Europa: Laten we de onverantwoorde experimenten stoppen zolang het nog kan

Screenshot_7

(Door: Jiří Weigl – Vertaling: Z.B.)

Door de hysterie rondom de beelden van de individuele menselijke migrantentragedies die de media en de politici ons voorschotelen en de golf van solidariteit met de ongelukkige vluchtelingen die ze in Europese samenleving moeten uitlokken, raken de verbanden die samenhangen met de huidige migratiegolf naar Europa op de achtergrond en wordt er niet over ze gesproken. Niemand vraagt bijvoorbeeld naar de redenen voor het merkwaardig gedrag van Europese organen, de West-Europese regeringen en ook die van Griekenland en Italië, via wier grondgebied de hoofdmigratiegolf Europa binnenkomt. De bescherming van de Europese grenzen, tot nu de belangrijkste mantra van het Schengen-project, lijkt niemand te interesseren. Europese buitenlandse en veiligheidspolitiek heeft stilletjes de tot dusver geldende visie van de Europese Unie als “Fort Europa” –  een eliteclub van rijken, waar men alleen volgens ingewikkelde procedures toegelaten werd – verlaten.

De migratiegolf stoppen is niet meer de bedoeling van de West-Europese elite. Het enige thema dat haar interesseert, is hoe te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van migranten over heel Europa. De Schengen-grenzen worden alleen door Hongarije wanhopig beschermd volgens het verdrag. En daarvoor is Hongarije het mikpunt van kritiek en verachting en wordt het buitengesloten van het Europese toneel. Italië en Griekenland concentreren er zich voornamelijk op om de migranten zo snel mogelijk verder naar Europa te krijgen. Op Europese platforms  wordt openlijk de mening verkondigd dat iedereen die dit wil Europa binnen gelaten en opgenomen kan worden. Met de oorzaken van de huidige migratie houdt niemand zich serieus bezig. De landen waaruit de migranten vluchten, worden aan hun lot overgelaten.

Dat alles lijkt op het eerste gezicht als een volgend bewijs van chronisch onvermogen van de EU om te reageren, het over iets eens te worden en te handelen. De samenleving leeft in de illusie dat het doel van de EU welvaart en vrijheid is voor de volkeren die in Europa leven, de gezamenlijke verdediging van hun belangen en dat alleen de bureaucratische en ondemocratische basis van de EU in de weg staat. De huidige ontwikkeling werpt toch ernstige vragen op, die de traditionele optimistische voorstelling van zaken in twijfel trekt.

Wanneer we het idee verwerpen dat de Europese politieke beleidsmakers ontoerekeningsvatbare naïevelingen zijn die in staat zijn bij het zien van de pechvogels uit het Midden-Oosten hun politieke belangen te vergeten, dan moet gelden dat hun huidige benadering van de immigratie andere concrete politieke doelen nastreeft, en niet alleen voordelig op de korte termijn. Laten we proberen ze een beetje in te schatten. De zaak is namelijk te serieus. De Europese integratie bevindt zich in een crisis. De kunstmatige en versnelde vereniging van de lidstaten heeft haar grenzen bereikt. Door de economische crisis wordt de situatie alleen maar verslechterd. De natiestaten bleken onder de huidige omstandigheden een moeilijk af te breken hindernis om te komen tot een gezamenlijke Europese identiteit en solidariteit, die voorwaarde zijn voor de langverwachte politieke vereniging van Europa.

Een deel van de leidende Europese elites, vergelijkbaar met toentertijd de gezamenlijke munteenheid, vindt daarom in deze situatie de nieuwe impuls en  een nieuw politiek project in emigratie, met als doel het afbreken en de herschikking van het oude Europa, dat de grootste belemmering vormde voor de grote integratiedroom. Het lijkt erop dat er een gigantisch sociaal experiment in gang is gezet, met grote risico’s en met gevolgen die moeilijk te overzien zijn. Toch  verwacht de beleidsbepalende elite dat het experiment de huidige situatie kan doen omkeren.

