“Massale immigratie en de ondergang van Europa”: een commentaar van “Henk V.”

Screenshot_12

(Door: “Henk V.”)

Wat in dit duidelijke verhaal zo opvalt is de simpele vorm van logica die de politiekcorrecte overheden, de hulpverlenende organisaties EN de mainstream media in het Westen toepassen. Er heerst nood in de wereld; dan moet je gewoon te hulp schieten en de bestaande nood oplossen, ongeacht de aard van die nood of de omvang ervan. WestEuropa is een vergaarbak geworden voor “mensen in nood” en MOET dat kennelijk ook zijn en wee degenen die daar kanttekeningen bij plaatsen! Zij gaan in tegen een moraal die voor iedereen dwingend geldt, net zoals ALLE opvattingen die politiek-correct erop na houdt een dictatoriaal karakter hebben.

Tegenspraak kan rekenen op een steeds sterker wordende neiging tot onderdrukking ervan en dus, in het geval van de tsunami van ‘’hulpzoekenden’’ die ons zal overspoelen, MOETEN wij de “vluchtelingen” binnen laten, ook al zou het voor iedereen met een beetje gezond verstand duidelijk moeten zijn dat deze hulpvaardigheid ons in elk opzicht absoluut de das om gaat doen: cultureel, sociaal, demografisch en financieel! Ons hele zorgstelsel  gaat er aan en alle sociale uitkeringen zullen uiteindelijk worden uitgekleed. Overal zal de westerse identiteit worden uitgewist, want uiteindelijk zullen de oorspronkelijke bevolkingen een minderheid gaan vormen in hun  eigen land, dat daarmee ophoudt “het eigen land” te zijn. Onze vrijheid is al lang aan het verdampen en onze opvattingen zullen er echt niet meer toe doen, omdat onze overheden er gewoonweg niet meer voor ONS zijn!

Wat onze overheden duidelijk drijft, is allereerst het gebrek aan besef dat zij ooit zijn gekozen om de belangen van het eigen land en haar bevolking te dienen. Alle overheden in het Westen zijn internationaal gericht geworden en hebben daarmee bewust afstand genomen van het besef dat men allereerst de hoeders van de eigen natie zou moeten zijn. Dit proces verloopt versneld en de uiterste consequentie daarvan is dat wij de overheden TEGEN ons zullen vinden wanneer wij niet instemmen met de plannen die zij willen doordrukken. Dit internationalisme blijkt buitengewoon onderdrukkend van aard! Wij MOETEN namelijk nu op bevel van en uit naam van het progressieve denken VER over onze kleine grenzen leren kijken. Wie opkomt voor het eigen land en het recht om zelfstandig een oordeel te vormen over alle ontwikkelingen die zich in de wereld voordoen en die het voortbestaan van onze verworvenheden op de tocht zetten, is hopeloos ouderwets, bekrompen en vooral RECHTS!! Jazeker! Rechts, ultrarechts of fascistisch. “Rechts” is blijven steken “in de jaren vijftig” zegt de progressieve denktank.

Maar wat is dan precies DE drijvende kracht geworden in de opvattingen van het zo geweldige politiek-correcte denken? Wij weten dat de huidige, alles bepalende politieke denkrichting stamt uit de zeer linkse leerschool van de zogenaamde Frankfurter Schule, die al voor de Tweede Wereldoorlog was ontstaan, maar uiteindelijk op grote schaal pas voet aan de grond kreeg in de jaren zestig, toen marxistisch geïnspireerde studentenbewegingen op allerlei manieren de gevestigde orde succesvol gingen tegenwerken. Het was de periode van de bezettingen van gebouwen, van opstanden tegen het gezag, van aantasting van het moraliteit-denken, dat tot dusver de verhoudingen in de maatschappij bepaalde. De seksuele revolutie kwam op gang, de rol van het geloof kwam onder vuur, de betekenis van het gezinsleven werd aangepakt, allerlei “bevrijdingsbewegingen” kwamen op, evenals het gebruik van psychedelische middelen. Maar het meest effectief was wel de gedachte dat ieder mens voor zichzelf  moest uitmaken wat waar of niet waar, wat goed of verkeerd was. Deze leer van de betrekkelijkheid van alle opvattingen en culturen heeft het Westen in een staat van morele stuurloosheid gestort, van grenzeloos egoïsme en van doorgeslagen individualisme. De Frankfurter Schule creëerde dus een totale chaos in het Westerse denken en vernietigde daarmee de kracht van de Joods-christelijke, humanistische samenleving.

Nu weten wij dat op elke actie een reactie volgt. De ontwikkelingen die wij in het Brusselse machtsblok, de EU, zien zijn daarvan voorbeelden. De politiek die vanuit Brussel wordt opgelegd is allesbehalve vrijblijvend. Op de puinhopen die de Frankfurter Schule heeft bewerkstelligd, moet een internationaal machtsblok ontstaan. Wij kunnen deze EU niet onderbrengen in één specifiek vakje, bijvoorbeeld onder de noemer “links” of “rechts”! Allerlei politieke stromingen komen in de EU bij elkaar. Deze stromingen buitelen als het ware over elkaar heen en vermengen zich zelfs.

De Russische dissident Vladimir Boekovski zag bijvoorbeeld overeenkomsten tussen het gedrag van de leiding van de U.S.S.R en de EU en hij sprak in dat verband van de EUSSR. De Duitse bioloog Dr. Rath analyseerde de Duitse en Europese geschiedenis en hij wees op de  overeenkomsten die er bestaan tussen het Euro-concept en de plannen die de nazi’s in Duitsland al hadden klaar liggen voor de invoering van een muntstelsel voor bezet Europa. Ook de toenemende aversie die de EU duidelijk ontwikkelt richting Israël duidt op een zekere verwantschap met het nazi-denken. Zeker is ook dat voor de multinationals, het bankwezen en de wereld van de beleggers de EU een verrukkelijke plek is met veel bewegingsvrijheid voor die partijen die graag grof geld verdienen.

