De 10 eisen van PEGIDA betreffende de asielpolitiek

Screenshot_17

(Vertaling: E.J. Bron)

Sinds de bondskanselier besloten heeft om de grenzen voor “vluchtelingen” uit Syrië onvoorwaardelijk te openen, begint de asielwaanzin pas echt goed. In de landen van herkomst van de asieleisers vatte men Merkel´s uitspraken op als uitnodiging aan iedereen om naar Duitsland te komen. Europese politici zoals Harald Vilimsky, secretaris-generaal van de Oostenrijkse FPÖ, geven Duitsland nu de schuld van de bestorming van de grenzen van Europa en de zich aftekenende catastrofe. De Duitse regering schijnt ondertussen gestikt te zijn in haar zelfgenoegzaamheid, want nergens is ook maar enige beweging te bespeuren om de zaken terug te draaien. Er is veelmeer sprake van absolute stilstand. PEGIDA wil niet langer werkeloos toezien bij de waanzin en heeft tien eisen betreffende de volledig buiten controle geraakte asielpolitiek geformuleerd:

1. Wij eisen een onmiddellijke opnamestop voor asielzoekers, d.w.z. wij eisen een asiel-noodwet – nu!
Onze asielwetten werden na de oorlog opgesteld voor overzichtelijke hoeveelheden van ongeveer 2000 vluchtelingen per jaar en niet voor het miljoen dat wij, zoals het er naar uitziet, al in 2015 bereiken!

2. Wij eisen strenge grenscontroles, d.w.z. wij eisen de ONMIDDELLIJKE opschorting van het Verdrag van Schengen – en wel voor alle grenzen van Duitsland!
Andere EU-landen bewaken al lang weer hun nationale grenzen – en dat, hoewel het volledig mislukte Dublin-akkoord tot nu toe bijna volledig op kosten van Duitsland gaat. De tijdelijke herinvoering van grenscontroles tijdens de G7-top heeft bewezen dat grenscontroles illegale grensoverschrijdingen, de florerende business van de mensensmokkelaar-maffia en de binnenkomst van criminelen verhindert.

3. Wij eisen dat de lijst van de “veilige landen van herkomst” uitgebreid wordt tot ALLE lidstaten van de Raad van Europa!
Deze Raad van Europa bestaat uit 47 lidstaten met 830 miljoen burgers en meer dan 1.800 Europese ambtenaren. Alle lidstaten hebben zich verplicht tot de principes van de democratie en de rechtsstaat, evenals tot de erkenning van de fundamentele rechten en de mensenrechten. DAT zou voldoende moeten zijn om deze landen tot de veilige landen te rekenen!

4. Wij eisen een asielrecht voor oorlogsvluchtelingen van TIJDELIJKE AARD!
Vanzelfsprekend moet aan echte oorlogsvluchtelingen een erkende en tijdelijke bescherming en volledige verzorging op BESCHEIDEN basis worden gegarandeerd. Maar zodra de situatie in het land van herkomst beter wordt, moeten de vluchtelingen ons land weer verlaten.

5. Wij eisen een bindende bovengrens voor de jaarlijkse opname van asielzoekers, en wel vastgesteld door onszelf, het opnameland Duitsland!
Deze wezenlijke vraag over de toekomst van ons land moet beslist worden door middel van directe democratie – door een referendum!

6. Wij eisen eindelijk eerlijkheid in het integratiedebat en een einde aan het rood-groene sociaal-romantische sprookje om hier massa´s mannelijke, Afrikaanse asielzoekers te willen integreren!
Dat wil geen mens. De Groene socialisten gebruiken de asielzoekers om hier een roodgroen banenwonder voor de bachelors van de zwetswetenschappen te creëren. Het pathologisch altruïsme en de gehuichelde empathie van de goedmenschen zijn morele maskers die de mega lucratieve migrantenmarkt moeten camoufleren.

7. Wij eisen dat alle afgewezen asielzoekers en honderdduizenden illegale immigranten onmiddellijk en consequent worden uitgezet!
Nogmaals: Wij eisen MASSALE UITZETTINGEN – en wel ONMIDDELLIJK!

8. Wij eisen dat het vluchtelingenprobleem in principe ter plaatse, in de eigen cultuurkringen wordt opgelost!
Onze zogenaamde volksvertegenwoordigers moeten eindelijk ruggengraat tonen en Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten op hun verantwoordelijkheid wijzen.

De steenrijke, reusachtige sharia-paradijzen zijn veel beter geschikt voor de opname van de massa islamitische asielzoekers dan een Europa van de ongelovigen! En we hebben eindelijk controles van de asielprocedures ter plaatse nodig in de landen van herkomst. Al in Noord-Afrika moet in een snelle procedure beslist worden over asielaanvragen naar Duitsland!

