Waarom laat Duitsland überhaupt moslims het land binnen?

Screenshot_28

(Door: Petra Raab – Vertaling: Theresa Geissler)

Duitsland heeft ze niet allemaal meer op een rij door moslimvluchtelingen en moslimmigranten op te nemen. Waarom zou Duitsland ook maar één enkele moslimvluchteling, laat staan één enkele moslimmigrant, opnemen als deze mensen een man als profeet vereren die Duitsers uit het land gejaagd en ze tot vluchtelingen gemaakt zou hebben? Zolang deze mensen een man als profeet volgen die iemand als de Duitsers afgeslacht en het land uitgejaagd zou hebben, hebben ze in ons land niets te zoeken. Hoe stom kan men eigenlijk zijn om zúlke mensen de toegang tot ons land mogelijk te maken?

Men laat toch niemand zijn land binnen die een profeet volgt die iemand afgeslacht zou hebben? Hoe stom moet men dan als volk eigenlijk zijn? Moslimvluchtelingen hebben totaal niet verdiend dat wij ze als vluchtelingen opnemen zolang zij een man als profeet volgen die zelf in 8 jaar tijd ruim 80 vreedzame volkeren overvallen en leeggeroofd heeft. Mensen die zó ’n man als profeet volgen, die het diepst mogelijke geweld aan vrouwen, kinderen en mannen begaan heeft, hebben de opname in een vrij, geciviliseerd land niet verdiend, vóórdat zij zo’n man als profeet hebben afgezworen; anders kunnen ze beter naar hun broeders en zusters gaan, die reeds meer dan 57 landen geïslamiseerd hebben. Waarom komen deze mensen eigenlijk naar Duitsland, als zij tegelijkertijd van jongs af aan leren dat alle Duitsers ongelovigen zijn, die men geen rechten hoeft toe te kennen?

Er bestaat geen strenge en gematigde islam. Er bestaat maar één islam. Wie iets anders zegt, beledigt de islam.
(Recep Tayyip Erdoğan, president van Turkije, 2008)

Moslims zitten over het algemeen volkomen gevangen in de tweedeling gelovige – ongelovige. Ze zijn er enthousiast over als de koran van henzelf zegt dat zij “de beste gemeenschap zijn die voor de mensen ontstond” en “bepalen wat juist is.”

Soera 3, vers 110: Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in God. En, indien de mensen van het Boek hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.”

Dat is de ene kant van de medaille, de andere is de wereld der ongelovigen. Deze worden in honderden koran-verzen als de afschuwelijkste wezens in Allah’s schepping ten tonele gevoerd – zij worden vernederd, gedemoniseerd, geterroriseerd en met de dood bedreigd en door Allah in de waanzin geleid.:

Soera 9, vers 30: En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van God” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van God.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah´s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”

Maar precies vanwege deze koraanse tweedeling bereikt een “orthodoxe” moslim pas voor Allah zijn recht van bestaan als “beter” mens. Hij heeft daarmee de heilige legitimatie om op ongelovigen (Kafirs) als zijnde minderwaardige wezens neer te zien.

Iedere vermelding van de Kafir is negatief. “Kafir” wordt over het algemeen als “ongelovige’ vertaald, maar dit is eigenlijk niet juist, omdat het woord ‘ongelovige’ neutraal is. De Koran definieert echter in zijn uitgebreide betekenis het woord ‘Kafir’ als volgt: De ongelovige kan omgebracht, gehaat, bestraft, verkracht, bespot, tot slaaf gemaakt, onthoofd, gefolterd, beledigd, verdoemd, ingeruild, bestolen, ontvoerd en vernederd worden. Tegen de ongelovigen kunnen ook samenzweringen gepland worden…. De Hadith en de Sirat volgen hetzelfde patroon. Er bestaat geen woord in het Duits dat de algehele negativiteit van het woord “Kafir” adequaat zou kunnen  uitdrukken.

Ook J. C. Bürgel kwalificeert de positie van ongelovigen in de Koran niet-menselijk: De ongelovigen daarentegen, de polytheïsten, staan buiten deze betrekking tot Allah, zij worden eigenlijk helemaal niet als mensen of in ieder geval slechts als psychische misbaksels beschouwd.: “In hun harten is ziekte” en zij zijn “doof, stom en blind.” Op deze gebreken wijst de Koran meermaals en benadrukt ook hun ongeneeslijkheid.

Fatwa over de vraag hoe de islam de ongelovigen beziet. De islam is de superieure godsdienst. Door de vooraanstaande Saoedische juridische adviseur en verkondiger van de islam, Muhammad Salih al-Munnajjid juridisch adv.-nr.:13759 (Instituut voor vragen over de Islam, dh, 31.08.2010):

Vraag: “Hoe ziet de islam de ongelovigen?”

