Een Zwarte Blanke

Screenshot_19

(Door: “egregs”)

Citaat uit een recent commentaar op deze site: “Zet een blanke peuter neer tussen een barbaarse, kannibalistische negerstam in donker Afrika en hij zal een barbaarse, kannibalistische neger worden, die zich alleen uiterlijk van de rest onderscheidt. Zet een zwarte peuter uit donker Afrika neer tussen Nederlandse gereformeerde boeren en hij zal een gereformeerde Nederlandse boer worden.” Misschien dat ik één of ander stijlfiguur over het hoofd heb gezien, maar anders vrees ik dat wat hier uit spreekt wel eens representatief zou kunnen zijn voor een veel breder levende gedachte. Namelijk de notie dat omgevingsfactoren – en niet overgeërfde raciale kenmerken – allesbepalend zijn. Een zorgelijke blijk kortom van een geïnfecteerdheid met zweverige, progressieve waanbeelden.

Want enigszins aangepast aan de onvermijdelijke politiek-correcte gevoeligheden had een Lodewijk Asscher of een Ella Vogelaar – vanuit hun eigen optiek dan – het amper treffender kunnen verwoorden. Linkse mensen zullen het weliswaar nooit wagen om ‘barbaarsheid’ en ‘kannibalisme’ in één adem te noemen met het woord ‘neger’ – een term die zij sowieso zullen mijden als de pest -, maar in grote lijnen zullen zij zich heel wel kunnen vinden in de ziening van deze reaguurder. Tussen haakjes:de (suggestief-) nivellerende juxtapositie – barbaars kannibalisme versus gereformeerdheid – zal hen ongetwijfeld al even goed kunnen bekoren.

Maar als deze in het begin aangehaalde stelling correct is, moet dit natuurlijk een weerslag hebben op de wijze waarop wij tegen massa-immigratie aankijken. Als het allemaal waar is, dan hoeven we ons hooguit nog het hoofd te breken over hoe ‘integratie’ en ‘assimilatie’ geperfectioneerd zouden moeten worden, maar als we dát raadsel eenmaal hebben opgelost, is er voor de rest geen vuiltje aan lucht. Beter onderwijs, innovatieve inburgeringscursussen en een uitgekiender spreidingsbeleid zouden wellicht de perfecte middelen zijn waarlangs deze culturele geacclimatiseerdheid van ‘nieuwe negroïde Nederlanders’ te verwezenlijken is.

Persoonlijk zou ik het wel een beetje sneu vinden om afscheid te moeten nemen van de blanke huid, de groene en blauwe ogen en het blonde en rode haar,want deze uiterlijke kenmerken zouden de genetische aanslag vanzelfsprekend niet al te best doorstaan. Nee, dat lieg ik trouwens; ik zou het een regelrechte en onbestaanbare misdaad tegen de natuur vinden. Maar goed, ik ben dan ook een racistische kniesoor.

Ondertussen zouden we ons kunnen afvragen waarom kannibalisme zo onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn aan de donkere rassen en dan met name aan de Afrikanen. Als niet-antropoloog moet ik voorshands van de werkende veronderstelling uitgaan dat kannibalisme zich ook onder blanke volkeren zal hebben voorgedaan, maar kennelijk (en ten hoogste) niet in gelijke mate. Als dit wél zo was geweest, dan waren onze intelligentsia en onze media immers heus wel zo behulpzaam geweest om ons eraan te herinneren. Op dezelfde manier dus dat zij er maar geen genoeg van krijgen om onze erfschuld van kolonialisme, slavernij en Kruistochten op te baggeren.

Maar wat heeft de negers dan zo relatief vatbaar gemaakt voor deze bizarre culturele expressie? Hebben de blanken dan soms nooit misoogsten of hongersnood gekend? Vanzelfsprekend wél, maar toch bracht dit ons er niet toe om elkaar maar te gaan opeten. Overigens is mensenvlees in de Afrikaanse cultuur niet iets dat slechts in het geval van uiterste nood op het menu staat. Maar hoe dan ook is er dus kennelijk een diepgeworteld verschil in ‘psychologische bedrading’ die maakt dat wat voor het ene ras weerzinwekkend is,voor het andere neerkomt op een exquise lekkernij.

