantische zwermen WORDEN HIERHEEN GESTUURD. Ze hebben een taak: Via massa aanval het continent binnen anderhalve decennia (of VEEL KORTER) over te nemen.
  Bootvluchtelingen’ betalen enorme bedragen aan mensensmokkelaars Dat is gedeeltelijk waar. Sommige (nep)vluchtelingen moeten exorbitante bedragen betalen omdat ze buiten “het programma” vallen. Let op dat het leeuwendeel v.d. “vluchtelingen” komt uit islamitische landen. Dat is niet toevallig. Voor de Moslimvluchtelingen op de boten WORDT BETAALD. Schimmige financiers in rijke Arabische olielanden gebruiken de toestand in Arabisch en moslimlanden om zo veel mogelijk moslim “vluchtelingen” naar Europa te sturen en zo de boel vol laten lopen. c) De overgrote meerderheid van de ‘bootvluchtelingen’ bestaat uit vitale jonge mannen. Vanzelfsprekend. Hun bestemming is het vormen van slapende Jihad-cellen in Europa die het gastland op een dag, van binnenin, zouden aanvallen. Vergelijk ze met het HIV-virus en de lange incubatietijd totdat de virus actief wordt. d) ongebreidelde influx van ‘vluchtelingen’ heeft een vernietigende werking op de Europese landen Dat heeft het nu al. Er zijn al hele steden, districten en buurten die buiten de jurisdictie van een land zijn en vallen onder de Sharia-wet. Denk maar aan Hamlet Tower Londen, Nørrebro Copenhagen en de Schilderswijk in Den Haag. DEEL 2

  Like

 3. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  e) Binnen enkele decennia, naar schatting hooguit 20 jaar, zullen er grootschalige rassenrellen en religieuze sektarische en politiek ideologische oorlogen ontstaan De tijdspan zal veel korter zijn. Het is de bedoeling dat de Jihad tegen de Dhimmies binnen afzienbare tijd zal plaats hebben. Daarom doen de islamitische schaduwfinanciers zo veel moeite om hele armada’s van “asielzoekers” hierheen te sturen. Ze hebben het in het verleden al eerder gedaan, maar op kleinere schaal. Bijvoorbeeld: eenheden Jihadisten zijn in de jaren ’90 naar Bosnië Herzegovina gestuurd om daar aan de oorlog tegen de Serviërs deel te nemen. Zo ook de oorlog in Chechnya waar buitenlandse Jihadisten deelnamen. De reizen erheen werden door dezelfde “filantropen” gefinancierd die nu de zwerm “vluchtelingen’ naar Europa financieren.

  Op het moment het grootste gevaar voor de Europeanen vormen de bagatelliserende (politiek-correcte) media, links en liberale politici en de multiculturele (nep)intellectuelen. De kringen met de overschreeuwende mening over “het koloniale verleden”, “de slavernij” en het “pure karakter van de Derde Wereld tegenover het vunzige westen”. Deze kringen zijn psychopathisch- of gemeen genoeg om hun volk in de richting van totale uitroeiing te sturen, t.b.v. de “stakkers met een missie ons in de naam van Allah de dood en de slavernij in te jagen. Ze zijn de Lord How How’s en de Oswald Mosley van onze tijd.

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  Nee, er IS echt geen weg meer terug; al wás het alleen maar omdat de hier reeds lang diep gewortelde moslims zich hier voortplanten als rabiate ratten.

  Heel misschien zouden we dat woestijnvolk nog kunnen verjagen ALS we de beschikking zouden hebben over wapens en -nóg belangrijker- ALS we ons zouden kunnen ontdoen van een ernstig belemmerende factor: de ‘socialist’ die aan de macht is; de hinderlijke mier die de schadelijke bladluis beschermt tegen het nuttige lieveheersbeestje….

  Like

 5. Pingback: BOINNK!!! | Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart

 6. Jean zegt:

  Met die bootterroristen is alles onaangenaam, wij willen ze hier niet, geen enkele voor alle duidelijkheid.
  Wij eisen een totaal verbod ze een eurocent in handen te geven, tijdelijke opvang in “gesloten centra” is nog aanvaardbaar maar wel tijdelijk, liefst zo snel mogelijk “return to sender”.

