EU-immigranten zonder ziektekostenverzekering

Screenshot_15

(Vertaling: E.J. Bron)

Terwijl de politiek niet moe wordt om de vrijheid van reizen en de vrije vestiging binnen de EU te loven en te prijzen, spelen zich in de slums van Duisburg-Marxloh taferelen af die exact het tegendeel bewijzen. In het stadsdeel Marxloh in Duisburg huizen blijkbaar duizenden Roemenen en Bulgaren, die niet volgens de regel tegen ziektekosten verzekerd zijn. In duidelijke taal: ze gebruiken de vrijheid van reizen en vrije vestiging als schijn-zelfstandigen, om zwart te werken, om te bedelen of ze houden hun hoofd boven water met criminaliteit.

De “WAZ” bericht:

In een brandbrief aan de chef van de gezondheidsdienst in Duisburg waarschuwt pater Oliver, die in het stadsdeel Marxloh een gratis medisch spreekuur heeft ingericht voor mensen zonder ziektekostenverzekering, voor “een menselijke en medische catastrofe”. (…) Cliënten zijn vooral immigranten uit Roemenië en Bulgarije zonder geldige ziektekostenverzekering en “mensen zonder papieren” – van hen zouden er 10.000 in Duisburg zijn. Verleden week zouden zelfs meer dan 80 medische hulp hebben gezocht, aldus de pater.

Vermoedelijk zoeken ook gezinnen met zwaar zieken doelbewust het Beloofde land op:

“Omdat zich hier ook steeds meer zwaar zieke mensen melden . . . wordt de behandeling steeds complexer en moeilijker.” Zo zou het team op dit moment proberen meer hulp te krijgen voor een klein kind met een hartziekte.

Na deze krachten vretende dag, waarop drie artsen, vijf verplegers, drie tolken en negen vrijwilligers urenlang tot in de late avond gewerkt hebben, schreef pater Oliver zijn brandbrief aan de chef van de gezondheidsdienst in Duisburg, Dr. Dieter Weber.

 In de brandbrief staat:

“De situatie wordt steeds dramatischer en we kunnen deze toeloop niet meer zinvol opvangen. Er moet een oplossing op de korte termijn gevonden worden, die vanuit mijn optiek alleen maar aan een ziekenhuis gekoppeld kan worden.”

Die gratis medische verzorging voor de eenvoudige immigranten uit de Balkan bestaat al lang in ziekenhuizen in Duisburg. Al in 2011 moest Duisburg voor de zigeuners diep in de buidel tasten, zoals een in 2013 gehouden interview met de cheffin van de afdeling sociale zaken over de immigranten uit Roemenië en Bulgarije bewijst:

Ons ziekenhuis heeft in 2011 alleen al voor stationaire noodgevallen meer dan een miljoen euro betaald, die nergens gedeclareerd kan worden, omdat de meeste immigranten niet of onvoldoende verzekerd zijn. Bovendien moest ons bureau voor jeugdzorg 45 kinderen, die door verwaarlozing waren bedreigd, in tehuizen of bij pleegouders onderbrengen. Dat kostte nog eens 1 miljoen euro. (…)

In 2013, kort voor het recht op vrijheid van reizen en het recht op vrije vestiging voor Roemenië en Bulgarije:

De financiële belasting van de stad Dortmund bedraagt inmiddels 4,2 miljoen euro per jaar.

Men wist dus al lang voor het EU-recht op vrijheid van reizen en het recht op vrije vestiging voor de beide Balkan-landen dat de Duitse belastingbetaler voor de medische verzorging van deze immigranten moet opdraaien.

Ook in andere EU-regio´s bestaat dit probleem. In het Spaanse district Valencia krijgen nu 30.000 illegalen ziektekostenpasje. Iedere buitenlander die daar al minstens drie maanden geregistreerd staat, krijgt zo´n pasje. Over de te verwachten kosten weet “Spanish News Today” niets te melden.

Bron:
www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Balkan, Barbarisme, Demografie, EUSSR, Hypocrisie, Immigratie, Krankzinnigheid, landverraad, Multiculti, Overheid, political correctness, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

10 reacties op EU-immigranten zonder ziektekostenverzekering

 1. luckybee zegt:

  Is toch geen probleem wij moeten toch voor ze betalen?Op kosten van onze eigen oudjes?

  Like

 2. TimeLine zegt:

  Precies Luckybee, bij kwaadschiks worden onze oudjes in verzorgingstehuizen waarschijnlijk ook geruimd omdat deze autochtonen alleen maar geld kosten.

