Hoe Griekenland door de EU bedrogen werd

Screenshot_6

(Door: “weethetwel”)

Griekenland is de bakermat van onze beschaving en heeft daarom een meer dan symbolische waarde. De EU, met voorop onze socialist Dijsselbloem, denkt Griekenland nu definitief op de knieën te hebben. Daaraan vooraf ging een traject van zwartmakerij, leugens, verdraaiingen en vooral intens gemeen machtsmisbruik. Maar denk erom: de Grieken zijn een volk van stavast. Voor Dijsselbloem en consorten is het een spel der ego’s, voor de Grieken is het bittere realiteit. Ze hebben ooit voor heter vuren gestaan en altijd gevochten voor hun land. Als poortwachter van Europa hebben de Grieken tot op de dag van vandaag de Muzelmannen buiten de poort weten te houden, maar de EU dwingt ze met harde hand de grens open te stellen. Tegelijk wordt de genocide op meer dan anderhalf miljoen van hun Armeense en Griekse broeders in Turkije gebagatelliseerd, niet in de laatste plaats door Nederland, inclusief de minister-president. De Grieken verdienen onze diepe bewondering en respect. In plaats daarvan worden ze dagelijks op een leugenachtige manier door het slijk gehaald. Hier de analyse hoe het land financieel kapot werd gemaakt om het op de knieën te krijgen.

Griekenland moest beslist bij de NATO en bij de EU

Wie denkt dat Griekenland bij de NAVO en de EU is gehaald, omdat men zoveel op had met de Grieken heeft het verkeerd. Griekenland was van enorm strategisch belang, zeker in de tijd van de Koude Oorlog toen Rusland, net als nu, tot tegenstander was verklaard. De vloot van Rusland lag bij de Krim en Griekenland lag aan de poort naar de Zwarte Zee. De Amerikaanse vloot lag in Griekenland. Toen de Euro werd gelanceerd, voldeed Griekenland in geen enkele opzicht aan de toelatingscriteria. De grootste Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs werd erbij gehaald om op deskundige wijze de boeken te vervalsen. Griekenland had al jaren een inflatie van 10% of meer, dus dan kun je nooit een begrotingstekort hebben van 3% of minder. Dat heeft natuurlijk niemand geweten? Griekenland moest gewoon uit strategische overwegingen toegelaten worden.

De economische omstandigheden van Griekenland

 Griekenland besturen en organiseren is hoe dan ook een dure aangelegenheid. Het land heeft altijd een groot leger nodig gehad om zijn grenzen te bewaken en de aanleg van infrastructuur, havens, wegen is kostbaar en onderhoudsgevoelig. Door het verspreid wonen van de bevolking zijn ook zaken als onderwijs en gezondheidszorg relatief duur. Daarnaast had Griekenland net als ieder land een overheid die vooral aan zichzelf denkt. In Nederland maken ze wetten om zich geld toe te eigenen, in Griekenland zochten ze het vooral in hoge salarissen en hoge pensioenen. Het effect is hetzelfde.

Om aan geld te komen, heeft Griekenland méér dan welk Europees land de drukpers gebruikt. Dat was te merken aan de inflatie die steevast minstens 10% per jaar was met uitschieters naar wel 20%. Misschien vervelend, maar de Grieken waren er wel aan gewend. Ieder jaar deden ze de prijzen en lonen omhoog en dan klopte het weer. Dat systeem had tot in lengte van jaren kunnen blijven functioneren dus is het aan niemand om daar een oordeel over uit te spreken.

Toen Griekenland de eurozone werd binnengeloodst, was het een enorme omschakeling dat de prijzen praktisch niet meer stegen. Traditiegetrouw werden de prijzen de eerste jaren nog wel verhoogd en dat maakte Griekenland ineens duur voor andere landen. Dat kostte ze een flink deel van de toeristeninkomsten voordat ze er erg in hadden. De grootste tegenvaller was echter dat de gelddrukpers van Griekenland werd afgenomen.

