RELI-POLITIEK en wie daar een karikatuur van maakte

Screenshot_17

(Door: “Frans Brassens”)

Op deze zondag, de 200e dag van dit jaar, schieten mij (als volbloed en gemotiveerd atheïst nota bene) de brieven van Paulus te binnen, waar in Filippenzen 2:1-4 wat Christus-geïnspireerde aanbevelingen te lezen zijn:

Paulus veroordeelt daar zelfzucht en ‘ijdel eerbejag’. Hij pleit voor bescheidenheid (‘ootmoedigheid’) en vindt dat men een ander ‘uitnemender’ oftewel beter moet achten dan zichzelf. Dat laatste lijkt mij – in zijn algemeenheid – een onmogelijke opdracht voor integere mensen, maar dan volgt iets waar ik beslist géén vragen bij heb: ‘Ieder moet niet slechts op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van anderen’. Kijk, dát snijdt hout! Het ‘niet slechts’ houdt in dat het eigenbelang beslist niet veronachtzaamd moet worden. Het ‘maar ook’ is wat mij betreft dan onderhevig aan de toevoeging ‘als dat kán’, wat logisch is.

Op woensdag 1 juni 2005 was er dat referendum over de EU-‘grondwet’. Waar het op neer kwam was: Wilt U een politieke EU, waarin de afzonderlijke landen op den duur niets meer te vertellen zouden hebben of niet?

NEE zeiden méér dan twee van de drie Nederlandse stemmers. Zoals het trouwens ook in Frankrijk NEE werd. De toenmalige, fijn gereformeerde, premier Balkenende (CDA) vergat even dat hij er door en voor de Nederlanders stond en hoorde te staan en schoof zichzelf op een merkwaardige manier naar voren met iets dat heel ‘ongereformeerd’ zou moeten worden geacht, en in ieder geval niet volgens de regels zoals zijn ‘Heer’ die hem bij monde van Paulus had voorgehouden.

Zichzelf op de voorgrond plaatsend en de Nederlandse bevolking schofferend stelde hij, de – in naam – Christus volgende gereformeerde Zeeuw, létterlijk! ‘dat hij voor gek zou staan als hij met een NEE zou aankomen in Brussel’. Hoezo dit zichzelf tóch maar ‘uitnemender achten’ dan twee derde van de Nederlandse bevolking? Hoezo ‘ijdel eerbejag’? Hoezo letten op het – toen door de Nederlanders goed begrepen – Nederlands belang? Hoezo vooringenomenheid en zichzelf autistisch/narcistisch doen kennen?

Op 13 december 2007 werd het ‘Verdrag van Lissabon’, een vrijwel ongewijzigde en door de Nederlanders afgewezen ‘EU-grondwet’ zónder het houden van een nieuw referendum – waar dit toch belangrijk genoeg voor was – klakkeloos door de gereformeerde Balkenende (CDA) ondertekend. Dat betrof dus een feitelijk volks- en landverraad. (Een beetje zoals  ‘ooit’ in het Zeeuwse Tholen plaatsvond: de vijand ter wille zijn) En daarmee begon de ellende pas goed.

Een misdadige, fascistoïde, elitaire EU-club startte, ter meerdere glorie van zichzelf, enthousiast en misleidend tegelijk, de afbraak van het zelfbeschikkingsrecht van de diverse Europese landen die binnen de EU gesleurd waren door hun ‘leiders’ én van hun grotere of kleinere aanwezige welvaart. Onder meer de – door Zalm (VVD) nadelig voor Nederland berekende en ingevoerde – vermaledijde ‘euro’ diende daarbij als efficiënt bankierswapen. En wie er volgden na het uit Den Haag verdwijnen van verrader Balkenende waren van hetzelfde laken een pak, zo mogelijk nóg verraderlijker, want ook nog perfide brutale leugenaars.

Wonderlijk dat die wakkere Nederlanders van 2005 tegenwoordig voor een heel groot deel zo slaperig zijn . . .

Screenshot_19

Door:
“Frans Brassens”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in CDA, EUSSR, Hypocrisie, Krankzinnigheid, landverraad, linkse gereformeerden, Nederland, politici, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

22 reacties op RELI-POLITIEK en wie daar een karikatuur van maakte

 1. luckybee zegt:

  Ook Ballkenende jaagt op eigen winst, anders doet hij als een gereformeerde nooit zamen met de RKK., in de CDA.Dat is als of Jezus Christus met Belsebub aan het picknikken gaat.

