Waarom antisemitisme een deel van de Europese cultuur is

Screenshot_25

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

Antisemitisme is niet alleen een deel van de geschiedenis van Europa, maar ook een bestanddeel van haar cultuur. De langdurige antisemitische geschiedenis van Europa is vol met laster, discriminatie, meten met twee maten, pogroms, verdrijvingen en andere vervolgingen. Ze bereikte haar absolute dieptepunt in de Holocaust. Deze genocide werd niet alleen gepleegd door Duitsers en Oostenrijkers, maar ook door vele collaborateurs in de bezette landen, die niet per se allemaal voorstanders van de nazi´s waren.

Voor wat betreft de Holocaust bekenden bijna alle bezette landen op den duur de waarheid dat zij gefaald en in verschillende mate met de nazi´s gecollaboreerd hadden. De meeste boden hun excuses aan. Enkele weken geleden werd Luxemburg het nieuwste land dat dit deed. De grote uitzondering vormt Nederland. Minister-president Mark Rutte (VVD) gaf onlangs voor de tweede keer een nietszeggend antwoord op vragen in de Tweede Kamer, om zodoende te vermijden het schandalige falen van de Nederlandse regering in oorlogstijd te moeten toegeven. Tijdens haar ballingschap in Londen toonde de regering geen interesse in de plaatsvindende massamoord – de vernietiging van drie vierde deel van de 140.000 Nederlandse Joden door de Duitse bezetters. De joodse gemeenschap was al eeuwenlang in Nederland aanwezig geweest.

Terwijl er nauwelijks verschil van mening bestaat over de antisemitische geschiedenis van Europa, is er met betrekking tot het antisemitisme als bestanddeel van de Europese cultuur een gedetailleerde uitleg nodig die wat betreft de Joden een dominant deel daarvan was. Om  misverstand te voorkomen: dat betekent niet dat tegenwoordig de meeste Europeanen antisemieten zijn.

De onlangs overleden vooraanstaande antisemitismewetenschapper Robert Wistrich heeft veel bijgedragen aan de infrastructuur waardoor  begrepen en bewezen wordt dat antisemitisme een integraal bestanddeel van de Europese cultuur is.

Enkele jaren geleden nodigde ik hem uit om te spreken over de traditie van het Europees intellectuele antisemitisme bij het Jerusalem Center for Public Affairs. Wistrich legde uit dat christelijke geestelijken en veel vooraanstaande christelijke theologen in de middeleeuwen en door de millennia heen “verachting van het joodse volk doceerden”. Zulke credo´s beperkten zich niet tot de rooms-katholieke kerk. Over de protestantse hervormer Maarten Luther zei Wistrich: “Zijn aanvallen op Joden behoren tot de meest grove in de geschiedenis van antisemitische belastering.”

Wistrich vermeldde gedetailleerd hoe intellectuele trends in Europa de mutatie van het antisemitisme telkens beïnvloedden. Hij legde uit hoe de antisemitische joodse traditie zich tijdens de Verlichting voortzette en illustreerde dat met de haat die Voltaire tegen het joodse volk koesterde. Wistrich vermeldde ook de volgende generatie intellectuele antisemieten, namelijk de idealistische Duitse filosofen van de 18e en de 19e eeuw, waaronder Kant, Hegel, Schopenhauer en later Karl Marx.

Hij vermeldde dat met zeldzame uitzonderingen de Franse socialisten van de vroege 19e eeuw de fundamenten van het antisemitisme van de late 19e eeuw legden. Hij merkte op dat het antisemitische werk “La France Juive” (Het joodse Frankrijk”) van Edouard Drumont in zijn tijd een bestseller was. Er waren ongeveer honderd herdrukken.

Wistrich voegde er aan toe dat een groot deel van het nationaalsocialisme, het fascisme en zelfs enkele stromingen van het socialisme – die belangrijke anti-intellectualistische componenten bezitten – eveneens intellectuele oprichters hadden. In zijn belangrijke boek “A Lethal Obsession” (“Een dodelijke obsessie”) wijdde Wistrich een groot  hoofdstuk aan wat hij “de oud-nieuwe Judeofoben van Brittannië” noemde. Hij vermeldde het wijdverbreide antisemitisme in de Britse literatuurklassiekers door de eeuwen heen. Hij schreef dat in het Verenigd Koninkrijk “antisemitische gevoelens ook deel uitmaken van de discussie van de mainstream, die bij de academische, politieke en media-elites steeds weer naar boven komen.”