Geen geld meer kunnen drukken trof Griekenland het meest

In het artikel De miljarden van de Grieken komen helemaal niet van onze belastingbetalers is uitvoerig geschetst hoe door de komst van de Euro de diverse landen geen eigen geld meer mochten drukken en alles moesten gaan lenen. Voor de Grieken was dit met afstand de grootste klap van alle Europese landen, omdat zij juist voor hun uitgaven veel gebruik hadden gemaakt van de drukpers.  Zelfs als Griekenland niet op alle mogelijke manieren gestimuleerd zou zijn door het (Noord-Europese) bankwezen om extra geld te lenen, was het een onontkoombaar lot dat hier de staatsschuld veel meer zou stijgen dan bij andere Europese landen. Daar mocht niet over gesproken worden, want formeel mocht er maar 3% tekort zijn dus om te zeggen dat het minstens 15% zou zijn was not done. Maar zo’n groot tekort haal je niet zomaar in.

De euro als splijtzwam

Vanaf het begin werd er door Noord-Europa met scheve ogen naar het Zuiden gekeken, want Zuid-Europa kon ineens veel voordeliger geld lenen en maakte daar ook flink gebruik van. Het vreemde is dat alle landen van Europa enorm veel meer leenden, alleen was het de Zuidelijken kennelijk niet gegund. Spoedig begon al aan het licht  te komen dat de Euro geen verbroedering bracht, maar juist een splijtzwam was. Er werd steeds meer een negatieve stemming gecreëerd naar de Zuid-Europese landen. Er was natuurlijk wel het een en ander aan te merken op het begrotingsbeleid van die landen maar grosso modo waren de Noordelijken toch niet veel beter en vaak zelfs slechter. Maar de solidariteit die zo bejubeld werd bij het begin van het Europroject was inmiddels ver te zoeken. En als de solidariteit ver te zoeken is, zien de financiële aasgieren hun kans. In 2008 schrok de financiële wereld zogenaamd wakker. De schuld voor alle landen van Europa was toen al zo hoog opgelopen dat de kans op terugbetaling niet erg groot meer was, los van het feit of men dat ooit van plan zou zijn. Maar de stemming was vooral gericht tegen de zuidelijke landen en als die niet op steun kunnen rekenen van de anderen valt er voor de speculanten en woekeraars wat te halen.

Faillissementen

Iemand die failliet dreigt te gaan kaal plukken, is een zeer lucratieve bezigheid. Misschien is de situatie van Griekenland het beste uit te leggen aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Stel u woont in een eigen huis met een lening van een ton (100K). U betaalt 8 % rente en u komt goed rond, al houdt het niet over. Op een dag komt de vriendelijke klerk Jeroen D. van de eurobank bij u aan de deur en doet u een voorstel extra geld te lenen. Een nieuwe keuken van 25K? Het gemak dient de mens. En ook maar een nieuwe auto van 20K. En een prachtige nieuwe vissersboot van 30K garandeert u een inkomen voor de rest van uw leven. “Maar Jeroen, dat wordt voor mij onbetaalbaar”. “Ik dacht al dat u dat zou zeggen, eens even tellen 100 + 25 + 20 + 30 = 175, weet u wat, ik doe er nog 25 bij voor als de wasmachine kapot gaat, dat wordt dan 200K en ik doe de rente voor 4% , dan bent u maandelijks even veel kwijt als nu. En ik hoef geen aflossing, want we zijn blij dat u wilt lenen. En als u nog meer wilt lenen roept u maar”.

Dan moet je toch sterk in je schoenen staan geen ja te zeggen, dus je zegt ja. Er wordt een lening verstrekt van 200K met een looptijd van 8 jaar en 4% rente en u betaalt evenveel als vroeger.

Na 8 jaar wordt er gebeld en daar staat Jeroen D. zenuwachtig voor de deur. “Meneer, we hebben vanmorgen toevallig nieuwe richtlijnen uit Basel gekregen. U krijgt geen nieuwe lening. Het blijkt dat de waarde van uw huis te laag is voor de schuld die u heeft, dus wij verzoeken u  binnen een termijn van vier weken 100K naar onze bank over te maken”. U schrikt behoorlijk en gaat bij een andere bank informeren voor een lening, maar die zijn ook onverbiddelijk, regels zijn nu eenmaal regels. Dat is vooral wrang, omdat u weet dat er minstens 23 mensen in de stad zijn die op dezelfde manier geleend hebben, maar die mogen vrolijk blijven lenen. Ze hebben alleen u eruit gepikt. U vraagt deze mensen daarom om hulp, maar de deur wordt voor uw neus dichtgegooid. Niemand wil u helpen. Daar staat Jeroen weer voor de deur. “Ik weet dat uw vrienden u niet helpen anders was ik niet hier hahaha. Ik stel u vanaf nu in gebreke en wij zullen ons incassotraject starten. Alle kosten zijn voor u”.

