Arabische immigratie in het historische Palestina: een overzicht

Screenshot_31

(Door: Richard Mather – Vertaling: E.J. Bron)

Er bestaat een oud en zeldzaam boek genaamd “Palaestina ex monumentis veteris illustrata”, geschreven door Hadrianus Relandus (een kaartentekenaar en wetenschapper uit Utrecht) en in 1714 werd gepubliceerd. Het documenteert de reis van Relandus naar Palestina in de jaren 1695/1696. Op zijn reizen onderzocht hij 2.500 plaatsen die in de Tenach en/of de Misjna genoemd worden; en hij telde mensen die in zulke plaatsen woonden. Hij deed enkele zeer interessante ontdekkingen. Ten eerste ontdekte hij dat geen enkele nederzetting in Palestina een naam van Arabische oorsprong had. In plaats daarvan waren de namen van het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks afgeleid.

Een andere interessante ontdekking was de opvallende afwezigheid van een grotere islamitische bevolking. In plaats daarvan stelde hij vast dat de meeste inwoners van Palestina joden waren, bovendien enkele christenen en een paar bedoeïenen. Nazareth was het thuis voor minder dan duizend christenen, terwijl er in Jeruzalem 5000 mensen woonden, de meeste van hen Joden. Gaza was het thuis voor ongeveer 250 Joden en ongeveer hetzelfde aantal christenen. De enige uitzondering vormde Nablus, waar ongeveer 120 moslims woonden, samen met een handvol Samaritanen, wier voorouders tot de noordelijke stammen van Israël behoorden.

Gefascineerd door de vaststellingen in het boek van Relandus ging ik op zoek naar nog meer bronnen uit de eerste hand, zoals reisverslagen, regeringsberichten en volkstellingen. Ik was er niet zeker van dat ik iets zou vinden. Maar er bestaat een verrassende hoeveelheid aan data en aanknopingspunten. En al die bewijzen maken aannemelijk dat het grootste deel van de niet-joodse (d.w.z. Arabisch-islamitische en christelijke) immigratie naar Palestina in het midden of aan het eind van de 19e eeuw begon.

Onder verwijzing naar het werk van de statisticus en demograaf Roberto Bachi schat men dat er in het jaar 1540 151.000 niet-joodse inwoners in Palestina woonden. (enkele bronnen duiden aan dat velen daarvan nakomelingen van Joden waren, die na de mislukte Bar Kochba-opstand in het jaar 136 in Palestina bleven, maar gedwongen werden zich tot de islam te bekeren). Tot 1800 was de niet-joodse bevolking naar ongeveer 268.000 toegenomen, groeide tot 1890 naar 489.000, tot 1922 naar 589.000 en tot 1948 naar iets meer dan 1,3 miljoen. De overgrote meerderheid van deze niet-joodse immigranten was moslim. Dit alles maakt aannemelijk dat de meeste van de islamitische (en christelijke) inwoners van Palestina van jongere datum waren en daar NIET al generaties lang leefden, zoals vaak gezegd wordt. Bovendien tonen de aantallen aan dat Arabische immigratie een snel stijgende trend was, aangedreven door externe omstandigheden. Maar welke?

Ten eerste waren er in de eerste helft van de 19e eeuw meerdere duizend kleine boeren naar Palestina gekomen om te ontsnappen aan de dienstplicht, dwangarbeid en de belastingen in Egypte. Ten tweede verplaatsten de Ottomaanse autoriteiten in het begin van de 20e eeuw heel veel mensen uit Marokko, Algerije en Egypte naar Palestina, deels om de joodse immigratie te overvleugelen. Ten derde was het zionistische project heel aantrekkelijk voor Arabieren, die vanwege de goede lonen, de gezondheidszorg en de sanitaire voorzieningen die de Joden boden naar Palestina trokken. Inderdaad daalde het islamitische kindersterftecijfer in Palestina van 201 per 1000 in het jaar 1925 naar 94 per 1000 in het jaar 1945. Ondertussen nam de levensverwachting toe van 37 naar 49 jaar.

Bovendien nam de Arabische bevolking van Palestina het meest toe in steden, waarin grote aantallen Joden woonden, wat er een sterke aanwijzing voor is dat de Arabieren naar Palestina trokken vanwege de Zionisten. Tussen 1922 en 1947 nam de Arabische bevolking in Haifa met 290% toe, in Jaffa met 158% en in Jeruzalem met 131%. Typisch genoeg was de groei in grotendeels Arabische steden veel minder dramatisch: 375 in Bethlehem, 42% in Nablus en 78% in Jenin.