Veel andere voorbeelden dat antisemitisme een deel van de Europese civilisatie is, zijn te vinden in het boek “Anti-Judaism, the Western Tradition” (“De westerse traditie van het anti-judaïsme”) van David Nirenberg.

Een serie vooraanstaande Europese romanschrijvers waren extreme antisemieten. Een van de beroemdere was de Fransman Louis-Ferdinand Céline, die na de Tweede Wereldoorlog wegens collaboratie met de bezettingsmacht werd veroordeeld. Bovendien bevinden zich op gebouwen zoals de Notre Dame kathedraal in Parijs oude antisemitische sculpturen. Ook in de Europese populaire cultuur – bijvoorbeeld in tekeningen en karikaturen – vindt men antisemitische grondgedachten. Het studentenuitwisselingsprogramma van de Europese Unie is genoemd naar de fanatieke antisemiet Erasmus. De universiteit van Rotterdam en een brug in de stad eveneens.

Het is verkeerd om te denken dat het nationaalsocialisme en zijn kwaadaardige “cultuur” eindigden met de nederlaag van Duitsland in het jaar 1945. Veel nazi´s bleven trouw aan hun ideeën. Velen probeerden hun kinderen de nazi-ideologie in te gieten. Na de oorlog waren er in Duitsland niet genoeg onbesmette rechters en ambtenaren om de benodigde regeringsposten te bezetten. Tot de voormalige nazi´s die hoge functies in het naoorlogse Duitsland bekleedden, behoorde de christendemocraat Kurt Georg Kiesinger, die van 1966 tot 1969 bondskanselier was. Zelfs vele artsen, die joodse overlevenden onderzochten die om gezondheidsredenen schadevergoedingen eisten, hadden een nazi-achtergrond.

Als men vraagt wie de belangrijkste naoorlogse filosoof van Europa was, zullen velen Martin Heidegger noemen. Zijn onlangs gepubliceerde notitieboekjes later er geen twijfel over bestaan dat zijn gedachtewereld diep antisemitisch was.

Het feit dat een aanzienlijk aantal Europeanen het nu eens is met de uitspraak dat “Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voert”, is een belangrijk voorbeeld van het moderne Europese antisemitisme. Deze uitspraak werd door meer dan 40% van de EU-burgers in de leeftijdscategorie 16 jaar en ouder als juist beschouwd. Dat past volkomen in de antisemitische cultuur van Europa.

De Amerikaanse politieke wetenschapper Andrei Markovits vat een sleutelelement van de huidige Europese realiteit kort en krachtig samen: “Europa heeft een onopgeloste, belangrijke relatie met haar verleden. Het voortdurend vergelijken van de Israëli´s met de nazi´s komt voort uit de Europese onderbuik. Dat is uiteraard een dubbele brutaliteit. Daarmee bevrijden de Europeanen zich van hun eigen geschiedenis. Tegelijkertijd lukt het hen hun vroegere slachtoffers te beschuldigen zich zo te gedragen als de ergste daders uit het eigen kamp.”

De leidende krachten van het continent, waarop het nationaalsocialisme geboren werd en kon floreren, besteden tegenwoordig relatief weinig aandacht aan de nazi-achtige politiek en uitlatingen die afkomstig zijn van diverse terreurorganisaties van het Midden-Oosten. Hun propaganda voor de volkerenmoord is geen Hitler-nazisme, maar een nazisme dat uit delen van de islam afkomstig is.

De volgende keer wanneer vertegenwoordigers van Europa Israël bekritiseren vanwege haar politiek, zou het Israëlische antwoord moeten luiden dat zij zich gezien het verleden van Europa beter op het islamo-nazisme zouden moeten concentreren. De bureacraten van de EU en haar lidstaten, die constant en buitenproportioneel Israël nadrukkelijk vermanen, stoelen op immorele voet.