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Mijn linkerhand hoeft niet te weten wat mijn rechter doet.
  Helaas voor hem was dat referendum niet onder de pet te houden.
  Hij had natuurlijk nooit gedacht dat die uitslag zo miserabel voor hem en Bos zou zijn.

  Like

 3. joopklepzeiker zegt:

  Prominente Amerikaanse economen vinden dat Duitsland en Nederland uit de euro moeten
  Xander 19-07-2015 15:18- in Economie, EU, VS

  Hoogste tijd om af te rekenen met een munt waar enkel de banken en multinationals enorm van geprofiteerd hebben.

  Een aantal prominente Amerikaanse economen zien niet Griekenland, maar Duitsland als het grootste probleem van de eurozone, en vinden daarom dat Berlijn de Deutsche Mark weer moet invoeren. Duitsland zou simpelweg te sterk zijn voor de economisch en financieel zwakkere rest, die zeer gebaat zouden zijn bij een (veel) zwakkere euro. Daarom zou het Duitse blok, met ook Nederland, Oostenrijk, België en Finland, uit de eurozone moeten treden.

  Princeton econoom Ashoko Mondy, voormalig directeur van het IMF, is van mening dat Duitsland de eurozone schade toebrengt omdat het land weigert de leiding van de muntunie op zich te nemen. Duitsland zou volgens hem het meeste hebben geprofiteerd van de muntunie, omdat de Duitse export daardoor veel goedkoper werd.

  De 3e bailout van Griekenland is bij voorbaat al mislukt, stelt Mondy, omdat het strenge bezuinigingsbeleid de afgelopen 5 jaar ook averechts heeft gewerkt. Maar zelfs al zouden de Grieken aan alle eisen van de Troika voldoen, dan nog zal dat het land niets helpen, omdat de euro simpelweg veel te sterk is. De euro moet daarom fors afwaarderen wil de Griekse economie weer levensvatbaar worden. Voor Italië en Portugal geldt hetzelfde verhaal.

  Uittreding Duitse blok levert alleen maar winnaars op

  Mondy denkt dat de Duitse uittreding uit de eurozone alleen maar winnaars oplevert (met uitzondering van de banken en multinationals, maar die zijn rijk genoeg om de klap te kunnen opvangen). Een tegenover de euro fors opgewaardeerde mark zal de Duitsers in één klap veel rijker maken, omdat de import uit de rest van Europa een stuk goedkoper wordt. Tevens zou Duitsland de binnenlandse consumptie moeten aanwakkeren om de te verwachten teruggang in de export –áls die al optreedt, aangezien Duitsland met de sterke mark ook al exportkampioen was- op te vangen.

  Ook de vorige topman van de Federal Reserve, Ben Bernanke, denkt in deze richting, al laat hij het vooralsnog na om openlijk voor een Dexit – of Deuxit- te pleiten. Dat vermijdt hij waarschijnlijk omdat hij als oud Fed chef nog teveel invloed zou hebben op de financiële markten.

  De bekende Britse econoom Ambrose Evans-Pritchard, altijd verklaard tegenstander van de euro, schrijft dat niet de Grieken, maar de Duitsers een 5 jaar durende ‘time out’ uit de eurozone zouden moeten nemen. Hierdoor kan het Zuid Europese schuldenblok door een flink afgewaardeerde euro weer concurrerend worden.

  Een van de andere argumenten die vaak worden genoemd is de almaar dalende werkeloosheid in Duitsland, terwijl die in de rest van de eurozone juist fors is gestegen. Deze statistieken zijn echter misleidend, aangezien Duitsland de Amerikaanse foefjes toepast om de werkeloosheidscijfers kunstmatig laag te houden. Zo worden miljoenen Duitsers extreem slecht betaald en hebben even zovelen slechts deeltijdbanen, die echter niet zijn opgenomen in de statistieken. En net als in de VS worden langdurige werkelozen niet meer meegerekend.