Wanneer Europa overstroomt raakt met miljoen migranten uit Azië en Afrika, die vervolgens verspreid worden over de lidstaten van de EU, krijgen deze op Europees niveau gelijke, relatief hoge levensstandaards en levenskwaliteit. De oorspronkelijke Europese bevolking zal ze met hen moeten delen. En zo vormen, paradoxaal genoeg, deze Afrikanen en Aziaten de eerste, echte laag van de werkelijke staatsburger van het gedroomde Europese volk, dat tot nu toe niet gelukt is om te creëren. Deze ontwortelde mensen zullen dan geen primaire banden met het land hebben waarin ze zullen leven, maar met de EU, waaraan ze hun welvaart  te danken zullen hebben. Ze zullen verspreid leven over Europa en het mozaïek van de separate, unieke en moeilijk te verenigbare volkeren in een amalgaam van gemengde etniciteiten veranderen. Migranten als metselspecie van het verenigde Europa lossen bovendien het probleem op van de vergrijzing, en het multiculturele ideaal van de vooruitstrevende visionairs zal eindelijk tot bloei komen. Alleen zo kan men de huidige stappen interpreteren van diegenen die de Europese politiek bepalen.

Het idee, dat ons dagelijks via de media aanvalt, dat de poorten voor de immigratie naar Europa zijn geopend omdat er mensen gestikt zijn in auto’s, verdronken zijn in zee of omdat ze foto´s van een verdronken jongetje op een Turks strand tonen, is geringschatting van de intelligentie van de samenleving. Internationale en veiligheidpolitiek wordt in principe nooit door sentimenten of fijngevoeligheid aangedreven. Het gaat om belangen en zeer concrete politieke doelen.

Eveneens is het nodig een rationele verklaring te zoeken voor het ogenschijnlijk onbegrijpelijke optreden van de Europese grootmachten in het Midden-Oosten. Waarom heeft het Westen met zoveel euforie zijn toenmalige bondgenoten opgeofferd en de destabilisatie van de regio onder de naam “Arabische Lente” verwelkomd? Waarom werd het Libische volk door middel van de militaire interventie ontdaan van zijn dictator Kaddafi en daarna, zonder enige interesse, aan chaos en anarchie overgelaten? Waarom heeft de vermeende strijd voor democratie en mensenrechten in Syrië de Islamitische Staat doen ontstaan? Op dit moment de grootste globale dreiging met een vage achtergrond, financiering, bewapening en logistiek, die bekendstaat om zijn onbegrijpelijke moordlust. Hij voedt de wereldmedia en er wordt door het Westen niet echt tegen gevochten. Waarom zijn de vluchtelingen naar Europa massaal vervoerd vanuit Turkije onder evidente medewerking van officiële kringen van deze regionale grootmacht en onze NAVO-bondgenoot en probeert niemand in Europa er wat aan te doen? Waarom houdt de Italiaanse marine zich vooral bezig met veilige overtocht voor de migranten en niet met het verhinderen van illegale migratie? Waarom betaalt de EU mee uit haar begroting en neemt zij Italië niets kwalijk? En wat is dat voor absurd probleem in Calais? Waarom bevalt de nieuwe immigranten Frankrijk niet en proberen ze tot elke prijs naar Groot-Brittannië door te dringen, waar ze niet d.m.v. Schengen-mechanismen verzekerd zijn van automatische toegang? Hoe komt het dat de emigratiegolf nu plotseling ontstond en dat in verschillende en zo ver uit elkaar liggende landen/gebieden zoals Irak, Syrië, Afghanistan en de westelijke Balkan, waar al jaren lang gevochten wordt of helemaal niet, er in het verleden geen vergelijkbare globale migratiegolf naar Europa plaatsvond?