Over deze voorgeprogrammeerdheid ten aanzien van innerlijke genegenheden en geneigdheden, zijn al te stellige uitspraken wellicht niet gewettigd, maar ditzelfde kan niet gezegd worden van de intelligentieverschillen tussen de rassen. Deze kwestie is te uit en te na onderzocht en telkens blijken de zwarten dan op een consequente 20-punt achterstand te staan. Hiervandaan is het vervolgens eenvoudig te begrijpen dat de zwarten zijn blijven steken in mesthutten en toverdoctoren, terwijl de blanken zich konden uitleven in wetenschappelijke ontdekkingen en verfijnde cultuur.

Indien voor geen andere reden dan deze, is het ‘zwarte peuter tot gereformeerde Nederlandse boer’ –scenario dan ook hoogst twijfelachtig. En uit hoofde van kansberekening is het volstrekt uitgesloten dat deze groep van ‘nieuwe negroïde Nederlanders’ ooit een Hugo de Groot, Snellius of Rembrandt zou kunnen voortbrengen. Wat deze infusie wél teweeg zou brengen, is een daling van het gemiddelde intelligentiequotiënt van de bevolking als geheel. Wij zouden effectief naar beneden gesleurd worden; lager en lager, tot aan het niveau van deze ‘barbaarse kannibalen’.

Dat ons maatschappelijk welbehagen en ons economisch welzijn zouden lijden, is al evenmin aan onzekerheid onderhevig. Want in alle landen en te midden van alle culturen zien we dat de zwarte zich op dezelfde manier uit. Of zij nou in de minderheid zijn, zoals (vooralsnog) in West-Europa, of dat zij etnisch domineren; overal zien we dezelfde onontwortelbare kenmerken van zwartheid: de luiheid, de zelfoverschatting, het unieke talent om zich de verdiensten van anderen toe te eigenen, het zieligheidssyndroom, de blankenhaat,hun ontembare vernietigingsdrift.

Screenshot_20Zuid-Afrika; je kunt de blanke wegnemen uit Europa, maar niet Europa uit de blanke.

Geen enkele mate van ‘nurture’ zal deze raciale tegenstellingen ooit kunnen verdisconteren. Maar wij bewijzen de zwarten (en onszelf) ook geen dienst door het tegenovergestelde te beweren. Want als wij hen voorhouden dat zij in ieder opzicht (behalve dan hun huidskleur) net zo zijn als wij, zal er uiteindelijk voor het zwarte falen (dat onherroepelijk zal volgen) maar één schuldige aan te wijzen zijn: blank racisme.

Door:
“egregs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Een Zwarte Blanke

 1. Scheerzeep NU zegt:

  Kannibalisme heeft een relatie met voorouder verering.
  In een pré-historische cultuur (niet gedocumenteerd) wordt informatie doorgegeven via de ouders. Als de nazaten een probleem niet kunnen oplossen raadpleegt men de voorouders. Papoea’s aten de hersenen van hun overleden ouders. Vooral vrouwen en kinderen aten dit en leden aan Gekke Koeienziekte.
  Papoea’s waren eveneens koppensnellers en kannibalen om oorlogzuchtige redenen. De enige documentatie die ze daarover bijhielden was een pronkwand met gesnelde koppen in hun woonhuis. Het stamhoofd had wel dertig koppen gesneld en de lijven waren deels geconsumeerd.
  Papoea’s zijn een homogene groep en in meer dan 1000 jaar niet gemengd met andere bevolkingsgroepen zoals in Europa. Door die menging ontstaat diversiteit in uiterlijk en intelligentie. Al die culturen hebben hun genen door gegeven in de smeltkroes die Europa heet. Maar dit is een proces van duizenden jaren. In de USA vindt dit proces versneld plaats. Maar er vindt geen natuurlijk selectie plaats, eerder gecultiveerde, volgens menselijke maatstaven. Diversiteit is een tegenstelling in plaats van een stelling, iedereen moet gelijk zijn. De ander mag er niet zijn als hij te veel afwijkt.
  – What are you doing overthere, chicken?
  thats the duck-side.
  – get overhere, are you out af your mind
  wanna fuck a duck