Antwoord: “De islam heeft ons [moslims] bevolen tegenover elkaar barmhartig te zijn. Tegenover de ongelovigen moeten wij nietsontziend en hard zijn. Allah beschreef de metgezellen van zijn profeet – Allah ’s heil en zegen zijn met hem- op de volgende wijze: ‘Mohammed is de gezant van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen, maar barmhartig jegens elkaar.’ (Soera 48, 29) De islam staat ons [moslims] toe de vrouwen van Joden en christenen te huwen. Dezen mogen echter niet onze vrouwen huwen, daar de Joden en de christenen inferieur zijn aan ons, onze vrouwen zijn superieur aan hen. De nederige mag niet boven de verhevene staan. De islam is superieur. Niets mag superieur zijn aan de islam.

Wij geloven aan hun profeten, zij, echter, geloven niet aan onze profeten. De islam heeft ons bevolen, de Joden en christenen van het Arabisch schiereiland te verdrijven. Zij mogen daar niet blijven, omdat het Arabisch schiereiland het land van de Boodschap [der islam] is. Daarom mogen wij dit land niet met de onreine Joden en christenen vervuilen. Allah’s profeet – Allah ’s heil en zegen zijn met hem – heeft gezegd: ‘Verdrijft de polytheïsten van het Arabisch Schiereiland’ (Sahih al-Bukhari 2932 en Sahih Muslim 3089). De islam heeft ons verboden van het tafelgerei van de Joden en christenen te eten, behalve als er een dwingende reden bestaat om dat te doen. In dat geval moeten wij het tafelgerei eerst grondig afwassen. Toen Allah ’s profeet – heil en zegen zijn met hem – na het eten over het tafelgerei van de Joden en de christenen werd gepolst, antwoordde hij: ‘Ingeval gij [moslims] ander tafelgerei [dan dat van de Joden en de christenen] vindt, zo gebuikt het. Ingeval gij niets anders vindt, zo eet ervan, maar wast het eerst grondig af.’ (al-Bukhari 5056 en Muslim 3567).

De islam heeft ons verboden ons hetzelfde te kleden als de ongelovigen of hetzelfde te eten en te drinken als zij. Want wij zijn de superieuren en de ongelovigen zijn de inferieuren. De superieure volgt niet de inferieure na. Allah’s profeet – Allah ’s heil en zegen zijn met hem – heeft degene, die de ongelovige navolgt, de Hel beloofd: ‘Wie een volk navolgt, wordt één van hen.’ Deze [spreuk van Mohammed] werd door Abu Dawud (3412) overgeleverd. Al-Albani kwalificeerde deze overlevering als authentiek [dus als hadith sahih]. De overlevering kan (onder Sahih Abu Dawud. 3401) gevonden worden. Onze profeet Mohammed heeft ons bevolen tegen de ongelovigen te strijden als wij in de gelegenheid zijn, ze in hun landen te overwinnen en ze voor de keuze te stellen, voor wij hun landen veroveren:

1.Toe te treden tot de islam. In dit geval worden zij [de ongelovigen] beschouwd zoals wij, zij hebben onze rechten en plichten;
2. Eerbetoon [aan moslims] in vernederde toestand te betalen;
3. Te besluiten tot oorlog [tegen ons, moslims]. In dit geval zullen [ingeval wij zegevieren] hun eigendom, hun vrouwen, kinderen en landerijen ons toebehoren. Zij gelden voor de moslims als oorlogsbuit.

http://derprophet.info

Bron:
http://petraraab.blogspot.nl
Auteur: Petra Raab

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", Duitsland, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Krankzinnigheid, landverraad, Moslims, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

22 reacties op Waarom laat Duitsland überhaupt moslims het land binnen?

 1. Ricardo zegt:

  Links vind vluchtelingen zo zielig , maar waar zijn de vluchtelingen dan uit Venezuela, Honduras, Colombia, Mexico en nog wel meer Latijnse landen, waar men op de vlucht is.
  Maar nee dit zijn geen mensen voor Nazi Links, ze adoreren nou eenmaal geen meinkampf (koran).

  Die verwende Yankee’s lopen altijd te zeiken op Latino’s , maar hebben enkel reden tot klagen,
  Latino’s werken keihard zitten niet met hele gezinnen in de bijstand, en komen niet met eisen,
  het gastland intimideren en aanslagen plegen.
  Natuurlijk zijn er ook criminele Latino’s ,maar niet vanuit het geloof. En welk volk ter wereld heeft , nou geen criminelen?