Ronduit onheilspellend is het feit dat de EU zich in 1975 met de islam heeft verbonden en WEIGERT om officieel het Joods-christelijke, humanistische fundament tot grondslag voor de te vormen Unie te kiezen! Het waarom daarvan laat zich na 1975 wel raden…  De EU wenst uit andere inspiratiebronnen te putten. Dat men daarbij de islam een prominente plaats toekent, is werkelijk ALLES ZEGGEND. DE islam is GEEN vriend van de democratie en GEEN voorstander van het individualistische denken. In de islam staat groepsdenken onder regie van de sharia voorop! Met deze aanpak hoopt de EU mogelijk verlost te worden van zelfstandig denkende mensen die vervelende vragen stellen en de eenwordingsplannen dwarsbomen!

En met deze hierboven omschreven geestelijke bagage  kijkt de EU naar de problemen met betrekking tot de grootste volksverhuizing sinds de voor middeleeuwse periode, toen de Hunnen volksstammen naar het Westen vluchtten.

In de EU heerst de opvatting dat wij deel uitmaken van één wereld en dat wij, in het Westen, daarbij de MORELE PLICHT hebben om AL het lijden van de wereld op onze schouders te nemen om daar vervolgens een oplossing voor aan te dragen. Dat is de achtergrond van het gevoel van morele meerwaardigheid dat politiekcorrect zo bescheiden met zich meedraagt. Wij, in het Westen, zouden namelijk zeer hebben bijgedragen aan bijna elk probleem dat in de wereld bestaat en dus moeten wij NU de gevolgen ervan maar ondervinden.

Het nadeel van verplicht groepsdenken is dat de mensen er gewoonlijk aantoonbaar dommer van worden, omdat wij niet meer in termen van conflicterende ideologieën mogen denken. Voor de vermeerdering van kennis heb je tegenstrijdige opvattingen nodig, waarover je heel diep moet nadenken. Op die manier ontwikkelde de wetenschap in het Westen zich steeds verder. Door van te voren vast te stellen waarover men alvast NIET meer mag spreken, komt het denken tot stilstand.

Zo hoor ik van overheidswege niet het noodzakelijke antwoord op de dwingende vraag waarom men geen einde maakt aan het verhaal dat “vluchtelingen” perse naar de RIJKE Europese landen zouden moeten gaan. En waarom de elite niet stimuleert dat de vluchtelingen zoveel mogelijk in de eigen regio worden opgevangen. Ook horen wij niet hoe de overheid het afbrokkelende sociale stelsel overeind wil houden, dus  hoe de eigen bevolking beschermd gaat worden tegen de aanslagen op haar bestaan. De overheden zwijgen en zij gaan door met hun passieve houding. Zij laten Gods water over Gods akker lopen en zij bekommeren zich niet om hun volk.

De elites zijn vergeten hoe twee landen destijds al een einde maakten aan de clandestiene mensensmokkel tussen Italië en Libië. In een verdrag tussen de twee landen werd overeengekomen dat Libië de migranten zou afstoppen en de Italianen stelden daarvoor geld ter beschikking. We kunnen dit vermoeden zo langzamerhand wel uitspreken: DE EU en al haar slaven in de Europese landen,  zij WILLEN deze chaos, deze vernietiging, omdat zij willen dat alle macht naar Brussel wordt overgeheveld, zodat men centraal onbeperkte macht kan uitoefenen in ons geteisterde werelddeel: De NIEUWE WERELDORDE.

Wij stevenen helaas af op een oorlog. Alleen een totale politieke omwenteling kan die nog afstoppen.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Elite, New World Order, Rotzakken, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

67 reacties op “Massale immigratie en de ondergang van Europa”: een commentaar van “Henk V.”

 1. Drs.P. zegt:

  Helemaal mee eens Henk.
  Hele generaties vanaf de zestiger jaren zijn besmet met het linkse guttmensch matrix denken d.m.v. linkse indoctrinatie in scholing & msm.
  Zij die wel willen denken worden door diezelde nog steeds verblinde en slapende massa’s weggezet als “nazies” en zogenaamde “racisten”.
  Kijk al die arme mensen eens is de meest gehoorde dooddoener. Neeee ze zijn zijn niet arm, maar het zijn agressieve parasiterende booslims.
  Als je dat vertelt dan heb je het helemaal gedaan.
  Dit linkse zieligheidsdenken is blijkbaar niet uit te bannen, dus is (burger) oorlog blijkbaar onvermijdelijk.
  Als het ongekozen Brusselse tuig er dan maar als eerste aangaat!!!!!

  Like

 2. Driek zegt:

  Wij stevenen helaas af op een oorlog. Alleen een totale politieke omwenteling kan die nog afstoppen.

  Ja, Henk.V. Wij stevenen inderdaad af op een oorlog. Ik houd mijn hart vast. Niet gedacht na 1945 nog mee te maken. Ik vind dat u een zeer duidelijk verhelderend artikel schrijft. U verwoordt precies wat er in mijn brein omgaat. Zelf kan ik het niet zo duidelijk aan een ander uiteen zetten. Ik hoop dat onze domme verwaten bewindslieden het ook lezen. Want de site van E.J. Bron zal hun inmiddels niet onbekend zijn.

