De demonisering van het patriottisme

Screenshot_19

(Door: Jan Gajentaan)

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn wij in Europa opgevoed – ik zou haast zeggen, gehersenspoeld – met de gedachte dat nationalisme “fout” is en internationalisme ”goed”. Kennelijk was men na WO2 tot de conclusie gekomen dat het nationalisme de oorzaak was van twee wereldoorlogen en dus bestreden moest worden.

Al vanaf 1945 hebben ook de Amerikanen ingezet op een federaal Europa, dat op allerlei manieren gestimuleerd moest worden, ook op illegale wijze. Hoe dat in zijn werk ging kunt u nalezen in dit (lange) artikel van de historicus Richard Aldrich.

De eerste schoorvoetende stappen richting een federaal Europa werden gezet met de EFGKS, later EEG, EG, uiteindelijk EU. Dat er met name vanuit socialistische hoek gestreefd werd naar een federaal Europa bleek al uit de woorden van premier Drees, die in 1953 in het Nederlandse parlement na kritiek van socialistische fractiegenoten opmerkte dat zijn streven was: een Europese federale staat waarin de Nederlandse soevereiniteit opgeofferd zou worden. Dat waren misschien deels loze woorden, want in de praktijk was Drees een pragmaticus die zich juist verzette tegen te veel Europese bemoeienis, bijvoorbeeld met het Nederlandse immigratiebeleid.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres” via “Gielah”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR, Nederland, Patriottisme. Bookmark de permalink .

14 reacties op De demonisering van het patriottisme

 1. Manna zegt:

  waar kan ik het t-shirt bestellen? 🙂

  Like

 2. koddebeier zegt:

  WO2 is niet gekomen door het nationalisme, maar door nationaal socialisme, het tweeling broertje van het socialisme !!
  Kijk om U heen, landen waar de socialisten aan de macht zijn of meeregeren, daar is het een puinhoop door de stompzinnige gedogen van een tomeloze toestroom van gelukzoekers en asieleisers !!

  Like

 3. joopklepzeiker zegt:

  RT Schokkend!!
  CDA,Pvda,VVD grondleggers Politieke Unie vanaf 1992!

  Een verhelderend stuk over het laten ontstaan van de Politieke Unie.
  Vanaf 1992 werd dit met het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht ingang gezet.

  Hieronder via wikipedia kun je zien dat men in 1992 al wist dat de Politieke Unie er moest komen.
  Stapsgewijs wordt de Europese Economische Gemeenschap veranderd in Europese Gemeenschap en begint het inleveren van Soevereiniteit aan de EU.
  Via deze Link is de droom begonnen van Politici om een Verenigde Staten van Europa te stichten.

  Verdrag_van_Maastricht

  We worden dus al vanaf 1992 met een kluitje het riet ingestuurd!
  Partijen zoals de VVD en het CDA die nog steeds vaag blijven over de Politieke Unie zijn dus oneerlijk.

  Het verdrag in 1992 werd ondertekend door Lubbers III.
  Een kabinet bestaande uit het CDA met 54 zetels en een PvdA met 49 dit kabinet is de grondlegger namens NL van de Politieke Unie ingezet met het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht.

  Kabinet Lubbers III – Kabinet-Lubbers_III

  De volgende stap is het Verdrag van Amsterdam uit getekend okt 1997 in werking op Mei 1999
  Verdrag_van_Amsterdam

  Namens de Kabinetten Kok I en II (PAARS I en II) 1994-1998 1998-2002 PvdA,VVD,D66
  Kabinet-Kok_I-Kabinet-Kok_II

  In 2001 volgt het verdrag van Nice.
  Het akkoord werd moeizaam bereikt. Bovendien stemde Ierland in oktober 2001″ in een referendum tegen het verdrag, omdat naar de mening van de Ierse bevolking het verdrag van de Europese Unie een militaire unie maakte. Dat streed met de neutraliteit van Ierland. Na verklaringen door de EU over het waarborgen van de Ierse neutraliteit vond in oktober 2002 de herkansing plaats in een nieuw referendum, waarbij het verdrag wel werd aangenomen. De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardde het verdrag zonder veel tegenstemmen.
  Verdrag_van_Nice

  Het ondertekenen gebeurde tijdens het kabinet Kok II
  Wederom weer een grote stap ingezet in 1992 met als doel de Politieke Unie.

