Het nieuwe antisemitisme bestrijden

Screenshot_16

(Door: Isi Leibler – Vertaling: E.J. Bron)

Hoe kan men antisemitisme en haar nieuwe mutatie, het anti-Israëlisme, effectief bestrijden? De eerste stap moet erin bestaan om te begrijpen hoe deze fenomenen zich manifesteren en wat er achter zit.

In de loop van de afgelopen tien jaar, waarin antisemitisme en anti-Israëlisme exponentieel toenamen, werden er veel boeken over dit onderwerp gepubliceerd. Tot nu toe bestond er behalve de toonaangevende werken van de onlangs overleden Robert Wistrich en de excellente analyse van Daniel Goldhagen (The Devil Never Dies: The Rise and Threat of Global Anti-Semitism) geen modern overzicht over het globale slagveld betreffende de oudste haat ter wereld. Er bestaan andere waardevolle studies, die bestrijken echter slechts een beperkt kader.

Dr. Gerstenfeld was twaalf jaar lang voorzitter van het Jerusalem center of Public Affairs, de belangrijkste Israëlische denktank. De vroeger internationaal actieve strategische ondernemingsadviseur van enkele van de grootste multinationale concerns moet vandaag, na de dood van Wistrich, als de meest gekwalificeerde analyticus van het moderne antisemitisme met het zwaartepunt anti-Israëlisme beschouwd worden.

Hij is een productieve schrijver en heeft tien boeken over dit onderwerp gepubliceerd, waaronder baanbrekende studies over het antisemitisme aan universiteiten in veel landen, het anti-Israëlisme achter het pseudo-humanitaire masker van de schijnheilige Noord-Europese maatschappijen, de houding tegenover de Joden als indicator van het moreel verval van Nederland en de in toenemende mate belangrijke rol die de Holocaust-omkering en andere vervalsingen in de inspanningen om de joodse staat te demoniseren hebben aangenomen.

Zijn nieuwe boek is een parforce-rit en zonder twijfel zijn meesterwerk. Het is een lezenswaardig, 500 pagina´s tellend boek, dat het thema encyclopedisch bestrijkt. Vermoedelijk is dit het eerste boek dat de delegitimering van Israël als eenheid beoordeelt en de toegepaste motieven, de dadercategorieën evenals de in de samenleving binnendringende haatthema´s en de omvang van de schade voor Israël en de Joden onderzoekt.

Onder gebruikmaking van een groot aantal voorbeelden uit vele landen legt het centrale thema van het boek het accent op het feit dat onze huidige strijd veel complexer te bestrijden is dan het klassieke antisemitisme, dat zich concentreerde op individuele boodschappen zoals het doden van Jezus of de genetische inferioriteit van de Joden. De huidige bestorming komt uit vele verschillende bronnen, gebruikt veel verschillende motieven en maakt gebruik van een groot aantal verschillende methodes en doorgeefluiken.

Zijn openingshoofdstuk is een duidelijke analyse van hoe antisemieten zich aangepast hebben en het anti-Israëlisme als nieuwe mutatie van de traditionele Jodenhaat integreerden. De volgende hoofdstukken bediscussiëren hoe oeroude haatmotieven door de actuele vijanden van het joodse volk opgepakt en gemoderniseerd werden. Gerstenfeld laat zien dat islamitisch antisemitisme nu de rol van het nationaalsocialistische antisemitisme effectief heeft overgenomen en aan het front van de haat en het geweld tegen Joden staat – die niet alleen uitgaan van islamitische landen, maar van overal waar islamitische migranten zich hebben gevestigd.

Hij illustreert vakkundig de verbindingen en interacties tussen moslims in westerse landen, politici, de traditionele media, activisten op sociale media, NGO´s, kerkleiders, academici, vakbondsleiders, rechts-extremisten, sociaaldemocraten en vooral die in extreem links, die door joodse zelfhaat versterkt worden, die de heksendrank completeren waaruit de huidige bestorming van giftig antisemitisme is voortgekomen.

