Vier jaar verder

Screenshot_52

(Door: Baron Bodissey – Vertaling: “Vederso”)

Woensdag jongstleden was het vier jaar geleden dat Anders Behring Breivik acht mensen in het centrum van Oslo en negenenzestig op het eiland Utøya vermoordde. Ik heb niet veel te zeggen over de gebeurtenissen van die dag of over de Slager van Utøya. Fjordman heeft het onderwerp diepgaand behandeld en zal dit opnieuw doen. Ongeacht iemands politieke positie is vandaag een dag om onze gedachten en gebeden naar de overlevenden van de aanval te sturen en aan de families van de slachtoffers.

Voor degenen onder ons die diep betrokken zijn bij zijn aanpak het werk en vooral degenen die met Fjordman werken en hem een ​​vriend noemen, is 22 juli 2011 een datum die alles verdeelt in een “voor” en “na”. De gebeurtenissen van 2009 en 2010 lijken decennia geleden. Die vreselijke maanden in de zomer en herfst van 2011 leken van een ander en eerder tijdperk.

Fjordman bleek uiteindelijk onschuldig toen Breivik toegaf dat hij had gelogen over zijn toewijding aan de Counterjihad om de mensen die hij echt bewonderde te beschermen: de neonazi’s. Zijn bekentenis was een opsteker voor ons allemaal; de media die Breivik’s brief ontvingen, weigerden deze te publiceren, noch hebben zij verslag gedaan over wat hij had geschreven (de enige uitzondering was de extreemlinks Zweedse website EXPO.)

De wereld heeft nooit echt opgemerkt dat Fjordman onterecht werd besmeurd en in ballingschap werd gedreven door de daden van een slecht mens die deed alsof hij z’n bewonderaar was. Het verhaal van de media is vandaag hetzelfde als het was op 23 juli 2011: Fjordman “ïnspireerde” de moordenaar en fungeerde als zijn ‘mentor’.

Het is één van de grote leugens van onze tijd.

Bron:
http://gatesofvienna.net

Vertaald uit het Engels door:
“Vederso”


De mythes over Breivik, deel I

Screenshot_53

(Door: “Fjordman” – Vertaling: “Vederso”)

Op 22 juli 2011 vermoordde Anders Behring Breivik 77 mensen in Noorwegen. Eerst met een autobom die acht mensen in het centrum van Oslo doodde, en daarna met een schietpartij die 69 mensen doodde op het eiland Utøya buiten Oslo. Jaren later zorgt ABB [Anders Behring Breivik] nog steeds voor grote koppen in de internationale media. In juli 2015 werd bevestigd dat hem zal worden toegestaan ​​om vanuit zijn gevangeniscel politieke wetenschappen te studeren aan de Universiteit van Oslo. Dit werd in de massamedia in de hele westerse wereld genoemd, van de BBC tot aan Fox News. De massamedia zijn echter zeer selectief in wat ze zeggen over Breivik.

Breivik en de media

In het begin van 2014 stuurde Breivik vanuit de gevangenis een brief in het Engels naar diverse westerse media. In duidelijke woorden verklaarde hij dat hij geen anti-islamitische activist zou zijn. Integendeel, hij wilde de massamedia gebruiken om vreedzame islam-kritische schrijvers te beschadigen. Westerse media hebben deze openbaring in 2014 nauwelijks genoemd. Vermoedelijk past dit niet bij hun agenda. Sommige alternatieve media hebben dit echter gepubliceerd.[6]

Breivik is iets van een moderne mythe geworden. Hij wordt gepresenteerd als een rationele en evenwichtige massamoordenaar, een blanke heteroseksuele rechtse extremist, een “christelijke terrorist” en een vermeende “islamofobe” activist. De enige feiten die onbetwistbaar zijn, is dat hij een blanke man en een massamoordenaar is. De overige claims zijn ofwel zeer twijfelachtig of gewoon verkeerd.