9. Wij eisen dat criminele buitenlanders, die contact onderhouden met islamitische terreurorganisaties, ONMIDDELLIJK worden uitgewezen!
Daartoe behoren uiteraard ook de geadopteerde “zonen en dochters” van Lothar de Maizière, dus diegenen die terugkeren uit de Jihad en alle bekende en tot geweld bereide Salafisten – deze mensen moeten eveneens onmiddellijk worden uitgewezen!

10. Het te verwachten verzet uit Brussel over iedere verandering van onze Duitse immigratie- en asielpolitiek moet beantwoord worden met uittreding uit de ons allemaal in het nauw brengende snerttent EU!
De toekomstige, Franse president Marine Le Pen heeft het kort en bondig in de eis naar – citaat – “de vernietiging van deze EU” samengevat.

Alleen zo radicaal gaat het! Deze EU zal niet te hervormen zijn – wie zou er namelijk zo gek zijn om zijn zeer goed betaalde baan te laten weg rationaliseren? Asielzoekers, die uitsluitend door economische redenen worden gedreven, zijn bij ons in Duitsland niet welkom! Welkom zijn christelijke vluchtelingen, vooral diegenen die worden bedreigd door de slachtingen van de radicale islamieten – die bieden wij elke vorm van onderdak, voeding en levenshulp die zij nodig hebben, want dat hoort bij de Duitse helpende aard. Aan alle anderen: Blijf weg!

Wij, de mensen van de Europese naties, moeten ons aaneensluiten om onze waarden, onze cultuur, onze vrijheid te verdedigen en te behouden. We moeten ons tegen de zelfbenoemde koningen en koninginnen in Brussel aaneensluiten. Wij, het Duitse volk, hebben internationale ondersteuning tegen onze eigen politici in onze Duitse parlementen nodig.

Onze politici willen de Bondsrepubliek maatgevend veranderen, ze willen het Duitse volk afschaffen en ons vervangen door een multiculturele samenleving, ze willen een veelvolkerenstaat op Duitse bodem vestigen – daarmee gedragen ze zich als hoogverraders!

Bron:
www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Appeasement, asielwaanzin, Dhimmitude, Duitsland, Elite, Eurabië, Genocide, gezond realisme, Immigratie, islam-collaboratie, Islamisering, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse christenen, Multiculti, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

26 reacties op De 10 eisen van PEGIDA betreffende de asielpolitiek

 1. Linsky zegt:

  Ze kunnen eisen zoveel als ze willen.
  De 10 procent regel: minderheid wordt meerderheid

  Dat Juncker juist die 11% cultuurverrijkers af wil dwingen is natuurlijk heel goed gefundeerd!