  Like

 7. jungleelephant zegt:

  De harde werkelijkheid met dank aan jet landverradende kabinet en hun meelopers!

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  Er heeft op de site van heer Bron niet zolang geleden één van mijn fraaie fotoshoppers *kuch kuch* van een ‘dobberneger’ gestaan, maar heer Bron heeft die daarna al snel verwijderd. Ik denk dat het plaatje te erg was en dat hij er last mee zou hebben gekregen.

  Like

 9. joopklepzeiker zegt:

  Banken dankzij ‘Goldman Sachs’ ECB-president Draghi grote winnaars Griekse crisis
  Xander 07-07-2015 16:08- in Economie, EU, Maatschappij, NWO-Complot

  Mario Draghi, een levensgevaarlijke intrigant die één van de grootste bedreigingen voor onze toekomst is.

  Enkele jaren geleden deden we al uitvoerig uit de doeken hoe de Europese Unie is overgenomen door voormalige (??) medewerkers van de beruchte ‘vampierinktvis bank’ Goldman Sachs. Mario Draghi, de huidige president van de ECB, is daar de bekendste van. Hij zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het feit dat Griekenland met valse cijfers en statistieken de eurozone in was gefraudeerd werd weggemoffeld. Ook stelde hij de banken in staat hun miljarden blootstelling aan Griekenland op de Europese belastingbetalers af te wentelen. Draghi kan dan ook rustig als één van de grootste publieke vijanden van ons continent worden beschouwd.

  Terugkijkend op een chaotische instorting

  Lang nadat Griekenland uit de eurozone is getreden en Duitsland zijn oude vertrouwde D-Mark weer heeft ingevoerd zullen beide volken elkaar nog steeds ervan beschuldigen het meeste geprofiteerd te hebben van de korte, maar tumultueuze periode van de gemeenschappelijke Europese munt, de euro, en zeker ook van zijn chaotische ineenstorting.

  De realiteit is dat niemand de Grieken heeft gedwongen om het hun oligarchen en corrupte politici zeer eenvoudig te maken om jarenlang tegen extreem lage rente miljarden te lenen van Europa, heel goed beseffende dat dit geld nooit meer zou kunnen –en wat hen betreft ook niet zou hoeven- terugbetaald.

  De Duitse exporteurs profiteerden eveneens, want de euro was niet alleen een stuk zwakker dan de Duitse Mark, maar de Zuid Europese concurrenten werden ineens opgezadeld met een voor hen veel te dure munt. Kortom: die waren geen partij voor de Duitse kwaliteit- en exportkampioenen.

  Nu Griekenland, straks Italië, Spanje en Frankrijk

  Dat ging een paar jaar goed, maar toen brak de financiële crisis uit. Wat bleek: Zuid Europa had in die paar jaar dankzij de sterke euro en lage rente biljoenen geleend om de eigen levensstandaard fors te verhogen. Dit ver boven hun stand leven begon deze landen een voor een op te breken. De golf staatsbankroeten begon op het kleine Cyprus, toen was het wat grotere Griekenland aan de beurt, en daarna volgden de écht grote schuldenmakers Italië, Spanje en Frankrijk.

  Banken de winnaars, burgers weer de verliezers

  Triest genoeg waren de gewone burgers weer eens de verliezers, in zowel Griekenland en Italië als in Duitsland en Nederland, en in iedere andere EU-lidstaat. De paar jaar van grote voorspoed die de euro leek te hebben gebracht bleek achteraf volledig te zijn gefinancierd met gigantische schulden. Dat hele schuldenproces bleek bovendien beraamd te zijn door mega banken zoals Goldman Sachs. Dat was een rechtstreekse schending van het Verdrag van Maastricht, dat inmiddels lang en vergeten in de prullenbak ligt.

  Daar waar vrijwel iedere gewone Europeaan door de onvermijdelijke staatsbailouts zijn spaargeld, zijn pensioen, zijn baan, zijn welvaart en zijn toekomst verloor, waren er dankzij de eurocraten in Brussel en Frankfurt een handjevol winnaars die hier ontelbare miljarden mee verdienen: de banken.