ABB werd door de eerste psychiaters die hem in 2011 onderzochten krankzinnig verklaard. De forensische psychiaters Torgeir Husby en Synne Sørheim vonden dat hij leed aan paranoïde schizofrenie en waanbeelden had. Ze twijfelden niet aan deze conclusie. Breivik belangrijkste advocaat Geir Lippestad verklaarde dat hij niet verrast was door de bevindingen van de psychiaters”. Lippestad vertelde eind juli aan verslaggevers dat” deze hele zaak heeft aangegeven dat hij krankzinnig is”. Geir Lippestad stelt verder in zijn boek over deze zaak uit 2013 dat een aantal leden van de verdediging team ook geloofde dat Breivik krankzinnig is.

Deze conclusie bracht de massamedia in beweging. De media en sommige politieke krachten begonnen met een langdurige en wrede campagne van karaktermoord tegen de twee psychiaters die gewoon hun werk deden. Sommige collega’s waarschuwden voor een ware “heksenjacht” op Husby en Sørheim. Het establishment wilde in Breivik duidelijk een ​​anti-islamitische “extreemrechtse” activist zien die niet gek was.

Na intensieve druk van de media benoemden de rechtbank in Oslo en rechter Wenche Elizabeth Arntzen in januari 2012 nieuwe psychiaters om een ander onderzoek van Breivik uit te voeren. Deze beslissing was tot dat moment in de Noorse wetsgeschiedenis vrijwel zonder precedent. Het tweede paar forensische psychiaters, Terje Tørrissen en Agnar Aspaas, hebben hun rapport een paar dagen voordat het proces moest beginnen in april 2012 afgeleverd. Zij concludeerden dat Breivik juridisch geestelijk gezond was. Na een onderzoek van maanden en hoewel de dader had bekend en iedereen het erover eens was dat hij schuldig was, bevonden Arntzen en haar mederechters Breivik op 24 augustus 2012 geestelijk gezond. Zij baseerden hun uitspraak volledig op het verslag van het tweede paar forensische psychiaters die rechter Arntzen zelf een paar maanden eerder had benoemd. Advocaat Morten Furuholmen merkte op dat de rechtbank in zijn taak had gefaald. In zijn visie was het vonnis het resultaat van een “massale, niet aflatende druk” van externe bronnen.

De rechtbank in Oslo verklaarde dat Anders Behring Breivik geestelijk gezond en geïnspireerd werd door een extreemrechtse islamofobe ideologie. Dit was precies wat het hele politieke establishment wilde, van de grote massamedia tot aan sociaaldemocratische minister-president Jens Stoltenberg, dat de rechters zouden zeggen. Premier Stoltenberg verklaarde nog voor het proces begon publiekelijk op de nationale televisie dat het beste resultaat van het komende proces zou zijn dat Breivik geestelijk gezond werd verklaard. Wenche Elizabeth Arntzen werd twee jaar later in 2014 benoemd tot lid van de Hoge Raad van Noorwegen. Een aantal machtige individuen en groepen was blijkbaar tevreden met het werk dat ze had gedaan.  Veel mensen vermoeden echter nog steeds dat het eerste psychiatrische rapport de juiste kan zijn geweest.

De Raad van Forensische Geneeskunde keurde de eerste psychiatrische evaluatie goed. “Er zijn geen significante commentaren op de evaluatie”, zei de raad van bestuur onder leiding van psychiater Karl Heinrik Melle. Dit in tegenstelling tot de bezwaren die de Raad van Forensische Geneeskunde had tegen de tweede evaluatie die ABB geestelijk gezond vonden.

Het eerste rapport dat werd gemaakt door Torgeir Husby en Synne Sørheim was gebaseerd op meerdere bijeenkomsten met Breivik in de maanden direct na zijn aanvallen in 2011. Al deze gesprekken vonden plaats tijdens een periode waarin Breivik leefde in relatieve afzondering van de rest van de wereld. Hij had geen direct contact met de massamedia, alleen met de ondervragers van de politie, zijn advocaten en de twee forensische psychiaters. Er is een goede reden om te veronderstellen dat hij toen eerlijk over zijn gedachten was. Dit was niet het geval met het tweede rapport.