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Tel daar nog bij op, Henk, het langzaam, maar dan ook làngzaam ontluikende besef, dat, wat ons sinds het einde van WO II is verkocht als extreem-rechts, uiteindelijk niet eens extreem-rechts geweest is, maar eerder één of twee varianten van extreem-LINKS en dat links ons deze valse voorstelling al decennialang voor ogen houdt, teneinde haar eigen doelstellingen geraffineerd aan het oog te onttrekken!
  Dan kun je toch nagaan, hoe lang de kanker zich al aan het invreten is!
  Momenteel loop ik te denken over een eigen artikel in die richting, maar ik beraad me nog op de vormgeving. Hopelijk kom ik daar in de loop van de komende weken uit.

  Like

 4. ron. zegt:

  Google coudenhoven kalergi plan.

  Like

 5. Johan V zegt:

  Zijn we allemaal achterlijk geworden waarom doet niemand wat, Wie begint er eindelijk eens met oproepen om een in links hun ogen een zeer gevaarlijke groep te gaan vormen en niet weg te lopen voor de gevolgen, Het word tijd om dit eens goed op poten te gaan zetten . Er blijft niets meer over van ons Nederlandse cultuur en land. Mijn idee is gelden te verzamelen sponsoren zoeken en dan de beuk er in , verder kan ik niet gaan in dit schrijven want de linkse hufter mens leest ook mee incl de overheid. Misschien iets voor E.J.Bron om mee te beginnen. Als het al niet te laat is.

  Like

 6. jungleelephant zegt:

  Grandioos scherp artikel!Als ze al vast eens zouden beginnen met de echte vluchtelingen er uit te filteren,maar zelfs dat verdommen ze:het is makkelijker voor hen om iedereen onder die noemer te laten vallen!

  Like

 7. Annabel zegt:

  Mijn complimenten Henk V. met deze uitmuntende samenvatting . Alle genoemde punten zijn mij bekend maar u heeft er een duidelijk en logisch verhaal van gemaakt. Maar nu , gaan we dit tij nog keren ? Ik vrees het antwoord helaas.

  Like

 8. Johan V zegt:

  Mijn tekst weg gehaald , E.J Bron.
  Ik begrijp het wel. Maar hier gaat het wel om.
  We ontkomen er niet aan.
  Als dit binnen kort toch zal gebeuren zal ik van de partij zijn, Voor mij is het wel genoeg zo.

  Like

 9. Marc zegt:

  Mooie lezing. Iets voor op Pegida Utrecht?

  Like

 10. Bob Fleumer zegt:

  Rechts links je wordt er mee doodgegooid wat een gelul allemaal, wij hebben dit te danken aan ons gebrek aan kennis over de menselijke drang tot geluk. Die is heel sterk en als de jongens en meisjes in Brussel zich niet meer bekommeren om hun eigen mensen zullen ze een zware pijp roken want de tijd dat woorden niet meer voldoende zijn om hun megalomane gedrag te stoppen is nabij dan gaan er koppen rollen en dat zal mij niet spijten want zij hebben het recht tot leiden verbeurd door hun niet aflatende minachting voor wat er onder de mensen leeft. Wij moeten uit de EU zo snel mogelijk om te redden wat er te redden valt. Rutte kom in beweging man we hebben actie nodig en als je dat niet wil hoepel dan op en maak de weg vrij voor iemand die wel van wanten weet.

  Like

 11. Marc zegt:

  Een citaat van Churchill (in Sebastiaan Haffner)

  ‘dit slechte wezen, deze personificatie van de haat, dit broeinest van psychische kanker, dit misbaksel van nijd en schande; met het zwaard van het recht in de hand zullen wij hem onafgebroken op de hielen zitten’.

  Natuurlijk had Churchill het over Hitler. Wij hebben het dan over Mohammed en de Brusselse en anti-nationale elites in Europa!

  Like

 12. dontessers zegt:

  Europa wordt gepromoot door de elite als het beloofde land om ons en onze cultuur te vernietigen, zoals de nazi,s alle mensen vernietigen die geen belang hebben voor de maatschappij.

  Like

 13. Marc zegt:

  Aandacht wil ik opnieuw vragen voor de rol van juristen in deze Europese anti-nationale hetze. Zij zijn het die richtlijnen, verdragen en wetten ontwerpen. Zij zijn het die de korte-termijn-denkende politici aan zich binden, welke hun klankbord niet vinden in hun electoraat, maar in de net zo korte-termijn-denkende journalisten.

  Het ware kwaad in het westerse wezen zelf is te vinden in de juristerij: zij zijn de ware vijand van de natie. Zij zijn degenen die ons onze soevereiniteit ontfutselen.

  Wat de politici betreft merkte Augustinus al op: ‘Afgezien van hun jurisdictie, wat zijn regeringen anders dan grote roversbenden?’

  Het is deze jurisdictie die aanvankelijk ontleend werd aan de soevereiniteit van het volk. Tegenwoordig wordt het ontleend aan juristen.

  Wetten waren aanvankelijk bedoeld om zowel het individu als de natie te beschermen tegen onrecht. Later bedacht men dat individuen beschermd moesten worden tegen de staat. Dat hiermee de rechten van de natie op een zijspoor werden gezet is iets wat velen ontgaat.

  Weer later bedacht men dat ook individuen van buiten de staat op gelijke wijze tegen de staat beschermd moesten worden, waardoor de rechten van de natie feitelijk geschonden worden.

  Die rechten voor niet-ingezetenen werden middels verdragen ook nog eens geïnternationaliseerd, zodat niet-Europeanen die kennis nemen van deze Europese, niet-nationale (!) verdragen en regelgevingen zich verzekerd weten van allerlei rechten zodra ze voet zetten op Europese bodem.