Nachtmerrie

Er begint nu een nachtmerrie, want u kunt niets doen. Elke dag komen er brieven van de bank, van de curator, boeterentes, boetes van de rechtbank, omdat u Jeroen een keer door het loket hebt getrokken en een keer voor zijn kop geramd, advocaatkosten, deurwaarders en de teller staat inmiddels op 300K. Er is beslag gelegd op alle vis die u vangt en u heeft zelfs geen eten meer. Dan gaat de bel. Jeroen staat weer voor de deur.

“Meneer, we vinden uw omstandigheden mensonterend en we willen er wat aan  doen. We hebben het volgende voorstel: u verkoopt uw auto en uw boot voor 2K aan ons en dan lenen we u het volle bedrag van 298K tegen 4% en de eerste 5 jaar hoeft u geen aflossing te betalen. De eerste jaren zijn de lasten dan maar 1K in de maand, net iets meer dan u betaalde voordat u aan uw onverantwoordelijke gedrag begon. En als u niet akkoord gaat, verkopen we uw huis aan de hoogstbiedende”. Het duurde een paar maanden van knarsetanden en moordneigingen, maar eindelijk ging u akkoord want u had geen keus….. een grote extra schuld en de auto en de boot ook nog voor een habbekrats  kwijt. En met de boot ook nog het inkomen.

Gebrek aan solidariteit wordt meedogenloos uitgebuit , ook door de EU zelf

Wel, ditzelfde spel werd in Europa gespeeld, maar dan met landen. De landen die op weinig mededogen van de andere eurolanden konden rekenen, werden er door de financiële aasgieren uitgepikt en dat traject gaat dan als  volgt:

Er komt een afwaardering van de kredietwaardigheid door een zogenaamd ratingbureau (meestal Amerikaans: Fitch, Standard & Poor). Op het moment dat de  leningen vervallen en vernieuwd moeten worden, schrijft er gewoon  niemand meer in. Om dan toch aan geld te komen moeten er dure banken en geldschieters in de arm genomen worden die wel wat kunnen regelen maar natuurlijk onder zulke slechte voorwaarden, zo dat de rentelasten ondraaglijk worden.

Dit lot overkwam Griekenland, Portugal en Spanje. Italië hadden ze in eerste instantie ook op de korrel, maar dat durfden ze niet door te zetten. Tot 2008 waren deze landen de beste klanten van de banken en konden ze zonder onderpand lenen wat ze wilden en toen ineens waren het de paria’s van de financiële wereld die geen leningen meer konden krijgen, alleen tegen enorme rentevoeten. En wat bleek? Van de gepreekte solidariteit van de Eurolanden was niets over en de drie landen konden barsten. Ieder voor zich was het motto ineens. En wat doe je als je met de rug tegen de muur staat en niet geholpen wordt door je vroegere “vrienden”; je hebt het maar te accepteren……  en dat kost tientallen miljarden. De staatsschuld in die landen steeg hierdoor enorm en het geld verdween in de zakken van de edele “redders” die de landen nog wel van kredieten wilden voorzien, maar tegen woekerrentes.

Klerk Dijsselbloem en zijn linkse principes

Toen klerk Dijsselbloem dus aan de deur kwam om een regeling te treffen, hadden de genoemde landen dus veel hogere schulden dan nodig was geweest als Europa in ieder geval de speculanten buiten de deur had gehouden door één lijn te trekken en de collega-landen had beschermd. Hoor je Dijsselbloem zeggen dat de wereld steeds socialer moet?

Links recept voor economisch “herstel”.