  Like

 2. Taljaard zegt:

  U gaat mij toch hopelijk niet op een lijn stellen met Ella Vogelaar?
  Richard Lynn gaat in zijn boek uit van gemiddelden. Hij kan ook niet anders. Maar door uit te gaan van zulke gemiddelden kan men evengoed het tegendeel beredeneren.
  Ondergetekende gaat uit van Rousseau en zijn destijds baanbrekende en nog steeds belangrijke werk ”Emile, ou l’education.”
  Daarin legde Rousseau de basis voor de theorie van nurture in plaats van nature. Maar geen enkele sociologische of antropologische theorie kan volledig zijn, omdat zowel de sociologie als de antropologie geen exacte wetenschap is, die in staat zou zijn om een absoluut onweerlegbaar en vaststaand gegeven te produceren.
  Er zullen daarom altijd empirische uitzonderingen op een sociologische of antropologische regel blijven, waardoor dergelijke regels ook altijd aanvechtbaar zullen blijven.
  Bovendien moeten onder nurture niet slechts de factoren voor een psychologische vorming worden verdisconteerd, maar (let a.u.b. even op!) ook die voor de fysieke en biologische vorming.
  En het behoeft in dit verband denkelijk geen betoog dat een opgroeien in een achterlijke , disharmonieuze en armoedige omgeving, met een chronisch gebrek aan goede voeding, en een hele riedel van ziekten ook een negatieve weerslag zal hebben op de fysieke en biologische groei en vorming van de hersenen, en daarmee ook op de intelligentie.
  Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat voornoemde achterlijkheid, disharmonie en armoede wel degelijk cultureel bepaald zijn. En dat ondergetekende, omdat ik bepaald GEEN neo marxistische cultuurrelativist a la Ella Vogelaar ben, wel zeker weet dat bepaalde culturen inferieur en superieur aan elkaar zijn. En dat de
  zwarte Afrikaanse cultuur vergeleken met de onze rampzalig inferieur is.

  Er hebben ook in ons land en onder ons volk nu verdwenen culturen bestaan die een chronische en intergeneratieve achterlijkheid genereerden, zoals bijv. de cultuur van de achterbuurten in de steden en de cultuur van de boerenarbeiders op het platteland.
  Ondergetekende is oud genoeg om de laatste resten van deze laatst genoemde achterlijke autochtone cultuur en haar directe gevolgen voor de mensen die daardoor waren gevormd te hebben gezien.
  Bejaarde en door gebrek en beestachtig zwaar werk zowel fysiek als psychisch volledig misvormde mensen, met een IQ van nauwelijks 80.
  Analfabetisch of nauwelijks tot lezen en schrijven in staat, met een ronduit middeleeuws, of zelfs prehistorisch, wereldbeeld.
  Wie in het laatste kwart van de XIXe eeuw in een Nederlandse achterbuurt, of in een plaggenhut/boerenarbeiderswoninkje, ter wereld kwam werd, uitzonderingen weer daar gelaten, voor de rest van zijn/haar volwassen leven net zo weinig intelligent als een negerkind dat in een Amerikaans getto of in een Afrikaanse hut wordt geboren. Maar de factoren waardoor zo iemand wordt gevormd zijn zowel cultureel als economisch-sociaal bepaald, waarbinnen deze culturele en sociaal-economische factoren elkaar ook nog eens overlappen. Dat is gewoon de historische en empirisch verifieerbare praktijk, die maar zeer gedeeltelijk verband houdt met genetische en erfelijke factoren.
  Kortom, mijn waarde @egregs, ondergetekende blijft gewoon bij zijn oorspronkelijke standpunt.
  Maar het is natuurlijk wel leuk om met u te discussieeren.
  Mits u mij niet meer beschuldigt van cultureel marxisme.

  Like

  • eg regs zegt:

   Wat ook maar de oorzaak is;alles wat de zwarten aanraken verandert in puin.Misschien dat we het daar over eens kunnen zijn.En theoretisch is het wellicht mogelijk dat ‘nieuwe negroïde Nederlanders’ deze (door mij) onveranderlijk veronderstelde wetmatigheid ooit zullen logenstraffen.Maar waarom zouden we daar op gokken?