  Like

 3. Kraftavilqa zegt:

  Kost dus ook weer klauwen met geld, onnodig want volstrekt voorspelbaar maar ja de intenties waren goed hè. En dan de enge ziektes die al die invallers alweer volstrekt voorspelbaar meebrengen eurobola natuurlijk en multiresistente TBC en eigenlijk de hele catalogus van exotische ziekteverwekkers.

  Like

 4. peterselie1 zegt:

  Geert Wilders ontmaskert de asielwaanzin: € 36.000,- per jaar per asielzoeker!

  Like

 5. Cathja zegt:

  De zegeningen van het vrije verkeer van goederen én personen in de EU wordt meer en meer zichtbaar! Ik begrijp alleen niet dat men als Bulgaar en Roemeen een beroep op de gezondheidszorg in Duitsland mag doen. Een werkvergunning is niet hetzelfde als een gratis ziektekostenverzekering.
  De scheuren en barsten in de EU worden meer en meer zichtbaar. De EU heeft ons niet gebracht wat ons was beloofd; het tegendeel is waar. Open grenzen: gevaar voor de ‘rijke lidstaten’, vanwege ongecontroleerde toegang tot alle EU-landen, waar vooral illegalen graag en massaal gebruik van maken.
  Maar dat Duitsland geen paal en perk stelt aan het misbruik van de gezondheidszorg is niet te begrijpen. Deze toestroom kunnen ze beslist niet aan.

  Like

 6. peterselie1 zegt:

  Dit steunde de Partij van de Arbeid sinds 1989:

  1989: Privatisering van de PTT
  1990: Verlaging hoogste belastingschijf van 72% naar 60%
  1991: Ontmanteling Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( WAO )
  1993: Gedeeltelijke privatisering sociale zekerheid
  1994: Volledige privatisering arbodiensten
  1994: Begin liberalisering huurmarkt
  1994: Opsplitsing NS
  1996: Privatisering Ziektewet
  1996: Invoering prestatiebeurs
  1996: Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
  1997: Einde zelfbestuur voor universiteiten ( MUB )
  1998: Invoering Wet flexibiliteit en zekerheid ( Flexwet )
  1998: Liberalisering energiemarkt grootverbruikers
  2001: Verlaging hoogste belastingschijf van 60% naar 52%
  2003: Invoering Wet werk en bijstand
  2007: Verlaging vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%
  2009: Invoering collegegelddifferentiatie voor de tweede studie
  2009: Beperking AOW-toeslag voor partners
  2011: Pensioenakkoord: AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar
  2012: Verhoging laagste belastingschijf van 33,1% naar 37%
  2012: Besluit tot het invoeren van een ”sociaal” leenstelsel voor studenten, met steun van D66 en GroenLinks
  2012: Verhoging eigen risico in de zorg naar 350 euro
  2013: Steun aan 6 miljard extra bezuinigingen
  2013; Aanschaf van 37 JSF toestellen, kosten 4,5 miljard
  2014: Sluiting van 60.000 sociale werkplaatsen

  In naam van compromissen met rechts, voert de PvdA al sinds haar oprichting een kapitalistische koers.

  Like

  • koddebeier zegt:

   Wat zorgt die partij toch goed voor ‘hun’ arbeiders !!! Dat komt dat ze niet eens weten wat arbeid is. Gewerkt hebben ze nog nooit van hun levensdagen, dus waar praten ze over ??

   Geliked door 1 persoon

   • peterselie1 zegt:

    Mee eens Koddebeier en je legt je vinger juist op de zere plek “Gewerkt hebben ze nog nooit van hun levensdagen” Ze blijven altijd met 1 cm afstand met hun handen van het werk. Altijd kruipen ze en slijmen ze zich naar een baantje waar een dood normale arbeider centimeters dik kippenvel van krijgt, althans dat is een deel van mijn levenservaring met deze “socialisten’ .

    Like

 7. peterselie1 zegt:

  Elseviers berekening immigratiekosten
  door Syp Wynia 7 apr 2010

  Dit is de berekening van de immigratiekosten, gemaakt door Elsevier. Dit artikel van Syp Wynia stond in augustus 2009 in het blad.