Tijdens het Britse bestuur in Palestina (van 1920 tot 1948) was de joodse immigratie onderworpen aan beperkingen om de Arabische onruststokers te sussen. De situatie met betrekking tot de islamitische vestiging was veel lakser. De historicus en schrijver Freddy Leibreich beweert dat er sprake was van aanzienlijke Arabische immigratie uit de regio Hauran in Syrië tijdens de mandaatperiode – en dat de Britse autoriteiten net deden alsof ze dit niet zagen.

Enkele zagen het echter wel. De hope Simpson Enquiry (1930) stelde vast dat er sprake was van aanzienlijke Arabische immigratie uit Egypte, Transjordanië en Syrië, wat de vooruitzichten van de joodse immigranten negatief beïnvloedde en bijdroeg aan Arabisch geweld tegen Joden. De Britse gouverneur van de Sinaï van 1922 tot 1936 bevestigde de opvatting dat er ongecontroleerde Arabische immigratie plaatsvond, waarbij de meeste immigranten uit de Sinaï, Transjordanië en Syrië kwamen. En de Peel-commissie berichtte in 1937 dat er een “landtekort” bestond, “minder vanwege de hoeveelheid land, dat door Joden werd gekocht, dan als gevolg van de toename van de Arabische bevolking.”

Zo ging de immigratie door, totdat de joden in 1948 hun onafhankelijkheid uitriepen. Het feit dat Arabische (veelal islamitische) immigratie doorging tot de Israëlische onafhankelijkheid, wordt bevestigd door de VN-clausule dat iedere Arabische vluchteling, die slechts twee jaar voor de joodse onafhankelijkheid in Palestina woonde, aanspraak kon maken op een vluchtelingenstatus. Volgens informatie van het UN Relief and Works Agency worden Palestijnse vluchtelingen als volgt gedefinieerd: “Personen, wier normale woonplaats in de periode van 1 juni 1946 tot 15 mei 1948 Palestina was en die als resultaat van het conflict van 1948 zowel hun huis als hun levensonderhoud kwijtraakten.”

Als er in Palestina in de 16e en de 17e eeuw maar zo weinig niet-joodse inwoners waren, wat gebeurde er dan met de Arabische binnendringers die in 629 kwamen? Welnu, in de eerste plaats bleven heel weinig van deze veroveraars in Palestina. Velen werden afwezige landbezitters, die inheemse pachters gebruikten om hun grond te bewerken en de dhimmi-belasting te betalen. Dat is de reden dat Palestina – samen met Egypte en Syrië – meerdere eeuwen lang overwegend christelijk bleef. Het is echter mogelijk dat na de islamitische herovering in 1187 veel joodse en christelijke inwoners van Palestina gedwongen werden om zich tot de islam te bekeren, waarmee het aantal islamitische inwoners de hoogte in werd gedreven. Palestina´s bevolking nam echter in het midden van de 14e eeuw af – grotendeels door de pest, die vanuit Oost-Europa en Noord-Afrika op het land oversloeg, zich voortplantte naar Gaza en toen zijn weg vond naar Palestina, Libanon en Syrië. Omdat niemand het land kon bewerken, raakten veel gebieden besmet met malaria, vooral in noordelijk Palestina, dat grotendeels onbewoonbaar werd. De ontvolking ging als gevolg van de invasie van Mohammed Ali van Egypte in het jaar 1831 en de daaropvolgende boerenopstand in het jaar 1834 door, die de mannelijke bevolking van Palestina met ongeveer 20% verminderde, omdat grote aantallen boeren of naar Egypte gedeporteerd werd of dienst moest doen in het Egyptische leger. Veel anderen verlieten hun boerderijen en dorpen om zich aan te sluiten bij de bedoeïenen.