Maar dat was nog niet alles. Hij had ook nog een links recept in de aanbieding voor het herstel van de economie in die landen. Volgens de linkse doctrine is rijkdom niet iets wat “verdiend” moet worden, maar wat alleen maar “verdeeld” hoeft te worden. Om Griekenland uit de problemen te helpen is het alleen nodig door draconische bezuinigingen en belastingen het inkomen en het werk van de bevolking af te pakken en aan hem te geven. Een andere verdeling dus. De landen hadden geen keus en aldus geschiedde.

De resultaten waren zoals te verwachten desastreus. Anderhalf miljoen mensen in Griekenland verloren hun baan en het nationaal inkomen daalde met een kwart. Geen voedingsbodem om nu eens lekker belasting te gaan vangen om de schulden te voldoen. Wel een voedingsbodem dat de mensen massaal op de communisten gingen stemmen; zij waren de enigen die zich tegen dit sociaal “monster” verzetten. In 2013 had Griekenland evenwicht op de gewone begroting  maar door de stupide EU-maatregelen daalde het nationaal inkomen met een kwart en daar is niet één begroting tegen bestand. En het ergste was de dreiging de banken failliet te laten gaan. Aan alle kanten kwam Griekenland nu geld tekort en dat was voldoende om het land definitief knock-out te slaan.

Versailles 2.0

Het verdrag van Versailles is er niets bij hoe de Grieken nu vernederd worden. Het geld dat er mee gemoeid is, interesseert Dijsselbloem c.s. echter niets, want dat wordt allemaal gedrukt door de ECB. Wat ze veel belangrijker vinden, is dat ze de Grieken dwingen hun nationale bezittingen te verkopen en hun leger grotendeels af te schaffen. Worden ze lekker afhankelijk. Die ruggengraat moet gebroken. Weg met die nationalistische gevoelens, leve de Europese gedachte.

Even wat cijfers voor als u het niet gelooft

Wij als onderdanen vinden het vooral belangrijk hoe onze regering met ons geld omspringt. Al kunnen ze nog zulke mooie verhalen ophangen, als aan het eind van het jaar blijkt dat ze weer meer schuld hebben gemaakt dan teren ze nog steeds op mijn zak. Dat telt.

Screenshot_5Wat zien we in de tabel?

 1. De eerste drie landen zijn de landen die de andere landen in Europa de maat nemen en aanspreken op hun gedrag, met name Nederland en Duitsland. Je mag aannemen dat ze extra voorzichtig zullen zijn hun onderdanen op te zadelen met grote schulden. Kijk zelf maar eens.
 2. In 2001 bij de start van de Euro hadden met name de Zuid-Europese landen Spanje en Portugal weinig schuld. Griekenland liep in de pas met Nederland en Duitsland, terwijl Italië er uit sprong aan de bovenkant. Denk er om dat de PIGS landen (Portugal, Italië, Griekenland, Spanje) tot kort voor dat moment ongeveer het dubbele aan rente betaalden dan de landen die de anderen zo graag “de maat nemen”.
 3. Als we kijken naar de schuld van de PIGS-landen dan blijkt dat ze eigenlijk zeer verantwoord hebben gehandeld in die periode 2001-2008. Door het halveren van de rente hadden ze eigenlijk voor hetzelfde geld twee keer zoveel kunnen lenen. De schuld van Portugal en Griekenland neemt wel met 70% toe, maar de totale lasten dalen. Wanneer ze de schuld met 100% toe hadden laten nemen, waren ze ongeveer dezelfde rente kwijt. Kennelijk hebben ze zich toch nog kunnen beheersen.
 4. Maar wat zien we nu dan toch? Tussen 2001 en 2008 zijn het vooral Nederland en Frankrijk die hun onderdanen procentueel en absoluut het meest opzadelen met extra schulden en lasten. Hebben we dat ergens gelezen? Niet in onze kwaliteitsmedia. Ik kan me wel herinneren dat het de bevolking van juist die twee landen was die bij een referendum “nee” zei tegen Europa.
 5. En we zien ook dat het bij Griekenland helemaal niet zo dramatisch is in 2008. Als je bedenkt dat ze minstens 10% extra tekort moesten wegwerken vanwege het wegvallen van de drukpers dan lopen ze nog aardig in de pas met grootsmoel Nederland.
 6. Helemaal grof wordt het als je de absolute bedragen bekijkt. Duitsland en Frankrijk lenen er bedragen bij die al vele malen groter zijn dan de hele Griekse staatsschuld. Niet dat daarmee gezegd wil worden dat Griekenland zijn verplichtingen niet hoeft na te komen, maar er is zoveel ophef over gemaakt alsof Griekenland de hele eurozone op kon blazen. (De Griekse schuld is ongeveer 2% van de hele schuld van de eurozone).
 7. Na 2008 verandert de zaak: de internationale speculantenbende besluit de afgunst en het gebrek aan solidariteit in Europa even flink uit te buiten. Hij richt het vizier vooral op Spanje en Portugal, omdat daar nog wat te halen valt. De EU zelf richt het vizier op Griekenland, omdat de Grieken niet meegaand genoeg zijn en daarom vooral een kopje kleiner gemaakt moeten worden. Italië is zijn achterstand t.o.v. Nederland flink aan het bijtrekken. Daar moeten we dus een beetje voorzichtig worden met de grote mond.
 8. Europa capituleert nu voor het grootkapitaal en laat Spanje, Portugal en Griekenland vallen als een baksteen. Volkomen onterecht worden die landen vervolgens opgezadeld met allerlei maatregelen en belastingverhogingen die de economie ernstig aantasten. Het vermoeden bestaat dat het wel handig was die landen te pakken, omdat op basis van de cijfers eerder Nederland, Frankrijk en Duitsland aangepakt hadden moeten worden en die blijven nu in de luwte. Bovendien komt het Nederland en Duitsland niet slecht uit dat Spanje door al dat gedoe inmiddels ook een schuld per inwoner heeft van 20.600. De Europeanen mochten eens denken dat het ook anders kan. Ook Portugal is hierdoor inmiddels op 20.000 gemanoeuvreerd. Maar die 9.000 die er bij gekomen zijn sinds de kranige maatregelen van de EU na 2008 om Portugal te “redden” van de economische ondergang is echt niet bij de bevolking terecht gekomen. Rara Dijsselbloem, waar is dat geld dan gebleven?