  Invoering van de gezamenlijke munt de EURO ondertekende intentie tijdens Verdrag van Maastricht uit 1992

  Euro ging in op 1januari 2002 tijdens het kabinet Kok II PvdA,VVD,D66.
  Euro

  In 2005 wilde men weer een grote stap zetten doormiddel van de Europese Grondwet.

  Dit gebeurde onder voorwerk van de Kabinetten Balkenende 1-11
  Waarin prominent de grondleggers en verdere uitwerkers van de Politieke Unie het CDA en de VVD aanwezig waren.

  Het uitgeschreven Raadgevende Referendum werd door het volk met 2/3 meerderheid afgeschoten.
  De eerste signalen dat de Nederlandse Burgers helemaal niet zaten te wachten op een Europese Superstaat ingezet in 1992.
  Onder Balkenende III werd op 13 december 2007 het verdrag van Lissabon ondertekend
  Volgens de preambule was het doel “het door het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice op gang gebrachte proces te voltooien teneinde de doeltreffendheid en de democratische legitimiteit van de Unie te versterken en haar optreden samenhangender te maken.”

  [1] De belangrijkste wijzigingen die besloten lagen in het Verdrag van Lissabon betroffen de afschaffing van de Europese pijlerstructuur, het toegenomen belang van het stemmen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad, een grotere rol voor het Europees Parlement en de introductie van een voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werd rechtskrachtig.

  Het Verdrag verving de door de Franse en Nederlandse kiezers in 2005 verworpen Europese Grondwet, hoewel de verschillen vooral uiterlijk zijn

  [2]. Volgens de Britse denktank Open Europe zou 96% van de tekst gelijkaardig zijn. Valéry Giscard d’Estaing noemde de wijzigingen ‘cosmetisch’.

  [3]
  De eigenlijke door de Nederlandse kiezer weggestemde EUgrondwet uit 2005 trad gewoon in werking op 1 dec 2009.
  Balkende I t/m 111 hebben dus wederom grote stappen gezet.
  Het Verdrag van Lissabon heeft het volgende als doel
  De geconsolideerde versies van deze documenten vormen de wettelijke basis voor de Europese Unie.
  en dus kun je zeggen dat na het ondertekenen van dit verdrag de grootste stap werd gezet tot het vormen van een Politieke Unie.Ergerlijk is dat de Nederlandse Burgers niets is gevraagd na het inzetten van deze Unie na 1992 Maastricht.

  We hebben één keer in 2005 mogen stemmen en we waren in meerderheid tegen deze Politieke Unie.

  De zittende Politieke Macht is gewoon doorgegaan met het realiseren en is daarbij totaal uit het oog verloren dat men Volksvertegenwoordiger is.

  Conclusie na 1992 stond alles al vast en is men stapsgewijs verder gegaan met het uitwerken van het plan het realiseren van een Politieke Unie.

  De volgende partijen van Lubbers III,Kok II en II,Balkenende 1 t/m 4 zijn dus de hoofdverantwoordelijke voor het uitvoeren van deze plannen tot en met het belangrijkste verdrag tot nu toe het Verdrag van Lissabon.

  Opsommend naar zetelaantal en dus macht.
  LubbersIII CDA 54 PvdA49 7 NOV 1989- 22 AUG 1994 – Verdrag van Maastricht grondlegger Politieke Unie en Euro!
  Kok I PvdA37 VVD31 D66 24 22 AUG 1994-3 AUG 1998- Verdrag van Amsterdam
  Kok II PvdA45 VVD38 D66 14 3 AUG 1998- 22 JULI 2002- Verdrag van Nice en invoering Euro
  Balk I CDA43 LPF26 VVD24 22 JULI 2002- 27 MEI 2003 -Voorwerk EU grondwet
  Balk II CDA44 VVD28 D66 6 27MEI 2003- 7 JULI 2006 – 2005 afgewezen EUgrondwet via Raadgevend Referendum!
  Balk III CDA44 VVD27 1JULI 2006- 22 FEBR 2007 – Voorwerk Verdrag van Lissabon
  Balk IV CDA41 PvdA33 CU6 22 FEBR 2007- 14 OKT 2010 – Ondertekening Verdrag van Lissabon Grondwetgeving feit!

