Immigratie van islamieten

Screenshot_23

(Door: “reageerbuis”)

 Aansturing door de Europese Gemeenschap.

Dagelijks staan de kranten vol met berichten over de migratiestromen richting Europa, voornamelijk afkomstig uit islamitische landen. Het is een proces dat in de jaren-60 begon met de komst van Turkse en Marokkaanse arbeidskrachten. Sinds 1973 werd een wervingsstop voor buitenlandse werknemers uit landen rondom de Middellandse Zee ingesteld, zodat legale arbeidsmigratie uit die landen niet meer mogelijk was. De aantallen Turken en Marokkanen namen echter sterk toe door gezinshereniging en ‑uitbreiding. Na de oliecrisis in 1973 kwam de Euro-Arabische Dialoog op gang, die zou moeten leiden tot een politieke, economische en culturele eenheid tussen Europa en de Arabische landen, maar geheim bleef. De EEG en de Arabische landen besloten in 1975 onder meer dat de EEG voortaan de Arabische immigratie actief zou bevorderen en dat de nieuwkomers ruim baan zouden krijgen om hun cultuur naar Europa mee te nemen door het bouwen van moskeeën en het oprichten van islamscholen en centra voor Arabische cultuur. Daartegenover zou de aanvoer van olie blijven voortgaan.

De Europese politici waren tevoren gewaarschuwd, want in 1974 zei de Algerijn Boumedienne in een rede voor de VN :”Wij komen niet als vrienden, maar als veroveraars via de baarmoeders van onze vrouwen”. Later zou Erdoğan tegen de Turken in Duitsland zeggen dat ze niet moesten assimileren en Turks moesten blijven spreken.

In de jaren-90 werd een Stichting tot de dialoog der culturen en beschavingen opgericht. Deze moest alles controleren wat in Europa over de islam geschreven en geleerd zou worden. Europese geschiedenisboeken werden islamvriendelijker gemaakt en er werd een idee van Europese eenheid gecreëerd.

In 2001 benadrukte de Europese Commissie dat intolerantie en discriminatie tegen moslims bestreden moesten worden en wees ze op de positieve bijdrage van de islam aan de ontwikkelingen van Europese samenlevingen, waarvan hij een integraal bestanddeel is. Volledig respect voor de rechten van de immigranten is overal in Europa het credo en betreurd wordt dat de islam vaak als een bedreiging wordt voorgesteld. De European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) riep de EU-leden op tot maatregelen om een serieuze discussie over de islam onmogelijk te maken en pro-islamitische acties te bevorderen.

In 1995 werden in Barcelona tussen de EU en tien Aziatische en Noord-Afrikaanse landen (rondom de Middellandse Zee) afspraken gemaakt, die op 1 januari 2010 in werking traden. Ze hadden tot gevolg dat Europa opnieuw miljoenen immigranten toeliet, voor het merendeel islamieten en afkomstig uit Noord-Afrika. Respect voor de islam wordt door de EU gegarandeerd. Een Talibanstrijder legde uit hoe een moslim daaraan hecht: “Toon respect, anders doden wij jullie.”

Federica Mogherini, hoofd Veiligheid van de EU, zei een paar dagen na het bloedbad op het Tunesische strand van Sousse (2015): “De islam heeft een plaats in onze westerse maatschappijen. De islam hoort in Europa. Met het Europese project na WO II accepteerden we niet alleen diversiteit: we spraken een verlangen uit naar diversiteit. De islam is zelf een slachtoffer. Diversiteit is de kern-karaktertrek van onze Europese geschiedenis en het is onze kracht. Daarom ben ik niet bang om te zeggen dat de politieke islam deel zou moeten uitmaken van het plaatje.”

Ten gevolge van een doelbewuste politiek islamiseert Europa steeds meer en dreigt zij een satelliet van de Arabische en islamitische wereld te worden. Behalve de olietoevoer heeft ook meegespeeld dat de EU de natiestaten en hun identiteit wil laten verdwijnen om plaats te maken voor de utopie van een Europees volk.