Het tweede paar forensische psychiaters sprak later met Breivik en onder minder optimale omstandigheden. Hij had nu persoonlijk toegang tot de media. Na het lezen van wat de kranten schreven over hem veranderde Breivik plotseling en ingrijpend zijn verklaringen aan de politie en de psychiaters om als gezond te worden beschouwd. Zowel de ondervragers van de politie en ABB’s advocaat Lippestad hebben toegegeven dat Breivik zijn uitspraken in 2012 veranderde.

Verschillende professoren van de psychiatrie in Noorwegen, onder hen Tor K. Larsen en Alv A. Dahl, hebben de uitspraak van de rechtbank vanaf augustus 2012 bekritiseerd voor het weergeven van een gebrekkig begrip van wat waanzin betekent.

Peter Kramp, al jarenlang een vooraanstaand lid van de kliniek van de Forensische Psychiatrie in Denemarken, kwam met eenzelfde diagnose als de initiële diagnose van paranoïde schizofrenie. Hij betoogde in een essay in de krant Politiken waarom deze de juiste was. Ook in Denemarken publiceerden de psychiaters Aksel Bertelsen, Merete Nordentoft en Ole Mors een essay in de krant Berlingske Tidende het argument dat Breivik waarschijnlijk lijdt aan niet gediagnosticeerde en onbehandelde paranoïde schizofrenie. Als dat waar is, is het klaarblijkelijke patroon van een geleidelijk verslechterende geestelijke toestand in de vroege volwassenheid  vrij algemeen, maar zijn daden komen gelukkig niet vaak voor.

Sten Levander,een gerespecteerde emeritus professor op het gebied van algemene en forensische psychiatrie in Zweden, luisterde naar de publieke verklaringen Breivik aan het begin van het proces in Oslo. Volgens hem is Breivik ondergedompeld in een wereld die volledig van zijn eigen makelij is. “Voor mij is het duidelijk dat de man gek is”, merkte Levander op. Maar hij voegde daaraan toe dat hoe gek je ook kunt zijn, je nog steeds strafrechtelijk verantwoordelijk voor je daden wordt gehouden en dat is een wettelijke evenals een medische aangelegenheid. Levander heeft kritiek geuit op de ongebruikelijke stap van de rechtbank in Oslo in het vragen om een tweede psychiatrische evaluatie als toegeven aan de politieke en mediale druk . Noch de eisers noch Breivik’s advocaten wilden een tweede evaluatie. Levander merkte op dat het verkeerd is om te veronderstellen dat medische waanzin niet kan samengaan met elementen van planning op lange termijn en schijnbaar rationeel gedrag. Hij benadrukte dat de erkenning van krankzinnigheid natuurlijk niet betekent dat het kwaad niet bestaat. In bepaalde gevallen kan een geesteszieke ook worden omschreven als het kwaad.

Het nieuwsprogramma Deadline van de staatsomroep DR in Denemarken hield op 22 juli 2013, twee jaar na de aanslagen, een debat over de zaak. Zelfs de lange tijd communistische activist Poul Villaume, nu een professor aan de Universiteit van Kopenhagen, was het ermee eens dat Breivik’s aanvallen een zeer ongebruikelijke en waarschijnlijk unieke gebeurtenis waren. Hij betoogde dat Breivik’s extreme geweld tegen ongewapende tieners zo gruwelijk was dat het waarschijnlijk de meeste mensen deed walgen, ongeacht hun politieke kleur. Met andere woorden; het was contraproductief.