  Links heeft Liever moslims die hier een 3e Wereld continent van maken, Links kan weer trots zijn Europa en nog schandalig hoge salarissen vangen ook op je continent kapot te maken.

  Like

 2. De waarheid over Obamallah !

  The most dangerous Barack Obama video ever!!!

  Reagan Warned Us About Obama

  “Naïviteit is een dure sport. Wie denkt dat de gebeurtenissen vandaag de dag toeval zijn, moet zich dringend eens afdrogen achter de oren, want toeval bestaat niet. Oekraïne, ISIS, Gaza, massa-immigratie, het maakt allemaal deel uit van één groot masterplan, dat zo perfide is dat goeie mensen zich niet eens durven voorstellen dat iets of iemand zo kwaadaardig kan zijn:
  “In de Grote Leugen is er altijd een zekere kracht van geloofwaardigheid, omdat de brede massa’s van een natie altijd gemakkelijker te corrumperen vallen in de diepere lagen van hun emotionele natuur dan dat bij vol bewustzijn en vrijwilligheid mogelijk zou zijn. En dus vallen zij, door de primitieve eenvoud van hun denkpatronen, gemakkelijker ten prooi aan de Grote Leugen dan aan de kleine leugen.”
  Weet u uit welk boek dit citaat komt? Uit Mein Kampf, van Hitler. Staat in mijn boekenkast. Niet dat ik een nazi ben – natuurlijk niet, maar om gebeurtenissen te begrijpen gaat ge toch uitspraken in de hedendaagse context bekijken.”

  Bron
  http://nageltjes.be/wp/

  Like

 3. Driek zegt:

  Ik lees zojuist op PowNed:

  De utgeprocedeerde asielgezinnen die niet uit de opvang in Almelo willen verhuizen, moeten daar toch echt weg. Volgens het ANP blijkt dat uit een brief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asielbeleid) aan de Tweede Kamer.
  Door de extra instroom van asielzoekers moet de gezinslocatie in Almelo een regulier asielzoekerscentrum worden. Dat betekent dat de uitgeprocedeerde asielgezinnen “inderdaad moeten verhuizen”, aldus Dijkhoff.
  Hij zegt wel dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) er alles aan doet om de mogelijk nadelige gevolgen van een verhuizing voor kinderen zoveel mogelijk te beperken. Maar dat neemt niet weg dat zeker met de huidige hoge aantallen nieuwe asielzoekers verhuizingen “soms nodig” zijn, aldus Dijkhoff.
  Het COA overlegt over de verhuizingen met zowel de gemeente als met de bewoners.

  Ik vond dit een mooie reactie van een lezer.

  Tja regels zijn er om te breken…uiteraard hanteren we de harde hand als jonge Hollandsche kinderen een centje proberen te verdienen met een kraampje….maar de regels omtrent asielzoekers en uitgeprocedeerde…tja die regels zijn naar eigen emotie en tolerantie in te vullen…Natuurlijk krijgen deze uitgeprocedeerde uiteindelijk een pardonnetje, een miele, een mooie sociale hoekwoning met interieur en alle zorg, speciaal onderwijs en uitkering om riant van te leven zonder er ook maar 1 prestatie voor te hoeven doen…crimineel of niet. En nee niet mopperen blanke kaaskoppen hier!!! Wij moeten gewoon werken tot je 67ste of wellicht je 70ste, dikke stress baan, ontslagrechtversoepeling> geen gouden handdruk meer, hoge hypotheek en een hoop zorgen en stress, u dient gewoon te betalen, te participeren en zelfredzaam te zijn. Dat zal betekenen dat u straks de billen van uw eigen ouders moet gaan wassen en deze in huis moet nemen….want de juiste status krijgen is tegenwoordig enkel weg gelegd voor onze elite en immigranten. Naast al deze ongemakken zullen er natuurlijk ook grote veranderingen plaats gaan vinden in nagenoeg elke woonwijk, iets met criminaliteit, moskeeen, ghetto vorming, no go area’s, maar goed je kunt ook niet alles hebben he.
  Dutchmen32 | 25-08-15 | 20:55 | niet ok!

  Like

 4. Republikein zegt:

  Ja, wat een teringzooi! Naar de klote!
  Uitgelicht, niet het licht!