  Een voorbeeld uit het NOS journaal van afgelopen week: vluchtelingen weten in België precies hoe gebruik te maken van door juristen bedachte procedures

  http://nos.nl/video/2054151-in-de-rij-voor-een-asielaanvraag-in-brussel.html

  Like

  • Henk.V zegt:

   De Frankfurter Schule aanhangers hebben zich steeds tot doel gesteld greep te krijgen op allerlei instituten waar overdracht van kennis plaats vindt.
   Deze infiltratie met linkse gedachten vindt al decennia lang plaats. Dat verklaart ook waarom de meerderheid van de mensen er ”linkse”, politiek correcte opvattingen op na houdt. De juristen vormen daarop geen uitzondering..
   Ook in was werkzaam in het onderwijs en ik hield er zeker linkse opvattingen op na.
   Je kunt pas een andere weg inslaan in je denken, wanneer je altijd al

   op zoek bent geweest naar de waarheid en dat plotseling tegen zaken gaat aanlopen tegen zaken die jouw opvattingen onder druk zetten en je dwingen je te bezinnen op de koers die je in het denken wilt aanhouden.
   Voor mij begon die omslag in de eind jaren tachtig.

   Like

 14. kraftavilqa zegt:

  “besef, dat, wat ons sinds het einde van WO II is verkocht als extreem-rechts, uiteindelijk niet eens extreem-rechts geweest is, maar eerder één of twee varianten van extreem-LINKS en dat links ons deze valse voorstelling al decennialang voor ogen houdt, teneinde haar eigen doelstellingen geraffineerd aan het oog te onttrekken!” Inderdaad de rooien hebben na WO2 op advies van Moskou bijzonder effectieve spin aan de nazis gegeven om hun als extreem-rechts te afficheren teneinde te de evidente ideologische verwantschap te verbloemen. Dat deze spin zeer succesvol was blijkt uit ’t feit dat heden ten dage nog steeds hele volksstammen menen dat de nazis extreem-rechts waren. En zichzelf noemen de rooien sociaal democraten, terwijl ze allesbehalve sociaal zijn en een broertje dood aan democratie hebben.

  Like

  • Marc zegt:

   @kraftavilqa

   Sorry, maar ik moet hierin toch Bob Fleumer bijvallen: met rechts en links heeft deze hele zaak feitelijk niets van doen. Al eerder heb ik gesteld dat ‘links’ en ‘rechts’ betrekking hebben op economische en sociaal-economische vraagstukken.
   Bij vraagstukken van culturele, religieuze of niet-economische of niet-sociale aard kan je het etiket links of rechts eenvoudigweg niet opplakken. Het vervelende is dat zowel voor- als tegenstanders van bijvoorbeeld immigratie of islam, dit wel doen. Dat maakt deze problematieken zo onoverzichtelijk. Omdat het nu eenmaal zo is dat deze vraagstukken in principe zowel voor- als tegenstanders gelijkelijk benadelen. Want beide maken deel uit van de natie, ook al willen ze dat niet allemaal weten.

   Wat ik ook al eerder genoemd heb is het gegeven dat je Hitler nationalist noch socialist kan noemen. Hij was een anomalie dat door leugen en bedrog misbruik maakte van beide opvattingen, uitsluitend om via het Duitse volk een positie van onbeperkte macht te verkrijgen. Uiteindelijk verraadde hij het Duitse volk door eenvoudig te stellen dat het, als het de oorlog niet wint, uitsluitend totale vernietiging door de vijand verdiende. Niets is deze opvatting is te schetsen als nationalisme.

   Anderen wijzen op de internationale tendensen van het nazisme, met name waar het gaat om vorming van ideeën rondom een Europese unie. Die zijn in geen velden of wegen als nationalistisch te noemen (dus niet rechts). Is het dan links? Louter het aanhangen van een idee rondom internationalisme (inderdaad een kenmerk van links) maakte van nazi’s nog geen socialisten: in niets van wat Hitler ooit beweerde kan opgemaakt worden dat hij zich het lot van arbeiders of boeren aantrok.

   Alles bij elkaar kunnen het nazisme van Hitler en zijn vrienden links noch rechts genoemd worden. Mensen kunnen het best, vanwege de geschiedenis van misbruik van de termen rechts en links, voortaan beter afzien van het gebruik hiervan.

   Like

 15. Republikein zegt:

  Helder verhaal, dank Henk.

  Like

 16. De Grote afrekening is op komst en dat weten die linxe Rooje rotzakken maar al te goed. Ze zijn dan wel met ruim 60% maar als de gewone hollandse boerelul echt kwaad wordt wil ie d’r echt niet meer even over praten of horen dat we zo niet met elkaar om gaan. Dan wordt er kiel gehaald en gegendiewand gezet. Dit is precies de reden waarom ze voor hun verdediging zoveel militairachtige baarden het land binnenhalen. Ze hebben wel een klein ploegje stenengooiers en hotels in de fikstekers danwel een Pimmoordenaar maar dat zet geen zoden aan den dijk tegen een woeste horde die gestopt is met schuimbekken op het internet en nu even de beuk erin legt. Toch denken de Rooje toekomstige Reutelaars dat de Afrikaanse stoottroepen ze wel even half zullen staan want hullie zijn zo ongelofelijk goed voor ze dat er zelfs handje geklapt wordt als ze het vreten wegpleuren. Nou, Roodachtigen met dat kwabje waar bij een normaal mens hersenen en gevoel zitten, je zult nog raar opkijken dat die jongens geen moer te maken hebben met horizonten aan den einder of dat ze moeten ontwaken, die zijn al lang wakker en hebben alleen oog voor hun eigen God, die zegt: Kill the Motherfappers, allemaal!

  Like

  • SeeMore zegt:

   Jaha…want deze heroïek zit in de genen der Nederlander. Proest 😦
   Hebben zich nog nooit zelfstandig vrij weten te vechten van welke bedreiging dan ook. Louter en alleen op de barricaden te krijgen indien de eigen portemonnee er rechtstreeks mee gediend is. Alhoewel ik mij de laatste staking inmiddels ook al niet meer weet te herinneren.