  Na zetelkracht en dus macht kunnen we de volgende partijen verantwoordelijk houden.

  De grootste na het ondertekenen van het verdrag waar alle intenties voor een Politieke Unie stonden ondertekend het Verdrag van Maastricht.

  CDA 54 EN PvdA 49
  Daarna tellen we ze op tot en met Balkende IV want toen werd de Grondwetgeving via het verdrag van Lissabon een feit.Het is niet voor niets 96% van de afgewezen EU grondwet.
  CDA 226 ZETELS sinds Lubbers III
  PvdA164 ZETELS sinds Lubbers III
  VVD 148 ZETELS sinds Kok I
  D66 44 Zetels sinds Kok I
  LPF 26 sinds Balk1
  CU 6 ZETELS sinds Balk IV

  Met deze partijen en dan vooral de enorme invloed op de momenten dat er stappen konden gezet worden naar het realiseren van de Politieke Unie kun je concluderen dat het CDA,de Pvda ,de VVD verantwoordelijk zijn voor deze realisatie.
  Hierbij kunnen D66 en GL gevoegd worden omdat die openlijk uitkomen voor een Politieke Unie.

  Het CDA en de VVD blijven vaag net zoals de Pvda maar dat doen ze als sinds 1992 en dus gaan de plannen gewoon door wanneer deze partijen na 12 sept groot genoeg zijn om een kabinet te vormen of voor een meerderheid te zorgen in de 2de kamer.U bent gewaarschuwd!!

  http://www.de-stek.info/forum2/index.php?topic=26617.30;topicseen

  Like

 4. Hans zegt:

  Buitenlanders horen in het buitenland.
  Daarom heten het ook buitenlanders.
  Asielzoekers moeten blijven zoeken.
  Daarom heten het ook asielzoekers.
  Kortom:
  Zorgen dat buitenlanders het buiten Nederland beter vinden.
  Gewoon zorgen dat ze het niet vinden.
  #KLAARMEE

  Like

 5. Thoth zegt:

  (..)Dat waren misschien deels loze woorden, want in de praktijk was Drees een pragmaticus die zich juist verzette tegen te veel Europese bemoeienis, bijvoorbeeld met het Nederlandse immigratiebeleid.(..)

  Inderdaad. Hierbij het stuk wat ik een paar jaar terug heb geschreven :

  De decennia-lange en nog steeds voortdurende immigratie van allerhande kanslozen trekt nog steeds een zware wissel op onze samenleving. De populatie van onze (jeugd)gevangenissen bestaat voor 80% uit allochtonen, terwijl zij slechts voor 10% van de bevolking uitmaken. Er worden nog steeds honderden miljoenen geinvesteerd om toch deze groep in de de nederlandse samenleving te integreren, maar dit faalt hopeloos. Inburgeringscursussen, opleidingen, subsidies, buurtvaders, etc, etc, het uiteindelijke resultaat is nog steeds beroerd. Elke immigrant kost de nederlandse belastingbetaler gemiddeld minimaal 200.000 Euro. Het hele immigratie-drama heeft Nederland al vele miljarden gekost. Dat er er echter nog steeds stug wordt doorgegaan met dit experiment, is uitsluitend te wijten aan de gevestigde partijen. Immigratie is inmiddels tot een industrie verworden. Zeer veel mensen, van COA , tot advocaten en buurtwerkers verdienen hun brood in deze tak van industrie die tot op heden per saldo alleen verlies heeft opgeleverd. Elk nuchter, wijs mens zou zeggen, stop toch eens met deze onzin, maar zijn roepende in een woestijn of worden voor racist, fascist of nog erger uitgemaakt. Al met al een gewoon treurige geschiedenis. En denk nu niet dat dit allemaal uit lucht komt vallen. De oude Dr. Willem Drees, die na-oorlogs nederland uit het slop trok, waarschuwde al dat het verstrekken van Nederlandse paspoorten aan de 50000 duizenden gastarbeiders een zware wissel zou trekken op de nederlandse samenleving en deze ernstig zou ontwrichtten. Maar het toenmalige christen-liberale kabinet Lubbers wilde er niets van weten. De PvdA ook niet. Nu zitten op 6 miljard p/j aan de bijstand voor de allochtonen. Inmiddels 500 moskeeën gebouwd en er worden door de allochtonen allerhande overvallen gepleegd. En het worden er nog méér. En hòe heeft deze verstandige PvdA’er (ex) en groot staatsman z’n droevige gelijk gekregen. Kijk naar de huidige stand van zaken en huiver…