Islamitische immigratie is uniek

Islamitische immigratie heeft niet alleen tot doel de migranten een beter bestaan te verschaffen, maar heeft daarnaast een politieke agenda en is daarom enig in haar soort. In de islam speelt de migratie van Mohammed van Mekka naar Medina (al-hijra) een cruciale rol. Het is niet voor niets het begin van de islamitische jaartelling. Mohammed, de profeet wiens voorbeeld moet worden opgevolgd, werd van een prediker een politicus en een Jihadist. De islam heeft zeven pijlers: vijf geloofspijlers: de geloofsbelijdenis (sjahada), de rituele gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens ramadan, de pelgrimstocht naar Mekka; als zesde pijler ´Al Daawah´, de uitnodiging aan niet-moslims om moslim te worden, en als zevende de Jihad (Heilige Oorlog), het vechten in de oorlog tegen ongelovigen voor de zaak van Allah. De koran leert dat migratie (net zoals die van Mekka naar Medina) de eerste fase is van de jihad, die uiteindelijk leidt tot onderwerping.

Elke moslim is deel van de oemma, de gemeenschap van moslims. Het streven is om de hele wereld islamitisch te maken onder leiding van activisten, die moeten worden nagevolgd. Omdat de godsdienst beschermd wordt, krijgt de ideologie, die alle kenmerken van het nazisme in zich draagt, alle ruimte om haar doel na te streven.

Politieke oorzaken van de huidige invasie

Boven werd duidelijk dat de politieke elites van de EU de islamisering van Europa doelbewust aanstuurden. Ook de regeringen van de EU-landen hebben, met uitzondering van die van enkele Oost-Europese landen, het desastreuze EU-immigratiebeleid nooit duidelijk afgewezen. Afwijzen wordt steeds moeilijker, omdat al veel soevereiniteit zonder slag of stoot is overgedragen aan de EU. Eisen van moslims worden door Nederlandse bestuurders op ieder niveau ingewilligd, wat steevast leidt tot nieuwe eisen. En het volk kiest iedere keer politici van partijen die in 2010 de motie Halsema steunden: “Tegengaan van islamisering is geen doelstelling van beleid”, met slechts de stemmen van SGP en PVV tegen.

Obama en de EU als zijn trouwe bondgenoot, bewerkstelligden de Arabische Lente, steunden het rebellenleger in Syrië en veroorzaakten chaos in Arabische landen, zodat de vluchtelingenstroom goed op gang kwam. De NAVO liet zich niet onbetuigd. De NAVO-partners hebben de voorheen veilige gebieden in Noord-Afrika verwoest en steunen het lid Turkije tegen de Koerden, die als enigen effectief op de grond tegen IS vechten. Het Westen strijdt met bondgenoten Qatar, Saoedi-Arabië en Jordanië tegen IS.

Nederlandse regelingen voorzien in royale bijdragen aan asielzoekers en bieden een grote kans op een permanente verblijfsvergunning, gevolgd door een uitkering, recht op   gezondheidszorg, sociale voorzieningen en een sociale huurwoning. Omdat slechts een klein percentage illegalen wordt uitgezet, is voor hen onlangs de bed‑ bad‑brood en leefgeldregeling tot stand gekomen, met in noodgevallen recht op medische verzorging. Het uitzetbeleid is slap, de proceduremogelijkheden zijn talrijk en de pardonregelingen volgen elkaar op, wat de aanzuigende werking vergroot. De ´asielindustrie´ vaart er wel bij. Het volk is in meerderheid tolerant, reageert emotioneel, ziet geen gevaren en verwelkomt de vluchtelingen hartelijk. Politici op alle niveaus zetten de poorten wijd open voor de islamitische veroveringsdrang. De media spelen een dubieuze rol in het geheel, ze lopen aan de leiband van de politiek en schromen niet om te manipuleren en leugens te verkopen, op emoties van de burger in te spelen, en te zwijgen als dat van ze wordt gevraagd. In praatprogramma´s worden kritische vragen niet gesteld en wordt de islam ten onrechte voorgesteld als een vredelievende godsdienst in plaats van een verovering zuchtige en agressieve ideologie.