Hoe kan het dat de huidige crisis ervoor gezorgd heeft dat er een taboe rust op de jarenlange negatieve ervaring van West Europa met moslimimmigratie, de permanente sociale uitsluiting en bijna ontbrekende assimilatie van moslims? Waarom wordt de natuurlijke angst van de Europese samenleving voor problemen met aan haar opgedrongen Aziaten en Afrikanen met een andere cultuur en een ander geloof tot racisme, xenofobie en nazisme bestempeld? Door hen op te nemen en ervoor te zorgen dat zij zich in ieder geval minimaal cultureel aanpassen, zal het schuldenrijke en stagnerende Europa voor een enorm pakket van problemen komen te staan. Waarom moet het probleem ook verspreid worden over de armere EU-lidstaten, die tot nu toe het geluk hadden het hier zonder te doen?

In de huidige discussies wordt gezegd dat de immigratiequota onzinnig zijn, omdat er binnen Schengen niemand aan gehinderd kan worden om te vertrekken waarheen hij wil. Maar we zouden in overweging moeten nemen dat dezelfde redenering na een bepaalde tijd ook kan zorgen voor de “spontane” massale toestroom van bijvoorbeeld de Duitse asielzoekers naar ons toe. Daarom gaat het niet alleen om de kwestie van de asielquota, het probleem is Schengen op zich.

Het experiment met het loslaten van de massa-immigratie uit Azië en Afrika naar Europa is enorm gevaarlijk en onverantwoordelijk. Het gevaar bestaat dat in plaats van dat de immigratie de verscheidenheid in Europa verenigt en samenvoegt, zij Europa kan veranderen in een gebied met onstabiliteit, etnische, religieuze en sociale conflicten, niet echt verschillend van die in de gebieden waaruit de migranten vluchten. Tegelijkertijd kan deze migratie ervoor zorgen dat de Europese landen teruggestort worden in de slechtste periodes van hun geschiedenis. Grote sociale experimenten lukken zelden. Laten we ze daarom stoppen zolang het nog kan.

Bron:
http://neviditelnypes.lidovky.cz
Auteur: Jiří Weigl

Vertaald uit het Tsjechisch door:
Z.B.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Afrika, Allochtonen, Appeasement, asielwaanzin, Azië, Barbarisme, Brussel, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Demografie, Derde Wereld, Dhimmitude, dictatuur, Elite, Eurabië, Europa, EUSSR, Genocide, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Westen, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

10 reacties op Europa: Laten we de onverantwoorde experimenten stoppen zolang het nog kan

 1. louis-portugal zegt:

  Je vraagt een paar keer WAAROM.
  OMDAT we bestuurd worden door een stel zwevende PSYCHOPATEN, die over het algemeen dikke slarissen krijgen, opgebracht door de werkenden, maar nooit of zeer selectief contact met hun slaven hebben.
  Het experiment is niet alleen enorm gevaarlijk maar zeer zeker totaal onverantwoord.
  Het GAAT vastlopen op het kostenplaatje.
  Er komen telkens meer NIETWERKENDEN die wreten uit de steeds kleiner wordende pot van de werkenden, die ook door een gebrek aan jonge aangroei, steeds dunner wordt.
  Het is moeilijk in te schatten wanneer het breekpunt komt maar we zijn al flink op weg als ik zie dat het, vooral in Duitsland enz., steeds moelijker wordt die binnenkomende massas te controleren.
  NO GO aireas zullen steeds groter en machtiger worden zoals we in Duitsland, Franrijk en Engeland al duidelijk kunnen zien.
  In Duitsland lopen groepjes “asylzoekers” al winkels binnen, stoppen hun tassen vol en lopen weg zonder te betalen zonder dat ze tegengehouden worden.
  Proletarisch winkelen werd dat vroeger wel eens genoemd.
  Het verschil is echter dat het steeds in grotere mate gebeurd.
  Aangezien die massas steeds groter, brutaler enz. worden zal de kruik een keer barsten.