  Like

 5. Republikein zegt:

  Overigens is dit bericht een waarschuwing richting goedmens.
  Maakt niet uit waar ie woont.
  http://www.geennieuws.com/2015/08/regering-verantwoordelijk-voor-komende-uitbarstingen-van-geweld-video/

  Like

 6. Hendrik M. zegt:

  Tja Theresa, het maakt allemaal deel uit van een groter plan.
  Ene Adolf wilde 1 volk, een rijk, een leider; hij redde het niet…
  Z’n navolgelingen werden de oprichters der €U en zijn zonder strijd al heel ver gevorderd.
  Eenvoudig en goed met de kolen en staal gemeenschap en later de EEG, wat goed werkte.
  Natie staten die beter samenwerkten, doch hun eigen identiteit behielden, evenals hun eigen munt.
  Vanwege koers problemen der verschillende munten werd de ecu (Europese rekeneenheid) geintroduceerd, wat ook goed werkte.
  €uropa is nu al bijna 1 rijk waarover Brussel/Straatsburg heerst.
  De gezamenlijke munt werd in de strijd geworpen, de €uro, iets wat niet functioneerd bij landen met een zo verschillende arbeids moraal en productiviteit (was bij introductie bekend, daarom hadden we ook die verschillende wisselkoersen), doch doorgevoerd werd om zo een politieke unie (1 volk) noodzakelijk te maken; iets waar hard aan gewerkt word.
  Helaas, er is meer, NWO (New World Order), Bilderberg.
  Een groep die probeert wereldheerschappij te verkrijgen en daarvoor ook de €U misbruikt.
  Hoge omes en tantes (politici) uit de verschillende landen USA, de €U, zeer grote bedrijven en banken werken hierin samen; hun invloed is heel groot, groter dan men denkt!
  Bv Goldman Sachs, een van hun, wist Griekenland de €U in te loodsen, met alle gevolgen van dien.
  Tja, u weet ondertussen wat de €uro, doet; een enorme geldstroom van Noord naar Zuid, naar de landen die het noorden niet kunnen bijbenen, Frankrijk is er de belangrijkste van, Italië is 2e.
  De €U pakte andere zwakke landen als Spanje, Portugal en Ierland aan, denk om de aandacht van Frankrijk en Italië af te leiden.
  €uropa als sterke eenheid was een doorn in het oog van de USA, met z’n zwakke dollar en openstaande schulden aan bv China.
  Na het gebeurde van 9-11 en het benoemen van de as van het kwaad, leek het USA optreden in de diverse Arabische landen gerechtvaardigd, vond dat eigenlijk ook.
  De USA wist ondertussen donders goed hoe de Arabische wereld in elkaar stak, maakte daar smerig misbruik van toen ze daar wel eens eventjes democratie zouden brengen.
  De Arabische lente werd en is een drama…
  De sterke leiders weg en de islam greep haar kansen; hadden we eerst te maken met een Taliban, nu kwamen er meerdere van dit soort fundamentalistische islam groeperingen…
  Burger oorlogen tegen een ieder die niet geheel aan het islamitisch ideaalbeeld voldeed.
  Grote vluchtelingen stromingen kwamen op gang.
  De €U, zwaar beinvloed door de Bilderberg NWO, besloot ondertussen Griekenland te ‘helpen’ met hun schulden die ze aan private banken hadden; ze namen ons belastinggeld en namen de schulden van die private banken over, zodat die banken geen centje pijn leden aan hun idiote leningen.
  De Griekse schuld werd onze schuld en de €U kreeg bijna onbeperkte macht over Griekenland.
  Nee, er werd geen beslag gelegd op de gigantische olie voorraden in de Griekse wateren waarmee Griekenland alle schulden eenvoudig af zou kunnen lossen.
  Ow ja, ondertussen onderhandelde de €U met de USA over een vrij handels verdrag, TTIP.
  Onbeperkte toegang voor de USA tot de €U markten, waardoor Monsanto met z’n patenten ons tot gebruik van genetisch gemanipuleerde troep kan verplichten…
  We Chloor kippen in de winkelschappen toe moeten laten op straffe van hoge boetes.
  We Amerikaanse olie maatschappijen niet mogen hinderen, op straffe van een miljarden boetes, op bv Ameland naar olie te boren.
  Tja, dat vertellen onze regering, de TV en andere media ons niet.
  Dit verklaart ook het Oekraïne gedoe, Hansje van Baalen en Gay Verhofstadt die daar vuistje schuddend op een plein staan te schreeuwen om een pro Russische regering onderuit te halen en de USA/CIA daar hun een welgevallige regering kunnen installeren.
  Een MH 17 die uit de lucht geknald wordt om zo een oorlog met Rusland te veroorzaken.
  De media vertelden ons niet dat Oekraïne 16 van die Buk installaties heeft; nee het was een Russische…
  Ach ja, Poetin, ook niet op z’n achterhoofd gevallen, zag wat er gebeurde en schreef een referendum uit voor de autonome Oekraïnse provincie De Krim.
  Dit is ondanks het geschreeuw en geblaat der €U en USA geheel volgens de geldende regels gegaan, niemand der blaters heeft dan ook een rechtszaak aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof of zo.
  Overigens betreffende MH 17, weinig gehoord over de zwarte dozen (oranje kleurig) en ook de communikatie met de verkeerstoren in Kiev is niet vrijgegeven.
  Wel zat MH 17 op een paar 100 km oostelijker route dan ze normaal gekozen zou hebben…
  Laatste zijn de associatieverdragen met Oekraïne, Moldavië en Georgië, waardoor TTIP ook daar zou gelden; tja, daar zit olie en schaliegas in de grond.
  Van Moldavië en Georgië weet ik het niet, maar in de Oekraïne is dat in het gebied der Oekraïnse seperatisten.
  Tja, hier komt alles samen…
  Door de grootheids waan der €U, de invloed van USA/ Bilderberg/ NWO komt het de €U goed uit de lidstaten te ontregelen met asiel/ gelukzoekersstromen en zo door toenemende ontevredenheid en mogelijk burgeroorlogen meer vat op de diverse staten te krijgen en de politieke unie te waarborgen.
  Daarbij een oorlog met Rusland ontketenen; de haat jegens Rusland wordt al door de media in onze strot gedrukt.
  Zo’n oorlog zou €uropa en Rusland beiden danig verzwakken, waarop USA/Bilderberg/NWO het roer als ‘bevrijders’ in handen zal nemen…
  \Ow ja, het ging er over waarom de Duitsers moslims de boel over laten overnemen…
  Adolfina Merkel is een Bilderberger…
  Gaarne op en aanmerkingen over waar ik het vaut heb!