Wie komen er?

De migranten bestaan voor het grootste deel (ca. 75%) uit mannen van 18 tot 40 jaar, dus het zijn niet de meest kwetsbaren die het eerst komen. Syrische vrouwen en kinderen blijven achter in vluchtelingenkampen in Turkije, Libanon en Jordanië en reizen de mannen achterna zodra die een verblijfsvergunning hebben. Ook zijn velen afkomstig uit de oorlogsgebieden in Afghanistan en Irak. Verder zijn Somalië, Eritrea, Nigeria, Ghana en landen in Noord-Afrika emigratielanden. Degenen die de mensensmokkelaars kunnen betalen, zijn vooral de hoogopgeleiden en rijken. Anderen zijn arm, crimineel of getraumatiseerd. Gezinsleden van de mannen met een verblijfsvergunning krijgen die bij aankomst automatisch en tellen niet mee als asielzoekers.

Talrijke IS-strijders reizen als ´vluchtelingen´ naar Europa, niet alleen vanuit Syrië via Turkije naar Griekenland, door Macedonië en Servië, maar ook komen er IS-strijders vanuit Libië over de Middellandse Zee naar Italië. De minister van petroleum in de niet-erkende Libische regering zei onlangs: ´De mensensmokkel wordt in stand gehouden door de radicale islamieten die de migranten laten komen van overal uit Afrika en het Midden-Oosten. IS rekruteert jongeren, leert hen om te gaan met wapens en in ruil hiervoor belooft IS hen om hun families te helpen bij de overtocht via de Middellandse Zee naar Europa.”  IS heeft het Westen al de oorlog verklaard en ziet alle kansen om haar ideologie, die haaks staat op de westerse cultuur, uit te dragen.

Intussen is er nu een crisis door de invasie van islamitische ´vluchtelingen´. Of het volgens de wet echte vluchtelingen zijn, moet voor iedereen nog worden uitgezocht, maar verreweg de meesten zullen dat niet zijn en zij zullen zich ook niet laten terugsturen.

Gevolgen

De gevolgen van de massa-immigratie zijn desastreus. Het is een bewuste invasie, gekoppeld aan de jihad. Steeds meer landen zullen hun stabiliteit en hun cultuur verliezen; de veiligheid van de burger is niet meer gewaarborgd. Was de raad van de heer Donner om boeh te roepen als iemand zich bedreigd voelde, de heer Van Vollenhoven kwam onlangs met de suggestie aan de burger om zo veel mogelijk zélf in te grijpen bij bedreigingen.

De kosten zijn torenhoog, niet alleen voor het levensonderhoud van de nieuwelingen, maar hun komst en hun gedragingen veroorzaken ook een grotere druk op politie, brandweer, justitie, onderwijs, gezondheidszorg en de (sociale) woningmarkt. Het sociale stelsel in ons land wordt onbetaalbaar en de kwaliteit van de bestaande voorzieningen gaat in veel gevallen achteruit.

Antisemitisme, intolerantie en het aantal verkrachtingen zullen toenemen. De vrijheid van meningsuiting zal verder worden beperkt en de EU ontpopt zich als dictatoriaal. Realistische islamcritici zullen steeds meer onder druk komen te staan en zullen steeds meer worden blootgesteld aan laster en uitsluiting. Politici praten over tolerantie, maar tolerantie voor degenen die kritiek uitoefenen op de islam, is ver te zoeken.

Het volk betaalt de rekening van het wanbeleid van de politieke elite en betaalt zijn eigen ondergang. Die elite is er slechts voor zichzelf, haar macht en haar rijkdom, en voelt zich verheven boven het gewone volk. De megalomane EU-elite, gesteund door het grootste deel van de politici van de lidstaten, stort Europa in chaos en ellende. Omdat de islamisering doorgaat en het vruchtbaarheidscijfer van islamieten hoog ligt, zal uiteindelijk het autochtone deel van de bevolking een minderheid in eigen land worden met als gevolg onderdrukking en een leven zonder rechten onder de sharia.