Epiloog met betrekking tot Griekenland 

Wanneer de haat van Europa ten opzichte van Griekenland zo groot geworden is dat je zelfs aankondigt dat je de banken failliet laat gaan, dan zijn de banken al failliet. Zo gaat dat in het systeem van nepgeld. Gemener konden ze het niet maken, want dit is zo intens gemeen. Dat ze vervolgens een reddingsplan aanbieden in het Versailles-akkoord 2.0 is een verschrikkelijk hypocriete zaak. Ondanks alle opgelegde maatregelen en bezuinigingen blijkt uit de tabel dat Griekenland tot 2013 met zijn schuld nóg steeds in de buurt van de andere Europese landen bleef en de positie niet verslechterde. Door het faillissement van de banken aan te kondigen, heb je zóveel geld nodig om een bankrun het hoofd te bieden, daar is Griekenland veel te klein voor, temeer daar het door toetreding tot de Euro zelf geen geld meer mochten drukken. In één klap krijg je de schuld per Griek dan gemakkelijk op 40.000. Een mooi bedrag voor kritiekloze journalisten om aan te tonen dat de Grieken échte potverteerders zijn.

Toegift

Over potverteerders gesproken deze laatste nog: http://www.destaatsschuldmeter.nl Kunnen we zien hoe de Jeroen sterker en socialer met de Nederlanders omgaat.   € 480,- staatsschuld komt er per seconde bij, dat is per Nederlander € 890,- per jaar. Per werkende Nederlander is dat het dubbele, dus € 1780,-  per jaar.  Dat is € 150,- per maand dat er bijkomt. Hier worden we echt vrolijk van. Zulke bestuurders moet je in het buitenland écht de dienst uit laten maken.

Door:
“weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Barbarisme, dictatuur, EUSSR, Graaien, Griekenland, Hypocrisie, Rotzakken. Bookmark de permalink .