  Als tien procent van de bevolking een onwrikbare overtuiging heeft, zal na verloop van tijd onwrikbaar meer dan de helft van de bevolking die overtuiging hebben. Dat blijkt uit computersimulaties van Rensselaer Polytechnic. De bevinding heeft verstrekkende gevolgen, variërend van marketing tot politiek. Een klein groepje extremisten heeft een enorme invloed, zo blijkt.
  Omslagpunt bij tien procent
  Minderheid wordt meerderheid. Tien procent of meer ware gelovigen is genoeg om een maatschappij snel te kantelen.
  Minderheid wordt meerderheid. Tien procent of meer ware gelovigen is genoeg om een maatschappij snel te kantelen.
  “Als het aantal overtuigde personen onder de tien procent ligt, is er geen zichtbare vooruitgang in de verspreiding van ideeën. Het zou letterlijk de leeftijd van het universum kosten voor de groep om de meerderheid te bereiken,” aldus SCNARC directeur Boleslaw Szymanski, als Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor verbonden aan Rensselaer. “Zodra het aantal boven de tien procent groeit, verspreidt de overtuiging zich als een vuur.”
  Als voorbeelden geeft hij de gebeurtenissen in Tunesië en Egypte, die een vergelijkbaar proces doormaken volgens Szymanski. “In deze landen werden dictators die tientallen jaren aan de macht waren, in een paar weken omvergeworpen.”
  ‘Sociale organisatie doet niet ter zake’
  Heel belangrijk: het vereiste percentage van mensen met een overtuigde mening om de meerderheidsopinie te veranderen verandert niet significant, onafhankelijk van hoe mensen met elkaar in verbinding staan. Met andere woorden: het percentage van overtuigde aanhangers van een bepaalde mening blijft tien procent, waar in de maatschappij het idee ook ontstaat en hoe het zich ook verspreidt.
  Hoe gingen de onderzoekers te werk?
  Voor hun onderzoek ontwikkelden de wetenschappers computermodellen van diverse soorten sociale netwerken. In één netwerk was ieder persoon verbonden met ieder ander persoon. In het tweede meer hiërarchische model zijn bepaalde mensen met heel veel anderen verbonden, wat ze opiniehubs of opinieleiders maakt. Zo heeft bijvoorbeeld Barack Hussein Obama meer Facebookvrienden of twittervolgers dan de wijkzuster van de Mercatorbuurt in Amsterdam. In het laatste onderzochte model heeft ieder lid van het netwerk een beperkt, maar gelijk aantal contacten. De beginstatus van elk model was een zee van mensen met een traditionele mening, die echter open staan voor verandering.
  Zodra de netwerken waren gevormd, strooiden de wetenschappers wat “ware gelovigen” door elk van de netwerken. Deze mensen waren totaal overtuigd van hun gelijk. Het was niet mogelijk hun overtuiging aan het wankelen te brengen. Zodra deze ware gelovigen met anderen begonnen te communiceren die het traditionele geloofssysteem aanhingen, begonnen de verhoudingen eerst gradueel en dan heel snel te veranderen.
  Consensuszoekers versus ware gelovigen
  In het algemeen houden mensen er niet van een impopulaire mening er op na te houden en proberen ze altijd tot een consensus te komen. De onderzoekers hebben deze dynamiek en elk van de modellen nagebootst, aldus coauteur Sameet Sreenivasan. Dit deden ze door elk van de individuen in het model met elkaar over hun mening te laten praten. Als de luisteraar dezelfde mening er op na hield als de spreker, werd de mening van de spreker versterkt. Als de mening verschilde, nam de luisteraar het in overweging en ging met een ander spreken. Was ook deze dezelfde mening toegedaan, dan begon de luisteraar diens overtuiging over te nemen.
  De inertie van 90% of meer traditionalisten was voldoende om de openbare mening stabiel te houden. Als een traditionalist werd ‘bekeerd’, had hij zoveel contacten met traditionalisten dat hij naar verloop van tijd terugkeerde naar het oorspronkelijke geloof.
  “Bekeer eerst een dorp of stad voordat je de wijde wereld intrekt”
  Wil je een bepaalde ideologie bevorderen – bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald merk – of juist tegengaan – het gewelddadige gedachtengoed van bepaalde islamieten en neonazi’s bijvoorbeeld – dan is het nuttig om te weten hoe meningen zich verspreiden. Het kost uiteraard minder marketinginspanning een kleine groep te bekeren dan dat met een grote groep te doen. Sekteleiders weten dat. Ze zorgen altijd dat introducees altijd in de minderheid zijn en steeds weer worden geconfronteerd met een ander sektelid tot hun opinie omzwaait.
  Zo kan het ook verstandig zijn een bepaald biermerk in een bepaalde dorp of stad te pushen. Zo is er de befaamde “biergrens” – zo drinken dorpen die vroeger minder dan een dagreis met de bierhuifkar van Groenlo af lagen nog steeds Grolsch, dorpen verder weg drinken Alfred Heineken’s brouwsel.
  De onderzoekers gaan nu kijken wat er gebeurt als er twee groepen extremisten op een onschuldige maatschappij worden losgelaten. Wordt het burgeroorlog of krijg je balkanisatie? Met het oprukkende islamisme en nationalisme een vraag met ook veel praktische betekenis. Hopelijk slagen we er in tien procent van de Nederlandse bevolking tot visionair denken te bekeren voor het te laat is…
  Bronnen: Social consensus through the influence of committed minorities, Physical Review E, 2011
  Minority Rules: Scientists Discover Tipping Point for the Spread of Ideas, Renselaer Polytechnic news release, 2011

  Dat steven naar 60 miljoen cultuurverrijkers moet echter wel sneller gehaald worden hoor!
  http://www.express.be/business/nl/economy/juncker-wil-eu-paspoorten-uitdelen-om-immigratie-verder-aan-te-wakkeren/215574.htm

  Like

  • Linsky zegt:

   Juncker geeft hier openlijk toe dat de westerse beschaving vervangen moeten worden…!!!
   Hij sprak over een “systematische volksverhuizing” van 60.000.000 mensen uit de derde wereld landen als een oplossing om “de vergrijzende bevolking van Europa” te vervangen met nieuwe bevolkingsgroepen……!
   Nu zou toch ook voor al die ‘gutmenschen’ duidelijk moeten zijn dat het allemaal geen flikker met ‘medemenselijkheid’ heeft te maken, maar met een al heeeeeeel lang georkestreerd plan tot genocide op de Europeaan door middel van het immigratie-wapen!