  Bernanke: Goed draaiende economieën moeten worden bestraft

  Volgens Bernanke is ook de Europese bankencrisis nog steeds niet opgelost. De ECB zou te laat zijn begonnen met ‘quantitative easing’, het massaal bij’drukken’ van geld. De oud Fed directeur constateert daarnaast dat de eurozone in realiteit nauwelijks een ‘gemeenschappelijke’ munt is, maar meer een geforceerd bij elkaar gevoegde club met onderling sterk verschillende economieën en behoeften.

  Bernanke pleit ervoor om handelsoverschotten –dat van Duitsland bedraagt 7,5%- te bestraffen. Met andere woorden: een goed draaiende economie blijkt slecht voor de euro te zijn! Dit komt ongeveer neer op het strafwerk geven aan de beste leerling van de klas, die alleen maar negens en tienen haalt. Daar zouden de andere, veel slechter presterende leerlingen alleen maar last van hebben.

  ‘Duitsland en Nederland moeten uit de euro’

  Het Europese fiscale pact is sowieso al mislukt omdat grote economieën als Italië en Frankrijk weigeren zich eraan te houden. Een gedwongen uittreding van Italië uit de eurozone zou het land doen instorten en ‘de rest van Europa en de rest van de wereld in een ongecontroleerde meltdown storten’, zo betoogde de beruchte financiële ‘haai’ George Soros enige tijd geleden.

  Mody ziet maar een oplossing voor de huidige crisis: Duitsland, Nederland, Oostenrijk, België en Finland moeten uit de eurozone treden en samen een nieuwe muntunie creëren. Pas als alle sterke landen zijn uitgetreden kan het zwakke Zuid Europese blok –inclusief Frankrijk- met een veel zwakkere euro de economie weer op poten krijgen.

  Gemeenschappelijke staatsschulden breekpunt

  Of een splitsing van de eurozone op een geordende wijze kan verlopen is onduidelijk, aangezien de ECB de afgelopen jaren via het ESM en diverse achterdeurtjes de staatsschulden van de eurolanden vergemeenschappelijkt heeft. Beter gezegd: de risico’s van de veel te hogen uitgaven en schulden van Zuid op de schouders van Noord heeft afgewenteld. ‘Eurobonds’ zijn dan ook officieus al lang een feit.

  De conclusie is hoe dan ook dat er niet meer over enkel een ‘Grexit’ wordt nagedacht, maar over een complete herordening in Europa. Er zijn geen taboes meer, omdat steeds meer economen en financiële experts inzien dat de huidige muntunie alle lidstaten ernstige schade toebrengt en daarom ten dode is opgeschreven. (1)

  De zogenaamd als ‘onomkeerbaar’ beschouwde gemeenschappelijke staatsschulden zou de hele eurozone wel eens in een verschrikkelijke crash kunnen doen eindigen – tenzij onze politici nu wél de moed nemen om ons land en onze toekomst daarvoor te behouden door de euro zo snel mogelijk vaarwel te zeggen.

  Xander

  (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

  Zie ook o.a.:

  19-07: Italië en Frankrijk vormen alliantie tegen Duitsland en eisen Europese schuldenunie

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Prominente-Amerikaanse-economen-vinden-dat-Duitsland-en-Nederland-uit-de-euro-moeten

  Like

 4. Scheerzeep NU zegt:

  de brieven van Paulus waar (in Filippenzen 2:1-4) wat Christus-geïnspireerde aanbevelingen te lezen zijn.

  Paulus schreef aan de gemeenten in Christus niet aan die in Europa.

  Een ander ‘uitnemender’ oftewel beter moet achten dan zichzelf heeft betrekking op het getuigenis van Jezus en niet om je eigen gezicht te redden.

  Like

  • Frans Brassens zegt:

   Lees ik nu iets onnozels of begrijp ik een onderliggende bedoeling niet?

   ‘Gemeenten in Christus’ zijn niet gelokaliseerd door je en daarbij sluit je europese ‘gemeenten in Christus’ uit in dat zinnetje van je?

   Dat zou Europees schrappen in de bijbel worden, Scheerzeep.
   Ware het niet dat zijn brieven aan de Korinthiërs, de Filippenzen, de Tessalonicenzen en nog zo het een en ander door de post in Europa moesten worden afgeleverd.
   En die bijbel is ook nog in Europa bijeengeselecteerd op het concilie van Nicea in het jaar 325.