Dat is toevallig hetzelfde argument dat de critici van de islamisering vanaf het begin hebben gebruikt. Zelfs terroristische groeperingen hebben doorgaans een soort van cynische logica achter hun aanvallen om steun voor hun zaak te verhogen of specifieke doelstellingen te bereiken. Geen weldenkend mens kan serieus geloven dat het afslachten van tientallen mensen op Utøya, met inbegrip van kinderen beneden 14 jaar, zijn aantal supporters bij het grote publiek zou kunnen verhogen. Dit houdt in dat Breivik ofwel niet geestelijk gezond is of niet het doel had dat hij beweert te hebben gehad. Misschien is hij krankzinnig of misschien wilde hij gewoon beroemd worden en koos voor een ongewoon meedogenloze weg.

In september 2013 organiseerde de Deense staatsomroep DR een radiodiscussie met medische professionals en deskundigen op het gebied van de psychiatrie met de vraag of Breivik geestelijk gezond of krankzinnig was. De deelnemers waren de artsen Kristina Milting, Igor Petrov, René Sjælland en Lars Siersbæk Nilsson. De gastheer was de wetenschapper Peter Lund Madsen die wordt gerespecteerd voor het populariseren van het onderzoek naar het menselijk brein.

Wij bezitten geen beschrijving van voormalige docenten of klasgenoten die aangeeft dat ABB als duidelijk krankzinnig tijdens zijn schooltijd overkwam. Achteraf lijkt 2006 een keerpunt te zijn geweest. Dit was toen hij terug naar huis verhuisde om met zijn moeder in Oslo te gaan wonen. Hij werd nog erger na 2010. Hij werd toen door z’n eigen moeder omschreven als prikkelbaar en steeds instabiel, die vreesde dat hij bezig was gek te worden. Hij werd ook abnormaal geobsedeerd door ziekte en netheid. Breivik heeft in gesprekken aangegeven dat hij de gedachten van andere mensen kan voorspellen en hun gedachten lezen. Hij heeft ook een zeer ongebruikelijke manier van spreken.

Dr. René Sjælland gaf aan dat de manier waarop Breivik zich van 2006 tot 2011 gedroeg eigenlijk vrij typisch is voor mensen die paranoïde schizofrenie ontwikkelen. Hij toonde een geleidelijke, maar merkbare verandering in sociaal gedrag en werd meer teruggetrokken, het weergeven van niet-rationele angst voor bacteriën, ziekte, geluiden en insecten. De verandering vond geleidelijk over meerdere jaren plaats. Dit werd nog erger in 2010-2011. Op dat moment vreesde zijn eigen moeder dat Anders bezig was krankzinnig te worden. Het politieonderzoek toont aan dat hij tijdens deze periode een groot deel van de wapens kocht en de munitie, kogelvrije vesten en andere apparatuur die hij gebruikte voor zijn aanvallen 2011.

Tijdens de eerste gesprekken met forensische psychiaters liet Breivik bijna geen gezichtsuitdrukking zien van welke aard dan ook. Hij was emotioneel afstandelijk, staarde in de lucht en leek in een andere realiteit dan de rest van ons te leven. René Sjælland heeft aangegeven dat het eerste paar forensische psychiaters waarschijnlijk gelijk had. De symptomen van Breivik zijn inderdaad verenigbaar met de diagnose van paranoïde schizofrenie. De drugs en anabole steroïden die hij nam, kunnen zijn niveau van agressie hebben beïnvloed, maar niet genoeg om uit te leggen waarom hij besloot om de aanvallen uit te voeren.

Dr. Lars Siersbæk Nilsson was kritisch over het tweede forensisch rapport dat Breivik geestelijk gezond verklaarde. Het kwam in een sfeer van extreme politieke en druk van de media. Volgens Nilsson bagatelliseerde, negeerde of probeerde het geloofwaardige informatie weg te verklaren, die aangeeft dat Breivik krankzinnig zou kunnen zijn. Het vroege interview met zijn moeder, waarin ze verklaarde dat ze vreesde haar zoon krankzinnig was, werd nauwelijks in het tweede verslag vermeld. Het belangrijkste punt voor hen was dat de aanslagen van Breivik een uitgebreide planning vereisen en dat je dit niet kunt doen als je krankzinnig bent. Zoals Nilsson heeft aangegeven, is dit een onjuiste weergave van de waanzin. Tal van mensen die lijden aan schizofrenie of andere vormen van ernstige psychische ziekte kunnen toch berekenend gedrag en uitgebreide planning laten zien. Sommige schizofrenen kunnen carrière maken of zelfs Nobelprijzen winnen. Dat was het geval met de Amerikaanse wiskundige John Forbes Nash.