Gerstenfeld laat zien dat antisemitisme en anti-Israëlisme gebruikmaken van dezelfde kernmotieven. Hij haalt een serie studies aan die aantonen dat meer dan 150 miljoen EU-burgers geloven dat de Israëli´s zich zo zouden gedragen als de nazi´s of zouden streven naar de uitroeiing van de Palestijnen. Hij onthult systematisch het schaamteloze, pure antisemitisme van de meerderheid van de VN-vertegenwoordigers. Daartoe behoren de Europeanen, die er in toenemende mate toe neigen bij stemmingen zich van stem te onthouden of voor schrikbarende resoluties stemmen, die vaak door schurkenstaten worden geïnitieerd, die met twee maten meten of alleen kritiek hebben op Israël. Gerstenfeld laat zien dat antisemitisme niet alleen maar een deel van de geschiedenis van Europa is, maar ook van haar cultuur. Zijn voorstelling van een nieuw crimineel Europa maakt serieuze discussie noodzakelijk.

Hij analyseert bovendien de invloed van de zich voortzettende delegitimering-campagnes tegen Israël en hun gevolgen voor de Joden in de diaspora – vooral in Europa – die in toenemende mate blootgesteld staan aan discriminaties.

Gerstenfeld schetst zijn plannen voor de organisatie van de strijd voor het bedreigde Israël en het joodse volk. Hij is er volledig van overtuigd dat de Israëlische regeringen er al tientallen jaren in falen om dit probleem te behandelen, omdat zij het als onbelangrijke ergernis beschouwde in plaats van de immense gevolgen te erkennen die het verliezen van de oorlog om de publieke opinie met zich meebrengt. Hij beschouwt het als dringend noodzakelijk dat de Israëlische regering een hoogontwikkeld, personeel goed uitgerust en royaal gefinancierd antipropaganda agentschap instelt, dat wereldwijd de afschuwelijke leugens en belasteringen ontkracht en de daarvoor verantwoordelijken vernedert en beschaamd maakt.

De eerste taak van dit agentschap zou het zijn om zich met onderzoek bezig te houden, waarbij het creëren en het actualiseren van een databank van “vijanden van Israël en van het joodse volk” een belangrijke component zou zijn. Ieder nieuw incident van het aanwakkeren van haat zou onmiddellijk gekoppeld kunnen worden aan het tot dan toe door de dader gebrachte onheil. Men zou ook in staat zijn de zwakke plekken van de vijanden van Israël te identificeren.

Gerstenfeld verklaart dat vele vijanden van Israël nu vrijheden genieten. Hij stelt voor dat we bijvoorbeeld enkele van de zwakste academische aanhangers van de BDS-beweging opsporen en hun professionele falen internationaal onthullen bij universiteitscolleges en in hun beroep. Hij oppert dat dit niet eens veel geld zou kosten. Omdat de meeste mensen lafaards zijn, denkt hij dat velen dan wel tweemaal zouden nadenken voordat ze zich bij de BDS-beweging aansluiten.

De tweede activiteit van het antipropaganda agentschap zou zich bezig moeten houden met het observeren van nieuwe ontwikkelingen bij het aanwakkeren van haat. Zijn voorstel dat dit in drie verschillende categorieën zou moeten plaatsvinden, is aanbevelenswaardig.

De eerste zou de rangschikking op activiteiten, d.w.z. oproepen tot geweld, Holocaust-omkering, BDS, enz. moeten zijn. In de tweede zou het gaan om daders zoals islamitische landen, moslims in de westerse wereld, media, politici, linkse kerken, NGO´s, academici, sociaaldemocratische partijen, vakbonden enz. De derde zou de ontwikkelingen in verschillende landen observeren.

Een derde afdeling van het voorgestelde antipropaganda agentschap zou zich concentreren op direct en indirect activisme Een voorstel luidt dat tienduizenden jonge mensen, die bereid zijn Israël te verdedigen, erin geschoold zouden kunnen worden om te begrijpen hoe Israël´s vijanden werken, welke leugens en misleidingen er gebruikt worden en hoe men deze kan ontmaskeren. Nu is de verdediging van Israël chaotisch. Een betere coördinatie zou met dezelfde middelen veel meer mogelijk maken.

Het voorwoord van het boek is geschreven door de voormalige Spaanse minister-president José-Maria Aznar, die het als “een existentiële bijdrage tot een beter begrip van de indirecte aanvallen op Israël” omschrijft. Het bevat ook de ondersteuning en aanbeveling van de Tsjechische minister van Culturele Zaken Daniel Herman, de voormalige Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Giulio Terzi di Sant´Agata, de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, de voormalige Zweedse minister van Ontwikkelingssamenwerking Alf Svensson, de voormalige VS-ambassadeur bij de VN John Bolton en anderen. Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor iedereen die zich openlijk inzet om voor Israël op te komen en antisemitisme te bestrijden.