17 reacties op Hoe Griekenland door de EU bedrogen werd

 1. JooJootje zegt:

  Wat een slachtoffer gejank de Grieken hebben hun hand overspeelt en zijn gewoon de lul,er onderuit komen zal niet gaan en wat een berg onzin staat er in dit stuk, dat dit geld niet van de belastingbetaler is klopt maar de waarde wel en die is straks weg dus wie draaien hier voor op de belastingbetalers ja en er staat nog veel meer onzin in maar heb hier geen tijd voor.
  Wel opvallend dat er nu ineens van die jankverhalen worden opgehangen (slachtofferschap gelul je zou bijna denken waar hoor ik dit vaker?)

  Like

 2. J. C. Th. Köhler zegt:

  Gedverderrie, wat krijg je hier een vieze smaak van in je mond. Het zijn pure mafia-methoden. En wel met een uitgestreken smoel beweren dat ze gedaan hebben wat het beste was. Maar niet zeggen voor wie het dan wel het beste was. En kereltje Pechtold danst van vreugde. De mensen zullen wel weer op hem gaan stemmen, want hij ziet er altijd zo netjes uit en hij durft het toch maar op te nemen tegen Geert Wilders.

  Geert Wilders is toevallig wel de enige die in dit drama al jaren een fatsoenlijke koers vaart.

  GEERT WILDERS FOR PRESIDENT ! ! !

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 3. Ad de Koning zegt:

  Griekenland was beter ad geweest met uittreden uit de EU en de eigen munt terug en dan hadden ze wel eens sneller orde op zaken kunnen stellen dan gedacht. Ze konden bovendien iedereen buiten de deur houden die ze niet willen opvangen.

  Like

 4. bigljohn zegt:

  Dit zijn precies dezelfde oplichterspraktijken als van die klusjesmannen die aan de voordeur hun diensten komen aanbieden met de smoes; Uw dak is in een slechte staat, bij uw buren hebben we het dak ook al gerepareerd. Ga je er op in, dan ruineren ze je dak en komen met een rekening van €1000,- welke contant betaalt dient te worden. De Grieken stonden alom bekend absoluut niet kredietwaardig te zijn, maar toch werden er door de E.U. enorme geldsommen aan uitgeleend.
  Met de achterliggende gedachte dat aan de wens van Obama voldaan moest worden dat Griekenland tegen ELKE prijs bij het westen moest blijven, om de Amerikaanse belangen veilig te stellen. Dat de Grieken daardoor in enorme financiele en sociale problemen zouden komen, speelde geen enkele rol bij de gewetenloze figuur die met de naam Obama rondloopt. Bovendien kwamen en komen de kosten voor alle bailouts uiteindelijk op ons bordje terecht !

  Like

 5. harrynl007 zegt:

  Dit is op harrymooren7 herblogden reageerde:
  MAFFIA PRAKTIJKEN

  Like

 6. Marc zegt:

  @weethetwel

  Dit hele EU-gebeuren rondom Griekenland kan ik met mijn verstand eerlijk gezegd niet meer bijbenen. Vanuit mijn gevoel kan ik je verhaal alleen maar ondersteunen: de Grieken worden gewoon zwaar belazerd. Iedereen die stelt dat de Grieken zich er altijd al te gemakkelijk vanaf zouden hebben gemaakt lijken blind voor het gegeven dat ook bijvoorbeeld Nederland op een moment X Griekse toestanden zal kennen. Herinneren jullie je nog het fenomeen van de Belgische toestanden, zo’n vijftien jaar terug?

  Ik ondersteun weetjewel in zijn / haar protest tegen het internationale grootkapitaal. Dat is geen communistisch credo, integendeel: de grootste communisten in de huidige Nederlandse regering zijn te vinden bij VVD en D66: zij leggen de problemen voor Nederland eenzijdig bij diverse groepen in onze samenleving, zoals bejaarden, maar ook huurders in de middenklasse.