Anders Behring Breivik heeft beweerd een “Commander” van het vermeende internationale terroristische netwerk “Tempeliers” te zijn. Jaren later heeft een zeer uitgebreid onderzoek geen enkel spoor van deze organisatie gevonden. Zelfs niet één persoon, met uitzondering van ABB. Deze geheel denkbeeldige organisatie lijkt alleen te bestaan in het hoofd van Breivik. Toch voerde Breivik zijn aanvallen uit namens deze denkbeeldige entiteit. Hij maakte zelfs Tempeliermedailles en -uniformen. Veel mensen hebben nog steeds het vermoeden dat deze ideeën psychische wanen vertegenwoordigen.

Bron:
http://gatesofvienna.net
Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Engels door:
“Vederso”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

24 reacties op Vier jaar verder

 1. Piet Hola zegt:

  Spreken is zilver en zwijgen is goud, daarom hou ik nu maar op. Het is wel zo dat Noorwegen het land der Vikingen was die de wereld veroverden en dat Noorwegen nu met de benen wijd klaar ligt om zich te laten bevlekken en te laten veroveren.

  Like

 2. peterselie1 zegt:

  De bomaanslag in de regeringswijk van Oslo en daaropvolgend een schietpartij op een politiek jeugdkamp op het eiland Utøya beide door Anders Breivik gepleegd heeft een grote gelijkenis met de door Timothy McVeigh en Terry Nichols gepleegde terroristische aanslag met een autobom op een regeringsgebouw in Oklahoma City. Tja de onderzoekers kwamen er achter dat zij beiden sympathisanten waren van een anti-regeringsbeweging.

  Nou daar waren ze óók lekker snel achter, wil de terroristische daad van Breivik geheel niet goed praten, maar hij heeft bij mij wel een bizar gevoel van sympathie teweeg gebracht. Alleen al de voorbereiding tot deze aanslag in de regeringswijk van Oslo is een staaltje van intelligentie van een buitencategorie kwaadaardige vastbeslotenheid om de regering van Noorwegen een lesje te leren.

  Anders Breivik wist donders goed dat het gevoel en een stemmetje in zijn achterhoofd hem vertelde dat het hem op zal breken, maar het statement was gemaakt tegen de islamisering van zijn vader land. Ook de daaropvolgende tragische schietpartij op een zomerkamp van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij op het eiland Utøya. Natuurlijk heb ik óók een bijzonder grote hekel aan jonge socialisten welke met verve de Nederlandse cultuur omzeep willen helpen en ons van het laatste beetje resterende nationalisme met het maaiveld gelijk willen maken.

  Ook dat misselijke gezwam van deze landverradersin spe is tenenkrommend. De social democraten welke al vroeg geïndoctrineerd zijn door voornamelijk socialistisch, geminiseerde juffen welke een zaadje in de breinen van deze softe wereldverbeteraars hebben geplant. Zit wel eens te mijmeren hoe het zal zijn wanneer het hele binnenhof totaal weggevaagd werd door een gigantische autobom en stel mij de paniek voor van de overgebleven politici.

  De politici welke gespaard waren gebleven, draaien natuurlijk in een mum van tijd mee naar een nieuwe als het kan tot een nog hogere functie binnen de politiek welke ze hadden voor de terroristische aanslag, natuurlijk in samenwerking met het alles bepalende bedrijfsleven. Ergo de bomaanslag en het doden van zoveel mogelijk landverraders is op niets uitgelopen jammer voor Breivik. De macht kabbelt als het geruststellende geluid van een beekje voort en is niet te stoppen in een ‘sociaal’ democratisch systeem.