Bron:
https://heplev.wordpress.com

Bron oorspronkelijk artikel:
www.jpost.com
Auteur: Isi Leibler

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Israël-vijandigheid, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

8 reacties op Het nieuwe antisemitisme bestrijden

 1. luckybee zegt:

  Smijt alle Arabieren het land uit, en het Semithisme houdt van zelf in Holland op.

  Like

 2. ik wou dat je gelijk had maar ik ben het niet met je eens wee lopen helaas ook veel nederlands antisemieten rond

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Waarom claimen joden toch het uitverkoren volk te zijn, ze barsten van de talenten en nog is het niet genoeg, waarin verschilt de joodse religie van alle anderen die ook alle heil claimen van hun eigen geloof. De mensen uit Israel hebben dat toch niet nodig? Kunnen ze niet uitstijgen boven een geloof dat ontstond toen men dacht dat de aarde nog plat was, mensen wordt eens modern en denk eens na, zou U als u god was zo’n wereld hebben geschapen en zou u zich dan niet schamen voor het resultaat vooral met betrekking tot het mensdom? De natuur redt zich wel maar wij maken er een zoodje van, als ik god was zou ik de hele tent resetten en opnieuw beginnen!

  Like

 4. Thomasson zegt:

  Leggen Manfred Gerstenfeld – en zijn geestverwanten – ook uit op welke wijze worden anti Joodse gevoelens en anti-Israëlisme gemanipuleerd? Hoe worden dezelfde kernmotieven gebruikt? ….Of liever gezegd dezelfde GELDBRONNEN? Beide worden gefinancierd door dezelfde schaduwmensen in de kringen van de Arabische olielanden. ..Normaliter zouden buitenstaanders zeggen WAT KAN ONS DAT ROTTEN? ….ZIJ DOEN MAAR! …ECHTER, de zaak ligt veel complexer …Dezelfde mensen die voor anti Joodse- en anti Israël propaganda (met STEEKPENNINGEN)betalen, financieren ook de terreurdaden tegenover ons en …de tsunami golven van “nep-vluchtelingen” die Europa overspoelen om zo snel mogelijk de boel onder JIHAD-CONTROLE te brengen. Er zijn drie groepen mensen in de bovenste echelon die …zeg maar … gevoelig zijn voor deze praktijken: a) politici, b) media en c) universiteit intellectuelen. De meest omkoopbare groep is echter DE INTELLECTUELEN. …Ze bestaan uit mensen die minder controleerbaar zijn. Intellectuelen kunnen best wat extra geld – buiten hun salaris – gebruiken. Zij schnabbelen graag en voor geld doet men alles; ook extra propaganda maken in de naam van …De Onderdrukten! …Het fijne Multiculturalisme …De slechte karakter van de Israëliërs die zo gemeen zijn tegen de Palestijnen enz.. Niets is hier persoonlijk ..Niets is hier werkelijk met ethiek gebonden …De Israëliërs en de Palestijnen kunnen beide voor hen part de pot op….Maar, zolang het geld rinkelt? Intellectuelen zouden bijvoorbeeld geen minuut besteden aan de Tibetanen die sinds 1959 door China worden onderdrukt. Wat voor protest hebben de Britse intellectuelen naar buiten gebracht toen het bekend werd hoeveel kinderen slachtoffer zijn geworden van de Rotherham schandaal? NADA! …Er werd voor zo’n protest niet betaald. Wat voor intellectuele protesten hoort men over de verschrikkingen tegenover de Christenen en de Jazidies in Syrië en Irak? GEEN! ..Ook niet over de Christenen die uit de kerken worden gesleurd en massa vermoord en ook niet over de prijslijsten voor seksslavinnen waar de hoogste prijs wordt betaald voor een kind die nog geen 9 jaar oud is!!!. DEEL 2

  Like

 5. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  Intellectuelen zijn doorgaans geniepig, arrogant en vooral egocentrisch ingesteld. Ze kunnen ook soms gevaarlijk zijn. In onze moderne tijd zijn ze van weinig nut aan onze maatschappij. Of überhaupt. Hun gedragscode is toepasselijk aan de Nederlandse spreekwoord “Waar de wind waait, waait mijn jasje”. De kenmerken van hun gedrag kwamen overduidelijk naar voren tijdens de roerige jaren ’20. Ze waren toen anti het Nazisme en ze zagen in Adolf Hitler een vulgair persoon en de nazis een stelletje schooiers. Op het moment dat de Nazis aan populariteit begonnen te winnen, werden ze ‘Salonfähig’. In de Duitse film “Mephisto” (1981) staat de acteur Hendrik Höfgen symbool voor de gemiddelde intellectueel. Tijdens de Weimar Republiek was hij een Mondaine man van de Wereld, een multi-culturalist. Hij haatte de Nazis voor hen bekrompenheid. Echter later zag hij ook de het nut van hen aan zijn carrière. De film eindigt met de woorden : “Freiheit? …Ach! ..Was soll ich damit!“. De Universiteiten waren nooit vies van het geld van Khadaffi als wisten ze dat hij grote supporter is van Islamische terreur http://www.theguardian.com/world/2011/mar/07/universities-linked-to-libya-gaddafi
  https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_lobby_in_the_United_States