Het zou kansloos zijn om te argumenteren dat er in de late 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw weinig in Palestina wonende Arabieren waren, maar de cijfers tonen aan dat de Arabische bevolking van Palestina eeuwenlang in een status van verloop is geweest en dat de overwegende meerderheid bestond uit migranten uit de rest van de Arabische wereld en/of het Ottomaanse rijk. Dat is belangrijk, want het vertelt ons dat het postmoderne idee van een diep gewortelde Palestijn-Arabische geschiedenis en cultuur gelogen is. Alle bewijzen duiden op de opvallende afwezigheid van Arabische cultuur in het Palestina van de late 17e eeuw; en zelfs in de 18e en 19e eeuw waren de Arabische inwoners van Palestina geen autochtonen, maar mensen die later kwamen. Dat verklaart waarom de Arabieren historisch nooit van een Palestijnse identiteit spraken – want die was er niet. Zij waren Egyptenaren, Syriërs, Marokkanen, Irakezen en Ottomaanse Arabieren en veel van hen waren loyaal aan het concept van Groot-Syrië. Een feit is dat de Arabieren het tot in de jaren-60 van de vorige eeuw afwezen zichzelf Palestijnen te noemen, omdat dit een naam was die was voorbehouden aan de Joden! Het lijkt nu erg komisch te zijn, maar Immanuel Kant, de Duitse filosoof uit de 18e eeuw, noemde de Joden in Europa “onder ons levende Palestijnen”.

Niet voor het midden van dezelfde jaren-60 – bijna twee decennia nadat Israël zich onafhankelijk verklaarde – ontstond een coherente (en zeer gewelddadige) Palestijns-Arabische identiteit. Maar zelfs nog in de jaren-70 was het idee van een Palestijns volk niet meer dan een terroristische constructie, die werd gecreëerd om joodse aanspraken op het land Israël uit te hollen. In een interview met een Nederlandse krant gaf Zahir Muhsein van het uitvoerende comité van de PLO in 1977 toe: “Het Palestijnse volk bestaat niet.” Hij voegde er aan toe: “De stichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd tegen de staat Israël voort te zetten.”

Of de Arabisch-Palestijnse identiteit in de 21e eeuw uitgroeit tot iets constructiefs, moeten we afwachten.

Bron:
https://heplev.wordpress.com

Bron oorspronkelijk artikel:
https://jewishmediaagency.wordpress.com
Auteur: Richard Mather

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", Arabieren, Heilige Land, Historie, Immigratie, Israël, Joden. Bookmark de permalink .

43 reacties op Arabische immigratie in het historische Palestina: een overzicht

 1. Cathja zegt:

  Dit boek zou verplicht gelezen moeten worden door moslimjongeren. Kunnen ze eindelijk eens het échte verhaal horen!

  Like

 2. Anna zegt:

  Ook Mark Twain heeft midden 19 e eeuw een soortgelijk boek geschreven met dezelfde conclusie.
  Het was Yasser Arafat die voor het eerst over het Palestijnse volk heeft gesproken.
  Toen de Arabieren zagen dat ze het militair niet van Israel konden winnen, zelfs in 1948 niet toen Israel vrijwel nog geen leger had,maar alleen de Hagahna,zelfs toen wonnen ze niet is hij begonnen met een propaganda oorlog.
  Meerdere oorlogen zijn gevolgd en steeds konden de Arabieren niet winnen toen is Arafat begonnen met ” zijn politiek” , van liegen en bedriegen en verdachtmakingen en gelogen propaganda.
  Dit ” pikt ” de wereld kennelijk wel.
  Want ja de Palestijnen zijn nou eenmaal zielig…..
  Hoe stom kan de wereld zijn de VN en de EU voorop.
  En we zien nu hoe Israël langzaam aan meer geïsoleerd raakt.
  Bovendien zijn de Arabieren de nederlagen van de oorlogen nog niet vergeten, die moeten nog steeds op islamitische manier ” gewroken” worden.
  Dus er staat ons nog van alles te wachten.
  Het artikel stelt terecht dat de Arabieren op de werkgelegenheid bij de Joden afkwamen en daardoor veel betere levensomstandigheden hebben gekregen dan in mening ander Arabisch land.
  Als je de Israelische Arabieren spreekt ( doe ik regelmatig, kom vaak in Israel) dan willen ze ook nooit onder een Palestijnse regering leven.
  Maar zodra er een andere Arabier/Palestijn in de buurt is houden ze argwanend hun mond.
  Ze vertrouwen hun eigen collega’s/ buren niet.
  Het is in daar in de regio een heel ingewikkelde en achterbakse situatie.

  Like

 3. Fantastisch stuk!
  Goed zo, webmaster!

  Like

 4. Charles Martel zegt:

  “Ten eerste ontdekte hij dat geen enkele nederzetting in Palestina een naam van Arabische oorsprong had”, ook voor de turken in Turkije. Constantinopel werd veroverd in 1453, ze kwamen uit de Aziatische steppe. Voordien was Klein-Azie Grieks (Ionië); de laatste Grieken werden verdreven rond 1900.