   Like

 17. Pegidafan zegt:

  Wat een goed artikel , net als Driek zei ,het artikel is precies geschreven zoals wij denken .
  De Elite wil een volk creeeren , die geen tegenspraak geeft en doet wat er van hen verlangt wordt .
  Maar zo,n krankzinnig idee kan inderdaad maar een ding betekenen , OORLOG .

  Like

 18. koddebeier zegt:

  Kijk de geschiedenis van de wereld maar na het merendeel van de grote moordenaars waren LINKS !!!!!!!!!!
  En voor de duidelijkheid Socialisme, Nationaal Socialisme en het Communisme dat is dus links.
  Hun grote moordenaars waren oa. Mao, Stalin, Hitler, Pol Pot, Lenin, Trotski en zo zijn er nog wel een tiental die miljoenen doden op hun ‘geweten’ hebben !!!

  Like

 19. koddebeier zegt:

  Trouwens een heel mooi stuk, Henk 100% mee eens !!

  Like

 20. Nofu zegt:

  Staatsgreep !!!

  Like

 21. Wachteres zegt:

  In feite is het natuurlijk niet zo dat wij – de EU – ‘al het lijden van de wereld’ op ons nemen.

  Het is opmerkelijk – en dat moet te denken geven – dat de instroom van ‘arme vluchtelingen’ enkel en alleen uit de islamitische landen komt, terwijl er wereldwijd veel meer landen zijn waar mensen bedreigd en onderdrukt worden.

  Zou dat ook te maken hebben met de afspraken met het Midden-Oosten uit 1975?

  Per slot van rekening is die instroom al veel langer aan de gang dan de laatste jaren, waar ‘arme vluchtelingen’ de kans hebben gekregen en nog krijgen om zich in het Westen te vestigen.

  Ik heb het vaker gezegd; dit oorlogsgeweld is dé kans voor de EU om de instroom versneld te laten gebeuren.

  Dat blijkt ook wel; er mogen gen vraagtekens bij worden gezet, er mag geen kritiek worden gegeven en de EU spant zich niet erg in – wat toch logisch zou zijn – om politieke druk uit te oefenen op de islamitische landen, vooral de olielanden, om zelf hun ‘broeders’ zoveel mogelijk en langdurig op te vangen.

  En de belofte dat die vluchtelingen na vijf jaar terug moeten? Laat me niet lachen.

  Degenen die hier mogen blijven hebben meteen een vrijkaart om hun familie over te laten komen.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ja, mensen, ga er maar van uit dat ik mij HELEMAAL kan vinden in de opvattingen die Wachteres verkondigt.:-)

   Like

  • jowitteroos zegt:

   Geheel mee eens en dank ook Henk voor dit pracht artikel. Ik vraag me steeds maar weer af waarom EU met name islamitische ‘vluchtelingen’ binnen laat. Denkt de EU dat wanneer de sharia is ingevoerd zij de ‘macht’ beter kunnen bewaken? Denkt de Eu dat een theocratie, alleen bestaande uit onderwerping aan Allah, hen die wereldvrede oplevert? Ik snap nog steeds niet waarom Eu niet inziet dat zij hun eigen graf graven met het importeren van islam…………

   Like

 22. Pingback: “Massale immigratie en de ondergang van Europa”: een commentaar van “Henk V.” |

  • Henk.V zegt:

   Goed, dat u deze link plaatst, Inge! Dit plan circuleert werkelijk al jaren en ik herinner mij dat Ruud Lubbers en enkele toenmalige topfiguren uit de werkgeverswereld ook al met deze cijfers goochelden en zelf van een win- win situatie spraken.
   Vijftig miljoen mensen op weg naar hier … Wij hebben echt nog miljoenen mensen te goed. Ik kan mijn geluk niet op.
   Zij zouden in het Westen beroep ervaring kunnen opdoen en dan geschoold terug keren
   naar hun landen van herkomst.
   Ik onthoud mij maar van verder commentaar, want het is beter dat de bedenkers van dit plan zichzelf voor aap zetten.

   Like

 23. delamontagne zegt:

  Terwijl er overal commotie is vooral bij de “bobos” uit-allerlei-kringen, de journalisten uiteraard aan kop, wat de dood betreft van de 71 illegalen in een vrachtwagen in Oostenrijk.
  De echte verantwoordelijken zijn/is Europa, de regeringen, de politiek en uiteindelijk ook U en ik.
  WAAROM ?
  Want het schijnt dat we geen politiek hebben die in staat is maatregelen te nemen om iets te doen aan deze illegalen, die later gezien worden als “immigrant” of-te-wel “vluchtelingen”.
  Er zijn 10-tallen organisaties, die uit onze middelen worden bekostigd, die wetten opzij zetten ten gunste van de nieuwe aankomers, velen die hieraan verdienen.
  De talloze hotels, verenigingen, parken etc,etc, allemaal profiteren ze van de z.g.n. “vluchtelingen”.
  De regering die hen “zakgeld” geeft, de nationaliteit van ,t land aanbiedt, voeding en huisvesting verstrekt, allemaal helpen ze mee aan de ONOPHOUDELIJKE stroom “vluchtelingen”.

  GOEDMENSEN in Fr.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ delamontagne 30 augustus 2015 om 09:26

   Kijk toch eens hoe blij die onderdanige blanke is met de ‘migranten’!
   Ze kan haar geluk niet op.
   Die negerin is minder happy; die wil de buit natuurlijk niet delen met nóg meer ‘getinten’.