   http://www.friatider.se/jean-claude-juncker-haller-presidenttal

   Like

   • Linsky zegt:

    Hier nog wat:
    De EU, spant samen met Juncker en de ‘liefdadigheidsorganisatie’, Oxfam (2). Samen hebben ze een campagne gelanceerd om de Europese burgers een zo groot mogelijk schuldgevoel aan te praten over de stroom ‘vluchtelingen’ uit het Midden Oosten en Afrika. Doel? 60 miljoen immigranten, vrijwel allemaal moslims, in Europa brengen.
    http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/EU-en-Oxfam-lanceren-campagne-om-60-miljoen-immigranten-toe-te-laten

    Like

   • Cathja zegt:

    Als ik de naam Juncker lees, dan weet ik genoeg. De hersens van dit heerschap zijn door overmatig alcoholgebruik dusdanig aangetast dat van hem geen serieus woord meer verwacht kan worden.
    Juncker is niet de baas over heel Europa. Wat hij wil doet er niet toe. Wat de Europeanen willen, dát doet er toe. En wij zullen niet toestaan dat onze landen overwoekerd worden door moslims.
    Als staat Juncker op zijn kop!

    Like

 2. koddebeier zegt:

  De Landverraders in Den Haag gedragen zich net als hun Duitse collega’s !!

  Like

 3. Een tien met een griffel voor Pegida!

  Like

 4. crusader + zegt:

  https://ejbron.wordpress.com/2015/09/10/video-what-pisses-me-off-about-the-european-migrant-crisis/

  voor wie het nog niet moest gezien hebben, dringend en aandachtig dit filmpje bekijken, deze man heeft meer wijsheid dan alle Europese politiekers samen, wel 1 uitzondering, een ander zeer wijs man, Viktor Orbán …
  hoog tijd dat de gewone man die opdraait en leeggezogen wordt om alle lasten te dragen, in opstand komt, wat we dringend nodig hebben is dat er een KRUISVAARDER opstaat om de belangen van de arbeider te verdedigen, een leger vormen, de indringers terug naar hun zandbak drijven, een moderne El Cid, de geschiedenis zal zich herhalen …

  Like

 5. Perfide Albion zegt:

  De eisen gelden ook voor de nazi- islam-socialistische bende die zich hier te lande “regering” noemt.

  Like

 6. Catherine zegt:

  Zo is t! Weg met de europese en brusselse politici die het volk minachten; het enige waar ze WEL goed in zijn.

  Like

 7. Bob Fleumer zegt:

  Hoe waar is dit alles, maar de regenten blijven doof en blind!!!!!!!!!!!

  Like

 8. Drs.P. zegt:

  Het begint zo langzamerhand tijd te worden voor een ander protest dan (stille) grote protestmarsen, want daar wordt toch niet naar geluisterd door de trekpoppen.

  De zwaar genaaide autochtone alles betalende normale bevolking van de Europese landen dienen de nationale parlementen te bestormen met rieken en hooivorken.

  De tijd van bijltjesdagen is blijkbaar nodig om de gore nsb ratten uit hun holen te halen.

  http://depatriotten.weebly.com

  Like

 9. Jan zegt:

  11. Zowel de regering als het parlement dienen direct alle bevoegdheden af te staan en af te treden.

  Intussen in Hongarije:

  Like

 10. joga zegt:

  Volledig mee eens. Waar blijft de mening van honderden miljoenen ECHTE Europeanen?
  Laat u nu horen en stem bij de eerstvolgende verkiezing op een Eu(ro)-sceptische partij.

  Like

 11. tjonge zegt:

  kijk, dat is klare taal.
  nu nog de uitvoering ervan.

  Like

 12. Tistochwat zegt:

  Rutte heeft een band opgericht, samen met z’n ‘socialistische’ kameraadski’s en dit is hun motto:

  Songtekst:

  Lik me anus
  Lik me anus
  Lik me reet

  Op 57:33 gaat-ie los!

  Angela zit zelf in een zangkoortje; ze heeft óók al schijt aan het volk:

  Like

 13. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:

  Like

 14. Cor Ozinga zegt:

  Hier is geen woord overbodig geschreven. Pegida is geen groep nazi’s, het zijn realisten, waar sommige rechtsradicalen zich achter willen verschuilen. Ik hoop dat dit wakker worden in Duitsland, overslaat naar Nederland.