  For a Fist full of Dollars zeggen de Intellectuelen geen Nee! En types zoals Manfred Gerstenfeld en zijn vrienden hebben weinig in de melk te brokken als het om miljarden aan Arabisch oliegeld gaat.

  Maar ook wij staan machteloos en zien hoe het land waarvoor onze voorvaderen zo hard hadden gewerkt, door onze elites aan de Islamitisch Oom Dagoberts wordt verraden en verkocht

  Like

  • fleckie zegt:

   ……….LIKOED NEDERLAND IN DE SLAG MET..’ 150 PALESTIJNSE FABELS ‘…………….
   Uit’ ISRAEL NIEUWSBRIEF ‘ van het CIDI, dec. 2015…………….Het boek 150 Palestijnse Fabels, Feiten voor een beter begrip van het conflict tussen Arabieren en Israel’, kreeg veel aandacht,maar vrijwel alleen op uitgesproken pro- Israelische websites. Dat is jammer,want het boek is een handig naslagwerk: het behandelt – en ontzenuwt- systematisch 150 veel gehoorde beschuldigingen tegen ( Joden en Israel) ..
   De opzet is mooi en handig. De ‘ fabels’ zijn lfabetisch gerangschikt op steekwoorden,zodat je ze snel kan opzoeken in de inhoudsopgave. Elke ‘fabel’ is een afgerond hoofdstuk, met het steekwoorden als titel. ……………Daaronder staat dan schuingedrukte de fabel die erin wordt behandeld. Die wordt ter afsluiting herhaald,dit keer samen met het ‘feit’ dat hem weer.egt. .meestal is dat niet EEN feit, maar eerder een zeer beknopte samenvatting van wat ter weer.egging is beoogd. Dat betoog wordt vaak ondersteund met een foto. Alleen de samenvatting lezen heeft niet veel zin,want die gaat soms wat kort door de bocht als je het bovenstaande niet hebt gelezen. ……….
   Een paar willekeurig gekozen voorbeelden. ……….Het hoofdstuk Democratie Palestijnen wordt afgesloten met: “Fabel: De Palestijnen hadden democratische verkiezingen. …….
   Feit: de meerderheid van de zetels ging naar een ondemocratische partij( Hamas) ,die volgens internationaal recht nooit mee had mogen doen”. ……………Het hoofdstuk JOODSE VLUCHTELINGEN eindigt met:” Fabel: DE JODEN HOEFDEN NIET TE VLUCHTEN UIT DE ISLAMITISCHE LANDEN………………….FEIT: De meeste Joden vluchtten …………FOTO: De ARABISCHE PLUNDERING van Oost-Jerusalem ..NA..de v.ucht van de Joden”. …………………De Fabels werden 2 december gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort,dicht bij de vroegere werkkring van ex- senator Tom Struuck van Bemmelen, die op de cover vermeld is als auteur. Van Bemmelen heeft het niet alleen geschreven: hij is geholpen door het redactieYoram van Likeod Nederland zegt hij in zijn inleiding. Leden van dat team zijn dus medeauteurs , maar:” De andere auteurs willen liever niet met hun naam vermeld worden, gezien de ..ONVEILIGHEID die dat momenteel in Nederland MET ZICH MEE BRENGT”. ………..Dit brengt mij op een nadeel van de gekozen aanpak- misschien ook een reden dat wij tot nu toe alleen op. Sterk pro- Israelische websites aandacht zagen voor het boek. Al luidt de ondertitel…FEITEN VOOR EEN BETER BEGRIP VAN HET CONFLICT TUSSEN DE ARABIEREN EN ISRAEL, het redactieteam van Likoed Nederland heeft een zeer eigen visie op het conflict.Dat heeft soms invloed op de interpretatie of keuze van feiten,en bij het ontzenuwen van de ‘fabels’ lopen hier en daar ook feiten en betoog door elkaar……………