  Like

 5. joopklepzeiker zegt:

  Mijn dank voor dit fantastisch stuk, heb er wat van geleerd.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   You´re welcome! 😉

   Like

   • win zegt:

    tja,…voor mij is dit niet nieuw, maar als je dit verhaal in bijv. de kroeg vertelt met uitleg, data, periodes enz. krijg je alleen maar een hoop ontkenning, gebral of zelfs ronduit agressief gedrag om je oren, ej.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Volhouden! Tegenargumenten hebben ze niet, want . . . die bestaan gewoonweg niet!!!

    Like

   • win zegt:

    twee dagen geleden nog ej. pure vervloeking van israel, door een jongen die ik goed ken en notebene lid is van mensa. onbegrijpelijk.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ook hier in Nederland zit het antisemitisme maar net onder het oppervlak . . . Men zal het echter geen antisemitisme noemen, maar antizionisme. 😦 De linkse SA marcheert weer!

    Like

 6. R. Lingier zegt:

  Volgens wikipedia heeft Hadrianus Relandus nooit de Republiek verlaten. Hij zou zijn wijsheid uit diepgaande studies vergaard hebben. Als filoloog Oosterse talen kon hij vele werken in de oorspronkelijke taal lezen.

  Like

 7. Philippine zegt:

  PrimaDeLuxe!

  Like

 8. Assyrier/Syrier. zegt:

  Pruts-stuk.Joodse propaganda.Wat ik weet is dat er even veel Christenen als moslims woonden voor de stichting van Israel.Her en der waren er ook wat joden voornamelijk in kibboets.De christenen zijn vertrokken naar alle uithoeken van de wereld en de moslims zijn gebleven of naar omringende landen vertrokken.Ik ben ook geen fan van de Palestijnen maar beetje objectief mag ook wel.

  Like

  • Tom zegt:

   Dat is niet wat je weet. Dat is wat je is verteld…….

   Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Je bloed kruipt waar het niet gaan kan

   Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Assyrier/Syrier:

   “Ik ben ook geen fan van de Palestijnen maar beetje objectief mag ook wel.”

   Om met de woorden van pater Henri de Greeve (oprichter van de Nederlandse Bond Zonder Naam) te spreken: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.”

   Je noemt het een “pruts-stuk”, Joodse propaganda. Maar je geeft geen argumenten, geen cijfers, geen organisatie die de cijfers publiceerde, geen jaartallen, kortom: helemaal niets. Zou het kunnen zijn, dat jouw objectiviteit z’n oorsprong vindt in de leugens die de imam je verteld heeft? Dat je totaal niets hebt onderzocht, maar alleen nakakelt wat er in die haatkazernes van jullie wordt voorgelogen?

   Doe jij nou maar geen beroep op objectiviteit, want je weet niet wat het woord betekent.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • Assyrier/Syrier. zegt:

    Doe niet zo nazistisch.
    2 punten;
    a) Ik ben christelijke en haat de moslims meer dan alle Europeanen.
    b)Ik geef mijn kijk op de feiten.

    Like

  • Nog argumenten, Aso-Syriër?
   Of blijft het bij de kreten die we zo goed kennen: “Joodse propaganda/Joods complot”?

   Like

   • Assyrier/Syrier. zegt:

    Toen Julie nog in hutjes leefden hadden wij orkesten en artsen die hoofd-operaties uitvoerden.Julie hebben samen met de moslims ons cultuur vernietigd.Constantinopel is ook door julie toedoen aan de moslimbaren gevallen.

    Like

  • delamontagne zegt:

   Toch weer heel anders dan die korte documentaire van de NCRV, die ik ooit zag op TV.
   Hierin werd “uitgelegd” dat de Europese landen na WWII zo beschaamd waren over de Holocaust, dat ze de Joden toestonden in voormalig mandaat-gebied “Palestine”te gaan wonen.
   UITERAARD niets over het feit er al 10-tallen jaren mensen van Joodse afkomst woonden, noch enig woord over de Balfour Declaration. etc,etc……….

   Like

  • koddebeier zegt:

   Je bedoeld dat de christenen door de moslims zijn weggetreiterd, toch ??