  Bij de berekening van het ‘verzorgingsstaattekort’ – uitkeringen, pensioenen, zorgpremies, huurtoeslagen – gaan we uit van de euro’s van 2009. De commissie-Blok concludeerde dat de niet-westerse immigrant per ‘verblijfsjaar’ ruwweg 3.000 euro kost. Sinds het Centraal Planbureau zijn berekeningen maakt, is de euro 13,5 procent minder waard geworden. Het gemiddelde tekort voor de verzorgingsstaat zou daarmee op dit moment per jaar op 3.400 euro per gemiddelde niet-westerse allochtoon komen. Er zijn momenteel in Nederland 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen, wat betekent dat het totale tekort voor de verzorgingsstaat over dit jaar 6,1 miljard euro bedraagt.

  Daarbij is ervan uitgegaan dat de tweede generatie qua bijdrage aan belastingen en premies over het geheel genomen succesvoller zal zijn en ook minder gebruik zal maken van sociale voorzieningen. Maar daar staat tegenover dat de tweede generatie ook haar jeugd in Nederland heeft doorgebracht en bijvoorbeeld onderwijs genoot. Voor beiden is daarom van een gemiddeld tekort van 3.400 euro in 2009 uitgegaan.

  Uitkeringengebruik
  Om te kunnen berekenen wat het negatieve saldo voor de verzorgingsstaat over de afgelopen tientallen jaren was, moet ten eerste een begindatum worden vastgesteld en vervolgens wat het aantal aanwezige niet-westerse allochtonen gedurende de verstreken jaren was.

  Het ligt voor de hand om de berekening te laten beginnen in 1970, toen het aantal niet-westerlingen nog bescheiden en het uitkeringengebruik gering was. Voor de jaren zeventig is uitgegaan van gemiddeld 250.000 niet-westerse allochtonen, voor de jaren tachtig van gemiddeld 600.000, en voor de jaren 1990-1995 van gemiddeld 850.000.

  Te beginnen in 1996 registreert het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal niet-westerse allochtonen. Dat aantal liep op van 1,2 miljoen toen tot (ruim) 1,8 miljoen nu. Het aantal ‘verblijfsjaren’ vermenigvuldigd met het negatieve saldo van 3.400 euro (in euro’s van nu) levert een ‘verzorgingsstaattekort’ op van in totaal 116,6 miljard euro over de periode 1970-2009.

  In de voorgaande berekeningen zijn niet alle kosten van de niet-allochtone immigratie verwerkt. Om de ‘departementale’ kosten te kunnen berekenen, kan de Miljoenennota van 2009 als uitgangspunt dienen.

  Een aantal ministeries kan buiten beschouwing worden gelaten. Voor de begroting van het ministerie van Landbouw is de niet-westerse immigratie niet zo relevant. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft extra ambassadepersoneel nodig voor de betrekkingen met herkomstlanden, maar dergelijke kosten tikken niet heel erg aan.

  Allochtone basisschoolleerlingen zijn weliswaar veel duurder dan autochtone, maar daar staat tegenover dat er op de middelbare school veel schooluitval is en dat er een weliswaar toenemende, maar nog steeds verhoudingsgewijs geringere deelname is aan het relatief dure hoger onderwijs. Die omstandigheden kunnen tegen elkaar worden weggestreept, zodat ook het ministerie van Onderwijs buiten beschouwing kan blijven.

  Levensverwachting
  Hetzelfde geldt voor het gebruik van zorg . Niet-westerse allochtonen hebben deels meer en andere kwalen en gaan vaker naar de huisarts en wellicht ook naar de medisch specialist. Ze gaan echter weer minder vaak naar de tandarts. Over het geheel genomen staat – ook door de lagere gemiddelde levensverwachting – niet vast dat niet-westerse allochtonen per saldo grotere zorggebruikers zijn. Door hun lagere inkomen en de ‘solidair’ georganiseerde zorgkosten in Nederland is de bijdrage aan de collectieve zorg wel lager dan gemiddeld, maar dat gegeven is al verwerkt in het eerder berekende ‘verzorgingsstaattekort’.

  De nog niet berekende ‘departementale’ kosten van de immigratie, het immigratiebeleid en de integratie concentreren zich vooral bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie , bij de gemeenten , bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, en in mindere mate bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Jeugd en Gezin .