Screenshot_26

Dr. Manfred Gerstenfeld

Bron:
https://heplev.wordpress.com

Bron oorspronkelijk artikel:
www.jpost.com
Auteur: Dr. Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Europa, Hypocrisie, Israël-vijandigheid, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

11 reacties op Waarom antisemitisme een deel van de Europese cultuur is

 1. Bob Fleumer zegt:

  Mijnheer Gerstenfeld, ik heb in u meer vertrouwen dan in der “Juncker”!

  Like

 2. Driek zegt:

  Ik lees op de site van De Telegraaf dat een heleboel aankomende Jodenhaters honger beginnen te lijden. Net goed. Gewoon dat hele zooitje uithongeren totdat ze teruggaan naar hun land van herkomst. Het is toch allemaal tuig van de richel waar we niks aan hebben. Straks hebben we zelf niks meer te eten.
  Onze bejaarden krijgen niet eens meer een koekje bij de koffie. Daar is geen geld voor. Maar de directeur van het verzorgingshuis ontvangt 300.000 euro jaarlijks. Dit land moeten ze opheffen. Gewoon alle dijken doorsteken. Dan zijn we er is één keer vanaf. Die vernietiging zoals die nu gaat is te langzaam. Het kan veel vlugger.

  Griekenland: geen eten voor vluchtelingen

  ATHENE –
  Griekenland heeft geen eten meer voor vluchtelingen in de opvangkampen. De immigranten kunnen daardoor in opstand komen. Daarvoor heeft de onderminister die over migratie gaat, Tasia Christofilopoulou, dinsdag gewaarschuwd.
  Bestuurders van de eilanden in de Egeïsche Zee hadden ook al gewaarschuwd dat de situatie in de opvangkampen erger kan worden. Cateringbedrijven zouden al maanden geen geld meer hebben gekregen. Sinds dinsdag leveren ze daarom geen eten meer, aldus de gouverneurs.
  Elk jaar proberen duizenden vluchtelingen via de Egeïsche Zee de Europese Unie te bereiken. Zo zonk dinsdag een zeilboot met vluchtelingen. Dat gebeurde tussen twee Griekse eilanden voor de westkust van Turkije, ten noorden van badplaats Bodrum. Ongeveer twintig mensen zijn gered, een persoon is overleden en vijftien opvarenden worden vermist. Het is niet bekend waar ze vandaan kwamen. Griekenland en Turkije zoeken samen naar overlevenden, maar dat gaat minder uitgebreid nu het donker is geworden.

  Like

 3. R. Lingier zegt:

  Een eerder bekrompen visie op de Europese samenleving. Dankzij het christendom is de Joodse religie en cultuur uiteindelijk in het christelijke Europa eeuwenlang feitelijk beschermd en nooit uitgeroeid geworden. Ook het liberalisme heeft de gelijkheid van de burgers nagestreefd onafgezien van godsdienst of etnie. Toen atheïstische strekkingen zoals Communisme en Nazisme de macht veroverden was het uit met die gelijkheid en bescherming. Het zijn ook de marxistische (Marx was een oud-Jood), groeperingen die het sterkst ijveren tegen Joden en Israël. Hoog tijd om vriend van vijand te onderscheiden!

  Like

  • Jan zegt:

   De Bijbel van de Christen is werkelijk vergeven van het antisemitisme.
   In Johannes 8:44 laat de schrijver zelfs Jezus het volgende zeggen:
   ‘Gij zijt uit den vader den duivel’

   In Matheus 23: 31-35 ‘Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?….’

   Petrus, grondlegger van de Chistelijke kerk zegt over Joden in Hndelingen 3:15:
   ‘En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.’

   Het Christendom was nooit vriend van het Judaïsme maar concurrent en wel vanaf het prilste begin. Het kind Jezus begint immers als de schriftgeleerden te verketteren volgens de bijbelboeken.

   Like

   • Cathja zegt:

    Het is beter om geen teksten uit zijn verband te rukken. Het hoofdstuk waaruit u deze tekst haalt (Joh. 8) gaat over Abrahams kinderen. Als er zomaar een tekst wordt opgeschreven, zonder het verhaal er omheen, dan krijgt men een verkeerde indruk. Ik vind deze teksten niet antisemitisch.

    De genoemde teksten uit hoofdstuk 23 van Mattheüs slaan op een vermaning aan de Farizeeërs, die op alles en iedereen iets aan te merken hadden. Een terechtwijzing was dit, en geen vorm van antisemitisme.