Zolang de islam zelf een onbespreekbaar onderwerp blijft en de immigratie van islamieten niet of nauwelijks als een probleem wordt gezien, heeft het weinig zin om over oplossingen te spreken. De Nederlandse burger heeft behoefte aan veiligheid, orde en rust. Volgens het Nederlandse recht mag de burger verwachten dat de staat hiervoor zorgt. Laten de politici dat eens beseffen, want de burger begint te beseffen dat de overheid zijn grootste vijand is!

Door:
“reageerbuis”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", achterlijkheid, Appeasement, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, Demografie, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, Elite, Eurabië, Europa, EUSSR, Genocide, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, mainstream-media, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, oliebelangen, Overheid, politici, propaganda, publieke omroep, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen, Zelfbeschikking, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

13 reacties op Immigratie van islamieten

 1. Tom Hendrix zegt:

  Geheel eens met uw artikel reageerbuis.

  Like

 2. Pingback: Immigratie van islamieten |

 3. Jaan zegt:

  Merkel zingt: “Es geht um Deutschlands Gloria”. Het binnenstromend moslimleger zingt dan als refrein: “Gloria Viktoria, Ade , ade, ade, heute besitzen wir Deutschland und morgen die ganze Welt’.

  Like

 4. daiyu-ninja zegt:

  Goed geschreven. Bravo.

  Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  Niets aan toe te voegen.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

 6. Bob Fleumer zegt:

  Hulde voor zoveel helderheid, nu Den Haag nog want daar moet de verandering vandaan komen van Brussel hebben wij niets te verwachten zo lang het geteisem daar in een maand verdient waar een arbeider een half jaar voor moet werken.

  Like

 7. kraftavilqa zegt:

  “dat intolerantie en discriminatie tegen moslims bestreden moesten worden en wees ze op de positieve bijdrage van de islam aan de ontwikkelingen van Europese samenlevingen”LOL! en wat dan met intolerantie van en discriminatie door muzels daar hadden de habbezakkers nog niet aan gedacht. “positieve bijdrage” welke dan? “de heer Van Vollenhoven kwam onlangs met de suggestie aan de burger om zo veel mogelijk zélf in te grijpen bij bedreigingen.” Goed plan maar voor je ’t weet ben je dan zelf opeens de dader en in dit achterlijke land mag de eerzame burger er niet eens vuurwapens op na houden, dat privilege is aan criminelen voorbehouden.

  Like

 8. E. Spangler zegt:

  Een geweldig artikel, duidelijk en correct Elly

  Like

 9. Don Tessers zegt:

  In uw laatste regel, is het zelfs de wettelijk vastgestelde “taak” van de overheid om voor zijn “burgers” op te komen en te zorgen voor zijn burgers. Diezelfde Burger “moet” er dus vanuit gaan dat de overheid haar verantwoording kent ten aanzien van haar burgers.
  In mijn opmerking nog dit, de overheid heeft dus een krijgsmacht tot haar beschikking haar burgers en het land te beschermen. Als je als overheid niet meer aan deze verplichtingen kunt voldoen moet er heel snel vanuit diezelfde overheid iets gebeuren.

  Like

 10. Leo zegt:

  Die krijgsmacht zal ter hunner bescherming dienen en TEGEN ons worden gericht.
  wedden ??

  Like

 11. Martha N zegt:

  Reageerbuis: Juist, zo is het. Net zo goed als het te laat is om er nog iets aan te kunnen doen.
  Bedankt regeringen, de EU, Merkel (wat bezielt dat mens) en ook speciaal Rutte, Pechtold en alle andere onkundige regeerders/sters die denken de wijsheid in pacht te hebben. Maar ook de bevolkingen die dit soort met open armen en vlaggetjes, ballonnen e.d.juichend binnenhalen. D.w.z. hun eigen ondergang. Hoe lang zal het duren eer onze eigen koppen rollen?

  Like

 12. Lis zegt:

  Zeer goed artikel!

  Like

 13. Cathja zegt:

  Duidelijk geschreven. Helaas een verschrikkelijke werkelijkheid!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s