  Binnenlandse Zaken, dat dit jaar 6,6 miljard euro uitgeeft, gaat onder meer over de politie en de nationale veiligheid (5 miljard). Omdat niet-westerse allochtonen veel vaker verdacht zijn, met als indirect gevolg dat ook de gevangenissen voor meer dan de helft worden bevolkt door immigranten of kinderen van immigranten – onder wie ook onevenredig veel niet-westerse allochtonen – lijkt het verantwoord om eenderde van deze kosten aan de niet-westerse immigratie toe te rekenen. Dat is afgerond 1,7 miljard euro.

  Bewust beleid
  Justitie geeft in totaal 5,7 miljard euro uit. Als eenderde van de kosten van de rechtspleging aan niet-westerse allochtonen is toe te rekenen, levert dat een extra kostenpost van 360 miljoen euro op. Bij de rechtshandhaving zorgt dat, op dezelfde wijze berekend, voor 600 miljoen extra kosten. Bij de post ‘Jeugd’ is de helft, 300 miljoen, toegerekend aan de niet-westerse immigratie. Eenderde deel van het vreemdelingenbeleid van Justitie, ofwel 200 miljoen euro, is toegerekend naar de kosten van de niet-westerse immigratie, omdat vooral het relatief royale asielbeleid als een bewuste beleidskeus moet worden beschouwd – het is ons dus niet zomaar overkomen. Dat brengt de meerkosten voor Justitie op afgerond 1,5 miljard euro.

  Een groot deel van de gevolgen van de immigratie wordt afgewenteld op de gemeenten. Die geven samen ongeveer 50 miljard euro uit, waaronder zo’n 15 miljard aan sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en openbare veiligheid. Het is allerminst onredelijk eentiende daarvan, 1,5 miljard euro, toe te rekenen aan meerkosten als gevolg van niet-westerse immigratie.

  Integratie
  PvdA-minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie mag dit jaar op basis van de Miljoenennota 4,9 miljard euro uitgeven, waarvan 1,2 miljard aan Vogelaarwijken en 0,5 miljard aan de integratie van niet-westerse allochtonen. Als de Vogelaarwijken voor eenderde en de integratiekosten in hun geheel naar de niet-westerse immigratie worden toegerekend (400 miljoen), komt Van der Laan op meerkosten van 0,9 miljard.

  Bij de budgetten van Sociale Zaken en minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin is het redelijk om voor beide 0,5 miljard toe te rekenen aan de niet-westerse immigratie. Minister Donner geeft namelijk 4,2 miljard uit aan reïntegratie en sociale werkplaatsen en gegeven de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de werkloosheid is een toedeling van 0,5 miljard niet te hoog. Gezien de onevenredige problemen in allochtone gezinnen is een toerekening van 0,5 miljard op de begroting van Rouvoet van 6 miljard ook niet overdreven.

  Dat brengt het totaal van de departementale kosten van de niet-westerse immigratie voor dit jaar op 6,6 miljard euro. Met het eerder berekende ‘verzorgingsstaattekort’ van 6,1 miljard voor dit jaar levert dat een totaal negatief saldo op van de niet-westerse immigratie voor dit jaar van 12,7 miljard euro. Dat is ongeveer 2,2 procent van het nationaal inkomen en ongeveer 5 procent van wat de overheid dit jaar uitgeeft.

  Negatief saldo
  Om de ‘departementale’ kosten van de niet-westerse immigratie over de afgelopen decennia te kunnen berekenen, kan de teller het beste beginnen in 1980. Rond 1980 begonnen de eerste integratiemaatregelen, ook al waren die nog vaak gericht op het behoud van de eigen taal en cultuur. Vanaf dat moment gaat het ook om substantiële problematische populaties.

  Als vuistregel kan daarbij worden uitgegaan van de departementale kosten over dit jaar (6,6 miljard), gedeeld door het aantal niet-westerse allochtonen (1,8 miljoen). Het zou dan gaan om 3.700 euro per persoon. Aangenomen dat die kosten in de jaren tachtig de helft lager lagen en in de eerste helft van de jaren negentig op 2.750 euro’s van nu uitkwamen, komt het totaal van de ‘departementale’ kosten van de niet-westerse immigratie van 1980 tot en met dit jaar op 99,8 miljard euro.

  Samen met het eerder berekende ‘verzorgingsstaattekort’ van 116,6 miljard euro heeft de niet-westerse immigratie tot en met dit jaar aldus berekend een negatief saldo van 216,4 miljard euro opgeleverd. >>>> http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2010/4/Elseviers-berekening-immigratiekosten-ELSEVIER262345W/

  Like

 8. Pingback: “Vluchtelingen” eisen “baseball-hal met airconditioning” | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s