    Like

  • Teunis zegt:

   Beschermd?
   “Op 31 maart 1492 tekenden Ferdinand en Isabella het zogenaamde Verdrijvingsedict. De joden werden op straffe van de dood gedwongen zich te laten dopen. Veel joden bekeerden zich onder deze druk tot het christendom. Sommigen van hen bleven in het geheim hun Joodse geloof voortzetten. Over het aantal joden dat emigratie verkoos verschillen de meningen, maar men neemt aan dat tussen de 160.000 en de 400.000 personen Spanje verlieten. Enkelen vestigden zich in Portugal en Italië en sommigen weken uit naar Nederland. Het grootste deel ging echter naar Noord-Afrika en het Ottomaanse Rijk. De verspreiding van de Sefardische Joden over heel Europa is tot op de dag van vandaag te zien en ze vormden vaak hun eigen gemeenschappen.”
   “Onder Filips II worden de zogenoemde marranos (scheldnaam voor de joden ‘zwijnen’) en moriscos met harde hand vervolgd. De Inquisitie liet 13.000 bekeerde joden ombrengen, omdat zij in het geheim het joodse geloof waren blijven aanhangen. De uitvoering van door de kerkelijke rechtbanken uitgesproken doodstraffen gebeurde door de wereldlijke macht.”
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Reconquista_(Spanje)#Verdrijving_en_vervolging_van_joden_en_moslims
   Anders was de grootste filosoof allertijden geen Nederlander geweest…

   Like

   • win zegt:

    met de komst van de spaans/portugese joden begon de gouden eeuw in holland. o.a. financiering van de voc, int. handelskontakten, talenkennis, enz.
    in spanje zette het verval in.

    Like

 4. jowitteroos zegt:

  https://southfrontdutch.wordpress.com/2015/06/03/boek-de-e-u-is-een-nazi-project/

  De Europese Unie volgt een blauwdruk voor een gezamelijke markt, die door de Nazis van de 2de wereldoorlog gevolgd is in opdracht van de top Nazi financiers van de IG Farben olie en farmaceutische kartel waar Bayer, BASF en HOECHST onderdelen van zijn. De top Nazi Walter Hallstein werd na de 2de wereldoorlog de eerste President van de Europese Commissie. Andere top Nazi van het eerste uur (1933 lidmaatschap) is Prins Bernhard, die werkte in het bestuur van het Parijse kantoor van IG Farben. Na de 2de wereldoorlog richte hij de inmiddels beruchte kliek ‘De Bilderbergers’ op, die decennia lang in het diepste geheim de top mensen uit politiek en zakenleven samenbracht om een gezamelijke markt en Imperium in Europa te vormen, die de belangen van de erfgenamen van het IG Farben kartel – en andere multinationals – zouden kunnen verzekeren. Prins Bernhard was een Nazi S.S. officier, en is berucht geworden door het omkoop schandaal met Lokheed Martin. Lees verder…………..

  Like

 5. Cathja zegt:

  Ik ben blij en dankbaar dat nóch mijn grootouders, nóch mijn ouders iets tegen Joden hadden! Mijn grootouders hebben in de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen in huis genomen en verzorgd. Met liefde en zonder angst dat ze daar last mee zouden krijgen. Mijn grootouders woonden in de kop van Noord-Holland, en dat gebied was vrij dun bevolkt. Ook waren er niet zoveel Duitsers gelegerd. Dat heeft misschien een beetje meegespeeld, maar voor mijn grootouders speelde liefde voor hun naasten in de verdrukking een doorslaggevende rol. En uiteraard konden die naasten ook Joden zijn.
  Mijn grootouders hebben dan ook nooit onderscheid gemaakt als ze mensen te eten gaven. Joodse mensen waren even hartelijk welkom als Nederlanders.
  En zo hoort dat ook.

  Like

  • win zegt:

   dus bij jou kan ik onderduiken als straks de islamitische horden allesverwoestend over europa rollen?

   Like

   • Cathja zegt:

    Ja hoor @ win, als je een schuilplaats nodig hebt, dan kom je maar naar ons toe. Ik hoop dan wel dat ze ons met rust laten, anders heb je er niet zoveel aan!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s