  Alleen een dictatuur kan een omwenteling betekenen in het denken van de machthebbers maar dat loopt op een totale fiasco voor de Europese burgers uit. Een totaal overheersend systeem waaraan de EU-leiders en de politici van nationale lidstaten zo driftig aan werken komt ook voort uit een collectivistisch denken, waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind.

  Als er een afspiegeling bestaat tussen alle dictators en de filosofie van het collectivisme. Het idee dat verdedigbaar is en zelfs nobel om de rechten van het individu op te offeren voor de naam van het grotere goed te dienen.

  Larken Rose

  Like

 3. Aegolius cs zegt:

  Breivik een gek of niet.

  Een strikt wetenschappelijke vraag, waarvan wellicht het onderzoek en antwoord onder druk staat van het politieke establishment.

  Socio- en filosofen beschrijven voortdurend dat de mens een product is van zijn omgeving en perceptie.

  Ik kan daar wegens mijn onwetenschappelijke status in dezen, behalve dat ik mens ben, natuurlijk geen oordeel over hebben.

  Wel dat wetenschappelijke islamklasse/psychologie anders geoordeeld zou worden, gelet/gezien op de geloofswandaden namens de islam.

  Wanneer dreigt er weer een ontspoord en zelfstandig handelend individu? Is het niet de islam dat het voortouw de afgelopen eeuw (…) heeft genomen, waarvan nauwelijks enig islamitische afwijzing ons heeft bereikt?

  Als er al helden bestaan, zijn ze veelal dood. Derhalve zal Breivik……….

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Wanneer een mens misschien wel jaren uittrekt om een alomvattende ingenieuze planning te maken met geen ander doel dan zoveel mogelijk mensen tegelijk te doden……dan kàn er eigenlijk al geen sprake zijn van een volkomen gezonde geestesgesteldheid. Ergo is, wat Breivik hier tentoonspreidde waanzin, maar wèl g e o r d e n d e waanzin. En het hoeft geen betoog, dat dit in wezen de allergevaarlijkste variant is.
  Uit dit alles kan men trouwens ook opmaken hoe gebrekkig de maatschappelijke opinie is toegerust om een dergelijke levensgevaarlijke genialiteit te doorzien: Desgewenst kan een Breivik de hele samenleving dingen doen geloven die anderen zwaar belasten zonder enige grond. Het hulpmiddel, dat hij hierbij waarschijnlijk vooral hanteert is een haarscherp Fingerspitzengefühl voor datgene, waarvoor de massa ontvankelijk is. Behalve Fjordman dreigden ook anderen, waaronder onze eigen Geert Wilders daarvan het slachtoffer te worden.
  Het meest probate middel is in dit geval waarschijnlijk niet slechts: Levenslang insluiten en de sleutel weggooien, maar vooral: Deze figuur nooit meer de kans geven, tot wie of wat dan ook door te dringen:
  Hij zal zijn leven lang het vermogen houden, meedogenloos toe te slaan en vervolgens recht te praten, wat krom is…..En steeds zal hij wéér toehoorders hebben, die er in trappen. Ten onrechte, zoals hij later dan weer zelf aantoont…….