   Dat kan lastig zijn,omdat de makers” om het boek zo leesbaar mogelijk te houden” hebben afgezien van voetnoten.” Want iedereen kan immers tegenwoordig de feiten op internet controleren”, zegt Van Bemmelen in de inleiding. Maar vooral bij controversiële onderwerpen zijn op internet zeer verschillende versies van de werkelijkheid in omloop. Dat is nu juist het aantrekkelijke van dit boek: het wil de lezer uren netstromen besparen door fabels te toetsen aan feiten. Het is dan jammer als de meningen van de makers doorklinken in de ‘feiten’,en de verbaasde lezer moet gaan uitzoeken waarop de tekst is gebaseerd. ……………Een sterk voorbeeld is de interpretatie in dit boek van HET??MANDAAT over de landstreek ..PALESTINA, dat de Volkerenbond op 14 juli 1922 verleende aan de BRITTEN. In het hoofdstuk” WESTBANK..AANSPRAKEN” stellen de schrijvers van 150 Fabels over de Westbank : In 1922 werd het( de Westbank, of zelfs de hele streek?EF) door de Volkerenbond(..) toegewezen aan het JOODSE VOLK”. ……….Dit is niet de gebruikelijke interpretatie van het MANDAAT. Dat noemt net als de …BALFOUR DECLARATION een veel vager doel: ” THE ESTABLISHMENT IN PALESTINE OF A NATIONAL HOME FOR THE JEWISH PEOPLE”. De gangbare interpretatie hiervan is, dat dit nationale thuis binnen dat gebied moest worden opgericht-en niet dat het hele Mandaatgebied Palestina moest worden omgezet in een nationaal thuis voor het Joodse volk……………..Gezien de vaagheid in de formulering is de interpretatie in 150 Fabels niet onjuist te noemen. Maar er had wel bij mogen staan wat de meer gebruikelijke interpretatie is, en de invulling die er in de geschiedenis aan is gegeven. ……….Als gezegd,dit is jammer, want de meeste ‘Palestijnse fabels’ berusten op regelrechte,soms BIZARRE LEUGENS. Degenen die ze verspreiden geven niet alleen maar een eigenzinnige interpretatie van de feiten,zoals je een enkele keer aantreft in de Fabels. Dit is niet een boek om van voor tot achter te lezen, maar de makers weten waar zij het over hebben en wij troffen er geen leugens of onjuistheden van de auteurs in aan.
   ……….Alleen al het feit dat er nu 150 van deze fabels verzameld en benoemd zijn in EEN boek is een verdienste van de makers. Het is niets nieuws om te zien wat voor onzinnigheden over Israel( soms over Joden) breed verspreid worden via internet en keer op keer herhaald.Dit boek helpt ook om ze gemakkelijk te herkennen. ……….Vergis je niet: veel van die fabels,zo niet alle, worden door de veld duizenden die ze steeds weer onder ogen krijgen als vaststaande feiten aangenomen. Dit is hun waarheid. Het is de basis voor een emotionele identificatie met de Palestijnen en het voedt de haat tegen de boosdoeners die hen ‘dit allemaal aandoen’. Bij mensen die zo ver zijn, heeft argumenteren meestal geen zin. Maar wie ertegenin wil gaan om te voorkomen dat anderen zo ver komen, kan de fabels hier opzoeken. Ze zijn herkenbaar aangeduid en gemakkelijk te vinden. ………..Mocht je als lezer hier en daar verbaasd opkijken van wat je tegenkomt,dan kan het geen kwaad om het na te zoeken.Soms,vooral waar het gaat over de Westbank,blijkt er dan sprake te zijn van. Een eigenzinnige interpretatie door de bevlogen auteurs-maar soms ook blijkt hoe BIZAR de werkelijkheid wordt..VERDRAAID.. in deze Palestijnse FABELS.#[EF]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 6. reageerbuis zegt:

  Wat ik niet begrijp is dat zoveel Joden zich pro-islamitisch en daarmee in wezen antisemitisch opstellen. De koran beveelt de Joden te doden en dat verandert niet door aardig te doen tegen de islam. Mensen als Job Cohen, Lodewijk Asscher, een organisatie als Een Ander Joods Geluid zijn anti-reclame tegen bestrijders ban het antisemitisme. Jodenhaters kunnen altijd wijzen op medestanders onder de Joden. Is dit het Stockholmsyndroom?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s