   Like

   • win zegt:

    hou toch op met je racistische waanzin eg regs. vraag je liever af hoe begaafd je zelf bent.
    wat moslims aanraken veranderd veelal in puin, en dat heeft een culturele en mogelijk incestueuze en daarmee zelfgecreeerde biologische oorzaak.

    Like

 3. Jean zegt:

  egregs, trek een misdadiger een pak met das aan het blijft een misdadiger, trek een heer een overall aan het blijft een heer.
  In Vlaanderen wordt een Somalische vrouw met kind het land uitgezet en nu komt de buurt in verzet want “mevrouw is volledig geïntegreerd” ??? Na 5 jaar staat ze er nog met ingewikkelde moslimvodden om de kop, van geïntegreerd gesproken…

  Like

 4. Marc zegt:

  @egregs

  Jongens, je mag wel blij zijn met het plaatsje dat EJ je op de site gunt. Het door jou aangehaalde citaat van een blanke peuter te midden van Afrikanen en andersom, zou zomaar van mij kunnen zijn.

  Je stelt dat ‘als het waar’ zou zijn, er geen problemen zouden zijn met integratie of assimilatie. Je ontkent vervolgens dat dit waar kan zijn, onder verwijzing naar een of onderzoek naar IQ bij verschillende ‘rassen’, waarbij kannibalisme als voorbeeld geldt voor verminderde intelligentie. Dat laatste is overigens zeer de vraag: overlevende van neergestorte vliegtuigen eten hun overleden medepassagiers op; overlevende Franse soldaten op terugtocht na de Slag bij de Berezina aten in 1812 hun nog niet eens overleden medesoldaten op. Vanuit de optiek van die overlevenden zeer beslist een rationele en verstandige beslissing, duidend op een hoge mate van intelligentie: men zou anders zelf van honger zijn overleden. Het idee dat kannibalisme uitsluitend bij Afrikanen voorkomt is dus een vooroordeel van jouw kant, en heeft alleen met intelligentie te maken in zoverre een met de dood bedreigde overlevende hiervoor kiest.

  Een mooi voorbeeld van opvoeding van jonge kinderen binnen een andere cultuur dan de ouders van dit kind is dat gebeuren indertijd rondom Mauro. Tot zover ik kon beoordelen is deze jongen compleet verwesterd. Van mij mocht hij dus gewoon blijven: hij vormde op geen enkele manier een bedreiging voor de Westerse of Nederlandse cultuur, integendeel: juist met zijn huidskleur was hij (tot het moment van uitzetting) een bevestiging van onze cultuur.

  En passant laat je als bijvoeglijk naamwoord het woord ‘culturele’ vallen. In al jouw, in schitterend Nederlands verwoorde retoriek, schrijf je nergens het woord ‘cultuur’ als zelfstandig naamwoord. Had je dit wel gedaan, dan had je kunnen concluderen dat niet ‘ras’ (of intelligentie) maar cultuur het criterium moet zijn waarlangs integratie beoordeeld moet worden. Want het gaat, ook in onze strijd op deze site, om culturele verschillen, bijvoorbeeld tussen westerse normen en waarden met die van de islam.

  Integratie op een lijn stellen met assimilatie is hele grote onzin, omdat assimilatie tevens het middels geslachtgemeenschap in elkaar opgaan van volkeren of groepen zou betekenen, gevolgd door een gemeenschappelijke opvoeding met gemeenschappelijke waarden. Assimilatie waarbij volken zich mengen betekent niet dat de dominante cultuur in een land wordt opgegeven.

  Integratie ligt ingewikkelder. Groepen assimileren dan niet, maar dit betekent nog niet dat zij geen gedeelde cultuur zouden kunnen hebben. Het betekent ook niet dat de dominante cultuur ten onder gaat. Maar dat kan wél ondergaan.
  Integratie is dus moeilijker dan assimilatie. Daarom moeten we op ons qui vive blijven.

  Het probleem bij integratie is dus niet verschil in natuur, maar verschil in cultuur! En culturele verschillen tussen het Westen (en de rest van de wereld) en de islamitische wereld is wat ons allen op deze site bezig houdt.