  Like

 15. Pieter Appel zegt:

  De eisen van Pegida lijken spijkerhard maar zijn feitelijk boterzacht. Want de stelling dat ´echte oorlogsvluchtelingen´ wel mogen worden opgenomen opent al de deur voor mogelijkheden dat begrip op te rekken waardoor er geen einde komt aan de toestroom. Ook de stelling met betrekking tot tijdelijk verblijf verschaft tal van kansen dat tijdelijke te voorkomen door schijnhuwelijken, gefingeerde ziekteverschijnselen (overspannenheid) etc. Er is slechts één conclusie denkbaar: geen vluchtelingen toelaten. Duitsland, Nederland en Scandinavië zijn niet verantwoordelijk voor conflicten elders in de wereld. Die maakbaarheidsgedachte is grotendeels een illusie.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  De eisen van Pegida zijn redelijk te noemen. Helaas zal de marionet frau Merkel en haar kliek, en Rutte en zijn kliek, en de andere zogenaamde regeringsleiders, er zich NIETS van aantrekken. Het VIERDE RIJK, de NAZI EUSSR, met FÜHRER Juncker BEPALEN!

  Like

 17. Zo, duidelijke taal. Brussel zal hun reet ermee gaan afvegen. We praten over 1,3 miljoen asielzoekers op jaar basis. Als u een gelukzoeker bent, naar welk land zou u willen gaan? Alle landen waar ik geld, goede gezondheidszorg, huis en veel en genoeg eten.. U heeft keuze uit diverse landen waar dit mogelijk is. Hoeveel denkt u dat Nederland gaat opnemen met deze geschifte regering aan het roer? JUIST, als u zelf nog nadenken kan en niet hersendood bent gemaakt door onze propaganda zenders dan weet u pok het antwoord. We moeten snel uit deze ongekozen Unie en de opvreters en verraders die aan het roer staan moeten voor het gerecht worden gedaagd.

  Like

 18. Saeftinghe zegt:

  Nog niet zolang geleden waren het vrijwel ALLEEN mannen in de strijdbare leeftijd die naar Europa kwamen.
  Christenen onder die “vluchtelingen” werden onderweg uit de boot gegooid.
  Toen dit eindelijk werd opgemerkt door de pers werden er een gering aantal vrouwen en kinderen bij gemengd!!

  Bij mij rijst de vraag of dat “verdronken” jongetje niet een beetje geholpen is met verdrinken het geeft zo´n goede pers nietwaar.
  Zoiets als de “recente” foto van een broodmager jochie, dat in 30 jaar geen dag ouder is geworden die het goed deed om geld uit de beurs van de burger te kloppen.

  Het lijjkt of er een plan aan ten grondslag ligt dat alle “vluchtelingen” naar Duitsland willen.
  Wordt hier iets beraamd wat over enige tijd uitgevoerd moet worden en waarvoor veel jonge moslims nodig zijn,
  Een soort 5de colonne?

  Like

 19. Jan zegt:

  Gauck krankzinnig geworden

  Gauck: Jubelstemming wegens vluchtelingenhulp

  Nach Ansicht von Bundespräsident Joachim Gauck führt die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge zu einer „ernsthaften Hochstimmung” in Deutschland. Auf dem Bürgerfest am Schloss Bellevue sagte er: „Das geht ein in unsere kollektive Erinnerung” – wie die Fußball-WM 2006.
  http://www.bz-berlin.de/liveticker/gauck-hochstimmung-durch-fluechtlingshilfe

  Like

 20. Jan zegt:

  En iedere dag een beetje dommer
  Michael Klonovsky die schrijft dat Duitsland maar opgesplitst moet worden, een gebied waar de aanhangers van het socialisme gaan wonen en een deel waar rationele mensen gaan wonen die in waarden als gezin, vrijheid van religie geloven.

  Wenn in dieses Land eine Million Fremde einwandern können, ohne dass Truppen an der Grenze aufmarschieren; wenn der Vizekanzler verkünden kann, es dürften künftighin jedes Jahr noch eine halbe Million mehr sein, ohne dass ihm fürsorgliche Hände das Mikrophon entwenden und ihn hinwegführen; wenn aus diversen Großstädten verdruckst gemeldet wird, dass Banden von Zugewanderten die Macht über ganze Stadtteile ausüben und die Polizei ihrer nicht mehr Herr werde … –

  … dann ist die Erosion von Staatlichkeit offenbar so weit fortgeschritten, dass Bayern, Baden-Württemberg (wenn sie wieder zur Vernunft gekommen sind und die Grünen in die Wüste geschickt haben) und vielleicht Sachsen anfangen könnten, über eine Sezession von der BRD nachzudenken.
  http://michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/268-september-2015

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s