   Like

 24. Henk.V zegt:

  Dank voor alle reacties tot dusver!
  Wat ik onder woorden breng is altijd voor aanvulling denkbaar, want ik begin, puttend uit de informatie in mijn hoofd, met het op papier zetten van wat gedachten die bij mij opkwamen na het lezen van het artikel dat mij tot reageren aanspoorde.
  Al schrijvende volgt daarna de ene gedachte na de andere. Deze deze gedachten orden ik ,terwijl ik de formulering ervan wat bij werk en aanvul met opmerkingen die ik voor belangrijk houd .
  Ik verbind de zinnen met elkaar, totdat ik denk; ” Ik moet mijn verhaal niet al te lang maken..Het is tenslotte geen feuilleton.”
  Zo gaat het schrijven van een artikel in het werk.
  Er zitten geen artikelen in mijn hoofd. Ik put gewoon uit de informatie die ik inmiddels heb verwerkt. Daarom hoop ik altijd dat op dit stuk door de forumleden veel aanvullingen worden aangebracht, of correcties, want samen zijn wij tot veel in staat,zeker ook nu vanuit hun psychiatrische ivoren torens de doorgedraaide elites ons naar onze eigen ondergang menen te kunnen drijven..
  Daar hebben wij gewoon geen zin in, dus blijven wij DWARSLIGGEN!

  Deze site beoogt de bewustwording van ons volk sterk te vergroten.

  Kunnen wij de botsing met de gecombineerde opmars van de onnozelheid en het barbarendom nog vermijden?
  Ik hoop het, maar mijn gevoel zegt mij iets anders.
  ”Wie niet wil horen zal beslist gaan voelen..” Het is helaas niet anders.
  Ik vrees dus dat ons volk pas na enkele zeer traumatische ervaringen zal ontwaken en tot het besef zal komen dat Wilders altijd het gelijk aan zijn zijde had..Pas dan zal het verzet echt op gang komen.
  Ik reken op een gehavende aankomst na zwaar stormweer.

  Like

  • delamontagne zegt:

   .”Er zitten geen artikelen in mijn hoofd. Ik put gewoon uit de informatie die ik inmiddels heb verwerkt “.
   ////
   Niet zo bescheiden, alleen het ordenen van de info, zou bij mij al een chaos worden.
   Iedereen heeft wel informatie/ervaringen, maar niet iedereen kan er een artikel van maken.
   Één ding ben ik niet eens:’ niet allemaal uit de onderwijs-wereld is LINKS, wij kennen/kenden toch ook veel andersdenkenden, daarin”.

   Like

   • Henk.V zegt:

    @ delamontagne :

    Er zitten inderdaad geen artikelen in mijn hoofd 🙂 Sterker nog : in gesprekken spreek ik wel eens zinnen uit dan krijg ik de vraag of ik die nog eens kan herhalen. Dat krijg ik gewoonlijk niet voor elkaar, wel een soort parafrase ervan.

    ” Met één ding ben ik niet eens:’ niet allemaal uit de onderwijs-wereld is LINKS, wij kennen/kenden toch ook veel andersdenkenden, daarin”.

    Gelukkig wel! Zo ken ik beslist wel mensen uit het onderwijs die van meet af aan heel wat kritischer waren met betrekking tot het linkse denken dan ik 🙂

    Het is een mooie gedachte dat werkelijk IEDEREEN met een open geest en een drang tot zelfstandig denken zijn of haar mening kan bijstellen.
    .

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Henk.V. In de eerste plaats mijn dank en compliment voor je helder en deskundig geschreven artikel.
   Je kent de historie en je hebt de geplande gebeurtenissen die tot de situatie hebben geleid die zich nu aan het voltrekken is, helder geanalyseerd.
   Op basis daarvan is het heel goed mogelijk om je tevens inzicht te verschaffen in de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de zeer naaste toekomst.
   We kunnen niet verwachten dat de volkeren van Europa zich passief naar de slachtbank zullen laten leiden. Al te lang heeft men het volste vertrouwen gehad in de bestuurders van de Europese landen. Dat vertrouwen brokkelt snel af.
   Graag een overzicht van de te verwachten strategische gevolgen hiervan.

   Like

   • Henk.V zegt:

    Op dit ogenblik zien wij twee reactiepatronen gelijktijdig optreden, Paul.
    De elites voelen heel goed aan dat het draagvlak voor de beoogde politiek heel snel afneemt en treedt daarbij in toenemende mate repressief op. Als voorbeeld kan gelden de felle reactie van Bondskanselier Merkel op een gematigd protest dat werd gehouden in Heidenau ” http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/24/merkel-noemt-geweld-tegen-asielzoekers-walgelijk/

    Gelijktijdig wordt er in het voormalige DDR deel van Duitsland een legerkamp ingericht waar politiediensten en militairen worden getraind in huis aan huis gevechten..
    Al eerder oefenden de Duitse ME en de Europese interventiemacht Eurogendfor een paar jaar geleden in dezelfde strijd techniek.

    Deze strijdmethode zal hoogstwaarschijnlijk niet tegen de religie van de vrede zijn gericht, maar tegen burgers die zich niet meer in de politiek van hun overheden kunnen vinden.

    De les die wij uit de moord op Fortuyn kunnen trekken is dat het plegen van constante karaktermoord op een politieke tegenstanders kan worden gevolgd door een werkelijke mooraanslag.
    Deze twee activiteiten liggen volledig in elkaars verlengde.

    Ik voorzien dat ook Geert Wilders dit gevaar loopt.Maar hij is niet de enige! Iedereen die openlijk zich blijft verzetten tegen de plannen van politiek correct kan gevaar lopen.

    De voorspelbare gedragslijn van politiek correct zal zijn: laster-politiek dood verklaren–toename van bedreiging- wettelijk dwarsbomen: om mensen geestelijk uit te putten en uiteindelijk tot zwijgen te brengen en wanneer dat niet lukt: grof geweld.