  Like

 7. Hendrik M. zegt:

  Even het stukje wat ik in het overigens voortreffelijk artikel mis.
  Griekenland had geen schulden aan de €U, IMF of wat voor internationale organisaties dan ook; ze hadden geld geleend bij voornamelijk Duitse en Franse banken.
  Griekenland betaalde daar een hoge rente voor en de directies der banken klopten tevreden op hun vette penzen en keerden zichzelf forse bonussen uit.
  Tja, Griekenland kon de rente en aflossingen op een gegeven moment niet meer ophoesten.
  Die zelfvoldane banken dreigden het enorme verlies grotendeels te moeten afschrijven en zo failliet te gaan.
  Na Duits en Frans gesmiespel moest ‘Griekenland’ dan maar ‘geholpen’ worden…
  Van €U (ons) geld werden de vorderingen der banken volledig, inclusief hoge rente uitbetaald en vervielen de vorderingen der banken aan de €U (ons).
  Tja, hiermee had de €U Griekenland in de wurgklem.
  Lees verder bij “weethetwel”

  Like

  • jungleelephant zegt:

   Volgens de voormalig bankier!!!Waarom trekken ze allemaal hun mond open als ze er niet meer werken?Laten ze dat verdomme doen op het moment dat puntje bij paaltje komt!

   Like

   • harrynl007 zegt:

    Zo laf zijn bestuurders van banken, pensioenfondsen en natuurlijk de politici niet vergeten.
    Ze hebben hun toekomst dan veilig gesteld en hun zakken gevuld.

    Like

 8. Richard Groen zegt:

  Helder betoog. Goed onderbouwd ook.

  Let op, Griekenland is nog maar het begin. Wij zijn ook de klos. Griekenland is het breekijzer. De ECB dient als vehikel om de overig lidstaten leeg te zuigen.

  De Troika – gooit de soevereine landen en hun burgers voor de wolven.
  Op naar Rusland.

  De EU is al weer lang bezig met deze uitbreidingen; Eastern Partnership Program:
  Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.
  Weer vooral armlastige landen erbij. Natuurlijk! En corrupte, door oligarchen geleide roversnesten. Van de EUSSR op naar de UNSSR, het 4de Rijk; vroeger noemden we dat bij de naam: fascisme.

  Opvallend inmiddels, dat de hoofrolspelers in dit drama blijken innige banden te hebben met machtige denktanks, van omstreden allooi. Brookings Institute valt erg vaak,CEU – Soros’s gefinancierde kweekscholen van Eurofielen.
  Varoufakis, Timmermans, Dijsselbloem, Tsipiras, – allemaal bruikbare idioten uit de stal van Soros.

  What Stinks about Varoufakis and the Whole Greek Mess?
  F. William Engdahl is strategic risk consultant and lecturer, he holds a degree in politics from Princeton University and is a best-selling author on oil and geopolitics, exclusively for the online magazine New Eastern Outlook.

  Paul Craig Roberts, former US Assistant Treasury, goes on to state that: the Greek “sovereign debt crisis” is being used to create a precedent that will apply to every EU member government.
  The member states will cease to exist as sovereign states. Sovereignty will rest in the EU. The measures that Germany and France are supporting will in the end terminate their own sovereignty. “
  First appeared: http://journal-neo.org/2015/07/03/what-stinks-about-varoufakis-and-the-whole-greek-mess/

  a scholarship from CEU Budapest Soros. In CEU, professors as Bokros (Fin Min Hugary, World Bank, European Parliament) Rostowski (Fin Min Poland) …
  was teaching us to make financial crises and cartels. T
  hey said that from “President to Gatekeeper” are controlled in CEE (Matyas).

  Soros Spends $400 Million On ‘Open Society’ Education, ‘Social Action,’ Colleges And Universities By Dan Gainor | June 5, 2012
  Central European University (CEU) which, in turn, uses its resources to promote his personal goal of an “open society.”

  All of the Ivy League universities, along with a variety of state schools, private institutions, and even religiously-affiliated institutions, were also funded by Soros.
  http://cnsnews.com/blog/dan-gainor/soros-spends-400-million-open-society-education-social-action-colleges-and

  http://www.project-syndicate.org/commentary/why-germany-should-lead-or-leave-by-george-soros/dutch
  Soros zaait zijn fascistisch gedachtegoed aan vele universiteiten in de EU.
  Zoals Leiden,: 1 van z’n vele discipelen, agenten: Darinka Piqani Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Europees Recht http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/europainstitute/staff/darinka-piqani-.html
  Subversie, onder dekmantel van onze universiteiten.

  feel Greece and Syriza are in for a rude awakening. … I studied Economics in Soros’ CEU Budapest, from where many students went to ECB, tennisguypittJan 26th, 12:19
  georgi_-chinkovApr 13th, 01:00 I studied at C E U Budapest Economics in 2oo4 with Soros scholarship and I worked for three year overtime topay for it.
  C E E students now work for E C B E C W B U S A and there is adverse selection and behavioral risk in that I think, Buce Willis in Armagedon says -<