   Zal men hier misschien niet leuk vinden, Scheerzeep, dat -volgens jou- selectieve geschrijf van Paulus. Vele predikanten hangen straks ongeïnspireerd over hun schrijftafels, want Paulus was en is nogal hot in die kringen.

   En dat ‘gezichten redden’? Leg eens uit wat je bedoelt?

   Like

   • Cathja zegt:

    Beste Frans Brassens,

    heeft u de foto aangepast van ‘gereformeerde gemeente’ naar ‘gereformeerd’, en mijn reactie laten verwijderen? Ik stelde namelijk dat Balkenende niet tot de Gereformeerde Gemeenten behoort.
    Vreemd…..!
    Reactie weg……!

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Nee, dat heeft ondergetekende gedaan op uw advies!

    Webmaster

    Like

   • Cathja zegt:

    @ E.J. Bron 20:08

    Okee, dan is het me duidelijk. Bedankt in elk geval.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Niemand die artikelen indient, kan daar zelf veranderingen in aanbrengen zodra ze op de site staan. Ik plaats ze en breng eventueel veranderingen aan.

    Webmaster

    Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Dat kan allemaal wel zijn, maar Balkenende zag dat waarschijnlijk heel anders en wel als volgt:
  Als gereformeerde “Vader des Vaderlands” zag hij het als zijn heilige plicht om zijn ongezeglijke kinderen, die tot zijn ontsteltenis in ‘ootmoedigheid, onbaatzuchtigheid, naastenliefde en wat dies meer zij’ tekort bleken te schieten, met straffe hand weer op het rechte pad te leiden, opdat zij zich genoemde zegeningen tóch nog eigen zouden maken…….
  En ja, als, om dat te bereiken, de toevlucht genomen moet worden tot enig landverraad en kiezersbedrog: Het zij zo. De Allerhoogste zou zijn bedoelingen ongetwijfeld doorzien en gunstig beoordelen……(Sarcasme modus uit.)

  Like

 6. peterselie1 zegt:

  Zo handig als ex Premier Balkenende was met het manipuleren van de dociele Main Steam Media, zijn achterban, Nederland in een proxy-oorlog van de Amerikanen te betrekken, zich als kuttenlikker of een piemelpijperd, schoothondje van Bush te manifesteren en uiteraard een fervent voorstander van het groteske en steeds meer op een dictatuur lijkende EU. Zo onhandig als deze op Harry Poter gelijkende figuur was hij met zijn populariteitsupgrade bezig in Eindhoven en stapte deze CDA-randdebiel op een skateboard.

  Like

 7. jungleelephant zegt:

  En Halsema is een goede tweede!

  Like

 8. mijn-idee zegt:

  Grappig hoe atheïsten de bijbel als het beste kennen en gebruiken en vooral misbruiken als het hen uitkomt..Net alsof ze er toch niet echt van zijn losgekomen.
  En bovendien hypocriet tot en met in dit geval.
  Bekijk Balkende gewoon als een politicus die gewoon het volk in het algemeen niet serieus nemen en belofte op belofte breken omdat het niet anders “kan” en omdat ze niet anders willen…
  Allemaal praatjes voor de buhne houden om het stemvee tevreden te houden en stemmen te winnen.
  Te beginnen bij dhr Kok gevolgd door de nodige opvolgers met als laatste en grootste klap op de vuurpijl onze lachende premier Rutte die, opgeteld wel zes beloftes zo in de prullenbak heeft gekieperd
  Misregering heeft niks te maken met religie maar met eigenbelang en ego…
  Stel dat we een Roemer of erger een Pechtold krijgen…… niet bepaald de warmste gelovigen in de Heer ( wel in andere zaken overigens ) gebeurt het ons evengoed…..
  De burgers in alle landen worden gemondsnoerd- gewoon omdat het kan…..

  Like

  • jungleelephant zegt:

   Bakellende schermde zelf altijd met zijn geloof.de beroepshypocriet!Logisch dus dat hij daar mede op wordt afgerekend!