   Like

  • win zegt:

   niks joodse propaganda assyrier. wat jij hier doet is islamitische propaganda.
   israel is 1000 jaar voor christus gesticht. de jood jezus is in een toen al eeuwenoude joodse staat geboren. of wou je dat ontkennen?
   israel is in 1948 niet gesticht, niet eens hersticht, het is “bevrijdt” van eeuwenlange islamitische “bezetting”.
   maw israel is het enige bevrijde strookje land in dat reusachtige nog steeds onder de islamknoet lijdende gebied.
   de joden zijn het enige antieke volk dat dat voor elkaar heeft gekregen.
   een jiddish wonder, ik ben trots.

   Like

  • louis-portugal zegt:

   Gelukkig geef je een goed onderbouwde kritiek op het stuk.
   Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat het stuk correct is met dank aan Bert.

   Like

   • win zegt:

    dank je.

    dat stuk is zeker correct.
    dat kun je zo terugvinden in de uitgebreide literatuur die over het onderwerp bestaat, en al veel vroegere teksten dan van de 17e eeuwer Hadrianus Relandus.
    maar ook de 19e eeuwer mark twain kun je er op naslaan. hij heeft er doorheen gereisd.
    ook churchill heeft er over gechreven, zij het meer over de islamitische natuur.

    Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Assyrier/Syrier. zegt:

   “Doe niet zo nazistisch.”

   Webmaster, mag ik voor deze keer even onparlementair zijn?

   Assyrier/Syrier, nazistisch moet je tegen je gore tyfustroep zeggen, niet tegen mij. Die zijn daar van doordrongen. En als de reacties hier je niet bevallen moet je gewoon oplazeren en ergens heengaan waar ze je geleuter wél interessant vinden.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • Assyrier/Syrier. zegt:

    Jij bent ziek tot en met de wortel net als degenen in jouw wereldbeeld.Jij weet niet wie ik ben.Als jij wel mijn volk kende zou je ons aanbidden.

    Like

 9. Jan zegt:

  Bizar: BZ Amerika tegen Israël: waag het niet illegale nederzettingen van Arabieren te slopen

  US State Department spokesperson John Kirby delivered a terse statement against Israel at a press briefing on Thursday, incredibly ordering the Jewish state not to demolish illegal structures built by Arab squatters on an ancient Jewish village.

  The Israeli Supreme Court has given the green light for the demolition of 80 illegal structures in Arab Susya, significantly located on the ancient village of Susya in the Har Hevron region of southern Judea. On Thursday demolition orders were distributed to the Arab squatters.

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/198267#.Vai_pMZSjsE

  Het ‘dorp’:

  Like

 10. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Of de Arabisch-Palestijnse identiteit in de 21e eeuw uitgroeit tot iets constructiefs, moeten we afwachten.”

  Dat moeten we inderdaad afwachten, maar ik zou m’n adem niet inhouden tot het zover is. Het zou namelijk voor het eerst in de geschiedenis zijn dat er uit Arabisch-Palestijns-islamitische kring iets positiefs, iets constructiefs te melden is.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 11. Theresa Geissler zegt:

  Dat van die aanduiding “Palestijnen”van Immanuel Kant vind ik persoonlijk helemaal niet komisch; ik vind het integendeel iets heel logisch hebben.
  Dat had ik in mijn jonge jaren al. Dat kwam hierdoor: In de eerste drie klassen van de lagere school kreeg je nog geen algemene geschiedenis, maar wel ‘Bijbelse’ geschiedenis.Vrij intensief, zelfs. En daaruit leerde je onder andere, dat Jezus, “Onze Lieve Heer,” met de “Apostelen” rondtrok en predikte in het “Heilige Land……” Palestina. Oké. In een later stadium, zo de 5de, 6de klas -inmiddels op de openbare school- kregen we wel te horen, dat in 1948 voor ‘terugkerende Joden naar het Oude Land (Zionisme werd toen, voor zover ik me herinner, nog absoluut niet als iets negatiefs voorgesteld) de staat Israël gesticht. “Het volledige vroegere Palestina omvat het echter niet,”werd ons verteld, zonder dat daar verder diep op werd ingegaan. Oók duidelijk, want de naam Palestina kende je inmiddels. Nou, weer later, zo vanaf eind jaren ’60 begon in de actualiteitenrubrieken en op het journaal steeds vaker het begrip “Palestijnen” te vallen en moest je waarachtig even nadenken van: “Palestijnen, Palestijnen…..Zijn de Jóden dan geen Palestijnen? Nee, niet dus en dat werd ook al snel duidelijk, maar geheel onlogisch was die gedachte niet: Ze kwam voort uit het feit, dat de naam Palestina ons op de “bijzondere -R.K.- school” oorspronkelijk zo nadrukkelijk was geleerd in verbànd met de Joden.
  Kant had het dus best wel bij het rechte eind met die aanduiding. In zijn tijd althans.