  Om het verhaal nog completer te maken: Lagarde is een topcrimineel:
  Wat volgde op de fraude door Mario Draghi, en voorafging aan de ‘redding’ van Griekenland.
  De stil gehouden militaire coup op 31 oktober 2011:

  “Each international aid plan has coincided with useless and expensive weapons ordered by the Greek army from Germany, France or the United States.”

  an order for 400 U.S. M1 Abrams tanks and 20 amphibians AA7VA1. T
  his follows a pattern similar to the one witnessed in 2003 when European subsidies for the modernization of Polish agriculture were diverted to buy U.S.-made F-16’s for deployment in the Pentagon’s Iraqi adventure.

  It should be noted that the sale of the F-16’s to Poland had been brokered by a U.S. law firm headed by Christine Lagarde,
  who has since been appointed IMF Managing Director and who, in this capacity and for the current contract, has become the benefactress of both the Greek General Staff and the US military industry.
  http://www.voltairenet.org/article171826.html

  Niet toevallig vind in Oktober de grootste NAVO oefening ooit plaats, in Zuid-Europa. 'Trident Juncture 2015'.
  Tegelijk worden 5.000 manschappen zwaarbewapend in de Baltische staten, Polen tot aan de Zwarte Zee.
  En continueren de oefeningen in de Ukraine en Baltische staten.

  De EU staat welwillend toe te kijken hoe Nuland hier de EU aan het fucken is.
  Nuland die in Athene is gesignaleerd op 17 maart.
  (toen ze in Kiev opdook, $5 mjrd. gestoken in revolutiemanagers trainenen en doodseskaders opzetten. – in Griekenland staat project NEMESIS al klaar om op de burgers in te hakken).

  En de 2e Kamer, die gaat nu 2 maanden met reces. – meesten op vakantie naar de zon! (Het verzuim van de kapitein van de Costa Concordia is hier niks bij.) Het is opzichzelf subversie, collaboratie met de aanvallen op de Nederlandse burgers.

  Heel de EU wordt bedrogen door de EUSSR.

  Like

 9. Kitty zegt:

  Oh..fijn . Is er toch nog iemand die zo denkt al ik. En al we even verder speculeren. ..dan hebben we binnenkort een Noordeuropees -sterk-machtig Europa. En een zuideuropees -zwak-afhankelijk Europa.

  Like

 10. Jules Vismale zegt:

  Als Griekenland door de EU wordt bedrogen of andersom dan denk ik aan een fabel van La Fontaine dat ging over de arme houthakker en de Romeinse goden Jupiter en Mercurius. De desbetreffende houthakker raakte op een dag, tijdens het houthakken, zijn bijl kwijt doordat deze in een waterpoel belandde. Toen dook Mercurius, gestuurd door Jupiter, uit de poel op en vroeg wat de man scheelde. Deze wilde gewoon zijn bijl terug waarna Mercurius steeds drie keer achter elkaar met een bijl omhoog kwam. Deze waren van goud, zilver en diamant maar de houthakker wilde gewoon zijn eigen bijl terug en doordat de man zo eerlijk was kreeg hij, buiten zijn eigen bijl, de drie overige bijlen eveneens cadeau.
  Helaas woonden in dezelfde streek een aantal jaloerse en hebberige mensen die van dit verhaal hoorden en toen opzettelijk hun bijlen in het water gooiden in de hoop eveneens van Mercurius bijlen van goud, zilver en diamant te bemachtigen. Jammer genoeg voor deze oplichters waren Jupiter en Mercurius helderziend, lieten zij zich niet beetnemen en joegen zij de bedriegers hierna allemaal weg, zonder hen de desbetreffende bijlen te overhandigen.
  Of de EU echter met de twee goden vergeleken moet worden is me niet duidelijk maar Griekenland krijgt voor zijn eigen bedrog toch eveneens steeds maar kostbare bijlen terug. Gestolen en gepikt goed gedijt en rendeert niet en bedrog vaak nog veel minder!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s