  Like

 7. Pingback: Waarom laat Duitsland überhaupt moslims het land binnen? |

 8. Antonius Beumers zegt:

  Weer zo`n verhaal uit Putins,5e kolonne mond,dat wordt geschreven door Hendrik M.
  Putin en zijn trawanten doen er alles aan ,de sociale media ,met haar lezers een waas en twijfel voor de ogen te houden. Het is disinformatie verspreiding
  Hendrik jouw uitleg,zal over 5 jaar nogmaals bekeken worden. Als historicus vergelijk ik de onwaarheden met de werkelijkheid van het gebeurde.

  Like

  • Hendrik M. zegt:

   De werkelijkheid van het gebeurde is nog steeds in nevelen gehuld.
   Weet wel dat NPO en media over Poetin, Rusland en de Oekraïnse seperatisten vervalste filmpjes tonen.
   Noem even dat intervieuw met die Engelse reporter, het ‘stelen’ van een ring en dat van die Oekraïner met die knuffel.
   Gewoon werkelijk heden.

   Like

  • Jade zegt:

   Ik denk dat Hendrik M. er niet veel naast zit met z`n relaas.
   Het is verder maar te hopen dat we over 5 jaar nog leven…
   Dit vanwege de sprinkhanenplaag plus de strepen in de lucht.
   http://www.ninefornews.nl/waarom-het-chemtrail-complot-echt-is/

   Like

  • Republikein zegt:

   Leipo.
   Zeg dan hoe het is.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Antonius Beumers, 26 Aug. , 09.23u.: Wat mij betreft mag U zich vaker laten horen hier, Antonius:
   Je gaat er niet elke keer weer knallende ruzie over maken, maar een ander geluid hier is op z’n tijd niet alleen nuttig, maar zelfs broodnodig!
   U heeft er geen idee van, welke deugden sommigen hier die Putin niet allemaal toedichten, terwijl ik blijf zeggen: Het zijn misschien kwaliteiten voor Rúsland, maar niet voor óns…..
   Enfin, het heeft wel iets weg van de Nederlanden, die in 1795 juichend Napoleon binnenhaalden: Enkele jaren later -na het vertrek van diens broer Louis, die ze oprecht móchten en vervolgens de inlijving bij Frankrijk- konden zich óók al de haren uit hun hoofd trekken!
   Diepgaande nadere bestudering van de potentiële ‘bondgenoot’ is nooit een overbodige luxe!

   Like

  • Republikein zegt:

   Realiseer me dat dit al eerder hier voorbij kwam.
   Was waarschijnlijk in de war over de uitspraken van topguns op het net.
   Iets van spermanente uiting van reflectie.
   Snap het nog steeds niet, ben net een mens.
   Ga maar weer verder met dagdromen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s