    De andere lijn zien wij ook : overal toenemend verbaal verzet van mensen die zich niet willen neerleggen bij de huidige ontwikkelingen. Wanneer de mensen steeds meer onder de toenemende dreiging van de overheden gaan lijden, dan zal de bereidheid ontstaan om langs allerlei wegen je daadwerkelijk daartegen te verzetten.
    Het heeft weinig zin om daarover expliciet uit te weiden, maar dat er meer en meer fysiek verzet zal ontstaan in .georganiseerd verband lijkt mij, gezien de bovenstaande ontwikkelingen in het politiek correcte kamp, zeer te verwachten.
    De mensen willen zich niet in in een hoek laten drijven als weerloos vee.

    Het is treurig dat onze overheden de ..de eigen burgers tot deze opstelling drijven.

    Ik voorzie dus zeker botsingen en de verantwoordelijken daarvoor zitten in Brussel.
    Het mag duidelijk zijn dat ik voor deze EU geen goed woord over heb.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Henk. V. Hartelijk dank voor je antwoord!

    Like

 25. Jean zegt:

  Mijn hele leven lang is er gewerkt “voor verbetering” van de leefomstandigheden, voor een beter leven over te dragen aan de kinderen en te zorgen dat de kleinkinderen het nog beter zouden mogen krijgen.
  Wat doen de politieke lafaards en dan vooral dat gespuis van de EU met voorop die Luxemburgse zuipschuit met naast zich die nicht uit Nederland samen met die Italiaanse troela & co?
  Zij “vernietigen” onze toekomst, zij “vernietigen” de toekomst van onze kinderen en ze zorgen ervoor dat onze kinderen zelf geen kinderen meer willen “omdat er geen toekomst voor ze is”.
  Diezelfde politieke lafaards halen wel duizenden onderontwikkelde barbaren binnen die als hobby hebben “verkrachten en vermoorden” want iemand moet toch het vuile werk doen, hoe komen ze anders aan de eigendommen?????
  Laten we massaal, liefst met een miljoen, richting Brussel stappen “zonder geweld en zonder overlast te veroorzaken” en in Brussel aangekomen bezetten we die aquarium van die EU misdaadorganisatie, eisen de sleutels en sluiten dat kot en de bankrekeningen en gaan terug naar huis, nadien starten we een volkstribunaal op en slepen die misdadigers voor dat volkstribunaal, de straf zal sowieso minimaal 20 jaar eenzame opsluiting want de lafaards hebben verschrikkelijk veel schade, ellende en miserie veroorzaakt, dergelijke misdaad kan en mag nooit ongestraft blijven.

  Like

 26. Fred zegt:

  Helder stuk, Henk. Helemaal mee eens.
  Maar we zullen het moeten ondergaan vrees ik.
  Want wat is er nou tegen te doen?
  Die anderhalve man en een paardenkop, (sorry voor deze uitdrukking), die hier reageren zijn met veel te weinig om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen.
  En dat weten die boeven in Brussel ook.
  Om onze reacties tegen hun plannen lachen ze omdat die bij voorbaat al tot mislukken gedoemd zijn. Te weinig en alleen maar reacties achter een computer.
  Fysiek reageren is er niet bij. Zelfs geen demonstratie.
  En dan nog zou dat met een paar man niets uithalen.
  Ons Hollands VOC-schip gaat ten onder.
  Met man en muis.
  Arm Nederland.

  Like

  • jowitteroos zegt:

   Demonstraties helpen niet meer vrees ik……………………..

   Like

  • Qvic zegt:

   Het probleem van ons is dat we inderdaad niet georganiseerd zijn, zowel de Brussel fascisten, als de islamieten zijn dat wel. Die werken ook nog min of meer samen, dat is nog een handicapt meer voor de gewone man. Maar beide leunen wel op onze schouders, zonder ons valt alles in duigen, want zonder ons staat alles stil. Onthoud dat maar goed, zij zijn afhankelijk van ons, wij niet van hen. Zorg dat je onafhankelijk wordt van de gevestigde orde. Want hoe minder de overheden van jou weten, wat jij doet of denkt, hoe minder zij vat op jou hebben.

   Like

 27. Tistochwat zegt:

  Geweldig artikel, Henk; ik ben er stil van.
  Was de zelfbenoemde ‘elite’ maar zo redelijk, rechtvaardig en eerlijk als jij.
  En hadden die ‘zelfbenoemden’ maar niet zo veel aanhangers.
  Die vormen nl. het grootste gevaar voor ons, zoekers naar rechtvaardigheid, vrijheid en vrede…

  Like

 28. Vederso zegt:

  De rol van de MSM, van “Hilversum”, mag in dit verhaal niet worden onderschat. Als ik de aankondiging van het programma Buitenhof zie, wordt ik al misselijk. Van politiek Den Haag worden nu historische beslissingen verwacht: gaat ze vechten voor dit Nederlandse volk, of laten ze het collectief afweten. We gaan het zien, maar ik ben niet optimistisch.

  Like

 29. Vederso zegt:

  Cokovic in Berlingske Tidene: Sluit de grenzen.

  Like

 30. Oud vicepresident Cheney verwacht kernoorlog door akkoord met Iran

  Hoogstwaarschijnlijk zal niet Israël, maar Saudi Arabië het doelwit worden van de eerste Iraanse kernaanval.

  De beruchte oud vicepresident Dick Cheney en zijn dochter Liz, destijds een hoge official in de regering Bush, wijden in hun binnenkort te publiceren boek een compleet hoofdstuk aan Iran. Vader en dochter Cheney hebben de overtuiging dat het in hun ogen dramatisch slechte akkoord dat Obama met de Islamitische Republiek sloot zal leiden tot een kernoorlog.