  Like

 5. Ad de Koning zegt:

  Theresa, wat ik nu mail heeft eigenlijk niets met het onderwerp te maken maar ik weet niet hoe ik je anders kan bereiken dus ik hoop dat je het goed vind. Ik had je een mail gestuurd dat ik nogal eens een burgemeester of wethouder mail als ik het adres op internet kan vinden en soms antwoorden ze en vaak ook niet maar als ik me ergens over opwind kan ik het toch niet laten. Zo had ik wethouder Jongerius in Utrecht een niet zo aardige mail gestuurd omdat ze heeft voorgesteld de termen “haatimam” en “haatpredikers” te vervangen door “gastpredikers” en toen heb ik haar gezegd dat ze met die onderdanige houding net zo goed gelijk kan toetreden tot die haatideologie omdat ze zich daar kennelijk het beste bij thuis voelt en ik zei dat ze hiervan nog wel eens spijt zou krijgen maar dat het dan wel te laat zou zijn. Ik dacht al dat ik natuurlijk weer geen bericht zou krijgen maar ineens toch nog, Ze hebben een actieplan tegen radicalisering ontwikkeld met trainingen en specialisten. Hierop werd ik natuurlijk weer woedend, het zoveelste actieplan, en heb meteen teruggemaild dat ze met geen woord op mijn mail is ingegaan en dat ze wel een kopje thee in de moskee zal gaan drinken die ze natuurlijk via de zij ingang zal betreden. Ik weet dat ik er niets mee bereik maar kon het gewoon niet laten. Groeten.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Hahaaaa! Uitstekend, Ad! Gelézen zal ze het heus wel hebben!
   Gewoon doorgaan met het ventileren van je ongenoegen: Baat het niet, dan schaadt het niet. Vroeg of laat moet er wel iets tot die stijfkoppen doordringen, al is het maar zó weinig; alle beetjes helpen!

   Like

 6. Perfide Albion zegt:

  Karel Martel is een held omdat hij de Moren/Saracenen- of hoe je dat islamitisch tuig ook noemt-het land uitsloeg.

  Karel wist wel raad met hen die de islamieten toen geholpen hebben.

  Met de kennis van nu? Van mij geen kwaad woord over Karel Martel….

  Karel is een held! En dat zal hij altijd blijven.

  Like

 7. Scarlatti Bombatti zegt:

  ms dat ik hiermee een hoop kritiek over me heen krijg maar is het niet zo dat Anders Breivik heeft willen voorkomen dat er een ‘nest vol nieuwe socialisten die ons willen knechten’ weer op zou groeien?

  Daarbij hadden deze ‘onschuldige kinderen’ net een ‘item met groot enthousiasme uitgevoerd’
  te weten de moord op dat jonge Joodse gezin met die kleine kindjes… dat speelden ze na…
  ik ben dat ook nooit vergeten, ik zie die arrogante hooghartige gezichten vdie betweters in hun bootjes nog voor me…

  ik heb gruwelijk de pest aan die hele linxe poco club maar ook aan die ‘rechtse poco club’ die in mijn ogen nèt zo ons volk en ons land uitleveren aan de vijand, de islam en de eu…
  het zijn oorlogsmisdadigers die ons en ons land in oorlogsgevaar brengen…

  en we hoeven ècht niet te rekenen op een ‘rechtvaardige overheid’ die ‘ons’ beschermt…
  dat weten wij inmiddels ook toch?

  Like

  • H. Numan zegt:

   Goed lezen, Scarlatti. Wat Breivik zegt en wat hij denkt zijn twee totaal verschillende zaken. Breivik ZEGT o.a. inspireert te zijn door Fjordman. In werkelijkheid staat hij recht overeind met z’n rechterhand in de lucht en een borstelsnorretje onder z’n neus. Gates of Vienna en Fjordman (en ikke…) zijn super democratisch. We moeten totaal niets hebben van levensgevaarlijke malloten zoals Breivik. Lees wat Fjordman schrijft, je vindt verheerlijking van geweld nergens terug in zijn artikelen.