  Like

 6. OphEUffen zegt:

  @joopklepzeiker, uw reactie doet mij – op de een of andere manier – onmiddellijk aan de moord op Pim Fortuyn terugdenken. Die kwam, in de door u genoemde feiten, erg ongelegen en was veel te populair. Een “groot gevaar”. Ik ben er niet van overtuigd dat Van der G. geen stromannetje was. Fopstrafje uitzitten en de klus was geklaard.

  Like

 7. Frans Brassens zegt:

  Op mijn Facebook pagina heb ik sinds gisteren een plaatje staan, met fraaie kleurtjes en belettering in diverse maten. Het lukt me niet mijn plaatje hier te plaatsen, maar de kale tekst dus wel. Het onderstaande valt er te lezen:

  Plautus: “Tunica propior pallio est”
  Ze wisten het al, vroeger, die ouwe Romeinen:
  HET HEMD IS NADER DAN DE ROK

  EIGEN GEZIN EERST
  EIGEN FAMILIE EERST
  EIGEN VOLK EERST

  En wie gezond kan denken ziet daar de geldigheid van in.

  Like

 8. Doornroosje zegt:

  Juist Luckybee, Drees zag een donkere bui aankomen.

  Like

 9. Luchtpint zegt:

  In tegenstelling tot wat Links graag beweert, is socialisme wel verenigbaar met bepaalde vormen van nationalisme. Maar dat kan maar beter onder de mat worden geveegd.

  De SNP, de Schotse nationalisten van vandaag, zijn ontstaan uit de Schotse afdeling van de Labour partij.

  Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), twee partijen die pro-Catalaanse onafhankelijkheid zijn, zijn links georiënteerd !

  Euskadi Ta Askatasuna, beter bekend als de separatistische terreurbeweging ETA, is in de jaren 60 ontstaan als een Marxistisch geïnspireerde groep.

  Bij de heroprichting van IRA begin jaren 70 viel de IRA in twee delen uiteen, de Official IRA, ook wel Red IRA genoemd, omdat het geschoeid was op Marxistische leest, en de Provisional IRA, die daar geen basis in vond voor zijn nationalistische ideologie.

  Moet ik bovendien ook nog denken aan het maoïsme van Pol Pot, die in Cambodja genocide liet plegen op daar wonende Vietnamezen en Chinezen. (hoewel hij de steun genoot van de Chinezen tegen de Marxisten-Leninisten van Vietnam !)

  Like

 10. Hendrik M. zegt:

  @joopklepzeiker, bedankt voor uw uiteenzetting.
  Het moge duidelijk zijn dat enige actie vereist is.
  Denk hierbij aan een blokkade van Den Haag op de 3e dinsdag in september.
  Prinsjesdag, tijd om de vuige landverraders en volksverlakkers zwaar te straffen.
  De wereld kijkt toe hoe landverraders en volksverlakkkers met hun hakken 10 cm van de grond met hun stropdasje aan een lantaarnpaal geplakt worden…
  Ow ja, neem een tubetje superlijm mee…
  Voor weinig geld veel recht!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s