  Onderstaande statistiek laat zien dat met name de Duitse, Franse, Nederlandse, Italiaanse en Spaanse banken hun miljarden aan waardeloze Griekse schuldpapieren onder het mom van deze staatsbailouts op het argeloze Europese publiek hebben afgewenteld:

  Door dit massale overdragen van risico’s en verlies van private banken naar het gewone volk stegen de staatsschulden van bijna alle EU-landen –niet alleen Griekenland- naar onhoudbare hoogten. Zo kon het dat de Griekse staatsschuld ondanks het gedeeltelijke bankroet in 2012 naar een nieuw record steeg. Dat is niet zo vreemd als bedacht wordt dat slechts 10% van de miljardenbailouts in de Griekse economie terecht kwam. De rest was voor de banken en de oligarchen.

  Griekse leugen dankzij Draghi jarenlang voortgezet

  In datzelfde jaar zorgde de nieuwe ECB-president Mario Draghi –tussen 2002 en 2005 vice voorzitter en managing director van Goldman Sachs- ervoor dat de documenten waaruit bleek dat Griekenland in 2001 met behulp van zijn voormalige (?) werkgever de begroting en schuldencijfers had vervalst om tot de eurozone te worden toegelaten, niet werden vrijgegeven, officieel omdat ‘het bekend maken hiervan de crisis zou kunnen doen oplaaien, waardoor de toekomst van de eenheidsmunt bedreigd wordt.’

  Die ‘oplaaiing’ en bedreiging voor de ‘eenheids’munt kwam er uiteindelijk toch, en wel in 2015. Die almaar verder uit de hand lopende crisis zou later aantonen dat de euro helemaal niet zo ‘onomkeerbaar’ was als de politici hun onderdanen steeds voorhielden.

  Europeanen moeten woede niet op elkaar, maar op de EU richten

  Misschien zouden de Grieken hun woede eens moeten richten –en afreageren- op de bankier die op dit moment moet besluiten over het lot van zo’n € 100 miljard aan Griekse spaargelden, en die er jarenlang hoogstpersoonlijk voor zorgde dat de Griekse leugen op kosten van de Griekse en Europese belastingbetalers kon worden voortgezet: Mario Draghi, de man die aan het hoofd staat van het belangrijkste financiële instituut van de EU: de ECB.

  Misschien zouden álle Europeanen dat eens moeten doen, voordat ze elkaar straks opnieuw in de haren vliegen nadat hun landen dankzij Brussel, Frankfurt en hun eigen eurofiele regeringen één voor één zijn ingestort.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Banken-dankzij-Goldman-Sachs-ECB-president-Draghi-grote-winnaars-Griekse-crisis

  Like

  • Jean zegt:

   Die Italiaanse draak samen met die wandelende Luxemburge jeneverfles beschermd door dzt Frans napoleonnetje en die Duitse fuhrerin gestuurd door de Belgische E.T. met als beschermer die Duitse kapo en die Franse bitch moeten “UITGESCHAKELD” worden willen we nog een welvarend veilig en leefbaar Europa, een Europa zonder moslims.

   Like

  • jungleelephant zegt:

   Bilderberg-criminelen,dus!

   Like

 10. koddebeier zegt:

  Trap die parasieten terug naar land van herkomst, de meeste van die zogenaamde vluchtelingen gaan gewoon op vakantie in het voor hun ‘gevaarlijke’ land van herkomst !!

  Like

 11. Fred zegt:

  Om dan nog maar te zwijgen van het feit dat ze nog nooit een tandenborstel of, godbetert, toiletpapier hebben gezien, laat staan gebruikt.

  Like

 12. joke zegt:

  en dan nog het nepverhaal over het aangespoelde jongetje.wat worden we door de media voor de gek gehouden. en vele domme Nederlanders stinken er nog in ook. ja die kijken niet verder dan hun neus lang is. of ze hebben steeds een dubbele roze bril op

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s