  ‘Bijna alles wat de president ons over het Iran akkoord heeft verteld is vals,’ schrijft Cheney in een keiharde aanval op Obama. De huidige president blijft volhouden dat de kerndeal zal voorkomen dat Iran ‘de bom’ krijg, maar volgens de Cheneys ‘zal dit akkoord een Iraans nucleair arsenaal juist faciliteren en legitimeren,’ en vrijwel zeker zal leiden tot ‘het eerste gebruik van een kernwapen sinds Hiroshima en Nagasaki.’ (1)

  Velen denken dat Israël het eerste doelwit van Iran zal zijn, maar een ander land kan op de nog grotere haat van de ayatollahs rekenen: Saudi Arabië. Bovendien zal Israël bij een kernaanval zonder twijfel keihard terugslaan met zijn eigen nucleaire wapens.

  ‘Neocon’ Cheney is één van de meest bekritiseerde leden van de regering van Bush jr., omdat later werd aangetoond dat hij de VN vervalste foto’s en video’s had laten zien van veronderstelde Iraakse massavernietigingswapens, waarmee de VS de invasie van Irak rechtvaardigde. Overigens zijn televisiebeelden en berichten (van onder andere CNN) dat deze (chemische) wapens in het begin van de Tweede Golfoorlog in allerijl naar Syrië zouden zijn verplaatst, al snel in alle stilte uit de nieuwsarchieven verdwenen. >>> http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Oud-vicepresident-Cheney-verwacht-kernoorlog-door-akkoord-met-Iran

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Adriaan Jansens. De situatie is uiterst gecompliceerd. Vergelijk het met de jaren tijdens WOII waarin Amerika zat te wachten op de aanval van Japan.
   De historie leert ons dat het land dat zit te wachten op een aanval van een mogelijke vijand ook steevast werd aangevallen door die vijand.
   Amerika vs Japan.
   Rusland vs Duitsland.
   China vs Japan.
   Irak vs Amerika en bondgenoten. Et cetera.
   Natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
   De uitbarsting van een conflict is aantoonbaar dus slechts het gevolg/resultaat van een jarenlang oplopende dreigingssituatie.
   Let ook op de dreiging van de islam in het algemeen en IS in het bijzonder.
   (Men geeft speciaal hier op alle mogelijke manieren informatie over het hoe en waarom men Europa zal aanvallen.)
   Klassiek is dat aan de kant van de aangevallen partij in overwegende mate wordt gesteld dat men geen absolute zekerheid heeft. Men is “voorzichtig” en wil niet provoceren.
   Het resultaat is dan ook dat de aangevallen partij steevast wordt overrompeld.
   Leuk is in dit verband dat in de tijd van de koude oorlog, toen Europa tot de tanden was bewapend en overtuigd van de grote vijand Rusland, er niets gebeurd is.
   Het duidelijkst bewijs dus dat de situatie waarin alerte en goed bewapende tegenstanders die doordrongen zijn van de noodzaak zich te moeten verdedigen, de beste garantie is voor een periode van vrede.
   Zo simpel is die uiterst gecompliceerde situatie.
   Wij maken het dus gecompliceerd. Wij kunnen er absoluut zeker van zijn dat Iran binnenkort atoomwapens heeft en ze ook direct tegen zijn vijanden zal gebruiken.
   Nu is de vraag welke vijand eerst.
   Israël is de meest intelligente, meest bedreigde vijand in het MO. die doordrongen is van de aanval van Iran.
   Saoedi Arabië heeft alleen veel geld.
   Israël kan het zich absoluut niet permitteren te wachten tot Iran over atoomwapens zal kunnen beschikken. Of ze nu eerst of later zullen worden aangevallen. Ze weten dat Iran zal aanvallen.
   Alles zal afhangen van Amerika. De nieuwe president die de valse Obama zal opvolgen
   zal met zijn nieuwe beleid bepalen wat er gaat gebeuren.
   Tot zover dus.
   Voorlopig hebben we dus nog een 2-tal jaren wat de situatie in het MO. betreft.
   Ons wacht echter eerst de burger-strijd in Europa die onontkoombaar in onze keurige straten zal worden gevoerd.

   Geliked door 1 persoon

 31. Harry zegt:

  Nou even serieus , Henk ,

  Prima verhaal !
  Helemaal te snappen .

  Like

 32. John Post zegt:

  Beste is om de Wereldproblematiek met Atoomwapens aan te pakken Wereldwijd ! Zo dat elk gebied op aarde bereikt word om vernietiging van alle levende organismes uiteindelijk als resultaat te bereiken !

  Like

 33. francobollo zegt:

  Voor jullie informatie: in Catania (Sicilie) is vandaag een Ivoriaan uit het AZC ter plaatse opgepakt met een tas met o.a. mobieltje, PC, videocamera met bloed op zijn kleding. Na onderzoek van de carabinieri hebben ze via mobiel het adres van de eigenaren kunnen traceren. Een ouder echtpaar werd gevonden: man met doorgesneden keel en vrouw van het balkon gegooid. Beiden morsdood. Ivoorkust kent geen oorlog, hongersnood, vervolging!

  Like

  • jungleelephant zegt:

   En nu:krijgt hij een kop thee en het vriendelijke verzoek dat niet meer te doen,of anders,geen sporen achter te laten???Dit is pure,kwade opzet!Van elke EU-regering!

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Ontzettend voor die Iooriaan! Wat een misere!
    De man was toch al verward!
    Hij wordt nu ook nog opgepakt door de politie na onmenselijke moeite gedaan te hebben om hier te komen in de verwachting op een gastvrije en spontaan lieve wijze te worden opgevangen! En dan die ophef over de dood van 2 ouwe mensen!
    Ze zijn nu toch dood. Ik stel voor die Ivooriaan onmiddellijk die woning ter beschikking te stellen!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s