  Like

  • bigljohn zegt:

   Nog een ding vergeten louis; Een deel van de zogenaamde immigranten pikken de baantjes in die anders voor Nederlanders waren. Ook laat men de ouderen steeds langer doorwerken, met als gevolg dat jongeren (door deze ontwikkelingen) zeer moeilijk of niet meer aan de bak zullen komen. De A.O.W. leeftijd staat momenteel als 10 jaar hoger dan de VUT ooit was. 57 1/2 jaar was die vroeger. En ik zie die A.O.W. leeftijd steeds verder omhooggaan, tot dat het punt is bereikt dat de A.O.W. afgeschaft gaat worden, en alleen de bestaande gevallen nog uitgekeerd gaan worden. Die werkloosheid (en andere diepe ellende) van 600.000 zijn nog maar het begin…..

   Like

 2. Drs.P. zegt:

  Helemaal mee eens met dat stoppen, maar hoe en waarom moet de EU zonodig “multiculti” worden als enige gebied ter wereld???

  De labbekakken hebben het leger, de wapens en de politie achter de hand. Wij hebben geen wapens en zouden tegen de politie moeten vechten!! Voor een revolutie moeten het leger en de politie mee gaan!!

  Dus de gore labbekakken in den haag en brussel kunnen gewoon doorgaan, tenzij het gehele EU autochtone volk hiertegen in opstand komt. Dan moet ik weer denken aan het debiele welkomslied wat de ronde doet, dus aardig wat mensen vinden het blijkbaar wel goed zo.

  In principe moeten de de trekpoppen (trekvogel verraders) in het Brusselse te grazen nemen, daar komt duidelijk deze shit vandaan met als eerste de zwaar gestoorde alcoholist juncker.

  http://depatriotten.weebly.com

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Een J’ accuse naar Brussel en de afzonderlijke regeringen om te stoppen met het negeren van de bevolkingen van hun landen, de overgrote meerderheid wil het NIET mijnheer Juncker en consorten!

  Like

 4. Peter Selie zegt:

  Of beter: : “laten we Europa stoppen met zijn onverantwoorde experimenten zolang het nog kan”

  Like

 5. Vederso zegt:

  Sterk artikel, bedankt voor de vertaling.

  Like

 6. Jaan zegt:

  Sorry dat ik het zo zeg, maar om te denken dat de toekomst van Europa bestaande uit haatbaarden en dobbernegers banden zal hebben met Europa is gewoon gelul.
  Ze zullen alleen banden hebben met de islam, de islam, de sociale dienst en de misdaad.
  Europa bestaat dan alleen nog als grondgebied en al haar rijkdom is verloren tezamen met de oorspronkelijke bevolking. Links bestaat ook niet meer. In Iran hielp Links Khomeiny aan de macht.
  Zodra die de macht had werd Links opgehangen en de islamitische revolutie begonnen.
  Hier zal dat ook gebeuren, de voortekenen zijn er al, de kolonisators stromen elke dag met vele duizenden binnen.

  Like

 7. Avidia zegt:

  We zijn in groot gevaar, de islam breid uit, er komen er steeds meer in ons land, zelfs enkele Nederlanders bekeren zich tot de islam. God mag weten waarom. Ik denk dat we het gaan verliezen. Er worden steeds meer gunsten verleend aan dit volk er wordt teveel rekening met hen gehouden. Straks wordt het nog strafbaar om kritiek te hebben. Zou het om de olie gaan? Zou het om leningen gaan? En waarom mogen wij geen kritiek uiten? Ik heb een vrachtwagen vol kritiek, maar ik merk dat veel mensen er huiverig voor zijn. Kom op Nederlanders, dit is ons land!!!!! We verkopen ons land toch niet aan die binnendringers die ons haten en kritiek op ons hebben. Wat er in de moskee allemaal verkondigd wordt is meer dan erg, het wordt verplicht om ons te haten omdat wij een ander geloof hebben, hoort dat bij Nederland??? Iedere keer denk ik, ik lees niets meer, maar ik moet!!! Ik wil weten wat men te zeggen heeft.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s