   Like

  • Frans Brassens zegt:

   Een merkwaardige reactie, ‘mijn-idee’. Vergeet je dat Balkenende een ‘christelijke’ partij aanvoerde en daar mede zijn pretenties aan ontleende? En weet je niet hoe ‘fout’ bepaalde ‘christenen’ kunnen worden als zij hun bijbel niet goed lezen of begrijpen of hun ‘heilige schrift’ veronachtzamen?

   Dat is niet alleen vroeger het geval geweest, dat speelt ook heden ten dage nog altijd.
   Balkenende is niet zómaar een politicus. Hij pretendeert een ‘christelijk’ politicus te zijn en te zijn geweest. En daar ligt nu net de basis van wat ik schreef.

   -Wat je stelt over atheïsten is ook al zo’n misvatting. Nee hoor, erg veel onder hen kennen die bijbelse teksten helemaal zo goed niet en dus kunnen ze ze ook niet ‘misbruiken’.
   En hoezo ‘misbruiken’ als je de handel en wandel van (in mijn ogen would-be) christenen legt naast de bijbelteksten die zij dus veronachtzamen? Dat betreft zuivere kritiek, M.I.
   Kijk, dat ík hen kan beoordelen aan de hand van bijbelteksten heeft zo zijn oorzaken.
   En geloof maar niet dat ik niet ‘los’ zou zijn van bijbelse zaken. Op het moment dat dat mij als ‘soft en goedbedoeld gehersenspoelde’ hervormde lukte -op grond van niet officiële zowel als officiële- langdurige vergelijkende godsdienststudies-, maakte zich een bijzonder bevrijdend gevoel van mij meester.
   Maar dat neemt niet weg dat ik ook in de bijbel dingen kan vinden die mij als redelijk en integer mens wel aanstaan.
   Nooit het kind met het badwater weggooien heet dat.
   Maar een latente ‘verbintenis’? Nee, daarvan is totaal geen sprake.
   Je deed aan inlegkunde en voorbarige oordelen, en daar schiet niemand iets mee op.

   Like

 9. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Zichzelf op de voorgrond plaatsend en de Nederlandse bevolking schofferend stelde hij, de – in naam – Christus volgende gereformeerde Zeeuw, létterlijk! ‘dat hij voor gek zou staan als hij met een NEE zou aankomen in Brussel’.”

  Niet zo vreemd, in aanmerking genomen dat de schijnheilige in die tijd druk bezig was met het voeren van zijn privé-campagne om gekozen te worden tot voorzitter van de Europese Raad. Wat dus iets later Van Rompuy is geworden.

  Als hij op dat moment in Brussel aan had moeten komen met een NEE, had hij inderdaad voor gek gestaan. Niet vanwege het NEE, maar vanwege zijn campagne. Waarmee dus duidelijk is dat hij zijn eigen belangen plaatste boven de belangen van het volk, die hij diende te behartigen en waar hij voor was aangesteld.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 10. J. C. Th. Köhler zegt:

  “…tenzij onze politici nu wél de moed nemen om ons land en onze toekomst daarvoor te behouden door de euro zo snel mogelijk vaarwel te zeggen.”

  Gevolg dáárvan zal zijn dat Dijsselbloem zonder werk komt te zitten. Alle belangen afwegend, aan de ene kant ons land en onze toekomst en aan de andere kant de baan van Dijsselbloem kan het antwoord alleen maar zijn: Dijsselbloems belang weegt zwaarder. Toch?

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 11. Hendrik M. zegt:

  Wie wat ook zegt, Balkenende is een volksverlakker en pleegde hoogverraad door onze soevereiniteit, tegen de wil des volks, over te dragen aan vreemde mogendheden.
  Gedreven door uitzicht op een €U baan, die Brussel toch maar niet aan zo’n landverrader gunde.
  Dit in oorlogstijd, onze troepen vochten in opdracht der regering in Afghanistan; 23 Nederlandse militaren overleefden het niet.
  Ja, ik ben christen, doch heb geen bijbel nodig voor deze constateringen.

  Like

 12. Republikein zegt:

  Heb nooit begrepen wat geloof met politiek te maken heeft.
  Staan haaks op elkaar.
  Wat bak ellende betreft: geeft college toch?
  Nogmaals bedrog!
  Ja toch?
  Geeft het zelf toe.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s