  Like

  • eg regs zegt:

   Volgens mij stelde ik assimilatie niet gelijk aan integratie,al is assimilatie natuurlijk wel integratie in optima forma -dwz het is integratie tot de logische consequentie doorgevoerd.In het verlengde daarvan:Mauro leek me niet ´the sharpest tool in the shed´ -geheel in lijn met wat ik beweer- en vormde met zijn inferieure genen dus wel degelijk een bedreiging; ik zeg:good riddance.

   Ik zei ook niet dat kannibalisme louter tot iq is terug te voeren.Wel dat er een ‘voorgeprogrammeerdheid ten aanzien van innerlijke genegenheden en geneigdheden’ bestaat.Er is maw (naast de intelligentie) ook een karakterologische component (die niet noodzakelijkerwijs met iq verband houdt) waarin blank en zwart fundamenteel van elkaar verschillen.Ieder ras kan een Jeffrey Dahmer voortbrengen;waar het om gaat is de predispositie.

   Like

 5. Taljaard zegt:

  @Marc
  Hear, hear!
  Maar wat mij de laatste tijd toch vooral bezighoudt is die vreselijke EU.
  Pas wanneer dat monster is ontmanteld kan de strijd tegen de islamisering effectief worden opgevat.

  Like

 6. Republikein zegt:

  Wederom een prima artikel.

  Like

 7. tijluylenspiegel zegt:

  De stelling dat 1 peuter tussen een groep zou uitgroeien tot een gelijke zou misschien wel een grond van waarheid kunnen bevatten. Maar het uitgangspunt is vals.
  Ga ervan uit dat een stam bestaat uit tenminste honderd personen, zet daar nu eens 10 blanke peuters tussen, goeie kans dat die tijdens het opgroeien bij elkaar gaan klitten, dit zal door de overigen niet op prijs gesteld worden en dus worden ze geleidelijk aan steeds verder buitengesloten en zie daar; segregatie is geboren.
  Er komen inmiddels honderden nieuwkomers PER DAG bij!
  Die gaan niet integreren, die gaan ook geen bijdrage aan de samenleving geven, zelfs als ze dat zouden willen zou het niet kunnen, er zijn simpelweg gewoon niet of nauwelijks arbeidsplaatsen voor laag- of niet-geschoolden dus zelfs als ze het zouden willen is er geen werk voor ze.
  Het enige dat wij ze kunnen bieden is een enkele reis naar de onderkant van de samenleving.
  In hun land van herkomst lijkt het maandelijks krijgen van € 1000,- uitkering een vermogen(en dat is het daar ook) alleen hier kun je daar niet of nauwelijks van rondkomen.
  Al gauw worden ze dus ontevreden, zet ze vervolgens lekker dicht op mekaar in een achterstandswijk en zie daar; je hoeft alleen nog een lucifer bij het lont te houden en de boel explodeert.

  Like

 8. win zegt:

  de zeer hoogstaande egyptische cultuur heeft een flink aantal eeuwen op pikzwarte nubiers (soedan) gedraaid op het allerhoogste niveau. kunst, wetenschappen, architectuur, ambtenarij en zelfs farao”s, mannelijk en vrouwelijk.

  de joden, bepaaldelijk geen dom volkje, kwamen uit deze cultuur voort en waren eveneens bepaald niet wit. witter werden ze pas veel later na (gedwongen) vermenging met niet-joodse europeanen.

  de neergang van egypte zette vooral in na de invallen en bezetting van en door arabische moslims, die tot vandaag de dag voortduurt.
  een zeer rigide (islamitisch) wereldbeeld, verwoesting van cultuurgoed, bibliotheken en dus kennis, het tot slaaf maken van vooral zwarten waren oorzaken.

  wat nu de westerse cultuur is is met name door joden, de erfgenamen van pre-islamitisch egypte, via griekenland en rome naar europa gebracht.

  maw de westerse morele en wetenschappelijke cultuur en tradities zijn vermengd met grieks en romeins denken ten diepste geworteld in deze zeer hoogstaande egyptische cultuur.

  Like

  • eg regs zegt:

   De zwarten hebben dus toch,naast pindakaas en airconditionering,inderdaad ook de piramides uitgevonden?Die beschaving kwam maw niet vanwege,maar juist desondanks het zwarte genie tot een einde? -prima.Maar de Joodse koning David wordt omschreven als hebbende een ‘rossige’ huidskleur dus voor 100% zeker:dit was geen neger.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s