  Like

  • Anna zegt:

   De naam Palestina is door de Romeinen aan het hele gebied in het midden oosten gegeven Na de verovering van Jeruzalem door Titus in 70 na Chr.
   Het gebied omvatte ook het huidige Libanon ,Syrië, Jordanië, Irak, kortom het hele grote gebied in het Midden Oosten kreeg deze naam. Nogmaals van de Romeinen. IEDEREEN die voor de Stichtingen van de diverse landen in dit gebied woonden noemden zich Palestijnen. Zo was de naam van de huidige krant de Jeruzalme post toen…… De Palestina post. Terwijl het een puur joodse krant was en na de stichting van de staat Israel ” omgedoopt ” in de Jeruzalem Post.

   Het is zelfs nog gekker.
   Simon Peres de voormalige. president van Israel een volbloed Jood was in de tijd voor de stichting van de staat Israel een Palestijn evenals alle andere joden die daar woonden. Hij was lid van de Haganha dit was de organisatie die in opstand kwam tegen de achterbakse pro Arabische, Engelse regering; die groep joden waren toen in die dagen de Palestijnse Vrijheidsstrijders tegen de Engelsen. Dus voor de stichting van de staat Israel was Peres een Palestijnse vrijheidsstrijder……. Verwarrend maar wel leuk…….
   Lees dit goed zodat er geen misverstanden over ontstaan.
   ALLE MENSEN IN HET DOOR DE ROMEINEN ZO GENOEMDE GEBIED NOEMDEN ZICH

   Toen de staten in het midden oosten werden gesticht Israël in 1948 maar ook Irak Syrie Jordanië al eerder enz.( door handjeklap van de Engelsen en Fransen ) (alleen Israel is legitiem daar is over gestemd in de VN) hield Palestina op de bestaan. In Syrië spreekt men toch ook niet meer over Palestina en in Jordanie hoor je daar toch ook nooit over terwijl deze gebieden net zo goed tot Palestina behoorden als Israel. ALLE mensen hadden de keus om te gaan wonen waar ze wilden. Ook de Arabieren die toen in Israel leefden maar hun zogenaamde leiders kozen tot vandaag de dag voor de wapens. Terwijl de omliggende landen ze opriepen kom maar naar ons wij drijven die Joden wel in zee. Tot op vandaag blijven ze daarin geloven en is dat het zogenaamde vluchtelingen probleem maar het echte probleem is dat ze niet willen integreren in welk land dan ook. Er zijn toen ( na 1948 ) ook 800.000 Joden uit de Arabische landen weggestuurd / gepest en vermoord en vervolgd, en die hbben zich wel gevestigd en iets moois opgebouwd in hun eigen staat terwijl ze berooid en beroofd aankwamen.
   Het begrip Palestijnen is een opnieuw uitgevonden zieligheid van Yasser Arafat. Om de strijd gaande te kunnen houden en ieder Arabisch/ islamitisch land lijkt dit nu over te nemen en als speerpunt tegen Israël te gebruiken. Zelfs Amerika gaat daarin nu mee doen……
   Laat u niets wijsmaken. Lees de geschiedenis.

   Like

  • delamontagne zegt:

   Hadden de Israëlis hun nieuwe Staat in 1948 maar Palestine genoemd. !
   Zouden de problemen dan minder zijn geweest ?
   Voordat Israel als Staat bestond, werd het gebied, ook door de Joden, als “Palestine” aangeduid.
   Er was voor ’48 geen overeenstemming hoe ze de nwe Staat zouden gaan noemen.
   Het werd dus Israël.

   Like

 12. daiyu-ninja zegt:

  Assyrier/Syrier. zegt:
  17 juli 2015 om 04:14

  Ook al zou het zo zijn wat u zegt, het feit is en blijft dat er geen Palestijns volk, geen Palestijnse cultuur en taal bestaat. Palestijnen zijn een verzonnen volk om Israel via deze leugenachtig weg te willen claimen. En niemand kan aan dit feit tornen.

  Like

 13. Pingback: Arabische immigratie in het historische Palestina: een overzicht | filantropius

 14. Pingback: Arabische immigratie in het historische Palestina | Likoed Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s