   Maar dat is niet wat multikul wilt. Voor hen is een gek als Breivik een persoonlijk geschenk van de maangod. Ze zijn wel wijzer dan die gek schizofreen laten verklaren. Als (ahum) ‘normaal’ mens is hij z’n gewicht in goud waard. Omdat hij (zegt) zijn inspiratie vind in Gates of Vienna en Fjordman krijgen beiden een neo nazi etiket dat voor geen millimeter klopt.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Scarlatti, dit is een wat gecompliceerde materie, maar…..Enfin, om kort te gaan: NOOIT je oren laten hangen naar iemand als Breivik, ook al zegt hij op een gegeven moment toevallig iets, waar jij je in denkt te kunnen vinden.
   In zijn optie is het ene element verweven met het andere en komt het vroeg of laat weer allemaal samen, met als enige bestemming: Geëlimineerd worden.
   Het is net een boemerang-effect: Alles valt weer terug op elkaar.
   Een waanzinnige, zij het op een geordende, geniale manier. Die man is een wandelende tijdbom, met wie hij ook in aanraking komt.
   Wat hij vandaag over de ene groep zegt, slaat wat hem betreft morgen terug op de andere groep. Géén waarde aan hechten!

   Like

 8. W.H.J. Reiss zegt:

  Volgens Breivik was het oorlog. En hij heeft de 5e colonne, de aankomende socialistische Genocide plegers, laten zien hoe een oorlog eruit ziet. Hetgeen nog weinigen begrijpen willen: Het IS oorlog !!! En dan worden mensen gedood als je tenminste zelf wilt overleven. Misschien was Breivik 10 of 15 jaar te vroeg voor zijn daad. De toekomst zal het (on-)gelijk van Breivik kunnen bevestigen.

  Like

 9. Republikein zegt:

  Intelligente man,.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ja, dat is het hem nu juist…….

   Like

   • Republikein zegt:

    Ik bedoel Vederso!
    Of dacht je dat ik een ander bedoelde,……?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Is de Paus Rooms…….
    Op deze manier had je ook nog Fjordman kunnen bedoelen!
    Hoewel het in beide gevallen de waarheid genoemd kan worden, my dear friend, doe je er beter aan om in die gevallen even een náám te noemen, aangezien degene over wie het hier toevallig gáát nog altijd Anders Behring Breivik is.
    (Maar dat besef jij zelf ook heel goed, grapjas!)

    Like

   • Republikein zegt:

    Theresa Geissler zegt:
    25 juli 2015 om 21:30
    Dit is een zeer interessant onderwerp, uitermate leerzaam.
    Jouw vertaling was ook toppie!

    Is de Paus Rooms?
    Ik denk van niet!
    Een Argentijnse jezuïet, met de piponaam Franscisco= help de dobberneger.

    Like

 10. Sjaak zegt:

  De geplande afloop heeft Breivik een Streep door zijn rekening gemaakt !
  Zijn doel was de Islamisering te stoppen en het tegendeel is ingetreden !
  links/groen heeft zich nog meer gemobiliseert en
  de moslim heeft heeft zich nog sterker infiltreert en radicaliseert !
  Ergo ! Het paard van troya heeft de voet al binnen de deur van Europa !
  FUCK THE EU !

  Like

 11. assyrier. zegt:

  Dat manifest/boek van hem is ook genial.

  Like

 12. Republikein zegt:

  Even een cumulatieve veronderstelling, is de ondergang van de wereld nabij?
  Tijdreizen lijkt een oplossing?
  http://pbs.twimg.com/media/B88DEJ2CQAAVSah.jpg:large

  Like

 13. Michael Jacobs zegt:

  Citaat: “Anders Behring Breivik heeft beweerd een “Commander” van het vermeende internationale terroristische netwerk “Tempeliers” te zijn. […] Deze geheel denkbeeldige organisatie lijkt alleen te bestaan in het hoofd van Breivik. Toch voerde Breivik zijn aanvallen uit namens deze denkbeeldige entiteit.”

  Daarmee spiegelt hij het Herrenvolk uit de woestijn. De volgelingen van Mohammed zijn immers ook lid van een denkbeeldige organisatie die Islam heet. Zij voeren al hun dagelijkse kleine en grote aanvallen op de Westerse samenleving uit in naam van hun dode profeet en hun onzichtbare afgod. De samenleving moet hen als medisch krankzinnig beschouwen en behandelen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s